Đồ án môn cung cấp điện

65 16 0
  • Loading ...
1/65 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/03/2019, 09:08

Đồ án môn cung cấp điện Đồ án môn cung cấp điện Đồ án môn cung cấp điện Đồ án môn cung cấp điện Đồ án môn cung cấp điện Đồ án môn cung cấp điện Đồ án môn cung cấp điện Đồ án môn cung cấp điện Đồ án môn cung cấp điện Đồ án môn cung cấp điện Đồ án môn cung cấp điện Đồ án môn cung cấp điện Đồ án môn cung cấp điện Đồ án môn cung cấp điện Đồ án môn cung cấp điện Đồ án môn cung cấp điện Đồ án môn cung cấp điện Đồ án môn cung cấp điện Đồ án môn cung cấp điện Đồ án môn cung cấp điện Đồ án môn cung cấp điện Đồ án môn cung cấp điện Đồ án môn cung cấp điện Đồ án môn cung cấp điện Đồ án môn cung cấp điện Đồ án môn cung cấp điện Đồ án môn cung cấp điện Đồ án môn cung cấp điện Đồ án môn cung cấp điện Đồ án môn cung cấp điện Đồ án môn cung cấp điện Đồ án môn cung cấp điện Đồ án môn cung cấp điện Đồ án môn cung cấp điện MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG XÁC ĐỊNH PHỤ TẢI ĐIỆN 1.1.Xác định phụ tải tính tốn phân xưởng P 1.1.1.Xác định phụ tải động lực 1.1.2 Xác định phụ tải chiếu sáng 1.2.Xác định phụ tải tính tốn phân xưởng H 1.2.1.Xác định phụ tải động lực 1.2.2 Xác định phụ tải chiếu sáng 1.3.Xác định phụ tải tính tốn phân xưởng A 1.3.1.Xác định phụ tải động lực 1.3.2 Xác định phụ tải chiếu sáng 1.4.Xác định phụ tải tính tốn phân xưởng M 10 1.4.1.Xác định phụ tải động lực 10 1.4.2 Xác định phụ tải chiếu sáng 11 1.5.Xác định phụ tải tính tốn phân xưởng Đ 12 1.5.1.Xác định phụ tải động lực 12 1.5.2 Xác định phụ tải chiếu sáng 13 1.6.Xác định phụ tải tính tốn phân xưởng Ư 14 1.6.1.Xác định phụ tải động lực 14 1.6.2 Xác định phụ tải chiếu sáng 15 1.7.Xác định phụ tải tính tốn phân xưởng C 16 1.7.1.Xác định phụ tải động lực 16 1.7.2 Xác định phụ tải chiếu sáng 17 1.8.Xác định phụ tải tính tốn phân xưởng L 18 1.8.1.Xác định phụ tải động lực 18 1.8.2 Xác định phụ tải chiếu sáng 19 1.9.Xác định phụ tải tính tốn phân xưởng O 20 1.9.1.Xác định phụ tải động lực 20 1.9.2 Xác định phụ tải chiếu sáng 21 1.10.Xác định phụ tải tính tốn phân xưởng N 22 1.10.1.Xác định phụ tải động lực 22 1.10.2 Xác định phụ tải chiếu sáng 23 1.11.Xác định phụ tải tính tốn phân xưởng G 24 1.11.1.Xác định phụ tải động lực 24 1.11.2 Xác định phụ tải chiếu sáng 25 1.12.Tổng hợp phụ tải tồn xí nghiệp 26 1.13.Xây dựng biểu đồ phụ tải cho xí nghiệp 27 1.13.1.Bán kính phụ tải 27 1.13.2.Góc phụ tải chiếu sáng 28 1.13.3.Xây dựng biểu đồ phụ tải 28 CHƯƠNG SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ CUNG CẤP ĐIỆN 30 2.1.Xác định vị trí trạm biến áp xí nghiệp 30 2.2.Sơ đồ nguyên lý cung cấp điện phương án 31 2.2.1.Phương án 31 2.2.2.Phương án 31 2.3.Lựa chọn máy biến áp 34 2.4.Lưạ chọn dây dẫn từ điểm đấu điện trạm biến áp 35 CHƯƠNG TÍNH TỐN VỀ ĐIỆN 37 3.1.Xác định tổn hao điện áp đường dây trung áp 37 3.2.Xác định tổn hao công suất, tổn hao điện đường dây máy biến áp 37 3.3.Lựa chọn dây dẫn phía hạ áp 39 3.3.1.Lựa chọn dây dẫn phía hạ áp phương án 39 3.3.2.Lựa chọn dây dẫn phía hạ áp phương án 51 3.4.Xác định tổn hao điện áp, tổn hao công suất đường dây hạ áp 56 3.4.1.Tổn hao điện áp, tổn hao công suất đường dây hạ áp phương án 3.4.2.Tổn hao điện áp, tổn hao công suất đường dây hạ áp phương án 3.5.Lựa chọn thiết bị đóng cắt bảo vệ 65 3.5.1.Tính tốn ngắn mạch 3.5.2.Lựa chọn kiểm tra thiết bị phía trung áp 3.5.3.Lựa chọn kiểm tra thiết bị phía hạ áp 3.6.Lựa chọn thiết bị khác CHƯƠNG TÍNH TỐN NỐI ĐẤT – CHỐNG SÉT 56 61 65 67 68 73 VÀ NÂNG CAO HỆ SỐ CƠNG SUẤT COSϕ 76 4.1.Tính tốn nối đất trung tính 4.2.Tính tốn chống sét 4.2.1.Chống sét trực tiếp 4.2.2.Lựa chọn thiết bị chống sét điện áp 4.3.Nâng cao hệ số công suất cosϕ KẾT LUẬN TÀI LIỆU THAM KHẢO 76 78 78 80 82 87 88 LỜI MỞ ĐẦU Ngày nay, kinh tế nước ta phát triển mạnh mẽ, đời sống nhân dân nâng cao nhanh chóng Nhu cầu điện lĩnh vực cơng nghiệp, nông ngiệp, dịch vụ sinh hoạt tăng trưởng không ngừng Để đáp ứng nhu cầu cần phải mở rộng phát triển nhà máy điện nh mạng hệ thống điện Điều đặt nh ững nhi ệm vụ quan tr ọng đ ối với kỹ sư ngành điện Một nhiệm vụ quan trọng tính tốn thiết kế cung cấp điện cho nhà máy, xí nghiệp cơng nghiệp Tính tốn thiết kế hệ thống cấp điện việc làm khó Một cơng trình điện dù nhỏ đòi hỏi phải biết vận dụng tốt ki ến th ức lý thuy ết đ ể giải vấn đề có tính chất phức tạp thực tế Được giúp đỡ nhiệt tình PHẠM THỊ HỒNG ANH thầy cô giáo mơn giúp em tìm hiểu rõ sâu sắc vấn đề tính tốn thiết kế cung cấp điện cho nhà máy, xí nghiệp cơng nghiệp Trong nội dung thiết kế môn học: “CUNG CẤP ĐIỆN” em trình bày cho thấy kiến thức lý thuyết tính tốn tiêu kỹ thuật, độ tin cậy cung cấp điện ph ương pháp tính tốn k ỹ thuật để lựa chọn phương án tối ưu phương pháp tính thơng s ố ch ế độ mạng hệ thống điện … Tuy cố gắng nhiều không th ể tránh kh ỏi nh ững sai sót nh ầm lẫn Vì em mong thầy, cô tiếp tục giúp đỡ em nhi ều h ơn n ữa Em xin trân thành cảm ơn! CHƯƠNG 1: XÁC ĐỊNH PHỤ TẢI ĐIỆN 1.1.Xác định phụ tải phân xưởng P TT Dữ Thơ liệu ng hình số học PX ax Tọa b độ (m2) X Y Số máy P(kW) P 225 78 14x28 Ksd Cosφ 10 2.8 7.5 6.3 8.5 4.5 0.68 0.87 0.83 0.38 0.45 0.55 0.56 0.79 0.84 0.77 0.69 0.7 0.81 0.76 1.1.1.Xác định phụ tải động lực n = (thiết bị) n1=6 (thiết bị) Tra bảng 3-1/36 – [1] với n*= 0.75 P*= 0.85, ta có Vậy số thiết bị tiêu thụ điện hiệu thiết bị Tra đồ thị 3-5/32 – [1] với nhq= ksdTB= 0.59, ta có kmax=1.34 1.1.2.Xác định phụ tải chiếu sáng Diện tích phân xưởng : F = a*b = 14*28 = 392 (m2) Lấy p0 = 15 (W/m2) = 0.015 (kW/m2) knccs = 0.8, ta có: Pcs = p0*F*knccs = 0.015*392*0.8 = 4.7(kW) Do xí nghiệp sử dụng đèn huỳnh quang nên ta chọn:  Tổng hợp tính tốn phụ tải tồn phân xưởng P 6.5 0.6 0.7 Cơng suất tính tốn tác dụng phân xưởng: - Ptt = Pdl + Pcs = 40.4 + 4.7 = 45.1(kW) Cơng suất tính tốn phản kháng phân xưởng: - Qtt = Qdl + Qcs = 34.74 + 3.53 = 38.27(kVAR) - Cơng suất tính tốn toàn phần phân xưởng: - Hệ số phân xưởng: 1.2.Xác định phụ tải phân xưởng H TT Dữ liệ u Th hìn ơng h số PX họ c Tọ ax a b độ X Y H 10 Số máy 10 P(kW ) Ksd 2.8 4.5 6.3 7.2 5.6 4.5 10 7.5 0.5 0.5 0.4 0.4 0.6 0.6 0.6 0.4 0.5 Cosφ 0.6 0.8 0.8 0.8 0.7 0.7 0.8 0.6 0.6 13x2 1.2.1.Xác định phụ tải động lực n = 10 (thiết bị) n1 = (thiết bị) Tra bảng 3-1/36 – [1] với n*= 0.7 P*= 0.8, ta có 0 Vậy số thiết bị tiêu thụ điện hiệu thiết bị Tra đồ thị 3-5/32 – [1] với nhq= ksdTB= 0.57, ta có kmax=1.31 1.2.2.Xác định phụ tải chiếu sáng Diện tích phân xưởng : F = a*b = 13*26 = 338 (m2) Lấy p0 = 15 (W/m2) = 0.015 (kW/m2) knccs = 0.8, ta có: Pcs = p0*F*knccs = 0.015*338*0.8 = 4.06(kW) Do xí nghiệp sử dụng đèn huỳnh quang nên ta chọn:  Tổng hợp tính tốn phụ tải tồn phân xưởng H - Cơng suất tính tốn tác dụng phân xưởng: Ptt = Pdl + Pcs = 48.09 + 4.06 = 52.15(kW) - Công suất tính tốn phản kháng phân xưởng: Qtt = Qdl + Qcs = 41.36 + 3.05 = 44.41(kVAR) - Cơng suất tính tốn tồn phần phân xưởng: - Hệ số phân xưởng: 1.3.Xác đinh phụ tải phân xưởng A TT PX A Dữ liệu hình học Tọa độ X 200 Y 24 Thôn g số axb 18x20 Số máy P(kW) Ksd 10 0.37 4.5 0.67 0.75 0.63 4.5 0.56 0.65 Cosφ 0.8 0.73 0.75 0.76 1.3.1.Xác định phụ tải động lực n = (thiết bị) n1 = (thiết bị) Tra bảng 3-1/36 – [1] với n*= 0.5 P*= 0.6, ta có Vậy số thiết bị tiêu thụ điện hiệu thiết bị Tra đồ thị 3-5/32 – [1] với nhq= ksdTB= 0.56, ta có kmax=1.43 1.3.2.Xác định phụ tải chiếu sáng Diện tích phân xưởng : F = a*b = 18*20 = 360 (m2) Lấy p0 = 15 (W/m2) = 0.015 (kW/m2) knccs = 0.8, ta có: Pcs = p0*F*knccs = 0.015*360*0.8 = 4.32(kW) Do xí nghiệp sử dụng đèn huỳnh quang nên ta chọn:  Tổng hợp tính tốn phụ tải tồn phân xưởng A - Cơng suất tính tốn tác dụng phân xưởng: Ptt = Pdl + Pcs = 26.43 + 4.32 = 30.75(kW) - Cơng suất tính tốn phản kháng phân xưởng: Qtt = Qdl + Qcs = 21.14 + 3.24 = 24.38(kVAR) - Cơng suất tính tốn tồn phần phân xưởng: - Hệ số phân xưởng: 0.8 0.82 1.4.Xác định phụ tải phân xưởng M TT Dữ liệu hìn h PX học Tọa độ X Y M 17 12 Thô ng số ax b 18x3 Số máy 6 5.6 P(kW ) Ksd 4.5 10 7.5 10 2.8 7.5 0.67 0.65 0.62 Cosφ 0.76 0.78 0.4 0.6 0.5 0.6 0.6 0.79 0.8 0.8 0.8 0.7 0.3 0.6 0.8 1.4.1.Xác định phụ tải động lực n = (thiết bị) n1 = (thiết bị) Tra bảng 3-1/36 – [1] với n*= 0.75 P*= 0.85, ta có Vậy số thiết bị tiêu thụ điện hiệu thiết bị Tra đồ thị 3-5/32 – [1]với nhq= ksdTB= 0.6, ta có kmax=1.3 1.4.2.Xác định phụ tải chiếu sáng Diện tích phân xưởng : F = a*b = 18*34 = 612 (m2) Lấy p0 = 15 (W/m2) = 0.015 (kW/m2) knccs = 0.8, ta có: Pcs = p0*F*knccs = 0.015*612*0.8 = 7.34(kW) Do xí nghiệp sử dụng đèn huỳnh quang nên ta chọn:  Tổng hợp tính tốn phụ tải tồn phân xưởng M - Cơng suất tính tốn tác dụng phân xưởng: Ptt = Pdl + Pcs = 45.94 + 7.34 = 53.28(kW) - Cơng suất tính toán phản kháng phân xưởng: Qtt = Qdl + Qcs = 41.81 + 5.51 = 47.32(kVAR) - Công suất tính tốn tồn phần phân xưởng: - Hệ số phân xưởng: 1.5.Xác định phụ tải phân xưởng Đ TT Dữ liệu hình PX học Tọa độ X Y Đ 24 17 Thô ng số ax b 14x2 Số máy P(kW) Ksd 3.6 0.72 4.2 0.49 0.8 10 0.43 4.5 0.56 Cosφ 0.67 0.68 0.75 0.74 2.8 0.5 0.6 1.5.1.Xác định phụ tải động lực n = (thiết bị) n1 = (thiết bị) Tra bảng 3-1/36 – [1] với n*= 0.5 P*= 0.65, ta có Vậy số thiết bị tiêu thụ điện hiệu thiết bị Tra đồ thị 3-5/32 – [1] với nhq= ksdTB= 0.55, ta có kmax=1.39 0.82 6.3 0.4 0.8 7.2 0.49 0.83 c)Tính chọn aptomat phân xưởng • Chọn aptomat cho phân xưởng P: + Chọn aptomat cho phụ tải động lực: Tra bảng PL IV.5/Tr 284 – [2], ta chọn Aptomat Nhật Bản chế tạo: ATđlP Loại Uđm[V] I [A] EA102-G 380 100 đm IN[KV] 14 + Chọn aptomat cho động cơ: Ta lấy động có cơng suất lớn phân xưởng đ ể tính ch ọn aptomat cho tồn phân xưởng Tra bảng PL IV.5/Tr 284 – [2], ta chọn Aptomat Nhật Bản chế tạo: ATđcP Loại Uđm[V] I [A] IN[KV] EA52-G 380 20 đm Số lượng + Chọn aptomat cho phụ tải chiếu sáng: Tra bảng PL IV.5/Tr 284 – [2], ta chọn Aptomat Nhật Bản chế tạo: ATcsP Loại Uđm[V] I [A] EA52-G 380 10 đm IN[KV] • Đối với phân xưởng khác ta tính chọn Aptomat cho ph ụ t ải phân xưởng tương tự tính chọn phân xưởng P Kết tính ch ọn cho phân xưởng tổng hợp bảng sau: PX ATđl ATđc Loại ATcs Số lượng H A M Đ Ư C L O N G Loại Iđm[A] IN[KA] Loại Iđm[A] IN[KA] Loại Iđm[A] IN[KA] Loại Iđm[A] IN[KA] Loại Iđm[A] IN[KA] Loại Iđm[A] IN[KA] Loại Iđm[A] IN[KA] Loại Iđm[A] IN[KA] Loại Iđm[A] IN[KA] Loại Iđm[A] IN[KA] EA102-G 100 14 EA52-G 50 EA102-G 100 14 EA102-G 75 14 EA102-G 75 14 EA102-G 75 14 EA202-G 125 18 EA102-G 100 14 EA102-G 100 14 EA102-G 100 14 EG52-G 20 EG52-G 20 EA52-G 20 EA52-G 20 EA52-G 20 EA52-G 20 EA52-G 20 EA52-G 20 EA52-G 20 EG52-G 20 10 8 11 EG52-G 10 EG52-G 10 EA52-G 15 EA52-G 10 EA52-G 10 EA52-G 10 EA52-G 10 EA52-G 10 EA52-G 10 EG52-G 10 3.6.Lựa chọn thiết bị khác a)Lựa chọn phía trung áp Ta lựa chọn tiết diện theo mật độ dòng kinh tế Tra bảng 8-6/Tr 274 – [1], ta lựa chon đồng với thời gian sử dụng công suất lớn Tmax 5000(giờ) có Jkt =1.8[A/mm2] Tra bảng 2-56/Tr655 – [1], ta chọn đồng có kích th ước 25×3[mm2], thiết diện 75[mm2] b)Lựa chọn phía hạ áp Ta lựa chọn hai dẫn phía hạ áp nối với máy biến áp BA1 BA2 có tiết diện Dòng điện làm việc chạy qua phía hạ áp: Ta lựa chọn theo mật độ dòng kinh tế, với Jkt=1.8[A/mm2] Tra bảng 2-56/Tr655 – [1], ta chọn đồng có kích th ước 60×8[mm2], thiết diện 480[mm2] c)Lựa chọn sứ cách điện Sứ có tác dụng vừa làm giá đỡ phân mang ện, v ừa làm cách ện phận với đất Do sứ phải có đủ độ bền, chịu lực điện động dòng điện ngắn mạch gây ra, đồng thời phải chịu ện áp c mạng kể lúc điện áp • Lựa chọn sứ cách điện phía trung áp Dựa vào điều kiện chọn kiểm tra sứ bảng 8-5/Tr273 – [1], ta chọn sứ cách điện với thơng số phía trung áp: + Uđm = 22(kV) + Ilvmax = 16.53(A) + IN = 3.057(kA) Tra bảng 2-26/Tr641 – [1], ta chọn sứ đỡ, sứ đứng đặt ngồi trời Liên Xơ chế tạo với thông số: Phụ tải Kiểu U [KV] Uđm Khối lượng phá hoại [KG] Uph.đ khô OШ H-35-2000 35 120 • Lựa chọn sứ cách điện phía hạ áp [KG] Uph.đ ướt 80 2000 44.6 Dựa vào điều kiện chọn kiểm tra sứ bảng 8-5/Tr273 – [1], ta chọn sứ cách điện với thơng số phía trung áp: + Uđm = 0.4(kV) + Ilvmax = 723.91(A) + IN = 21.383(kA) Tra bảng 2-26/Tr641 – [1], ta chọn sứ đỡ, sứ đứng đặt ngồi trời Liên Xơ chế tạo với thơng số: Phụ tải Kiểu OШ H-35-2000 Khối lượng phá hoại U [KV] [KG] [KG] Uđm Uph.đ khô Uph.đ ướt 38 28 300 2.54 CHƯƠNG 4: TÍNH TỐN NỐI ĐẤT - CHỐNG SÉT VÀ NÂNG CAO HỆ SỐ COS 4.1.Tính tốn nối đất trung tính Tính tốn nối đất trung tính tính tốn nối đ ất làm vi ệc n ối vào trung tính máy biến áp Xác định điện trở nối đất theo quy phạm: với nối đất trung tính R d < 4Ω Dự kiến hệ thống nối đất gồm cọc thép góc L60x60x6 dài 2.5m đ ược nối với thép dẹt có bề rộng 4cm đặt nằm ngang tạo thành m ạch vòng nối đất bao quanh trạm biến áp Các cọc đứng chôn sâu cách mặt đất 0.7m thép dẹt hàn chặt với cọc độ sâu 0.8m - Xác định điện trở nối đất cọc: Trong đó: + ρ : Điện trở xuất đất(Ωcm), với đất ruộng ρ=0.4x104(Ωcm) = 40(Ωm) + kmax = 1.5 : hệ số mùa + d : đường kính cọc (m), chọn d = 0.05(m) + l = 2.5(m): chiều dài cọc (m) + t = 0.8 + (2.5/2) = 2.05(m): độ chôn sâu cọc, tính từ mặt đất đến điểm cọc (m) - Xác định sơ số cọc: Trong đó: + ηc : hệ số sử dụng cọc Khoảng cách cọc a = 2*l = 5(m), t ỉ số a/l=2, tra bảng 2-68/Tr660 – [1] ta có ηc=0.71 + Rd = 4(Ω) : điện trở nối đất yêu cầu Vậy ta chọn n = cọc chôn sâu thành mạch vòng cách 5(m) - Xác định điện trở nối nằm ngang: Trong đó: + ρmax = K*ρđất = 2*0.4*104 = 8000(Ωcm) : điện trở suất đất độ sâu chôn Tra bảng 10-1/Tr384 – [1] với dẹt ngang đặt độ sâu 0.5m đến 0.8m đất ướt trung bình, ta có K = + l : Chiều dài (chu vi) mạch vòng tạo n ối (cm) V ậy chi ều dài nối là: l = a*n = 5*8 = 40(m) = 4000(cm) + b : bề rộng nối, lấy b=4(cm) + t : chiều sâu chôn cọc nối, t = 0.8(m) = 80(cm) - Xác định điện trở cọc chôn thẳng đứng: - Xác định điện trở thiết bị nối đất gồm hệ thống cọc nằm ngang: Vậy thiết bị nối đất theo thiết kế thỏa mãn yêu cầu Hệ th ống gồm cọc thép L60x60x6 dài 2.5m chơn thành mạch vòng nối với thép dẹt có bề rộng 4cm đặt cách mặt đất 0.8m 5m TBA 5m 0,8m 0,7m noi 2,5m coc Hình 4.1: Sơ đồ bố trí cọc nối đất cho máy biến áp 4.2.Tính tốn chống sét 4.2.1.Tính tốn chống sét trực tiếp • Để bảo vệ chống xét đánh trực tiếp vào trạm biến áp – vùng bảo v ệ sử dụng cột thu lôi Phạm vi bảo vệ cột thu lơi hình nón cong tròn xoay, có tiết diện ngang hình tròn đ ộ cao h x, có bán kính Rx Dùng cột thu lơi cao 6m để bảo vệ cho trạm cao 3m Trị số bán kính bảo vệ Rx xác định theo cơng thức: Trong đó: - chiều cao tác dụng cột thu lôi (m) hx - chiều cao đối tượng bảo vệ nằm vùng bảo vệ cột thu lôi (m) P - hệ số, với h < 30(m) P = h – chiều cao cột thu lôi (m) Xác định chiều cao tác dụng cột thu lôi = h - hx = - = 3(m) Bảo vệ chống sét từ đường dây truyền tải vào trạm biến áp: • Trong vận hành, cố cắt điện sét đánh vào đường dây tải ện không chiếm tỷ lệ lớn toàn cố hệ thống ện Do b ảo v ệ chống sét cho đường dây có tầm quan trọng việc bảo đ ảm v ận hành an toàn liên tục cung cấp điện Đường dây tải điện từ điểm đấu điện trạm biến áp đặt độ cao hx= 8(m) Dây chống sét đặt độ cao h = 9(m) Chiều cao hiệu dụng dây chống sét = – = 1(m) Dải bảo vệ xác định theo công thức: Thiết bị chống xét chủ yếu cho trạm biến áp chống xét van (CSV) kết hợp với chống sét ống (CSO) khe hở phóng điện 4.2.2.Lựa chọn thiết bị chống sét điện áp Tính tốn nối đất cho chống sét: - Xác định điện trở Rd theo quy phạm: với nối đất chống sét Ta chọn cọc thép góc L60x60x6 dài 2.5m nối với thép dẹt đặt nằm ngang có bề rộng 4cm tạo thành mạch vòng nối đất Các cọc đứng chôn sâu cách mặt đất 0.7m thép dẹt hàn chặt v ới c ọc đ ộ sâu 0.8m - Giá trị điện trở nối đất cọc tính trên: Rd1c = 18.04(Ω) Xác định sơ số cọc: Trong đó: + ηc : hệ số sử dụng cọc Khoảng cách cọc a = 2*l = 5(m), t ỉ số a/l=2, tra bảng 2-68/Tr660 – [1] ta có ηc=0.78 + Rd = 10(Ω) : điện trở nối đất yêu cầu Vậy ta chọn n = cọc chơn sâu thành mạch vòng cách 5(m) - Xác định điện trở nối nằm ngang: l : Chiều dài (chu vi) mạch vòng tạo n ối (cm) V ậy chi ều dài nối là: l = a*n = 5*4 = 20(m) = 2000(cm) - Xác định điện trở cọc chôn thẳng đứng: - Xác định điện trở thiết bị nối đất gồm hệ thống cọc nằm ngang: Vậy thiết bị nối đất chống sét theo thiết kế thỏa mãn yêu cầu Hệ thống gồm cọc thép L60x60x6 dài 2.5m chơn thành mạch vòng đ ược n ối với thép dẹt có bề rộng 4cm đặt cách mặt đất 0.8m 5m 0.8m 0.7m Thanh nèi ngang 2.5m Cäc Hình 4.2: Sơ đồ nối đất cho chống sét 4.3.Nâng cao hệ số công suất Cosφ Nâng cao hệ số công suất cosφ biện pháp quan trọng để tiết kiệm điện Hệ số công suất cosφ nâng lên đưa đến hiệu sau: + Giảm tổn thất công suất mạng điện + Giảm tổn thất điện mạng điện + Tăng khả truyền tải đường dây máy biến áp Ngoài ra, việc nâng cao hệ số cơng suất cosφ đưa đến hiệu giảm chi phí kim loại màu, góp phần làm ổn định ện áp, tăng kh ả phát triển máy phát điện… Do đó, việc nâng cao hệ số công suất cosφ, bù công suất phản kháng trở thành vấn đề quan trọng, cần phải quan tâm m ức thiết vận hành hệ thống cung cấp điện  Dùng phương pháp bù công su ất phản kháng đ ể nâng cao h ệ s ố công suất cosφ Xác định dung lượng bù tính tốn giá trị công suất ph ản kháng c ần bù để nâng cao hệ số cơng suất xí nghiệp lên giá trị cosφ2 Dung lượng bù xác định theo cơng thức: (kVAR) Trong đó: + P – phụ tải tính tốn hộ tiêu thụ điện (kW) + φ1 – góc ứng với hệ số cơng suất trung bình cosφ trước bù, cosφ1=0.75 + φ2 – góc ứng với hệ số cơng suất trung bình cosφ sau bù, theo quy định quan quản lý hệ thơng cung cấp điện xí nghiệp cơng nghiệp phải đảm bảo cosφ=0.8÷0.95, lấy cosφ2=0.85 + α=0,9 ÷ – hệ số xét tới khả nâng cao cosφ phương pháp khơng đòi hỏi đặt thiết bị bù, lấy α=1 Vậy dung lượng bù tính là:  Xác định vị trí bù Ta xác định vị trí bù đặt tập trung phía ện áp th ấp c tr ạm biến áp phân xưởng - Bù vị trí sau máy biến áp BA1: Ta có: Ptc1 = PP + PH + PC + PL + PM = 45.1 + 52.15 + 37.52 +57.59 + 53.28 = 245.64(kW) Qtc1 = QP + QH + QC + QL + QM = 38.27 + 44.41 + 32.52 + 51.79 + 47.32 = 214.31(kVAR) Vậy dung lượng cần bù là: - Bù vị trí sau máy biến áp BA2: Ta có: Ptc2 = PA + PĐ + PO + PG + PN + PƯ = 30.75 + 38.56 + 43.89 + 46.02 + 45.91 + 40.02 = 245.15(kW) Qtc2 = QA + QĐ + QO + QG + QN + QƯ = 24.38 + 32.76 + 40.24 + 37.83 + 41.19 + 35.67 = 212.07(kVAR) Vậy dung lượng cần bù là:  Chọn thiết bị bù Ta chọn tụ điện để bù cơng suất phản kháng vì: + Tụ lắp phía điện áp cao hay thấp, vị trí bù linh hoạt + Tụ chế tạo thành đơn vị nhỏ nên tùy phát triển phụ tải mà áp dụng vào thực tế + Dễ dàng việc tự động hóa, điều khiển dung lượng bù Tụ điện chọn theo điện áp định mức, số lượng tụ tùy thuộc vào dung lượng bù Dung lượng bù tụ sinh tính theo cơng thức: Trong đó: + U – điện áp đặt lên cực tụ điện (kV) + C – điện dung tụ điện (μF) Do dung lượng bù hai gần nh nên ta ch ọn t ụ bù công suất phản kháng hai Dựa vào bảng 2-69/Tr661 – [1], ta dùng tụ loại KM – 0.38 Liên Xô chế tạo có thơng số sau: Mã hiệu KM2-0.38 Số pha Uđm [kV] 0,38 Điện dung [μF] 552 Dung lượng Q [kVAr ] 25 Kích thước, mm Đáy Khối lượng [kG] Cao Có sứ 318×145 930 Khơng sứ 860 65 Bộ tụ bảo vệ Aptomat, tủ bù có đặt bóng đèn làm điện trở phóng điện Điện trở phóng điện xác định: Trong đó: + Q – dung lượng bù tụ (kVAR) + Up = 0.220(kV) – điện áp pha Ta dùng bóng đèn có cơng suất 30W làm điện trở phóng điện: Vậy số lượng bóng đèn cần dùng là: (bóng) Vậy ta dùng bóng (220V – 30W), pha bóng làm điện trở phóng điện CD BI AT Ð C Hình 4.3: Sơ đồ nối tụ bù KẾT LUẬN Sau thời gian thực đề tài, đề tài hoàn thành v ới n ội dung sau: - Tổng quan vấn đề cung cấp điện cho xí nghiệp - Đưa phương án cung cấp điện phù hợp cho phân xưởng xí nghiệp dựa sở tính toán phụ tải so sánh theo ch ỉ tiêu kỹ thuật - Lựa chọn thiết bị phân phối bảo vệ đường điện cho xí nghiệp - Thiết kế chống sét nối đất an toàn cho toàn hệ thống điện Những mặt hạn chế đề tài: Phương án cấp điện khía cạnh chủ quan, chưa đánh giá, ki ểm tra kỹ lưỡng nên phần chưa tối ưu, chưa phải ph ương án h ợp lý Thiết kế hệ thống cung cấp điện đề tài không dễ, yêu cầu người thiết kế vận dụng nhiều kiến thức nhiều lĩnh vực khác nên thời gian ngắn nên khơng thể hồn thành đầy đủ tiêu chí cần thi ết c xí nghiệp Trong trình thực đề tài, em cố g ắng v ận dụng tất kiến thức học để thực đề tài, đồng thời em ln nh ận hướng dẫn tận tình cô giáo PHẠM THỊ HỒNG ANH Đến em hồn thành đề tài thiết kế mơn học Mặc dù cố gắng nhiều kiến thức em hạn chế nên đề tài khơng tránh khỏi thiếu sót Em mong nhận góp ý nhiệt tình thầy mơn đ ể bổ sung thêm cho em kiến thức thiếu sót để em hồn thành t ốt h ơn bổ trợ kĩ giúp em bớt phần bỡ ngỡ tiếp cận với nh ững h ệ thống điện thực tế Em xin chân thành cảm ơn! Sinh viên : Phạm Đức Long TÀI LIỆU THAM KHẢO 1.Cung cấp điện Nguyễn Xuân Phú, Nguyễn Công Hiền, Nguyễn Bội Khuê Nhà xuất khoa học kỹ thuật – 1998 2.Thiết kế cấp điện Ngô Hồng Quang, Vũ Văn Tẩm Nhà xuất khoa học kỹ thuật – 1997 ... phụ tải 28 CHƯƠNG SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ CUNG CẤP ĐIỆN 30 2.1.Xác định vị trí trạm biến áp xí nghiệp 30 2.2.Sơ đồ nguyên lý cung cấp điện phương án 31 2.2.1.Phương án 31 2.2.2.Phương án 31 2.3.Lựa chọn... HỒNG ANH thầy cô giáo môn giúp em tìm hiểu rõ sâu sắc vấn đề tính tốn thiết kế cung cấp điện cho nhà máy, xí nghiệp cơng nghiệp Trong nội dung thiết kế môn học: CUNG CẤP ĐIỆN” em trình bày cho... với kỹ sư ngành điện Một nhiệm vụ quan trọng tính tốn thiết kế cung cấp điện cho nhà máy, xí nghiệp cơng nghiệp Tính tốn thiết kế hệ thống cấp điện việc làm khó Một cơng trình điện dù nhỏ đòi
- Xem thêm -

Xem thêm: Đồ án môn cung cấp điện, Đồ án môn cung cấp điện

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay