Tội giết người theo pháp luật hình sự việt nam

103 5 0
  • Loading ...
1/103 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/03/2019, 21:47

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ TƯ PHÁP TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI  PHẠM QUANG THÀNH TỘI GIẾT NGƯỜI THEO PHÁP LUẬT HÌNH SỰ VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC Chuyên ngành: Luật Hình tố tụng hình Mã số: 60 38 01 04 Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS CAO THỊ OANH HÀ NỘI - 2017 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu khoa học độc lập riêng Các kết nêu Luận văn chưa cơng bố cơng trình khác Các số liệu luận văn trung thực, có nguồn gốc rõ ràng, trích dẫn theo quy định Tơi xin chịu trách nhiệm tính xác trung thực Luận văn Tác giả luận văn Phạm Quang Thành DANH MỤC TỪ NGỮ VIẾT TẮT BLHS Bộ luật Hình CQĐT Cơ quan điều tra CTTP Cấu thành tội phạm TNHS Trách nhiệm hình TTĐKTN Tình tiết định khung tăng nặng TAND Tòa án nhân dân TANDTC Tòa án nhân dân tối cao VKSND Viện kiểm sát nhân dân VKSNDTC Viện kiểm sát nhân dân tối cao MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU CHƯƠNG NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ TỘI GIẾT NGƯỜI 1.1 Định nghĩa tội giết người 1.2 Lịch sử lập pháp hình Việt Nam tội giết người 10 1.2.1.Quy định tội giết người pháp luật phong kiến Việt Nam (từ năm 905 đến năm 1858) 10 1.2.2.Quy định tội giết người Việt Nam thời kỳ đấu tranh chống Thực Dân Pháp cai trị (từ năm 1858 đến năm 1945) 13 1.2.3 Khái quát lịch sử lập pháp tội giết người Việt Nam thời kỳ độc lập dân tộc xây dựng chủ nghĩa xã hội (từ năm 1945 đến nay) 15 1.3 Quy định tội giết người pháp luật hình số nước giới 21 1.3.1 Quy định tội giết người pháp luật Liên bang Nga 21 1.3.2.Quy định tội giết người Bộ luật hình Thụy Điển 24 1.3.3.Quy định tội giết người Bộ Luật hình Trung Quốc 26 CHƯƠNG QUY ĐỊNH VỀ TỘI GIẾT NGƯỜI TRONG BỘ LUẬT HÌNH SỰ NĂM 2015 SỬA ĐỔI, BỔ SUNG NĂM 2017 31 2.1 Dấu hiệu pháp 31 2.1.1 Chủ thể tội phạm 31 2.1.2 Khách thể tội phạm 34 2.1.3 Mặt khách quan tội phạm 35 2.1.4 Mặt chủ quan tội phạm 37 2.2 Các dấu hiệu định khung tăng nặng 39 2.2.1 Giết 02 người trở lên 40 2.2.2 Giết người 16 tuổi 41 2.2.3 Giết phụ nữ mà biết có thai 44 2.2.4 Giết người thi hành công vụ lý cơng vụ nạn nhân 45 2.2.5 Giết người mà liền trước sau lại thực tội phạm nghiêm trọng tội phạm đặc biệt nghiêm trọng 46 2.2.6 Để thực che giấu tội phạm khác 47 2.2.7 Để lấy phận thể nạn nhân 49 2.2.8 Bằng phương pháp có khả làm chết nhiều người 50 2.2.9 Vì động đê hèn 52 2.3 Chế tài tội giết người 53 2.3.1 Trường hợp chuẩn bị phạm tội giết người 53 2.3.2 Các trường hợp giết người với cấu thành tội giết người (Khoản Điều 123 BLHS năm 2015) 54 2.3.3 Các trường hợp giết người có tình tiết định khung tăng nặng (Khoản Điều 123 BLHS năm 2015) …………………………………… 56 CHƯƠNG KHÓ KHĂN TRONG THỰC TIỄN XÉT XỬ TỘI GIẾT NGƯỜI VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ XÉT XỬ TỘI GIẾT NGƯỜIVIỆT NAM 59 3.1 Khó khăn thực tiễn xét xử tội giết người Việt Nam 61 3.1.1 Khó khăn việc phân biệt tội giết người (hoàn thành) với tội cố ý gây thương tích dẫn đến chết người 61 3.1.2 Khó khăn định tội vụ án giết người có nhiều người thực tội phạm 68 3.2 Một số giải pháp nâng cao hiệu công tác xét xử tội giết người Việt Nam 74 3.2.1 Hoàn thiện hệ thống pháp luật 74 3.2.2 Nâng cao trình độ, đạo đức người tiến hành tố tụng 80 KẾT LUẬN 83 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO LỜI NĨI ĐẦU Tính cấp thiết đề tài “Tất người sinh có quyền bình đẳng Tạo hóa cho họ quyền khơng xâm phạm được; quyền ấy, có quyền sống, quyền tự quyền mưu cầu hạnh phúc” Lời bất hủ tuyên ngôn Độc lập năm 1776 nước Mỹ Hồ chủ tịch trích dẫn Tuyên ngôn độc lập khai sinh nước Việt Nam dân chủ cộng hòa khẳng định rõ người sinh có quyền thiêng liêng, quyền quan trọng quyền sống Chính vậy, xuyên suốt trình phát triển xây dựng đất nước, Đảng Nhà nước ta trọng xây dựng chủ trương, đường lối hệ thống pháp luật vững để bảo vệ quyền sống người Hiến pháp năm 2013 thể tinh thần bảo quyền sống người Điều 19 Điều 20 Theo đó, Điều 19 Hiến pháp năm 2013 khẳng định: “Mọi người có quyền sống Tính mạng người pháp luật bảo hộ Khơng bi ̣ tước đoạt tính mạng trái luật” Khoản Điều 20 Hiến pháp năm 2013 quy định: “Mọi người có quyền bất khả xâm phạm thân thể, pháp luật bảo hộ sức khoẻ, danh dự nhân phẩm; không bị tra tấn, bạo lực, truy bức, nhục hình hay hình thức đối xử khác xâm phạm thân thể, sức khỏe, xúc phạm danh dự, nhân phẩm” Trong năm vừa qua, tội phạm liên quan đến hành vi giết người người nói chung ngày gia tăng, với nhiều thủ đoạn tinh vi xảo quyệt, tội phạm liên quan đến hành vi giết người có chuẩn bị trước, nhiều tổ chức tội phạm giết người diễn gây nhiều hậu đặc biệt nghiêm trọng Thời gian gần tội giết người có xu hướng gia tăng, diễn biến phức tạp đặc biệt xuất nhiều vụ thảm sát nhiều người, gây ảnh hướng lớn đến anh ninh trật tự chung xã hội với nhiều thủ đoạn tinh vi từ chủ thể thực tội phạm như: Vụ án Lê Văn Luyện giết người, cướp Bắc Giang năm 2011; vụ án Nguyễn Hải Dương thảm sát người gia đình Bình Phước năm 2015; vụ án Đặng Văn Hùng thảm sát người Yên Bái năm 2015 Đây vụ án đặc biệt nghiêm trọng, gây hoang mang lớn dư luận Mặc dù Bộ luật hình Việt Nam năm 1999 quy định tội giết người với hình phạt đủ sức trừng trị, răn đe giáo dục người phạm tội nhằm phòng ngừa hành vi nguy hiểm xâm hại đến quyền sống người hành vi giết người không quy định tội danh mà quy định nhiều tội danh khác tội: Tội giết người; Tội giết đẻ; Tội giết người vượt giới hạn phòng vệ đáng; Tội giết người trạng thái tinh thần bị kích động mạnh.Tuy nhiên, để xác định hành vi coi phạm tội giết người yếu tố định khung hình phạt tội giết người lại vấn đề phức tạp Thực tiễn xét xử vụ án xâm hại đến tính mạng, sức khỏe cho thấy số quan tiến hành tố tụng gặp nhiều khó khăn, vướng mắc việc định tội danh, định khung hình phạt Nghiên cứu vấn đề lý luận thực tiễn hành vi giết người Luật hình Việt Nam thật cần thiết Bởi vì, thơng qua việc nghiên cứu tìm hướng hồn thiện quy định pháp luật hình việc góp phần nâng cao hiệu cơng tác đấu tranh phòng, chống tội phạm giết người tiến tới hạn chế, đẩy lùi loại tội phạm Với lý đó, tơi chọn đề tài “Tội giết người theo pháp luật hình Việt Nam” làm đề tài nghiên cứu cho Luận văn cao học Tình hình nghiên cứu đề tài Tội giết người loại tội phạm nghiêm trọng, tội phạm đặc biệt nghiêm trọng gây ảnh hưởng lớn tới tình hình an ninh trật tự chung xã hội Để định tội danh cho người, tội có ý nghĩa to lớn mặt trị - xã hội Chính vậy, có nhiều học giả có cơng trình nghiên cứu tội giết người vấn đề định tội danh tội giết người Điển cơng trình nghiên cứu sau: Đối với cơng trình nghiên cứu sách có “Định tội danh – lý luận, hướng dẫn mẫu 350 tập thực hành”, PGS.TSKH Lê Cảm chủ biên, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, 2004 Trong sách trên, tác giả Lê Cảm nghiên cứu mặt lý luận định tội danh đưa tình mẫu định tội danh có tội giết người “Tội giết người đấu tranh phòng, chống tội phạm giết người Việt Nam giai đoạn nay”, Đỗ Đức Hồng Hà, Nxb Tư pháp, 2001 Cuốn sách nghiên cứu mặt lý luận tội giết người cấu thành tội giết người, bên cạnh sách nghiên cứu chi tiết tình hình tội phạm giết người cơng tác đấu tranh phòng chống tội phạm giết người giai đoạn năm 1999 -2001 “Giáo trình Luật hình Việt Nam phần 2, phần tội phạm”, Nxb Cơng an nhân dân, 2015; “Bình luận khoa học Bộ luật hình 1999 (phần tội phạm)”, Nxb Cơng an nhân dân, 2001 Đối với cơng trình nghiên cứu luận án, luận văn có “Tội giết người đấu tranh phòng, chống loại tội phạm này”, Luận án tiến sĩ luật học Đỗ Đức Hồng Hà, 2006; “Tội giết người luật hình Việt Nam”, Luận văn thạc sĩ luật học, Đỗ Đức Hồng Hà, 2001; “Tội giết người theo Luật Hình Việt Nam đấu tranh phòng, chống tội giết người”, luận văn thạc sĩ luật học, Hồng Cơng Huấn, 1997; “Tội giết người luật hình Việt Nam (Trên sở số liệu thực tiến địa bàn tỉnh Đắk Lắk)”, Luận văn thạc sĩ luật học, Phạm Văn Vĩ, 2015; Các cơng trình hầu hết có nội dung nghiên cứu mặt lý luận tội giết người theo pháp luật hình Việt Nam dấu hiệu tội phạm, tình tiết tăng nặng hay trách nhiệm hình tội giết người, nhiên cơng trình nghiên cứu cách lâu nghiên cứu địa bàn tỉnh, số tỉnh cụ thể, dẫn đến tính phù hợp với thực tiễn bị hạn chế Đối với cơng trình nghiên cứu tạp chí có : Đỗ Đức Hồng Hà, “Mặt khách quan tội giết người - Một số vấn đề lý luận thực tiễn”, Tạp chí Nhà nước pháp luật, số 06/2004; Đỗ Đức Hồng Hà, “Một số quan điểm khác định nghĩa đối tượng tác động tội giết người”, Tạp chí Tòa án, số 13/2004; Đỗ Đức Hồng Hà, “Chủ thể Tội giết người - Một số vấn đề lý luận thực tiễn”, Tạp chí Tòa án, số 23/2004; Đỗ Đức Hồng Hà, “Lịch sử phân hóa trách nhiệm hình Tội giết người từ năm 1945 đến nay”, Tạp chí Nhà nước pháp luật, số 03/2006; Nguyễn Hùng Cường, “Một số suy nghĩ tình tiết “giết nhiều người” “giết người phương pháp có khả làm chết nhiều người”, tạp chí Nhà nước Pháp luật, số 1/2008 Những nghiên cứu khái quát số vấn đề lý luận liên quan đến hoạt động xác định tội giết người thực tiễn định tội giết người; phân tích, đánh giá, nhận định số vấn đề liên quan đến tội giết người pháp luật hình Việt Nam Tuy cơng trình nghiên cứu nghiên cứu cẩn thận chi tiết vấn đề xoay quanh tội giết người cơng trình nghiên cứu nghiên cứu cách lâu số địa bàn cụ thể, chưa kịp thời giải vấn đề liên quan đến tội giết người phát sinh đặc biệt vụ án thảm sát giết nhiều người Trong số trường hợp quan tiến hành tố tụng lúng túng vấn đề xác định tội danh tình tiết liên quan đến tội giết người Do đó, thực tiễn đòi hỏi phải có cơng trình nghiên cứu rõ ràng cụ thể đáp ứng nhu cầu thực tiễn việc định tội danh tội giết người Chính tơi nghiên cứu đề tài “Tội giết người pháp luật hình Việt Nam” nhằm giải nhu cầu nêu thực tiễn Phạm vi nghiên cứu đề tài Phạm vi nghiên cứu đề tài vấn đề lý luận thực tiễn tội giết người theo quy định Điều 123 Bộ luật hình năm 2015 (có hiệu lực từ ngày 01/01/2018) so sánh với Điều 93 Bộ luật hình năm 1999 (sửa đổi bổ sung năm 2009) Luận văn nghiên cứu việc định tội danh tội giết người định hình phạt tội giết người Bên cạnh đó, luận văn nghiên cứu vấn đề nhằm phân biệt tội giết người tội xâm phạm đến tính mạng, sức khỏe khác Đề tài so sánh với quy định tội giết người pháp luật số nước giới từ tiếp thu học kinh nghiệm lập pháp Việt Nam Phương pháp luận phương pháp nghiên cứu Đề tài nghiên cứu sở lý luận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh quan điểm, định hướng Đảng sách hình sự; quan điểm, đường lối xử lý tội xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm nói chung tội giết người nói riêng Phương pháp nghiên cứu luận văn: Luận văn sử dụng phương pháp nghiên cứu vật biện chứng chủ nghĩa Mác – Lênin để nghiên cứu làm sáng tỏ tác động hành vi giết người xã hội, vai trò việc quy định tội giết người pháp luật hình Việt Nam Luận văn sử dụng phương pháp nghiên cứu vật lịch sử chủ nghĩa Mác – Lênin để làm rõ lịch sử lập pháp tội giết người Việt Nam qua thời kì lịch sử Luận văn sử dụng phương pháp để nghiên cứu, đánh giá thực tiễn xét xử tội giết người Việt Nam thời gian qua 84 đắn phù hợp với tình hình nước phù hợp với pháp luật quốc tế Luận văn phân tích làm rõ quy định pháp luật Việt Nam hành tội giết người Trong luận văn, tác giả phân tích rõ yếu tố cấu thành tội giết người, tình tiết định khung tăng nặng tội giết người chế tài tội giết người theo quy định BLHS năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017 Trong thực tiễn việc xác định tội danh xác định dấu hiệu định khung tăng nặng thời gian qua xảy sai sót định Những sai sót ảnh hưởng đến chất lượng giải vụ án hình vụ án tội giết người nói riêng Trong có sai sót mang tính khách quan CTTP tội giết người có đặc gần giống với tội phạm xâm hại đến tính mạng, sức khỏe khác, chưa có văn hướng dẫn cụ thể, rõ ràng để phân biệt, nên trình điều tra, truy tố, xét xử có quan điểm khác định tội danh Do vậy, việc nghiên cứu dấu hiệu pháp lý đặc trưng tội giết người để nhận diện phân biệt với tội giáp ranh khác, nghiên cứu quy định pháp luật hình tội giết người việc áp dụng vào thực tiễn cần thiết Từ tìm hạn chế, thiếu xót, vướng mắc bất cập cần khắc phục trình ADPL để đề giải pháp, kiến nghị nhằm hoàn thiện quy định pháp luật hình tội giết người tội phạm có liên quan Góp phần nâng cao chất lượng xét xử vụ án giết người nước DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Văn pháp luật: Hiến pháp năm 2013; Bộ luật Hình năm 1985; Bộ luật Hình năm 1999; Bộ luật Hình năm 2015; Bộ luật Hồng Đức; Bộ luật Gia Long; Bộ Hình luật Canh Cải; Bộ Hồng Việt Hình Luật; Bộ luật Hình Liên Bang Nga; 10 Bộ luật Hình Thụy Điển; 11 Bộ luật Hình Trung Quốc; 12 Sắc lệnh 47/SL năm 1945; 13 Nghị số 04/HĐTPTANDTC năm 1986; Sách, luận văn, viết tạp chí: 14 Bộ tư pháp xuất (1957), Tập luật lệ Tư pháp, theo văn công bố đến ngày 10 tháng năm 1957, Hà Nội; 15 Đại học Huế (2015), Giáo trình Luật hình Việt Nam (phần tội phạm), Nxb Đại học Huế; 16 Đại học Luật Hà Nội (2015), “Giáo trình Luật hình Việt Nam phần 2, phần tội phạm”, Nxb Công an nhân dân; 17 Đào Lệ Thu (2006), Vài nét luật hình Vương quốc Thụy Điển, Luật hình số nước giới – khía cạnh cần tiếp cận môn học, Hà Nội; 18 Đinh Văn Quế (2006), “Bình luận khoa học Bộ luật hình 1999 (phần tội phạm)”, Nxb Thành phố Hồ Chí Minh; 19 Đỗ Đức hồng Hà (2008) “Tội giết người đấu tranh phòng, chống tội phạm giết người Việt Nam giai đoạn nay”, Nxb Tư pháp, 2008; 20 Đỗ Đức Hồng Hà (2006), “Tội giết người đấu tranh phòng, chống loại tội phạm này”, Luận án tiến sĩ luật học, Trường Đại học Luật Hà Nội, Hà Nội; 21 Đỗ Đức Hồng Hà (2001), “Tội giết người luật hình Việt Nam”, Luận văn thạc sĩ luật học, Trường Đại học Luật Hà Nội; 22 Phạm Văn Vĩ (2015), “Tội giết người luật hình Việt Nam (Trên sở số liệu thực tiến địa bàn tỉnh Đắk Lắk)”, Luận văn thạc sĩ luật học, Khoa Luật – Đại học Quốc gia Hà Nội; 23 Đỗ Đức Hồng Hà (2004), “Mặt khách quan Tội giết người - Một sổ vấn đề lý luận thực tiễn”, Tạp chí Nhà nước pháp luật, số 06/2004; 24 Đồ Đức Hồng Hà (2004), “Một số quan điểm khác định nghĩa đối tượng tác động tội giết người”, Tạp chí Tòa án, số 13/2004; 25 Đỗ Đức Hồng Hà (2004), “Chủ thể Tội giết người - Một số vấn đề lý luận thực tiễn”, Tạp chí Tòa án, số 23/2004; 26 Đỗ Đức Hồng Hà, “Lịch sử phân hóa trách nhiệm hình Tội giết người từ năm 1945 đến nay”, Tạp chí Nhà nước pháp luật, số 03/2006; 27 Đỗ Đức Hồng Hà, “Quy định tội giết người Bộ luật hình năm 1985 Bộ luật hình năm 1999”, Tạp chí Toà án nhân dân, Toà án nhân dân tối cao, Số 4/2002; 28 Hồng Cơng Huấn (1997), “Tội giết người theo Luật Hình Việt Nam đấu tranh phòng, chống tội giết người”, luận văn thạc sĩ luật học, Đại học Luật Hà Nội; 29 Huy Anh (2002), “Phạm Văn Toản phạm tội giết người hay giết người trạng thái tinh thần bị kích động mạnh?”, Tạp chí Toà án nhân dân, Toà án nhân dân tối cao, Số 11/2002; 30 Lê Cảm (2004), “Định tội danh – lý luận, hướng dẫn mẫu 350 tập thực hành”, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, 2004; 31 Lê Thị Thu Huyên (2010), “Tội giết người theo quy định BLHS Việt Nam BLHS số nước giới”, khóa luận tốt nghiệp, Đại học Luật Hà Nội; 32 Nguyễn Hùng Cường (2008), “Một số suy nghĩ tình tiết “giết nhiều người” “giết người phương pháp có khả làm chết nhiều người”, Nhà nước Pháp luật, số 1/2008; 33 Nguyễn Hùng Cường (2008), “Một vài suy nghĩ tình tiết “giết nhiều người” “giết người phương pháp có khả làm chết nhiều người”, Tạp chí Nhà nước pháp luật, số 1/2008; 34 Nguyễn Khắc Công (1986), Vụ nghiên cứu pháp luật tòa án nhân dân tối cao “ giết người kèm theo tội phạm khác xử hay hai tội”, Tạp san Tòa án (số 4); 35 Nguyễn Ngọc Hòa (2015), “Tội phạm cấu thành tội phạm”, Nxb Tư Pháp; 36 Nguyễn Ngọc Hòa (2001), “ Các tội xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự người – so sánh luật hình năm 1999 luật hình năm 1985”, Tạp chí luật học, số 1/2001; 37 Nguyễn Ngọc Hòa (1991), Tội phạm luật hình việt nam, Nxb CAND, Hà Nội; 38 Nguyễn Quang Quýnh (1973), Hình luật tổng quát, in lần thứ ấn quán phong phú, 442, Phú Định- Phú Lâm- Chợ Lớn; 39 Nguyễn Xuân Yêm (2001), Tội phạm học đại phòng ngừa tội phạm, Nxb CAND, Hà Nội; 40 Nhà xuất trị quốc gia (1995), quốc triều hình luật( luật hình triều lê- luật hồng đức), Thành phố Hồ Chí Minh; 41 Nhà xuất sử học (1962), Đại Nam thực lục biên, tập IV, Hà Nội; 42 Tòa án nhân dân tối cao (1979), hệ thống hóa luật lệ hình sự, tập 1(1945- 1974), Hà Nội; 43 Trần Linh (2003), “Vấn đề người bị hại liên quan đến việc xác định tội danh người phạm tội xét xử tội giết người” , Tạp chí Tồ án nhân dân, Toà án nhân dân tối cao, Số 8/2003; 44 Vũ Thị Tố Nga (2006), “Phân biệt tội giết người trạng thái tinh thần bị kích động mạnh tội giết người vượt giới hạn phòng vệ đáng”, Tạp chí Kiểm sát Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Số 7/2006; Website: 45 Htttp://www.tinmoi.vn, truy cập ngày 20/3/2017; 46.http://toaan.gov.vn/portal/page/portal/tandtc/Baiviet?p_page_id=17541 90&p_cateid=1751909&article_details=1&item_id=11414401, truy cập ngày 24/06/2017; ... ĐỀ CHUNG VỀ TỘI GIẾT NGƯỜI 1.1 Định nghĩa tội giết người 1.2 Lịch sử lập pháp hình Việt Nam tội giết người 10 1.2.1.Quy định tội giết người pháp luật phong kiến Việt Nam (từ năm... Hồng Hà, 2001; Tội giết người theo Luật Hình Việt Nam đấu tranh phòng, chống tội giết người , luận văn thạc sĩ luật học, Hồng Cơng Huấn, 1997; Tội giết người luật hình Việt Nam (Trên sở số... luận thực tiễn tội giết người luật hình Việt Nam Từ có đánh giá ưu điểm hạn chế quy định tội giết người Việt Nam đưa giải pháp nhằm khắc phục hạn chế quy định pháp luật tội giết người Theo nhiệm
- Xem thêm -

Xem thêm: Tội giết người theo pháp luật hình sự việt nam , Tội giết người theo pháp luật hình sự việt nam

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay