Phát triển mô hình cải thiện sinh kế bền vững cho Cộng đồng dựa trên tiềm năng tri thức bản địa của các dân tộc thiểu số

23 1 0
  • Loading ...
1/23 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/03/2019, 14:35

World Bank - TNU Hội thảo quốc tế phát triển bền vững xóa đói giảm nghèo Phát triển mơ hình cải thiện sinh kế bền vững cho Cộng đồng dựa tiềm tri thức địa dân tộc thiểu số Thực trạng biện pháp rút từ nghiên cứu trường hợp dân tộc thiểu số Ê Đê, Gia Rai Đắk Lắk Mông, Dao Lai Châu PGS.TS Ngô Quang Sơn Viện trưởng Viện Dân tộc Ủy ban Dân tộc 16 June 2014 Phát triển mơ hình cải thiện sinh kế bền vững cho Cộng đồng I.Thực trạng sinh kế tác động tri thức địa vào phát triển sinh kế Lai Châu Đắk Lắk hai tỉnh miền núi vùng cao đặc thù nằm khu vực đặc thù Việt Nam Lai Châu thuộc Tây Bắc, có khoảng 20 dân tộc sinh sống, người Thái chiếm 30%; Mông chiếm 30%; Dao khoảng 7% Ðắk Lắk nằm phía Tây Nam dãy Trường Sơn, có 41 dân tộc, DTTS người Ê Ðê chiếm 13,9%; Mông chiếm 10%; M'Nông chiếm 4,4%; Gia Rai chiếm 0,8% Qua nghiên cứu trường hợp dân tộc thiểu số chỗ Ê Đê, Gia Rai Đắk Lắk Mông, Dao Lai Châu từ năm 2010 – 2013, rút số nhận xét về loại vốn sinh kế hoạt động sinh kế sau: 16 June 2014 Phát triển mơ hình cải thiện sinh kế bền vững cho Cộng đồng (1) Các loại vốn sinh kế Nguồn vốn, nguồn lực tài sản cho sinh kế bền vững có loại (vật chất, tài chính, xã hội, người tự nhiên) bước cải thiện chất lượng số lượng đặc biệt vốn vật chất (hạ tầng sở đầu tư, nâng cấp…); vốn tài ngày mạnh (thu nhập tăng lên, hộ nghèo giảm đi, hội nghề nghiệp nhiều hơn, khả tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi dễ dàng hơn…; vốn người thể lực, trí lực tâm lực cải thiện rõ rệt 16 June 2014 Phát triển mơ hình cải thiện sinh kế bền vững cho Cộng đồng Tuy nhiên vấn đề đặt là: - Vốn vật chất số nơi không đảm bảo Kết cấu hạ tầng yếu giao thơng liên xã, liên thơn, khó khăn, gần 30% xã khơng có đường tơ mùa, 2% số thơn, khơng có đường xe máy, 30% xã chưa có trạm y tế đạt chuẩn trường học kiên cố… - Vốn xã hội hạn chế: hợp tác sản xuất hợp tác với dân tộc thiểu số khác sống địa bàn yếu, tự ti, có lúc định kiến dân tộc, vai trò tổ chức truyền thống luật tục, quy định làng giảm sút… 16 June 2014 Phát triển mơ hình cải thiện sinh kế bền vững cho Cộng đồng - Vốn tài yếu: nguồn thu tài chủ yếu dựa vào nguồn thu tiền mặt có tiết kiệm, làm thuê, bán sản phẩm nông nghiệp, sản phẩm thủ công khoản trợ cấp nhà nước… - Vốn người nhiều bất cập: Thể lực yếu thể số chiều cao, cân nặng tuổi thọ thấp so với bình quân chung nước, dân tộc Tình trạng khơng biết đọc, biết viết tiếng phổ thơng caoPhát triển mơ hình cải thiện sinh 16 June 2014 kế bền vững cho Cộng đồng - Vốn tự nhiên ngày khan hiếm: Đất sản xuất ngày ít, rừng bị khai thác kiệt quệ, tàn phá nề, suy thoái nghiệm trọng, quyền sử dụng, sở hữu rừng đất rừng đồng bào DTTS khơng nhiều, diện tích rừng nghèo kiệt nhiều, nguồn nước bị ô nhiễm khai thác bừa bãi, không quản lý tài nguyên thiên nhiên… 16 June 2014 Phát triển mơ hình cải thiện sinh kế bền vững cho Cộng đồng (2) Về hoạt động sinh kế - Sản xuất nông nghiệp khai thác nguồn lợi tự nhiên hoạt động sinh kế quan trọng đồng bào DTTS - Vốn sinh kế hạn chế thiếu bền vững tác động mạnh đến hoạt động sinh kế như: + Sinh kế mang nặng tính sản xuất giản đơn, nông nghiệp truyền thống với kỹ thuật canh tác chủ yếu dựa vào khai thác tự nhiên với kinh nghiệm chủ yếu, chưa tiếp cận sử dụng tiến KH-KT vào sản xuất + Sinh kế nghề thủ công truyền thống không cao, chủ yếu để tiêu dùng chỗ, dùng để trao đổi, mua bán thị trường 16 June 2014 Phát triển mơ hình cải thiện sinh kế bền vững cho Cộng đồng 2.Tri thức địa cộng đồng dân tộc thiểu số Tri thức địa tri thức mà người dân cộng đồng tích lũy Tri thức địa vốn tri thức tích lũy q trình hình thành phát triển lâu đời cộng đồng DTTS Tri thức địa có đặc điểm sau: - Dựa kinh nghiệm hình thành trình nghiệm sinh - Thường xuyên kiểm nghiệm - Thích nghi với đặc điểm văn hóa mơi trường, phù hợp với môi trường tự nhiên xã hội cộng đồng người - Năng động thay đổi 16 June 2014 Phát triển mơ hình cải thiện sinh kế bền vững cho Cộng đồng Tri thức địa tác động tích cực đến phát triển sinh kế Tri thức địa gắn bó mật thiết với sống người dân tộc thiểu số trải nghiệm lịch sử nên phần lớn tri thức địa tri thức liên quan đến môi trường, cách thức sản xuất, chăn nuôi, trồng trọt (làm nhà hướng Nam, dùng xoan khô đưa vào chậu vại với đậu xanh, đậu đen, ngô để bảo quản; cách làm ruộng bậc thang; san đất hay xếp đá, dùng "cày” người Mông phù hợp cày đất dốc…Tri thức địa phản ánh đậm nét dân ca, câu chuyện truyền miệng, truyền thuyết thực hành văn hoá người DTTS Có bảo tồn dạng trí nhớ, nghi thức, lễ thức hay điệu múa Có lại lưu giữ dạng vật dụng lưu truyền từ đời cha sang đời con, hay từ mẹ cho gái… 16 June 2014 Phát triển mơ hình cải thiện sinh kế bền vững cho Cộng đồng - Tri thức địa sử dụng, bảo vệ quản lý nguồn tài nguyên thiên nhiên Chúng ta biết sống đồng bào DTTS ln gắn bó mật thiết với tự nhiên, đặc biệt nguồn tài nguyên: rừng, đất đai nguồn nước Vì thế, việc khai thác, sử dụng, bảo vệ quản lý nguồn tài nguyên (khai thác lâm thổ sản, bảo vệ rừng đầu nguồn; bảo vệ thú hoang; bảo vệ nguồn nước, đất đai ) coi trọng Hệ tri thức nhắc đến giá trị quy định Luật tục quy ước cộng đồng dân tộc Đây sản phẩm chứa đựng giá trị tri thức truyền thống quan trọng để quy định hành vi ứng xử thành viên cộng đồng sử dụng, khai thác nguồn tài nguyên thiên nhiên 16 June 2014 Phát triển mơ hình cải thiện sinh kế bền vững cho Cộng đồng 10 - Tri thức địa sản xuất nông nghiệp Đồng bào DTTS sống chủ yếu dựa vào sản xuất nơng nghiệp, hệ thống tri thức truyền thống lĩnh vực đa dạng phong phú Các kiến thức đất canh tác (chọn làm đất đặc thù): người Mông Lai Châu với vốn tri thức địa quy trình khai khẩn ruộng bậc thang (chọn vùng đất có sườn núi, độ dốc 400, có nguồn nước tự nhiên nước mạch đùn tương đối phẳng có mùn dày); dân tộc Dao có kiến thức chọn đất làm nương rừng già, rừng nứa, nơi nhiều mùn ; người Ê Đê Gia Rai có kỹ chọn đất để làm rẫy, gần bến nước tránh phá hoại thú rừng; canh tác luân khoảnh khép kín Hệ tri thức nơng lịch coi sản phẩm hình thành thực tiễn sản xuất nông nghiệp truyền thống Cách tính nơng lịch dựa hiểu biết đặc điểm sinh trưởng, phát triển loại trồng, vật nuôi, vào diễn biến điều kiện tự nhiên, thời tiết khí hậu đặc điểm canh tác đặc thù 16 June 2014 Phát triển mô hình cải thiện sinh kế bền vững cho Cộng đồng 11 - Tri thức địa nghề thủ cơng truyền thống Mỗi dân tộc có nghề thủ cơng truyền thống mang tính sắc rõ rệt dân tộc mình, chứa đựng giá trị tri thức đặc biệt, thể trình độ sức sáng tạo sản phẩm làm dân tộc có số nghề thủ cơng giống dệt, đan lát, mộc Ngoài ra, dân tộc lại có nghề truyền thống mang tính riêng có như: người Mơng với nghề rèn đúc lưỡi cày khỏe, cắt rễ cây, cỏ tranh, cày đất khô dốc vùng núi đá với độ sâu từ 10 đến 15 cm; rèn khoan nòng súng phương pháp khoan nước ; nghề thêu đặc sắc người Dao với đường nét thêu hoa văn tinh tế vải quần áo; nghề săn bắt hóa voi rừng, nghề làm rượu cần tiếng dân tộc Ê Đê, Gia Rai trở thành sản phẩm hàng hóa dịch vụ đem lại giá trị kinh tế cao 16 June 2014 Phát triển mơ hình cải thiện sinh kế bền vững cho Cộng đồng 12 - Tri thức địa y học dân gian chăm sóc sức khỏe Các dân tộc hình thành tri thức y học dân gian truyền thống kiến thức chăm sóc sức khỏe Chính tri thức giúp cho cộng đồng dân tộc tự giải mối đe dọa từ bệnh tật bảo tồn nòi giống họ Kể bối cảnh năm gần nhà nước quan tâm đầu tư phát triển hệ thống y tế ngày đại cho vùng chưa thể đáp ứng hết nhu cầu người dân Bên cạnh đó, địa bàn tỉnh nhiều khu vực bị chia cắt, hệ thống giao thông chưa đến nơi, hệ thống thông tin liên lạc nhiều hạn chế cản trở việc người dân tiếp cận đến dịch vụ y tế Lúc tri thức địa y học dân gian chăm sóc sức khỏe cộng đồng cứu cánh cho việc chữa trị hầu hết bệnh thường gặp xã, huyện vùng cao, biên giới 16 June 2014 Phát triển mơ hình cải thiện sinh kế bền vững cho Cộng đồng 13 - Tri thức địa điều hành quản lý cộng đồng, xã hội Cả dân tộc thiểu số có tri thức truyền thống điều hành quản lý cộng đồng xã hội mà tri thức giá trị có ảnh hưởng đến tồn dân tộc thiết chế thơn, bản, buôn quy định chung mối quan hệ, điều chỉnh mối quan hệ cộng đồng dạng luật tục quy ước Về thiết chế thôn, (đối với đồng bào Mông, Dao) buôn (đối với dân tộc Ê Đê Gia Rai), đơn vị quần cư bền vững nơi quần tụ vài chục, có đến vài trăm nhà (đối với bn) 16 June 2014 Phát triển mơ hình cải thiện sinh kế bền vững cho Cộng đồng 14 II.Các biện pháp cải thiện sinh kế dựa tiềm tri thức địa phong phú dân tộc thiểu số chỗ (Ê Đê, Gia Rai, Mông, Dao) 2.1 Biện pháp 1: Tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức Đây biện pháp quan trọng để cải thiện nâng cao chất lượng sinh kế người dân phù hợp với văn hóa, tri thức địa Việc tuyên truyền nâng cao nhận thức không thực với đối tượng đồng bào dân tộc thiểu số (Ê Đê, Gia Rai, Mơng, Dao) mà áp dụng với nhóm đối tượng đội ngũ cán hệ thống trị có liên quan đội ngũ cán sở 16 June 2014 Phát triển mơ hình cải thiện sinh kế bền vững cho Cộng đồng 15 2.2.Biện pháp2: Xây dựng sách cải thiện sinh kế phù hợp với văn hóa, tri thức địa 2.2.1 Tổ chức thực có hiệu sách hành có liên quan - Chính sách liên quan đến tăng cường lực vốn vật chất vốn tự nhiên - Chính sách liên quan nâng cao lực vốn tài - Chính sách vốn người vốn xã hội 16 June 2014 Phát triển mơ hình cải thiện sinh kế bền vững cho Cộng đồng 16 2.2.2 Nghiên cứu ban hành, sửa đổi số sách có liên quan Cùng với tổ chức thực có hiệu sách nêu trên, thực trạng vốn hoạt động sinh kế dân tộc đòi hỏi cần phải bổ sung, hồn thiện hệ thống sách, ý xem xét ban hành, sửa đổi số sách sau: - Chính sách đầu tư kết cấu hạ tầng: việc thực sách đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng mang tính dàn trải, bình qn, có khó khăn việc mở rộng lớn đối tượng thụ hưởng điều kiện nguồn lực tài nhà nước có hạn ngun nhân dẫn đến nhiều xã, thơn, khơng thể giải dứt điểm nội dung - Chính sách nguồn lực tự nhiên - Chính phủ cần nghiên cứu, ban hành só sách để nâng cao vốn người xã hội cho DTTS nói chung dân tộc nói riêng 16 June 2014 Phát triển mơ hình cải thiện sinh kế bền vững cho Cộng đồng 17 2.2.3 Đổi chế xây dựng tổ chức triển khai thực sách dân tộc Để cải thiện sinh kế phù hợp với giá trị văn hóa việc hỗ trợ nhà nước quan trọng Tuy nhiên, thực tế cho thấy vốn sinh kế hoạt động sinh kế đồng bào dân tộc nói chung dân tộc Ê Đê, Gia Rai, Mông, Dao nói riêng thiếu hiệu quả, khơng bền vững Hệ thống sách chưa đồng bộ, thiếu thống chế quản lý thực hiện, tính công dân tộc, vùng miền chưa đảm bảo Cần phải thực đổi chế xây dựng tổ chức triển khai thực sách, mà việc làm cần phải nhanh chóng thể chế hóa quy trình xây dựng tổ chức thực sách 16 June 2014 Phát triển mơ hình cải thiện sinh kế bền vững cho Cộng đồng 18 2.3.Biện pháp 3: Chuyển giao tiến khoa học- kỹ thuật phù hợp với văn hóa, tri thức địa Để cải thiện sinh kế cho đồng bào dân tộc thiểu số chỗ dựa vào kinh nghiệm tri thức địa sẵn có người dân cộng đồng Điều tất yếu phải làm chuyển giao tiến khoa học - kỹ thuật vào đời sống sản xuất sở phù hợp với giá trị văn hóa, tri thức địa dân tộc Lồng ghép kiến thức khoa học – kỹ thuật đại vào tri thức địa dân tộc: cần có nghiên cứu sâu, đánh giá giá trị khoa học phát khía cạnh, điểm khiếm khuyết, hạn chế, khơng phù hợp sở đưa tiến khoa học - kỹ thuật đại vào thay để bảo tồn phát huy cao tri thức địa người dân cộng đồng, tri thức kỹ thuật 16 June 2014 Phát triển mơ hình cải thiện sinh kế bền vững cho Cộng đồng 19 2.4 Biện pháp 4: Xây dựng đội ngũ cán bộ, người có uy tín dân tộc thiểu số Xuất phát từ quan điểm để giải vấn đề liên quan đến sinh kế, văn hóa đồng bào dân tộc, khơng khác phải dân tộc tự định thực với trợ giúp đắc lực có hiệu bên ngồi (nhà nước thành phần khác) Tuy nhiên với trình độ phát triển nay, việc để đồng bào tự nhận thức định cải thiện sinh kế sở phát huy giá trị văn hóa tốt đẹp, loại bỏ yếu tố văn hóa lạc hậu vấn đề nan giải khơng có số họ nhận thức, hiểu biết vấn đề để vận động, dẫn dắt tổ chức cho người dân, cộng đồng làm theo 16 June 2014 Phát triển mơ hình cải thiện sinh kế bền vững cho Cộng đồng 20 2.5.Biện pháp 5: Xây dựng mơ hình phát triển sinh kế bền vững dựa tiềm tri thức địa -Xây dựng mơ hình trọn gói -Xây dựng mơ hình lễ hội truyền thống giá trị tín ngưỡng dân tộc -Xây dựng mơ hình tun truyền sở cho dân tộc thiểu số tỉnh - Xây dựng mô hình tích hợp tri thức địa với tri thức khoa học - kỹ thuật đại - Xây dựng mơ hình thay đổi tập qn thói quen lạc hậu 16 June 2014 Phát triển mơ hình cải thiện sinh kế bền vững cho Cộng đồng 21 2.6.Biện pháp 6: Tăng cường nguồn lực tài Đây biện pháp mấu chốt điều kiện định đến việc biện pháp nêu tổ chức thực thành công hay không Từ biện pháp tuyên truyền, nâng cao nhận thức, biện pháp chế sách, biện pháp chuyển giao tiến khoa học kỹ thuật đến biện pháp xây dựng đội ngũ cán bộ, người có uy tín biện pháp xây dựng mơ hình đòi hỏi cần phải có nguồn kinh phí để triển khai thực 16 June 2014 Phát triển mơ hình cải thiện sinh kế bền vững cho Cộng đồng 22 III Xây dựng mơ hình điểm thực tiễn 1.Thống với xã đồng bào DTTS triển khai thực mô hình Hồn thiện mơ hình lý thuyết xây dựng mơ hình thực tế Lựa chọn hộ gia đình ký cam kết tham gia mơ hình Hỗ trợ kỹ thuật xây dựng mơ hình 5.Tập huấn kiến thức kỹ thuật thị trường 6.Tham quan mơ hình Kiểm tra, giám sát q trình thực xây dựng mơ hình Kết thực mơ hình 16 June 2014 Phát triển mơ hình cải thiện sinh kế bền vững cho Cộng đồng 23 ... điểm sau: - Dựa kinh nghiệm hình thành trình nghiệm sinh - Thường xuyên kiểm nghiệm - Thích nghi với đặc điểm văn hóa môi trường, phù hợp với môi trường tự nhiên xã hội cộng đồng người - Năng động... dựa tiềm tri thức địa -Xây dựng mơ hình trọn gói -Xây dựng mơ hình lễ hội truyền thống giá trị tín ngưỡng dân tộc -Xây dựng mơ hình tun truyền sở cho dân tộc thiểu số tỉnh - Xây dựng mơ hình tích... chức thực có hiệu sách hành có liên quan - Chính sách liên quan đến tăng cường lực vốn vật chất vốn tự nhiên - Chính sách liên quan nâng cao lực vốn tài - Chính sách vốn người vốn xã hội 16 June
- Xem thêm -

Xem thêm: Phát triển mô hình cải thiện sinh kế bền vững cho Cộng đồng dựa trên tiềm năng tri thức bản địa của các dân tộc thiểu số, Phát triển mô hình cải thiện sinh kế bền vững cho Cộng đồng dựa trên tiềm năng tri thức bản địa của các dân tộc thiểu số

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay