Tình hình UNG THƯ BIỂU MÔ TẾ BÀO GAN ghi nhận tại Khoa U gan Bệnh viện Chợ Rẫy

47 0 0
  • Loading ...
1/47 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/03/2019, 14:22

ĐẠI HỌC Y DƯỢC TP HỒ CHÍ MINH HỘI NGHỊ KHOA HỌC KỸ THUẬT LẦN THỨ 35 Tình hình UNG THƯ BIỂU MÔ TẾ BÀO GAN ghi nhận Khoa U gan Bệnh viện Chợ Rẫy 2010-2016 BS NGUYỄN ĐÌNH SONG HUY PGĐ Trung tâm Ung Bướu Trưởng khoa U gan Bệnh viện Chợ Rẫy ĐẠI HỌC Y DƯỢC TP HỒ CHÍ MINH - HỘI NGHỊ KHOA HỌC KỸ THUẬT LẦN THỨ 35 2016 : UTBMTBG đứng thứ (nam giới) thứ (nữ giới) loại ung thư toàn cầu Nam Nữ Cancer incidence worldwide (Globocan 2016, IARC, WHO) ĐẠI HỌC Y DƯỢC TP HỒ CHÍ MINH - HỘI NGHỊ KHOA HỌC KỸ THUẬT LẦN THỨ 35 UTBMTBG Việt Nam GLOBOCAN 2012 (IARC) Section of Cancer Surveillance ĐẠI HỌC Y DƯỢC TP HỒ CHÍ MINH - HỘI NGHỊ KHOA HỌC KỸ THUẬT LẦN THỨ 35 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU  Số lượng bệnh nhân ung thư biểu mô tế bào gan phát hàng năm  Số lượng bệnh nhân ung thư biểu mô tế bào gan phát hàng năm định điều trị  Tỉ lệ bệnh nhân ung thư biểu mơ tế bào gan có nhiễm HBV và/hoặc HCV  Giá trị AFP chẩn đoán ung thư biểu mô tế bào gan ĐẠI HỌC Y DƯỢC TP HỒ CHÍ MINH - HỘI NGHỊ KHOA HỌC KỸ THUẬT LẦN THỨ 35 Đối tượng & phương pháp nghiên cứu  Tiêu chuẩn chọn bệnh : Tất bn đến khoa U gan BVCR 2010-2016, ≥ 15 tuổi Được xác định UTBMTBG theo “Hướng dẫn chẩn đoán điều trị UTBMTBG” Bộ Y tế 2012  Phương pháp nghiên cứu : hồi cứu, mô tả loạt cas ĐẠI HỌC Y DƯỢC TP HỒ CHÍ MINH - HỘI NGHỊ KHOA HỌC KỸ THUẬT LẦN THỨ 35 Khối u gan Hình ảnh CT scan / MRI điển hình AFP ≥ 400 ng/ml Hình ảnh CT scan / MRI điển hình hay khơng điển hình AFP khơng tăng AFP tăng < 400 ng/ml Có nhiễm HBV hay HCV Sinh thiết khối u gan Theo dõi tháng (+) Sinh thiết lại (-) (+) UNG THƯ BIỂU MÔ TẾ BÀO GAN Khối u cắt Khơng có di căn, khơng có TALTMC Bất kể kích thước PST 0-1 Child A,B Cắt gan ≤ u, ≤ 3cm u ≤ 5cm Child A,B Dễ tiếp cận Có bệnh lý kèm * Child C RFA * Bệnh lý kèm có nguy cao phẫu thuật Khối u khơng cắt Khơng có di Khơng có TALTMC ≤ u, ≤ 3cm u ≤ 5cm Child C Khối u kích thước Huyết khối tĩnh mạch cửa N1, M1 Nhiều u rải rác gan PST 0-2 Child A/B Child B Xem xét khả ghép gan (-) PST 1-2 Child A/B TACE Sorafenib PST >2 Child C Giai đoạn cuối Điều trị triệu chứng Hướng dẫn chẩn đoán điều trị ung thư biểu mô tế bào gan Việt Nam 2012 (5250/QĐ-BYT 28/12/2012) ĐẠI HỌC Y DƯỢC TP HỒ CHÍ MINH - HỘI NGHỊ KHOA HỌC KỸ THUẬT LẦN THỨ 35 PHÂN BỐ THEO GiỚI ĐẠI HỌC Y DƯỢC TP HỒ CHÍ MINH - HỘI NGHỊ KHOA HỌC KỸ THUẬT LẦN THỨ 35 Số lượng bn UTBMTBG phát hàng năm Phân bố theo giới 4500 4000 3111 3500 2793 3000 2500 3804 3494 3471 3349 4069 3342 3089 2754 2575 2837 2792 2307 2000 1500 1000 500 486 2010 536 2011 595 2012 679 2013 657 2014 727 715 2015 2016 Tổng số 24091 bn  Nam 19696 (81.76%)  Nữ 4395 (18.24%) ĐẠI HỌC Y DƯỢC TP HỒ CHÍ MINH - HỘI NGHỊ KHOA HỌC KỸ THUẬT LẦN THỨ 35 Nhận xét  Số lượng bệnh nhân UTBMTB gan đến khoa U gan BVCR tăng dần năm  cần tầm soát đối tượng nguy siêu âm bụng + AFP 06 tháng (theo khuyến cáo APASL), sử dụng biomarkers AFP-L3 PIVKA II (DCP)  Tỉ lệ nam / nữ : 4.48 / ĐẠI HỌC Y DƯỢC TP HỒ CHÍ MINH - HỘI NGHỊ KHOA HỌC KỸ THUẬT LẦN THỨ 35 PHÂN BỐ THEO TUỔI ĐẠI HỌC Y DƯỢC TP HỒ CHÍ MINH - HỘI NGHỊ KHOA HỌC KỸ THUẬT LẦN THỨ 35 Liên quan UTBMTBG nhiễm virus viêm gan bn phát hàng năm 2353 24091 bn 2201 1840 1895 Nhiễm HBV 1925 1682 1546 803 706 621 906 875 576 270 68 66 70 60 Nhiễm HCV 482 Không nhiễm 790 657 288 976 372 422 330 269 318 96 95 188 87 Không ghi nhận 162 96 Nhiễm 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 HBV & HCV ĐẠI HỌC Y DƯỢC TP HỒ CHÍ MINH - HỘI NGHỊ KHOA HỌC KỸ THUẬT LẦN THỨ 35 Liên quan UTBMTBG nhiễm virus viêm gan bn phát định điều trị 9827 / 24091 bn 1068 Nhiễm HBV 991 837 756 794 773 687 354 254 181 222 133 113 19 27 2010 2011 225 261 22 26 2012 137 146 259 148 151 26 30 2013 2014 260 172 98 29 2015 295 Nhiễm HCV 212 Không nhiễm 89 32 2016 Không ghi nhận Nhiễm HBV & HCV ĐẠI HỌC Y DƯỢC TP HỒ CHÍ MINH - HỘI NGHỊ KHOA HỌC KỸ THUẬT LẦN THỨ 35 Nhận xét  Nguyên nhân gây UTBMTBG Việt Nam Có liên quan chặt chẽ đến nhiễm virus viêm gan Thường gặp liên quan đến HBV Tỉ lệ nhiễm HBV / nhiễm HCV khoảng 2.39 / (tất bn có khảo sát) 3.48 / (nhóm bệnh nhân định)  có khác biệt tốc độ phát triển UTBMTBG ? Tỉ lệ nhiễm HCV tăng dần Tỉ lệ không liên quan đến nhiễm virus viêm gan tăng dần ĐẠI HỌC Y DƯỢC TP HỒ CHÍ MINH - HỘI NGHỊ KHOA HỌC KỸ THUẬT LẦN THỨ 35 Số lượng bn UTBMTBG phát hàng năm chuyển đến BVCR từ Vùng - Liên quan đến nhiễm virus viêm gan 5141 Số lượng bn UTBMTBG phát hàng năm chuyển đến BVCR từ Vùng 2553 Nhiễm HBV Nhiễm HCV 2554 2364 1787 1327 108 11 48 370 77330 16 Bắc Trung 465 300 395 735 195 327 353 156 Tây Nguyên 264 109 81 34 Nam Trung 1041 1212 947 520 Đông Nam TPHCM Không ghi nhận Không nhiễm Nhiễm HBV & HCV Đồng sông Cửu Long Số lượng bn UTBMTBG phát hàng năm định điều trị chuyển đến BVCR từ Vùng 2318 1070 1036 733 596 44 21 167 29 137 Bắc Trung 79 17 Nam Trung 353 166 109 88 Tây Nguyên 736 511 296 245 183 Nhiễm HBV 146 29 Đông Nam 123 32 TPHCM 297 87 Đồng sông Cửu Long Nhiễm HCV Không ghi nhận Không nhiễm Nhiễm HBV & HCV ĐẠI HỌC Y DƯỢC TP HỒ CHÍ MINH - HỘI NGHỊ KHOA HỌC KỸ THUẬT LẦN THỨ 35 Số lượng bn UTBMTBG phát hàng năm chuyển đến BVCR từ tỉnh Bắc Trung Liên quan đến nhiễm virus viêm gan 33 22 Nhiễm HBV 17 15 12 3 Hà Tĩnh 4 Huế Nghệ An 1 0 Quảng Bình 1 202 Quảng Trị Thanh Hóa Nhiễm HCV Khơng nhiễm Không ghi nhận Nhiễm HBV & HCV ĐẠI HỌC Y DƯỢC TP HỒ CHÍ MINH - HỘI NGHỊ KHOA HỌC KỸ THUẬT LẦN THỨ 35 Số lượng bn UTBMTBG phát hàng năm chuyển đến BVCR từ tỉnh Nam Trung Liên quan đến nhiễm virus viêm gan 560 493 381 382 Nhiễm HBV 311 231 68 126 113 126 69 89 65 18 69 15 19 31 64 Bình Định Bình Thuận 6686 Đà Nẵng 46 12 Khánh Hòa 40 10 Ninh Thuận 36 46 1824 35 Phú Yên 314 Quảng Nam 55 52 42 10 Quảng Ngãi Không ghi nhận Không nhiễm Nhiễm HCV Nhiễm HBV & HCV ĐẠI HỌC Y DƯỢC TP HỒ CHÍ MINH - HỘI NGHỊ KHOA HỌC KỸ THUẬT LẦN THỨ 35 Số lượng bn UTBMTBG phát hàng năm chuyển đến BVCR từ tỉnh Tây Nguyên Liên quan đến nhiễm virus viêm gan 532 383 Nhiễm HBV 227 121 74 106 101 56 61 17 22 Daklak 30 23 Đắc Nông 26 Gia Lai 64 65 14 53 71 10 Kontum Lâm Đồng Nhiễm HCV Không ghi nhận Không nhiễm Nhiễm HBV & HCV ĐẠI HỌC Y DƯỢC TP HỒ CHÍ MINH - HỘI NGHỊ KHOA HỌC KỸ THUẬT LẦN THỨ 35 Số lượng bn UTBMTBG phát hàng năm chuyển đến BVCR từ tỉnh Đông Nam & TPHCM Liên quan đến nhiễm virus viêm gan 1787 1212 Nhiễm HBV Nhiễm HCV 864 425 380 317 248 77 98 56 165 64 87 2374 Bà Rịa Vũng Bình Dương Tàu 387 Bình Phước 81 150 55 44 378 119 32 Đồng Nai 395 Không ghi nhận 327 Không nhiễm 109 Nhiễm HBV & HCV 60 14 Tây Ninh TPHCM ĐẠI HỌC Y DƯỢC TP HỒ CHÍ MINH - HỘI NGHỊ KHOA HỌC KỸ THUẬT LẦN THỨ 35 Số lượng bn UTBMTBG phát hàng năm chuyển đến BVCR từ tỉnh Đồng sông Cửu Long Liên quan đến nhiễm virus viêm gan 668 675 580 603 586 490 402 403 341 325 262 249 280 258 220 137 161 103 46 95 48 49 44 An Giang 81 Bạc Liêu 45 75 26 Bến Tre 46 21 Cà Mau 125 124 119 63 67 26 14 Cần Thơ 27 2433 54 52 21 176 185 108 124 74 17 618 Đồng Hậu Kiên Tháp Giang Giang Long An 49 43 41 48 Sóc Tiền Trăng Giang 103 41 32 10 Trà Vinh 263 Nhiễm HBV 195 Nhiễm HCV Không ghi nhận Không nhiễm 39 17 Nhiễm HBV & HCV 67 Vĩnh Long ĐẠI HỌC Y DƯỢC TP HỒ CHÍ MINH - HỘI NGHỊ KHOA HỌC KỸ THUẬT LẦN THỨ 35 GIÁ TRỊ CỦA AFP ĐẠI HỌC Y DƯỢC TP HỒ CHÍ MINH - HỘI NGHỊ KHOA HỌC KỸ THUẬT LẦN THỨ 35 Giá trị AFP / bn UTBMTBG phát 2400 Số bn 2000 1600 1200 < 20 ng/ml 23.21% > 20-100 ng/ml 14.61% > 100-200 ng/ml 5.96% > 200-400 ng/ml 5.62% > 400 ng/ml Không ghi nhận 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 48.71% 1.89% 800 400 ng/ml 20-100 >100-200 >200-400 >400 không ghi nhận ĐẠI HỌC Y DƯỢC TP HỒ CHÍ MINH - HỘI NGHỊ KHOA HỌC KỸ THUẬT LẦN THỨ 35 Nhận xét  AFP có vai trò hạn chế tầm sốt chẩn đoán UTBMTBG  Các dấu ấn sinh học có giá trị tầm sốt, chẩn đốn theo dõi sau điều trị tốt so với AFP AFP-L3 PIVKA II (DCP) Triển khai Việt Nam khoa U gan BVCR Hy vọng cải thiện việc tầm soát UTBMTBG ĐẠI HỌC Y DƯỢC TP HỒ CHÍ MINH - HỘI NGHỊ KHOA HỌC KỸ THUẬT LẦN THỨ 35 KẾT LUẬN ĐẠI HỌC Y DƯỢC TP HỒ CHÍ MINH - HỘI NGHỊ KHOA HỌC KỸ THUẬT LẦN THỨ 35  Tỉ lệ mắc UTBMTBG Việt Nam cao  UTBMTBG liên quan chặt chẽ đến nhiễm virus viêm gan  Đa số tập trung bệnh viện lớn  tải  Việc tầm soát UTBMTBG hạn chế phía nhân viên y tế người dân  Quản lý bệnh nhân viêm gan virus chưa tốt  Hiệu điều trị viêm gan virus chưa cao CÁM ƠN SỰ CHÚ Ý THEO DÕI CỦA QUÍ VỊ ... 10 13 857 816 7 03 600 664 806 698 917 678 601 53 9 7 03 6 63 744 >70 682 >4 0 -5 0 57 8 58 4 59 9 6 05 222 210 2 45 2 23 2 13 2 35 2 45 60 59 49 57 50 48 61 2011 2012 20 13 2014 20 15 2016 50 9 2010 >30 -4 0 >20 -3 0 ... 409 39 3 4 15 36 8 4 03 >6 0-7 0 35 7 >70 248 >4 0 -5 0 34 9 32 6 298 30 6 260 210 33 8 266 280 271 282 2 63 232 233 233 248 104 104 1 23 119 >30 -4 0 22 20 29 >20 -3 0 220 170 101 20 1 13 32 118 19 22 1 5- 2 0 2010. .. bn UTBMTBG phát hàng năm Phân bố theo giới 450 0 4000 31 11 35 00 27 93 3000 250 0 38 04 34 94 34 71 33 49 4069 33 42 30 89 2 754 257 5 2 837 2792 230 7 2000 150 0 1000 50 0 486 2010 53 6 2011 59 5 2012 679 2013
- Xem thêm -

Xem thêm: Tình hình UNG THƯ BIỂU MÔ TẾ BÀO GAN ghi nhận tại Khoa U gan Bệnh viện Chợ Rẫy, Tình hình UNG THƯ BIỂU MÔ TẾ BÀO GAN ghi nhận tại Khoa U gan Bệnh viện Chợ Rẫy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay