QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY XĂNG DẦU HÀ SƠN BÌNH

100 0 0
  • Loading ...
1/100 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/03/2019, 14:29

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI LƯƠNG THÀNH SƠN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY XĂNG DẦU HÀ SƠN BÌNH Ngành: Quản lý kinh tế Mã số: 8.34.04.10 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS LÊ XUÂN SANG HÀ NỘI – 2018 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn cơng trình nghiên cứu riêng tôi, thực độc lập hướng dẫn TS Lê Xuân Sang; Cơ quan công tác: Phó viện trưởng Viện kinh tế Việt Nam – Viện Khoa học xã hội Việt Nam Các kết luận văn chưa công bố cơng trình khác Các số liệu, ví dụ trích dẫn luận văn đảm bảo tính xác, tin cậy trung thực Vậy viết lời cam đoan kính đề nghị Giám đốc Học viện cho bảo vệ luận văn trước Hội đồng Hà Nội, ngày 29 tháng 08 năm 2018 TÁC GIẢ LUẬN VĂN Lương Thành Sơn MỤC LỤC MỞ ĐẦU Chương CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG KINH DOANH XĂNG DẦU 1.1 Một số khái niệm, đặc điểm kinh doanh xăng dầu 1.2 Mục tiêu, nội dung thực tiễn biện pháp quản lý 15 1.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến Quản lý Nhà nước hoạt động kinh doanh xăng dầu 20 Chương THỰC TRẠNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG 22 2.1 Khái quát công ty xăng dầu Hà Sơn Bình 22 2.2 Chính sách quản lý nhà nước hoạt động kinh doanh xăng dầu phương pháp quản lý Công ty xăng dầu Hà Sơn Bình 39 2.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động quản lý kinh doanh xăng dầu Công ty xăng dầu Hà Sơn Bình 45 2.4 Những kết đạt hạn chế nguyên nhân 48 Chương GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY XĂNG DẦU HÀ SƠN BÌNH 55 3.1 Bối cảnh quản lý nhà nước hoạt động kinh doanh xăng dầu 55 3.2 Nâng cao hiệu quả, đổi sách quản lý nhà nước 58 KẾT LUẬN 77 TÀI LIỆU THAM KHẢO 81 PHỤ LỤC 84 DANH MỤC DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮT NĐ 84 NĐ 83 TT 36/TT-BCT TT15 WTO APEC Nghị định số 84/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 Chính phủ Kinh doanh xăng dầu Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/09/2014 Chính phủ Kinh doanh xăng dầu (thay NĐ 84) Thông tư 36/2009/TT-BCT ngày 14/12/2009 Bộ công thương Thông tư 15/2015/TT-BKHCN ngày 25/08/2015 Bộ KHCN Quy định đo lường, chất lượng kinh doanh xăng dầu Tổ chức Thương mại giới (World Trade Organization) Diễn đàn Châu Á Thái Bình Dương (Asia-Pacific Economic Cooperation) ASEM Diễn đàn kinh tế Á - Âu (The Asia-Europe Meeting) Petrolimex Tập đoàn xăng dầu Việt Nam PetroVietnam Tập đồn dầu khí quốc gia Việt Nam PV OIL Tổng công ty dầu Việt Nam Mipeco Tổng công ty xăng dầu quân đội Petec Tổng công ty thương mại kỹ thuật đầu tư Petec Cơng ty Cơng ty xăng dầu Hà Sơn Bình CHXD Cửa hàng bán lẻ xăng dầu CBCNV Cán cơng nhân viên VPHC Vi phạm hành Thù lao đại lý/ Là mức lệch giá bán lẻ theo quy định với giá Công ty Hoa hồng đại lý bán cho Đại lý, tổng đại lý Xăng dầu Xăng tơ, Diezen, nhiên liệu đốt lò (mazút) dầu hoả DANH MỤC CÁC BẢNG, BIỂU ĐỒ, SƠ ĐỒ Bảng 2.1 Tổng Sản lượng tồn Cơng ty năm 2017 31 Bảng 2.2 Kết hoạt động sản xuất kinh doanh tồn Cơng ty 32 Bảng 2.3 Số lượng cấu lao động Công ty (2012 – 2017) 35 Bảng 2.4 Cân đối kế toán Cơng ty xăng dầu Hà Sơn Bình 37 Bảng 2.5 Qui hoạch triển cửa hàng xăng dầu địa bàn thành phố Hà Nội 44 Biểu đồ: 2.1 Bộ máy tổ chức Tập đoàn 32 Sơ đồ 2.1: Công ty xăng dầu Hà Sơn Bình hệ thống kênh phân phối xăng dầu Việt Nam 23 Sơ đồ 2.2: Bộ máy tổ chức Công ty 25 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Xăng dầu nguồn lượng quan trọng để phát triển kinh tế quốc gia, đặc biệt với nước có công nghiệp phát triển phát triển nước ta Mặt hàng xăng dầu thực thiết yếu hoạt động sản xuất, đời sống dân sinh an ninh quốc phòng - nhân tố đảm bảo an ninh lượng đất nước mà thời gian dài chưa thể thay -Vì mạng lưới kinh doanh xăng dầu nhà nước quan tâm qui hoạch, xây dựng hạ tầng nhằm cung ứng đầy đủ nhiên liệu cho nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội Thực tế, nhiều năm qua hoạt động kinh doanh xăng dầu chưa “bớt nóng” mặt báo chí hoạt động kinh tế có tính nhạy cảm cao, ảnh hưởng trực tiếp đến an ninh lượng, đời sống dân sinh, ổn định tốc độ phát triển kinh tế đất nước Danh mục loại hàng hóa thuộc ngành kinh doanh có điều kiện xăng dầu loại hàng hóa đặc biệt, có tiêu chuẩn kỹ thuật khắt khe có nhiều vấn đề phát sinh trình thực thi pháp luật, việc tiến hành nghiên cứu đưa giải pháp khắc phục thực cần thiết Muốn kinh doanh mặt hàng theo qui định, thương nhân phải đạt điều kiện: chủ thể kinh doanh; sở vật chất kỹ thuật trang thiết bị; bảo vệ môi trường phòng chống cháy nổ; trình độ chun môn cán bộ, nhân viên; sức khỏe Xăng dầu mặt hàng thiết yếu có vai trò quan trọng việc bảo đảm an ninh lượng Đây hàng hố thuộc diện kinh doanh có điều kiện, ảnh hưởng đến nhiều lĩnh vực đời sống kinh tế - xã hội, nên hoạt động kinh doanh sử dụng xăng dầu phải đảm bảo an toàn, hiệu tiết kiệm Về mặt thể chế, thị trường xăng dầu có hành lang pháp lý thống nhất, minh bạch thiếu yếu, văn pháp quy điều chỉnh hoạt động kinh doanh xăng dầu Việt Nam thời gian qua thường không kịp thời, làm cho công tác kiểm tra, xử phạt vụ vi phạm kinh doanh xăng dầu quan chức nhà nước khó xử lý, mặt khác gian lận thương mại thị trường xăng dầu ngày gia tăng Thực tiễn cho thấy, hoạt động quản lý nhà nước (QLNN) kinh doanh xăng dầu xây dựng phát triển theo thực tế thị trường xăng dầu Việc định hình, xây dựng chế quản lý kinh doanh xăng dầu từ đời đến trình dài với nhiều biến động, chủ yếu dựa theo biến đổi thị trường q trình tiếp tục hồn thiện Cơng tác quản lý hoạt động kinh doanh xăng dầu nhiều bất cập như: mạng lưới phân bố chưa hợp lý, điều hành giá xăng dầu,tình trạng bn bán lậu, gian lận thương mại, xâm phạm thương hiệu, hoạt động tạm nhập tái xuất, trình độ nghiệp vụ cơng nghệ doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu thấp, yếu, chưa nắm bắt kịp thời văn pháp lý sửa đổi, bổ sung điều kiện kinh doanh xăng dầu Những thủ tục cấp giấy phép kinh doanh xăng dầu phức tạp, tốn thời gian, nhiều thủ tục chồng chéo Phải nhìn nhận khách quan từ có khung pháp luật ngành nghề kinh doanh có điều kiện nói chung kinh doanh tạo điều kiện cho chủ thể triển khai thực rộng khắp nước; quyền cấp, tổ chức đoàn thể, tổ chức kinh tế xã hội cộng đồng ngày ý đến vấn đề thực quy định hoạt động kinh doanh có điều kiện nước ta Cơng ty xăng dầu Hà Sơn Bình cơng ty thành viên Tập đồn xăng dầu Việt nam (Petrolimex) - doanh nghiệp lớn - thực hoạt động kinh doanh theo chế thị trường, không tránh khỏi việc phải đương đầu với thử thách chế Chấp nhận cạnh tranh vượt qua khó khăn thử thách, bước ổn định phát triển kinh doanh, đứng vững thị trường Theo Cơng ty xăng dầu Hà Sơn Bình, sở đường lối Đảng, sách, pháp luật Nhà nước thực kinh doanh chịu chi phối qui định pháp luật ngành nghề kinh doanh có điều kiện Cơng ty tiến hành hoạt động triển khai thi hành pháp luật lĩnh vực Xuất phát từ yêu cầu trên, dễ nhận thấy vấn đề cần đặt là: Vai trò QLNN hoạt động kinh doanh xăng dầu; thực tiễn cơng ty Hà Sơn Bình diễn nào, chiến lược công ty sao, để hoạt động kinh doanh công ty diễn theo quy định pháp luật, ngày phát triển, đảm bảo quyền lợi người tiêu dùng Để trả lời câu hỏi trên, người viết lựa chọn đề tài: “Quản lý nhà nước hoạt động kinh doanh Công ty xăng dầu Hà Sơn Bình” để nghiên cứu 2 Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài Quản lý nhà nước hoạt động kinh doanh xăng dầu năm trước có số đề tài nghiên cứu như: + Năm 2011, luận án tiến sỹ Nguyễn Duyên Cường (2011) với đề tài “Đổi quản lý nhà nước hoạt động kinh doanh xăng dầu Việt Nam điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế”, có nội dung QLNN lĩnh vực xăng dầu, khai thác khía cạnh sách quản lý, phân tích đề xuất giải pháp dựa nghiên cứu mơ hình quản lý nước giới áp dụng vào Việt Nam từ rút học kinh nghiệm cho Việt Nam Từ tác giả đánh giá vai trò nhà nước hoạt động xuất nhập phân phối xăng dầu Việt Nam đề xuất giải pháp + Năm 2012, luận án tiến sỹ Bùi Thị Hồng Việt (2012) với đề tài “Chính sách quản lý nhà nước kinh doanh xăng dầu Việt Nam” phân tích mặt lý luận học thuật yếu tố ảnh hưởng ảnh hưởng đến cung cầu xăng dầu, khẳng định sách quản lý nhà nước can thiệp sâu vào thị trường xăng dầu làm méo mó thị trường, từ đề xuất giải pháp điều kiện để hồn thiện sách quản lý nhà nước kinh doanh xăng dầu + Năm 2014, luận văn thạc sỹ Cảnh Chí Hùng với đề tài “Quản lý nhà nước hoạt động kinh doanh xăng dầu địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc” đưa số quan điểm giải pháp nhằm nâng cao vai trò nhà nước hoạt động doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu địa bàn tỉnh Thông qua hoạt động nghiên cứu đề tài tác giả tiếp cận nội dung nghiên cứu cách tỷ mỉ vấn đề QLNN hoạt động kinh doanh xăng dầu nói chung + Năm 2015, luận văn thạc sỹ Nguyễn Thu Giang với đề tài “Chính sách quản lý nhà nước hoạt động kinh doanh xăng dầu Việt Nam”thể tổng quan thực trạng sách QLNN hoạt động kinh doanh xăng dầu phân tích nội dung hồn thiện vấn đề sách QLNN hoạt động kinh doanh xăng dầu nói chung Tác giả đề cập đến khó khăn, vướng mắc qua cơng tác QLNN vấn đề Tóm lại tác giả nhận thấy chưa có cơng trình tập trung nghiên cứu quản lý nhà nước hoạt động kinh doanh xăng dầu doanh nghiệp hoạt động địa bàn đến nhiều tỉnh, tác động quản lý tỉnh khác phát triển không đồng kinh tế tỉnh, giai đoạn trước Cũng tác động việc quản lý đến hoạt động kinh doanh phát triển doanh nghiệp, đặc biệt với doanh nghiệp có địa bàn trải rộng tỉnh Hà Nội, Hòa Bình, Sơn La bao gồm thành phố miền núi, vùng sâu vùng xa doanh nghiệp thuộc Tập đồn lớn cơng cụ điều tiết, ổn định vĩ mơ Nhà nước Ngồi nhiệm vụ kinh doanh thực nhiệm vụ trị Việc lấy doanh nghiệp làm trọng tâm để định vị với chủ thể hạt nhân kinh tế tác động Nhà nước làm hướng nghiên cứu Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu 3.1 Mục đích nghiên cứu Mục đích tổng quát: Nêu lên thực trạng hoạt động kinh doanh doanh nghiệp tác động sách quản lý Nhà nước đề xuất giải pháp đổi QLNN hoạt động kinh doanh xăng dầu, tính sẵn sàng đáp ứng thích ứng Cơng ty xăng dầu Hà Sơn Bình Mục đích cụ thể: - Hệ thống hóa số vấn đề lý luận ngành nghề kinh doanh có điều kiện, sâu tìm hiểu lĩnh vực xăng dầu thuộc danh mục Hệ thống lý luận QLNN hoạt động kinh doanh xăng dầu - Phân tích sở lý luận sở thực tiễn QLNN hoạt động kinh doanh xăng dầu - Nghiên cứu thực tiễn QLNN hoạt động kinh doanh xăng dầu Tác động Công ty năm qua Đề xuất giải pháp nhằm nâng cao QLNN hoạt động kinh doanh xăng dầu nói chung Cơng ty nói riêng 3.2 Nhiệm vụ nghiên cứu Nghiên cứu thực với mục tiêu hoàn thiện quản lý nhà nước hoạt động kinh doanh xăng dầu thuộc ngành nghề kinh doanh có điều kiện, tiến hành phân tích, đánh giá khách quan, khoa học việc thực pháp luật Từ tác giả tìm khó khăn, vướng mắc cần khắc phục Cũng tìm hiểu hệ thống pháp luật điều chỉnh lĩnh vực xăng dầu; qua đề xuất giải pháp cụ thể, có tính khả thi nhằm thực thi cách có hiệu pháp luật điều chỉnh thời kỳ đẩy mạnh cơng nghiệp hóa, đại hóa hội nhập kinh tế quốc tế Việt Nam Đề xuất kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật hoạt động kinh doanh xăng dầu dựa phân tích khoa học thực tiễn hoạt động kinh doanh doanh nghiệp Đối tượng phạm vi nghiên cứu 4.1 Đối tượng nghiên cứu Luận văn nghiên cứu việc hoạt động quản lý nhà nước kinh doanh xăng dầu gắn với hoạt động kinh doanh xăng dầu Cơng ty xăng dầu Hà Sơn Bình; 4.2 Phạm vi nghiên cứu Về không gian: Hoạt động QLNN kinh doanh xăng dầu công ty Hà Sơn Bình có địa bàn rộng tỉnh Nam Hà Nội (Hà Tây cũ), Hòa Bình, Sơn La Về thời gian: Hoạt động kinh doanh xăng dầu Công ty Hà Sơn Bình từ năm 2013 đến năm 2017 tác động QLNN Về nội dung: Nghiên cứu hoạt động QLNN kinh doanh xăng dầu theo quy định pháp luật hành Tiến hành phân tích quy định pháp luật hoạt động kinh doanh xăng dầu gắn với việc khảo sát thực tiễn việc thực thi pháp luật Công ty xăng dầu Hà Sơn Bình đưa kiến nghị giải pháp giúp hồn thiện nâng cao hiệu cơng tác QLNN kinh doanh xăng dầu đến năm 2025 Cơ sở lý luận phương pháp nghiên cứu 5.1 Cơ sở lý luận Luận văn vận dụng cách tiếp cận nghiên cứu hoạt động QLNN qua cách tiếp cận liên ngành khoa học xã hội phương pháp nghiên cứu hoạt động QLNN kinh doanh xăng dầu Cơng ty Đó cách tiếp cận quy phạm từ hoạch định đến xây dựng, thực đánh giá hoạt động đến chủ thể Lý thuyết hoạt động soi sáng qua thực tiễn QLNN kinh doanh xăng dầu theo quy định pháp luật 5.2 Phương pháp nghiên cứu Luận văn sử dụng phương pháp nghiên cứu chủ yếu sau: Phương pháp phân tích - tổng hợp, so sánh, thống kê, hệ thống hóa tài liệu Các số liệu sử dụng đề tài thống kê từ nhiều nguồn tài liệu như: Các loại văn Nhà nước, nghiên cứu, trao đổi, trang web TÀI LIỆU THAM KHẢO Tài liệu Tiếng Việt Nguyễn Vũ Vân Anh (2010), Giải pháp phát triển thị trường ngành xăng dầu giai đoạn hội nhập kinh tế giới 2011 - 2015, Tạp chí Đại học Cơngnghiệp TP HCM Bộ Cơng thương (2009), Nghị định số 84/2009/NĐ-CP, kinh doanh xăng dầu, Hà Nội Bộ Công thương (2014), Nghị định số 83/2014/NĐ-CP, Chính phủ Việt Nam, Về việc ban hành quy chế kinh doanhxăng dầu, Hà Nội Bộ Tài (2006), Nghị định số 59/2006/NĐ-CP hướng dẫn thi hành luật thương mại loại hàng hóa, 2006 Bộ Tài (2007), Quyết định số 73/2007/QĐ-BTC, Về giá bán xăng loại dầu năm 2005, ngày 22/11/2007 Bộ Khoa học Công nghệ (2016), Thông tư 15/2015/TT-BKHCN Quy định đo lường, chất lượng kinh doanh xăng dầu Bùi Ngọc Bảo (2008), Ổn định thị trường xăng, dầu nội địa, Báo Nhân dân, ngày 26/5/2008 Bùi Ngọc Bảo, 2009, Tổng quan thị trường xăng dầu Việt Nam định hướng phát triển, website tập đoàn Nguyễn Duyên Cường (2011), Đổi quản lý nhà nước hoạt động kinh doanh xăng dầu Việt nam,Luận án tiến sĩ, trường Đại học Kinh tế quốc dân 10 Đỗ Đức Bình, Bùi Anh Tuấn (2003), Giáo trình Kinh tế quốc tế, Nhà Xuất Thống kê Hà Nội 11 Đỗ Đức Bình, Nguyễn Thường Lạng (2004), Giáo trình kinh tế quốc tế, Hà Nội, Nhà Xuất Lao động xã hội 12 Đỗ Hồng Tồn, Mai Văn Bưu (2005), Giáo trình Quản lý Nhà nước kinh tế, Hà Nội, NXB Lao động - Xã hội 13 Chính phủ (2017), Nghị định số 67/2017/NĐ-CP, Quy định xử phạt vi phạm hành lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu khí 81 14 Nguyễn Thu Giang (2015), Chính sách quản lý nhà nước hoạt động kinh doanh xăng dầu Việt Nam, Luận văn thạc sỹ, trường Đại học Kinh tế Đại học quốc gia Hà Nội 15 Võ Trí Thành, Nguyễn Ánh Dương (2006), Tác động biến động giá dầu thị trường xăng dầu Việt Nam, tạp chí Quản lý kinh tế, tháng 4/2006 16 Đồn Thị Thu Hà, Nguyễn Ngọc Huyền (2008), Giáo trình sách kinh tế xã hội, NXB Khoa học Kỹ thuật, Hà Nội 17 Cảnh Chí Hùng (2014), Quản lý nhà nước hoạt động kinh doanh xăng dầu địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, Luận văn thạc sĩ, trường Đại học Kinh tế Đại học quốc gia Hà Nội 18 Đỗ Trọng Hưng (2013), Chính sách quản lý giá lĩnh vực kinh doanh xăng dầu nước chuyển đổi: trường hợp nghiên cứu Việt Nam, Đề tài nghiên cứu, Bộ Kế hoạch Đầu tư, viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương 19 Kiều Đình Kiểm (1999), Các sản phẩm dầu mỏ hóa dầu, NXB Khoa học Kỹ thuật, Hà Nội 20 Tổng Công ty xăng dầu Việt Nam (2012), Báo cáo khảo sát hao hụt kinh doanh năm 2012 21 Lê Sỹ Thiệp (2009), Giáo trình quản lý Nhà nước kinh tế, Học viện Hành quốc gia 22 Nguyễn Quang Tuấn (2008), Quản lý Nhà nước lĩnh vực kinh doanh xăng dầu Việt Nam, Luận văn thạc sĩ kinh tế trị, trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội 23 Bùi Thị Hồng Việt (2011), Chính sách quản lý nhà nước hoạt động kinh doanh xăng dầu Việt Nam, Luận văn tiến sỹ, trường Đại học Kinh tế quốc dân Tài liệu Tiếng Anh 24 Bhattac Haryya, S.C and Blake, A, 2009, Domestic demand for petroleum products in Middle East and North African countries, Energy Policy 25 Feigenbaum, Harvey Bruce, 1981 The politics of public enterprice: Oil and the French state USA, Princeton University Press; 1st edition 82 26 Gupta, Sanjeev and Mahler, Walter, 1994 “Is wide variation in petroleum prices and tax rates warranted?” Finance and Development, Vol 31, Mar 1994 27 Rattray, David Bruce, 2000 Developing and emplementing public policy: Petroleum product pricing in the Northwest Territories (MA), Royal roads University Tài liệu từ nguồn internet 28 Bộ Công thương Nghị định số 84/2009/NĐ-CP kinh doanh xăng dầu [Trực tuyến] 2009 29 Cổng thông tin điện tử Bộ Công Thương [Trực tuyến] http://www.moit.gov.vn 30 http://www.hasonbinh.petrolimex.com.vn/ 31 http://petrolimex.com.vn 32 http://hasonbinh.net 33 http://hiephoixangdau.org 34 Nhật Minh (2017), “Nghệ An: Thu từ kinh doanh xăng dầu tăng 251 tỷ đồng”, http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/thue-voi-cuoc-song/2017-0116/nghe-an-thu-tu-kinh-doanh-xang-dau-tang-251-ty-dong-40026.aspx, (16/1/2017) 35 Quỳnh Chi (2017), “Quản lý chặt hoạt động kinh doanh xăng dầu”, http://nhandan.com.vn/kinhte/item/32252202-quan-ly-chat-hoat-dong-kinh-doanhxang-dau.html, (7/3/2017) 36 Website Tập đoàn xăng dầu Việt Nam petrolimex.com.vn [Trực tuyến] 24 2017 https://www.petrolimex.com.vn/nd/bao_cao/ban-cao-bach-tap-doanxang-dau-viet-nam-niem-yet-co-phieu-tren-so-gdck-tp-hcm.html 83 PHỤ LỤC Phụ lục 1: TÊN DOANH NGHIỆP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc - Số: ………… ……, ngày…… tháng…… năm …… THÔNG BÁO Về việc đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện/lập địa điểm kinh doanh Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố ………… Tên doanh nghiệp (ghi chữ in hoa): Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai khơng có mã số doanh nghiệp/mã số thuế): Đăng ký hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện/ Thơng báo lập địa điểm kinh doanh với nội dung sau: Tên chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh viết tiếng Việt(ghi chữ in hoa): Tên chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh viết tiếng nước ngồi (nếu có): ……… Tên chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh viết tắt (nếu có): Địa chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh: Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/xóm/ấp/thơn: Xã/Phường/Thị trấn: Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: Tỉnh/Thành phố: Điện thoại: Fax: Email: Website: 84 Ngành, nghề kinh doanh, nội dung hoạt động: a) Ngành, nghề kinh doanh (đối với chi nhánh, địa điểm kinh doanh): STT Tên ngành Mã ngành b) Nội dung hoạt động (đối với văn phòng đại diện): Người đứng đầu chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh: Họ tên người đứng đầu (ghi chữ in hoa): Giới tính: Sinh ngày: / / Dân tộc: Quốc tịch: Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân số: Ngày cấp: / / Nơi cấp: Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu khơng có CMND/CCCD): Số giấy chứng thực cá nhân: Ngày cấp: / / Ngày hết hạn: / / Nơi cấp: Nơi đăng ký hộ thường trú: Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/xóm/ấp/thơn: Xã/Phường/Thị trấn: Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: Tỉnh/Thành phố: Quốc gia: Chỗ tại: Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/xóm/ấp/thơn: Xã/Phường/Thị trấn: Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: Tỉnh/Thành phố: Quốc gia: Điện thoại: Fax: Email: Website: 85 Chi nhánh chủ quản (chỉ kê khai trường hợp đăng ký hoạt động địa điểm kinh doanh trực thuộc chi nhánh): Tên chi nhánh: Địa chi nhánh: Mã số chi nhánh/Mã số thuế chi nhánh: Số Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh (trường hợp khơng có mã số chi nhánh/mã số thuế chi nhánh): Thông tin đăng ký thuế: Các tiêu thông tin đăng ký thuế STT Địa nhận thông báo thuế (chỉ kê khai địa nhận thông báo thuế khác địa trụ sở chính): Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thơn: …………………………………… Xã/Phường/Thị trấn: ……………………………………………… Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: …………………… Tỉnh/Thành phố: …………………………………………………… Điện thoại: …………………………………Fax: ………………… Email:………………………………………………………………… Ngày bắt đầu hoạt động (trường hợp chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh dự kiến bắt đầu hoạt động kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khơng cần kê khai nội dung này): … /… /…… Hình thức hạch tốn (đánh dấu X vào thích hợp): Hạch tốn độc lập  Hạch tốn phụ thuộc  Năm tài chính: Áp dụng từ ngày … …/ …… đến ngày … …./.…… (ghi ngày, tháng bắt đầu kết thúc niên độ kế toán) Tổng số lao động: Hoạt động theo dự án BOT/BTO/BT (có/khơng): 86 Đăng ký xuất (có/khơng): …………………………………… Tài khoản ngân hàng, kho bạc (nếu có thời điểm kê khai): Tài khoản ngân hàng: ……………………………………………… Tài khoản kho bạc: ………………………………………………… 10 Các loại thuế phải nộp (đánh dấu X vào thích hợp): Giá trị gia tăng  Tiêu thụ đặc biệt  Thuế xuất, nhập  Tài nguyên  Thu nhập doanh nghiệp  Mơn  Tiền th đất  Phí, lệ phí  Thu nhập cá nhân  Khác  Ngành, nghề kinh doanh/Nội dung hoạt động chính: …………… Doanh nghiệp cam kết: - Trụ sở chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh thuộc quyền sở hữu/quyền sử dụng hợp pháp doanh nghiệp sử dụng mục đích theo quy định pháp luật; - Hồn tồn chịu trách nhiệm trước pháp luật tính hợp pháp, xác, trung thực nội dung Thơng báo ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT Các giấy tờ gửi kèm: CỦA DOANH NGHIỆP/NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU -………………… CHI NHÁNH -………………… (Ký, ghi họ tên) 87 Phụ lục 2: Tóm tắt nội dung Quyết định số 083/PLX-QĐ-TGĐ ngày 7/3/2012 Tập đoàn xăng dầu Việt Nam Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định Danh mục địa bàn xa cảng đầu nguồn, chi phí kinh doanh cao (gọi tắt địa bàn Vùng 2), giá xăng dầu tăng thêm tối đa không 2% so với giá bán xăng dầu địa bàn Vùng Tập đoàn quy định Điều 2: Giám đốc đơn vị thành viên Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, Tổng Giám đốc Cơng ty du lịch-Thương mại Kiên Giang có tổ chức kinh doanh địa bàn Vùng 2, quyền định giá bán thực tế chủng loại xăng dầu bảo đảm bù đắp đủ chi phí hợp lý, hợp lệ, phù hợp với thị trường tuân thủ quy định Điều Quyết định DANH MỤC Các địa bàn xa cảng đầu nguồn, chi phí kinh doanh cao, giá bán xăng dầu tăng thêm tối đa 2% (Ban hành kèm theo QĐ số 083/PLX-QĐ-TGĐ ngày 07/3/2012 Tổng Giám đốc Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam) I Danh mục tỉnh Tỉnh TT Tỉnh TT 01 Hà Giang 17 Quảng Nam 02 Cao Bằng 18 Bình Định 03 Lạng Sơn 19 Phú Yên 04 Bắc Cạn 20 Khánh Hòa 05 Lào Cai 21 Ninh Thuận 06 Yên Bái 22 Lâm Đồng 07 Tuyên Quang 23 Gia Lai 08 Điện Biên 24 Kon Tum 09 Lai Châu 25 Đắc Lắc 10 Sơn La 26 Đắc Nơng 11 Hòa Bình 27 Bình Phước 88 12 Phú Thọ 28 An Giang 13 Thanh Hóa 29 Bạc Liêu 14 Nghệ An 30 Cà Mau 15 Hà Tĩnh 31 Kiên Giang 16 Quảng Bình II Danh mục huyện, thị trấn, thị xã thuộc tỉnh Tỉnh TT Huyện, thị trấn, thị xã Thái Nguyên Võ Nhai Định Hóa Bắc Giang Sơn Động Tiên Yên Bình Liêu 3.Ba Chẽ Hải Hà Quảng Ninh Đầm Hà Móng Cái Hương Hóa Đắc Nơng Quảng Trị Bến Quan Nam Đông A Lưới Thừa Thiên Huế Tây Trà Quảng Ngãi Sơn Tây Lý Sơn Hàm Thuận Bắc BắcBình Tuy Phong Phú Q Bình Thuận Đồng Tháp Sóc Trăng Tháp Mười Tam Nơng Hồng Ngự Tân Hồng Cù Lao Dung 89 Phụ lục 3: Tóm tắt tiêu chuẩn chất lượng xăng dầu Chỉ tiêu chất lượng xăng không chì TCVN 6776:2013 Tên tiêu Trị số octan, - Theo phương pháp nghiên cứu (RON)1) - Theo phương pháp mơtơ (MON)2) Hàm lượng chì, g/L, max Euro Loại Euro Euro 90/92/95 92/95/98 92/95/98 TCVN 2703 (ASTM D 2699) 79/81/84 0,013 82/85/88 0,013 82/85/88 ASTM D 2700 0,005 TCVN 7143 (ASTM D 3237) TCVN 6704 (ASTM D 5059) TCVN 2698 (ASTM D 86) Báo cáo 70 70 - 120 190 210 2,0 Loại TCVN 2694 (ASTM D 130) TCVN 6593 (ASTM D 381) Thành phần cất phân đoạn: - Điểm sôi đầu, oC Báo cáo - 10% thể tích, oC, max 70 - 50% thể tích, oC max120 - 90% thể tích, oC, max 190 - Điểm sơi cuối, oC, max 215 - Cặn cuối, % thể tích, max 2,0 Ăn mòn mảnh đồng 50 oC/3 h, max Loại Hàm lượng nhựa thực tế (đã rửa dung môi), mg/100 mL, max Độ ổn định oxy hóa, min, 480 Hàm lượng lưu huỳnh, mg/kg, max 500 Báo cáo 70 70 - 120 190 210 2,0 Loại 480 150 480 50 43 – 75 43 – 75 43 – 75 Hàm lượng benzen, %, thể tích, max 2,5 2,5 1,0 10 Hydrocacbon thơm, % thể tích, max 40 40 40 11 Hàm lượng olefin, % thể tích, max 38 30 18 2,7 2,7 Áp suất (Reid) 37,8 oC, kPa 12 Hàm lượng oxy, % khối lượng, max 2,7 13 Hợp chất oxygenat3), % thể tích, khơng lớn - Ethanol4) - Methanol - Iso-propyl alcohol - Iso-butyl alcohol - Tert-butyl alcohot - Ete (nguyên tử C ≥ 5) - Keton 14 Khối lượng riêng 15 oC, kg/m3 Báo cáo
- Xem thêm -

Xem thêm: QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY XĂNG DẦU HÀ SƠN BÌNH, QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY XĂNG DẦU HÀ SƠN BÌNH

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay