PHÁT TRIỂN KINH TẾ VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG THEO HƯỚNG CÔNG NGHIỆP BỀN VỮNG

25 3 0
  • Loading ...
1/25 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/03/2019, 09:26

Phát triển bền vững với ba trụ cột: phát triển kinh tế, giải quyết các vấn đềxã hội và bảo vệ môi trường là nhu cầu tất yếu và đang là thách thức đối với mọiquốc gia trong điều kiện toàn cầu hoá, hội nhập quốc tế hiện nay. Việc lựa chọncon đường, biện pháp và cơ chế, chính sách bảo đảm phát triển bền vững luôn làmối quan tâm hàng đầu của các nước trong quá trình phát triển.Ở Việt Nam, quan điểm phát triển nhanh và bền vững đã sớm được Đảngvà Nhà nước ta đặt ra với nội dung ngày càng hoàn thiện và đã trở thành một chủtrương nhất quán trong lãnh đạo, quản lý, điều hành tiến trình phát triển của đấtnước trong hơn một thập kỷ qua. Tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI củaĐảng, Chiến lược phát triển kinh tế xã hội 2011 2020 và Báo cáo Chính trị củaBan chấp hành TW khoá X được Ðại hội XI thông qua đều rút ra bài học về mụctiêu phải bảo đảm phát triển bền vững nền kinh tế, đó là đặc biệt coi trọng chấtlượng, hiệu quả tăng trưởng và phát triển bền vững, nâng cao chất lượng và hiệuquả của nền kinh tế, đồng thời duy trì tỷ lệ tăng trưởng hợp lý. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ PHÁT TRIỂN KINH TẾ VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG THEO HƯỚNG CÔNG NGHIỆP BỀN VỮNG BÀI THU HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ VÙNG VÀ ĐỊA PHƢƠNG-KT737 CẦN THƠ, 12/2018 i MỤC LỤC i DANH SÁCH BẢNG ii DANH SÁCH HÌNH ẢNH, SƠ ĐỒ, ĐỒ THỊ iii DANH MỤC VIẾT TẮT ĐBSCL Đồng sông Cửu Long KH&KT Khoa học & kỹ thuật CNHT Công nghiệp hỗ trợ iv PHẦN NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN CƠNG NGHIỆP THEO HƯỚNG BỀN VỮNG 1.1 LÝ DO HÌNH THÀNH Phát triển bền vững với ba trụ cột: phát triển kinh tế, giải vấn đề xã hội bảo vệ môi trường nhu cầu tất yếu thách thức quốc gia điều kiện tồn cầu hố, hội nhập quốc tế Việc lựa chọn đường, biện pháp chế, sách bảo đảm phát triển bền vững mối quan tâm hàng đầu nước trình phát triển Ở Việt Nam, quan điểm phát triển nhanh bền vững sớm Đảng Nhà nước ta đặt với nội dung ngày hoàn thiện trở thành chủ trương quán lãnh đạo, quản lý, điều hành tiến trình phát triển đất nước thập kỷ qua Tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI Đảng, Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011 - 2020 Báo cáo Chính trị Ban chấp hành TW khoá X Ðại hội XI thông qua rút học mục tiêu phải bảo đảm phát triển bền vững kinh tế, đặc biệt coi trọng chất lượng, hiệu tăng trưởng phát triển bền vững, nâng cao chất lượng hiệu kinh tế, đồng thời trì tỷ lệ tăng trưởng hợp lý Đây chiến lược khung, bao gồm định hướng lớn làm sở pháp lý để Bộ, ngành, địa phương, tổ chức cá nhân có liên quan triển khai thực hiện, đồng thời thể cam kết Việt Nam với quốc tế Tuy nhiên, lĩnh vực riêng biệt địa phương có vùng kinh tế trọng điểm đặc biệt Đồng sông Cửu Long (ĐBSLC), vấn đề phát triển bền vững cần xem xét cách có hệ thống cụ thể hố để triển khai thực hiện, đặc biệt lĩnh vực cơng nghiệp - lĩnh vực có ảnh hưởng định đến phát triển bền vững vùng 1.2 PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP THEO HƯỚNG BỀN VỮNG 1.2.1 Công nghiệp đặc điểm công nghiệp Công nghiệp thành phần chủ yếu khu vực thứ hai kinh tế Đây khu vực giữ vị trí quan trọng kinh tế quốc dân Theo Từ điển Bách khoa Việt Nam, công nghiệp phận kinh tế, lĩnh vực sản xuất hàng hoá vật chất mà sản phẩm chế tạo, chế biến cho nhu cầu tiêu dùng phục vụ hoạt động kinh doanh Đây hoạt động kinh tế, sản xuất quy mô lớn, hỗ trợ thúc đẩy mạnh mẽ tiến công nghệ, khoa học kỹ thuật Công nghiệp bao gồm hoạt động sản xuất, hoạt động khai thác tài nguyên thiên nhiên, tách đối tượng lao động khỏi thiên nhiên hoạt động chế biến tài nguyên có từ khai thác, làm thay đổi hoàn toàn chất nguyên liệu ban đầu, biến chúng thành sản phẩm tương ứng nguồn nguyên liệu để sản xuất sản phẩm khác phục vụ nhu cầu đa dạng người Theo giáo trình “Kinh tế quản lý công nghiệp”, công nghiệp gồm ba loại hoạt động chủ yếu: Khai thác tài nguyên tạo nguồn nguyên liệu nguyên thuỷ; Chế biến sản phẩm công nghiệp khai thác nông nghiệp, ngư nghiệp thành loại sản phẩm khác nhằm thoả mãn nhu cầu khác xã hội; Hoạt động dịch vụ sửa chữa sản phẩm công nghiệp nhằm khôi phục giá trị sử dụng chúng 1.2.2 Phát triển công nghiệp bền vững Phát triển công nghiệp gia tăng số lượng chất lượng tăng trưởng công nghiệp gắn với việc chuyển dịch cấu công nghiệp theo hướng tiến bộ, hợp lý Quá trình phát triển công nghiệp thường mang đặc điểm chủ yếu sau: - Thứ nhất, phát triển cơng nghiệp có trình độ tập trung hố, chun mơn hố hợp tác hố cao - Thứ hai, phát triển cơng nghiệp đòi hỏi tiêu thụ nguồn lực đầu vào lớn - Thứ ba, phát triển công nghiệp gắn liền với trình đổi nâng cao trình độ khoa học cơng nghệ - Thứ tư, cơng nghiệp phát triển vùng lãnh thổ - Thứ năm, phát triển công nghiệp gắn liền với việc phát thải lớn - Thứ sáu, phát triển cơng nghiệp q trình nảy sinh nhiều vấn đề trực tiếp liên quan đến kinh tế - xã hội - môi trường; đến lợi ích kinh tế nhiều bên: Chủ doanh nghiệp - Người lao động - Dân địa phương sống gần doanh nghiệp Nhà nước - Thứ bảy, phát triển công nghiệp có vai trò quan trọng việc thúc đẩy nơng nghiệp phát triển theo hướng cơng nghiệp hố, đại hoá Trong vài thập niên trở lại đây, phát triển bền vững trở thành chủ đề toàn cầu, xu tất yếu, phổ quát mà nhân loại hướng tới kỉ nguyên Dù nhiều cách hiểu khác nội hàm khái niệm, quốc gia giới sớm đến đồng thuận bàn mục tiêu phát triển bền vững Các Hội nghị thượng đỉnh giới phát triển bền vững (Rio de janeiro 1992, Johannesburrg 2002, Rio +20 2012) xác định: Phát triển bền vững hướng đến kết hợp chặt chẽ, hợp lí, hài hồ ba mặt: Phát triển kinh tế, phát triển xã hội bảo vệ môi trường Vận dụng lý thuyết phát triển bền vững lĩnh vực công nghiệp: Phát triển công nghiệp theo hướng bền vững phương thức phát triển công nghiệp theo yêu cầu phát triển bền vững, tốc độ chất lượng tăng trưởng cơng nghiệp trì cao ổn định, đảm bảo yêu cầu hài hoà mặt kinh tế, xã hội môi trường Yêu cầu phát triển hài hòa cơng nghiệp theo ba mặt phát triển bền vững đòi hỏi phát triển cơng nghiệp phải tác động tích cực đến việc giải vấn đề xã hội Đó là, phát triển cơng nghiệp phải tạo nhiều cơng ăn việc làm, góp phần giảm thiểu tình trạng thất nghiệp, nâng cao đời sống vật chất tinh thần công nhân Bên cạnh đó, phát triển cơng nghiệp theo hướng bền vững đòi hỏi phải khai thác, sử dụng tiết kiệm, hiệu tài nguyên thiên nhiên, giảm thiểu phát thải ô nhiễm môi trường Sản xuất công nghiệp chủ yếu dựa vào tài nguyên thiên nhiên, làm cạn kiệt tài ngun, gây nhiễm mơi trường đất, nước, khơng khí, tức đánh đổi mơi trường để có tăng trưởng cơng nghiệp cao phát triển công nghiệp không theo hướng bền vững Chương THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP VÙNG KINH TẾ TRỌNG ĐIỂM ĐBSCL THEO HƯỚNG BỀN VỮNG 2.1 Khái quát chế, sách tác động đến phát triển cơng nghiệp theo hướng bền vững vùng kinh tế trọng điểm ĐBSCL bao gồm thị hóa, di dân, cơng nghiệp hóa nơng thơn, cơng nghiệp bổ trợ 2.2 Đánh giá thực trạng phát triển công nghiệp vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ theo hướng bền vững Phượng + Thảo PHẦN QUAN ĐIỂM VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP VÙNG KINH TẾ ĐBSCL THEO HƯỚNG BỀN VỮNG 3.1 DỰ BÁO BỐI CẢNH QUỐC TẾ VÀ TRONG NƯỚC TÁC ĐỘNG ĐẾN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP VÙNG KINH TẾ ĐBSCL THEO HƯỚNG BỀN VỮNG 3.1.1 Bối cảnh quốc tế Tồn cầu hóa kinh tế, tự hóa thương mại tiếp tục phát triển quy mơ, mức độ hình thức biểu với tác động tích cực tiêu cực, hội thách thức đan xen phức tạp Các cơng ty xun quốc gia có vai trò ngày lớn Q trình quốc tế hố sản xuất phân công lao động diễn ngày sâu rộng Sự tùy thuộc lẫn nhau, hội nhập, cạnh tranh hợp tác nước ngày trở thành phổ biến Các quốc gia thuộc khu vực châu Âu, Nhật Bản kinh tế dự báo có mức tăng trưởng khả quan Tuy nhiên, tăng trưởng không đồng quốc gia, đặc biệt số kinh tế nhiều nước phát triển dự kiến tăng trưởng chậm lại Tăng trưởng hai kinh tế lớn Mỹ Anh dự báo không nhiều khả quan sách kinh tế khó lường Mỹ tác động việc Anh rời khỏi EU Bên cạnh đó, lạm phát nhiều nước phát triển thấp mức lạm phát mục tiêu Tăng trưởng thương mại toàn cầu năm 2018 dự báo mức 3,9%, thấp mức 4% năm 2017 Tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương, cục diện khu vực với can dự ngày mạnh mẽ Mỹ, lớn mạnh Trung Quốc dính líu ngày sâu vào vấn đề khu vực cường quốc giới mở thời để nước khu vực phát triển quan hệ với Trung Quốc Mỹ với cường quốc khác, tạo môi trường quốc tế thuận lợi cho tăng cường xu hòa bình, hợp tác phát triển khu vực châu Á - Thái Bình Dương nói chung, khu vực Đơng Nam Á nói riêng Việt Nam ngày hội nhập kinh tế quốc tế cách sâu, rộng với thỏa thuận Điển hình như: Hình thành Cộng đồng kinh tế ASEAN năm 2015; thực đầy đủ Hiệp định Khu vực Mậu dịch tự ASEAN-Trung Quốc (ACFTA) từ 2015-2018; thực cam kết với WTO, ASEAN +, Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á –Thái Bình Dương (APEC); đàm phán Hiệp định Đối tác kinh tế chiến lược xuyên Thái Bình Dương (CP TPP), Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực ASEAN đối tác Ấn Độ, Hàn Quốc, Nhật Bản, New Zealand, Australia Trung Quốc (RCEP hay ASEAN + 6); đàm phán FTA với EU, Hàn Quốc, Liên minh thuế quan Nga-Kazakhstan-Belarus, Hiệp hội Mậu dịch tự châu Âu -EFTA “Khi Việt Nam hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng hơn, kết thúc đàm phán có 55 FTA với đối tác kinh tế lớn khu vực, kể tham gia FTA “thế hệ mới” (TPP, VN-EU FTA) Các FTA tạo hội lớn cho Việt Nam có ĐBSCL tiếp cận thịtrường, đẩy mạnh hoạt động xuất nhập thu hút đầu tư, với đối tác tự hóa nhanh -FTA “thế hệ mới” có ưu đãi Hiệp định đối tác kinh tế ViệtNhật (VJEPA) 3.1.2 Bối cảnh nƣớc Kinh tế vĩ mô năm 2018 Việt Nam đánh giá tiếp tục diễn biến ổn định Với q trình đổi triển khai tích cực việc tổ chức thành công hội nghị APEC năm 2017, dự báo luồng đầu tư vào Việt Nam năm 2018 tăng Chính sách tiền tệ điều hành linh hoạt, phối hợp chặt chẽ với sách tài khóa sách kinh tế vĩ mơ khác nhằm kiểm sốt lạm phát, trì mặt lãi suất hợp lý, ổn định Tuy nhiên, kinh tế nước phải đối mặt với số diễn biến khó lường từ xu hướng kinh tế giới sách bảo hộ mậu dịch, sách tiền tệ kinh tế lớn thay đổi ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, xuất khẩu, nhập hàng hóa việc thu hút luồng vốn vào Việt Nam Toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế diễn mạnh mẽ, mở hội tiếp cận thị trường chuyên giao công nghệ sản xuất, nâng cao chất lượng, tăng sức mạnh cạnh tranh giá sản phẩm Đồng thời, chuyển đổi mơ hình tăng trưởng, tái cấu trúc ngành kinh tế đất nước đẩy mạnh, hệ thống hạ tầng quan tâm đầu tư, thể chế sách hồn thiện, nguồn nhân lực có thay đổi số lượng chất lượng; khoa học công nghệ ngày quan tâm đầu tư, mở khả biến thách thức tự nhiên thành hội phát triển kinh tế - xã hội Biến đổi khí hậu nước biển dâng diễn nhanh dự báo, gây nhiều tượng thời tiết cực đoan, ảnh hưởng đến sinh kế đời sống người dân Việc khai thác tài nguyên nước thượng nguồn châu thổ, đặc biệt xây dựng đập thủy điện làm thay đổi dòng chảy, giảm lượng phù sa, suy giảm nguồn lợi thủy sản, xâm nhập mặn sâu vào nội vùng, tác động tiêu cực đến phát triển kinh tế - xã hội vùng Mặt trái từ hoạt động phát triển kinh tế với cường độ cao nội vùng bộc lộ ngày gay gắt, gây nhiều hệ lụy như: ô nhiễm môi trường, cân sinh thái nghiêm trọng, sụt lún đất, suy giảm mực nước ngầm, xâm thực bờ biển, nhiều diện tích rừng tự nhiên, rừng ngập mặn, rừng tràm, rừng phòng hộ bị chặt phá, chuyển đổi sang mục đích sử dụng khác bị suy thối nặng nề Bên cạnh đó, việc khai thác bùn cát mức, xây dựng nhà cửa hạ tầng sát bờ sông, kênh, rạch làm gia tăng nguy sạt lở Những bất cập nêu đe dọa trình phát triển vùng đồng sông Cửu Long, sinh kế đời sống người dân vùng nói riêng nước nói chung, qua tác động tới khu vực quốc tế, đặc biệt vấn đề an ninh lương thực Ưu tự nhiên cho phát triển trước đồng sông Cửu Long thay đổi theo hướng suy giảm tài nguyên nước phù sa; gia tăng nước mặn, nước lợ; sụt lún đất nước biển dâng, tác động lớn tới tài nguyên đất, cấu sử dụng đất, hệ sinh thái môi trường, làm thay đổi mơ hình sản xuất, tập qn sinh hoạt, sinh kế đời sống người dân vùng 3.2 QUAN ĐIỂM PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP VÙNG KINH TẾ ĐBSCL THEO HƯỚNG BỀN VỮNG 3.2.1 Theo Nghị 120/NQ-CP Chính phủ ngày 17 tháng 11 năm 2017 phát triển bền vững ĐBSCL thích ứng với biến đổi khí hậu Chú trọng phát triển cơng nghiệp chế biến công nghiệp hỗ trợ gắn với phát triển kinh tế nông nghiệp Phát triển bền vững vùng đồng sơng Cửu Long lợi ích chung đất nước, Tiểu vùng sôngCông quốc tế nghiệp tồn dân, khuyến khích, huy động tất tầng lớp, thành phần xã hội, đối tác quốc tế doanh nghiệp tham gia vào trình phát triển 3.2.2 Theo Quyết định số 939/QĐ-TTg Thủ tƣớng Chính phủ ngày 19 tháng năm 2012 việc Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng Đồng sông Cửu Long đến năm 2020: Phát triển đồng hệ thống đô thị, khu dân cư hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội theo hướng thân thiện với môi trường sinh thái gắn với đồng ruộng, miệt vườn, sông nước biển đảo; 3.2.3 Theo Quyết định 1092/QĐ-BCT Bộ Công Thƣơng ngày 12 tháng 03 năm 2012 việc Phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển công nghiệp vùng kinh tế trọng điểm ĐBSCL đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 Phát triển công nghiệp Vùng Kinh tế trọng điểm Đồng sông Cửu Long phải đặt mối quan hệ chặt chẽ với phát triển công nghiệp nước, vùng ĐBSCL vùng kinh tế trọng điểm phía Nam; phát huy lợi tỉnh vùng, hỗ trợ lẫn sở phân bố hợp lý không gian lãnh thổ, cấu ngành cơng nghiệp, nhằm đóng vai trò hạt nhân tăng trưởng, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội khu vực miền Tây Nam Đầu tư có trọng điểm vào lĩnh vực có lợi cạnh tranh, có nguồn nguyên liệu dồi dào; đồng thời bước phát triển ngành cơng nghiệp có hàm lượng khoa học công nghệ cao Phát triển công nghiệp hiệu bền vững; bảo đảm an ninh quốc phòng, an sinh xã hội bảo vệ mơi trường 3.2.4 Quyết định 9082/QĐ-BCT ngày 08 tháng 10 năm 2014 Bộ Công Thƣơng việc phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển công nghiệp hỗ trợ đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 Phát triển cơng nghiệp hỗ trợ phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế xã hội đất nước xu hướng phát triển giới, nhằm đáp ứng nhu cầu nội địa ngành công nghiệp chế biến, chế tạo, cơng nghiệp quốc phòng Phát triển cơng nghiệp hỗ trợ co sở tạo lợi cạnh tranh với nước khu vực giứi, nhằm thu hút đầu tư, tiếp cận đáp ứng nhu cầu tập đoàn quốc gia, than gia ngày sâu rộng mạng lưới sản xuất chuỗi giá trị toàn cầu cac lĩnh vực Phát triển cơng nghiệp hỗ trợ hài hòa, bền vững ngành công nghiệp, lấy phát triển chiều sâu làm trọng tâm, với ưu tiên đột phá để tạo mũi nhon cho phát triển công nghiệp, đảm bảo phát triển bền vững thân thiện môi trường Phát triển công nghiệp hỗ trợ sở huy động nguồn lực từ thành phần kinh tế, đặc biệt doanh nghiệp có vốn đầu tư từ nước ngồi hệ thống doanh nghiệp nhỏ vừa nội địa 3.3 CÁC HẠN CHẾ VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA TRONG PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP VÙNG KINH TẾ ĐBSCL THEO HƯỚNG BỀN VỮNG 3.3.1 Công nghiệp phục vụ nông thôn - Định hướng phát triển cho ĐBSCL chưa rõ ràng, công tác quy hoạch khu công nghiệp quản lý nhiều bất cập, chẳng hạn như: có nhiều khu công nghiệp, hạ tầng kết nối chưa tốt nên nhiều khu công nghiệp tỷ lệ lắp đầy chưa đến 30-40% Những bất cập, hạn chế quy hoạch phát triển vùng lỏng lẻo thực quy hoạch phát triển vùng Do thiếu phối hợp, liên kết chặt chẽ địa phương tính “cục bộ” phát triển, dẫn đến tình trạng quy hoạch tổng thể vùng khơng bảo đảm; đầu tư dàn trải, chồng chéo, cạnh tranh cấu phát triển ngành nghề địa phương làm cho nguồn lực bị phân tán, tiềm vùng không phát huy Kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng giao thông chưa đồng hạn chế phát triển công nghiệp vùng Kết cấu hạ tầng không thuận lợi, đường giao thông bị chia cắt hệ thống kênh rạch, gây khó khăn cho hoạt động giao thương, buôn bán vùng Hệ thống giao thông thủy, hệ thống cảng biển, cảng sơng yếu kém, chưa đáp ứng yêu cầu phát triển vùng Việc xây dựng sở hạ tầng giao thơng gặp nhiều khó khăn q nhiều sơng, kênh rạch chằng chịt, đất yếu, chịu ảnh hưởng thường xuyên lũ lụt, thiếu nguồn vốn đầu tư Tồn vùng có 47.202 km đường bộ, đường nhựa bê tông chiếm 28% chiều dài hệ thống đường bộ, đường đất đường đá dăm chiếm 72% Cơ sở hạ tầng giao thông đường vùng nhiều khó khăn, dẫn đến làm tăng chi phí vận chuyển hàng hóa ngành cơng nghiệp phục vụ nông nghiệp Hiện khoảng 36% doanh nghiệp vùng có sản phẩm bị hư hại chất lượng giao thơng kém, giá điện cao mức trung bình nước Bảo vệ môi trường khu công nghiệp chưa quan tâm mức Theo báo cáo Bộ Khoa học Công nghệ, đến thời điểm này, vùng ĐBSCL có 120 khu cơng nghiệp, cụm công nghiệp quy hoạch với 26.500 Định hướng đến năm 2020, tồn vùng có khoảng 240 khu công nghiệp, cụm công nghiệp, tương đương 50.000ha Sự gia tăng liên tục số lượng khu công nghiệp, cụm công nghiệp ĐBSCL thời gian qua góp phần quan trọng giải tốn phát triển kinh tế Thế nhưng, vùng ĐBSCL phải đối mặt với tác động môi trường tiêu cực từ q trình hoạt động khu cơng nghiệp, cụm công nghiệp, như: ô nhiễm môi trường nước, khơng khí chất thải rắn Theo báo cáo quản lý môi trường tỉnh, thành ĐBSCL, năm doanh nghiệp khu công nghiệp, cụm cơng nghiệp xả thẳng mơi trường 47 triệu lít nước thải 220.000 chất thải rắn Đây tác nhân gây nên tình trạng nhiễm mơi trường nghiêm trọng đô thị Chế biến thủy sản xuất chế biến rau "gương mặt đen" dẫn đầu ngành sản xuất gây ô nhiễm môi trường Thu hút đầu tư chưa quan tâm lựa chọn cấu ngành nghề, cơng nghệ Chưa có quy hoạch đồng nguồn nguyên liệu tập trung số địa phương, thiếu phân bổ cho tỉnh tập trung sản xuất cơng nghiệp chế biến, số địa phương có lợi cho giao dịch thương mại, hậu cần (logistics) chưa phát huy chưa có mối liên kết cụ thể thơng qua sách từ Chính phủ Điều dẫn đến 13 tỉnh ĐBSCL giống chí cạnh tranh Những tồn cần phải giải để việc thu hút đầu tư vào ĐBSCL thuận lợi, nhanh chóng, dự án mời gọi bám sát vào tiềm năng, mạnh địa phương có xét yếu tố tương quan tiểu vùng Đây vùng trũng Khoa học kỹ thuật (KH&KT): kỹ năng, khả áp dụng KH&KT, ứng dụng giới hóa, chuẩn bị nguồn nhân lực cho phát triển công nghệ cao nông nghiệp lẫn cơng nghiệp dịch vụ chưa đáp ứng với trình độ phát triển Trình độ dân trí vùng thấp, tỷ lệ học sinh học bậc trung học sở, trung học phổ thông thấp nước Tồn vùng có tỷ lệ bình qn 85 sinh viên/1 vạn dân, 1/3 so với tỷ lệ bình quân chung nước Tỷ lệ lao động có việc làm qua đào tạo chiếm 10,4%, thấp so với vùng miền (mức bình quân chung nước 19,9%); riêng lao động qua đào tạo khu vực nông thôn chiếm khoảng 6%, số lao động có trình độ cao đẳng chiếm khoảng 3% Tính bình qn, tỷ lệ lao động đào tạo vùng 14,31% Do trình độ học vấn nơng hộ thấp, nên lực tiếp thu áp dụng tiến khoa học kỹ thuật vào sản xuất gặp nhiều khó khăn, nhiều hộ sản xuất theo lối truyền thống Mặt dân trí thấp dẫn đến nguồn nhân lực cho ngành công nghiệp phục vụ nông nghiệp hạn chế chất lượng, đặc biệt nghiên cứu đầu tư phát triển công nghệ ngành đòi hỏi nguồn nhân lực chất lượng cao Chính vậy, nhiều sở sản xuất vật tư nơng nghiệp, chế biến nơng sản gặp nhiều khó khăn tuyển dụng lao động Nơng dân thiếu tầm nhìn xa, chạy theo thị trường, không theo quy hoạch, nên diện tích nhân rộng cách ạt, dẫn đến sản lượng tăng đột biến, không tiêu thụ Và điệp khúc “trồng - chặt, chặt - trồng” tiếp diễn mà khơng có hồi kết Tâm lý tiểu nơng, chạy theo lợi ích trước mắt, phá vỡ hợp đồng liên kết kinh tế nông dân doanh nghiệp làm cho ngành cơng nghiệp phục vụ nơng nghiệp khó có điều kiện phát triển bền vững Hệ thống đào tạo nhân lực vùng chưa đáp ứng yêu cầu phát triển nguồn nhân lực cho công nghiệp phục vụ nơng nghiệp Tính bình qn, 3,37 triệu dân có trường đại học Việc đào tạo nguồn nhân lực thời gian qua không hợp lý, ngành đào tạo nông nghiệp công nghiệp phục vụ nông nghiệp chưa trọng Số sinh viên vùng theo học ngành kinh tế, tài lớn, ngành mạnh vùng nông, lâm, ngư nghiệp số lượng sinh viên theo học ít, chiếm 10,4%, ngành y 5%, ngành văn hóa nghệ thuật chiếm 1% Nhu cầu giới hóa nơng nghiệp vùng đồng sông Cửu Long lớn, hội phát triển cho ngành công nghiệp khí máy nơng nghiệp, việc đào tạo nhân lực cho ngành khí khơng tương xứng, khơng đáp ứng u cầu phát triển Khoa khí nơng nghiệp, Trường Đại học Cần Thơ, từ năm 1999 đến khơng có sinh viên theo học ngành khí nơng nghiệp 10 Diện tích đất canh tác nơng nghiệp vùng năm qua liên tục bị thu hẹp thu hồi để xây dựng khu công nghiệp, cơng trình cơng cộng khu dân cư, hiệu sử dụng khu công nghiệp không cao Đồng sơng Cửu Long có 51 khu cơng nghiệp 200 cụm cơng nghiệp với diện tích quy hoạch 25 nghìn tỷ lệ lấp đầy đạt 20% Vùng phải đối mặt với nhiều thách thức sản xuất nơng nghiệp, thách thức biến đổi khí hậu thiếu nguồn nước phục vụ sản xuất vào mùa khô tình trạng ngập lụt vào mùa lũ Sản xuất nông nghiệp vùng đồng sông Cửu Long sản xuất nhỏ, quy mô đất nông hộ chưa đáp ứng yêu cầu sản xuất lớn, thu nhập người nông dân thấp, tích lũy để tái đầu tư Điều cản trở việc phát triển ngành công nghiệp phục vụ nông nghiệp vùng, ngành sản xuất yếu tố đầu vào tiêu thụ đầu nơng nghiệp nhỏ khơng có nhu cầu lớn tiêu thụ sản phẩm cơng nghiệp cung cấp đầu vào không đảm bảo số lượng, chất lượng cho ngành công nghiệp tiêu thụ đầu 3.3.2 Đơ thị hóa Theo Quyết định 1581/QĐ-TTg ngày 9-10-2009 Thủ tướng Chính phủ Quy hoạch xây dựng vùng ĐBSCL đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2050, mục tiêu định hướng đặt quy hoạch xây dựng vùng ĐBSCL phát triển cấu trúc khơng gian tồn vùng theo mơ hình đa cực tập trung Thành phố Cần Thơ đô thị hạt nhân kết hợp hành lang kinh tế sông Tiền, sông Hậu, quốc lộ 1A, đường Hồ Chí Minh, cụm thị trung tâm đô thị nhỏ phân bố dựa vùng nông nghiệp, công nghiệp, du lịch Tuy nhiên, qua trình thực thi, theo đánh giá Bộ Xây dựng nhiều hạn chế, yếu như: Cấu trúc phát triển khơng gian vùng chưa hình thành theo định hướng quy hoạch phê duyệt Thực trạng số nguyên nhân sau: Thiếu đơn vị điều phối cấp vùng có đủ điều kiện lập kế hoạch triển khai phân công nhiệm vụ, nguồn lực Nguồn kinh phí thực quy hoạch hạ tầng kỹ thuật nguồn vốn đầu tư cho dự án khó khăn Một số dự án khó tiếp cận nguồn vốn, đặc biệt vốn từ nước ngồi chưa có quy hoạch chun ngành hạ tầng kỹ thuật vùng tỉnh duyệt Có quy hoạch khơng phù hợp, dàn trải, khơng khắc phục vấn đề đến năm 2020 ĐBSCL vùng tiềm chưa đánh thức 11 Chưa có chế đặc thù cho vùng để thu hút đầu tư dự án hạ tầng, đô thị; đồng thời đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ yêu cầu phát triển theo kịp quy hoạch… Việc phát triển hạ tầng đô thị địa phương vùng ĐBSCL dựa chủ yếu vào mời gọi nhà đầu tư hạ tầng theo dự án; nên chưa thống với quy hoạch chung điều chỉnh quy hoạch phát sinh nhiều vấn đề bất cập Có thị phát triển xong có quy hoạch quy hoạch phải cập nhật trạng có Trước thực trạng biến đổi khí hậu tác động lên vùng ĐBSCL, với dự báo mực nước biển trung bình vùng Đồng sông Cửu Long tiếp tục tăng thêm 23cm đến 27cm vào năm 2050 tăng 59cm đến 75cm vào năm 2100, nước dâng lên hầu hết tỉnh, thành khu vực dẫn đến hàng loạt vấn đề khó khăn cần giải như: ảnh hưởng đến quy hoạch chung xây dựng, cấu trúc đô thị, vấn đề nước thị vùng Đồng sơng Cửu Long khó khăn trước biến đổi khí hậu 3.3.3 Di dân Hiện nay, áp lực biến đổi khí hậu, sóng di dân từ ĐBSCL ngày tăng Làn sóng di cư gia tăng thập niên qua khiến vùng ĐBSCL triệu dân tổng dân số 18 triệu người Cụ thể có 1,7 triệu dân di cư khỏi vùng này, có khoảng 700 ngàn dân đến định cư Tỷ lệ di cư cao gấp đơi mức trung bình nước Thực trạng số nguyên nhân sau: Trước hết trình di dân ảnh hưởng q trình thị hóa, diện tích đất nơng nghiệp dần bị thu hẹp, phần dân cư chuyển từ nông thôn thành thị sinh sống; Hiện tượng biến đổi khí hậu gây tình trạng sạt lỡ, xói mòn vùng ven sơng, ven biển Vì thế, số người phải di cư đến vùng khác sinh sống; Nhiều hộ gia đình phải nơi khác kiếm sống tình trạng ngập mặn xâm lấn số tỉnh ven biển, ảnh hưởng đến sinh kế họ Tình trạng thêm trầm trọng việc xây dựng đập thủy điện thượng nguồn, chủ yếu Trung Quốc Lào, cản trở dòng nước chảy xuống hạ nguồn, tức xuống vùng ĐBSCL Nước mặn vào sâu đến 80 km đất liền xảy trận hạn hán 2015-2016, trận hạn hán nặng nề vòng kỷ, phá hủy 160 ngàn đất canh tác Số khác khơng thể tiếp tục sống nạn hạn hán, tượng khí hậu vừa tác động biến đổi khí hậu, vừa đập thủy điện thượng nguồn 12 Chính sách tái định cư bất cập: Chính phủ Việt Nam có sách tái định cư, ưu tiên cho hộ nghèo người dễ bị tổn thương nhất, cách cho vay với lãi suất thấp để họ có kinh phí di dời nhà xây nhà Tuy nhiên, chương trình thiếu minh bạch Phần lớn hộ nói cho biết thu nhập họ bị giảm sau di dời, nơi khơng thích hợp, khiến họ khơng thể trả khoản vay lâm vào tình trạng nợ nần chồng chất Một số giải pháp hạn chế di dân không khả thi như: xây đê ngăn lũ nhằm giảm bớt biến đổi khí hậu Một số đê lại phá hủy hệ sinh thái vùng Người nghèo người khơng có đất canh tác khơng kiếm nguồn thủy sản để mưu sinh Mặt khác, đê ngăn chất bổ dưỡng tự nhiên nước lũ dẫn cánh đồng lúa Từ khơng hạn chế tình trạng di cư mà làm cho sống người dân khó khăn 3.3.4 Cơng nghiệp hỗ trợ Hiện ngành công nghiệp hỗ trợ Việt Nam nói chung ĐBSCL nói riêng chưa thật phát triển do: Do chịu ảnh hưởng chế kinh tế tự cung tự cấp, cấu sản xuất tích hợp phổ biến theo chiều dọc nội doanh nghiệp, mà theo chiều ngang thơng qua hợp tác liên kết với doanh nghiệp khác Các doanh nghiệp Việt Nam thường tổ chức theo lối khép kín, phụ tùng linh kiện cần thiết cho lắp ráp sản xuất thân doanh nghiệp lắp ráp tự sản xuất Công nghiệp hỗ trợ (CNHT) chủ yếu doanh nghiệp nhà nước phần lớn sản xuất, cung cấp sản phẩm có chất lượng thấp giá thành cao (vì cơng nghệ lạc hậu, quản lý yếu,…) nên tiêu thụ nội Một phận khác hộ kinh doanh cá thể (phần lớn sản xuất sản phẩm CNHT cấp thấp) thường gặp khó khăn vốn công nghệ Nhận thức chưa đầy đủ khác nhà hoạch định sách nhà trị vai trò CNHT thời gian dài nguyên nhân chủ yếu khiến khung pháp lý, sách hỗ trợ CNHT chậm ban hành nỗ lực hỗ trợ CNPT phát triển chậm thực hóa Một ví dụ nhận thức khơng đầy đủ vai trò CNHT thấy tên gọi ngành thể chế hóa Trước đây, CNHT nhìn nhận mang tính “phụ trợ” (thể vai trò phụ trợ, thứ yếu cho ngành công nghiệp) coi ngành (là „chân núi‟ (nền tảng) theo tiếng Nhật), quan trọng để tạo giá trị gia tăng cao, giúp nâng cao lực cạnh tranh ổn định kinh tế vĩ mô Đến nay, trong khung pháp lý hỗ trợ CNHT tồn song hành khái niệm CNHT công nghiệp phụ trợ 13 Nhận thức chưa đầy đủ khác vai trò phương cách phát triển CNHT khiến khung pháp lý sách thúc đẩy phát triển ngành chậm ban hành thực thi Trong thời gian dài, sách cơng nghiệp, sách phát triển CNHT mang tính can thiệp q mức, khơng tính đến đầy đủ điều kiện chủ quan khách quan để CNHT phát triển thành công Việt Nam có sách ngành tham vọng, lại thiếu trọng tâm chưa xác định ưu tiên cụ thể Tính kinh tế nhờ quy mơ yếu tố quan trọng bảo đảm thành công CNHT Tuy nhiên, yếu tố không tính đến chiến lược phát triển cơng nghiệp ô tô, điện tử Động lực phát triển CNHT chưa hấp dẫn, nhà đầu tư nước đầu tư vào ngành CNHT thâm dụng vốn chậm sinh lãi Đến nay, biện pháp sách thường tập trung vào việc can thiệp mức thông qua bảo hộ, hỗ trợ nhằm bảo vệ ngành trước sức ép cạnh tranh Trình độ cơng nghệ việc chuyển giao cơng nghệ hạn chế; Bản thân doanh nghiệp Việt Nam lực tổ chức, quản lý công nghệ hạn chế, khơng đáp ứng đầy đủ yêu cầu hợp tác kinh doanh doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngồi, doanh nghiệp Nhật Bản, doanh nghiệp Hoa Kỳ, châu Âu Sự thiếu hụt thông tin nhà cung ứng Việt nam đầu vào, phụ kiện cơng ty lớn nước ngồi khiến việc tìm kiếm, liên kết doanh nghiệp khó khăn Do hệ thống giáo dục, đào tạo Việt Nam nhiều yếu với chất lượng thấp, không phù hợp tụt hậu so với yêu cầu phát triển CNHT tiếp thu, đổi công nghệ Bên cạnh đó, yếu khu vực doanh nghiệp nhỏ vừa hệ thống dịch vụ phát triển kinh doanh khiến mối liên kết khó tăngcường Các nhân tố xã hội - lịch sử ảnh hưởng tới mức độ liên kết Lòng tin cậy lẫn nhau, tinh thần hợp tác, kết hợp hoạt động kinh tế - xã hội (còn gọi vốn xã hội) người dân doanh nghiệp Việt Nam thời kỳ hòa bình thấp, khiến việc xây dựng mối liên kết khó khăn, đơi khơng thể, gây nên làm tăng chi phí giao dịch khơng cần thiết Nguyên nhân bất cập xuất phát từ yếu tố văn hóa, giáo dục lịch sử Việt Nam cần có nghiên cứu chuyên sâu 14 3.4 GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP VÙNG KINH TẾ ĐBSCL THEO HƯỚNG BỀN VỮNG 3.4.1 Công nghiệp phục vụ nông thôn Thứ nhất, đầu tư đồng sở hạ tầng, đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng phục vụ ngành công nghiệp phục vụ nơng nghiệp Tích hợp quy hoạch theo Luật quy hoạch năm 2017.Thành lập Hội đồng điều phối cấp vùng Đẩy mạnh hợp tác công tư đầu tư phát triển sở hạ tầng giao thông, kết nối vùng sản xuất nông nghiệp với sở chế biến nông sản; tiếp tục thực tốt Nghị định 210 ngày 19-12-2013 Chính phủ sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nơng nghiệp, Thông tư số 05/2014 ngày 30-9-2014 Bộ kế hoạch đầu tư hướng dẫn thực Nghị định 210 hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng hạ tầng kỹ thuật bên hàng rào doanh nghiệp; tiếp tục cải tạo nâng cấp cảng sông, cảng biển lớn Tây Nam Bộ, tạo thuận lợi cho việc xuất nhập cảnh hàng hóa Các tỉnh cần có sách hỗ trợ, khuyến khích tổ chức, cá nhân, thành phần kinh tế tham gia phát triển hệ thống bảo quản nông sản vùng; đẩy mạnh triển khai Quyết định số 4051/QĐ-BCT, ngày 10-10-2016 Bộ Công thương việc phê duyệt “Quy hoạch hệ thống kho hàng hóa phục vụ phát triển công nghiệp chế biến vùng kinh tế trọng điểm Tây Nam Bộ đến năm 2025, tầm nhìn 2035” Kêu gọi đầu tư ngành cơng nghiệp theo lợi tỉnh thành Lựa chọn nhà đầu tư phù hợp.Xây dựng chương trình phát triển khu công nghiệp theo hướng bền vững KT, XH môi trường Thứ hai, tăng cường phát triển nguồn nhân lực cho ngành công nghiệp phục vụ nông nghiệp Để đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng tốt yêu cầu ngành công nghiệp phục vụ nông nghiệp vùng, cần nâng cao trình độ học vấn cho người lao động, lao động trẻ, để họ có đủ điều kiện tiếp thu sử dụng thiết bị, công nghệ mới; tập trung nâng cao chất lượng giáo dục tất cấp học Ưu tiên đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao ngành công nghiệp phục vụ nông nghiệp, công nghiệp chế biến nông - lâm - thủy hải sản xuất khẩu; chế biến rau quả, chế biến thực phẩm, khí phục vụ nơng nghiệp cơng nghệ chế biến nơng sản; khí sửa chữa, hóa chất Rà soát lại hệ thống trường đại học, cao đẳng, trung cấp, sở dạy nghề có đào tạo ngành nghề thuộc công nghiệp phục vụ nông nghiệp để xác định lại ngành nghề thiếu chưa đào tạo, ngành nghề có sở đào tạo chưa có sinh viên vào học để có sách 15 phù hợp Cần tăng cường đầu tư nguồn lực cho trường đại học, viện nghiên cứu vùng, đặc biệt cho việc đào tạo ngành trực tiếp liên quan đến công nghiệp phục vụ nông nghiệp; cần tăng cường đầu tư loại máy móc, thiết bị đại phục vụ cho nghiên cứu, giảng dạy đầu tư đào tạo đội ngũ nhà khoa học có trình độ cao Với ngành thiếu, cần khảo sát lực trường để hỗ trợ trường mở thêm mã ngành công nghiệp phục vụ nông nghiệp Chính quyền địa phương cần dự báo nhu cầu nguồn nhân lực tỉnh theo ngành nghề để hỗ trợ, định hướng cho học sinh lựa chọn ngành nghề phù hợp, tránh việc lựa chọn ngành nghề mà vùng khơng có nhu cầu, gây lãng phí nguồn lực Cần có sách hỗ trợ để trường nâng cao lực, chất lượng đào tạo ngành nghề thuộc công nghiệp phục vụ nông nghiệp, ưu tiên, hỗ trợ giảng viên du học, hỗ trợ kinh phí mua sắm trang thiết bị phục vụ đào tạo ngành Cần có chế khuyến khích trường đại học, cao đẳng vùng liên kết đào tạo với trường đại học lớn vùng để đào tạo ngành nghề thuộc công nghiệp phục vụ nông nghiệp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo nhân lực ngành Phát triển hình thức đào tạo chỗ, đào tạo theo địa chỉ, đào tạo theo hợp đồng nhằm bổ sung kịp thời lực lượng lao động kỹ thuật cho nhà máy sản xuất cơng nghiệp phục vụ nơng nghiệp vùng, ưu tiên, hỗ trợ tăng cường gắn kết sở đào tạo với doanh nghiệp công nghiệp phục vụ nông nghiệp vùng, đáp ứng yêu cầu nguồn nhân lực doanh nghiệp Thứ ba, cần có sách hỗ trợ sản xuất nơng nghiệp hàng hóa lớn vùng đồng sơng Cửu Long Sản xuất nơng nghiệp hàng hóa quy mơ lớn điều kiện cho phát triển ngành cơng nghiệp phục vụ nơng nghiệp sản xuất quy mô lớn tăng hiệu sản xuất, hạ giá thành sản phẩm, cung cấp đủ số lượng nông sản cho cơng nghiệp chế biến Tập trung, tích tụ ruộng đất điều kiện cho sản xuất nông nghiệp hàng hóa lớn Vì vậy, vùng đồng sơng Cửu Long thời gian qua thực tập trung tích tụ ruộng đất dồn điền, đổi thửa, xây dựng cánh đồng lớn Tuy nhiên, nhìn mơ sản xuất nhỏ, manh mún chưa đáp ứng u cầu xây dựng nơng nghiệp hàng hóa lớn Do vậy, cần có sách tạo điều kiện cho người có lực kỹ thuật khả tài làm nơng nghiệp giỏi tích tụ tập trung ruộng đất hình thành trang trại Quy mô trang trại khoảng 10ha trồng hàng năm, 30ha 16 trồng lâu năm đồng bằng, miền núi 50 Các tỉnh cần có ưu đãi đặc biệt vốn, tín dụng, cơng nghệ, thị trường cho loại hình trang trại để khuyến khích sản xuất nơng nghiệp quy mơ lớn Cần có sách phân bổ lại nguồn lực đất nơng nghiệp theo hướng tích tụ ruộng đất vào tay nơng dân thực có nhu cầu khả kinh doanh lĩnh vực nông nghiệp Đối với người nông dân chuyển sang nghề khác hay không muốn canh tác, sang nhượng quyền tỉnh đứng mua thuê lại nhằm trì quỹ đất nông nghiệp, tạo điều kiện tập trung đất đai cho người có khả sản xuất Tiếp tục hồn thiện sách cánh đồng lớn nhằm phát triển nơng nghiệp hàng hóa quy mơ lớn Trong đó, việc liên kết nơng dân doanh nghiệp mơ hình cánh đồng lớn với hỗ trợ vốn, vật tư, kỹ thuật doanh nghiệp điều kiện thúc đẩy sản xuất hàng hóa quy mô lớn Tiềm năng, hội phát triển ngành công nghiệp phục vụ nông nghiệp vùng đồng sông Cửu Long lớn thực tế phát triển chưa tương xứng, chưa thực tạo động lực mạnh mẽ cho nông nghiệp cất cánh Việc nắm bắt thuận lợi, khó khăn phát triển ngành cơng nghiệp phục vụ nơng nghiệp để tìm giải pháp thúc đẩy phát triển cần thiết 3.4.2 Đô thị hóa Tạo điều kiện thu hút đầu tư cho đô thị: để phát triển đô thị với đầy đủ chức năng, nhiệm vụ cần chínhsách riêng cho đô thị, chế mời gọi đầu tư hạ tầng, tránh tình trạng “lấy đất đổi hạ tầng” làm teo tóp quỹ đất thị Tốc độđơ thị hóa ngày nhanh, đầu tư không theokịp tốc độ phát triển phát sinh nhiều bất cập khó giải Do vậy, cần hỗ trợ địaphương mời gọi đầu tư hạ tầng đô thị, tạo động lực thúc đẩy kinh tế địa phương, vùngphát triển Để Cần Thơ trung tâm vùng cần Trung ương hỗ trợ nguồn vốn ngân sách tạo điều kiện chothành phố tiếp cận vốn ODA để đầu tư dự án lớn có sức lan tỏa vùng; kết nối với cáctrục đô thị thúc đẩy toàn vùng ĐBSCL phát triển Các địa phương cần phối hợp với để rà soát, điều chỉnh quy hoạch cho phù hợp tình hình mới, địa bàn có định hướngphát triển thị Thành phố Cần Thơ đô thị hạt nhân vùng, thiết phải quản lý chặt chẽquy hoạch, đảm bảo tính thống Các địa phương cần phối hợp để đề xuất chươngtrình đào tạo nâng cao trình độ cho cán ngành xây dựng Để thích ứng với biến đổi khí hậu, chiến lược phát triển hệ thống đô thị vùng, địa phương nên lựa chọn mơ hình thị nơng nghiệp với mơ 17 hình đa dạng, có gốc từ di sản định cư truyền thống để xây dựng chiến lược chủ đạo cho vùng nhằm thích ứng tốt với biến đổi khí hậu tương lai phải phân nhóm xây dựng mạng lưới đô thị nông nghiệp vùng gồm: đô thị sông nước, đô thị thủy sản, đô thị dịch vụ nông nghiệp, đô thị trang trại, đô thị nông nghiệp với du lịch, đô thị lâm nghiệp, đô thị biển đảo Đặc biệt, cần có thị nơng nghiệp thơng minh để tạo động lực cho tương lai ĐBSCL ứng phó với kịch biến đổi khí hậu Trong phát triển đô thị, cần liên kết để chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên cải tạo, nâng cấp phát triển đô thị; tăng cường phối hợp điều hành, quản lý phát triển thị ứng phó với biến đổi khí hậu Các thị vùng ĐBSCL cần tập trung giải vấn đề mang tính chất liên vùng từ công tác lập quy hoạch, lập chương trình, kế hoạch, dự án ưu tiên chế sách liên kết phát triển vùng, triển khai dự án cấp vùng; tăng cường tiếp cận nguồn vốn ODA để thực dự án nâng cấp hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội cấp vùng để ứng phó biến đổi khí hậu Cũng tăng cường ứng phó với biến đổi khí hậu, khu vực ĐBSCL cần thúc đẩy nghiên cứu khoa học, phát đô thị nước, đô thị sinh thái, quản lý nguồn nước, chống xâm nhập mặn phòng chống khả ngập, sụt lún, đất nước biển dâng vùng Đối với đô thị vùng thượng lưu ĐBSCL, mơ hình phát triển thị theo ngun tắc thích ứng với lũ Do việc thích ứng tổng thể vùng giữ lũ chuyển lũ nên đô thị cần hạn chế phát triển tập trung, dành không gian chứa nước kênh chuyển nước kết nối với hồ lớn Để hạn chế tác động kép lũ nước biển dâng, Các đô thị trung tâm ĐBSCL cần có giải pháp phát triển đô thị vùng mặt dành không gian giữ nước tạm thời, mặt khác cần kiểm soát lũ đê bao, cống kiểm soát lũ, triều cường Đối với đô thị ven biển, chịu tác động nước biển dâng, triều cường, xâm nhập mặn phát triển đô thị phi tập trung, gắn với không gian mở, dựa khung thiên nhiên rừng ngập mặn, sông nước 3.4.3 Di dân Để hạn chế tình trạng di dân khỏi ĐBSCL, cần thực sách đồng từ thích ứng với biến đổi khí hậu đến tạo sách phát triển kinh tế, xã hội tạo điều kiện cho người dân ĐBSCL có sống ổn định Cụ thể: Cần xem xét lại kịch BĐKH, làm sở cho việc xây dựng kế hoạch, chiến lược di dân, tái định cư có tổ chức sách hỗ trợ tương ứng Vấn đề di cư tái định cư biện pháp tăng cường thích ứng 18 với BĐKH cần lồng ghép vào sách, chiến lược, quy hoạch Trung ương địa phương, kể nơi nơi đến Đẩy mạnh thực chương trình cấp quốc gia cấp địa phương để cải thiện điều kiện sống, giải pháp sinh kế khả chống chịu cho người di cư, tái định cư, cộng đồng di dời cộng đồng tiếp nhận tái định cư Thực nghiên cứu cần thiết để đưa mơ hình sinh kế mới, phù hợp với điều kiện hạn hán, thiếu nước… Tăng cường hoạt động hợp tác quốc tế để xây dựng thực chế chia sẻ nguồn nước cách hợp lý quốc gia vùng Mê Kông mở rộng (Trung Quốc, Thái Lan, Lào, Campuchia Việt Nam), có vấn đề xây dựng, vận hành cơng trình thủy lợi, hồ chứa thủy điện cách có trách nhiệm 3.4.4 Cơng nghiệp hỗ trợ Trước hết, tiếp tục phổ biến, nâng cao nhận thức coi phát triển công nghiệp hỗ trợ khâu đột phá để nâng cao lực cạnh tranh ngành cơng nghiệp chủ lực, đóng góp phát triển bền vững dài hạn Trên sở chọn lọc, tiềm năng, lợi so sánh Việt Nam; phát huy tối đa lực đầu tư thành phần kinh tế, đặc biệt đối tác chiến lược - cơng ty, tập đồn đa quốc gia ; định hướng tập trung theo số nhóm ngành công nghiệp để phát huy tối đa hiệu cạnh tranh Cần phải xây dựng lộ trình phát triển CNHT đặt tầm chiến lược quốc gia, với phạm vi phát triển CNHT phải giới hạn với cân nhắc kỹ mạng lưới sản xuất khu vực Việt Nam tham gia định vị chuỗi giá trị toàn cầu Hai là, nghiên cứu xây dựng chế khuyến khích tài hấp dẫn cho đầu tư vào CNHT doanh nghiệp, đặc biệt doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngồi Ba là, tăng cường chuyển giao cơng nghệ doanh nghiệp, doanh nghiệp nước nước Bốn là, thực đồng giải pháp bổ sung liên quan khác, thôngvqua: Cần hỗ trợ doanh nghiệp tham gia mối liên kết nước quốc tế; tiếp tục nâng cao chất lượng nguồn nhân lực 19 TÀI LIỆU THAM KHẢO FTU (2010), Công nghiệp hỗ trợ: kinh nghiệm từ nước giải pháp cho Việt Nam, Nhà xuất Thông tin Truyền thông Lê Xuân Sang (2007) (đồng chủ biên), Điều chỉnh sách thuế trợ cấp sau gia nhập WTO: Lý luận, kinh nghiệm quốc tế định hướng sách cho Việt Nam, Nhà xuất Tài chính, Hà Nội, tháng 6/2007 Lê Xuân Sang (2009) (Đề tài cấp 2008), „Đầu tư trực tiếp nước từ nước phát triển chuyển đổi: Lý luận, kinh nghiệm thực tiễn định hướng sách cho Việt Nam‟, Hà Nội 2009 Lê Xuân Sang (2011) (thành viên đề tài cấp bộ, Đề án Bộ Kế hoạch Đầu tư), „Phát triển cụm công nghiệp, khu công nghiệp gắn với phát triển công nghiệp hỗ trợ tạo mạng liên kết sản xuất hình thành chuỗi giá trị‟, Hà Nội, tháng 12/2011 MPI (2011), Dự thảo Đề án đổi đẩy nhanh chuyển dịch cấu kinh tế giai đoạn 2011-2020 Nguyễn Đình Phan, Ngơ Thắng Lợi (2007), Giáo trình Kinh tế Quản lý cơng nghiệp, Nxb Đại học kinh tế quốc dân, Hà Nội Nguyễn Văn Nam, Ngơ Thắng Lợi (2010), Chính sách phát triển bền vững vùng kinh tế trọng điểm Việt Nam, Nxb Thông tin truyền thông, Hà Nội Quyết định số 1483/QĐ-TTG ngày 26 tháng năm 2011 ban hành Danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển Quyết định số 49/2010/QĐ-TTg việc phê duyệt danh mục công nghệ cao ưu tiên đầu tư phát triển Danh mục sản phẩm công nghệ cao khuyến khích phát triển Từ điển Bách khoa Việt Nam, tập 3, Nxb Từ điển Bách khoa, tr 242 VDF (2006), Báo cáo VDF “Công nghiệp phụ trợ Việt Nam góc nhìn nhà sản xuất Nhật Bản” VDF (T2/2010), „Điều tra so sánh bối cảnh biện pháp sách kết phát triển Cơng nghiệp Hỗ trợ ASEAN (Malaysia Thái Lan so sánh với Việt Nam)‟ 20 ... mặt: Phát triển kinh tế, phát triển xã hội bảo vệ môi trường Vận dụng lý thuyết phát triển bền vững lĩnh vực công nghiệp: Phát triển công nghiệp theo hướng bền vững phương thức phát triển công nghiệp. .. trọng phát triển cơng nghiệp chế biến công nghiệp hỗ trợ gắn với phát triển kinh tế nông nghiệp Phát triển bền vững vùng đồng sơng Cửu Long lợi ích chung đất nước, Tiểu vùng sông Mê Công quốc tế nghiệp. .. hưởng định đến phát triển bền vững vùng 1.2 PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP THEO HƯỚNG BỀN VỮNG 1.2.1 Công nghiệp đặc điểm công nghiệp Công nghiệp thành phần chủ yếu khu vực thứ hai kinh tế Đây khu vực
- Xem thêm -

Xem thêm: PHÁT TRIỂN KINH TẾ VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG THEO HƯỚNG CÔNG NGHIỆP BỀN VỮNG, PHÁT TRIỂN KINH TẾ VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG THEO HƯỚNG CÔNG NGHIỆP BỀN VỮNG

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay