NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP TỈNH TIỀN GIANG

92 8 0
  • Loading ...
1/92 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/03/2019, 10:34

...NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP TỈNH TIỀN GIANG NGÔ THANH PHONG Hội đồng chấm luận văn: Chủ tịch: TS THÁI ANH HỊA Đại học Nơng Lâm TP HCM Thư ký: TS NGUYỄN... nghiên cứu tơi Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa cơng bố cơng trình khác Tác giả Ngô Thanh Phong ii LỜI CẢM TẠ Trước tiên, tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến ba, mẹ anh/chị/em gia... Tiền Giang có hai sơng lớn chảy qua sông Tiền, sông Vàm Cỏ Tây hệ thống kênh ngang, dọc tương đối phong phú, thuận lợi cho việc lại phương tiện đường thủy sử dụng nguồn nước mặt phục vụ cho sản
- Xem thêm -

Xem thêm: NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP TỈNH TIỀN GIANG , NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP TỈNH TIỀN GIANG

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn