NHẬN THỨC PHẬT GIÁO Người giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không

115 0 0
  • Loading ...
1/115 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/03/2019, 14:35

NHẬN THỨC PHẬT GIÁO Người giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không Cẩn dịch: Vọng Tây Cư Sĩ Lão Pháp Sư Tịnh Không Nhận Thức Phật Giáo KỆ KHAI KINH Phật Pháp rộng sâu nhiệm mầu Trăm nghìn mn kiếp khó tìm cầu Con nghe thấy chun trì tụng Nguyện tỏ Như Lai nghĩa nhiệm mầu Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật! ************** Trang Lão Pháp Sư Tịnh Không Nhận Thức Phật Giáo Giới Thiệu Đôi Nét Về Lão Pháp Sư Tịnh Không: MỘT NGƯỜI MÀ TRONG ĐỜI BẠN KHÔNG THỂ KHÔNG BIẾT ĐẾN Trong đời gặp đủ dạng người, cách thức quen biết người khơng giống Có số người ảnh hưởng đến nhẹ lơng hồng, có số người ảnh hưởng đến nặng núi Thái Sơn Hôm cần biết vị trưởng lão đại từ bi, đại trí tuệ, làm thay đổi cách triệt để vận mạng đời sống hàng ngàn vạn gia đình cá nhân Vơ số người tồn giới biết Ngài qua truyền hình, băng đĩa, sách tranh ảnh, nhờ họ hiểu rõ chân tướng cách thức giải nhiều vấn đề, từ thực xa lìa bất hạnh đau khổ, tiêu trừ tai họa ác mà tương lai xảy Vị trưởng lão Lão Hòa thượng Tịnh Khơng tán thán khắp nơi Mọi người kính trọng Hòa thượng hồn tồn khơng phải Hòa thượng cao tăng đại đức tiếng giới Phật giáo, Hòa thượng giảng giải Kinh điển Phật giáo thâm nhập vào lòng người, rõ ràng thấu triệt, mà nguyên nhân lớn sau người nghe theo lời dạy Hòa thượng tu học Phật pháp, họ đời sống thực thu lợi ích chân thực hiệu rõ rệt Cho nên Phật pháp thực mớ lý luận huyền diệu giáo thuyết rỗng không mê tín, mà phương thức sống thực tế Lão Hòa thượng Tịnh Khơng tuổi 80, ngày Hòa thượng giảng Kinh thuyết pháp bốn khơng gián đoạn Hòa thượng người giới sử dụng mạng Internet truyền hình vệ tinh Trang Lão Pháp Sư Tịnh Không Nhận Thức Phật Giáo phục vụ cho dạy học Phật pháp từ xa Truyền hình vệ tinh Hoa Tạng Hòa thượng số đó, ngày có hàng ngàn vạn người xem thính chúng khắp nơi tồn cầu 24 lắng nghe Hòa thượng giảng Kinh dạy học Do Hòa thượng có cống hiến kiệt xuất nhiều lĩnh vực đồn kết chủng tộc hòa hợp tôn giáo, nâng cao đạo đức cứu bạt khổ nạn, nên nhiều lần Hòa thượng nhận tiến sĩ giáo sư, thị dân công dân vinh dự phủ Mỹ, trường đại học Mỹ Úc trao tặng Hòa thượng nhiều lần dùng vai trò đại biểu cho giới tơn giáo tham dự hội nghị phát triển hòa bình giới tổ chức giáo dục, khoa học, văn hóa Liên Hiệp Quốc Hòa thượng thầy đạo cố vấn nhiều Tịnh Tông Học Hội tổ chức giáo dục Phật giáo tồn cầu Tuy Hòa thượng tuổi 80 vẻ mặt sáng ngời, tinh thần minh mẫn, ứng đối thung dung, bước nhẹ nhàng, nhìn thấy khỏe mạnh tự so với nhiều người sáu mươi, bảy mươi tuổi Mỗi người nhìn thấy Hòa thượng, khơng mà không khuất phục bị lôi trước phong độ tịnh bất nhiễm uy nghi từ bi trang nghiêm Ngài, tán thán Lão Hòa thượng Tịnh Khơng cho tu học Phật pháp cách đắn kết chắn thân tâm hài hòa, gia đình hài hòa, xã hội hài hòa, chí giới hài hòa Bản chất Phật pháp giáo dục chuyển người tịnh thiện Hòa thượng tổng kết chân đế Phật pháp thành hai mươi chữ sâu sắc dễ hiểu, đến trở thành châm ngôn học Phật cho người học Phật vững tâm phụng hành Hai mươi chữ là: “Chân Thành, Thanh Tịnh, Bình Đẳng, Chánh Giác, Từ bi; Nhìn Thấu, Bng Xả, Tự Tại, Tùy Dun, Niệm Phật” “Chân thành, tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi” tịnh, nói tâm “Nhìn thấu, buông xả, tự tại, tùy duyên, niệm Phật” thiện, nói hạnh Tâm tịnh, hành vi thiện, không xen tạp chút bất tịnh, bất thiện bạn viên mãn thành Phật Học Trang Lão Pháp Sư Tịnh Không Nhận Thức Phật Giáo Phật học vậy? Là học này, học sống thường ngày, học công việc, học đối nhân xử thế, tiếp vật khơng có chút giả dối, khơng có mảy may nhiễm, khơng có buông xả không Tất Kinh luận mà Phật Thích Ca Mâu Ni nói suốt 49 năm khơng rời khỏi ngun tắc Lão Hòa thượng Tịnh Khơng thường hay nhấn mạnh, Phật giáo khơng trọng hình thức mà trọng thực chất Để chấm dứt xung đột hóa giải tranh chấp, hội nghị hòa bình quốc tế mở nhiều lần, chiến tranh tai nạn không ngừng gia tăng Thế Lão hòa thượng bắt tay xây dựng mơ hình mẫu cho giới học tập quê hương Ngài trấn Thang Trì, huyện Lơ Giang, tỉnh An Huy, Trung Quốc Đầu tư hai trăm triệu Nhân Dân Tệ để thành lập trung tâm giáo dục văn hóa truyền thống lớn Á Châu, đào tạo bồi dưỡng giáo viên có đạo đức ưu tú, nói đến đâu làm gương đến đó, đề xướng truyền thống luân lý đạo đức 48 ngàn người dân, phổ biến giáo dục Nho gia nhân ái, khiêm nhượng, hòa bình Sau bốn tháng ngắn ngủi phong cách người dân nơi phần lớn cải thiện, tố chất đạo đức người dân nâng cao rõ rệt Những đoàn đại biểu tỉnh nước đến tham quan học tập, hiệu thật khiến người kinh ngạc Mơ hình mẫu nhận khẳng định cao độ lãnh đạo nhiều nơi Lão Hòa thượng Tịnh Khơng sinh năm 1927 huyện Lô Giang, tỉnh An Huy, Trung Quốc Thời niên thiếu Hòa thượng sống Kiến Âu Phúc Kiến Thời kỳ năm kháng chiến, Hòa thượng học Q Châu Thời niên Hòa thượng nghiên cứu đọc Kinh sử cổ văn, thích triết học Sau Hòa thượng theo học với nhà triết học lớn giáo sư Phương Đông Mỹ, Phật sống Chương Gia Đại Sư lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam Đài Loan Hòa thượng nghiên cứu học tập triết học Kinh Phật thời gian 13 năm Năm 1959, Hòa thượng 32 tuổi phát xuất gia chùa Lâm Tế Viên Trang Lão Pháp Sư Tịnh Không Nhận Thức Phật Giáo Sơn, Đài Loan Năm 1977, Hòa thượng bắt đầu nhận lời mời diễn giảng, dạy học khắp nơi giới Băng đĩa tranh sách giảng Kinh thuyết pháp tính đến hàng trăm triệu bản, lưu hành khắp nơi khơng có quyền, hoan nghênh chép, in ấn, tặng miễn phí cho cần đến Lão Hòa thượng Tịnh Khơng sinh hồn cảnh nghèo, lúc trẻ vất vả Nhiều năm hàng ngàn vạn tín đồ khắp nơi giới cung kính cúng dường, Lão Hòa thượng khơng giữ riêng cho mà hiến tặng bố thí lại Phương thức chủ yếu Lão Hòa Thượng ấn tống sách Phật, Kinh Phật, giúp đỡ cho nghiệp giáo dục y tế Chỉ tính nước, Lão Hòa thượng quyên tặng xây dựng gần 100 trường tiểu học tình thương Xin đơn cử vào tháng năm 2005, Lão Hòa thượng lần quyên tặng 33 triệu Nhân Dân Tệ cho quỹ Hội Thiếu niên nhi đồng Trung Quốc để giải vấn đề thiếu hụt dụng cụ nhà trường Tính đến Lão Hòa thượng qun tặng nhiều tài vật, không thống kê hết Lão Hòa thượng đời dồn sức vào việc giáo dục giảng dạy Phật pháp, gắng sức đề xướng phá trừ mê tín, khơi gợi chánh tri chánh kiến, vạch rõ ý nghĩa cốt tủy Phật giáo Phật giáo thắp nhang lễ Phật cầu phù hộ, mê tín tơn giáo, khơng phải xem Phật giáo môn học để nghiên cứu học thuật, mà Phật giáo thật có lợi ích, phá mê khai ngộ, khiến cho đơng đảo chúng sanh thực tiếp nhận giáo dục tốt Học Phật chỗ thay đổi chất, tu hành chỗ thay đổi quan niệm Chỉ cần tu học lý pháp tai nạn đau khổ, bất hạnh hóa giải Bên cạnh đó, việc nâng cao phẩm chất lương thiện, hồi phục tâm tánh, tăng trưởng đạo đức, cải thiện phong khí xã hội, giáo hóa bồi dưỡng nhân tâm hoằng dương giáo dục văn hóa truyền thống Lão Hòa thượng Tịnh Khơng hoằng dương tán thán Rất nhiều người tỉ mỉ xem băng đĩa dạy học Lão Hòa thượng Tịnh Khơng thu lợi ích lớn, nên thành tâm, thành ý y giáo phụng Trang Lão Pháp Sư Tịnh Không Nhận Thức Phật Giáo hành, tu học Phật pháp Họ chuyển nguy thành an hóa giải tai họa bệnh nặng tiêu trừ giảm bớt phiền não, cảm ơn không ngớt Kiểu tu học Phật pháp phá trừ mê tín triệt để này, khiến cho vơ số gia đình hòa mục kiết tường, vơ số nam nữ lão ấu ngừa ác hành thiện, bình an Lão Hòa thượng Tịnh Khơng đại trí tuệ, đại từ bi, thật vị sư trưởng mà người ngày Chúng cầu nguyện cho thật nhiều nơi, thật nhiều người, thật nhiều gia đình có phúc, có trí tuệ, có duyên biết đến Lão Hòa thượng, học thật nhiều điều thu lợi ích thật lớn NHẬN THỨC PHẬT GIÁO (Giáo dục hạnh phúc mỹ mãn) Trang Lão Pháp Sư Tịnh Không Nhận Thức Phật Giáo Duyên khởi Xin chào vị đồng tu! Đầu năm năm nay, bắt đầu tụ hội Âu Châu giảng nói Phật pháp với người, cảm thấy hoan hỉ, nhân dun thực tốt đẹp khơng Lần giảng này, chọn lấy đề tài “Nhận Thức Phật Giáo” Từ năm trước, Miếu Thiên Hậu Cựu Kim Sơn từ Đài Loan tách nhánh đến nước Mỹ có mời tơi diễn giảng, tơi liền nghĩ đến đề tài này, đồng thời viết đại cương Thế vào lúc đó, thời gian có tiếng rưỡi đồng hồ, khơng thể giảng giải tường tận Về sau vào năm 1992, đến thăm nước Mỹ, thành phố, tơi người giảng giải đại ý Kinh Địa Tạng Sau đến Miami, có cư sĩ Tăng Hiến Vĩ (sau ơng xuất gia rồi) tiếng Anh tốt, lực thông dịch giỏi, vào lúc có số người ngọai quốc đến nghe, tơi xem thấy tình hình trường liền đổi đề giảng, không giảng giải Kinh Địa Tạng mà giảng giải Nhận Thức Phật Giáo Tơi nhớ lại thính chúng Miami so với trường chúng ta, số lượng phân nửa, ảnh hưởng tuần giảng giải lớn, băng thu âm buổi giảng sau mang viết lại thành sách lưu truyền khắp giới, số lượng in nhiều, nghĩ vị xem qua Lần hoằng pháp Singapore Gần đây, đồng tu Singapore muốn đem băng thu âm làm thành đĩa để dễ cất giữ Thế người đến nói với rằng: sách Nhận Thức Phật Giáo quan trọng, đáng tiếc khơng có băng thu hình, làm thành đĩa thu hình lý tưởng Cho nên lần chúng tơi có dun đến đây, để đáp lại nguyện vọng họ, lần cố gắng thu hình, làm thành đĩa, tương lai dễ phổ biến, lưu thơng Đây nói sơ lược qua nhân duyên cho vị nghe Trang Lão Pháp Sư Tịnh Không Nhận Thức Phật Giáo Phật giáo gì? Thời nay, thấy nhiều quốc gia khu vực khác, người học Phật ngày nhiều Thế rốt Phật pháp người chân thật hiểu rõ ràng tường tận lại khơng nhiều Do đó, đề giảng đích thực vơ quan trọng Vào năm đầu dân quốc Trung Quốc, dường năm dân quốc thứ mười hai, có vị tiên sinh tên Âu Dương Cảnh Vô, nghĩ Phật giáo Trung Quốc, Phật giáo cận đại, người hiểu nhiều chút biết Đại Sư Âu Dương Ơng có lần diễn giảng Trường đại học Trung Sơn Đệ Tứ, đề giảng ông là: “Phật giáo tôn giáo, triết học, mà điều người đời cần đến” Lần diễn giảng đích thực làm chấn động toàn thể giới Phật giáo Trung Quốc, thơng thường người đem Phật giáo xem thành tơn giáo Vì Phật giáo khơng phải tôn giáo? Trong giới học thuật, đặc biệt giới học thuật Nhật Bản, họ đem Phật pháp xem thành triết học, Đại Sư Âu Dương nói Phật giáo triết học Thế rốt Phật giáo ơng khơng nói ra, ơng nói điều người đời cần đến, điều người đại cần thiết phải học tập Lần diễn giảng học trò ông cư sĩ Vương Ân Dương ghi lại, ghi chép tiếng phổ biến vào năm đầu dân quốc Vào năm 1977, xem chép thiên diễn giảng Thư viện Phật Giáo Trung Hoa Hồng kơng, sau mang đến Đài Loan phiên dịch in ấn lưu thông nhiều Khi đọc xong sách nhỏ này, cảm thấy quan điểm ông xác Vậy Phật giáo rốt vậy? Chúng ta cần phải nhận biết tường tận Phật giáo giáo dục, đích thực giáo dục chí thiện viên mãn Thích Ca Mâu Ni Phật chúng sanh chín pháp giới Từ chỗ mà thấy vậy? Trước tiên từ phương diện xưng hô Phật giáo phát Bạn xem, gọi Thích Ca Mâu Ni Phật Bổn Sư Sư thầy giáo, Bổn Sư thầy giáo ban đầu, dùng lời nói người sáng Trang Lão Pháp Sư Tịnh Không Nhận Thức Phật Giáo lập giáo học Ngài vị thầy sáng lập, tự xưng đệ tử Đệ tử học trò Như vậy, từ nơi xưng hơ rõ ràng nhận được, Phật quan hệ thầy trò Trong tơn giáo khơng có cách xưng hơ này, tơn giáo có quan hệ chủ tớ, quan hệ cha con, quan hệ thần người, quan hệ loại khơng có nhà Phật, việc cần thiết phải nhận biết cho thấu đáo Người sáng lập Phật giáo Thích Ca Mâu Ni Phật Lịch sử Ngài khơng cần phải thời gian tìm hiểu, sử truyện xem hiểu Ngài sanh bắc Ấn Độ, ngày Nê Pan, phía nam dãy Himalaya Ngài sanh vào năm Giáp Dần thứ 26 Châu Chiêu Vương Trung Quốc Phật diệt độ vào năm 53 Châu Mục Vương Đây ghi chép lịch sử Trung Quốc Về niên đại Phật, Trung Quốc ngoại quốc ghi chép sai biệt lớn Chiếu theo ghi chép từ sau Phật diệt độ đến phải 3.021 năm, ghi chép người ngọai quốc 2.500 năm, khác biệt có đến 600 năm Về việc không Phật Đà mà kể người xưa, khảo niên đại năm sanh dường có nhiều cách nói khác Rốt cách nói xác vậy? Rất khó đốn định, nói khơng cách đốn định Nhưng thực tế mà nói, việc khơng phải quan trọng lắm, không làm công tác khảo cổ, quan trọng phải hiểu rõ giáo nghĩa Phật Thích Ca Mâu Ni Phật đích thực người, năm xưa Ngài giảng Kinh nói pháp, đích thực lưu lại nhiều Kinh điển, việc đáng khẳng định Phật giáo thức truyền đến Trung Quốc vào Hậu Hán năm thứ 10 niên hiệu Vĩnh Bình, cơng ngun năm 67 Đây lúc thức tiếp nhận triều đình Trung Quốc, Đế Vương Trung Quốc phái đặc sứ nghinh thỉnh đến Trung Quốc Việc Phật giáo truyền đến Trung Quốc cách khơng thức lịch sử có ghi chép lại, đại khái vào thời Xuân Thu Chiến Quốc có tin tức Phật truyền đến Trung Quốc Nhưng từ lịch sử mà nói, lấy quốc gia thức mời thỉnh mà ghi chép lại Trang 10 Lão Pháp Sư Tịnh Không Nhận Thức Phật Giáo giản mà giới thiệu với vị Chúng ta lợi dụng rưỡi sau cùng, đem số ý nghĩa then chốt mà phía trước chưa thể nói tường tận bổ sung nói rõ Buổi tối hơm có số đồng tu phát tâm thọ Tam quy ngũ giới, nơi cử hành nghi thức đơn giản long trọng Ý nghĩa Tam quy ngũ giới, có băng thu âm, có sách nhỏ cung cấp cho vị làm tham khảo Ngày mai bờ biển Hồng Kim có buổi diễn giảng, nên đồng tu hy vọng lợi dụng thời gian này, đem Tam quy y giảng giải cách tường tận Phật pháp đem làm tổng kết “Phật pháp giáo dục thù thắng viên mãn cứu cánh Phật Đà tất chúng sanh” Mục đích Phật pháp khai mở trí tuệ đức vốn đầy đủ tự tánh Trên Kinh Đại Thừa, Phật nói với chúng ta: “Tất chúng sanh có trí tuệ đức tướng Như Lai”, hay nói cách khác, tự tánh đầy đủ trí tuệ đức hạnh tài nghệ lực, phước báo, không khác với tất chư Phật, không khác biệt Nếu muốn biết hoàn cảnh đời sống vật chất Phật, Kinh Vô Lượng Thọ, Kinh Quán Vô Lượng Thọ, thấy Thế giới Tây Phương Cực Lạc; Kinh Hoa Nghiêm thấy tình trạng đời sống Phật Tỳ Lô Giá Na Thân thể Ngài thân Tử Ma, sắc vàng thật, thể kim cang bất hoại, vĩnh viễn không già, khơng bệnh, khơng có sanh tử Hồn cảnh cư trú Kinh nói với rõ ràng, cung điện lầu cát bảy báu tạo thành, đất đai Thế giới Tây Phương Cực Lạc dùng Lưu Ly làm đất (Lưu Ly ngày gọi Tỷ Thúy, ngọc màu xanh suốt), đường đắp vàng ròng, phú q, người gian khơng thể so sánh Trong Kinh nói, Thiên Vương trời, phước báo Đại Phạm Thiên Vương so sánh với lão bá tánh thông thường Thế giới Tây Phương Cực Lạc Ở Kinh, Phật nói lời nói có phải mê khơng? Hồn cảnh sinh hoạt Phật đẹp đến vậy? Lời Phật nói chân thật, tuyệt đối không mê lừa gạt Bạn xem ngũ giới có giới khơng vọng ngữ, Phật nói vọng ngữ chứ? Trang 101 Lão Pháp Sư Tịnh Không Nhận Thức Phật Giáo Cho nên Kinh Kim Cang nói, Như Lai “Chân ngữ giả” “Chân” không giả, không hư dối “Thật ngữ giả” thành thật trung thực “Như ngữ giả”: “Như” thật, chiếu theo thật mà nói, khơng cần thêm vào chút, khơng bớt chút, hoàn toàn vào chân tướng thật để nói, gọi ngữ, khơng cuồng ngữ, khơng vọng ngữ, khơng dị ngữ Tất chư Phật nói khơng khác nhau, Phật Phật đạo đồng, thấy Phật nhau, giảng pháp Trong Kinh Kim Cang nói, Phật có năm loại ngữ, lấy “như ngữ” làm chủ, thật y theo thật mà nói Cho nên chư Phật Bồ Tát nói với tất pháp, nói chân tướng vũ trụ nhân sanh Ngày hoàn cảnh sinh hoạt vậy, hoàn cảnh sinh hoạt mỹ mãn thù thắng Phật nói với chúng ta, khơng phải thật đi, mà mê Bạn mê tự tánh trí tuệ đức tự tánh hiền tiền Giáo học Phật pháp không khác dạy giác ngộ, dạy phá mê khai ngộ Khai ngộ vô lượng vô biên đức tự tánh chúng ta, tự nhiên liền tiền, cảnh giới Hoa Nghiêm, Hoa Nghiêm so với Thế giới Tây Phương Cực Lạc hình dáng đại khái khơng khác Đây mục tiêu giáo học Phật pháp, nói thù thắng khơng Những danh từ Phật, Bồ Tát, A La Hán, phía trước nói qua với vị rồi, tên gọi học vị giáo dục Phật Chúng ta chân thật giác ngộ liền lấy học vị thứ nhất, chánh giác gọi A La Hán Lại tiến thêm bước nữa, đạt đến chánh đẳng chánh giác gọi Bồ Tát, học vị Bồ Tát cao học vị A La Hán Đạt đến giác ngộ, đạt đến cứu cánh viên mãn rồi, gọi họ thành Phật Cho nên Phật Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác Có thể thấy Phật, Bồ Tát, A La Hán tên gọi học vị nhà Phật, giống học vị đạt trường học Tiến sĩ, Thạc sĩ, Cử nhân Do dó, Phật pháp pháp bình đẳng Tất chúng sanh thành Phật Thích Ca Mâu Ni Phật nói Kinh Hoa Nghiêm tất chúng sanh thành Phật Vốn dĩ Phật, lại muốn làm Phật, làm có đạo lý khơng thành cơng chứ? Đây đích thực Trang 102 Lão Pháp Sư Tịnh Không Nhận Thức Phật Giáo từ tu hành chứng xây dựng tràn đầy lòng tin Chúng ta tu học có lý luận, lý luận thực tiễn, định hư vọng Vậy phải làm hồi phục lại tự tánh chúng ta? Nhất định phải tu hành Chúng ta mê mà, mê sai lầm, nghĩ sai thấy sai vũ trụ nhân sanh Hiện có khơng nhà khoa học (hiện gọi nhà lý luận vật lý học), vũ trụ lớn vũ trụ nhỏ, vũ trụ lớn thái khơng, vũ trụ nhỏ hạt tử, ngày nói đến lượng tử, vật chất nhỏ nhất, họ có nhiều nhiều thuyết minh cho chúng ta, có phải thật tướng khơng? Có thể nói phận chân tướng, chân tướng cứu cánh viên mãn Những nhà khoa học, nhà triết học, có cách hiểu rõ chân tướng cứu cánh viên mãn hay không? Trên Kinh Phật nói với khơng thể Nếu người gian có lực nhận biết rõ ràng chân tướng vũ trụ nhân sanh, Phật không cần xuất thế, Phật xuất gian khơng ý nghĩa gì, vấn đề người giải Phật xuất gian vị muốn giải vấn đề khơng có cách giải quyết, Ngài khơng thể khơng đến giúp bạn giải Vì nói tất học thuyết gian khơng thể giải vấn đề? Trên mà nói, phương pháp sai lầm Cái người gian dùng, Phật pháp gọi “thế trí biện thơng”, thơng minh trí tuệ phát nguồn từ tâm ý thức mà ra, tính chất ý thức phân biệt mà nghiên cứu, dùng suy xét suy nghĩ mà nghiên cứu Ngày lại nhiều phương tiện máy móc khoa học tiên tiến mà quan sát, thấy dùng phương pháp Phật nói với dùng phương pháp giải vấn đề Trong nhà Phật nói đến triết học tuý, học thuật, Phật pháp có, khơng phải khơng có, Pháp Tướng tơng Pháp Tướng tơng giải thích viên mãn khơng? Khơng thể Vì vậy? Vì dùng suy nghĩ Suy nghĩ phân biệt, ý thức Ý thức giải phạm vi định Trên thực tế chân tướng vũ trụ nhân sanh, dùng tâm phân biệt (chính suy nghĩ) mà lý giải, mà tìm tòi Phật nói với phải dùng phương pháp vậy? Phải dùng tâm tịnh, phải dùng công phu thiền định Thiền định đến độ sâu định, Kinh Lăng Trang 103 Lão Pháp Sư Tịnh Không Nhận Thức Phật Giáo Nghiêm nói: “Tịnh cực quang thơng đạt” Tịnh đến trình độ định tâm liền phát sáng, chiếu kiến vũ trụ nhân sanh Đến lúc đó, bạn thấy chân tướng thật Ngày phương pháp nhà khoa học dùng với Pháp Tướng tông dùng giống nhau, nhiều tông Pháp Tướng nói, họ giải thích A Lại Da thức, phạm vi được, họ giải thích đến “duy thức sở biến" Thế sâu tầng, “duy tâm sở hiện”, họ khơng thể, họ khơng đạt đến Cho nên tâm ý thức này, suy nghĩ, lực tư tưởng lớn, bên nghĩ đến A Lại Da Thức, bên ngồi nghĩ đến hư khơng pháp giới, thấy ý thức thứ sáu tác dụng đích thực rộng lớn Thế dun khơng đến “chân bổn tánh”, nói đến chân bổn tánh khơng có tí biện pháp Nếu không minh tâm kiến tánh bạn khơng thể giải vấn đề Cho nên nhà khoa học vừa phát ra, cảm thấy kinh ngạc, sau mươi năm lại có phát mới, phát liền bị thay đổi Hiện nhiều nhà khoa học biết khoa học kỹ thuật khơng ngừng tiến bộ, họ khơng dám nói định luật họ chân lý, hay định luật họ vĩnh hằng, khơng dám nói câu nói Người học Phật hiểu được, họ dùng sai phương pháp, nhà khoa học chịu tu thiền, vượt bậc, trí tuệ “soi thấy” chân tướng tất pháp xuất gian Cho nên tu hành quan trọng Tu sửa cách nghĩ, cách nhìn, cách làm, cách nói sai lầm mình, gọi tu hành Nguyên lý tu hành phía trước có nói qua, Giới-Định-Huệ Giới giữ pháp, giữ phép tắt; định tâm tịnh, tâm tịnh khởi tác dụng sanh trí tuệ, trí tuệ thật, khơng phải trí tuệ gian Người thông minh gian chưa đọc phiền não, chưa đoạn thị phi nhân ngã, tham sân si mạn Họ bị so với người thông thường, họ chưa đoạn dứt, Phật pháp khơng thừa nhận họ Chánh giác, họ có giác không xem Chánh giác Chánh giác định phải đoạn kiến tư phiền não Trang 104 Lão Pháp Sư Tịnh Khơng Nhận Thức Phật Giáo Vậy biết, cương lĩnh tu hành GiácChánh-Tịnh Bước đầu nhập môn học Phật tiếp nhận Tam quy giới Tam quy giới phát tâm, bạn muốn học Phật, bạn muốn tiếp nhận giáo dục Phật Đà, bạn phát tâm Bạn tìm đến tăng đồn, tìm đến người xuất gia, vị lão sư xuất gia đem tổng cương lĩnh mục tiêu phương hướng Phật pháp truyền thụ cho bạn, gọi truyền thọ Tam Quy Đem thứ truyền đạt cho bạn, bạn liền biết đường tương lai phải nên nào, phải hướng Quy y Tam Bảo, Tam Bảo Phật Pháp Tăng Thế danh từ dễ sanh hiểu lầm, vừa nghe đến Phật nghĩ đến tượng Phật, nghe nói đến Pháp nghĩ đến Kinh điển, nghe nói Tăng nghĩ đến người xuất gia Xin nói với vị ba thứ khơng thể nương được, tượng Phật bị đám lửa cháy tiêu, người xuất gia khơng tu hành, khó giữ bạn nương họ Cho nên phải hiểu Tam Bảo chân thật gì? Tượng Phật, Kinh sách, người xuất gia hình tướng Tam Bảo, dáng vẻ Tam Bảo, thực chất Tam Bảo tâm bạn Cho nên Phật dạy quy y Tam Bảo quy y tự tánh Tam Bảo Tự tánh ta có giác, quy y tự tánh giác Vậy bạn muốn nói, không giác, mê rồi, tự tánh có giác tự tánh giác đâu rồi? Bạn phải hiểu rõ đạo lý bạn mê? Mắt ta thấy sắc, bị mê? Bởi bạn phân biệt chấp trước nên bạn liền bị mê Tôi hỏi bạn thứ bày trước mắt bạn, bạn có nhìn thấy hay khơng? Bạn khơng thể nói bạn khơng thấy Bạn thấy rõ ràng tường tận, sờ sờ trước mắt, bên khơng có phân biệt, khơng có chấp trước giác Vừa có phân biệt, vừa có chấp trước liền mê Bạn phải tỉ mỉ mà suy xét việc Bày trước mắt hoa gì, màu sắc gì, màu hồng, màu vàng, màu xanh, mê Bạn nói xem mê đâu vậy? Nó khơng có tên, khơng có màu sắc, màu sắc đâu vậy? Hiện nhà khoa học biết được, ánh sáng chiếu xuống góc độ khác mà phản xạ Nó khơng có màu sắc đó, khơng có tên, tướng giả tướng, tên người đặt cho tên, tên giả Chúng ta hiểu được, tên gọi khơng phải tên thật, giả danh giả tướng, rời khỏi tất danh tướng bạn Trang 105 Lão Pháp Sư Tịnh Không Nhận Thức Phật Giáo thấy chân tướng Chúng ta bị mê giả danh giả tướng, danh tướng, sắc tướng, hình tướng, phải đem thứ vứt đi, đích thực khơng chấp trước, bạn phải huấn luyện vậy, gọi quy y Phật, quy y Giác Người ta hỏi bạn loại hoa vậy? Vì bạn gọi hoa? Bởi người gọi hoa nên tơi kêu hoa, vị gọi lá, tơi kêu lá, tùy thuận chấp trước vị mà Còn sao? Khơng chấp trước, chư Phật Bồ Tát, tâm họ tịnh, không nhiễm trần Họ với chúng sanh, bạn gọi tên họ gọi tên đó, bạn chấp trước họ làm vậy, “Hằng thuận chúng sanh, hòa với hồng trần” Thế họ vắng lặng, khơng nhiễm ơ, gọi quy y Giác Cho nên sau bạn quy y, sau sống thường ngày, đối nhân xử tiếp vật, bạn phải biết dùng tâm bạn giác ngộ rồi, bạn khơng mê nữa, tâm bạn vĩnh viễn tịnh, vĩnh viễn bình đẳng, giúp đỡ tất chúng sanh, gọi quy y Phật Quy y Pháp, Pháp chánh tri chánh kiến, tư tưởng xác, kiến giải xác Điều khó Sau chân thật giác ngộ tư tưởng kiến giải xác, khơng đạt Khơng đạt phải làm sao? Trước tiên chọn lấy Thích Ca Mâu Ni Phật, Phật giảng Kinh điển, cách nghĩ cách làm Ngài xác Chúng ta trước tiên phải nương vào Ngài, nương vào Ngài thời gian ngắn, giai đoạn, Phật không bảo mãi nương vào Ngài, khơng có đạo lý Bạn vừa học, giống học trò trường học nương vào thầy giáo, tốt nghiệp bạn độc lập, bạn phải Cũng cha mẹ dạy bảo cái, nhỏ bạn cần phải chăm sóc nó, phải nương vào bạn, thành người lớn, khơng ỷ lại vào bạn nữa, đời ỷ lại vào bạn đứa nhỏ khơng thể có cơng danh Phật dạy bảo vậy, trước bạn chưa có đại triệt đại ngộ phải nương vào lão sư, nương vào vị lão sư Thích Ca Mâu Ni Phật Hơm truyền thụ Tam quy, bạn khơng thể nương vào tơi, nương vào tơi bạn sai, sai lầm nghiêm trọng Bạn phải nương vào Thích Ca Mâu Ni Phật, nương vào Phật Trang 106 Lão Pháp Sư Tịnh Không Nhận Thức Phật Giáo A Di Đà Phật nơi đâu vậy? Chính Kinh điển, Kinh Vơ Lượng Thọ Thích Ca Mâu Ni Phật giảng cho chúng ta, 48 lời nguyện Phật A Di Đà giảng cho chúng ta, nương vào giáo huấn Kinh điển nương vào Phật Phật đích thân đến dạy bảo làm có sai lầm chứ? Phật dạy nên làm nỗ lực mà làm, Phật dạy khơng nên làm định khơng làm, học trò Phật, đệ tử ngoan Phật Tất lấy làm cho đời sống chúng ta, để làm việc đối nhân xử thế, gọi quy y Pháp Quy y Tăng, Tăng đại biểu ý nghĩa tịnh, đại biểu ý nghĩa hòa thuận Phía trước giảng qua sáu phép hòa kính, Tăng đại biểu cho sáu phép Khi nhìn thấy người xuất gia, bạn khơng nên nghĩ người xuất gia có phải cao tăng hay khơng? Người xuất gia có phá giới hay khơng? Ông cao tăng tốt, phá giới tốt, khơng quan hệ với bạn, có quan hệ với bạn chứ? Thế có quan hệ với nhắc nhở ta có tn thủ sáu phép hòa hay khơng? Ta có tu tâm tịnh hay không? Tăng đại biểu sáu tịnh, không nhiễm trần Cho nên nhìn thấy tướng phải nghĩ đến tâm có tịnh hay chưa? Tăng ý nghĩa hòa kính tịnh, gọi chân thật quy y Đó tác dụng gian Tam Bảo Chúng ta mê lâu rồi, mê từ vô lượng kiếp đến nay, lỗi lầm cũ, thói xấu xưa thường hay phạm phải Thọ Tam quy đây, giảng giải cho bạn rõ ràng, khỏi cửa quên hết, có ích chứ? Cho nên nhà bạn nên thờ cúng Tam Bảo, bạn thờ tượng Phật, nhìn thấy Phật nhắc nhở ta phải giác Giác vậy? Sáu ta tiếp xúc với cảnh giới sáu trần bên ngồi, ta khơng khởi tâm không động niệm định; không phân biệt, không chấp trước giác, mà tu định huệ Không phải ngày từ sớm đến tối xếp quay mặt vào vách, định dùng Định chân thật đời sống sáu tiếp xúc với cảnh giới sáu trần mà tu định, khơng khởi tâm khơng động niệm thiền định, không phân biệt không chấp trước huệ Trí tuệ cao độ bạn thấy rõ ràng tường tận, thông suốt thấu đáo, bạn kiến tánh, kiến Trang 107 Lão Pháp Sư Tịnh Không Nhận Thức Phật Giáo sắc tánh, văn tánh, văn tánh Người minh tâm kiến tánh, họ khác với chỗ vậy? Khác chỗ Sáu tiếp xúc với cảnh giới sáu trần khởi tâm động niệm, phân biệt chấp trước, người minh tâm kiến tánh sáu tiếp xúc với cảnh giới sáu trần khơng phân biệt, không chấp trước, không khởi tâm, không động niệm, họ nhìn thấy chân tướng, ta nhìn thấy vọng tướng Tâm họ dùng chân tâm không sanh không diệt, tâm dùng vọng tâm sanh diệt, chỗ không giống Nếu bạn học rồi, bạn làm Phật, làm Bồ Tát Bạn phải hiểu rõ đạo lý này, phải hiểu bí này, phải biết phải tu nào? Cho nên quy y phải giảng cho rõ lý, giảng tường tận, chân thật truyền thụ cho bạn Thế có người nói, mật tông thượng sư truyền thụ phải quán đảnh, khơng có qn đảnh có người bậc khơng? Việc qn đảnh có phải thật có linh nghiệm khơng? Khi tơi Mỹ có hỏi khơng đồng tu Họ nhiệt tâm lái xe mười đồng hồ để tìm vị Thượng sư quán đảnh, rưới vài giọt nước lên đầu Sau họ trở về, hỏi họ, bạn có khai trí tuệ khơng? Phiền não bạn có phải giảm đi? Họ lắc đầu nói khơng có Như tốt, nói lời thành thật Tơi nói, nói rẩy vài giọt nước lên đầu bạn gọi quán đảnh, bạn xối nước tắm gội đại quán đảnh rồi! Không hiểu phương pháp này, không hiểu ý nghĩa, hồn tồn hình thức, bạn nói xem có đáng thương khơng? Ngày quy y thọ giới hình thức, khơng giảng cho bạn nghe rõ ràng Qn có nghĩa từ bi gia trì, Quán biểu thị ý từ bi gia trì Đảnh Phật pháp thù thắng nhất, đỉnh cao Phật pháp, khơng có so sánh cao Đem đỉnh cao Phật pháp truyền thụ cho bạn, dạy bảo bạn, gọi quán đảnh Các vị xem giải Kinh Vô Lượng Thọ cư sĩ Hồng Niệm Tổ, có nói cách nhận pháp quán đảnh Bản thân lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ thượng sư mật tông, không gạt người, không hỏi người để lấy tiền Ở Mỹ lần quán đảnh phải tốn 50 đồng, quy y phải thâu tiền Tôi đến Miami giảng Kinh, đồng tu muốn Trang 108 Lão Pháp Sư Tịnh Không Nhận Thức Phật Giáo truyền thọ Tam quy, trước tiên họ hỏi tôi: Pháp sư à! Giá Quy y Ngài bao nhiêu? Bạn nói xem, có cách khơng?! Hiện người niên nhận qua giáo dục cao đẳng, nhận lấy thạc sĩ, tiến sĩ bị họ gạt, tin giả không tin thật, nghe gạt không nghe khuyên, giới vậy, thật khiến người phải cảm thán! Thế nên, ngày tu học pháp môn Tịnh Độ, biết Kinh Vô Lượng Thọ bậc tất Kinh, chân thật đảnh pháp Đem Kinh Vô Lượng Thọ, Kinh A Di Đà truyền thụ cho bạn, đại quán đảnh Bạn đem Kinh đọc qua lần mười phương tất chư Phật quán đảnh cho bạn lần, ngày bạn đọc qua hai lần quán đảnh cho bạn hai lần Mười phương tất chư Phật Như Lai quán đảnh cho bạn, bạn khơng biết, tìm người mê điên đảo đến để rẩy vài giọt nước cho bạn, gọi quán đảnh Bạn nói xem, bạn có đáng thương khơng? Cho nên định phải hiểu phương pháp tu học, định phải có tảng Cái tảng tam phước: “Hiếu dưỡng cha mẹ, phụng sư trưởng, từ bi không sát hại, tu mười nghiệp thiện” Đây Tu hành phải tu từ đâu vậy? Phải tu từ Nếu bạn cảm thấy chỗ khơng làm được, khơng có thiện căn, khơng có phước đức, Phật pháp đời này, bạn khơng có hy vọng Bạn cửa Phật không luận tu học pháp mơn nào, có thường thức Phật học mà thôi, định bạn khơng thể có thọ dụng lợi ích chân thật Phật pháp, bạn khơng chịu làm thật Nhất định phải nỗ lực làm thật, phải làm cho được, Cho nên việc vô cần thiết, từ Tam phước mà bắt tay vào Đối nhân xử phải y theo sáu phép hòa kính Đặc biệt ngày di dân đến nơi đây, nơi có nhiều người quốc gia khu vực khác di dân đến nơi này, hình thành xã hội nhiều văn hóa khác Mỗi người quốc gia khu vực khác đến nơi đây, bối cảnh văn hóa trước họ, bối cảnh lịch sử, hình thái ý thức, tín ngưỡng tơn giáo, phương thức đời sống khơng giống nhau, với cách dung hòa, đơi bên tơn kính, giúp Trang 109 Lão Pháp Sư Tịnh Khơng Nhận Thức Phật Giáo đỡ lẫn nhau, việc quan trọng Những việc sáu phép hòa kính: “ kiến hòa đồng giải, giới hòa đồng tu, thân hòa ở, hòa khơng tranh, ý hòa vui, lợi hòa chia”, Cho nên học có chỗ dùng, hữu dụng Khơng đời sống trải qua hạnh phúc mỹ mãn, làm cho xã hội này, khu vực này, quốc gia đạt đến hòa bình an định phồn vinh hưng vượng Chúng ta học Phật học thứ Vậy cảnh giới phương pháp đạo lý này, vào Kinh điển Phật, phải nghiên cứu tìm hiểu sâu vào, phải giảng giải Lý thơng hiểu rồi, hiểu phương pháp rồi, biết phải làm để ứng dụng đời sống, ứng dụng công việc, ứng dụng đối nhân xử tiếp xúc vật Phật pháp đời sống, Phật pháp khơng phải để nói sng, khơng phải huyền học, khơng phải thứ sau học khơng có chỗ dùng Phật pháp khơng mang đến hạnh phúc tiền cho chúng ta, Phật pháp khiến cho đạt đến hạnh phúc vĩnh Giáo dục gian nói đến đời, giáo dục Phật pháp nói đến ba đời, nói đến khứ, nói đến vị lai, giáo dục ba đời, giáo dục viên mãn Chúng ta cần phải nhận biết cách tường tận Sau quay Tịnh Độ Vì phải quy tâm Tịnh Độ? Đạo lý sâu Quy tâm Tịnh Độ tất chư Phật khuyên bảo chúng ta, việc khơng phải nói người tu Tịnh Độ khun vị Mười phương tất chư Phật khuyến khích vị niệm Kinh A Di Đà Kinh A Di Đà sáu phương Phật tán thán, vị đọc qua rồi, không vị Phật mà không tán thán Tịnh Độ Trong Kinh Vơ Lượng Thọ, Thích Ca Mâu Ni Phật tán thán rõ ràng, tán thán Phật A Di Đà “quang trung cực tôn, Phật trung chi vương”, tán thán đến đỉnh Chúng ta muốn quy y vị Phật, vị Phật vua Phật tốt Cho nên Thích Ca Mâu Ni Phật khơng nói phải quy y ta, mà Ngài khuyên quy y Phật A Di Đà, Phật A Di Đà vua Phật Chúng ta lại xem thấy từ xưa đến nay, xem thấy từ Kinh Hoa Nghiêm, Bồ Tát Văn Thù, Bồ Tát Phổ Hiền cầu sanh Thế giới Tây Phương Cực Lạc Nếu giới Cực Lạc Trang 110 Lão Pháp Sư Tịnh Khơng Nhận Thức Phật Giáo khơng thù thắng, Bồ Tát Văn Thù, Bồ Tát Phổ Hiền Bồ Tát Đẳng giác giới Hoa Tạng hà tất phải cầu sanh? Họ lý mà cầu sanh chứ? Việc đáng để suy nghĩ Nếu Tây Phương Cực Lạc khơng đặc biệt thù thắng, vãng sanh giới Cực Lạc Những việc nói tỉ mỉ Kinh Vơ Lượng Thọ Trước đây, giảng qua Kinh Vô Lượng Thọ nhiều lần, đồng tu Singapore đem lần diễn giảng thứ hai thư viện, giảng tương đối tỉ mỉ, tổng cộng giảng 107 buổi làm thành đĩa CD, làm thành VCD Lần dường có mang đến nhiều bộ, có vị Phật tử phát tâm làm ngàn Đĩa lưu giữ thời gian lâu, chất lượng khơng bị biến đổi, họ nói với tơi lưu giữ đến 200 năm mà âm lượng không bị thay đổi Thế nên dùng đĩa CD để copy thu âm mang phổ biến, hiệu tốt Vì phải tu Tịnh Độ? Vì phải niệm Phật A Di Đà? Vì phải cầu sanh Thế giới Tây Phương Cực Lạc? Các vị đem Kinh Vô Lượng Thọ tỉ mỉ nghe qua vài lần hiểu rõ, bạn hiểu phải tu nào, phải học Đây cuối nói đến quy tâm Tịnh Độ Nếu không muốn phải tốn nhiều tinh lực truy cứu đến chân tướng vũ trụ nhân sanh, đến rồi, tương đối viên mãn Vì vậy? Tương lai đến Thế giới Tây Phương Cực Lạc, sau đến tất hưởng thụ, đức trí tuệ bình đẳng với Phật A Di Đà Thế giới Tây Phương Cực Lạc bình đẳng, chân tướng vũ trụ nhân sanh rốt nào, đến Thế giới Tây Phương Cực Lạc khơng cần đến tuần bạn thảy hiểu rõ Đây thật Hà tất phải nơi đây, phải động não, có làm khơng thể thơng Đây đường tắt để thành Phật Chỗ thông thường người gọi thành Phật chi đạo, đường thành Phật Tịnh tông đường tắt thành Phật Con đường thành Phật xa dài, vô xa thẳm, đường gần, bảo đảm đời định thành tựu Vậy mà biết, pháp mơn đích thực thù thắng khơng Chư Phật tán thán, Bồ Tát tán thán, tổ sư đại đức nhiều đời không không tán thán, đời gặp Trang 111 Lão Pháp Sư Tịnh Không Nhận Thức Phật Giáo việc khó Trên kệ khai Kinh nói: “Trăm ngàn mn kiếp khó gặp”, lời nói thật, giả Cư sĩ Bàng Tế Thanh nói: “Vơ lượng kiếp đến hy hữu khó gặp” Ngày hơm gặp rồi, gặp mà để lỡ qua trước mắt, bạn nói xem đáng tiếc dường nào? Vơ lượng kiếp hy hữu khó gặp, bạn gặp phải nắm chặt lấy, định bỏ lỡ qua, phải nỗ lực học tập, nỗ lực tu hành Lần diễn giảng này, nghĩ giảng đến chỗ thôi, dừng lại A Di Đà Phật! KỆ HỒI HƯỚNG Nguyện đem công đức Trang nghiêm Phật Tịnh Độ Trên đền bốn ơn nặng Dưới cứu khổ ba đường Nếu có người nghe thấy Đều phát tâm Bồ Đề Hết báo thân Đồng Sanh cõi Cực Lạc! Nam Mô A Di Đà Phật *********** MƯỜI CƠNG ĐỨC NIỆM PHẬT Trong Kinh nói: người chí tâm niệm Phật, mười cơng đức sau: Thường chư Phật ngày đêm hộ niệm, đức Phật A Di Đà phóng quang nhiếp thọ Thường vị Đại Bồ Tát đức Quán Thế Âm thủ hộ Trang 112 Lão Pháp Sư Tịnh Không Nhận Thức Phật Giáo Ngày đêm thường chư Thiên Đại lực Thần tướng ẩn hình ủng hộ Tất Dạ Xoa, ác quỷ, rắn độc, thuốc độc làm hại Không bị tai nạn: nước, lửa, đao, tên, gông, xiềng, lao ngục, giặc cướp, oan gia, thứ chết Những tội làm thảy tiêu diệt, kẻ chết oan giải thốt, khơng kết ốn ràng buộc Ban đêm nằm ngủ thường thấy điềm lành, thấy sắc thân thắng diệu Phật A Di Đà Tâm thường vui vẻ, sắc thường tươi nhuận, khí lực đầy đủ, việc làm có kết tốt đẹp lợi ích Mọi người trơng thấy vui mừng, cung kính lễ bái kính Phật 10 Khi mạng chung tâm không sợ hãi, chánh niệm ra, Tây phương Tam Thánh tiếp dẫn sanh Tịnh Độ hưởng an vui không cùng!" Trang 113 Lão Pháp Sư Tịnh Không Nhận Thức Phật Giáo MỤC LỤC Trang Giới Thiệu Đôi Nét Về Lão Pháp Sư Tịnh Không: .3 Duyên khởi Phật giáo gì? Phật giáo giáo dục Phật Đà chúng sanh chín pháp giới 30 Bốn vị đại Bồ Tát Phật pháp .32 Vị thứ Bồ Tát Địa Tạng 32 Vị thứ hai Bồ Tát Quán Thế Âm .60 Vị thứ ba Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi 61 Vị thứ tư Bồ Tát Phổ Hiền .61 Tịnh Độ Tông 62 Nền tảng học Phật 67 Thứ Tam Phước .68 Thứ hai Lục Hòa Kính .76 Thứ ba Tam học Giới – Định – Huệ 80 Thứ tư Lục độ Ba La Mật .84 Thứ năm Mười Đại Nguyện Vương Bồ Tát Phổ Hiền 90 Trang 114 Lão Pháp Sư Tịnh Không Nhận Thức Phật Giáo Tín – Giải – Hành – Chứng 91 Tổng kết 100 Trang 115 ... phá trừ mê tín, khơi gợi chánh tri chánh kiến, vạch rõ ý nghĩa cốt tủy Phật giáo Phật giáo thắp nhang lễ Phật cầu phù hộ, mê tín tơn giáo, khơng phải xem Phật giáo môn học để nghiên cứu học thuật,
- Xem thêm -

Xem thêm: NHẬN THỨC PHẬT GIÁO Người giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không, NHẬN THỨC PHẬT GIÁO Người giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay