TỰ CHỦ TRONG XUẤT NHẬP KHẨU CỦA MỘT SỐ NGÀNH KINH TẾ VN

17 0 0
  • Loading ...
1/17 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/03/2019, 14:22

TỰ CHỦ TRONG XUẤT NHẬP KHẨU CỦA MỘT SỐ NGÀNH KINH TẾ VN Phạm Chi Lan Tháng 7-2014 Các đối tác thương mại VN (Phụ thuộc thương mại: %) Nguồn: IMF (2013) Định hướng số liệu thống kê thương mại Các sản phẩm xuất Việt Nam sang nước RCEP năm 2011 (Đơn vị: %) Ngành hàng Xuất Dầu thô khí ga 15.2 Thực phẩm đồ uống 13.7 Nơng nghiệp 9.4 Đài, tivi thiết bị thông tin 6.8 Máy móc thiết bị điện 6.1 Dệt may 5.5 Quần áo nhuộm lông 4.9 Các ngành hàng khác 38.4 Nguồn: Cơ sở liệu Comtrade UN Các sản phẩm nhập Việt Nam từ nước RCEP năm 2011 (Đơn vị: %) Ngành hàng Nhập Hóa chất 13.8 Than cốc, lọc dầu nhiên liệu hạt nhân 11.6 Kim loại 11.2 Đài, tivi thiết bị thông tin 11.2 Máy móc thiết bị 10.9 Dệt may 8.3 Máy móc thiết bị điện 4.9 Các ngành hàng khác 28.1 Nguồn: Cơ sở liệu Comtrade UN Xuất nhập với TQ thay đổi nhanh • Xuất VN sang TQ tăng từ 1,5 tỷ USD vào năm 2000 lên 3,1 tỷ năm 2006; 13,3 tỷ năm 2013 • Nhập VN từ TQ tăng nhanh đạt quy mô lớn, từ 1,4 tỷ USD năm 2000 lên 7,4 tỷ năm 2006 xấp xỉ 37 tỷ năm 2013 • Cán cân thương mại đảo chiều nhanh chóng, từ thặng dư khoảng 135 triệu USD năm 2000 thành thâm hụt 4,3 tỷ năm 2006 ; 23,7 tỷ năm 2013 • Tỷ lệ nhập siêu từ TQ so với tổng nhập siêu VN tăng từ mức 15,9% năm 2001 lên 84,5% năm 2006; 136,0% năm 2011 Diễn biến thương mại VN-TQ 40,000 27,000 35,000 23,500 30,000 20,000 25,000 16,500 20,000 13,000 15,000 9,500 10,000 6,000 5,000 2,500 -1,000 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Nhập siêu Xuất Nhập Vị trí quan hệ thương mại với TQ • TQ chiếm 20% tổng thương mại VN (24% Hàn Quốc; 40% Đài Loan) • TQ thị trường 25% nhập khẩu, 10% xuất VN • Sản xuất VN chịu ảnh hưởng lớn từ TQ o 70% hàng nhập từ TQ hàng công nghiệp phụ trợ máy móc o Nơng nghiệp phụ thuộc vào nhập cây-con giống, phân bón, thức ăn gia súc o Một số sản phẩm xuất sang TQ với tỷ trọng cao: gạo, cao su, trái o Nhiều dự án lớn TQ làm tổng thầu, cung cấp từ A-Z o Buôn lậu qui mô lớn; nhiều hoạt động chui người TQ VN khơng kiểm sốt Các nhóm hàng xuất sang TQ • Hàng trung gian nhóm hàng xuất lớn Giá trị XK nhóm hàng vào TQ tăng từ 213 triệu USD năm 2000 lên 6,5 tỷ vào năm 2012 (chủ yếu XK FDI); tỷ trọng đạt 51,5% tổng XK VN sang TQ • Hàng tiêu dùng (chủ yếu nơng sản) có giá trị XK tăng nhanh, từ 456 triệu USD năm 2000 lên 2,8 tỷ vào năm 2012; tỷ trọng đạt 22,4% tổng XK VN sang TQ • Nhóm hàng xăng dầu tăng từ 834 triệu USD năm 2000 lên 2,2 tỷ năm 2012; tỷ trọng đạt 17,9% • Hàng hóa vốn đạt tỷ USD năm 2012; tỷ trọng đạt 8,2% Các nhóm hàng nhập từ TQ • Hàng trung gian nhóm hàng lớn nhập từ TQ Giá trị tăng mạnh từ gần 5,0 tỷ USD năm 2006 lên 19,5 tỷ năm 2012 Tỷ trọng hàng trung gian nhập từ TQ tăng liên tục từ 41,3% năm 2000 lên 67,8% năm 2012 • Hàng hóa vốn nhóm lớn thứ hai, đạt 5,9 tỷ USD vào năm 2012, tỷ trọng 20,6% NK từ TQ • Hàng tiêu dùng NK từ TQ đạt 1,5 tỷ USD năm 2012, tỷ trọng 4,5%-6,0% NK từ TQ từ 2007-12 • Tổng tỷ trọng hàng hóa vốn hàng hóa trung gian NK từ TQ biến động hàng năm, vượt mức 80% kể từ năm 2006  VN dựa nhiều vào máy móc, cơng nghệ đầu vào từ TQ 10 Cơ cấu nhập siêu từ TQ • Hàng trung gian có giá trị nhập siêu 13,0 tỷ USD năm 2012, đóng góp nhiều vào nhập siêu VN từ TQ • Hàng hóa vốn có giá trị nhập siêu 4,9 tỷ USD năm 2012, đóng góp đáng kể vào nhập siêu VN từ TQ • Nhập siêu VN từ TQ xuất phát chủ yếu từ nhóm hàng trung gian hàng hóa vốn Xu hướng rõ VN hội nhập sâu, tham gia sâu rộng vào mạng sản xuất khu vực giới • Nhiều doanh nghiệp nhập máy móc, nguyên vật liệu ạt từ TQ để gia công với giá trị gia tăng thấp, phục vụ tiêu thụ nước xuất • Phần nhập siêu kèm với gia tăng lực sản xuất nước VN 11 Các vấn đề từ xuất nhập với TQ • VN phụ thuộc nặng vào XNK với TQ số lĩnh vực, nhập siêu liên tục tăng cao  lợi ích TM rơi phần lớn vào tay TQ, kể XK VN giới • Cơ cấu TM sản xuất VN thay đổi, tụt hậu so với nước, vị yếu thị trường  lệ thuộc sâu • Nhiều ngành sản xuất VN bị chèn lấn, khó pt • Các DNVN FDI động lực đầu tư vào CN phụ trợ, phát triển sp trung gian khó cạnh tranh với TQ • Ni dưỡng nhiều tiêu cực: bn lậu, gian lận, hàng giả/nhái, chất lượng sp thấp, phương thức kinh doanh không bản, hiệu lực quản lý nhà nước DN thấp 12 Nguyên nhân thâm hụt TM với TQ Cơ cấu cơng nghiệp VN: • Trong nhiều năm, nước ta tập trung đầu tư cho ngành công nghiệp nặng, qui mô lớn Sau trọng phát triển công nghiệp nhẹ chủ yếu sản xuất hàng tiêu dùng, mà không quan tâm tới ngành sản xuất sản phẩm trung gian- ngành có dung lượng thị trường lớn, tạo nhiều giá trị gia tăng bước cần thiết trước phát triển tới trình độ cơng nghệ, sáng tạo cao • Do thiếu định hướng chiến lược sách thực khuyến khích, hỗ trợ phát triển ngành sản xuất sản phẩm trung gian hay công nghiệp phụ trợ nước, để ngành rơi vào tình trạng thiếu vắng khơng thể cạnh tranh lệ thuộc nặng nề vào nguồn cung từ nước khác, đặc biệt TQ (nguồn cung lớn, gần, giá phương thức buôn bán thuận lợi) 13 Nguyên nhân thâm hụt TM với TQ Cấu trúc xuất nhập VN: • Xuất ngành coi trọng khuyến khích cao, có tỉ trọng lớn GDP cơng nghiệp Nhưng ngồi hàng thơ chiếm tỉ trọng cao, hàng cơng nghiệp chế tạo XK chủ yếu lại hàng gia cơng, kể XK khu vực FDI Vì việc NK sản phẩm trung gian hàng tất yếu, TQ có lợi lớn việc cung cấp sản phẩm • Nhập nước ta chủ yếu phục vụ việc thực dự án hạ tầng lớn, làm hàng XK tiêu dùng nước; phần NK để tăng lực sản xuất nâng trình độ ngành nước hạn chế • Chiến lược, sách xuất nhập trọng tăng kim ngạch khối lượng hàng XK, trọng phát triển lực sản xuất xuất sản phẩm có gía trị gia tăng cao hơn, mang lại giá trị thực cho KT 14 Nguyên nhân thâm hụt TM với TQ Cách tham gia hội nhập kinh tế quốc tế DNVN: • Tuy tham gia HNKTQT gần thập kỷ, doanh nghiệp nước ta chủ yếu tiến hành hoạt động XNK dựa hợp đồng ngắn hạn, chưa tham gia sâu vào chuỗi cung ứng khu vực toàn cầu dựa hợp đồng dài hạn lực liên tục nâng cao trình độ chun mơn, suất lao động giá trị gia tăng • Phần lớn DN trì cách quản trị kinh doanh cũ, “dễ dãi”, hợp với TQ, đa dạng hóa thị trường • Vị VN thương mại quốc tế thấp mong manh, kể mặt hàng ta có khối lượng lớn (như XK nơng sản), dễ bị tác động biến động giá thị trường quốc tế lệ thuộc vào số bạn hàng “truyền thống” • Lợi ích tổng thể hội nhập kinh tế quốc tế từ bị hạn chế, dễ rơi vào TQ DN FDI nhiều 15 Nguyên nhân thâm hụt TM với TQ Sự tham gia TQ làm EPC nhiều dự án lớn • ODA Trung Quốc 417 triệu USD (0.7% vốn vay phủ) • Vay thương mại: 1,92 tỷ USD • TQ trúng thầu, làm EPC phần lớn dự án quan trọng dùng vốn ngân sách ODA VN, quan nhà nước DNNN VN làm chủ đầu tư • Lĩnh vực: lượng (70,6%); khống sản (87,5%); phân đạm hóa chất (60%); giao thơng (6 dự án, dự án chưa hồn thành: kết nối trung tâm Mekong; Nội Bài-Nhật Tân; cao tốc SG-Long Thành; QL 27; cao tốc HN-HP) • Điện: mua 1,5% sản lượng kế hoạch 2014 (2,46 tỷ kWh) 16 Mối quan hệ KT với TQ khơng bình thường • Chính trị chi phối nhiều định KT; Nhà nước DNNN VN thực thương vụ lớn, hệ trọng • Các định KT phân tán; chuẩn mực, qui trình, trách nhiệm định khơng minh bạch Kỷ cương nhà nước, kỷ luật thị trường kém, hiệu lực quản lý thấp • Bất bình đẳng, bị chèn ép, thua thiệt kéo dài VN không dám đấu tranh, khơng có cơng cụ tự bảo vệ • Lợi ích nhóm, tham nhũng đan xen, gây hại lớn che dấu, bảo vệ • Dân bị bỏ mặc (nơng dân, DNNVV, người tiêu dùng), tiếng nói phản biện bị chặn • Những phức tạp, nguy hại quản lý nhà nước, an ninh kinh tế-xã hội, an ninh quốc phòng khó lường hết 17 ... lớn, từ 1,4 tỷ USD năm 2000 lên 7,4 tỷ năm 2006 xấp xỉ 37 tỷ năm 2013 • Cán cân thương mại đảo chi u nhanh chóng, từ thặng dư khoảng 135 triệu USD năm 2000 thành thâm hụt 4,3 tỷ năm 2006 ; 23,7... 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Nhập siêu Xuất Nhập Vị trí quan hệ thương mại với TQ • TQ chi m 20% tổng thương mại VN (24% Hàn Quốc; 40% Đài Loan) • TQ thị trường 25% nhập khẩu, 10% xuất... tăng bước cần thiết trước phát triển tới trình độ cơng nghệ, sáng tạo cao • Do thiếu định hướng chi n lược sách thực khuyến khích, hỗ trợ phát triển ngành sản xuất sản phẩm trung gian hay công
- Xem thêm -

Xem thêm: TỰ CHỦ TRONG XUẤT NHẬP KHẨU CỦA MỘT SỐ NGÀNH KINH TẾ VN, TỰ CHỦ TRONG XUẤT NHẬP KHẨU CỦA MỘT SỐ NGÀNH KINH TẾ VN

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay