Giáo án lớp 4 theo tuần năm học 2018 2019 mới nhất tuần 17 (1)

26 4 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/03/2019, 16:34

TUẦN 17 Thứ hai, ngày 17 tháng 12 năm 2018 LUYỆN TẬP (*Điều chỉnh: Không làm cột b BT1, BT3.) Toán: I.Mục tiêu: *KT:- Thực phép chia cho số có hai chữ số *KN:Biết chia cho số có chữ số - BTCL: 1a; HS HTT làm thêm BT2 TG *TĐ:- Giáo dục HS có ý thức thích học tốn chia cho số có hai chữ số *NL:Học toán II.Đồ dùng dạy học: Bảng phụ, VBT III.Hoạt động dạy học: A.Hoạt động bản: *Khởi động: - Ban văn nghệ tổ chức cho lớp chơi trò chơi - GV giới thiệu nêu mục tiêu trọng tâm tiết học B.Hoạt động thực hành: Thực hành làm tập Bài 1a: (Tr 89) Đặt tính tính Yêu cầu HS tự - Theo dõi giúp HS chậm HTBT Việc 1: Cá nhân làm … 54322: 346 25275: 108 86679: 214 Việc 2: Thảo luận bạn bên cạnh Việc 3: HĐ nhóm lớn: Nhóm trưởng điều hành bạn nhóm trình bày, HS khác nghe NX, góp ý GV NX *Chốt kiến thức: Đặt tính tính chia cho số có ba chữ số Bài ( Tr 89): Giải tốn (HSHTT làm TG) Việc 1: Cá nhân làm vào nháp Việc 2: Thảo luận bạn bên cạnh Việc 3: HĐ nhóm lớn: Nhóm trưởng điều hành bạn nhóm trình bày, HS khác nghe NX, góp ý GV NX *Chốt kiến thức: Cách giải tốn có lời văn liên quan đến phép chia cho số có chữ số Đánh giá: -TCĐG:+Nắm cách đặt tính(BT1a).Giải tốn có lời văn(BT2) + Thực thành thạo phép tính + Giáo dục HS biết tự giác +NL tự học giải vấn đề - PPĐG: Quan sát,vấn đáp, viết - KTĐG: Ghi chép ngắn, đặt câu hỏi, viết nhận xét C Hoạt động ứng dụng - Về nhà xem lại cách chia số có ba chữ số C Hoạt động ứng dụng: Chia sẻ với người thân số BT chia cho số có ba chữ số -Tập đọc: RẤT NHIỀU MẶT TRĂNG I.Mục tiêu: *KT:- Biết đọc với giọng kể nhẹ nhàng, chậm rãi; bước đầu biết đọc diễn cảm đoạn văn có lời nhân vật (chú bé, nàng công chúa nhỏ) lời người dẫn chuyện * Giúp HS (còn hạn chế) đọc đúng, giọng kể rõ ràng; HS HTT đọc diễn cảm toàn *KN:- Hiểu nội dung bài: Cách nghĩ trẻ em giới, mặt trăng ngộ nghĩnh, đáng yêu (trả lời câu hỏi SGK) *TĐ:- Giáo dục HS biết yêu thiên nhiên, lạc quan, yêu đời *NL: Có lực tự học tự giải vấn đề II Đồ dùng dạy học: - Tranh minh hoạ tập đọc - Bảng phụ ghi sẵn đoạn cần luyện đọc III Hoạt động dạy học: A Hoạt động * Khởi động: - CTHĐTQ điều hành cho lớp chơi trò chơi khởi động - GV giới thiệu mục tiêu học B Hoạt động thực hành: * Quan sát tranh trả lời câu hỏi: - Nhóm em quan sát tranh trao đổi - Nhóm trưởng cho bạn chia sẻ trước lớp kết quan sát - Báo cáo với cô giáo thống ý kiến HĐ Luyện đọc Việc 1: Nghe bạn đọc toàn Việc 2: N4: Nhóm trưởng điều hành bạn nhóm luyện đọc từ khó: Cơng chúa, - Đọc nối tiếp ba đoạn; đọc từ khó( NT giúp đỡ bạn yếu phát âm từ khó, câu dài) Đọc từ giải -Việc 3: Ban học tập tổ chức cho nhóm thi đọc trước lớp nhận xét, bình chọn nhóm đọc tốt * Đánh giá: - TCĐG: + Đọc chỗ ngắt nghỉ Nhấn giọng ch ỗ cần thi ết +Đọc giọng chậm rãi,cảm hứng ca ngợi Đoạn cuối phân biệt lời h ề v ới l ời nàng công chúa Đọc với giọng vui,nhịp nhanh + Ý thức đọc văn + Tự học, hợp tác - PPĐG: Quan sát, vấn đáp - KTĐG: ghi chép ngắn, nhận xét lời *HĐ Tìm hiểu (HĐ cá nhân, nhóm) Việc 1: Mỗi bạn tự đọc thầm trả lời câu hỏi SGK Việc 2: N4: NT điều hành bạn thảo luận theo câu hỏi - Nêu nội dung bài: Nội dung: Cách nghĩ trẻ em giới, mặt trăng ngộ nghĩnh, đáng yêu Việc 3: Ban học tập tổ chức cho bạn chia sẻ trước lớp Việc 4: Báo cáo cô giáo việc em làm được, nhận xét, bổ sung * Đánh giá: -TCĐG:+Nắm nội dung Cách nghĩ trẻ em giới, mặt trăng ngộ nghĩnh, đáng yêu +Giáo dục học sinh biết yêu thiên nhiên, lạc quan, yêu đời + NL:Tự học, hợp tác - PPĐG: Quan sát, vấn đáp - KTĐG: ghi chép ngắn, đặt câu hỏi *HĐ3 Luyện đọc diễn cảm( HĐ nhóm) Việc 1: N4: Các nhóm tự chọn đoạn mà em yêu thích luyện đọc nhóm - Chú ý nhấn giọng từ gạch chân: Việc 2: NT tổ chức cho bạn luyện đọc phân vai (người dẫn chuyện hề, công chúa) * HS HTT: Đọc diễn cảm phù hợp với nội dung nhân vật Việc 3: Ban học tập tổ chức cho nhóm thi đọc trước lớp Việc 4: Cả lớp bình chọn nhóm đọc hay - Nhận xét, tuyên dương * Đánh giá: - TCĐG: + Đọc chỗ ngắt nghỉ Nhấn giọng chỗ c ần thi ết +Đọc giọng chậm rãi,cảm hứng ca ngợi Đoạn cuối phân biệt lời h ề v ới l ời nàng công chúa Đọc với giọng vui,nhịp nhanh + Ý thức đọc văn + Tự học, hợp tác - PPĐG: Quan sát, vấn đáp - KTĐG: ghi chép ngắn, nhận xét lời C Hoạt động ứng dụng: - GV dặn HS nhà chia sẻ với người thân nội dung tập đọc chuẩn bị Luyện từ câu: CÂU KỂ AI LÀM GÌ ? I.Mục tiêu: *KT:- Nắm cấu tạo câu kể Ai làm gì? ( ND ghi nhớ ) *KN:- Nhận biết câu kể Ai làm đoạn văn xác định chủ ngữ vị ngữ câu ( BT1, BT2 mục III ); viết đoạn văn kể việc làm có dùng câu kể Ai làm gì?( BT3, mục III ) Riêng HS HTT sử dụng linh hoạt, sáng tạo câu kể Ai làm gì? nói viết văn *TĐ:- Giáo dục HS ý thức sử dụng xác câu nói, viết *NL: Tự học giải vấn đề; giao tiếp hợp tác II Đồ dùng dạy học: - Bảng phụ viết sẵn đoạn văn phần nhận xét III Hoạt động dạy học A Hoạt động bản: - CTHĐTQ điều hành cho lớp chơi trò chơi khởi động B Hoạt động thực hành: *HĐ1: Phần nhận xét- rút ghi nhớ: 10-12’ Việc 1:- Cho HS đọc y/c 1,2 - Viết bảng : Người lớn đánh trâu cày.- Y/c HS TL nhóm làm phiếu dán bảng.- Nhận xét, kết luận lời giải Việc 2: Gọi HS đọc yêu cầu BT3 TL nhóm TLCH:+ Câu hỏi cho từ ngữ hoạt động gì?+ Muốn hỏi … hoạt động ta hỏi nào? Nhóm trưởng điều hành nhóm TB,đặt câu hỏi cho câu kể NX Việc 3: Ghi nhớ Y/c HS TL nhóm TLCH: CK Ai làm gì? gồm phận nào? - Nhận xét chốt câu đúng.- Yêu cầu HS đọc phần ghi nhớ SGK Đánh giá: -TCĐG:+ Tìm từ ngữ hoạt động ,chỉ người vật hoạt động.Đặt câu hỏi +Tích cực ,chủ động tham gia +NL tự học giải vấn đề -PPĐG: Vấn đáp, quan sát - KTĐG: Đặt câu hỏi, ghi chép ngắn *HĐ2 : Phần luyện tập: 12 -15’ +BT1: Việc 1: Việc 2: Cá nhân làm vào vở: Tìm câu kể làm gì? -Nhóm đơi thảo luận, chia sẻ câu kể Việc 3: HĐ nhóm lớn: Nhóm trưởng điều hành bạn nhóm trình bày, HS khác nghe NX, góp ý.* Chốt: Các câu kể : Ai làm ? tác dụng BT2 : Cá nhân Gạch chân chủ ngữ, vị ngữ Giữa CN, VN đặt dấu gạch chéo(/ ) vào BTTV, nêu KQ HS khác nghe NX, góp ý GV NX, tuyên dương HS đặt câu hay *HS HTT: Sử dụng linh hoạt , sáng tạo câu kể *HĐTQ điều hành huy động kết quả, nhận xét, kết luận lời giải chốt KT BT3 : Viết đọan văn tả công việc buổi sáng em Đánh giá: -TCĐG: Tìm câu kể:Ai làm gì? Tìm chủ ngữ, vị ngữ vừa tìm (BT1,2); Viết đọan văn tả cơng việc buổi sáng em.(BT3); +Tích cực tham gia hoạt động +Giáo dục HS biết cộng tác lẫn +NL tự học giải vấn đề -PPĐG:Vấn đáp,Viết -KTĐG:Đặt câu hỏi, Viết lời nhận xét C Hoạt động ứng dụng - Về nhà em hoàn thành tập C Hoạt động ứng dụng: - GV dặn HS nhà chia sẻ với người thân nội dung LTVC Kĩ thuật: CẮT, KHÂU THÊU SẢN PHẨM TỰ CHỌN (TIẾT 3) I.Mục tiêu: *KT: - Sử dụng số dụng cụ, vật liệu cắt, khâu, thêu đ ể tạo thành s ản phẩm đơn giản *KN: Có thể vận dụng hai ba kĩ cắt, khâu, thêu h ọc - Không bắt buộc HS nam thêu *TĐ: - HS yêu thích sản phẩm làm * HS khéo tay: Vận dụng kiến thức, kĩ cắt, khâu, thêu đ ể làm đ ược đ dùng đơn giản, phù hợp với HS II Chuẩn bị: Giáo viên: - Tranh quy trình chương - Mẫu H lớp trước Hoc sinh: - Vải, phấn, thước, kéo… III Hoạt động dạy hoc: A.Hoạt động bản: * HĐ Khởi động: - Hội đồng tự quản điều hành lớp KĐ: - Hội đồng tự quản mờigiáo vào học Xác định mục tiêu Việc 1: Cá nhân đọc mục tiêu (2 lần) Việc 2: Trao đổi MT nhóm Việc 3: Phó chủ tịch HĐTQ tổ chức cho bạn chia sẻ MT trước lớp, nêu ý hiểu cách làm để đạt mục tiêu Đánh giá: - TCĐG: Nắm đặc điểm ,hình dạng cách khâu phần váy liền áo chobúp bê + Giáo dục HS có ý thức rèn luyện kĩ cắt,khâu + NL tự học giải vấn đề - PPĐG: Vấn đáp, quan sát - KTĐG: Đặt câu hỏi, Ghi chép ngắn * Hình thành kiến thức Ôn lại kiến thức khâu, thêu Việc 1: Nhóm trưởng điều hành nhóm ơn lại quy trình khâu, thêu Việc 2: Chia sẻ Việc 3: Các nhóm báo cáo kết với cô giáo lớp B.Hoạt động thực hành: Thực hành làm tiếp sản phẩm tự chon Việc 1: Nhóm trưởng kiểm tra báo cáo với cô giáo sản phẩm c ti ết trước bạn nhóm Việc 2: Làm tiếp sản phẩm tiết trước Việc 3: Chia sẻ cách làm sản phẩm cho bạn bên cạnh nhóm Việc 4: Báo cáo với cô giáo kết làm việc c thành viên Đánh giá: - TCĐG: Nắm quy trình cách khâu phần váy liền áo chobúp bê + Giáo dục HS có ý thức rèn luyện kĩ khâu váy liền áo chobúp bê để áp dụng vào sống + NL tự học giải vấn đề - PPĐG: Vấn đáp, quan sát - KTĐG: Đặt câu hỏi, ghi chép ngắn C Hoạt động ứng dụng: Làm sản phẩm tặng cho bạn bè, người thân -Chính tả ( Nghe - viết): MÙA ĐÔNG TRÊN RẺO CAO I Mục tiêu: *KT:- Nghe - viết tả; trình bày hình thức văn xi *KN:- Làm tập tả phân biệt vần ât/ âc.( BT2a, b ) * HS HTT làm thêm BT3 (nếu thời gian) *TĐ:- Giáo dục HS ý thức viết chữ cẩn thận, trình bày đẹp II Đồ dùng dạy học: Bảng phụ, VBT III Hoạt động dạy học: A: Hoạt động bản: *Khởi động: - CTHĐTQ điều hành cho lớp chơi trò chơi - GV giới thiệu nêu mục tiêu học *HĐ1: Tìm hiểu bài: * Việc 1: HS lấy SGK; Đọc đoạn văn cần viết tả, nêu nội dung viết GV chốt ND: + Những dấu hiệu cho biết mùa đông với rẻo cao + Tìm từ khó viết, viết vào nháp : trườn xuống, chít bạc, khua lao xao * Việc 2: - Hoạt động nhóm đôi - Trao đổi theo cặp kết trả lời câu hỏi vừa tìm - Chia sẻ nội dung, nhận xét từ khó bạn viết -Việc 3: Hoạt động nhóm lớn: Thống ý kiến ND, trình bày viết - Đại diện 1- nhóm trả lời câu hỏi trước lớp.- Các nhóm khác nhận xét bổ sung *HĐ2: Nghe - viết tả - Nghe viết lượt GV theo dõi, giúp HS chậm - Tự dò bài, sốt lỗi Đánh giá: - TCĐG: + Ngồi tư viết, viết tả, trình bày s ạch + Viết từ:trườn xuống, chít bạc, khua lao xao + Viết tốc độ, chữ trình bày đẹp + Có ý thức viết chữ đẹp, giữ + Tự học - PPĐG: Quan sát, vấn đáp, viết - KTĐG: Ghi chép ngắn, đặt câu hỏi, viết nhận xét B Hoạt động thực hành: Bài tập 2: Việc 1: Hoạt động cá nhân: Làm vào -TL nhóm đơi, Nhóm lớn điều hành bạn nhóm trình bày, HS khác nghe NX, góp ý GV NX, chốt đáp án đúng: a/ Loại nhạc cụ: Lễ hội, tiếng b/Giấc ngủ - đất trời - vất vả Bài tập 3:Giấc mộng - làm người - xuất - nửa mặt - lấc láo - cất tiếng - lên tiếng - nhấc chàng - đất - lảo đảo - thật dài - nắm tay * HS HTT làm BT3(Nếu TG) Đánh giá: - TCĐG: +Làm tập tả điền vào ô trống ti ếng có âm đ ầu l/n + Viết từ theo yêu cầu, + Trình bày ,đẹp + Có ý thức giữ sạch,viết chữ đẹp + Tự học - PPĐG: Quan sát, vấn đáp, viết - KTĐG: Ghi chép ngắn, đặt câu hỏi, viết nhận xét C Hoạt động ứng dụng - Về nhà người thân tìm tiếng chứa am l/n C.Hoạt động ứng dụng: - Về nhà viết lại từ hay viết sai luyện viết lại cho đẹp ******************************* ÔN TẬP VÀ KIỂM TRA HỌC KÌ I Khoa học: I/ Mục tiêu: *KT: Giúp HS củng cố kiến thức: -“Tháp dinh dưỡng cân đối” -Tính chất nước -Tính chất thành phần không khí -Vòng tuần hoàn nước tự nhiên -Vai trò nước không khí sinh hoạt, lao động sản xuất vui chơi giải trí *TĐ: -Luôn có ý thức bảo vệ môi trường nước, không khí vận động người thực *NL:Giao tiếp hợp tác II/ Chuẩn bị: -HS chuẩn bò tranh, ảnh việc sử dụng nước, không khí sinh hoạt, lao động sản xuất vui chơi giải trí III Hoạt động học: A.Hoạt động bản: *Khởi động: - Ban văn nghệ tổ chức cho lớp chơi trò chơi - GV giới thiệu nêu mục tiêu trọng tâm tiết học Hoạt động 1: Ôn tập phần vật chất GV chuẩn bò phiếu học tập cá nhân phát cho HS -Yêu cầu HS hoàn thành phiếu khoảng phút -GV nhận xét làm HS *Gv kết luận: Tháp dinh dưỡng cân đối Đánh giá: - TCĐG:+ Nắm tháp dinh dưỡng cân đối +Tích cực tham gia thảo luận +Giáo dục HS biết giải công việc +NL tự học giải vấn đề - PPĐG: Quan sát, vấn đáp - KTĐG: Ghi chép ngắn, đặt câu hỏi * Hoạt động 2: Vai trò nước, không khí đời sống sinh hoạt -GV tổ chức cho HS hoạt động nhóm Nhóm trưởng báo cáo việc chuẩn bò nhóm - Yêu cầu nhóm thi kể vai trò nước không khí sống hoạt động vui chơi giải trí người -Yêu cầu nhóm cử đại diện vào ban giám khảo -Gọi nhóm lên trình bày, nhóm khác đặt câu hỏi -GV nhận xét nhóm *Gv kết luận: Tính chất nước Tính chất thành phần không khí Vòng tuần hoàn nước tự nhiên Vai trò nước không khí sinh hoạt, lao động sản xuất vui chơi giải trí Đánh giá: - TCĐG:+ Biết tính chất nước Tính chất thành phần không khí + Biết nước nguồn tài nguyên quý cần bảo vệ +Tích cực tham gia thảo luận +Giáo dục HS biết giải công việc +NL tự học giải vấn đề - PPĐG: Quan sát, vấn đáp - KTĐG: Ghi chép ngắn, đặt câu hỏi B Hoạt động ứng dụng: - GV dặn HS nhà chia sẻ với người thân nội dung Thứ ba, ngày 18 tháng 12 năm 2018 ĐOẠN VĂN TRONG BÀI VĂN MIÊU TẢ ĐỒ VẬT Tập làm văn: I.Mục tiêu: *KT:- Hiểu đựơc cấu tạo đoạn văn văn miêu tả đồ vật, hình thức thể giúp nhận biết đoạn văn (ND ghi nhớ) *KN:- Nhận biết cấu tạo đoạn văn (BT1, mục III); viết đoạn văn miêu tả bao quát bút (BT2) * HS HTT: Viết đoạn văn miêu tả chân thực, giàu cảm xúc, sáng tạo *TĐ:- Giáo dục HS yêu thích mơn Tập làm văn *NL: Tự học giải vấn đề II Đồ dùng dạy học: - Bảng phụ viết sẵn văn: Cây bút máy III Hoạt động dạy học: A Hoạt động bản: *Khởi động - CTHĐTQ điều hành cho lớp chơi trò chơi - GV giới thiệu nêu mục tiêu học B Hoạt động thực hành: * HĐ1 : Tìm hiểu ví dụ : BT1, 2, ( 6-7 ’ ) - Gọi HS đọc Cái cối tân -Yêu cầu thảo luận nhóm TLCH: Tìm đoạn văn nội dung đoạn ? Nhóm lớn trao đổi, thống KQ- Nhận xét, kết luận lời giải 10 *TĐ:- Giáo dục tính cẩn thận, xác *NL:Học tốn II.Đồ dùng dạy học: - Bảng phụ, VBT III Hoạt động dạy học: A.Hoạt động bản: *Khởi động: - Ban văn nghệ tổ chức cho lớp chơi trò chơi - GV giới thiệu nêu mục tiêu trọng tâm tiết học B.Hoạt động thực hành: Bài 1a: (Tr 90) Viết số thích hợp: Việc 1: Cá nhân làm vào BTT Việc 2: Thảo luận bạn bên cạnh Việc 3: HĐ nhóm lớn: Nhóm trưởng điều hành bạn nhóm trình bày, HS khác nghe NX, góp ý .GV Yêu cầu HS nêu cách tìm thừa số chưa biết phép nhân, chia * Chốt KT: Tìm thành phần chưa biết liên quan đến phép chia Bài ( Tr 90): Dựa vào biểu đồ trả lời câu hỏi Việc 1: Cá nhân làm vào BTT Việc 2: Thảo luận bạn bên cạnh Việc 3: HĐ nhóm lớn: Nhóm trưởng điều hành bạn nhóm trình bày, HS khác nghe NX, góp ý GV NX, nêu KQ *Củng cố: * Chốt KT: Đọc xử lý thông tin đồ * Bài 2: (HS HTT làm TG) Đánh giá: -TCĐG:+Viết số thích hợp vào trống.Nắm cách tìm số b ị chia, s ố chia, thương Thừa số ,thừa số, tích (BT1).Trả lời câu hỏi (BT4) +Thực thành thạo phép tính nhân,chia cho số có hai,ba chữ số ,tìm thành phần chưa biết + Giáo dục HS biết tự giác +NL tự học giải vấn đề - PPĐG: Quan sát,vấn đáp, viết - KTĐG: Ghi chép ngắn, đặt câu hỏi, viết nhận xét C Hoạt động ứng dụng: Chia sẻ với người thân số BT chia cho số có ba chữ số -Thứ tư, ngày 19 tháng 12 năm 2018 12 Toán: DẤU HIỆU CHIA HẾT CHO I Mục tiêu: Giúp HS: *KT:- Biết dấu hiệu chia hết cho không chia hết cho *KN:Biết số chẵn số lẻ BTCL: 1, *TĐ:- Giáo dục HS tính cẩn thận, xác *NL:Học toán II Đồ dùng dạy học: Bảng phụ, VBT III Hoạt động dạy học: A.Hoạt động bản: * Khởi động:- Trưởng ban học tập cho bạn khởi động cách nêu lại cách thương có chữ số tìm - GV giới thiệu bài, nêu mục tiêu trọng tâm tiết học *Đánh giá: - TCĐG: + Nắm cách tìm thương có chữ số + Tham gia trò chơi tích cực, chủ động, sơi + Tự học, hợp tác - PPĐG: Quan sát, vấn đáp - KTĐG: Ghi chép ngắn, đặt câu hỏi * Hình thành kiến thức * Giới thiệu dấu hiệu chia hết cho ( 10-12 phút ) - Treo bảng phụ ghi bảng chia SGK - Các số tận chia hết cho không chia hết cho 2? +Yêu cầu HS đọc nhận xét * Kết luận: Các số có chữ số tận 0; 2; ; 6; chia hết cho Số chia hết cho số chẵn Số không chia hêt cho số lẻ - Yêu cầu HS nêu lấy ví dụ Đánh giá: -TCĐG:+Nắm số có chữ số tận 0; 2; ; 6; chia hết cho Số chia hết cho số chẵn Số không chia hêt cho số lẻ + Giáo dục HS biết tự giác +NL tự học giải vấn đề - PPĐG: Quan sát,vấn đáp, viết - KTĐG: Ghi chép ngắn, đặt câu hỏi, viết nhận xét B.Hoạt động thực hành: * Luyện tập ( 18-20 phút ) BT1 – (Tr 95) Việc 1: Cá nhân làm vào BTT Việc 2: Thảo luận bạn bên cạnh Việc 3: HĐ nhóm lớn: Nhóm trưởng điều hành bạn nhóm trình bày, HS khác nghe NX, góp ý GV NX, nêu KQ Bài ( Tr 95): Viết số Việc 1:- Cá nhân làm ( Viết số có chữ số chia hết cho ) 13 Việc 2: - HĐ nhóm đơi: Đánh giá bài, sửa Việc 2:- HĐ nhóm lớn: Thống KQ GV theo dõi, NX, chốt kq a Số chia hết cho 2: 98; 1000; 744; 7536 b Số không chia hết cho 2: 35, 89, 867… * Chốt KT: số chia hết cho 2; không chia hết cho Đánh giá: -TCĐG:+Nắm số có chữ số tận 0; 2; ; 6; chia hết cho Số chia hết cho số chẵn Số không chia hêt cho số lẻ + Giáo dục HS biết tự giác +NL tự học giải vấn đề - PPĐG: Quan sát,vấn đáp, viết - KTĐG: Ghi chép ngắn, đặt câu hỏi, viết nhận xét C Hoạt động ứng dụng: Chia sẻ với người thân số BT dấu hiệu chia hết cho Tập đọc: RẤT NHIỀU MẶT TRĂNG (TT) I.Mục tiêu: *KT:- Biết đọc với giọng kể nhẹ nhàng, chậm rãi; bước đầu biết đọc diễn cảm đoạn văn có lời nhân vật lời người dẫn chuyện *KN:- Hiểu ND bài: cách nghĩ trẻ em đồ chơi vật xung quanh ngộ nghĩnh, đáng yêu.( trả lời câu hỏi SGK) *TĐ:- Giáo dục HS có ý thức nghĩ đồ chơi vật có thật sống *NL: Có lực tự học tự giải vấn đề II Đồ dùng dạy học: + Tranh minh học tập đọc + Bảng phụ ghi sẵn đoạn văn cần luyện đọc III Hoạt động dạy học: A Hoạt động * Khởi động: - CTHĐTQ điều hành cho lớp chơi trò chơi khởi động - GV giới thiệu mục tiêu học B Hoạt động thực hành: * Quan sát tranh trả lời câu hỏi: - Nhóm em quan sát tranh trao đổi - Nhóm trưởng cho bạn chia sẻ trước lớp kết quan sát - Báo cáo với cô giáo thống ý kiến HĐ Luyện đọc Việc 1: Nghe bạn đọc toàn 14 Việc 2: N4: Nhóm trưởng điều hành bạn nhóm luyện đọc từ khó: Cơng chúa, - Đọc nối tiếp ba đoạn; đọc từ khó( NT giúp đỡ bạn yếu phát âm từ khó, câu dài) Đọc từ giải -Việc 3: Ban học tập tổ chức cho nhóm thi đọc trước lớp nhận xét, bình chọn nhóm đọc tốt *HĐ Tìm hiểu (HĐ cá nhân, nhóm) Việc 1: Mỗi bạn tự đọc thầm trả lời câu hỏi SGK Việc 2: N4: NT điều hành bạn thảo luận theo câu hỏi - Nêu nội dung bài: Nội dung: Cách nghĩ trẻ em đồ chơi vật xung quanh ngộ nghĩnh, đáng yêu Việc 3: Ban học tập tổ chức cho bạn chia sẻ trước lớp Việc 4: Báo cáo cô giáo việc em làm được, nhận xét, bổ sung *HĐ3 Luyện đọc diễn cảm( HĐ nhóm) Việc 1: N4: Các nhóm tự chọn đoạn mà em u thích luyện đọc nhóm - Chú ý nhấn giọng từ gạch chân: Việc 2: NT tổ chức cho bạn luyện đọc phân vai (người dẫn chuyện hề, công chúa) * HS HTT: Đọc diễn cảm toàn phù hợp với nội dung nhân vật Việc 3: Ban học tập tổ chức cho nhóm thi đọc trước lớp Việc 4: Cả lớp bình chọn nhóm đọc hay - Nhận xét, tuyên dương C Hoạt động ứng dụng: - Câu chuyện giúp bạn hiểu điều gì? Bạn thích NV nào? Vì sao? - GV dặn HS nhà chia sẻ với người thân nội dung tập đọc chuẩn bị sau MỘT PHÁT MINH NHO NHỎ Kể chuyện: I Mục tiêu: *KT:+ HS biết dựa vào tranh minh hoạ (SGK) lời kể GV, bước đầu kể lại toàn câu chuyện Một phát minh nho nhỏ rõ ý chính, diễn biến *KN:+ Hiểu nội dung chuyện: Cô bé Ma-ri-a ham thích quan sát, chịu suy nghĩ nên phát quy luật tự nhiên biết trao đổi ý nghĩa câu chuyện * HS HTT: Lời kể tự nhiên, phối hợp cử chỉ, điệu bộ, nét mặt *TĐ:+ Giáo dục HS ý thức thích học kể chuyện *NL:Giao tiếp hợp tác II Đồ dùng dạy học: Tranh minh họa SGK III Hoạt động dạy học A.Hoạt động bản: * Khởi động: ( 2-4 phút) 15 - CTHĐTQ điều hành cho lớp chơi trò chơi khởi động - Giáo viên giới thiệu nêu mục tiêu trọng tâm tiết học B Hoạt động thực hành: * HĐ 1( 5-6 phút): GV treo tranh kể ND câu chuyện - GV kể lại đoạn câu chuyện tranh minh hoạ, kể nối tiếp toàn câu chuyện Một phát minh nho nhỏ + GV kể chuyện lần 1: Lời kể thong thả, phân biệt lời nhân vật + GV kể lần 2: kết hợp vừa kể vùa vào tranh minh hoạ nội dung đoạn +Yêu cầu HS kể nhóm nêu ý nghĩa truyện + Theo dõi giúp nhóm có HS chậm + GV viết nội dung tranh.Gọi HS nhắc lại * HĐ 2( 8-10 phút): Kể theo nhóm lớn: - Việc 1: Cá nhân nhìn tranh tự kể chuyện, nhóm đơi kể chuyện - Việc 2: HĐ nhóm lớn: Nhóm trưởng điều hành bạn nhóm trình bày, HS khác nghe NX, góp ý, đặt câu hỏi chia sẻ ND ý nghĩa câu chuyện - Việc 3: Trao đổi ý nghĩa câu chuyện - GV củng cố ý nghĩa câu chuyện: Ca ngợi cô bé Ma-ri-a ham thích quan sát, chịu suy nghĩ nên phát quy luật tự nhiên biết trao đổi ý nghĩa câu chuyện * HĐ 3( 8- 10 phút): Thi kể chuyện trước lớp: - Việc 1: Cá nhân, đại diện nhóm thi kể chuyện GV YC nhóm khác QS, NX ND, cách diễn đạt bạn - Việc 2: Cá nhân, đại diện nhóm trao đổi ý nghĩa câu chuyện + Yêu cầu HS lớp đặt câu hỏi cho bạn vừa kể + Ví dụ:H: Theo bạn, Ma-ri-a người nào? H: Câu chuyện muốn nói với điều gì? H: Bạn học tập Ma-ri-a đức tính gì? Đánh giá: -TCĐG:+ Kể lại câu chuyện dựa theo nội dung tranh + Thể lời kể tự nhiên, phối hợp lời kể với cử chỉ, ệu b ộ, nét m ặt, biết thay đổi giọng kể phù hợp với nội dung câu chuyện + Hiểu ý nghĩa câu chuyện + Biết theo dõi, nhận xét, đánh giá lời kể bạn - PPĐG: Quan sát, vấn đáp - KTĐG: Ghi chép ngắn, đặt câu hỏi C Hoạt động ứng dụng - Kể lại câu chuyện Một phát minh nho nhỏ 16 Đánh giá: - TCĐG: :+ Kể lại câu chuyện câu chuyện Một phát minh nho nh ỏ hi ểu ý nghĩa câu chuyện ********************************* Thứ năm, ngày 20 tháng 12 năm 2018 DẤU HIỆU CHIA HẾT CHO Toán: I.Mục tiêu: Giúp HS *KT:- Biết dấu hiệu chia hết cho 5, không chia hết cho *KN:- Biết kết hợp dấu hiệu chia hết cho với đấu hiệu chia hết cho - BTCL: BT1, BT4 *TĐ:- Giáo dục HS tính cẩn thận, xác *NL:Học toán II Đồ dùng dạy học: Bảng phụ, VBT III Hoạt động dạy học: A.Hoạt động bản: *Khởi động: - Ban văn nghệ tổ chức cho lớp chơi trò chơi - GV giới thiệu nêu mục tiêu trọng tâm tiết học * Giới thiệu dấu hiệu chia hết cho ( 10-12 phút ) - Treo bảng phụ ghi bảng chia SGK.+ Y/c TL nhóm TLCH Các số tận chia hết cho khơng chia hết cho 5? -Yêu cầu HS đọc nhận xét + Kết luận: * Chốt kiến thức: Dấu hiệu chia hết không chia hết cho - Yêu cầu HS nêu lấy ví dụ Đánh giá: -TCĐG:+Nắm số có chữ số tận 55 chia hết cho5 Số khơng có chữ số tận khơng chia hết cho + Giáo dục HS biết tự giác +NL tự học giải vấn đề - PPĐG: Quan sát,vấn đáp, viết - KTĐG: Ghi chép ngắn, đặt câu hỏi, viết nhận xét B.Hoạt động thực hành:Luyện tập ( 18-20 phút ) BT1 – (Tr 96) Việc 1: Cá nhân làm vào BTT Việc 2: Thảo luận bạn bên cạnh Việc 3: HĐ nhóm lớn: Nhóm trưởng điều hành bạn nhóm trình bày, HS khác nghe NX, góp ý GV NX, nêu KQ * Chốt kiến thức: Dấu hiệu chia hết không chia hết cho Bài ( Tr 96): 17 - Cá nhân làm ( Tìm số vừa chia hết cho5; Số chia hết cho khơng chia hết cho 2.) - HĐ nhóm đơi: Đánh giá bài, sửa - HĐ nhóm lớn: Thống KQ GV theo dõi, NX, chốt kq a) Số vừa chia hết cho 2: 660; 3000 b) Số chia hết cho không chia hết cho 2: 75; 35; 945 * Chốt KT: Viết số theo dấu hiệu chia hết - Nếu TG; y/c HS HTT làm thêm BT2 -TCĐG:+Nắm số có chữ số tận 55 chia hết cho5 Số khơng có chữ số tận khơng chia hết cho + Giáo dục HS biết tự giác +NL tự học giải vấn đề - PPĐG: Quan sát,vấn đáp, viết - KTĐG: Ghi chép ngắn, đặt câu hỏi, viết nhận xét C Hoạt động ứng dụng: Chia sẻ với người thân số BT dấu hiệu chia hết -Luyện từ câu: VỊ NGỮ TRONG CÂU KỂ AI LÀM GÌ ? I Mục tiêu: *KT:- Nắm kiến thức để phục vụ cho việc nhận biết vị ngữ câu kể Ai làm gì? (ND ghi nhớ) *KN:- Nhận biết bước đầu tạo câu kể Ai làm gì? theo yêu cầu cho trước, qua thực hành luyện tập (mục III).* HS HTT nói câu kể Ai làm ? tả hoạt động nhân vật tranh ( BT3, mục III ) - Sử dụng câu kể Ai làm gì? cách linh hoạt sáng tạo nói viết *TĐ:- Giáo dục HS ý thức sử dụng xác câu nói, viết *NL: Tự học giải vấn đề; giao tiếp hợp tác II Đồ dùng dạy học: - Bảng viết sẵn đoạn văn tập phần nhận xét - Bảng phụ viết sẵn BT2 phần luyện tập III Các hoạt động dạy học: A Hoạt động bản: Khởi động:: - CTHĐTQ điều hành cho lớp chơi trò chơi khởi động Giới thiệu ND học B Hoạt động thực hành: *HĐ1: Phần nhận xét- rút ghi nhớ: 10-12’ Việc 1: BT1: Yêu cầu CN HS làm tập TL nhóm đơi- Trình bày KQ - Cùng HS nhận xét chốt câu kể Ai làm gì? 18 Việc 2: BT2 -Y/ C HS tự làm bài, nhóm đơi, nhóm lớn thống KQ Nhận xét chữa : Tìm VN nêu ý nghĩa Việc 3: BT3 – CN tự làm bài, nhóm đơi, nhóm lớn thống KQ - Nhận xét chốt KT ý nghĩa vị ngữ: Vị ngữ câu kể Ai làm ?Do ĐộngTừ cụm Động từ tạo thành *HĐ2 : Ghi nhớ - Gọi HS đọc ghi nhớ SGK - Gọi HS đặt câu kể Ai làm gì? NX Đánh giá: -TCĐG:+ Nắm nội dung ghi nhớ +Tích cực, chủ động +NL tự học giải vấn đề -PPĐG: Vấn đáp, quan sát - KTĐG: Đặt câu hỏi, ghi chép ngắn B Hoạt động thực hành *HĐ3 : Phần luyện tập: 12 -15’ ( YC làm BTT) Bài 1: - Việc 1: Cá nhân làm vào - Việc 2: Nhóm đơi thảo luận - Việc 3: HĐ nhóm lớn: Nhóm trưởng điều hành bạn nhóm trình bày, HS khác nghe NX, góp ý.- GV NX, KL lời giải đúng: Câu kể Ai làm gì? BT2 : - Việc 1: Cá nhân làm vào - Việc 2: Nhóm đơi thảo luận - Việc 3: HĐ nhóm lớn: Nhóm trưởng điều hành bạn tham gia trò chơi tiếp sức để HĐKQ.- NX, KL lời giải đúng: Bà em kể chuyện cổ tích Bộ đội giúp dân ta gặt lúa - Cá nhân làm BTTV, HS HTT nói câu kể Ai làm gì? - Nêu KQ , HS khác NX, góp ý GV NX, tuyên dương HS đặt câu hay * C/ cố: Chốt cách viết câu kể MT hoạt động nhân vật tranh Đánh giá: -TCĐG:-Nắm câu kể Ai làm gì? -Vị ngữ câu kể Ai làm gì? +Tích cực tham gia hoạt động +Giáo dục HS biết cộng tác lẫn +NL tự học giải vấn đề -PPĐG:Vấn đáp,Viết -KTĐG:Đặt câu hỏi, Viết lời nhận xét C Hoạt động ứng dụng: - GV dặn HS nhà chia sẻ với người thân nội dung LTVC 19 Khoa học: ÔN TẬP VÀ KIỂM TRA HỌC KÌ I I/ Mục tiêu: Giúp HS củng cố kiến thức: *KT: -“Tháp dinh dưỡng cân đối” -Tính chất nước -Tính chất thành phần không khí -Vòng tuần hoàn nước tự nhiên -Vai trò nước không khí sinh hoạt, lao động sản xuất vui chơi giải trí *TĐ: -Luôn có ý thức bảo vệ môi trường nước, không khí vận động người thực *NL:Giao tiếp hợp tác II/ Chuẩn bị: -HS chuẩn bò tranh, ảnh việc sử dụng nước, không khí sinh hoạt, lao động sản xuất vui chơi giải trí III Hoạt động học: A.Hoạt động bản: *Khởi động: - Ban văn nghệ tổ chức cho lớp chơi trò chơi - GV giới thiệu nêu mục tiêu trọng tâm tiết học B.Hoạt động thực hành: Tổ chức thi: Tuyên truyền viên xuất sắc -GV tổ chức cho HS làm việc theo cặp đôi -GV giới thiệu: Môi trường nước, không khí ngày bò tàn phá Vậy em gửi thông điệp tới tất người Hãy bảo vệ môi trường nước không khí Lớp thi xem đôi bạn người tuyên truyền viên xuất sắc -Hs thi tuyên truyền trước lớp - GV nhận xét, tun dương Đánh giá: - TCĐG:+ Biết khơng khí có quanh vật Khơng khí có chỗ trống vật Sự tồn khơng khí + Biết khơng khí nguồn tài ngun q cần bảo vệ +Tích cực tham gia thảo luận +Giáo dục HS biết giải công việc.Ba ỏ vệ mơi tr ường n ước khơng khí +NL tự học giải vấn đề - PPĐG: Quan sát, vấn đáp 20 - KTĐG: Ghi chép ngắn, đặt câu hỏi C.Hoạt động ứng dụng: Về nhà ôn lại kiến thức học để chuẩn bò tốt cho kieåm tra ********************************** Thứ sáu, ngày21 tháng 12 năm 2018 LUYỆN TẬP Toán: I.Mục tiêu: *KT:- Bước đầu biết vận dụng dấu hiệu chia hết cho dấu hiệu chia hết cho *KN:- Nhận biết số vừa chia hết cho vừa chia hết cho số tình đơn giản - BTCL: BT1, BT2, BT3 *TĐ:- Giáo dục HS tính cẩn thận, xác làm Toán *NL:Học toán II.Đồ dùng dạy học: Bảng phụ, VBT III.Hoạt động dạy học: A.Hoạt động bản: *Khởi động: - Ban văn nghệ tổ chức cho lớp chơi trò chơi - GV giới thiệu nêu mục tiêu trọng tâm tiết học B.Hoạt động thực hành: Bài 1a: (Tr 96): Việc 1: Cá nhân làm vào BTT Việc 2: Thảo luận bạn bên cạnh Việc 3: HĐ nhóm lớn: Nhóm trưởng điều hành bạn nhóm trình bày, HS khác nghe NX, góp ý GV NX, nêu KQ a Số chia hết cho2: 4568; 66814; 3576… b Số chia hết cho 5: 2050; 2355… * Chốt KT: Dấu hiệu chia hết cho 2; Bài ( Tr 96): Việc 1: Cá nhân làm vào BTT Việc 2: Thảo luận bạn bên cạnh Việc 3: HĐ nhóm lớn: Nhóm trưởng điều hành bạn nhóm trình bày, HS khác nghe NX, góp ý GV NX, nêu KQ * Chốt KT: Dấu hiệu chia hết cho 2, cho * Bài 3: Việc 1: Cá nhân làm vào BTT Việc 2: Thảo luận bạn bên cạnh 21 Việc 3: HĐ nhóm lớn: Nhóm trưởng điều hành bạn nhóm trình bày, HS khác nghe NX, góp ý GV NX, nêu KQ - Yêu cầu HS nêu lí chọn số phần Có giải thích Chốt KT: Dấu hiệu chia hết cho 2, cho -TCĐG.+ Các số vừa chia hết cho chữ số tận phải Nắm số có chữ số tận 55 chia hết cho5 Số khơng có chữ số tận không chia hết cho + Giáo dục HS biết tự giác +NL tự học giải vấn đề - PPĐG: Quan sát,vấn đáp, viết - KTĐG: Ghi chép ngắn, đặt câu hỏi, viết nhận xét C Hoạt động ứng dụng: Chia sẻ với người thân số BT dấu hiệu chia hết ập làm văn: LUYỆN TẬP XÂY DỰNG ĐOẠN VĂN MIÊU TẢ ĐỒ VẬT I Mục tiêu: *KT:- Nhận biết đoạn văn thuộc phần đoạn văn miêu tả, nội dung miêu tả đoạn, dấu hiệu mở đầu đoạn văn( BT1); *KN:Viết đoạn văn tả hình dáng bên ngồi, đoạn văn tả đặc điểm bên cặp sách (BT2, BT3) * HS HTT: Miêu tả đồ vật chân thực, giàu cảm xúc, sáng tạo *TĐ:- Giáo dục HS biết yêu quý, giữ gìn đồ dùng, đồ chơi *NL: Tự học giải vấn đề II.Đồ dùng dạy học: - Bảng phụ viết sẵn đoạn văn tả cặp tập III Hoạt động dạy học: A.Hoạt động bản: *Khởi động - CTHĐTQ điều hành cho lớp chơi trò chơi - GV giới thiệu nêu mục tiêu học B Hoạt động thực hành: * HĐ1 : Hướng dẫn HS làm tập 1: ( 9-10 ’ ) Việc 1: - Gọi HS đọc yêu cầu nội dung BT1 Việc 2: - Yêu cầu HS trao đổi theo nhóm bàn làm vào VBT Việc 3: - Nhóm lớn thống kết * Chốt câu trả lời : a) Các đoạn văn thuộc phần thân văn miêu tả b) Đ1: Đó … long lanh (Tả hình dáng bên ngồi cặp) Đ2: Quai cặp…đeo ba lơ ( Tả quai cặp dây đeo) Đ3: Mở cặp em thấy… thước kẻ (Tả cấu tạo bên cặp) 22 c) Nội dung miêu tả đoạn báo hiệu từ ngữ: Đ1: Màu đỏ tươi…; Đ2: Quai cặp…; Đ3: Mở cặp ra… Đánh giá: -TCĐG: Biết xác định đượcmỗi đoạn văn thuộc phần đoạnvăn miêu tả Nội dung miêu tả đoạn.(BT1) +Tự giác tham gia hoạt động học +Giáo dục HS biết chia sẻ để giải công vi ệc +NL tự học giải vấn đề -PPĐG:Quan sát,vấn đáp -KTĐG: Ghi chép ngắn ,kể chuyện * HĐ2 : Hướng dẫn HS làm tập 2: ( 8- ’ ) Việc 1: Cá nhân làm BTTV; Việc 2: Ban học tập tổ chức cho bạn trình bày trước lớp nhận xét, bình chọn bạn viết hay đoạn MT hình dáng bên cặp * GV nhận xét, chốt KT đặc điểm bên * HĐ3 : Hướng dẫn HS làm tập 3: ( 8- ’ ) Việc 1: Cá nhân làm BTTV; Việc 2: Ban học tập tổ chức cho bạn trình bày trước lớp nhận xét, bình chọn bạn viết hay đoạn MT đặc điểm bên cặp * GV nhận xét, chốt KT đặc điểm bên Đánh giá: -TCĐG: Viết đoạn văn tả hình dáng bên ngồi, đoạn văn tả đặc điểm bên cặp sách (BT2, BT3) +Tự giác tham gia hoạt động học +Giáo dục HS biết chia sẻ để giải công vi ệc +NL tự học giải vấn đề -PPĐG:Quan sát,vấn đáp -KTĐG: Ghi chép ngắn ,kể chuyện C Hoạt động ứng dụng - GV dặn HS nhà chia sẻ với người thân nội dung học Ôn luyện Tiếng Việt : EM TỰ ÔN LUYỆN TUẦN 17 I Mục tiêu: *KT: - Đọc hiểu Hoa anh đào Hiểu vẻ đẹp hoa anh đào ý nghĩa hoa anh đào với sống người Nhật Bản (BT2) - Viết từ chứa tiếng bắt đầu l/n( tiếng có vần ất/ấc) (BT3) - Đặtđược câu kể Ai làm gì? (BT4) *KN: Vận dụng kiến thức học để làm tốt tập BTCL: 2, 3, *TĐ: Giáo dục HS hiểu ý nghĩa hoa anh đào *NL:Tự học giải vấn đề II Hoạt động dạy - hoc: A Hoạt động HĐ1: Khởi động: Trưởng BVN cho lớp hát bài: Trái đất 23 - Nghe GV giới thiệu nêu mục tiêu trọng tâm tiết h ọc B Hoạtđộng thực hành HĐ 2: Làm các tập 2; 3; Việc 1: Làm việc nhân Việc 2: Hoạt động N2: Chia sẻ nhóm Việc 3: Chia sẻ trước lớp, nhận xét, đánh giá Bài 2: Đọc trả lời câu hỏi a,b,c,d,e Dự kiến kết quả: a) Hoa anh đào tượng trưng cho sắc đẹp,sự mong manh trắng b)Vì miền Nam nước Nhật khí hậu ấm áp,ở phía Bắc nước Nhật khí h ậu lạnh giá c)Vào lễ hội người Nhật Bản thường tổ chức mừng hoa khắp đất nước d)Hoa anh đào ta liên tưởng đến hoa Sen Việt nam e)HS tự viết Bài 3:Tìm từ ngữ viết sai viết lại cho đúng.: Việc 1: Làm việc nhân Việc 2: Hoạt động N2: Chia sẻ nhóm Việc 3: Chia sẻ trước lớp, nhận xét, đánh giá Dự kiến kết quả: *Viết sai:Nao động, na hét, lổi tiếng, nành nặn, tia l ắng, lóng l ực *Viết lại cho đúng:Lao động,la hét, tiếng, tia nắng, nóng n ực Bài 4:Viết câu kể việc em làm ngày hôm qua Dự kiến kết quả: HS tự viết Đánh giá: +TCĐG: Nắm nội dung câu chuyện trả lời đầy đủ nội dung câu h ỏi.(BT2) + Viết từ chứa tiếng bắt đầu l/n( tiếng có vần ất/ấc) (BT3) + Đặtđược câu kể Ai làm gì? (BT4) +Giáo dục HS tính tự giác +NL hiểu cảm thụ văn bản.+PPĐG: Quan sát, vấn đáp, vi ết +KTĐG:Đặt câu hỏi,ghi chép ngắn, viết nhận xét C Hoạt động ứng dụng - Đọc lại cho người thân nghe Hoa anh đào Đánh giá:- TCĐG:+ Nắm nội dung Hoa anh đào -ÔN LUYỆN TỐN: EM TỰ ƠN LUYỆN TUẦN 17 I.Mục tiêu: *KT:-Thực phép nhân ,phép chia cho số có đến ba ch ữ s ố.( BT1) (BT5) -Giải tốn có lời văn.(BT8) *KN : Biết giải toán thực phép nhân ,phép chia cho số có đến ba chữ số BTCL:(Bài 1; 5; ) *TĐ:Giáo dục tính tự giác học tập 24 *NL:Tự học giải vấn đề B Hoạt động thực hành Bài 1:Đặt tính tính - Em dùng bút tự làm vào ôn luy ện - Em trao đổi so sánh kết với bạn Dự kiến KQ: 1111 : 35 = 31 12420 :46 = 270 11958:58 = 20 Bài 4a:Viết số thích hợp vào trống - Cá nhân tự làm vào ôn luyện - Việc 1: Em bạn tính viết kết vào Việc 2: Em bạn đổi cho để kiểm tra kết làm c Dự kiến KQ: 26 16 126 47 38 107 1222 608 13482 Bài 8: Giải toán : - Em tự làm vào ôn luyện - Em trao đổi so sánh kết với bạn Dự kiến KQ: 108 thùng chứa số hàng là:108 x25= 2700(tấn) Mỗi xe chở số hàng là: 2700 : 15=180(tấn) Đáp số: 180 hàng Đánh giá: TCĐG :-Thực phép nhân ,phép chia cho số có đến ba chữ số.( BT1) (BT5) -Giải tốn có lời văn.(BT8) +Tích cực tham gia làm +Giáo dục HS ý thức tự giác +NL tự học giải vấn đề -PPĐG: Quan sát,Vấn đáp,viết -KTĐG:Đặt câu hỏi,HS viết,GV ghi nhận xét C Hoạt động ứng dụng Cùng người thân giải vận dụng Trang 65 Sinh hoạt: SINH HOẠT LỚP I Mục tiêu: - Đánh giá hoạt động tuần 17 25 - Triển khai kế hoạch hoạt động tuần 18 II Hoạt động bản: * Sinh hoạt văn nghệ: Trưởng ban văn nghệ cho lớp hát tập thể chơi số trò ch * Sinh hoạt lớp: Nhận xét hoạt động tuần 17 - Đại diện ban nhận xét ưu khuyết điểm tuần - HĐTQ nhận xét chung mặt hoạt động lớp - HS tham gia phát biểu ý kiến GVCN bổ sung góp ý thêm Đánh giá: - TCĐG: + Đánh giá đúng, xác, công ho ạt động l ớp tu ần 17 + Biết phát huy ưu điểm khắc phục tồn tại, hạn chế tu ần qua + Có ý thức tự vươn lên xây dựng tập thể lớp vững mạnh + Mạnh dạn chia sẻ ý kiến trước lớp - PPĐG: Quan sát, vấn đáp - KTĐG: Ghi chép ngắn, đặt câu hỏi * Kế hoạch tuần 18: - GV phổ biến kế hoạch hoạt động tuần tới : + Tiếp tục ổn định nề nếp + Bổ sung đầy đủ dụng cụ học tập + Giữ vệ sinh lớp học khu vực phân cơng + Trang trí lớp học +Chuẩn bị tốt cho ngày thi Giới thiệu sách Đánh giá: - TCĐG: + Nắm kế hoạch tuần 18 + Thực nghiêm túc kế hoạch đề III Hoạt động ứng dụng: - GVCN tuyên dương tinh thần tham gia cá nhân tập th ể l ớp 26 ... thảo luận theo câu hỏi - Nêu nội dung bài: Nội dung: Cách nghĩ trẻ em giới, mặt trăng ngộ nghĩnh, đáng yêu Việc 3: Ban học tập tổ chức cho bạn chia sẻ trước lớp Việc 4: Báo cáo cô giáo việc em... Bảng 2: cột đầu ); BT4 (a, b) Riêng HS HTT làm thêm BT2 (Nếu TG) 11 *TĐ:- Giáo dục tính cẩn thận, xác *NL :Học toán II.Đồ dùng dạy học: - Bảng phụ, VBT III Hoạt động dạy học: A.Hoạt động bản:... thảo luận theo câu hỏi - Nêu nội dung bài: Nội dung: Cách nghĩ trẻ em đồ chơi vật xung quanh ngộ nghĩnh, đáng yêu Việc 3: Ban học tập tổ chức cho bạn chia sẻ trước lớp Việc 4: Báo cáo cô giáo việc
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án lớp 4 theo tuần năm học 2018 2019 mới nhất tuần 17 (1) , Giáo án lớp 4 theo tuần năm học 2018 2019 mới nhất tuần 17 (1) , C. Hoạt động ứng dụng:

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay