Chuyên đề Khoa học và Giáo dục

116 7 0
  • Loading ...
1/116 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/03/2019, 14:32

Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin Hữu nghị Việt - Hàn trường cao đẳng công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân nước CHXHCN Việt Nam Bộ Giáo dục Đào tạo định thành lập, Bộ Thông tin Truyền thông quan chủ quản trực tiếp Trường Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin Hữu nghị Việt - Hàn CHỈ ĐẠO BIÊN SOẠN NỘI DUNG TS Hoàng Bảo Hùng BAN BIÊN SOẠN Trưởng ban: TS Võ Duy Thanh TS Trần Thế Sơn ThS Đặng Thị Á TS Đào Ngọc Lâm ThS Phạm Thị Hồng Hạnh BAN NỘI DUNG TS Nguyễn Quang Vũ TS Lê Tân TS Nguyễn Vũ Anh Quang TS Nguyễn Thị Hoa Huệ TS Văn Hùng Trọng TS Nguyễn Thị Kiều Trang LỜI NÓI ĐẦU V ới mục đích nâng cao lực nghiên cứu đội ngũ giảng viên, khám phá ứng dụng cơng trình khoa học vào thực tiễn điều hành quản lý ngồi Trường, Trường Cao đẳng Cơng nghệ thơng tin Hữu nghị Việt - Hàn tuyển chọn xuất Chuyên đề Khoa học Giáo dục nhằm giới thiệu đến bạn đọc cơng trình nghiên cứu tiêu biểu cán - giảng viên Trường Ban biên soạn mong thường xuyên nhận cộng tác, góp ý tận tình nhà nghiên cứu, nhà chuyên môn cán bộ, giảng viên, sinh viên Trường để chất lượng ngày cải tiến nâng cao Mọi ý kiến liên hệ xin gửi về: Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin Hữu nghị Việt - Hàn, Điện thoại: (0236) 3962972, Fax: (0236) 3962973 Xin trân trọng giới thiệu bạn đọc./ Đà Nẵng, tháng năm 2018 BAN BIÊN SOẠN MỤC LỤC Lời nói đầu KHOA HỌC CƠ BẢN VÀ KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ Xây dựng liệu liên kết cho Trung tâm Thông tin tư liệu - Trường Cao đẳng CNTT Hữu nghị Việt - Hàn Nguyễn Thị Hoa Huệ, Võ Hoàng Phương Dung Xây dựng hệ thống quản lý biên tập Tạp chí Khoa học - Giáo dục 17 Lê Nhật Anh, Phạm Thị Hồng Hạnh Thiết kế, chế tạo rô-bốt lau sàn điều khiển tay UD04.1 25 Đoàn Văn Ngọc Dũng Thiết bị ED-WDM: Thành phần hệ thống thông tin sợi quang WDM giảng dạy thí nghiệm 32 Nguyễn Vũ Anh Quang KHOA HỌC GIÁO DỤC, KINH TẾ - XÃ HỘI Giải pháp nâng cao hoạt động đảm bảo chất lượng theo tiêu chí kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp .40 Lê Viết Trương, Phan Thị Quỳnh Thy Sử dụng email marketing để tiếp cận sinh viên tiềm cho Trường Cao đẳng CNTT Hữu nghị Việt - Hàn 48 Nguyễn Thị Hoa Huệ, Văn Hùng Trọng, Phan Hồng Tuấn, Trần Thị Kim Oanh Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến hình ảnh Trường Cao đẳng CNTT Hữu nghị Việt - Hàn 56 Trương Thị Viên Đánh giá thực trạng sử dụng kênh Youtube Tổng cục Du lịch việc hỗ trợ truyền thông thương hiệu du lịch Việt Nam thơng qua vài tiêu chí .66 Nguyễn Thị Khánh Hà Mơ hình nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến ý định khởi kinh doanh sinh viên 77 Nguyễn Thị Như Quỳnh, Nguyễn Thị Khánh Hà, Lê Phước Cửu Long Các yếu tố tác động đến việc truyền miệng chất lượng dịch vụ đào tạo sinh viên Trường Cao đẳng CNTT Hữu nghị Việt - Hàn .87 Nguyễn Thị Quỳnh Anh Quản trị vận hành vai trò cấp độ chiến lược tổ chức .97 Tôn Nguyễn Trọng Hiền Một số kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ đào tạo Khoa Thương mại điện tử Truyền thông 104 Nguyễn Thị Như Quỳnh KHOA HỌC CƠ BẢN VÀ KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ CHUYÊN ĐỀ KHOA HỌC VÀ GIÁO DỤC - 09 (4-2018) XÂY DỰNG DỮ LIỆU LIÊN KẾT CHO TRUNG TÂM THÔNG TIN TƯ LIỆU TRƯỜNG CAO ĐẲNG CNTT HỮU NGHỊ VIỆT - HÀN BUILDING LINK DATA FOR VIETHANIT LIBRARY Nguyễn Thị Hoa Huệ, Võ Hoàng Phương Dung Trường Cao đẳng CNTT Hữu nghị Việt - Hàn, Khoa Công nghệ thông tin; {huenth, dungvhp}@viethanit.edu.vn Tóm tắt Cùng với đời phát triển web ngữ nghĩa, việc xây dựng ứng dụng web sử dụng liệu liên kết ngày ý số lĩnh vực như: thư viện, y sinh học hay liệu liên kết Chính phủ Mục tiêu để xuất bản, chia sẻ liệu, thúc đẩy web ngữ nghĩa phát triển trì đồ thị văn hóa tồn cầu trao đổi thơng tin Về phía thư viện số trường học, quản lý xuất liệu mơ tả giáo trình, nghiên cứu khoa học cán bộ, giảng viên đồ án tốt nghiệp sinh viên,… quan trọng Đó nguồn tài liệu quý giá để sử dụng, tham khảo phát triển giảng dạy nghiên cứu khoa học ứng dụng thực tế Hơn nữa, liệu tài liệu xuất hỗ trợ kiểm soát việc đạo văn nghiên cứu khác Do vậy, nghiên cứu tập trung vào xây dựng ontology để định nghĩa liệu liên kết nhằm mơ tả tài liệu Từ đó, nhóm tác giả đề xuất sử dụng phương pháp để xây dựng liệu liên kết cho Trung tâm Thông tin tư liệu, Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin Hữu nghị Việt - Hàn Từ khóa: Dữ liệu liên kết, ontology, RDF, thư viện Abstract Nowadays, along with the popularity of the semantic web, interest is growing in building web applications that use linked data in several domains, such as libraries, bio-medicine and linked government data The main goals are to publish, share and interlink data This has significant potential for libraries, which can create globally interlinked library data, exchange and share data with other institutions In addition, resources in a higher education institution's library play an important role for the teaching-research and study of lecturers, staff and students of this institution Therefore, in this paper, we focus on developing the ontology OntLibrary to describe resources in VietHanIT library We then propose three methods to build linked data for VietHanIT library Keywords: Linked data, ontology, RDF, library TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN HỮU NGHỊ VIỆT - HÀN Giới thiệu Ngày nay, thư viện số thường xuyên phải xử lý số lượng lớn thông tin từ định dạng tài liệu số Tuy nhiên, liệu chủ yếu thu thập thư viện cho thư viện Hầu hết chúng rút từ thư viện truyền thống, tập trung thành tài nguyên điện tử mà người dùng có liên quan truy cập cách quét báo sách v.v Nói chung, liệu thực thể (chẳng hạn sách, tác giả quan doanh nghiệp) thu thập trì nhiều thư viện nước Trong thực tế, liên kết từ liệu đến nguồn liệu tồn tại, liệu mô tả định dạng cú pháp khác dẫn đến khó khăn trao đổi liệu, chí nhiều thư viện bị cô lập trao đổi liệu Web ngữ nghĩa (semantic web) đặc biệt liệu liên kết [3,7,8] khuyến khích tổ chức xuất bản, chia sẻ liên kết chéo liệu họ cách sử dụng web [2] Khả hiển thị liệu cải thiện đáng kể thơng qua việc liên kết với nguồn thông tin khác Tham gia vào “đám mây ngữ nghĩa” [4] trợ giúp nhiều nhiệm vụ phức tạp mà thư viện phải đối mặt trì tối ưu hóa, phát trùng lặp liệu cục họ Tại Trường Cao đẳng Cơng nghệ thông tin Hữu nghị Việt - Hàn (VietHanIT), thư viện (chúng gọi VietHanIT Library) lưu giữ tài liệu gồm: Tài liệu tham khảo, sách giáo khoa, giáo trình, báo cáo đồ án tốt nghiệp sinh viên, luận văn thạc sĩ luận án tiến sĩ cán bộ, giảng viên, số loại tạp chí định kỳ,… Lượng tài liệu đưa vào thư viện tăng lên năm Đây sở cho việc nghiên cứu phát triển thư viện số đại có xuất liệu liên kết Mục đích nghiên cứu xuất liệu liên kết VietHanIT Library dựa công nghệ ngữ nghĩa web xây dựng mối quan hệ ngữ nghĩa với nguồn liệu khác Do đó, nghiên cứu này, nhóm tác giả tập trung vào việc giới thiệu thể học xây dựng cho VietHanIT Library đề xuất phương pháp để xây dựng kho liệu liên kết Cấu trúc phần lại nghiên cứu sau: Phần trình bày tổng quan tình hình nghiên cứu Phần giới thiệu OntLibrary, ontology phát triển để xây dựng liệu liên kết cho VietHanIT Library phần Từ đó, áp dụng phương pháp xây dựng kho liệu liên kết Cuối cùng, kết luận nghiên cứu trình bày phần Tổng quan tình hình nghiên cứu Việc phát triển liệu liên kết cho thư viện bắt đầu quan tâm phát triển từ năm cuối thập kỷ trước Từ năm 2009, chuỗi hội thảo khoa học web ngữ nghĩa thư viện - Semantic Web in Libraries (SWIB) [5] tổ chức năm Đức Tại đây, năm, hội thảo thu hút hàng trăm nhà khoa học từ khắp nơi giới tham gia thảo luận phát triển ứng dụng web ngữ nghĩa cho thư viện Điều cho thấy mối quan tâm lớn cộng đồng web ngữ nghĩa liệu thư viện CHUYÊN ĐỀ KHOA HỌC VÀ GIÁO DỤC - 09 (4-2018) Một số ứng dụng sử dụng liệu liên kết đưa vào sử dụng như: Thư viện Quốc gia Đức [7], Thư viện Quốc gia Hàn Quốc [6], Các dịch vụ liệu liên kết cho phép người dùng máy tính truy cập vào liệu thư viện, chúng sử dụng phương pháp tiếp cận liệu liên kết nhằm thể kết nối liệu Web thông qua URI Bên cạnh đó, dự án tài trợ gần tỷ đô la Mỹ hai năm 2014-2016 mang tên Linked Data for Libraries 2014 (LD4L 2014) [12] Dự án hợp tác Cornell University Library, Harvard Library Innovation Lab Stanford University Libraries Mục tiêu dự án tạo mô hình lưu trữ tài nguyên ngữ nghĩa học thuật (Scholarly Resource Semantic Information Store-SRSIS) SRSIS dùng để làm việc với tổ chức cá nhân thông qua mạng cộng tác mở rộng liệu mở liên kết, nhằm nắm bắt giá trị mặt trí tuệ mà cán thư viện, chuyên gia lĩnh vực khác học giả bổ sung vào nguồn thông tin họ miêu tả, thích, xếp, lựa chọn sử dụng Các kết công bố dự án hội để nhóm tác giả kế thừa, phát triển thư viện số sử dụng liệu liên kết mở cho thư viện Trường Cao đẳng CNTT Hữu nghị Việt - Hàn Ứng dụng công nghệ web ngữ nghĩa thư viện số quan tâm nghiên cứu Việt Nam vài năm trở lại đây, chẳng hạn [14, 15] Các đề tài tập trung vào việc phát triển ontology đầy đủ cơng trình nghiên cứu khoa học (CTNCKH) Từ đó, xây dựng hệ thống đáp ứng nhu cầu tìm kiếm, tra cứu, thống kê CTNCKH quan chủ quản đề tài Nhìn chung đề tài tập trung xây dựng ontology cá nhân để quản lý thơng tin liên quan tới khía cạnh thư viện mà họ quan tâm Tuy nhiên, đề tài chưa xây dựng kho liệu liên kết Xây dựng ontology OntLibrary Các ontology đóng vai trò quan trọng thư viện số ngữ nghĩa Ontology khơng làm cho tri thức sử dụng lại dễ dàng hơn, tảng việc tạo chuẩn làm rõ khái niệm bên cạnh thuật ngữ mơ hình Ontology OntLibrary xây dựng nhằm mơ tả liệu liên kết cho thư viện VietHanIT Mục đích tạo điều kiện cho thơng tin giáo trình, tài liệu, đồ án tốt nghiệp thư viện VietHanIT trở thành phần web cách xuất bản, chia sẻ liên kết chéo liệu web Ontology OntLibrary xây dựng dựa ontology dùng phổ biến cộng đồng web ngữ nghĩa, nhằm giúp liệu xuất bản, chia sẻ, trao đổi sử dụng lại dễ dàng Tuy nhiên, khơng có ontology tồn phù hợp hồn tồn việc mơ tả tài nguyên VietHanIT Library Do đó, yêu cầu mơ hình hóa liệu cần phân tích tỉ mỉ nhằm sử dụng lại phần ontology tồn định nghĩa thêm phần cần thiết, chẳng hạn: - Để mơ hình hóa liệu nhằm biểu diễn người (person) tổ chức, quan doanh nghiệp (corporate bodies), ứng dụng sử dụng số ontology tập phần tử RDA [1], từ 10 CHUYÊN ĐỀ KHOA HỌC VÀ GIÁO DỤC - 09 (4-2018) thường xuyên với phận QTVH hay Giám đốc Vận hành nắm tình hình có chiến lược kịp thời Như thảo luận tác giả nhìn nhận vai trò QTVH vị trí khác tổ chức Do vậy, thấy rằng, vấn đề dựa hoàn cảnh doanh nghiệp, mục tiêu kinh doanh Đối với doanh nghiệp, họ cần tình hình kinh doanh ổn định, mục tiêu họ giữ sản phẩm mức giá thấp; ngược lại, doanh nghiệp lớn mạnh, doanh nghiệp mà chiến lược họ mở rộng thị trường, quy mô kinh doanh, họ cần QTVH hoạt động vị trí cấp cao/cấp chiến lược để có nghiên cứu kế hoạch dài hạn đổi cơng nghệ, nhân sự, kênh phân phối tồn cầu Chúng ta xem xét Vietnam Airline Toyota, hai mơ hình hoạt động có nhiều điểm chung Cả hai cần dự báo (scheduling), tuyển nhân sự, quản lí lead-time , cơng ty cung cấp dịch vụ, cơng ty sản xuất Điều có nghĩa, thành cơng Vietnam Airline kế hoạch ngắn hạn, quản lí vận hành thành cơng chuyến bay ngày; ngược lại, thành công Toyota kế hoạch dài hạn cho đơn đặt hàng, rõ ràng họ cần phận QTVH thiết lập chức chiến lược Kết luận Nghiên cứu nhằm cố gắng “lấp khoảng trống” định nghĩa vai trò Quản trị Vận hành tác giả khác định nghĩa sách vai trò Quản trị Vận hành ứng dụng thực tế Nghiên cứu cho thấy, nhiều tác giả nhìn nhận vai trò Quản trị Vận hành quản trị cấp độ thực thi tên gọi Tuy nhiên thực tiễn cho thấy, khơng doanh nghiệp có Phòng Ban Quản trị Vận hành hoạt động quản trị cấp cao để giúp doanh nghiệp đạt hiệu kinh doanh Không tổ chức có hồn cảnh, mục tiêu, cấu trúc tổ chức, có chiến lược kinh doanh Do đó, khơng hẳn doanh nghiệp cần phải có phận Quản trị Vận hành vận hành cấp độ chiến lược tối ưu hóa hoạt động kinh doanh mà phải dựa vào phân tích loại hình kinh doanh, quy mơ, chiến lược cụ thể doanh nghiệp để phát huy tối đa khả doanh nghiệp TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Kumar, S and Suresh, N (2005) Production and Operations Management New Delhi: New age international Limited, Publishers, pp [2] Russell, R and Taylor, B (2010) Operations management 7th ed John Wiley & Sons, pp 2, [3] Reid, R and Sanders, N (2009) Operations Management 4th ed John Wiley & Sons, pp 3, 47 [4] Stevenson, W (2002) Operations management 7th ed McGraw-Hill, pp [5] Slack, N., Chambers, S and Johnston, R (2009) Operations management Pearson, pp 64, 65 [6] Greasley, A (1999) Operations Management in Business Stanley Thornes, pp.7 102 TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN HỮU NGHỊ VIỆT - HÀN [7] Porter, A (2009) Operations management Bookboon, pp.10 [8] Hayes, R.H., S.C Wheelwright and K.B Clark, (1988), Dynamic Manufacturing: Creating the Learning Organisation, Free Press, New York [9] Kim, Y., Sting, F and Loch, C (2014) Top-down, bottom-up, or both? Toward an integrative perspective on operations strategy formation Journal of Operations Management, 32(7-8), pp 462-474 [10] Needle, D (2004) Business in context Cengage Learning EMEA, pp 464 103 CHUYÊN ĐỀ KHOA HỌC VÀ GIÁO DỤC - 09 (4-2018) MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ ĐÀO TẠO TẠI KHOA THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ VÀ TRUYỀN THÔNG SOME RECOMMENDATIONS TO ENHANCE THE QUALITY OF EDUCATION SERVICES OF E-COMMERCE AND COMMUNICATIONS FACULTY Nguyễn Thị Như Quỳnh Trường Cao đẳng CNTT Hữu nghị Việt - Hàn; Khoa Thương mại điện tử Truyền thơng; quynhntn@viethanit.edu.vn Tóm tắt Chất lượng đào tạo ngày trở nên cấp thiết cho tồn phát triển trường đại học, cao đẳng Vì vậy, nâng cao chất lượng yếu tố sống đơn vị Nghiên cứu đưa số kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ đào tạo Khoa Thương mại đện tử Truyền thơng khía cạnh: Khía cạnh học thuật, Chương trình đào tạo, Khía cạnh ngồi học thuật, Sự tiếp cận Cơ sở vật chất Từ khóa: chất lượng dịch vụ đào tạo, Khoa thương mại điện tử Truyền thông, kiến nghị Abstract The quality of education is becoming imperiousness for the survival and development of the individual universities and colleges Therefore, enhancing the quality of education services is the survival of any organization This article proposes some recommendations to enhance the quality of education services of the Electronic Commerce & Communications Faculty on aspects: Academic aspects, Programme issues, Non-academic aspects, Access and Facilities Keyword: quality of education services, E-commerce and communications Faculty, recommendations Đặt vấn đề Chất lượng dịch vụ hài lòng khách hàng mối quan tâm hàng đầu nhà kinh doanh dịch vụ Việc nâng cao chất lượng dịch vụ nhằm mục đích thu hút kiềm giữ khách hàng Đối với môi trường giáo dục đại học, sinh viên cho chất lượng dịch vụ Nhà 104 TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN HỮU NGHỊ VIỆT - HÀN trường cung cấp cao họ thỏa mãn với việc học trường Chính vậy, nâng cao chất lượng đào tạo ngày trở nên cấp thiết cho tồn phát triển trường đại học, cao đẳng, đồng thời trình cần thực liên tục Nhận thức tầm quan trọng mang tính sống chất lượng đào tạo, năm qua, Trường Cao đẳng CNTT Hữu nghị Việt - Hàn, cụ thể Khoa Thương mại điện tử Truyền thơng ln có thay đổi việc nâng cao chất lượng đào tạo Khoa Bên cạnh mặt tích cực đạt số tồn hạn chế: tỷ lệ sinh viên có việc làm chuyên ngành sau tốt nghiệp chiếm tỷ lệ thấp, đồng thời số lượng sinh viên theo học Khoa ngày giảm đến mức báo động, có nhiều nguyên nhân dẫn đến vấn đề này, vấn đề chất lượng đào tạo vấn đề cần phải xem xét, mổ xẻ Vì vậy, nghiên cứu đưa số kiến nghị nhằm góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ đào tạo Khoa Kết nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ đào tạo Khoa Thương mại điện tử Truyền thông Từ việc tham khảo so sánh mơ hình nghiên cứu chất lượng dịch vụ đào tạo tác giả ngồi nước, mơ hình nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ đào tạo sinh viên khoa Thương mại điện tử Truyền thông xây dựng sở lý thuyết chất lượng dịch vụ đào tạo mơ hình HEdPERF ban đầu gồm yếu tố: (1) Khía cạnh học thuật, (2) Chương trình đào tạo, (3) Khía cạnh ngồi học thuật, (4) Cơ sở vật chất, (5) Sự tiếp cận [1] Nghiên cứu thực phương pháp nghiên cứu định tính định lượng Hai lần nghiên cứu định tính để thu thập ý kiến giảng viên Khoa Thương mại điện tử Truyền thông ý kiến sinh viên học tập Khoa nhằm bổ sung, điều chỉnh biến quan sát thang đo HEdPERFcho phù hợp với đặc thù Khoa Nghiên cứu định lượng thực kỹ thuật vấn cá nhân thông qua bảng câu hỏi sinh viên học Khoa cựu sinh viên khoa Thương mại điện tử truyền thông (n = 177) Dữ liệu thu thập xử lý phần mềm SPSS 16.0 Phân tích nhân tố sử dụng để kiểm định hội tụ biến thành phần khái niệm đánh giá độ tin cậy thang đo thông qua hệ số Cronbach’s Alpha Kiểm định mơ hình lý thuyết, phân tích hồi quy, phân tích phương sai ANOVA, Independent Sample T-test để kiểm định giả thuyết có hay khơng khác chất lượng dịch vụ đào tạo theo đặc điểm cá nhân Kết nghiên cứu cuối cho thấy có nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ đào tạo khoa, (1) Khía cạnh học thuật, (2) Chương trình đào tạo, (3) Khía cạnh ngồi học thuật, (4) Cơ sở vật chất lớp, (5) Cơ sở vật chất lớp, (6) Sự tiếp cận Trong đó, yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ đào tạo từ cao đến thấp là: Khía cạnh học thuật, Chương trình đào tạo, Khía cạnh học thuật, Sự tiếp cận, Cơ sở vật chất lớp cuối Cơ sở vật chất ngồi lớp Chính vậy, để nâng cao chất lượng dịch vụ đào tạo cần ý tập trung cải thiện yếu tố theo thứ tự ưu tiên [3] 105 CHUYÊN ĐỀ KHOA HỌC VÀ GIÁO DỤC - 09 (4-2018) Một số kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ đào tạo Khoa thương mại điện tử Truyền thông Dựa kết nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ đào tạo Khoa Thương mại điện tử Truyền thông Nghiên cứu đưa số kiến nghị, kiến nghị xếp theo trình tự từ quan trọng hàng đầu, ưu tiên đến kiến nghị hỗ trợ nhằm góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ đào tạo Khoa 3.1 Về khía cạnh học thuật Khía cạnh học thuật có vai trò tác động quan trọng nhân tố chất lượng dịch vụ đào tạo Trong vai trò giảng viên lực lượng tác động chủ yếu đến khía cạnh Giảng viên người định chất lượng đào tạo, cần phải tập trung nỗ lực vào việc đào tạo bồi dưỡng để không ngừng nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên Về trình độ chun mơn, nói Khoa Thương mại điện tử Truyền thơng có đội ngũ giảng viên có trình độ chun mơn cao Tuy nhiên, để đảm bảo nâng cao chất lượng giảng dạy, bên cạnh việc trau dồi lực chuyên môn, giảng viên cần đầu tư phương pháp giảng dạy kinh nghiệm thực tế - Trước hết, giảng viên phải tự nghiên cứu tích cực học tập nâng cao trình độ, trình độ chun mơn nghiệp vụ có liên quan đến lĩnh vực giảng dạy nhằm nâng cao khả tư lý luận tư thực tiễn Chỉ ý thức trách nhiệm vai trò giảng viên đề cao giúp cho giảng viên ý thức sáng tạo, chủ động, tự tin giảng dạy [4] Bản thân giảng viên phải có lòng say mê tìm tòi, tận tâm nghiên cứu khoa học giảng dạy Bởi vì, có thơng qua nghiên cứu khoa học giảng viên có tri thức nhận thức đắn yêu cầu công tác dạy học, khó khăn đòi hỏi việc nâng cao chất lượng đào tạo - Bên cạnh kiến thức chuyên môn vững vàng, giảng viên cần phải am hiểu thực tiễn, có kinh nghiệm thực tế gắn lý luận với thực tiễn, làm cho giảng giảng viên có tính ứng dụng cao hơn, đáp ứng nhu cầu xã hội Việc thực tế bên giúp giảng viên thu nhận thêm kiến thức, gia tăng tính thực tế môn học, thu hẹp khoảng cách lý thuyết - thực hành gia tăng tính ứng dụng mơn học Để làm điều này, giảng viên Khoa hàng năm phải có kế hoạch thực tế doanh nghiệp có lĩnh vực hoạt động thuộc học phần đảm trách Các doanh nghiệp giảng viên tự đề xuất liên hệ Khoa phối hợp với Trung tâm Tư vấn việc làm Quan hệ doanh nghiệp đặt mối quan hệ hợp tác với doanh nghiệp - Giảng viên cần cập nhật phương pháp giảng dạy phù hợp môn học, tùy đặc trưng lớp, ngành mà có cách tiếp cận phù hợp vừa giúp sinh viên tiếp thu tốt vừa tăng tính ứng dụng chủ động người học Xây dựng cách tiếp cận nội dung giảng sinh động, thu 106 TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN HỮU NGHỊ VIỆT - HÀN hút sinh viên tham dự lớp học Phương pháp giảng dạy phải hướng tới xu hướng giáo dục khơi dậy ni dưỡng tính ham muốn học hỏi sinh viên nhồi nhét lượng kiến thức lớn Nói cách khác, giảng dạy phải nhắm đến mục tiêu khai thác tận dụng nội lực sinh viên để họ tự học thêm Đổi phương pháp giảng dạy khơng đòi hỏi phải tìm phương pháp hồn tồn mẻ, đặc thù mà việc nghiên cứu phương pháp sẵn có, tảng phương châm giáo dục lấy người học làm trung tâm để lựa chọn cách thức giảng dạy phù hợp Theo đó: (1) Giảng viên cần phối hợp phương pháp giảng dạy khác dạy học diễn giảng, kết hợp với nêu vấn đề, sử dụng tình phương tiện khoa học kỹ thuật hỗ trợ Không tuyệt đối hoá phương pháp để tránh giảng dạy đơn điệu phương pháp, sử dụng phương pháp diễn dịch, giải thích lạm dụng phương tiện khoa học, kỹ thuật cách thái dẫn đến nhàm chán Trong buổi họp môn hàng tuần, giảng viên môn nên thường xuyên trao đổi phương pháp giảng dạy học phần môn quản lý (2) Giảng viên nên thay đổi phương pháp giảng dạy truyền thống sang phương pháp giảng dạy tích cực - Trò chơi học tập “Trò chơi học tập” lựa chọn nhiều thầy cô trước áp lực thay đổi phương pháp dạy học để thu hút sinh viên đạt mục tiêu giảng tạo tính cạnh tranh học tập sinh viên Nó cầu nối đắc lực, hữu hiệu tự nhiên giảng viên sinh viên Thơng qua trò chơi, ý nghĩa nội dung học truyền tải đến người nghe cách nhẹ nhàng đầy sâu sắc dễ hiểu Trò chơi giúp sinh viên gần gũi, cởi mở tạo ý sinh viên nội dung giảng, mà khuyến khích sinh viên tiếp thu cách tự nhiên, không gượng ép khơ cứng, kích thích tinh thần cạnh tranh sinh viên (3) Tăng cường giảng dạy theo tình có vấn đề, buộc sinh viên phải động não tìm phương án để giải tình Quan tâm hướng dẫn sinh viên nghiên cứu tự học ý kiểm tra chuẩn bị sinh viên Giảng viên người hướng dẫn để sinh viên tư duy, học tập (4) Tăng cường hoạt động dự giờ, trao đổi kinh nghiệm giảng viên Khoa, tăng số lượt dự giảng viên lên lượt/kỳ Mỗi kỳ, Khoa nên tổ chức hội giảng cấp Khoa để giảng viên có điều kiện học tập kinh nghiệm lẫn - Hàng tháng, tổ môn nên tổ chức buổi hội thảo, chuyên đề để giảng viên khoa trao đổi kinh nghiệm chuyên môn với - Tăng cường hoạt động đối thoại, hỏi đáp giảng viên sinh viên giảng dạy nhằm khơi dậy tư nghiên cứu, tìm tòi khả tự học sinh viên Theo kết đề tài, sinh viên đánh giá thấp nhiệt tình giảng dạy việc giải đáp thắc mắc giảng viên Khoa Chính vậy, thân giảng viên Khoa cần nhiệt tình cơng tác giảng dạy giải đáp thắc mắc sinh viên - Ngoài thời gian lớp, giảng viên cần xây dựng thời gian biểu thời gian tiếp sinh viên tuần Văn phòng Khoa Phòng làm việc Bộ môn Thời gian biểu lập thành danh sách niêm yết công khai Văn phòng Khoa 107 CHUYÊN ĐỀ KHOA HỌC VÀ GIÁO DỤC - 09 (4-2018) - Giảng viên cần có thái độ gần gũi thân thiện với sinh viên, tìm hiểu tâm tư nguyện vọng sinh viên, trò chuyện đặt câu hỏi kích thích để sinh viên tìm hiểu hay nghề nghiệp theo học, động viên khuyến khích sinh viên - Giảng viên nên đảm bảo tính cơng nghiêm túc thi cử để đánh giá lực cố gắng học tập sinh viên Phải xác định tiêu chí đánh giá phổ biến đến sinh viên; giảng viên phải có ý kiến nhận xét đánh giá kịp thời trả kiểm tra đánh giá cho sinh viên để sinh viên tự điều chỉnh kiến thức Thực vậy, giảng viên làm tốt điều giúp sinh viên có động lực phấn đấu học tập tốt họ cảm nhận cố gắng họ đánh giá xác xứng đáng - Giảng viên nên giành thời gian hỗ trợ, giúp đỡ sinh viên Giảng viên bên cạnh người cung cấp kiến thức học thuật cho sinh viên đóng vai trò cố vấn cho sinh viên Đặc biệt giảng viên đảm trách vai trò cố vấn học tập, nên giành thời gian tư vấn, giải thích quy trình tư vấn cho sinh viên định hướng nghề nghiệp Các giảng viên cần thực nghiêm túc lịch tiếp sinh viên đăng kí với khoa thơng báo đến sinh viên, tránh tình trạng sinh viên khó liên lạc cần tìm tư vấn giảng viên Do việc giảng viên dành thời gian cho sinh viên vừa hỗ trợ sinh viên, vừa gia tăng hiệu học tập sinh viên đánh giá cao chất lượng đào tạo Giảng viên cần cải thiện khả giao tiếp thái độ giảng dạy tích cực hướng sinh viên, có phản hồi kịp thời cho sinh viên q trình học Có tạo môi trường học tập động, tích cực, kích thích hào hứng, sáng tạo sinh viên môn học Tạo cho sinh viên trải nghiệm tích cực gia tăng đánh giá tích cực cho chất lượng dịch vụ Nhà trường 3.2 Về chương trình đào tạo Chương trình đào tạo có vai trò tác động quan trọng thứ hai nhân tố chất lượng dịch vụ đào tạo Chương trình đào tạo đánh giá chất lượng tốt đáp ứng nhu cầu xã hội, có mục tiêu rõ ràng, nội dung mơn học đổi cập nhật thường xuyên, tỷ lệ phân bổ lý thuyết thực hành hợp lý - Việc Khoa cần phải làm rà sốt lại chương trình đào tạo, chỉnh sửa chương trình đào tạo theo hướng gắn liền với thực tiễn Có thực tế nay, đơn vị sử dụng lao động phần lớn phải tái đào tạo nhân viên sinh viên trường Kiến thức sinh viên học giảng đường đa phần nặng tính lý thuyết, thực hành, rèn luyện kỹ năng, cập nhật tri thức liền với phát triển ngành nghề Điều khiến sinh viên gặp khơng khó khăn, lúng túng tiếp cận với công việc thực tế Để biết hạn chế chương trình đào tạo, Nhà trường nên tổ chức lấy ý kiến phản hồi quan, doanh nghiệp Những ý kiến thường 108 TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN HỮU NGHỊ VIỆT - HÀN thiết thực, giúp Nhà trường hiểu nhu cầu thị trường lao động, nhằm trang bị kiến thức cho sinh viên Có thể lấy phản hồi nhiều cách tổ chức hội thảo, tổng hợp thông tin thông qua bảng hỏi, vấn trực tiếp… Theo kết khảo sát Trung tâm Tư vấn việc làm Quan hệ doanh nghiệp với doanh nghiệp mà Nhà trường gửi sinh viên Khoa đến thực tập, phần lớn doanh nghiệp đánh giá chưa cao chương trình đào tạo Trường đề xuất bổ sung thêm môn học Marketing online, Quảng cáo Internet, đặc biệt môn học nhằm nâng cao kỹ mềm cho sinh viên Đây kiến nghị thiết thực, Khoa nên rà soát lại nội dung mơn học này, chỉnh sửa mặt nội dung cho phù hợp với thực tiễn tổ chức lớp học ngoại khóa nâng cao kiến thức kỹ cho sinh viên Cụ thể: (1) Đối với chuyên ngành Marketing bổ sung thêm môn học như: Marketing online, Digital Marketing plan, Facebook marketing, chiến lược bán hàng online, SEO ; (2) chuyên ngành Thương mại điện tử bổ sung môn học như: Thiết kế website, quản trị bán hàng trực tuyến ; (3) chuyên ngành Quảng cáo quan hệ cơng chúng đưa vào đào tạo bổ sung môn học như: Quảng cáo Internet, Adwords Pro sales, thiết kế đồ họa, copywriting Bên cạnh đó, Khoa nên tổ chức giảng dạy lớp kỹ mềm việc thiết kế giảng, giảng viên nên tăng cường kỹ học phần giảng dạy - Cần đầu tư thiết kế chương trình khối lượng giảng dạy cho phù hợp, đại theo xu hướng coi trọng kỹ năng, gắn liền với thực tiễn nhu cầu xã hội, mục tiêu chương trình đào tạo ngành học rõ ràng, đào tạo kỹ kiến thức cần thiết cho người học để họ áp dụng cho tương lai - Nhà trường nên thành lập Hội đồng Khoa học, có nhiệm vụ cập nhật chương trình đào tạo tiên tiến, đáp ứng nhu cầu xã hội, đa dạng hóa chương tình đào tạo theo nhu cầu xã hội hình thức học tập phong phú cho sinh viên Về phía Khoa đề cử số giảng viên Khoa tham gia vào hội đồng nhằm xây dựng chương trình đào tạo Khoa, bên cạnh việc tham khảo chương trình đào tạo tiên tiến, nhóm giảng viên phối hợp Trung tâm Tư vấn việc làm Quan hệ doanh nghiệp tiến hành khảo sát doanh nghiệp có lĩnh vực hoạt động thuộc chuyên ngành đào tạo tiến hành xây dựng, khảo sát nhu cầu thực tế doanh nghiệp để có điều chỉnh phù hợp với nhu cầu thực tiễn - Chương trình đào tạo phải phát huy mạnh hệ thống tín chỉ: gia tăng lựa chọn sinh viên việc tham gia đào tạo: lựa chọn lớp học, môn học, giảng viên giảng dạy Thời khóa biểu bố trí phù hợp với nhu cầu sinh viên, đa dạng lựa chọn, hướng tới đào tạo song ngành chuyên ngành khác nhau… - Nội dung môn học cần đổi mới, cập nhật thường xuyên đồng thời phân bổ hợp lý học lý thuyết thực hành Một số mơn học Khoa có nội dung cũ, chưa cập nhật kiến thức Internet marketing, Marketing bản, Tài tín dụng, Quản lý chất lượng Khoa nên rà sốt lại mơn này, cập nhật lại giáo trình, tăng hàm lượng thực hành 109 CHUYÊN ĐỀ KHOA HỌC VÀ GIÁO DỤC - 09 (4-2018) 3.3 Về khía cạnh ngồi học thuật - Đối với Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin Hữu nghị Việt - Hàn, hoạt động Ngoài học thuật Nhà trường quan tâm thực hiệu Các dịch vụ hỗ trợ sinh viên tin, kí túc xá, y tế sinh viên đánh giá tốt Tuy nhiên, bên cạnh đó, theo kết khảo sát, sinh viên đánh giá thấp chất lượng dịch vụ photo in ấn Trung tâm Thông tin tư liệu Đây thực trạng nhiều giảng viên, sinh viên phản ánh nhiều năm qua Vì vậy, để nâng cao chất lượng dịch vụ Trung tâm Thông tin tư liệu, Nhà trường nên cho cán công tác tham gia khóa học nghiệp vụ nhằm nâng cao tay nghề, định khảo sát đánh giá chất lượng dịch vụ Trung tâm - Bên cạnh đó, Nhà trường nên đảm bảo dịch vụ vệ sinh đầy đủ cho sinh viên Theo phản ánh sinh viên, khu giảng đường có khu vực vệ sinh, nhiên thiết bị phòng vệ sinh bị hư hỏng nhiều, hệ thống chiếu sáng nhiều khu khơng hoạt động Vì vậy, chất lượng dịch vụ nhà vệ sinh vấn đề hay bàn tán, truyền miệng sinh viên, ảnh hưởng phần đến đánh giá chất lượng dịch vụ đào tạo Nhà trường Đảm bảo nhà vệ sinh sẽ, thoáng đãng vừa đảm bảo sức khỏe sinh viên vừa có đánh giá tích cực cho chất lượng dịch vụ Nhà trường - Nhà trường nên khuyến khích, hỗ trợ hoạt động Đoàn hội sinh viên cách đa đạng, cập nhật nhu cầu sinh viên, thường xuyên tổ chức phong trào thi đua sinh viên Hiện Trường có nhiều câu lạc câu lạc Tiếng Anh, câu lạc Guitar, Nhóm từ thiện Hand in hand, câu lạc võ Taewondo Tuy nhiên, theo phản ánh sinh viên, nhiều câu lạc chưa hoạt động hiệu quả, sinh hoạt Vì vậy, Nhà trường nên khuyến khích, hỗ trợ hoạt động Đoàn hội, câu lạc sinh viên để nhóm hoạt động hiệu hơn, thu hút sinh viên khác tham gia nhiều hơn, tạo nhiều sân chơi, câu lạc kĩ để tạo môi trường cho sinh viên giao lưu, hoạt động vui chơi sau học căng thẳng Sinh viên thường có tâm lý hay so sánh hoạt động ngoại khóa trường hoạt động kích thích hấp dẫn sinh viên Làm cho sinh viên u thích, cảm thấy hữu ích… tác động đến đánh giá tích cực sinh viên chất lượng đào tạo Nhà trường Hoạt động vừa tạo thêm mơi trường giải trí cho sinh viên, vừa giúp sinh viên gia tăng kỹ cần thiết cho sống kỹ cần thiết cho cơng việc như: tinh thần tập thể, làm việc nhóm, giao tiếp, phản xạ… Những hoạt động không gây áp lực kết học tập nên tạo tự nhiên, hào hứng tự nguyện tham gia sinh viên Những hoạt động vừa giúp sinh viên có thêm mơi trường rèn luyện vừa vào câu chuyện chia sẻ trải nghiệm sinh viên tự nhiên Với trải nghiệm thú vị, đa dạng giúp gia tăng đánh giá sinh viên chất lượng dịch vụ Nhà trường - Nhà trường cần đẩy mạnh hoạt động quan hệ doanh nghiệp nhằm gia tăng mối quan hệ Nhà trường với doanh nghiệp, đối tượng sử dụng lực lượng đào tạo Nhà trường Duy trì mối quan hệ vừa giúp sinh viên Trường có hội cọ xát với môi trường 110 TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN HỮU NGHỊ VIỆT - HÀN làm việc thực tế vừa kênh thông tin phản hồi chất lượng đào tạo Nhà trường Đây hội Nhà trường cập nhật thông tin để cải tiến, đáp ứng nhu cầu tuyển dụng kỹ cần hoạt động doanh nghiệp Trung tâm Tư vấn việc làm Quan hệ doanh nghiệp đạt nhiều kết việc kết nối doanh nghiệp với việc đào tạo Nhà trường, hỗ trợ việc tìm kiếm đơn vị thực tập giới thiệu việc làm cho sinh viên Tuy nhiên, để đạt hiệu cao hơn, việc thực tập sinh viên, Khoa nên phối hợp với Trung tâm Tư vấn việc làm Quan hệ doanh nghiệp rà soát kỹ đơn vị thực tập để lựa chọn đơn vị có lĩnh vực hoạt động phù hợp với chuyên ngành đào tạo Khoa có thời gian hoạt động năm (vì báo cáo thực tập sinh viên phải phân tích đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh doanh nghiệp vòng năm) Đối với chuyên ngành Marketing nên lựa chọn doanh nghiệp có phận, phòng marketing riêng, chuyên ngành Thương mại điện tử nên lựa chọn doanh nghiệp có thực hoạt động kinh doanh thương mại điện tử doanh nghiệp có website để quảng bá cho doanh nghiệp Đối với chuyên ngành Quảng cáo Quan hệ công chúng nên lựa chọn doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực truyền thông quảng cáo tổ chức kiện địa bàn như: Công ty Cổ phần Quà tặng Nón Vàng, Cơng ty Quảng cáo Truyền thơng & Tổ chức kiện TSK-Media, Công ty Cổ phần Tổ chức kiện Du lịch Gala Việt, Công ty Cổ phần Nghệ thuật Việt (Vietart)… - Ngoài ra, Nhà trường khoa nên tạo nhiều hội ngoại khóa, buổi giao lưu với doanh nghiệp, hội tham quan, vừa học vừa làm doanh nghiệp trình học, điều giúp sinh viên có nhìn thực tế công việc tương lai Tổ chức buổi hội thảo nghề nghiệp để giúp sinh viên xác định mục tiêu, định hướng nghề nghiệp tương lai Từ sinh viên đánh giá cao chất lượng dịch vụ đào tạo Khoa nói riêng Trường nói chung - Nhà trường Khoa nên tổ chức trì mối quan hệ với cựu sinh viên Khoa Trường Vai trò cựu sinh viên kênh thơng tin quan trọng để củng cố vai trò đào tạo Nhà trường Tổ chức liên hệ với cựu sinh viên thành công để chia sẻ kinh nghiệm chất lượng đào tạo Nhà trường, việc đào tạo Nhà trường tạo giá trị tăng thêm sức cạnh tranh sinh viên Trường nào, giúp sinh viên làm hài lòng nhà tuyển dụng mức độ nỗ lực tự đào tạo sinh viên để thích ứng mơi trường lao động yêu cầu Có buổi gặp mặt, trao đổi kinh nghiệm với sinh viên Trường hoạt động tư vấn tuyển sinh có tác động tích cực cho danh tiếng Nhà trường, tác động đến việc đánh giá chất lượng dịch vụ đào tạo Trường 3.4 Về tiếp cận Trong nhân tố có tác động đến chất lượng dịch vụ đào tạo, nhân tố tiếp cận có tác động gần thấp Tuy nhiên gia tăng chất lượng khía cạnh làm gia tăng chất lượng 111 CHUYÊN ĐỀ KHOA HỌC VÀ GIÁO DỤC - 09 (4-2018) dịch vụ đào tạo Đối tượng nhân tố Sự tiếp cận giáo vụ, cán bộ, chuyên viên Phòng Ban - Theo kết khảo sát, sinh viên đánh giá không cao thái độ nhân viên Nhà trường sinh viên Trong phần ý kiến đóng góp, nhiều sinh viên phản ánh nhiều nhân viên Nhà trường có thái độ không tôn trọng sinh viên, điều ảnh hưởng đến hình ảnh Nhà trường ảnh hưởng đến đánh giá sinh viên chất lượng dịch vụ đào tạo Trường Vì vậy, nhân viên Nhà trường nên có thái độ giao tiếp nhã nhặn, lịch thiệp hỗ trợ sinh viên giải vấn đề theo hướng tích cực hướng sinh viên, nhiệt tình giải đáp thắc mắc sinh viên Bên cạnh đó, Nhà trường nên đặt “Hòm thư góp ý” khu giảng đường để sinh viên gửi góp ý đến Ban Giám hiệu - Các chuyên viên cần nắm rõ quy định, quy trình cơng việc phụ trách để giải vấn đề phản hồi sinh viên tốt hẹn Bên cạnh đó, chuyên viên cần cập nhật công nghệ thông tin, kỹ quản lý tiên tiến nhằm tăng tính hiệu quy trình cơng việc, lưu trữ hồ sơ đầy đủ, lục, kiểm tra thơng tin nhanh chóng xác Hỗ trợ cho việc hẹn thực thời gian lịch hẹn sinh viên đến liên hệ công tác - Thông báo đầy đủ kịp thời đến sinh viên thông tin chương trình học, lịch thi, thời khóa biểu Hạn chế đến mức tối đa việc thay đổi lịch học sinh viên (vấn đề sinh viên phản ánh nhiều) - Tiếp tục tổ chức thường niên tọa đàm đối thoại Ban Gám hiệu, Lãnh đạo Khoa, Phòng, Ban với sinh viên để nắm bắt ý kiến, nguyện vọng sinh viên Riêng Khoa, năm tổ chức lần buổi đối thoại sinh viên Ban Lãnh đạo Khoa 3.5 Về sở vật chất Có thể nói sở vật chất Trường Cao đẳng CNTT Hữu nghị Việt - Hàn quy mô, đầy đủ đại, xếp hàng đầu so với trường cao đẳng khác địa bàn - Tuy nhiên, trang bị trang thiết bị đầy đủ đại qua nhiều năm sử dụng, nhiều máy móc thiết bị phòng học (máy tính, máy chiếu, quạt ), Phòng Thực hành hư hỏng nhiều Tình trạng máy tính bị virus, khơng hoạt động, đèn chiếu mờ xảy tất phòng học Tỷ lệ máy sử dụng phòng thực hành khoảng 70-80% Chính vậy, cơng tác bảo trì cần quan tâm để đảm bảo chất lượng trang thiết bị Các giảng viên trình dạy lớp nên thường xuyên thơng báo tình hình máy móc trang thiết bị phòng dạy với Trung tâm Cơng nghệ thơng tin để chuyên viên Trung tâm kịp thời sửa chữa nhằm đáp ứng tốt nhu cầu dạy học - Thư viện trường học phận sở vật chất trọng yếu, trung tâm sinh hoạt văn hóa khoa học Nhà trường Thư viện góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy giáo viên, bồi 112 TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN HỮU NGHỊ VIỆT - HÀN dưỡng kiến thức xây dựng thói quen tự học, tự nghiên cứu cho học sinh, tạo sở bước thay đổi phương pháp dạy học, đồng thời thư viện tham gia tích cực vào việc bồi dưỡng tư tưởng trị xây dựng nếp sống văn hóa cho thành viên Nhà trường Tuy nhiên, số lượng đầu sách phục vụ nhu cầu đọc/ tham khảo sinh viên giảng viên ít, lý khiến Trung tâm Thông tin tư liệu có khơng gian rộng rãi thống mát vắng bóng sinh viên Vì vậy, giảng viên Khoa, trình giảng dạy, bên cạnh việc cung cấp giáo trình cho sinh viên, nên giới thiệu cho sinh viên tài liệu tham khảo khác Danh sách tài liệu tham khảo giảng viên gửi Trung tâm Thông tin tư liệu đề xuất Trung tâm trang bị Đồng thời, giảng viên nên khuyến khích, u cầu sinh viên tìm kiếm tài liệu Trung tâm Thông tin tư liệu để thực báo cáo mơn học, sở hình thành thói quen tra cứu tài liệu sinh viên Bên cạnh đó, Nhà trường nên có phương án mở cửa phòng tự học đến 24h, nhằm khuyến khích sinh viên có thói quen học tập phòng tự học, sinh viên đồng thời có nơi học tập - trao đổi nhóm hiệu ngồi học lớp Ngoài ra, Nhà trường nên hướng tới việc xây dựng thư viện điện tử cho phép sinh viên giảng viên truy cập nhanh chóng nguồn thơng tin quý giá đa dạng lúc, nơi, không phân định không gian, thời gian Đây yêu cầu vô cần thiết Tuy nhiên, việc xây dựng Thư viện điện tử đòi hỏi nhiều chi phí cơng sức Vì vậy, trước hết trường nên tập trung ưu tiên số hóa số sách, tài liệu quan trọng, đặc biệt nên số hóa đồ án tốt nghiệp sinh viên tốt nghiệp, luận văn, luận án sau đai học giảng viên Trường để tạo thuận lợi cho trình tìm kiếm, tự học sinh viên năm cuối - Đầu tư nâng cấp ký túc xá, đảm bảo tốt điều kiện sinh hoạt cho sinh viên nội trú có dịch vụ đáp ứng nhu cầu học tập, giải trí sinh viên Kí túc xá Trường xây dựng quy mô đại, nhiên qua thời gian sử dụng, theo phản ánh sinh viên, nhiều phòng ốc xuống cấp nghiêm trọng Vì vậy, Ban Quản lý Kí túc xá cần theo dõi kịp thời để sửa chữa, cải tạo nhằm đáp ứng tốt nhu cầu sinh viên - Nhà trường có khu thể chất rộng rãi đại phục vụ nhu cầu thể thao/ rèn luyện sức khỏe sinh viên Tuy nhiên, nên có phương án sử dụng hiệu khu thể chất Nhà trường nên tạo điều kiện cho sinh viên sử dụng khu thể chất cho nhu cầu rèn luyện thể thao cách cho sinh viên đăng kí thời gian sử dụng quản lý theo danh sách đăng kí Đây nhiều ý kiến sinh viên đóng góp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ Trường TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Abdullah Firdaus (2006), “The development of HEdPERF, a new measuring instument of service quality for the higher education sector”, Faculty of Business Management, MARA University of Technology, Sarawak, Malaysia 113 CHUYÊN ĐỀ KHOA HỌC VÀ GIÁO DỤC - 09 (4-2018) [2] PGS.TSKH Nguyễn Đình Luận, “Ba yếu tố quan trọng nâng cao chất lượng đào tạo”, website Đại học Hà Nội, http://www.hanu.vn/vn/tin-tuc-va-su-kien/1176-.html, truy cập ngày 16/08/2017 [3] Nguyễn Thị Như Quỳnh (2017), “Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ đào tạo Khoa Thương mại điện tử truyền thông”, Chuyên đề Khoa học Giáo dục, Trường Cao đẳng CNTT Hữu nghị Việt - Hàn, tập 07 [4] Hoàng Thị Phương Thảo Nguyễn Kim Thảo (2012), “Xây dựng hình ảnh trường đại học dựa chất lượng dịch vụ, trường hợp đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh”, Tạp chí Phát triển kinh tế, số 260, tr 47-56 114 Chịu trách nhiệm xuất bản, nội dung: Giám đốc - Tổng biên tập: TRẦN CHÍ ĐẠT Biên tập : Nguyễn Tiến Sỹ Trình bày sách : Lê Hồ Diệu Thảo Sửa in : Nguyễn Tiến Sỹ Thiết kế bìa : Phan Minh Nhật - Trần Hồng Minh NHÀ XUẤT BẢN THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG Website: www.nxbthongtintruyenthong.vn; book365.vn; ebook.vn Trụ sở chính: Tầng - Tòa nhà Cục Tần số Vô Tuyến điện, 115 Trần Duy Hưng, Q Cầu Giấy, TP Hà Nội Điện thoại: 024.35772138, 024.35772139 Fax: 024.35579858 E-mail: nxb.tttt@mic.gov.vn Chi nhánh TP Hồ Chí Minh: Số 8A đường D2, P 25, Q Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh Điện thoại: 028.35127750, 028.35127751 Fax: 028.35127751 E-mail: cnsg.nxbtttt@mic.gov.vn Chi nhánh TP Đà Nẵng: 42 Trần Quốc Toản, Q Hải Châu, TP Đà Nẵng Điện thoại: 0236.3897467 Fax: 0236.3843359 E-mail: cndn.nxbtttt@mic.gov.vn Chi nhánh Tây Nguyên: Số 28B đường Y Bih Alêô, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk Điện thoại: 0262.3808088 Email: cntn.nxbtttt@mic.gov.vn Mã số: Mã ISBN: In 250 bản, khổ 19x27 cm Công ty TNHH Một thành viên In Siêu Tốc Địa nơi in: Số xác nhận đăng ký xuất bản: -2018/CXBIPH/ - /TTTT Số định xuất bản: /QĐ-NXB TTTT, ngày tháng năm 2018 In xong nộp lưu chiểu tháng năm 2018
- Xem thêm -

Xem thêm: Chuyên đề Khoa học và Giáo dục, Chuyên đề Khoa học và Giáo dục

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay