THỰC TRẠNG KINH TẾ - XÃ HỘI 20 NĂM TÁI LẬP TỈNH BẮC NINH

25 1 0
  • Loading ...
1/25 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/03/2019, 13:34

Chương I THỰC TRẠNG KINH TẾ - XÃ HỘI 20 NĂM TÁI LẬP TỈNH BẮC NINH I BỐI CẢNH CHUNG CẢ NƯỚC VÀ TỈNH BẮC NINH Sau 30 năm thực đường lối đổi Đảng Cộng sản Việt Nam khởi xướng lãnh đạo, kinh tế - xã hội nước đạt nhiều thành tựu quan trọng, là: tiềm lực kinh tế nước nâng lên, kinh tế vĩ mô ổn định, cân đối lớn kinh tế cân đối ngân sách nhà nước, cán cân toán tổng thể, nợ quốc gia, trữ ngoại tệ, đảm bảo Đến năm 2010, Đảng ta khẳng định: “Việt Nam khỏi tình trạng nước nghèo, phát triển, bước vào nhóm nước phát triển có thu nhập trung bình” Tuy nhiên, trình thực đường lối đổi mới, từ năm 1997 đến có khơng tác động từ bên ngồi gây bất lợi cho phát triển kinh tế - xã hội nước, là: (1) Kinh tế Mỹ - kinh tế lớn giới - rơi vào khủng hoảng tài từ năm 2007 kéo theo suy giảm kinh tế nhiều kinh tế lớn, như: Nhật Bản, Hàn Quốc, khối EU, Đến nay, kinh tế giới có dấu hiệu phục hồi, chậm so với dự báo; (2) Khủng hoảng nợ công xảy nhiều nước Tây Âu tình hình trị giới khu vực nảy sinh nhiều diễn biến phức tạp, khủng hoảng trị nội xảy nhiều nước tình trạng tranh chấp liệt biển Đơng; (3) Nước ta thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng, khả cạnh tranh kinh tế yếu nên không tránh khỏi bị tác động tiêu cực; (4) Thiên tai, dịch bệnh, biến đối khí hậu gây thiệt hại nặng nề cho sản xuất, môi trường đời sống sinh hoạt nhân dân Nằm bối cảnh chung nước, tỉnh Bắc Ninh tái lập, TU, UBND tỉnh bám sát tuân thủ nghiêm túc đạo, chủ trương giải pháp điều hành phát triển kinh tế - xã hội Trung ương; đồng thời cụ thể hóa đề nhiệm vụ, giải pháp phù hợp với điều kiện thời kỳ khác với tâm Bắc Ninh phải nhanh hơn, trước bước so với lộ trình phát triển kinh tế - xã hội chung nước Các chủ trương giải pháp tỉnh tập trung vào thực có hiệu đột phá chiến lược, là: Tập trung đầu tư bước hoàn thiện đồng hệ thống sở hạ tầng, đào tạo nguồn nhân lực cải cách thủ tục hành Bắc Ninh tranh thủ tốt thời thời kỳ đẩy mạnh hội nhập kinh tế khu vực, quốc tế khai thác lợi tỉnh đồng nằm liền kề Thủ đô Hà Nội, vùng trọng điểm kinh tế Bắc Bộ, với hệ thống giao thông phát triển, trình độ dân trí cao, người lao động cần cù, động, sáng tạo có truyền thống giỏi làm kinh tế Đặc biệt, tranh thủ lãnh đạo, giúp đỡ vận dụng sáng tạo qui định, chế, sách Trung ương, Bắc Ninh xây dựng thường xuyên sửa đổi, bổ sung chế, sách đầu tư Chỉ số lực cạnh tranh, số lực điều hành quyền cấp tỉnh Bắc Ninh nhiều năm gần Trung ương xếp vào nhóm địa phương dẫn đầu toàn quốc Nhờ vậy, Bắc Ninh đạt nhiều thành tựu bật phát triển KT-XH, đóng góp quan trọng vào kết chung nước Trong đó, đáng ý là, kinh tế ln trì tốc độ tăng trưởng cao mức hai số qua giai đoạn khác nhau; loại hình kinh tế phát triển nhanh quy mơ đóng góp lớn cho kinh tế tỉnh, đặc biệt thu hút nhiều tập đoàn kinh tế lớn, cơng nghệ đại, sản phẩm có sức cạnh tranh cao, như: CANON, SAMSUNG, PEPSICO, NOKIA, Nhờ vậy, quy mô kinh tế tăng nhanh đưa Bắc Ninh trở thành trung tâm công nghiệp điện tử nước II THÀNH TỰU PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI TỈNH BẮC NINH 20 NĂM TÁI LẬP TỈNH (1997-2016) Phát triển kinh tế 1.1 Quy mô kinh tế tăng nhanh Năm 1997, tổng sản phẩm địa bàn tỉnh theo giá hành (GDRP) Bắc Ninh đạt 2.019 tỷ đồng, xếp thứ 8/11 tỉnh/thành phố đồng Sông Hồng (ĐBSH) chấm nhỏ tranh kinh tế nước Nhờ định hướng với tâm cao hệ thống trị, nỗ lực đóng góp cộng đồng doanh nghiệp tầng lớp nhân dân nên quy mơ kinh tế Bắc Ninh có bước đột phá rõ rệt Nếu thời kỳ1997-2000 năm định hình cho mơ hình phát triển kinh tế, đến thời kỳ 2001-2005, giai đoạn kêu gọi đầu tư để kiến thiết kinh tế xây dựng hạ tầng sở Năm 2005, GRDP đạt 8.331 tỷ đồng, gấp 2,5 lần năm 2000 gấp 4,1 lần năm 1997, quy mơ kinh tế nhỏ Thời kỳ 2006-2010, sau hạ tầng KCN tập trung hình thành đồng bộ, cụm cơng nghiệp làng nghề xây dựng vào hoạt động, lúc tập đoàn kinh tế lớn Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Trung Quốc, Châu Âu, Mỹ, lựa chọn Bắc Ninh điểm đến tiềm để đầu tư Đến năm 2010, GRDP đạt 45.716 tỷ đồng, gấp 5,5 lần năm 2005 gấp 22,5 lần năm 1997 Từ năm 2011, dự án quy mô lớn vào hoạt động ổn định, đạt công suất tối đa tạo “bước ngoặt” phát triển kinh tế tỉnh Bắc Ninh Năm 2016, GRDP đạt 127.690 tỷ đồng, gấp 63 lần năm 1997 xếp thứ toàn quốc (sau TP HCM tỉnh Bình Dương) Đây dấu mốc quan trọng Bắc Ninh trở thành điểm sáng rõ nét tranh kinh tế nước Quy mơ kinh tế tăng nhanh, nên GRDP bình qn đầu người đạt cao so với bình quân nước tỉnh, thành phố vùng đồng Sông Hồng Nếu năm 1997, GRDP bình quân đầu người đạt 2,2 triệu đồng/năm, thấp mức triệu đồng bình quân chung nước xếp thứ vùng đồng Sông Hồng (hơn tỉnh Vĩnh Phúc, Hà Nam Ninh Bình), đến năm 2016 đạt 107,6 triệu đồng, gấp 2,3 lần bình quân chung nước xếp thứ vùng 1.2 Kinh tế ln trì tăng trưởng mức hai số giai đoạn sau cao giai đoạn trước Theo giá so sánh 1994, GRDP năm 2016 ước đạt 25.996 tỷ đồng, gấp 15,2 lần năm 1997; bình quân 20 năm tăng 15,1%/năm Trong đó, giai đoạn 19972000 tăng 12,6%/năm; giai đoạn 2001-2005 tăng 14,5%/năm; giai đoạn 20062010 tăng 15,5% giai đoạn 2011-2015 tăng 15,5%/năm Trong khu vực kinh tế, công nghiệp xây dựng đạt tốc độ tăng trưởng cao nhất, bình quân từ 1997-2016 tăng 21,1%; giai đoạn 20062010 tăng thấp (+18,8%), giai đoạn lại tăng 20%/năm Tiếp đến khu vực dịch vụ, bình quân năm từ 1997-2016 tăng 14,7 Tuy nhiên, tốc độ tăng giai đoạn lại biến động khác nhau, từ 9,7%/năm giai đoạn 1997-2000, tăng lên 16,8%/năm giai đoạn 2001-2005 lên tới 18,5% giai đoạn 2006-2010; đến giai đoạn 2011-2015, qui mô tốc độ ngành công nghiệp tăng cao nên khu vực dịch vụ tăng 8,5%/năm Trong đó, khu vực nơng, lâm nghiệp thủy sản lại biến động ngược lại: tăng cao giai đoạn 1997-2000, với tốc độ đạt 7,1%/năm, giai đoạn 2001-2005 tăng 3%, giai đoạn 2006-2010 đạt mức 0,9%/năm, đến giai đoạn 2011-2015 lại tăng lên 1,3%/năm 1.3 Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng CNH-HĐH Sau 20 năm tái lập cấu kinh tế Bắc Ninh chuyển dịch theo hướng tích cực định hướng, không đưa Bắc Ninh trở thành tỉnh cơng nghiệp mà trung tâm cơng nghiệp điện tử nước Các khu vực có bước phát triển, khu vực I giảm mạnh, tỷ trọng từ 45,1% năm 1997 xuống 5,8% năm 2016; khu vực II tăng nhanh, từ 23,8% năm 1997 tăng lên 73,7% năm 2016 Từ năm 2001, khu vực II vượt qua khu vực I để chiếm vị trí đầu trở thành “đầu tầu” tăng trưởng phát triển kinh tế tỉnh Trong đó, khu vực III biến động theo xu hướng giảm, mức thấp hơn, từ 31,2% năm 1997 20,6% năm 2016 Sự chuyển dịch cấu không diễn ba khu vực kinh tế, mà nơi khu vực có chuyển dịch rõ nét Ở khu vực I, xu hướng chuyển dịch từ ngành trồng trọt sang ngành chăn nuôi nuôi trồng thủy sản Trong khu vực công nghiệp - xây dựng, tỷ trọng ngành công nghiệp chế biến ngày lớn, ngành phân phối điện, ngành sản xuất cung cấp nước, xử lý nước thải, tái chế phế liệu ngành xây dựng mở rộng qui mô chậm khơng có đột phá nên tỷ trọng nhỏ giảm dần qua năm Trong khu vực dịch vụ, ngành có tính chất thị trường có qui mơ ngày tăng có số DN FDI đầu tư nên tỷ trọng tăng nhanh, ngành dịch vụ hành cơng nghiệp chủ yếu dựa vào ngân sách Nhà nước nên tỷ trọng giảm dần lương lao động làm việc ngành hàng năm tăng thấp Phát huy lợi so sánh, huy lượng vốn lớn cho đầu tư phát triển Với lợi vị trí giao thông thuận lợi, hạ tầng KCN quy hoạch đầu tư có chiều sâu, sách ưu đãi thu hút vốn đầu tư, môi trường đầu tư cải thiện, với vào hệ thống trị, đạo kiên mang lại hiệu rõ rệt việc huy động nguồn lực cho kiến tạo phát triển kinh tế Tổng vốn đầu tư phát triển theo giá hành 20 năm ước đạt 342,7 nghìn tỷ đồng, 44,5% GRDP Trong đó, vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước cấp 40,9 nghìn tỷ đồng, chiếm 11,9%; vốn đầu tư từ khu vực nhà nước (gồm doanh nghiệp, sở SXKD cá thể, hộ dân cư) 136 nghìn tỷ đồng, chiếm 39,7% vốn đầu tư từ khu vực có vốn đầu tư nước ngồi (FDI) 165,7 nghìn tỷ đồng, chiếm 48,4% Riêng giai đoạn 2011-2016 vốn đầu tư phát triển ước đạt 256,3 nghìn tỷ đồng, chiếm 74,8%/tổng vốn đầu tư 20 năm qua Điều cho thấy mở rộng qui mô kinh tế lớn giai đoạn Nhờ nguồn vốn đầu tư toàn xã hội tăng, tạo điều kiện để đầu tư nâng cấp, sửa chữa sở hạ tầng kinh tế - xã hội gia tăng lực sản xuất kinh doanh Hạ tầng nông nghiệp nông thôn ưu tiên đầu tư, phát huy hiệu ngày hồn thiện, với nhiều cơng trình thuỷ lợi, trạm bơm đầu mối có khả tưới tiêu lớn; cứng hố chỉnh trang tồn tuyến đê kè xung yếu đảm bảo ứng phó có hiệu biến đổi khí hậu, đặc biệt chủ động hồn tồn với úng hạn Đặc biệt, từ năm 2010 đến Bắc Ninh triển khai chương trình xây dựng nơng thơn đạt hiệu cao, góp phần thay đổi mặt nông thôn cải thiện, nâng cao chất lượng sinh hoạt dân cư nông thôn Trong năm (2011-2015) toàn tỉnh huy động 5.489 tỷ đồng để đầu tư cho chương trình Trong đó, vốn NSTW hỗ trợ 245 tỷ đồng, chiếm 4,5%; vốn NSĐP 2.889 tỷ đồng, chiếm 52,6%; vốn từ DN dân cư 631 tỷ đồng, chiếm 11,5% Nguồn vốn đầu tư cho hệ thống giao thông 1.153 tỷ đồng, thủy lợi 172 tỷ đồng, giáo dục 1.037 tỷ đồng, y tế 206 tỷ đồng, lĩnh vực văn hóa 322 tỷ đồng, dùng cho phát triển sản xuất 1.176 tỷ đồng, Vì thế, đến hết năm 2015 có 35 xã đạt 19/19 tiêu chí (bằng 36,1%/tổng số xã), dự kiến đến hết năm 2016 Bắc Ninh có 50 xã đạt tiêu chí nơng thơn Tính chung, tổng vốn đầu tư cho ngành nông, lâm nghiệp thủy sản 20 năm đạt 10.753 tỷ đồng, chiếm 3,1%/tổng vốn đầu tư Để tập trung phát triển công nghiệp theo hướng đại, ứng dụng công nghệ cao, 20 năm Bắc Ninh đầu tư tới 213.412 tỷ đồng cho khu vực công nghiệp xây dựng, chiếm 62,3% Trong thập niên đầu kỷ 21, từ 20002010, vốn đầu tư ưu tiên để phát triển KCN, cụm công nghiệp làng nghề ngành nghề truyền thống; từ năm 2011 đến chuyển hướng tập trung đầu vào phát triển sản xuất ngành công nghiệp điện tử, viễn thông với vốn đầu tư chiếm 60%/tổng vốn đầu tư giai đoạn 2011-2016 Vốn đầu tư cho ngành dịch vụ 20 năm qua đạt 118.492 tỷ đồng, chiếm 34,6%/tổng vốn đầu tư Những năm đầu tái lập tỉnh, khó khăn vốn đầu tư ưu tiên tập trung để nâng cấp sở vật chất, trang thiết bị làm việc cho quan Đảng, Nhà nước, đơn vị nghiệp thuộc lĩnh vực giáo dục, nâng cao lực y tế, cơng trình văn hóa, thể thao, tín ngưỡng, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, bước cải thiện nâng cao đời sống cho đội ngũ cán công chức người lao động thuộc khu vực Điểm sáng huy động vốn cho đầu tư phát triển công tác xúc tiến đầu tư quan tâm đạo khuyến khích phát triển, nên trở thành “điểm đến” nhiều tập đoàn kinh tế lớn giới, như: SAMSUNG, CANON, ABB, NOKIA-MICROSOFT, Nếu năm 1997, tồn tỉnh có DN FDI với tổng vốn đầu tư đăng ký 177,6 triệu USD, đến hết tháng 6/2016, có 864 dự án FDI cấp phép (còn hiệu lực), với tổng vốn đầu tư đăng ký sau điều chỉnh 11,9 tỷ USD; giai đoạn 2011-2016, thu hút 644 dự án 9,3 tỷ USD vốn đăng ký, chiếm 74,5% dự án chiếm 78,2% vốn đăng ký Đến nay, có 30 quốc gia vùng lãnh thổ đầu tư vào tỉnh Bắc Ninh, Hàn Quốc quốc gia có số dự án vốn đầu tư lớn (346 dự án 8,13 tỷ USD) Sản xuất nơng nghiệp vượt qua khó khăn thời tiết, diện tích đất nơng nghiệp bị thu hẹp chuyển đổi mục đích sử dụng, sản xuất phát triển, an ninh lương thực bảo đảm Khi tái lập tỉnh, nông nghiệp ngành chiếm tỷ trọng lớn cấu kinh tế tỉnh Đặc biệt, điều kiện khó khăn thời tiết, giá nơng sản đầu bấp bênh, giá phân bón thức ăn chăn nuôi liên tục tăng qua năm giữ mức cao; dịch bệnh đàn gia súc gia cầm ln nguy tái phát; diện tích đất nông nghiệp liên tục bị thu hẹp chuyển đổi mục đích sử dụng đất, thu nhập từ sản xuất nông nghiệp thấp, tất tác động xấu đến sản xuất nông, lâm nghiệp thủy sản Tuy nhiên, nhờ áp dụng mạnh mẽ tiến khoa học công nghệ cây, giống, chuyển đổi cấu giống, mùa vụ, giới hóa sản xuất, lại cấp quyền quan tâm, đạo sát sao, hỗ trợ kinh phí, đầu tư nâng cấp hạ tầng nông nghiệp nên sản xuất nông, lâm nghiệp thuỷ sản Bắc Ninh đạt nhiều thành tựu quan trọng, là: đảm bảo vững an ninh lương thực, cung cấp thực phẩm kịp thời không cho dân cư, sản xuất vùng mà cho tỉnh/TP lân cận Trồng trọt, năm đầu tái lập tỉnh suất thấp, nhu cầu lương thực lại cao nên nông nghiệp coi “mặt trận hàng đầu”, với mục tiêu bảo đảm an ninh lương thực cho người dành phần nhỏ cho chăn nuôi, nên ngành trồng trọt chiếm tỷ trọng chủ yếu Để nâng cao hiệu sử dụng đất điều kiện diện tích đất sản xuất nơng nghiệp ngày giảm chuyển đổi mục đích Tỉnh uỷ, UBND tỉnh địa phương ban hành tổ chức thực có hiệu nhiều nghị quyết, sách biện pháp nhằm bước nâng cao hiệu kinh tế nông nghiệp Đáng ý, ngày 20/6/2001 Ban chấp hành Đảng tỉnh nghị số 06/NQ-TU “định hướng chuyển dịch cấu kinh tế nông nghiệp giai đoạn 2001-2005” Kết lớn ngành trồng trọt diện tích gieo trồng giảm mạnh, từ 103.144 năm 1997 xuống 85.766 năm 2016 hiệu kinh tế lại nâng lên rõ rệt Qua số liệu diện tích gieo trồng hàng năm từ 19972016 phân theo giai đoạn cho thấy sụt giảm rõ nét Trong ngành trồng trọt, cấu trồng bước chuyển dịch theo hướng trồng hiệu kinh tế thấp, quy mơ, diện tích gieo trồng tỷ trọng giá trị sản xuất ngày giảm, trồng có giá trị kinh tế cao quy mơ sản xuất giá trị ngày tăng Năm 1997, diện tích lương thực có hạt 87.895 ha, năm 2016 giảm xuống 74.340 Trong đó, diện tích gieo cấy lúa giảm nhiều qua thời kỳ (như biểu đồ hình bên) Trong đó, diện tích thực phẩm từ 8.062 năm 1997 vượt mốc 10.000 vào năm 2003 đạt đỉnh năm 2004 (10.942 ha) giảm dần qua năm đến năm 2016 8.997 Thành tựu đáng lưu lĩnh vực nông nghiệp sau nhiều năm nỗ lực thực “dồn điền đổi thửa” để tích tụ ruộng đất, đến năm 2016 Bắc Ninh hình thành nhiều vùng sản xuất hàng hóa tập trung với quy mô lớn, như: lúa nếp thơm huyện Yên Phong, Tiên Du thị xã Từ Sơn; vùng lúa tẻ thơm huyện Quế Võ, Thuận Thành, Lương Tài; vùng khoai tây Quế Võ Yên Phong; vùng cà rốt, hành, tỏi, bí xanh - đỏ Gia Bình Lương Tài; vùng rau an toàn Tiên Du, TP Bắc Ninh TX Từ Sơn, Trong đó, có nhiều vùng ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất, hệ thống nhà lưới, kính, hệ thống tưới phun mưa, nhỏ giọt, Cùng với ứng dụng tiến kỹ thuật đẩy mạnh giới hóa, Bắc Ninh chủ động chuyển dịch cấu loại trồng, cấu giống cấu mùa vụ để nâng cao suất, sản lượng chất lượng sản phẩm Cây lúa gieo cấy chủ đạo giống lúa Lai chất lượng cao, cho giá trị kinh tế lớn; cấu mùa vụ chuyển đổi rõ nét, trà xuân muộn chiếm tới 90,5% tổng diện tích gieo cấy, xố bỏ lúa chiêm cấy giống lúa cũ, dài ngày, suất thấp; trà mùa trung chiếm 91,4%, hầu hết huyện khơng lúa mùa muộn cấy giống Bao Thai, Mộc Tuyền Vì thế, suất lúa từ 39,3 tạ/ha năm 1997 tăng lên 60,8 tạ/ha năm 2016, gấp 1,5 lần Trong 20 năm, suất tăng dần qua năm đạt đỉnh cao 63,5 tạ/ha năm 2011; từ năm 2012 đến 2016, “trồi sụt” qua năm trì mức 60 tạ/ha Mặc dù, diện tích gieo trồng giảm 0,5% bình quân năm (tương ứng giảm 482 ha) suất bình quân năm tăng 2,6% (+1,1 tạ/ha) nên sản lượng thóc bình qn năm tăng 2% (+5.800 tấn) Bên cạnh đó, suất ngô tăng nhanh, từ 28,2 tạ/ha năm 1997 lên 49,9 tạ/ha năm 2016 Vì thế, sản lượng lương thực có hạt bình qn đầu người Bắc Ninh đạt 430 kg/năm, cao bình quân chung vùng đồng Sông Hồng (360 kg), thấp mức trung bình nước (530 kg) Tuy nhiên, so với nhu cầu tiêu dùng bình quân nhân Bắc Ninh 190 kg/năm thừa tới 240 kg Điều cho thấy, an ninh lương thực không đảm bảo địa bàn tỉnh mà đóng góp cho ngành sản xuất chế biến thực phẩm, dự trữ quốc gia, xuất gạo, Trong chăn ni, có chuyển đổi rõ nét từ phương thức chăn nuôi nông hộ sang gia trại, trang trại hình thành vùng chăn nuôi công nghiệp tập trung lớn, ứng dụng cơng nghệ cao (CNC) Đến nay, tồn tỉnh DN ứng dụng CNC vào sản xuất lợn giống, lợn thịt, gà giống, gà thịt trứng chất lượng cao; có 35 mơ hình chăn ni khép kín từ khâu “sản xuất giống - thức ăn - nuôi dưỡng giết mổ, chế biến - phân phối” với hệ thống chuồng khép kín, điều khiển nhiệt độ chuồng ni, máng ăn nước uống tự động; 20 trang trại ni gia công cho DN, mang lại hiệu kinh tế cao Vì thế, tổng đàn lợn đàn gia cầm tăng từ 1997 đến 2016: Lợn, từ 332 nghìn lên 410 nghìn con; gia cầm, từ 2.830 nghìn lên 4.250 nghìn Điểm đáng lưu ý ngành chăn nuôi đàn trâu - coi tài sản quan trọng nhà nông - dùng để cày, kéo phục vụ sản xuất nông nghiệp năm đầu tái lập tỉnh, đến giới hóa, nên giảm mạnh, từ 19.583 năm 1997 xuống 2.380 năm 2016 Trong đó, đàn bò năm đầu định hướng phát triển quy mơ đàn bò Laisind, nên tăng nhanh từ 36.969 năm 1997 lên 60.599 năm 2007, điều kiện thời tiết bãi chăn thả không phù hợp, giá trị kinh tế giảm nên tổng đàn giảm dần đến năm 2016 33.872 con, thấp năm 1997 Bên cạnh đó, dịch bệnh đàn gia súc, gia cầm có xuất năm khác gây thiệt hại cho người chăn nuôi, khống chế không để bùng phát quy mô lớn, đặc biệt năm gần nằm tầm kiểm soát Vì thế, sau 20 năm tái lập tỉnh, ngành chăn ni đạt kết tích cực, góp phần vào chuyển dịch cấu nội ngành nông nghiệp theo hướng tăng tỷ trọng chăn nuôi nuôi trồng thủy sản hiệu kinh tế cao Mặc dù, đàn trâu bò giảm mạnh, chu kỳ ni đàn lợn đàn gia cầm rút ngắn (từ 3-4 tháng/lứa so với năm trước 6-8 tháng) nuôi theo phương pháp công nghiệp nên sản lượng thịt gia súc gia cầm xuất chuồng tăng từ 29.495 năm 1997 lên 92.480 năm 2016 (gấp 3,1 lần Sản xuất lâm nghiệp, với đặc thù tỉnh đồng bằng, diện tích đất tự nhiên nhỏ nước nên diện tích đất lâm nghiệp Năm 1997 có 500 ha, năm 2000 tăng lên 570 ha, năm 2005 có 607 ha, đến năm 2016 giảm xuống 580 Sở dĩ, diện tích đất lâm nghiệp tăng năm đầu tái lập tỉnh thực chương trình “phủ xanh đất trống, đồi trọc” Trong đó, chủ yếu đất rừng phòng hộ rừng đặc dụng Bên cạnh đó, diện tích lâm nghiệp khơng nhiều nên sản phẩm khai thác hàng năm từ rừng lâm nghiệp khơng lớn ngày có xu hướng giảm Sản xuất thủy sản, đầu tư mở rộng quy mơ diện tích, vốn đầu tư, lại quy hoạch theo hướng sản xuất tập trung, sản phẩm gắn với thị trường Trong đó, tác động lớn đến mở rộng quy mơ diện tích việc thực thi có hiệu sách “dồn điền đổi thửa” nên đạt nhiều tiến vượt bậc Nếu năm 1997, tồn tỉnh có 2.792 diện tích mặt nước nuôi trồng thuỷ sản, sau 20 năm nỗ lực đầu tư mở rộng quy mơ diện tích nên đến năm 2016 tồn tỉnh có 5.280 ha, gấp 1,9 lần năm 1997 Sản lượng thủy sản nuôi trồng năm 1997 đạt 4.014 năm 2016 35.840 tấn, gấp 8,9 lần năm 1997 Như vậy, suất thuỷ sản nuôi trồng năm 2016 đạt 6,5 tấn/ha, gấp 4,4 lần năm 1997 Tính chung khu vực nơng, lâm nghiệp thuỷ sản, GTSX (giá cố định 1994) năm 2016 đạt 2.713 tỷ đồng, gấp 2,1 lần năm 1997; bình quân năm từ 1997-2016 tăng 4,4% Về hiệu kinh tế, giá trị sản phẩm (theo giá hành) thu canh tác đạt 110 triệu đồng, gấp 6,5 lần năm 1997; trồng trọt đạt 95 triệu đồng/ha, gấp 5,5 lần, thủy sản đạt 215 triệu đồng/ha, gấp 17,6 lần Công nghiệp phát triển với tốc độ cao, đầu tầu tăng trưởng kinh tế, đưa Bắc Ninh trở thành trung tâm công nghiệp điện tử nước Nhờ vận dụng linh hoạt có hiệu đường lối, chủ trương sách Đảng Nhà nước phát triển công nghiệp, đồng thời tận dụng lợi vị trí thuận lợi vùng Đặc biệt, Bắc Ninh có điều chỉnh lựa chọn đột phá chiến lược cho giai đoạn để đưa công nghiệp phát triển với tốc độ cao Từ năm 2000, Bắc Ninh lựa chọn việc quy hoạch KCN tập trung, cụm công nghiệp làm mục tiêu chiến lược cho giai đoạn 2001-2010 Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch xây dựng 15 KCN tập trung với tổng diện tích 6.319 (đã điều chỉnh giảm 528 từ năm 2014) Trong đó, có 13 KCN cấp giấy chứng nhận đầu tư định thành lập với tổng diện tích 5.115,15 ha; diện tích cho th 3.476,41 có KCN vào 10 hoạt động với diện tích quy hoạch 2.873 ha, diện tích cho thuê 1.415,9 ha, tỷ lệ lấp đầy diện tích quy hoạch đạt 70,2% diện tích thu hồi đạt 82,73% Đến năm 2010, Bắc Ninh thu hút 220 dự án FDI với tổng vốn đăng ký 2.594 triệu USD; có 130 dự án vào hoạt động tạo 68.240 triệu đồng GTSX Đặc biệt, từ năm 2009 với xuất Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam (SEV) với tổng vốn đăng ký ban đầu 760 triệu USD, giải ngân vốn đầu tư vào hoạt động từ năm 2010 tạo “bước ngoặt” cho phát triển công nghiệp Bắc Ninh Đây tiền đề quan trọng giúp công nghiệp Bắc Ninh cất cánh giai đoạn sau Nếu năm 1997, GTSX (giá hành) công nghiệp đạt 646 tỷ đồng, xếp thứ 10/11 tỉnh, thành phố vùng đồng Sông Hồng, năm 2000 tăng lên 2.747 tỷ đồng, gấp 4,3 lần năm 1997, đến năm 2010 GTSX đạt 110.576 tỷ đồng, gấp 40 lần năm 2000 gấp 171 lần năm 1997 Giai đoạn 2011-2016, SEV tiếp tục điều chỉnh tăng vốn lên 2,5 tỷ USD tính đến tháng 6/2016 có 567 dự án FDI đăng ký đầu tư vào Bắc Ninh với tổng vốn đầu tư sau điều chỉnh đạt 8,83 tỷ USD; nâng tổng dự án FDI (còn hiệu lực) cấp phép đầu tư lên 864 dự án, tổng vốn đầu tư đăng ký đạt 11,9 tỷ USD Trong đó, có 550 dự án hoạt động ca/ngày, đạt công suất tối đa đưa sản xuất công nghiệp Bắc Ninh tăng nhanh qui mô, tổng GTSX năm 2013 đạt 693,3 nghìn tỷ đồng, tương đương 32,8 tỷ USD Năm 2016, GTSX ước đạt 755,6 nghìn tỷ đồng (xấp xỉ 34 tỷ USD), gấp 6,8 lần năm 2010, gấp 275 lần năm 2000 gấp 1.170 lần năm 1997 Với quy mô này, sản xuất công nghiệp Bắc Ninh xếp thứ nước (chỉ sau TP.HCM) Về tốc độ tăng trưởng: Nếu năm 1997, GTSX (theo giá so sánh 1994) công nghiệp đạt 569 tỷ đồng, năm 2000 tăng lên 2.088 tỷ đồng, gấp 3,7 lần năm 1997, bình quân năm từ 1997-2000 tăng 43,2%; đến năm 2010 GTSX đạt 36.443 tỷ đồng, gấp 17,5 lần năm 2000, bình quân năm tăng 33,1% Năm 2016, GTSX ước đạt 218.444 tỷ đồng, gấp 384 lần năm 1997; bình quân năm từ 1997-2016 tăng 35,6% Điểm đáng lưu ý tốc độ tăng trưởng ngành công nghiệp 1% tăng trưởng năm 1997 tạo tỷ đồng GTSX, đến năm 2016 số 5.233 tỷ đồng, gấp gần 149 lần Với kết này, công nghiệp trở thành đầu tầu tăng trưởng kinh tế Nếu năm 1997, giá trị tăng thêm (giá hành) ngành công nghiệp đạt 301 tỷ đồng, chiếm 14,9%/GRDP toàn tỉnh; đến năm 2000, tỷ trọng tăng lên 27,8%; năm 2010 57,2% năm 2016 tăng lên tới 71,3% 11 Một điểm bật phát triển công nghiệp Bắc Ninh có lựa chọn đắn xác định ngành cơng nghiệp mũi nhọn để vươn giới ưu tiên ngành công nghiệp điện tử sử dụng công nghệ cao Đây đột phá chiến lược mang lại hiệu kinh tế so với số tỉnh - vốn coi trung tâm công nghiệp nước, Vĩnh Phúc, Đồng Nai, Bình Dương, Tổng vốn đăng ký đầu tư vào ngành cơng nghiệp điện tử Bắc Ninh tính đến hết tháng 6/2016 ước đạt tỷ USD Năm 1997, tách tỉnh ngành chưa có danh mục kinh tế Bắc Ninh, đến năm 2016 tạo GTSX tới 608 nghìn tỷ đồng, chiếm 70%/tổng GTSX tồn ngành cơng nghiệp Trong đó, sản xuất điện thoại loại mặt hàng chủ lực ngành công nghiệp điện tử Năm 2015, Bắc Ninh sản xuất 191,5 triệu điện thoại, chiếm tới 84,3%/ tổng sản lượng điện thoại nước Ngoài ra, doanh nghiệp sản xuất nhiều sản phẩm điện tử cơng nghệ cao khác, như: iPad (máy tính bảng), máy giặt, máy ảnh kỹ thuật số, máy hút bụi, máy in, Qua đây, khẳng định Bắc Ninh trở thành trung tâm công nghiệp điện tử nước Kinh tế phát triển, thu nhập dân cư tăng góp phần mở rộng thị trường hàng hóa dịch vụ; ngoại thương có bước đột phá Do quy mô kinh tế tăng nhanh, SXKD gần không bị ảnh hưởng thiên tai, lũ lụt; việc làm ổn định thu nhập dân cư cải thiện nhanh Đặc biệt, năm gần xu hướng lao động nhập cư vào Bắc Ninh gia tăng, nhu cầu tiêu dùng lớn góp phần mở rộng quy mơ thị trường hàng hóa, đa dạng hóa ngành dịch vụ Vì thế, tổng mức bán lẻ hàng hóa doanh thu dịch vụ tăng cao Năm 1997, tổng mức bán lẻ hàng hóa dịch vụ đạt 954 tỷ đồng, bình quân đạt triệu đồng/người; đến năm 2016, ước đạt 38.670 tỷ đồng, gấp 40,5 lần năm 1997, bình quân đạt 32,6 triệu đồng/người; bình quân năm từ 1997-2016 tăng 20,9% (nếu loại trừ yếu tố trượt giá, tổng mức bán lẻ hàng hóa tăng 11%/năm) Điểm đáng lưu ý lĩnh vực thương mại có tham gia DN FDI vào chuỗi cung ứng sản phẩm hàng hóa dịch vụ địa bàn tỉnh, dịch vụ cung cấp bữa ăn cho người lao động KCN, dịch vụ 12 kinh doanh bất động sản, khách sạn, dịch vụ logistics, Vì thế, góp phần đa dạng hóa ngành nghề dịch vụ, góp phần mở rộng quy mơ thị trường Mạng lưới bưu viễn thơng, hạ tầng CNTT đầu tư góp phần đảm bảo liên lạc thơng suốt địa bàn tỉnh, rút ngắn khoảng cách thành thị nông thôn Năm 1997, địa bàn tỉnh chưa có Internet, có DN cung cấp dịch vụ với gần 10 trạm thu phát sóng thơng tin di động (BTS); tồn tỉnh có 10,6 nghìn th bao điện thoại (trong điện thoại cố định 9,9 nghìn thuê bao) Trải qua 20 năm, phát triển nhanh CNTT toàn cầu, Bắc Ninh chủ động đầu tư, nâng cấp hệ thống đến năm 2016 15 DN bưu viễn thơng, DN cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền; 1.420 trạm BTS; 96 điểm bưu điện văn hóa xã; đến hết năm 2016 có 1.460 nghìn th bao điện thoại loại, mật độ điện thoại bình đạt 122,3 thuê bao/100 dân, gấp 111 lần năm 1997 Số thuê bao Internet băng rộng phát triển nhanh, từ năm 2006 đến Năm 1997, thuê bao Internet có số quan Nhà nước; năm 2006 tăng lên 3.562 thuê bao, bình quân đạt 0,35 thuê bao/100 dân, đến năm 2016 có 500 nghìn th bao, bình quân đạt 104 thuê bao/100 dân (đã quy đổi); tổng số thuê bao truyền hình trả tiền 56,6 nghìn, với nhiều kênh phong phú góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân Hạ tầng giao thông đầu tư mở rộng, nâng cấp nên dịch vụ vận tải đáp không ứng yêu cầu phát triển KT-XH mà phục vụ tốt nhu cầu nhân dân, với tuyến xe buýt ngoại tỉnh tuyến nội tỉnh góp phần rút ngắn khoảng cách địa phương tỉnh nước Đặc biệt, từ năm 2010 đến loại hình logistic xuất làm thay đổi nhanh chóng quy mơ ngành vận tải Bình qn từ 1997-2016, vận chuyển hàng hóa tăng 14,5%/năm; luân chuyển tăng 19,9%; năm 2016, vận chuyển 33,2 triệu hàng hoá, gấp 14 lần so với năm 1997; luân chuyển 1.609 triệu tấn.km, gấp 34 lần Năm 2016, vận chuyển 17 triệu lượt hành khách, gấp lần năm 1997; luân chuyển 813 triệu HK.km, gấp 10,6 lần; bình quân năm từ 1997-2016 tăng 11,8% vận chuyển tăng 15,2% luân chuyển Tổng doanh thu vận tải năm 2016 ước đạt 5.119 tỷ đồng, gấp 78,4 lần năm 1997; bình quân năm tăng 24,3%; doanh thu ngành logistic năm 2016 chiếm tới 32,2%, năm 1997 chiếm 1,3% Do sản xuất công nghiệp thay đổi cấu với ngành mũi nhọn điện tử, viễn thông, sản phẩm hầu hết xuất nên tạo bước đột phá cho hoạt động ngoại thương Năm 1997, tổng kim ngạch xuất hàng hóa Bắc 13 Ninh đạt 20,4 triệu USD, 0,23%/KN xuất nước Từ năm 2010, với tham gia DN FDI thuộc lĩnh vực điện tử đưa kim ngạch xuất hàng hóa Bắc Ninh đạt 2.451 triệu USD, 3,4%/kim ngạch nước; năm 2013 đạt đỉnh với kim ngạch xuất đạt 26.283 triệu USD, 19,9% nước năm 2016 ước đạt 25.500 triệu USD, 15% Tính chung, bình quân năm từ 1997-2016, kim ngạch xuất Bắc Ninh tăng 42,8% Điểm bật hoạt động ngoại thương là, kim ngạch xuất nhóm sản phẩm điện thoại Bắc Ninh chiếm tỷ trọng lớn nước: năm 2015, kim ngạch xuất mặt hàng đạt 20.083 triệu USD, chiếm tới 65,5% sản phẩm tiêu thụ rộng khắp tồn cầu với thị phần ln dao động từ 30-35% kể từ năm 2013 đến Hoạt động SXKD phát triển nhanh, thu ngân sách nhà nước đạt cao; quy mơ tín dụng mở rộng góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Cơ sở kinh tế tăng nhanh, hoạt động SXKD phát triển góp phần nuôi dưỡng nguồn thu cho ngân sách Năm 1997, tái lập tỉnh số thu NSNN đạt 160 tỷ đồng, không đáp ứng nhu cầu chi, ngân sách Trung ương phải trợ cấp Nhờ khu, cụm công nghiệp quy hoạch đồng thu hút nhiều nhà đầu tư, tập đoàn kinh tế lớn giới đầu tư vào tỉnh nên từ năm 2011 Bắc Ninh trở thành tỉnh thứ 13 tự cân đối có điều tiết ngân sách Trung ương (7%/năm) Năm 2015, số thu nội địa vượt ngưỡng 10 nghìn tỷ đồng, xếp thứ 11/63 tỉnh, thành phố Năm 2016, tổng thu NSNN địa bàn tỉnh ước đạt 17 nghìn tỷ đồng, gấp 85,7 lần năm 1997; bình qn từ 1997-2016 tăng 26,1%/năm; thu nội địa ước đạt 12,4 nghìn tỷ đồng, chiếm 73%/tổng thu NSNN gấp 77,2 lần năm 1997 Mạng lưới ngân hàng phát triển mạnh mẽ đa dạng loại hình đáp ứng tốt nhu cầu vốn cho phát triển KT-XH tỉnh Năm 1997, tồn tỉnh có chi nhánh ngân hàng (NH) cấp 11 Quỹ Tín dụng (QTD) nhân dân, đến có 31 chi nhánh NH, 26 QTD tổ chức tài vi mơ với 1000 điểm giao dịch phân bổ rộng khắp toàn tỉnh Dự ước đến hết năm 2016, tổng nguồn vốn huy động đạt 63 nghìn tỷ đồng, gấp 200 lần năm 1997, tổng dư nợ tín dụng đạt 49 nghìn tỷ đồng, gấp 145 lần; bình quân năm từ 1997-2016 tăng 32,1% vốn huy động tăng 30% vốn tín dụng Cơng tác tốn, tiền tệ, kho quỹ ln đảm bảo an toàn, sản phẩm dịch vụ ngân hàng mở rộng với nhiều hình thức, sử dụng cơng nghệ đại, toán ATM, POS Đến hết tháng 6/2016, toàn tỉnh lắp đặt 224 máy ATM phát 14 hành 479.798 thẻ, 695 máy POS, thực trả lương qua tài khoản cho 1.533 đơn vị (trong có 780 đơn vị hưởng lương từ NSNN) Khoa học công nghệ quan tâm đầu tư góp phần nâng cao suất, chất lượng sức cạnh tranh sản phẩm hàng hóa Trong 20 năm, toàn tỉnh triển khai thực 1.435 đề tài, dự án KHCN ứng dụng vào sản xuất, đời sống Trong lĩnh vực nông nghiệp, thực 170 đề tài, dự án; tổ chức 9.200 lớp tập huấn chuyển giao kỹ thuật 1.576 quy trình sản xuất cho 990 nghìn lượt người, góp phần nâng cao suất, chất lượng thúc đẩy chuyển dịch cấu trồng, vật nuôi địa bàn tỉnh, tạo tiền đề quan trọng để bước CNH-HĐH nông nghiệp, nông thôn Trong lĩnh vực công nghiệp, giao thông, xây dựng, thực 70 đề tài đầu tư đổi công nghệ, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO, mã số, mã vạch, có 2.252 sản phẩm công bố hợp chuẩn, 1.710 sản phẩm cấp Giấy chứng nhận quyền nhãn hiệu hàng hóa kiểu dáng cơng nghiệp Lĩnh vực văn hóa, xã hội thực 110 đề tài nghiên cứu khoa học xã hội nhân văn góp phần thiết thực cho việc định hướng, quy hoạch, xây dựng kế hoạch phát triển KT-XH TU, UBND tỉnh Trong đó, có nhiều đề tài, dự án có ý nghĩa lịch sử, văn hóa truyền thống, tâm linh, phi vật thể, Trong lĩnh vực y học, cấp gia hạn 102 giấy phép sử dụng X-quang y tế; cấp phép hoạt động 40 sở có sử dụng nguồn xạ phóng xạ góp phần nâng cao lực cạnh tranh sản phẩm, bước đáp ứng yêu cầu hội nhập phát triển thời kỳ Chính sách giải việc làm thực có hiệu góp phần xóa đói giảm nghèo, nâng cao thu nhập cho người lao động; sách an sinh xã hội quan tâm, mức sống dân cư cải thiện rõ rệt Quy mô kinh tế tăng nhanh, sở kinh tế mở rộng, từ 1997-2016 toàn tỉnh giải việc làm cho 390.444 lượt lao động, xuất 1.700 lao động; bình quân năm giải việc làm cho 19.522 lao động Đến tháng 6/2016, toàn tỉnh có 649.877 lao động làm việc ngành kinh tế, gấp 1,3 lần năm 1997 (tương ứng tăng 145.512 người); bình quân năm tăng 1,4%, cao mức tăng 1,3%/năm dân số Cơ cấu lao động chuyển dịch tích cực theo cấu kinh tế Năm 1997, tỷ trọng lao động khu vực nông nghiệp chiếm 85,6%; lao động khu vực công nghiệp xây dựng chiếm 7,9% khu vực dịch vụ 6,5% Đến năm 2016, tỷ trọng tương ứng khu vực 21,6%; 47,8% 30,5% Xét theo loại hình kinh tế, chuyển dịch 15 diễn rõ nét loại hình Năm 1997, tỷ trọng lao động làm việc khu vực nhà nước chiếm 4,69%; khu vực nhà nước chiếm tới 95,28%, khu vực FDI chiếm 0,03%; đến năm 2016 thay đổi tương ứng 6,1%; 67,6% 26,3% Điều cho thấy, DN FDI tham gia giải việc làm lớn cho lực lượng lao động, từ năm 2010 đến Chính sách an sinh xã hội cấp, ngành, địa phương, với tham gia cộng đồng doanh nghiệp tầng lớp dân cư góp phần ổn định sống đối tượng sách, cải thiện mức sống người dân Hàng năm, cấp thẻ BHYT cho 100% người có cơng với cách mạng, đối tượng sách, hộ nghèo, người già khơng nơi nương tựa, trẻ em có hồn cảnh đặc biệt khó khăn Mỗi năm, vào ngày lễ, dịp Tết tặng hàng chục nghìn suất quà với tổng trị giá hàng chục tỷ đồng Trong 20 năm, toàn tỉnh tặng 27 nghìn sổ tiết kiệm, xây 600 nhà tình nghĩa với tổng kinh phí gần 20 tỷ đồng Những năm gần tổ chức phát động ủng hộ Quỹ Vì người nghèo qun góp hàng chục tỷ đồng năm để trợ giúp người nghèo phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo tổng dư nợ tín dụng đến 31/5/2016 cho hộ nghèo, cận nghèo 768 tỷ đồng (trong hộ nghèo 360 tỷ đồng) Vì thế, tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh, từ 10,35% năm 1997 (theo tiêu chí giai đoạn 1997-2000) giảm xuống 3,53% năm 2015 (theo chuẩn nghèo đa chiều) Đối với người cao tuổi, từ năm 2006 trợ cấp cho người cao tuổi từ đủ 80 tuổi trở lên; từ tháng 10/2015 trợ cấp cho người từ đủ 70 tuổi trở lên, Chính sách bảo hiểm tổ chức thực chặt chẽ, thu đúng, thu kịp thời, chi trả đối tượng, kỳ góp phần ổn định đời sống người lao động Năm 1997, tồn tỉnh có 344 đơn vị với 22.614 người tham gia BHXH, BHYT (chỉ chiếm 2,4% dân số toàn tỉnh) thu 17,4 tỷ đồng Tính đến hết tháng 6/2016, có 4.183 đơn vị tham gia, gấp 12 lần năm 1997; với 933.116 người tham gia BHXH, BHYT, BHTN (chiếm 78,7% dân số), gấp 41 lần năm 1997 thu 4.629 tỷ đồng, gấp 265 lần Trong 20 năm, toàn tỉnh xét duyệt cho 21.726 người hưởng trợ cấp BHXH hàng tháng; 44.070 lượt người hưởng trợ cấp lần với kinh phí 1.000 tỷ đồng; 795.695 lượt người hưởng trợ cấp ốm đau, thai sản, nghỉ dưỡng với kinh phí 1.850 tỷ đồng; tốn chi phí khám chữa bệnh cho 762.794 đối tượng tất tuyến y tế (bao gồm bệnh viện Trung ương) với tổng kinh phí 534 tỷ đồng Kinh tế phát triển, việc làm thu nhập người lao động tăng, an sinh xã hội đảm bảo nên mức sống dân cư cải thiện rõ rệt Năm 1997, thu 16 nhập bình quân (TNBQ) nhân đạt 238 nghìn đồng/tháng, năm 2016 tăng lên 3.790 nghìn đồng, gấp 15,9 lần năm 1997; bình quân tăng 15,4%/năm Năm 1997, số phát triển người (HDI) Bắc Ninh đạt 0,67 nhóm tỉnh có số HDI thấp, năm 2016 đạt 0,84 thuộc nhóm cao Hệ số chênh lệch giàu nghèo (Gini) ln ngưỡng an tồn Quy mơ giáo dục giữ vững, chất lượng đào tạo nâng lên góp phần nâng cao dân trí, tay nghề trình độ cho người lao động Trong 20 năm qua, mạng lưới trường lớp phát triển mạnh, chất lượng giáo dục tồn diện có nhiều tiến bộ, đội ngũ giáo viên, cán quản lý chăm lo xây dựng, sở vật chất nhà trường tiếp tục cải thiện bước đạt chuẩn quốc gia theo giai đoạn Năm học 2015-2016, tồn tỉnh có 161 trường mầm non, tăng 26 trường so với năm 1997; 155 trường tiểu học, tăng 20 trường; 135 trường THCS, tăng trường 38 trường THPT, tăng 17 trường; tỷ lệ kiên cố hóa trường lớp đạt 98,%, cao 63 tỉnh, thành phố Kết thúc năm học 2015-2016, tồn tỉnh có 306.248 học sinh cấp, tăng 48.429 học sinh so với năm 1997 (bình quân năm tăng 1,1%) Chất lượng giáo dục thực chất cấp học trình độ đào tạo có nhiều chuyển biến, đội ngũ giáo viên tiếp tục kiện toàn, số giáo viên đạt chuẩn tất cấp học tăng lên Đến hết năm học 2015-2016, toàn tỉnh có gần 16.700 cán quản lý giáo viên biên chế; có 15.140 giáo viên cấp, gấp 1,9 lần năm 1997, bình quân năm tăng 3,3%; trình độ đạt chuẩn 100%, chuẩn 54,5% Tồn ngành Giáo dục có tiến sĩ, 500 thạc sĩ 100 người theo học thạc sĩ Số học sinh huy động vào cấp học hàng năm tăng; tỷ lệ học sinh công nhận tốt nghiệp THPT bình quân hàng năm đạt 95%; học sinh thi đỗ vào đại học, cao đẳng hàng năm từ 35-40%, ln nằm nhóm 10 tỉnh dẫn đầu nước Hệ thống trường đào tạo chuyên nghiệp dạy nghề tăng số lượng, qui mơ học sinh, chất lượng hình thức đào tạo Hiện nay, địa bàn tỉnh có 26 trường ĐH, CĐ, THCN dạy nghề, góp phần chuyển biến tích cực đào tạo nguồn nhân lực địa phương Mạng lưới sở dạy nghề quy hoạch mở rộng từ sở năm 1997 lên 37 sở (khơng tính trường nghề) năm 2016 với 100% huyện có trung tâm dạy nghề 125 xã/phường/thị trấn có trung tâm học tập cộng đồng Bên cạnh đó, có 10 DN tham gia đào tạo nhiều lĩnh vực, ngành nghề khác Loại hình đào tạo xã hội hóa với nhiều hình thức, có liên kết chặt chẽ sở đào tạo với nhu cầu tuyển 17 dụng doanh nghiệp nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo từ 18,1% năm 1997 lên 63% năm 2016; tỷ lệ qua đào tạo nghề từ 13,1% lên 47,5%, tỷ lệ lao động từ 15 tuổi trở lên làm việc có trình độ chun môn từ trung cấp trở lên tăng từ 7,8% năm 1997 lên 27,6% năm 2016 Tính chung 20 năm, tồn tỉnh tổ chức dạy nghề cho 538 nghìn lượt lao động nông thôn; hệ số sử dụng thời gian lao động khu vực nông thôn hàng năm đạt 82% 10 Nhiều tiến bộ, công nghệ kỹ thuật y học ứng dụng giúp nâng cao sức khỏe kéo dài tuổi thọ cho nhân dân Công tác khám chữa bệnh bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ nhân dân có nhiều tiến bộ, chất lượng khám chữa bệnh nâng lên Một số bệnh viên tuyến tỉnh trở thành vệ tinh cho bệnh viên TW; áp dụng nhiều kỹ thuật chẩn đoán điều trị, như: kỹ thuật xạ hình SPECT, kỹ thuật thụ tinh nhân tạo phương pháp IUI, góp phần giảm tải cho bệnh viện tuyến Trung ương Cơng tác y tế dự phòng kiểm sốt dịch bệnh có hiệu quả, khơng để xảy dịch bệnh nguy hiểm; kiểm sốt vệ sinh an tồn thực phẩm tăng cường Hệ thống mạng lưới y tế từ tỉnh đến sở tăng cường đội ngũ cán sở vật chất Bệnh viện đa khoa từ 500 giường mở rộng quy mô với 1.000 giường; bệnh viện chuyên khoa tuyến tỉnh nâng cấp, đầu tư trang thiết bị y tế đại; đồng thời đẩy mạnh xã hội hoá, thu hút nguồn vốn đầu tư xây dựng bệnh viện, phòng khám tư nhân Đến năm 2016, 100% trạm y tế đạt chuẩn quốc gia giai đoạn Tồn tỉnh có 170 sở y tế loại với 4.507 giường bệnh, gấp 2,8 lần năm 1997; 376 sở hành nghề y dược tư nhân; có 3.515 cán ngành y, gấp 2,1 lần năm 1997 (trong có 1.210 bác sĩ, gấp 3,6 lần) 1.400 cán ngành dược Năm 2016, bình quân đạt 38 giường bệnh/1 vạn dân, gấp 2,2 lần năm 1997 đạt 10,8 bác sĩ/1 vạn dân, gấp lần Thực tốt chương trình mục tiêu quốc gia y tế, 100% xã, phường, thị trấn có bác sỹ đạt chuẩn quốc gia; tuổi thọ bình quân đạt 74 tuổi; tỷ lệ trẻ em tuổi suy dinh dưỡng giảm xuống 14%; tỷ lệ trẻ tuổi tiêm chủng đầy đủ miễn đạt 98% Mạng lưới công tác truyền thông dân số từ tỉnh đến xã, thôn hoạt động ổn định, thực việc lồng ghép hình thức tuyên truyền mới, tư vấn trực tiếp nhà, trì mức giảm sinh 0,2-0,3‰/năm, hoạt động dịch vụ KHHGĐ tiếp tục mở rộng theo phương châm xã hội hoá, đáp ứng nhu cầu thực KHHGĐ cách thuận tiện, dễ dàng, hiệu quả, góp phần giữ quy mơ dân số ổn định Cơng tác bảo vệ chăm sóc trẻ em ln quan tâm Hàng năm, 18 tiến hành khảo sát trẻ khuyết tật để khám phân loại tiến hành phẫu thuật phục hồi chức năng; tổ chức thăm, tặng quà, cấp học bổng cho trẻ em thuộc đối tượng trẻ em nghèo, khuyết tật, gia đình sách, 11 Văn hóa, thể thao du lịch góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân quảng bá hình ảnh tỉnh Bắc Ninh “Văn hiến - Năng động Phát triển” Hệ thống thiết chế văn hóa đầu tư mở rộng, nâng cấp; di sản văn hóa bảo tồn phát huy hiệu quả, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ, sáng tạo văn hóa nhân dân cộng đồng dân cư Đến nay, tồn tỉnh có 571/1.585 di tích xếp hạng; có di tích hạng quốc gia đặc biệt, 193 di tích cấp quốc gia; nhóm vật, cổ vật công nhận bảo vật quốc gia; di sản UNESCO công nhận di sản văn hóa phi vật thể nhân loại; nghi lễ trò chơi vinh danh di sản văn hóa phi vật thể đa quốc gia; lễ hội, làng nghề truyền thống xếp hạng di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, Phong trào “Toàn dân đồn kết xây dựng đời sống văn hóa” phát triển chiều rộng chiều sâu góp phần thay đổi nếp sống văn minh xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, quan, đơn vị doanh nghiệp văn hóa Hoạt động thể dục thể thao có bước tiến với nhiều loại hình đa dạng đạt kết tích cực Hoạt động thể dục thể thao quần chúng trì phát triển ngày sâu rộng, đa dạng phong phú Thể thao thành tích cao phát triển hướng, phù hợp với xu khu vực quốc tế Công tác đào tạo vận động viên trẻ tăng cường đổi Hiện đào tạo thường xuyên từ 6-8 mơn với gần 200 VĐV Hàng năm, bình quân cử từ 25-27 đoàn tham gia thi đấu giải quốc gia quốc tế; đạt từ 100-120 huy chương loại; có 15-20 VĐV phong kiện tướng từ 25-30 VĐV phong cấp Trong đó, có số VĐV giành HCV Đơng Nam Á giải trẻ Châu Á môn cờ vua, karatedo, vật tự nữ, cầu lông; đặc biệt có 01 VĐV đạt huy chương vàng giải vơ định Boxing trẻ giới 12 Công tác quản lý tài nguyên; bảo vệ môi trường phát triển bền vững đáp ứng yêu cầu trình phát triển Triển khai thực chiến lược phát triển bền vững sở kết hợp chặt chẽ, hợp lý hài hoà lĩnh vực: kinh tế, xã hội, sử dụng tài nguyên thiên nhiên bảo vệ môi trường q trình phát triển Cơng tác quy hoạch sử dụng đất đai ứng dụng số hóa, đo đạc xác diện tích đất tự nhiên tồn tỉnh 19 Tính đến hết tháng 5/2016, tồn tỉnh thu hồi 11.319,25 để chuyển mục đích sử dụng đất; chuyển sang đất cơng nghiệp - dịch vụ 5.027,62 ha; đất giao thông 2.273,12 ha; đất 1.551,84 Đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 99,5% đất nông nghiệp; 93,6% đất ở; 96,3% đất tơn giáo, tín ngưỡng; 97,9% đất ANQP; 98,2% đất SXKD phi nông nghiệp, Công tác quản lý tài nguyên bảo vệ môi trường tăng cường, tổ chức nghiên cứu, điều tra tài nguyên, khoáng sản, địa chất, thuỷ văn, sử dụng tổng hợp tài nguyên nước phục vụ cho sản xuất, sinh hoạt cải thiện môi trường, nước hợp vệ sinh Chương trình nước nơng thơn quan tâm đầu tư, đến hết năm 2016, tỷ lệ dân cư nông thôn cấp nước hợp vệ sinh chiếm 93,4%, tỷ lệ dân cư thành thị cấp nước 95% Cải tạo, di dời xử lý sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng; quy định bảo vệ môi trường làng nghề, cụm công nghiệp, lưu vực sơng Ngũ Huyện Khê, sơng Cầu, hình thành khu vực xử lý chất thải rắn, dự án thoát nước xử lý nước thải thành phố Bắc Ninh, thị xã Từ Sơn triển khai tích cực, hồn thành xây dựng điểm tập kết, vận chuyển rác thải khu vực nơng thơn 13 Cơng tác nội có nhiều chuyển biến tích cực, lực quản trị cấp, ngành nâng lên rõ rệt Công tác tư pháp có nhiều chuyển biến rõ rệt lĩnh vực chuyên môn công tác thẩm định, kiểm tra văn bản; tuyên truyền pháp luật; đăng ký, quản lý hộ tịch, công chứng, chứng thực, trợ giúp pháp lý Trong 20 năm, ngành Tư pháp thẩm định, góp ý gần 800 lượt dự thảo văn quy phạm pháp luật Sở, ngành soạn thảo trước trình cấp có thẩm quyền ban hành; phối hợp với Báo Bắc Ninh đăng tải gần 1000 tin, bài, Đài PTTH phát sóng gần 80 chuyên mục pháp luật đời sống phổ biến văn bản, sách pháp luật; biên soạn phát hành 200 số Bản tin Tư pháp Bắc Ninh; triệu tờ gấp phổ biến pháp luật; củng cố 08 tổ trợ giúp pháp lý; thành lập 10 câu lạc trợ giúp pháp lý; thụ lý giải 14.320 trường hợp xin cấp phiếu lý lịch tư pháp; thụ lý, giải 614 trường hợp kết hôn, 109 trường hợp đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngồi Cơng tác tra, kiểm tra, tiếp dân, giải khiếu nại, tố cáo tích cực đạo thực Trong 20 năm, ngành Thanh tra tiến hành tổng số 2.200 tra, kiểm tra, tập trung vào lĩnh vực: quản lý ngân sách, đầu tư XDCB, đất đai , kiến nghị xử lý thu nộp vào tài khoản tạm giữ ngân 20 sách cấp gần 100 tỷ đồng; giảm trừ tốn XDCB 15 tỷ đồng, phạt hành 10,6 tỷ đồng, xử lý khác 50,8 tỷ đồng; xử lý 700 nghìn m2 đất; kiến nghị xử lý kỷ luật gần 300 cán Tồn tỉnh tiếp gần 100 nghìn lượt cơng dân, tiếp nhận 40 nghìn đơn thư khiếu nại, tố cáo, giải thuộc thẩm quyền 90% đơn thư; qua giải kiến nghị thu hồi ngân sách cấp 20 tỷ đồng, giảm trừ tốn cơng trình gần tỷ đồng, nộp tài khoản tạm giữ 5,1 tỷ đồng, trả lại tập thể cá nhân 3,2 tỷ đồng, xử lý 200 nghìn m2 đất, xử lý kỷ luật đảng, hành gần 500 cán bộ, đảng viên góp phần giữ vững ổn định an ninh trị, trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội Tích cực thực cải cách thủ tục hành chính; rà sốt, xem xét theo thẩm quyền (hoặc kiến nghị quan Nhà nước cấp có thẩm quyền) loại bỏ, sửa đổi, bảo đảm thủ tục hành thật đơn giản, dễ hiểu, dễ thực Cơng khai hố thủ tục hành để tổ chức, doanh nghiệp công dân dễ dàng tìm hiểu, thực giám sát thực hiện; thực phân cấp quản lý Nhà nước theo quy định pháp luật, xác định rõ quyền hạn, trách nhiệm người đứng đầu thực thi công vụ; xây dựng sở hạ tầng ứng dụng công nghệ thông tin, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng, nâng cao hiệu lực, hiệu hoạt động quản lý hành nhà nước; triển khai thực có hiệu mơ hình “Một cửa liên thơng đại” Qua đó, thực cải cách mạnh mẽ, thủ tục hành chính, đổi mới, cải tiến lề lối, tác phong làm việc đội ngũ cán bộ, công chức giao tiếp, giải công việc cho tổ chức, doanh nghiệp công dân “Bộ tiếp nhận trả kết quả” góp phần nâng cao số lực cạnh tranh cấp tỉnh, năm 2006 xếp thứ 22/63 tỉnh, thành phố nước; năm 2009 xếp thứ 10, năm 2010 xếp thứ 6; năm 2011 xếp thứ 2; từ năm 2012-2015 ln nhóm tỉnh có PCI tốt nước 14 Quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội củng cố giữ vững, tạo dựng mơi trường trị ổn định, thúc đẩy phát triển kinh tế Quốc phòng, an ninh trị, trật tự an toàn xã hội giữ vững, cơng tác quốc phòng, qn địa phương chăm lo, xây dựng vững mạnh mặt; trận an ninh nhân dân củng cố vững chắc; công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh triển khai sâu rộng; phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc phát động liên tục với nhiều mơ hình hoạt động có hiệu Lực lượng quân đội nhân dân, công an nhân dân thực chỗ dựa tin cậy Đảng, quyền nhân dân; làm tốt vai trò tham mưu, góp phần 21 chủ động phòng ngừa, làm thất bại âm mưu “Diễn biến hòa bình”, hoạt động gây rối lực thù địch tác động vào địa bàn tỉnh; đấu tranh ngăn chặn, xử lý có hiệu vấn đề nảy sinh phức tạp an ninh trật tự, loại tội phạm hình sự, ma túy, hoạt động băng, ổ nhóm góp phần quan trọng tạo môi trường thuận lợi, ổn định, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương Bình quân năm, xử lý 500 vụ phạm pháp hình sự, 150 vụ phạm tội ma túy (trong có 20 chuyên án ma túy lớn, có vụ thu 60 bánh Heroin), 50 vụ cờ bạc; khởi tố điều tra 20 vụ án kinh tế; bắt xử lý 150 vụ buôn lậu, thu nộp ngân sách Nhà nước hàng trăm tỷ đồng; xử lý 40 nghìn vụ vi phạm giao thông với số tiền nộp Kho bạc 30 tỷ đồng năm 15 Công tác xây dựng Đảng đạt kết tích cực; hoạt động MTTQ đồn thể nhân dân có nhiều đổi mới, thiết thực Cơng tác giáo dục trị tư tưởng cho cán đảng viên coi trọng thực nghiêm túc, kịp thời, có hiệu việc triển khai quán triệt, nghiên cứu, tuyên truyền Nghị quyết, Chỉ thị Trung ương Tỉnh uỷ Đồng thời, chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch tổ chức thực gắn với thực nhiệm vụ trị địa phương, quan, đơn vị Tích cực triển khai tổ chức thực đẩy mạnh học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh Phát huy nêu cao truyền thống đoàn kết thống tồn Đảng Cơng tác tổ chức, xây dựng Đảng thực có hiệu quả, việc bố trí, sử dụng, luân chuyển, đào tạo cán quan tâm Quy trình đánh giá chất lượng tổ chức sở đảng đảng viên đạo chặt chẽ, khách quan, sát với thực tế; thực tốt công tác quản lý đảng viên; phát triển đảng Công tác tham mưu chuẩn bị nhân Đại hội Đảng, nhân tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội ứng cử đại biểu HĐND cấp trọng đảm bảo chất lượng Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng đề cao chủ động góp phần ngăn ngừa, hạn chế sai phạm, giữ gìn kỷ cương, kỷ luật, góp phần xây dựng Đảng hệ thống trị vững mạnh Công tác dân vận Đảng quan tâm thực hiện, đổi theo hướng gần dân, hiểu dân, trọng dân có trách nhiệm với dân Mặt trận Tổ quốc đồn thể trị - xã hội có nhiều đổi nội dung, phương thức hoạt động theo hướng hiệu thiết thực, đa dạng hóa hình thức tập hợp quần chúng hướng sở, góp phần phát huy sức mạnh Đại Đồn kết toàn dân 22 III HẠN CHẾ VÀ NGUYÊN NHÂN Hạn chế Sau 20 năm tái lập tỉnh, đạt nhiều thành tựu bật, tạo tiền đề để đẩy nhanh tiến trình CNH-HĐH, đưa Bắc Ninh trở thành tỉnh cơng nghiệp, q trình xây dựng phát triển khơng hạn chế, là: Một là, chất lượng hiệu tăng trưởng có chuyển biến hạn chế, thiếu bền vững, thể số nét sau: - Kinh tế phát triển chưa cân đối, quy mô kinh tế nước nhỏ, tăng trưởng thấp: Tốc độ tăng trưởng khu vực nước bình quân từ 1997-2016 đạt 8,1%/năm - Tỷ trọng Nhà nước giảm từ 25,8% năm 1997, 11,8% năm 2016; tương tự, khu vực ngồi nhà nước từ 74,2% giảm xuống 27,7%; - Phát triển kinh tế phụ thuộc lớn vào FDI; tăng trưởng kinh tế chủ yếu dựa vào gia công, lắp ráp, giá trị gia tăng thấp; ngành cơng nghiệp điện tử dao động khoảng từ 10-11%/GTSX Hai là, sản xuất nông nghiệp tăng trưởng chậm dần, quy mô vụ đông màu ngày giảm: - Tổng diện tích gieo trồng hàng năm từ 103.114 năm 1997 giảm xuống 85.766 năm 2016; bình quân năm giảm 867 Trong đó, vụ đơng từ 13.243 năm 1997, 7.541 năm 2016 - Xu hướng nông dân bỏ ruộng gia tăng năm gần - Năng suất trồng năm gần chưa có bước đột phá, GTSX trồng trọt tăng chậm, trí có năm tăng trưởng âm: 2008 (-5,6%); 2010 (0,1%); 2012 (-1,7%); 2013 (-6,4%); - Chăn nuôi tập trung quy mô lớn, ứng dụng cơng nghệ cao chưa mang tính phổ biến, nên hiệu kinh tế chưa cao Sản phẩm chăn nuôi chưa đa dạng, sức cạnh tranh yếu, - Nuôi trồng thủy sản, chuyển đổi theo hướng “dồn điền, đổi thửa”, chuyển ruộng trũng sang nuôi trồng thủy sản, qui mơ nhỏ, suất thấp Ba là, ảnh hưởng lan tỏa phát triển cơng nghiệp đến thị hóa chưa cao; Quy mô công nghiệp chênh lệch lớn địa phương tỉnh; - Các làng nghề, ngành nghề truyền thống gặp nhiều khó khăn tiêu thụ sản phẩm, quy mô bị thu hẹp dần, như: SX sắt thép, đồ gỗ, giấy, gốm,… 23 - Công nghiệp hỗ trợ chưa phát triển; quy mô doanh nghiệp dân doanh nhỏ bé: DN siêu nhỏ (dưới 10 lao động) chiếm tới 55,9%; DN từ 10 đến 200 lao động chiếm 40,8%; DN có quy mơ vốn tỷ chiếm 17,7%; DN có quy mơ vốn từ tỷ đến 10 tỷ chiếm 47,9%; DN có quy mơ vốn từ 10 tỷ đến 50 tỷ chiếm 23,1%; - Hầu hết DN sử dụng công nghệ lạc hậu, gây ô nhiễm môi trường; Số doanh nghiệp dân doanh liên kết với DN FDI ít; Bốn là, ngành dịch vụ có dự án quy mơ lớn đầu tư, tăng trưởng thấp; tỷ trọng chuyển dịch chậm không ổn định: - Một số ngành dịch vụ chưa khai thác hết tiềm năng, lợi thế, vận tải, logistic; kinh doanh bất động sản, du lịch nhỏ bé, số ngành dịch vụ manh mún, SXKD theo kiểu “chụp giựt” bị cạnh tranh gay gắt DN ngồi tỉnh, DN có tiềm lực mạnh Hà Nội - Hệ thống KHCN hoạt động GD-ĐT chưa thành động lực thúc đẩy, nâng cao đóng góp tổng suất nhân tố tăng trưởng; thiếu đội ngũ lao động chất lượng cao để tiếp nhận chuyển giao công nghệ cao từ nhà đầu tư nước ngoài; Năm là, hiệu sử dụng đất số doanh nghiệp đầu tư vào khu, cụm cơng nghiệp thấp Vốn đầu tư xây dựng sở hạ tầng cấp xã, tỷ lệ huy động vốn đầu tư từ thành phần kinh tế dân đạt thấp Việc khai thác quỹ đất tạo vốn xây dựng sở hạ tầng tiến độ chậm Quản lý đầu tư XDCB số hạn chế Vốn đầu tư bất hợp lý ngành kinh tế, địa phương khu vực sản xuất dịch vụ… Sáu là, ô nhiễm môi trường gia tăng chưa kiểm soát, làng nghề khu vực quanh KCN, ảnh hưởng đến sinh hoạt sức khỏe nhân dân; Bảy là, tệ nạn xã hội diễn biến phức tạp, địa bàn quanh KCN; đối tượng xã hội ngày tinh vi manh động, đối tượng vị thành niên có dấu hiệu tăng nhanh - An ninh nông thôn, tôn giáo tiềm ẩn nguy gây ổn định trị tác động xấu đến phát triển kinh tế - Tai nạn giao thông kiềm chế, chưa ổn định, có khơng vụ đặc biệt nghiêm trọng - Nguy cháy nổ ln “rình rập” KCN, làng nghề, khu dân cư; 24 Tám là, cải cách hành chưa tạo bước đột phá, hiệu quả, hiệu lực chưa cao nên số PCI không ổn định; lực quản lý điều hành tổ chức thực có mặt hạn chế Cơng tác xây dựng Đảng số thiếu sót, ln chuyển cán kết hạn chế Tình trạng đảng viên vi phạm sách, pháp luật Nhà nước có dấu hiệu gia tăng năm gần Hoạt động Mặt trận tổ quốc đoàn thể nhân dân số mặt hiệu chưa cao, công tác giám sát sở, vận động nhân dân,… Nguyên nhân * Nguyên nhân khách quan: - Tình hình giới khu vực diễn biến mau lẹ, phức tạp khó lường, xung đột sắc tộc, tôn giáo, khủng bố tranh giành lãnh thổ, biển đảo; - Khủng hoảng trị số nước giới; khủng hoảng tài chính, nợ cơng suy thối kinh tế tồn cầu; - Quá trình hội nhập kinh tế quốc tế diễn nhanh chóng, lực quản trị hạn chế * Nguyên nhân chủ quan: - Hệ thống chế sách chưa đẩy đủ, bất cập, thiếu đồng thường xuyên thay đổi; - Năng lực tham mưu, quản trị, quản lý điều hành, phối kết hợp số sở, ngành thiếu liệt gây chậm trễ giải công việc; - Việc kiểm tra, đôn đốc thực nhiệm vụ trị số địa phương chưa kiên quyết, thiếu chủ động; - Năng lực, phẩm chất phận cán bộ, công chức chưa đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ phát triển hội nhập - Tính động, sáng tạo, đột phá đội ngũ doanh nhân nhỏ vừa hạn chế, kiến thức quản lý hội nhập kinh tế chậm cập nhật; thiếu chủ động liên kết chuỗi sản xuất giá trị toàn cầu./ 25 ... phong phú góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân Hạ tầng giao thông đầu tư mở rộng, nâng cấp nên dịch vụ vận tải đáp không ứng yêu cầu phát triển KT-XH mà phục vụ tốt nhu cầu nhân dân,... nhân văn góp phần thiết thực cho việc định hướng, quy hoạch, xây dựng kế hoạch phát triển KT-XH TU, UBND tỉnh Trong đó, có nhiều đề tài, dự án có ý nghĩa lịch sử, văn hóa truyền thống, tâm linh,... Một số bệnh viên tuyến tỉnh trở thành vệ tinh cho bệnh viên TW; áp dụng nhiều kỹ thuật chẩn đoán điều trị, như: kỹ thuật xạ hình SPECT, kỹ thuật thụ tinh nhân tạo phương pháp IUI, góp phần giảm
- Xem thêm -

Xem thêm: THỰC TRẠNG KINH TẾ - XÃ HỘI 20 NĂM TÁI LẬP TỈNH BẮC NINH, THỰC TRẠNG KINH TẾ - XÃ HỘI 20 NĂM TÁI LẬP TỈNH BẮC NINH

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay