Giáo án lớp 1 theo tuần năm học 2018 2019 mới nhất tuần 21

16 11 0
  • Loading ...
1/16 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/03/2019, 16:04

TuÇn 21 Thứ hai ngày 21 / / 2019 TIẾNG VIỆT: NGUN ÂM ĐƠI : // - VẦN CĨ ÂM CUỐI /UÔN/ , /UÔT/ Việc 0: Giới thiệu nguyên âm / uô/ * Đánh giá + PP: quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, trình bày miệng + Tiêu chí đánh giá: - HS biết vần có âm âm cuối, âm nguyên âm mới: / uô/ Việc 1: Học vần /uôn/ , /uôt/ * Đánh giá + PP: quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, trình bày miệng + Tiêu chí đánh giá: - Học sinh phát âm to, rõ ràng vần / uôn/, /uôt/ - Biết vần /n/có hai âm: / / ( đọc ua) /n/; Vần / t/ có âm //, âm cuối / t /, âm // ngun âm đơi - Vẽ mơ hình tiếng / tn/,/ tuốt / đưa vào mơ hình đọc trơn , đọc phân tích - Biết tìm tiếng có chứa vần /n/ /uôt/ - Biết thay để tạo tạo thành tiếng Vần /uôt/ kết hợp với thanh sắc nặng Vần /uôn/ kết hợp với - Thao tác mơ hình nhanh, xác * Nghỉ giải lao Việc 2: Viết: * Đánh giá + PP: viết, quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, viết nhận xét + Tiêu chí đánh giá: - Viết : tuồn tuột,buôn buốt,xuyên suốt theo mẫu in sẵn - Biết nối nét, khoảng cách chữ, chữ đều, đẹp - Hướng dẫn viết chữ nhỏ có nét cong tròn - H viết mẫu, trình bày cẩn thận ( Viết Em tập viết – Tập 2) Việc 3: Đọc: * Đánh giá + PP: quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, trình bày miệng + Tiêu chí đánh giá: - Đọc từ tròn rõ, âm, tiếng, từ: chuồn chuồn,chuột nhắt,bánh cuốn,ruột gà Đọc :Bài giải toán thơ - Đọc tốc độ theo yêu cầu Việc 4: Viết tả: * Đánh giá + PP: viết, quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, viết nhận xét + Tiêu chí đánh giá: - HS nghe tiếng, từ GV đọc; phân tích cấu trúc ngữ âm tiếng - Thao tác đúng, dứt khốt, xác - Nghe viết tả đoạn : Bài giải toán thơ - Viết nắn nót, cẩn thận, tốc độ,trình bày đẹp TOÁN: PHÉP CỘNG DẠNG 14 + I.MỤC TIÊU: *Giúp H: - Biết làm tính cộng( khơng nhớ) phạm vi 20 Biết cộng nhẩm dạng 14 + - Học sinh làm 1(cột 1, 2, 3), (cột 2, 3), (phần 1) - Giáo dục học sinh tính, cẩn thận, xác làm - Phát triển lực tính tốn,hợp tác nhóm II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: * Bó chục que tính que tính rời III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC: 1.Khởi động -Trưởng ban học tập tổ chức trò chơi: Ai nhanh - GV nhận xét, khen HS chơi tốt *Giới thiệu ghi bảng 2.Hoạt động bản: *Giới thiệu cách làm tính cộng dạng 14 + - HD’H lấy 14 que tính (gồm bó chục que rời) lấy thêm que tính Có tất que tính? - Đặt bó chục que tính bên trái que tính rời bên phải Có bó chục que tính, viết cột chục que rời, viết cột đơn vị - HD’H lấy thêm que tính đặt que tính rời “thêm que rời, viết cột đơn vị” - Nói muốn biết có tất que tính, ta gộp que rời với que rời que rời Có chục tính que tính rời 17 que tính *HD cách đặt tính cột dọc - T vừa nói vừa viết 14 viết cho thẳng cột với (ở cột đơn vị) + Viết dấu + ( dấu cộng) + Kẻ vạch ngang thay cho dấu + Tính ( từ trái sang phải) 14 *4 cộng 7, viết + *Hạ viết 17 14 cộng 17 ( 14 + = 17) - Gọi H nhắc lại cách đặt tính tính * Đánh giá: + PP: quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, trình bày miệng + Tiêu chí đánh giá: - Biết cộng nhẩm dạng 14 + - Nắm cách đặt tính tính dạng 14 + theo bước: * Bước 1: Đặt tính:Viết số thứ nhất, viết số thứ cho hàng thẳng cột, viết dấu cộng phía bên trái hai số , ngang số thay cho dấu * Bước 2: tính từ phải sang trái (Tính từ hàng đơn vị sang) Cho H nhgỉ giải lao 3.Hoạt động thực hành Bài 1: Tính ( cột 1, 2, 3) -Yêu cầu H đọc câu lệnh -HD’H làm bảng -Huy động kết quả,chốt cách tính Chốt cách tính Bài 2: Tính - Cho H làm kẻ li - Kiểm soát giúp H tính kết - Chữa huy động kết Bài 3: Điền số thích hợp vào trống - HD cho H hiểu 14 số cho cộng với số hàng kết hàng - Cho lớp làm SGK - Kiểm soát giúp H điền - Chữa bài, huy động kết ÔLTV: LUYỆN NGUYÊN ÂM ĐÔI // VẦN CĨ ÂM CUỐI: /n/, /t/ I MỤC TIÊU: - Giúp HS củng cố nắm kiểu vần có nguyên âm đôi: /uôn/, /uôt/ - Đọc tập đọc ( trang 50) Biết vẽ đưa tiếng vào mơ hình đọc trơn, phân tích.Biết thay âm đầu để tạo tiếng - HS đọc to rõ ràng, vẽ mơ hình tìm tiếng có vần : /n/, /t/ - Giáo dục H có hứng thú,u thích mơn học - Phát triển lực ngơn ngữ Tiếng Việt, tự học, hợp tác nhóm tốt II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: Sách BTTHTV - BP III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : 1.Khởi động: T/C trò chơi : Gọi thuyền * Đánh giá: + PP: quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, trình bày miệng + Tiêu chí đánh giá: - Tìm tiếng có chứa vần /uya/ut/ - Đọc to, rõ ràng Biết dùng thao tác tay để phân tích tiếng Hoạt động thực hành: Việc 1: Luyện đọc – Thực hành ngữ âm * Hướng dẫn H luyện đọc - H luyện đọc cá nhân, đọc nhóm - Thi đọc nhóm - T quan sát, nhận xét, đánh giá * Vẽ đưa tiếng /muôn/ buôn/ buôt/ thuột / vào mơ hình đọc trơn, đọc phân tích - H thực theo yêu cầu – GV theo dõi giúp đỡ học sinh chưa hoàn thành * Đánh giá: + PP: quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, trình bày miệng + Tiêu chí đánh giá: - Đọc tập đọc, đọc to rõ ràng, biết ngắt nghỉ chỗ có dấu câu, đảm bảo tốc độ - Vẽ mô hình đưa tiếng tiếng /mn/ bn/ bt/ thuột / vào mơ hình đọc trơn, đọc phân tích - Vẽ mơ hình đẹp, chữ viết rõ ràng, mẫu Biết dùng thao tác tay để phân tích tiếng * Cho H nghỉ giải lao Việc : Viết - T viết mẫu, hướng dẫn H tập viết chữ cỡ nhỏ : Nhóm chữ có nét móc, nét xiên : tr, th, nh, kh, ch - Cho H nhận xét độ cao, độ rộng chữ - Cho H viết bảng * Hướng dẫn H làm 1Điền vần /uôn/uôt/ vào chỗ chấm 2.Em viết tiếng vào ô trống bảng - Theo giỏi H làm tập vào - Chia sẻ kết nhóm – trước lớp - Nhận xét, đánh giá * Đánh giá: + PP: viết, quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, viết nhận xét + Tiêu chí đánh giá: - Biết điền vần /n/, /t/ để từ có nghĩa, làm đúng, nhanh - Chữ viết nắn nót, cẩn thận, mẫu ,trình bày đẹp Hoạt động ứng dụng: - Đánh giá tiết học, khen H học tốt, biết hợp tác với bạn - Chia sẻ với người thân học, ƠL TỐN: ƠN LUYỆN TUẦN 19 I MỤC TIÊU: Giúp học sinh - Nhận biết, đọc, viết số ; nêu hàng chục, hàng đơn vị số từ 11 đến 20 - HS vận dụng làm trang 6; trang 7; trang 8, trang Em tự ơn luyện Tốn – Tập - H u thích mơn học, làm cẩn thận - Phát triển lực tự học, tự giải vấn đề toán học II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: Em tự ơn luyện Tốn III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Khởi động: - Tổ chức HS nhảy đếm (như Trang em ơn luyện tốn.) - Nhận xét,tuyên dương * Đánh giá : + PP: quan sát, vấn đáp, tích hợp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, thực hành, nhận xét lời, trình bày miệng + Tiêu chí đánh giá: - Nhảy đếm lần nhảy 2.Hoạt động thực hành: HD.HS làm BT Em tự ơn luyện Tốn trang 6, 7, 8, Bài : a Em bạn viết số thích hợp vào li b.Em đọc cho bạn nghe số em ghi thống kết H thực hiện, chia sẻ kết nhóm đơi, trước lớp * Đánh giá : + PP: quan sát, vấn đáp, tích hợp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, thực hành, nhận xét lời, trình bày miệng + Tiêu chí đánh giá: - Biết đếm số lượng đồ vật viết số theo số lượng đồ vật Bài : a Em bạn viết số, đọc số, viết số chục số đơn vị số vào trống (theo mẫu) b Em bạn thống kết - Tổ chức H làm vào Em tự ơn luyện Tốn - T theo dõi giúp đỡ H hoàn thành BT - Chia sẻ kết cặp đôi, trước lớp * Đánh giá : + PP: quan sát, vấn đáp, tích hợp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, thực hành, nhận xét lời, trình bày miệng + Tiêu chí đánh giá: - HS nắm cấu tạo, cách viết, đọc số từ 11 đến 20 * HS nghỉ tiết Bài : a Em bạn nối tranh với số thích hợp (theo mẫu) b Em bạn thống kết Bài : a Em bạn tô màu vào thỏ b Em bạn viết số thích hợp vào chỗ chấm : Số thỏ chưa tô màu c Em bạn thống kết - Tổ chức HS làm - T theo dõi giúp đỡ H hoàn thành BT - Chia sẻ kết cặp đôi, trước lớp * Đánh giá : + PP: quan sát, vấn đáp, tích hợp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, trình bày miệng, phân tích, phản hồi + Tiêu chí đánh giá: - HS biết đếm vật nối số,tô màu yêu cầu - Làm xác, trình bày sạch, đẹp - Hợp tác với bạn tốt, trình bày tự tin, mạnh dạn B Hoạt động ứng dụng: - Chia sẻ với người thân học Thứ ba ngày 22 / / 2019 TOÁN: LUYỆN TẬP I MỤC TIÊU: Giúp học sinh; - Thực phép cộng ( không nhớ) phạm vi 20, cộng nhẩm dạng 14 + - HS làm 1(cột 1, 2,4), ( cột 1, 2, 4), 3( cột 1, 3) - Giáo dục học sinh tính xác, cẩn thận làm tập - PTNL tự học,tự giải đề hợp tác nhóm II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: Bảng phụ III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : Khởi động: Tính tính nhanh * Tổ chức chơi hai nhóm: làm tính phép tính dạng 14 + - Nhận xét HS làm đúng, tuyên dương * Đánh giá + PP: quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, trình bày miệng + Tiêu chí đánh giá: - HS thực đúng,nhanh phép tính dạng 14 + - Thao tác nhanh, xác 2.Hoạt động thực hành Bài 1: Đặt tính tính -Yêu cầu H đọc câu lệnh -HD’H làm bảng -Theo dõi giúp đỡ HS lúng túng Chốt cách đặt tính tính Bài 2: Tính nhẩm - Cho H làm kẻ li - Kiểm soát giúp H tính kết - Chữa huy động kết Bài 3: Tính - Yêu cầu HS làm vào vở,sau trao đổi với bạn cách làm,kết mình - Chữa bài, huy động kết * Đánh giá + PP: quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, trình bày miệng + Tiêu chí đánh giá: - Thực đặt tính,tính ghi kết theo hàng ngang,hàng dọc dạng 14 +3 - Nắm vững cách tính dãy số gồm hai phép tính:tính từ trái sang phải, lấy số thứ cộng với số thứ hai cộng với số thứ ba - Làm đúng,rõ ràng ,trình bày đúng,đẹp 3.Hoạt động ứng dụng : - Nhận xét tiết học, tuyên dương học sinh hoạt động tốt - Chia sẻ với người thân học TIẾNG VIỆT: VẦN KHƠNG CĨ ÂM CUỐI : / UA/ (2T) Việc 0: Vẽ mơ hình tiếng / mua/ đọc trơn, đọc phân tích * Đánh giá + PP: quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, trình bày miệng + Tiêu chí đánh giá: - HS biết vẽ mơ hình tiếng /mua/ - Đọc mơ hình đọc trơn, đọc phân tích - Vẽ mơ hình đẹp, chữ viết rõ ràng , mẫu Thao tác nhanh Việc 1: Học vần /ua/ * Đánh giá + PP: quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, trình bày miệng + Tiêu chí đánh giá: - Học sinh phát âm to, rõ ràng tiếng /mua/ - Biết tiếng /mua/ có phần đầu /m/, phần vần /ua/ Phần vần có âm khơng có âm cuối - Vẽ mơ hình tiếng / mua /,/ mn / đưa vào mơ hình đọc trơn , đọc phân tích - Biết luật tả , âm /ua/ ghi hai chữ khác Khi vần khơng có âm cuối viết ua Khi vần có âm cuối viết - Biết thay âm đầu mơ hình tiếng /mua/ để tiếng - Biết thay để tạo tạo thành tiếng Vần /ua/ kết hợp với thanh, dấu đặt u - Thao tác mơ hình nhanh, xác * Nghỉ tiết Việc 2: Viết: * Đánh giá + PP: viết, quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, viết nhận xét + Tiêu chí đánh giá: - Biết phân biệt viết c/q /của / dấu đặt /quả/ dấu đặt a - Viết tua tủa,sáng sủa,thua thiệt theo mẫu in sẵn - Hướng dẫn học sinh viết nhóm chữ nhỏ có nét khuyết , nét thắt - Biết nối nét, khoảng cách chữ, chữ đều, đẹp - Hướng dẫn viết chữ nhỏ có nét cong tròn - H viết mẫu, trình bày cẩn thận ( Viết Em tập viết – Tập 2) Việc 3: Đọc: * Đánh giá + PP: quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, trình bày miệng + Tiêu chí đánh giá: - Đọc từ tròn rõ, âm, tiếng, từ: cua,rùa,búa,đũa : Đọc bài: Lỗ Tấn - Đọc tốc độ theo yêu cầu * Nghỉ giải lao Việc 4: Viết tả: * Đánh giá + PP: viết, quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, viết nhận xét + Tiêu chí đánh giá: - HS nghe tiếng, từ GV đọc; phân tích cấu trúc ngữ âm tiếng - Thao tác đúng, dứt khốt, xác - Nghe viết + Của thiên trả địa + Xua xua tà.Thuở nhỏ,muộn giờ,chê hoài,nghĩa là… - Viết nắn nót, cẩn thận, tốc độ,trình bày đẹp Thứ tư, ngày 23 / / 2019 TIẾNG VIỆT: LUYỆN TẬP (T1) Việc 1: Về khái niệm ngữ âm * Đánh giá + PP: quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, trình bày miệng + Tiêu chí đánh giá: - Biết âm học / ua/ - Ghi âm /ua/ theo luật tả có âm cuối viết //, khơng có âm cuối viết /ua/ Một âm /ua/ viết chữ uô ua - Nắm quy tắc viết tả, - Vẽ mơ hình : mua, muộn,xua,xn - Thao tác mơ hình nhanh, xác * Nghỉ tiết Việc 2: Đọc * Đánh giá + PP: quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, trình bày miệng + Tiêu chí đánh giá: - Đọc từ tròn rõ, âm, tiếng, từ : Xuyên suốt,sáng sủa, Đọc STV1 vần học - Đọc tốc độ theo yêu cầu TOÁN: PHÉP TRỪ DẠNG 17 - I.MỤC TIÊU: *Giúp H: - Biết làm phép trừ ( không nhớ) phạm vi 20; biết trừ nhẩm dạng 17 - - H làm bài1(a), bài2 (cột 1,3), 3( phần 1) - Giáo dục học sinh tính xác, cẩn thận làm tập - Phát triển lực tính tốn,hợp tác nhóm II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: * Bộ biểu diễn tốn, bó chục que tính que tính rời III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC: 1.Khởi động Trưởng ban học tập tổ chức trò chơi khởi động *Giới thiệu ghi bảng 2.Hoạt động bản: *Giới thiệu cách làm tính trừ 17 - a)HD’H thực hành que tính - Cho H lấy 17 que tính ( gồm bó chục que tính que tính rời), tách thành phần: phần bên trái có bó chục que tính phần bên phải có que tính rời -Từ que tính rời tách que tính, lại que tính? ( số que tính lại bao nhiêu?) b) HD cách đặt tính làm tính trừ - Đặt tính từ xuống dưới: +Viết 17 viết thẳng cột với 17 (ở cột đơn vị) +Viết dấu - ( dấu trừ) +Kẻ vạch ngang số -Tính:( từ phải sang trái) 17 * trừ * Hạ viết 14 17 trừ 14 ( 17 - = 14 ) - Gọi H nhắc lại cách đặt tính tính * Đánh giá + PP: quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, trình bày miệng + Tiêu chí đánh giá: - Biết cộng nhẩm dạng 17- - Nắm cách đặt tính tính dạng 17- * Bước 1: Đặt tính:Viết số thứ nhất, viết số thứ cho hàng thẳng cột, viết dấu trừ phía bên trái hai số , gạch ngang số thay cho dấu * Bước 2: tính từ phải sang trái (Tính từ hàng đơn vị sang) - Cho H nghỉ tiết 3.Hoạt động thực hành Bài 1: Tính -Yêu cầu H đọc câu lệnh -HD’H làm bảng -Theo dõi giúp H tính Chốt tính Bài 2: Tính - Cho H làm kẻ li - Kiểm sốt giúp H tính kết - Chữa huy động kết Bài 3: Điền số thích hợp vào trống - HD cho H hiểu 16 số cho trừ số hàng kết hàng - Cho lớp làm SGK - Kiểm soát giúp H điền - Chữa bài, huy động kết * Đánh giá + PP: quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, trình bày miệng + Tiêu chí đánh giá: - Thực tính ghi kết theo hàng ngang,hàng dọc - Biết số trừ số - Làm đúng,rõ ràng ,trình bày đúng,đẹp 3.Hoạt động ứng dụng : - Nhận xét tiết học, tuyên dương học sinh hoạt động tốt - Chia sẻ với người thân học Thứ năm , ngày 24 / / 2019 TIẾNG VIỆT: LUYỆN TẬP (T2) Việc 4: Viết tả: * Đánh giá + PP: viết, quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, viết nhận xét + Tiêu chí đánh giá: - HS nghe tiếng, từ GV đọc; phân tích cấu trúc ngữ âm tiếng 10 - Thao tác đúng, dứt khoát, xác - Nghe viết đoạn tả có chứa nhiều tiếng chứa vần vừa ơn tập, - Viết nắn nót, cẩn thận, tốc độ,trình bày đẹp TOÁN: LUYỆN TẬP I MỤC TIÊU: Giúp học sinh; - Thực phép trừ ( không nhớ) phạm vi 20, trừ nhẩm dạng 17 - - HS làm 1, ( cột 2,3, 4), 3( dòng 1) - Giáo dục học sinh tính xác, cẩn thận làm tập - PTNL tự học,tự giải đề hợp tác nhóm II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: Bảng phụ III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : Khởi động: Tính tính nhanh * Tổ chức chơi hai nhóm: làm tính phép tính dạng 17 - - Nhận xét , tuyên dương * Đánh giá + PP: quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, trình bày miệng + Tiêu chí đánh giá: - HS thực đúng,nhanh phép tính dạng 17 - - Thao tác nhanh, xác 2.Hoạt động thực hành Bài 1: Đặt tính tính - Yêu cầu H đọc câu lệnh - HD’H làm bảng Chốt cách đặt tính tính Bài 2: Tính nhẩm - Cho H làm kẻ li - Kiểm sốt giúp H tính kết - Chữa huy động kết Bài 3: Tính - Yêu cầu HS làm vào vở,sau trao đổi với bạn cách làm,kết mình - Chữa bài, huy động kết * Đánh giá + PP: quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, trình bày miệng + Tiêu chí đánh giá: - Thực đặt tính,tính ghi kết theo hàng ngang,hàng dọc dạng 17- - Nắm vững cách tính dãy số gồm hai phép tính:tính từ trái sang phải, lấy số thứ cộng với số thứ hai trừ cộng với số thứ ba 11 - Làm đúng,rõ ràng ,trình bày đúng,đẹp 3.Hoạt động ứng dụng : - Nhận xét tiết học, tuyên dương học sinh hoạt động tốt - Chia sẻ với người thân học TIẾNG VIỆT: NGUN ÂM ĐƠI / ƯƠ/ - VẦN CĨ ÂM CUỐI /ƯƠN/ , /ƯƠT/ Việc 0: Giới thiệu nguyên âm / ươ/ * Đánh giá + PP: quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, trình bày miệng + Tiêu chí đánh giá: - HS biết vần có âm âm cuối, âm nguyên âm mới: / ươ/ Việc 1: Học vần /ươn/ , /ươt/ * Đánh giá + PP: quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, trình bày miệng + Tiêu chí đánh giá: - Học sinh phát âm to, rõ ràng vần / ươn/, /ươt/ - Biết vần /ươn/có hai âm: /ươ / ( đọc ưa) /n/; Vần / ươt/ có âm /ươ/, âm cuối / t /, âm /ươ/ nguyên âm đơi - Vẽ mơ hình tiếng / lươn /,/ lướt / đưa vào mơ hình đọc trơn , đọc phân tích - Biết tìm tiếng có chứa vần /ươn/ /ươt/ - Biết thay để tạo tạo thành tiếng Vần /ươn/ kết hợp với thanh sắc nặng Vần /ươtt/ kết hợp với - Thao tác mơ hình nhanh, xác * Nghỉ giải lao Việc 2: Viết: * Đánh giá + PP: viết, quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, viết nhận xét + Tiêu chí đánh giá: - Viết ươn,ươt; lươn,thướt sườn sượt theo mẫu in sẵn - Biết nối nét, khoảng cách chữ, chữ đều, đẹp - Hướng dẫn viết chữ nhỏ có nét cong tròn - H viết mẫu, trình bày cẩn thận ( Viết Em tập viết – Tập 2) Việc 3: Đọc: * Đánh giá + PP: quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, trình bày miệng + Tiêu chí đánh giá: - Đọc từ trơn rõ ràng: thườn thượt,mườn mượt,sướt mướt Đọc bài: Ơ-nơ-rê đờ ban-dắc 12 - Đọc tốc độ theo yêu cầu Việc 4: Viết tả: * Đánh giá + PP: viết, quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, viết nhận xét + Tiêu chí đánh giá: - HS nghe tiếng, từ GV đọc; phân tích cấu trúc ngữ âm tiếng - Thao tác đúng, dứt khốt, xác - Nghe viết tả đoạn : Ơ-nơ-rê đờ ban-dắc - Viết nắn nót, cẩn thận, tốc độ,trình bày đẹp Thứ sáu , ngày 25 / / 2019 TIẾNG VIỆT: VẦN KHƠNG CĨ ÂM CUỐI : /ưa/ (2T) Việc 0: + Tiêu chí đánh giá: - Nhắc lại mẫu vần có âm ngun âm âm cuối học Phát âm to, rõ ràng vần có âm âm cuối Đọc trơn, đọc phân tích to, rõ ràng vần + Phương pháp: Quan sát, vấn đáp + Kỹ thuật: Đặt câu hỏi, nhận xét lời, trình bày miệng, tôn vinh học tập Việc 1:/ưa/ - - + Tiêu chí đánh giá: Biết phân tích tiếng /mưa/ có phần đầu phần vần Đưa tiếng / mưa / vào mơ hình, đọc trơn, đọc phân tích to, rõ ràng Phân tích vần / ưa / Biết luật tả âm /ưa/ Biết phân tích vần / ưa / có âm /ua/ Biết thêm để có tiếng Biết vần / ưa / kết hợp Đặt dấu âm Biết thay âm đầu để có tiếng nhanh xác Biết tìm từ có chứa vần / ưa / + Phương pháp: Quan sát, vấn đáp + Kỹ thuật: Đặt câu hỏi, nhận xét lời, trình bày miệng Việc 2: Viết + Tiêu chí đánh giá: Viết vần / ưa /: nối u với a viết ua Biết viết đúng, đẹp dòng: ua,cua,cái búa Biết nhận phần thưởng + Phương pháp: Viết, quan sát, vấn đáp + Kỹ thuật: Đặt câu hỏi, nhận xét lời, viết nhận xét, trình bày miệng Việc 3: Đọc 13 - - + Tiêu chí đánh giá: Đọc mơ hình vần, tiếng, từ bảng lớp Đọc mơ hình vần, tiếng, từ, tập đọc SGK Hiểu nghĩa số từ ứng dụng, câu ứng dụng Đọc to, rõ, dứt khoát Đọc tốc độ theo yêu cầu + Phương pháp: Quan sát, vấn đáp + Kỹ thuật: Đặt câu hỏi, nhận xét lời, trình bày miệng, tơn vinh học tập Việc 4: Viết + Tiêu chí đánh giá: Nắm tư ngồi viết HS nghe tiếng, từ giáo viên đọc Phân tích cấu trúc ngữ âm tiếng Thao tác đúng, dứt khốt, xác Viết đúng, trình bày đẹp từ, câu theo thiết kế Chữ viết nắn nót, cẩn thận, đẹp, rõ ràng, tốc độ Đọc lại viết to, rõ + Phương pháp: Viết, quan sát, vấn đáp + Kỹ thuật: Đặt câu hỏi, nhận xét lời ƠLTV: LUYỆN VẦN KHƠNG CĨ ÂM CUỐI ƯA I MỤC TIÊU: - Giúp HS củng cố nắm kiểu vần khơng có âm cuối (ưa - âm ngun âm đơi ưa) Đọc tập đọc Biết vẽ đưa tiếng vào mô hình đọc trơn, phân tích Biết điền vần ưa vào chỗ trống cho - HS đọc to rõ ràng, nắm luật tả để viết - Giáo dục H có hứng thú, u thích mơn học - Phát triển lực ngôn ngữ Tiếng Việt, tự học, hợp tác nhóm tốt II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: Sách BTTHTV - BP III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : 1.Khởi động: T/C trò chơi : Gọi thuyền * Đánh giá: + PP: quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, trình bày miệng + Tiêu chí đánh giá: - Tìm tiếng có chứa vần học - Đọc to, rõ ràng Biết dùng thao tác tay để phân tích tiếng Hoạt động thực hành: VIỆC 1: Luyện đọc – Thực hành ngữ âm * Hướng dẫn H luyện đọc bài: Tây Nguyên BTTHTV - H luyện đọc cá nhân, đọc nhóm (chú ý em Vân , Tuấn ) 14 - Thi đọc nhóm - Tổ chức HS tìm tiếng có âm đơi ưa đọc - T quan sát, nhận xét, đánh giá * Đánh giá: + PP: quan sát, vấn đáp, tích hợp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, phân tích, phản hồi, trình bày miệng + Tiêu chí đánh giá: - Đọc tập đọc, đọc to rõ ràng, biết ngắt nghỉ chỗ có dấu câu, đảm bảo tốc độ.Tìm tiếng có vần ưa nhanh, phân tích rõ ràng - Biết theo dõi nhận xét bạn đọc * Cho H nghỉ giải lao VIỆC : Viết * Hướng dẫn H làm BT.THTV Vẽ đưa tiếng vào mơ hình đọc trơn, đọc phân tích Em tìm tiếng chứa ưa – ua viết tiếng vào cột - HS thực theo yêu cầu – GV theo dõi giúp đỡ học sinh lúng túng - Chia sẻ kết nhóm – trước lớp - Nhận xét, đánh giá * Đánh giá: + PP: quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời + Tiêu chí đánh giá: - Nắm kiểu vần có âm chính; ưa – âm ngun âm đơi ưa), biết đặt dấu âm - Vẽ mơ hình đưa tiếng tiếng vào mơ hình đọc trơn, đọc phân tích - Vẽ mơ hình đẹp, chữ viết rõ ràng, mẫu Em điền âm đôi vào chỗ trống cho - HS làm tập vào - Chia sẻ kết nhóm – trước lớp - Nhận xét, đánh giá * Đánh giá: + PP: quan sát, vấn đáp, tích hợp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, phân tích, phản hồi + Tiêu chí đánh giá: - Nắm luật tả để biết nhóm có chữ viết sai tả - HS điền âm đôi vào chỗ trống Hoạt động ứng dụng: - Đánh giá tiết học, khen H học tốt, biết hợp tác với bạn - Chia sẻ với người thân học HĐTT: SINH HOẠT LỚP I MỤC TIÊU - Biết tình hình hoạt động lớp tuần qua - Nắm kế hoạch tuần tới II NỘI DUNG; 15 Sinh hoạt văn nghệ: Tổ chức tập cho HS hát tập thể, tốp ca, song ca Đánh giá tình hình hoạt động lớp tuần qua - Mời chủ tịch hội đồng tự quản lên nhận xét hoạt động lớp tuần qua - GV nhận xét bổ sung a Ưu điểm - H học đầy đủ, chuyên cần, - Các em thực trang phục quy định - Vệ sinh cá nhân, vệ sinh lớp, khu vực - Các em có ý thức học làm tập tốt - Một số em học tập tiến bộ: Nhung, Như,… Tồn tại: - Học môn Tốn chậm (Hồng ), chữ viết chưa quy trình (Nhất ) Kế hoạch tuần 22: - Phát huy ưu điểm tuần trước, khắc phục khuyết điểm - Duy trì nếp hoạt động dạy học - Đi học đầy đủ, chuyên cần, - Có ý thức giữ gìn vệ sinh tự giác làm vệ sinh trường, lớp - Thực tốt nề nếp hoạt động truy đầu giờ, hoạt động - Tiếp tục tập viết chữ cỡ nhỏ, phụ đạo cho H có kĩ hạn chế - Chăm sóc bồn hoa, cảnh lớp 16 ... ngày 22 / / 2 019 TOÁN: LUYỆN TẬP I MỤC TIÊU: Giúp học sinh; - Thực phép cộng ( không nhớ) phạm vi 20, cộng nhẩm dạng 14 + - HS làm 1( cột 1, 2,4), ( cột 1, 2, 4), 3( cột 1, 3) - Giáo dục học sinh... TOÁN: PHÉP CỘNG DẠNG 14 + I.MỤC TIÊU: *Giúp H: - Biết làm tính cộng( khơng nhớ) phạm vi 20 Biết cộng nhẩm dạng 14 + - Học sinh làm 1( cột 1, 2, 3), (cột 2, 3), (phần 1) - Giáo dục học sinh... độ theo yêu cầu TOÁN: PHÉP TRỪ DẠNG 17 - I.MỤC TIÊU: *Giúp H: - Biết làm phép trừ ( không nhớ) phạm vi 20; biết trừ nhẩm dạng 17 - - H làm bài1(a), bài2 (cột 1, 3), 3( phần 1) - Giáo
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án lớp 1 theo tuần năm học 2018 2019 mới nhất tuần 21 , Giáo án lớp 1 theo tuần năm học 2018 2019 mới nhất tuần 21

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay