Giáo án lớp 1 theo tuần năm học 2018 2019 mới nhất tuần 20

16 17 0
  • Loading ...
1/16 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/03/2019, 16:04

TUẦN 20 Thứ hai ngày 14 / 01 / 2019 TIẾNG VIỆT: NGUYÊN ÂM ĐÔI – MẪU 5: IÊ - VẦN /IÊN/ , /IÊT/ (V1+2) VIỆC 0: Giới thiệu nguyên âm /iê / * Đánh giá: + PP: quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, trình bày miệng + Tiêu chí đánh giá: - HS biết vần có âm âm cuối, âm nguyên âm mới: /iê/ VIỆC 1: Học vần /iên/ , /iêt/ * Đánh giá: + PP: quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, trình bày miệng + Tiêu chí đánh giá: - Học sinh phát âm to, rõ ràng vần / iên/, /iêt/ - Biết vần /iên/có hai âm: /iê / ( đọc ia) /n/; Vần / iêt/ có âm /iê/, âm cuối / t /, âm /iê/ ngun âm đơi - Vẽ mơ hình tiếng / tiên /,/ tiết / đưa vào mơ hình đọc trơn , đọc phân tích - Biết tìm tiếng có chứa vần /iên/ /iêt/ - Biết thay để tạo tạo thành tiếng Vần /iên/ kết hợp với Vần /iêt/ kết hợp với thanh: sắc nặng - Thao tác mơ hình nhanh, xác * Nghỉ tiết VIỆC 2: Viết: * Đánh giá: + PP: viết, quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, viết nhận xét + Tiêu chí đánh giá: - Viết iên, iêt; yên, yêt, yết kiến theo mẫu in sẵn - Biết nối nét, khoảng cách chữ, chữ đều, đẹp - Hướng dẫn viết chữ nhỏ có nét cong tròn - H viết mẫu, trình bày cẩn thận ( Viết Em tập viết – Tập 2) TOÁN: MƯỜI MỘT, MƯỜI HAI I.MỤC TIÊU: *Giúp học sinh: - Nhận biết cấu tạo số mười một, mười hai; biết đọc, viết số đó; bước đầu nhận biết số có hai chữ số; 11,(12) gồm chục 1(2) đơn vị - Học sinh làm 1, 2, Trang 101 - Giáo dục học sinh tính, cẩn thận, xác học - Phát triển lực tự học toán giải vấn đề, hợp tác nhóm II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: *GV:bó chục que tính que tính rời *HS: bó chục que tính, que tính rời, VBT, SGK III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 1.Khởi động - KT: chục = đơn vị ? 10 đơn vị = chục ? + PP: quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, trình bày miệng + Tiêu chí đánh giá: - HS nắm chục = 10 đơn vị; 10 đơn vị = chục 2.HĐCB : *Giới thiệu ghi bảng + Giáo viên đọc mục tiêu học - HD HS lấy bó chục que tính que tính rời hỏi có que tính? - HS thực trả lời: 10 que tính 1que tính 11 que tính - Viết bảng 11 đọc mười - Hỏi: Số 11 có chục, đơn vị? số 11có chữ số? - HS: số 11 có chục đơn vị, số 11 có hai chữ số viết liền *HD HS thao tác trả lời tương tự -Viết bảng số 12 nói đọc mười hai - Gọi HS đọc lại - Hỏi số 12 có chục đơn vị? Số 12 có chữ số? *Chốt số 12 có chục đơn vị Số 12 số có chữ số, số bên tay trái hàng chục, số bên tay phải hàng đơn vị, viết liền * Đánh giá: + PP: quan sát, vấn đáp, tích hợp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, thực hành, nhận xét lời, trình bày miệng + Tiêu chí đánh giá: - HS nắm cấu tạo số 11,12 - Đọc, viết số mười một, mười hai * Cho HS nghỉ giải lao Thực hành: *HD học sinh làm Bài 1: Điền số thích hợp vào ô trống - HDHS tự đếm số viết số vào ô trống - Cho HS viết vào bảng KS giúp đỡ HS chậm đếm điền số Chữa huy động kết Bài 2: Vẽ thêm chấm tròn ( theo mẫu) - HDHS đếm số chấm tròn, vẽ tiếp chấm tròn bên phải cho đủ vào có ghi đơn vị, - Cho lớp làm VBT, - KS giúp đỡ H vẽ - Chữa huy động kết Bài 3: Tô màu *HDHS dùng bút màu tô 11 hình tam giác 12 hình vng - KS giúp hs tơ 11 hình tam giác, 12 hình vng - Chữa bài, nhận xét cách tơ màu - Chia sẻ N2 - trước lớp * Đánh giá: + PP: quan sát, vấn đáp, viết + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, trình bày miệng + Tiêu chí đánh giá: - HS nắm số 11 (12) có chục (2) đơn vị - Biết vẽ thêm tô màu đủ số lượng 11 12 - Biết chia sẻ với bạn, trình bày tự tin *HDƯD - Số 11 có chục đơn vị? Số 11 có chữ số? - Số 12 có chục đơn vị? Số 12 có chữ số? - Về nhà chia sẻ với người thân học ÔLTV: LUYỆN VẦN / IÊN /, /IÊT/ (T1) I MỤC TIÊU: - Giúp HS củng cố nắm kiểu vần có âm âm cuối: iên, iêt (âm nguyên âm đôi iê) Đọc tập đọc Vở BTTHTV (trang 46) Biết vẽ đưa tiếng vào mơ hình đọc trơn, phân tích Biết điền vần iên yên, vần iêt yêt vào chỗ trống - HS đọc to rõ ràng, nắm luật tả iê - Giáo dục H có hứng thú, yêu thích mơn học - Phát triển lực ngơn ngữ Tiếng Việt, tự học, hợp tác nhóm tốt II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: Sách BTTHTV - BP III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : 1.Khởi động: T/C trò chơi : Đi chợ * Đánh giá: + PP: quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, trình bày miệng + Tiêu chí đánh giá: - Tìm tiếng có chứa vần học - Đọc to, rõ ràng Biết dùng thao tác tay để phân tích tiếng Hoạt động thực hành: VIỆC 1: Luyện đọc – Thực hành ngữ âm * Hướng dẫn H luyện đọc bài: Vê sầu kiến BTTHTV/ 46 - H luyện đọc cá nhân, đọc nhóm - Thi đọc nhóm - Tổ chức HS tìm tiếng có vần iên, iêt n, yêt có đọc - T quan sát, nhận xét, đánh giá * Đánh giá: + PP: quan sát, vấn đáp, tích hợp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, phân tích, phản hồi, trình bày miệng + Tiêu chí đánh giá: - Đọc tập đọc, đọc to rõ ràng, biết ngắt nghỉ chỗ có dấu câu, đảm bảo tốc độ.Tìm tiếng có vần iên, iêt vần yên, yêt nhanh, phân tích rõ ràng - Biết theo dõi nhận xét bạn đọc * Cho H nghỉ giải lao VIỆC : Viết * Hướng dẫn H làm BT.THTV/46 Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống Vẽ đưa tiếng vào mô hình đọc trơn, đọc phân tích - H thực theo yêu cầu – GV theo dõi giúp đỡ học sinh lúng túng - Chia sẻ kết nhóm – trước lớp - Nhận xét, đánh giá * Đánh giá: + PP: viết, quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, viết nhận xét + Tiêu chí đánh giá: - Nắm kiểu vần có âm âm cuối: iên, iêt (âm ngun âm đơi iê) viết đúng, sai, biết đặt dấu âm - Vẽ mơ hình đưa tiếng tiếng yết, n vào mơ hình đọc trơn, đọc phân tích - Vẽ mơ hình đẹp, chữ viết rõ ràng, mẫu Biết dùng thao tác tay để phân tích tiếng Em điền vần iên yên, vần iêt yêt vào chỗ trống - H làm tập vào - Chia sẻ kết nhóm – trước lớp - Nhận xét, đánh giá Em khoanh vào chữ trước nhóm có chữ viết sai tả: - HS làm vào BT – Chia sẻ nhóm, trước lớp * Đánh giá: + PP: quan sát, vấn đáp, tích hợp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, phân tích, phản hồi + Tiêu chí đánh giá: - HS điền vần iên yên, vần iêt yêt vào chỗ trống:Viễn thị, yên trí, bờ biển… - Nắm luật tả để biết nhóm có chữ viết sai tả (nhóm c) Hoạt động ứng dụng: - Đánh giá tiết học, khen H học tốt, biết hợp tác với bạn - Chia sẻ với người thân học ÔLTOÁN: ÔN LUYỆN TUẦN 18 I MỤC TIÊU: Giúp học sinh: - Biết thực hành đochiều dài bảng lớp học, bàn học, lớp học - Nhận biết ban đầu chục - HS vận dụng làm 5,6,7,8 trang 82,83,84 Em tự ơn luyện Tốn - Giáo dục H tính cẩn thận làm - Phát triển lực tự học, tự giải vấn đề II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - Vở Em tự ơn luyện Tốn, bảng phụ III : CÁCHOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : Khởi động: - Đọc phiếu bảng cộng, trừ phạm vi 10 * Đánh giá: + PP: quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, trình bày miệng + Tiêu chí đánh giá: - Học sinh thuộc bảng cộng trừ phạm vi 10 , nêu kết phép tính 2.HĐTH: Bài 5: Đo độ dài gang tay ghi kết vào chỗ chấm - H thực hành vào ÔLT - Theo dõi giúp đỡ HS lúng túng - Chia sẻ kết nhóm – chia sẻ trước lớp, Bài :Đo độ dài gang chân ghi kết vào chỗ chấm - H làm vào vở,trao đổi với bạn kết cách làm - Theo dõi giúp đỡ học sinh hoàn thành tập - Chia sẻ kết Bài : Khoanh vào chục - Yêu cầu HS làm : - Làm vào vở,trao đổi với bạn kết cách làm - Theo dõi giúp đỡ học sinh hồn thành tập - Huy động kết - Chữa Bài 8: Điền số thích hợp vạch tia số - Yêu cầu HS số thiếu vào tia số - Huy động kết quả,nhận xét * Đánh giá: + PP: quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, trình bày miệng + Tiêu chí đánh giá: - Vận dụng kiến thức học làm tập - Thực đo độ dài gang tay,gang chân - Điền số thích hợp vào chỗ trống - Làm đúng, trình bày rõ ràng,sạch đẹp HDƯD: - Thực hành làm tập vận dung trang 84,85 - Chia sẻ với người thân học Thứ ba ngày 15 / 01 / 2019 TOÁN: mêi ba, mời bốn, mời lăm I.MC TIấU: *Giỳp hc sinh; - Nhận biết số 13, 14, 15 gồm chục số đơn vị (3, 4, 5)Biết đọc, viết số - HS làm 1, 2, 3, - Giáo dục học sinh tính xác, cẩn thận làm tập - Phát triển lực tự học toán giải vấn đề, hợp tác nhóm II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: *GV:Bộ đồ dùng học tốn, bó chục que tính que tính rời *HS:Bộ đồ dùng học tốn ,VBT III HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC: 1.Khởi động: KT viết bảng số 11, 12 ?số 11có chục đơn vị? số 12 có chục đơn vị? -Nhận xét cách viết số trả lời * Đánh giá: + PP: quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, trình bày miệng + Tiêu chí đánh giá: - HS đọc cấu tạo số phạm vi 10 - Trả lời nhanh, xác *Giới thiệu bài, ghi bảng 13, 14, 15 HĐCB *Y/C.HS lấy bó chục que tính que tính rời.Hỏi có tất que tính? - Ghi bảng 13 - Đọc mười ba -hỏi số 13 gồm chục ? đơn vị -Số 13 số có chữ số *HDHS thao tác tương tự - Cho học sinh đọc lại số 14 *HDHS thao tác tương tự - Cho H đọc lại số 15 * Đánh giá: + PP: quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, trình bày miệng + Tiêu chí đánh giá: - HS nắm cấu tạo số 13,14,15 - Thao tác nhanh, trả lời xác HĐTH: *HDHS làm tập Bài 1: Viết số - Cho H nêu lệnh - Cho HS viết vào vở, em làm bảng phụ - Chữa huy động kết - Cho HS đọc lại số * Đánh giá: + PP: quan sát, vấn đáp, tích hợp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, phân tích, phản hồi + Tiêu chí đánh giá: - HS viết đúng, đẹp số từ 10 đến 15, từ 15 đến 10 - Biết vị trí số Bài 2: Điền số thích hợp vào trống Cho HS làm VBT -KS giúp HS điền số - Chữa huy động kết ? tranh có tất sao? Bài 3: Nối tranh với số thích hợp (Theo mẫu) -HDHS quan sát tranh đếm nối với số cho - Cho HS tự làm - Thảo luận N2 - Chia sẻ trước lớp -Số 14 gồm ? chục ? đơn vị? - Số 15 gồm? Chục ? đơn vị? - Số 13 gồm ? chục ? đơn vị? - Các số 13, 14, 15 số có ? chữ số * Đánh giá: + PP: quan sát, vấn đáp, phương pháp viết + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, trỡnh bày miệng + Tiêu chí đánh giá: - HS biết đếm đồ vật, vật để điền số nối số xác, nhanh - Nắm cấu tạo số 13, 14, 15 Hoạt động ứng dụng: - Nhận xét tiết học,tuyên dương HS học tốt - Chia sẻ với người thân học TIẾNG VIỆT: NGUYÊN ÂM ĐÔI – MẪU 5: IÊ - VẦN /IÊN/ , /IÊT/ (V3+4) VIỆC 3: Đọc: * Đánh giá: + PP: quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, trình bày miệng + Tiêu chí đánh giá: - Đọc từ tròn rõ, âm, tiếng, từ: liên miên, yên lành, biền biệt, yết kiến, biển xanh Đọc bài: Biển Nha Trang - Đọc tốc độ theo yêu cầu * Nghỉ giải lao VIỆC 4: Viết tả: * Đánh giá: + PP: viết, quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, viết nhận xét + Tiêu chí đánh giá: - HS nghe tiếng, từ GV đọc; phân tích cấu trúc ngữ âm tiếng - Thao tác đúng, dứt khốt, xác - Nghe viết tả đoạn : Biển Nha Trang - Viết nắn nót, cẩn thận, tốc độ,trình bày đẹp Thứ tư ngày 16 / 01 / 2019 TIẾNG VIỆT: VẦN KHƠNG CĨ ÂM CUỐI : / IA/ (T1) VIỆC 0: Vẽ mơ hình tiếng / liên/ đọc trơn, đọc phân tích * Đánh giá: + PP: quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, trình bày miệng + Tiêu chí đánh giá: - HS biết vẽ mơ hình tiếng /liên/ - Đọc mơ hình đọc trơn, đọc phân tích - Vẽ mơ hình đẹp, chữ viết rõ ràng , mẫu Thao tác nhanh VIỆC 1: Học vần /ia/ * Đánh giá: + PP: quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, trình bày miệng + Tiêu chí đánh giá: - Học sinh phát âm to, rõ ràng tiếng /lia/ - Biết tiếng /lia/ có phần đầu /l/, phần vần /ia/ Phần vần có âm khơng có âm cuối - Vẽ mơ hình tiếng / lia /,/ liên / đưa vào mơ hình đọc trơn , đọc phân tích - Biết luật tả , âm /ia/ ghi hai chữ khác Khi vần khơng có âm cuối viết ia Khi vần có âm cuối viết iê - Biết thay âm đầu mơ hình tiếng /lia/ để tiếng - Biết thay để tạo tạo thành tiếng Vần /ia/ kết hợp với thanh, dấu đặt i - Thao tác mơ hình nhanh, xác * Nghỉ tiết VIỆC 2: Viết: * Đánh giá: + PP: viết, quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, viết nhận xét + Tiêu chí đánh giá: - Biết phân biệt viết gi/d /giã/ dấu đặt a, /dĩa/ dấu đặt i - Viết ia, dĩa, mía theo mẫu in sẵn - Hướng dẫn học sinh viết nhóm chữ nhỏ có nét khuyết , nét thắt - Biết nối nét, khoảng cách chữ, chữ đều, đẹp - Hướng dẫn viết chữ nhỏ có nét cong tròn - H viết mẫu, trình bày cẩn thận ( Viết Em tập viết – Tập 2) TỐN: I MỤC TIÊU: mêi s¸u, mời bảy, mời tám, mời chín *Giỳp hc sinh: - Nhận biết số 16, 17, 18, 19 gồm chục số đơn vị ( 6, 7, 8, 9) Biết đọc, viết số đó; điền số 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 tia số - HS làm 1, 2, 3, - Giáo dục học sinh tính xác, cẩn thận làm tập - Phát triển lực tự học toán giải vấn đề, hợp tác nhóm II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: *GV:Bộ đồ dùng học tốn, bó chục que tính que tính rời *HS:Bộ đồ dùng học tốn, VBT, SGK III.HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC: 1.Khởi động - Cho HS viết bảng số 13, 14, 15, nhận xét cách viết số ?Các số 13 đến 15 số có ? chữ số * Đánh giá: + PP: quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, trỡnh bày miệng + Tiêu chí đánh giá: - HS viết số 13,14,15 - Thao tác nhanh, xác HĐCB *Giới thiệu ghi bảng 16 đến 17 + Giáo viên đọc mục tiêu học -Cho HS lấy bó chục que tính que tính rời hỏi có tất que tính -Trả lời có tất 16 que tính -Viết số 16 ? số 16 có ? chục ? đơn vị ?Viết số 16 nào? ? Số 16 có chữ số HD HS thao tác, trả lời tương tự -Đọc số 17, 18, 19 * Đánh giá: + PP: quan sát, vấn đáp, tích hợp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi,thực hành, nhận xét lời, trình bày miệng + Tiêu chí đánh giá: - Nhận biết số 16, 17, 18, 19 gồm chục số đơn vị ( 6, 7, 8, 9) - Biết đọc, viết số 16, 17, 18, 19 - Thao tác nhanh, xác * HS nghỉ giải lao 3.HĐTH Bài 1: Viết số - Cho lớp làm bảng - Chữa huy động kết Bài 2: Điền số thích hợp vào ô trống -Y/c H nêu lệnh 2, tự làm -Cho HS làm VBT KS giúp HS hạn chế biết đếm điền số * Đánh giá: + PP: quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, trỡnh bày miệng + Tiêu chí đánh giá: - Viết số từ 11 đến 19, Viết số đẹp, nhanh Bài 3: Nối tranh với số thích hợp *HD HS quan sát tranh đếm số gà, gấu, cua để nối - KS giúp HS đếm nối số cho Bài Điền số vào vạch tia số -Tổ chức trò chơi thi điền nhanh, số vào vạch tia số 10 19 -Đọc lại số từ 10 đến 19 -Các số từ 10 đến số 19 số có chữ số, ? Số 19 đứng liền sau số nào? * Đánh giá: + PP: quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, trình bày miệng + Tiêu chí đánh giá: - Điền số 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 tia số.Viết số đẹp, nhanh 3.HDƯD Về chia sẻ với người thân học Thứ năm ngày 17 / 01/ 2019 TIẾNG VIỆT: VẦN KHƠNG CĨ ÂM CUỐI : / IA/ (T2) VIỆC 3: Đọc: * Đánh giá: + PP: quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, trình bày miệng + Tiêu chí đánh giá: - Đọc từ tròn rõ, âm, tiếng, từ: chia lìa, giã từ, dĩa ăn, đánh giá, ngắm nghía, - Đọc tốc độ theo yêu cầu * Nghỉ giải lao VIỆC 4: Viết tả: * Đánh giá: + PP: viết, quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, viết nhận xét + Tiêu chí đánh giá: - HS nghe tiếng, từ GV đọc; phân tích cấu trúc ngữ âm tiếng - Thao tác đúng, dứt khoát, xác - Nghe viết + chia lìa, tía lia, thia lia, mía, tía tơ + giã từ, dĩa ăn, đânh giá, ngắm nghía, 10 + Tình sâu nghĩa nặng - Viết nắn nót, cẩn thận, tốc độ, trình bày đẹp TỐN: hai m¬i - hai chôc I MỤC TIÊU: *Giúp học sinh: - Nhận biết số hai mươi gồm chục; biết đọc; viết số 20; phân biệt số chục, số đơn vị - HS làm 1, 2, - GDHS tính xác, cẩn thận làm tập - Phát triển lực tự học toán giải vấn đề, hợp tác nhóm II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: *GV:Bộ đồ dùng dạy tốn biễu diễn bó chục que tính *HS: bó bó chục que tính, SGK, VBT III.HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC: 1.Khởi động: - Cho HS viết bảng số 13 đến 19, nhận xét cách viết số ? Các số 13 đến 19 số có chữ số? * Đánh giá: + PP: quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, trình bày miệng + Tiêu chí đánh giá: - HS viết số từ 13 đến 19 - Thao tác nhanh, xác Bài mới: *Giới thiệu ghi bảng: Hai mươi, hai chục - Cho HS lấy bó chục que tính, lấy thêm bó chục que tính hỏi có tất que tính? - TL: 1chục que tính thêm chục que tính 20 que tính -Cho HS luyện bảng viết số 20 ?Số 20 có chục, đơn vị: ( 20 = chục, đơn vị) -Số 20 số có chữ số - H nhắc lại cá nhân, lớp ?Số 20 số có chữ số Chốt số 20 có chữ số, số trước, số sau * Đánh giá: + PP: quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, trình bày miệng + Tiêu chí đánh giá: - H biết chục = 20; biết quan hệ chục đơn vị * HS nghỉ tiết HĐTH: -HDHS làm Bài 1: Viết số từ 10 đến 20, từ 20 đến 10, đọc số - Cho HS viết vào số theo yêu cầu 11 - theo dõi, giúp HS viết số Chốt số 20 có chục đơn vị ? * Đánh giá: + PP: quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, trình bày miệng + Tiêu chí đánh giá: - HS số từ 10 đến 20, từ 20 đến 10, đọc số Bài 2: Trả lời câu hỏi -Nêu câu hỏi cho hS trả lời - Số 16 gồm ? chục ? đv? Bài 3: Điền số vào vạch tia số đọc số * Tổ chức HS tự làm chữa bài: HS làm kẻ li - Chữa huy động kết * Đánh giá: + PP: quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, trình bày miệng + Tiêu chí đánh giá: - Nắm cấu tạo số từ 10 đến 20, biết vị trí số - Viết số vạch tia số xác 3.HDƯD Chốt số 20 liền sau số nào? Số 20 số có chữ số -Về nhà chia sẻ với người thân học TIẾNG VIỆT: VẦN /UYA/, /UYÊN/, UYÊT/ (2T) VIỆC 0: Vẽ mơ hình đưa tiếng / chiên/ , /chia/ vào mơ hình * Đánh giá: + PP: quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, trình bày miệng + Tiêu chí đánh giá: - HS biết vẽ đưa tiếng /chiên/, /chia/ mơ hình - Đọc mơ hình đọc trơn, đọc phân tích - Ngun âm /iê/ có âm cuối kèm: ( chiên), khơng có âm cuối: ( chia) - Vẽ mơ hình đẹp, chữ viết rõ ràng , mẫu Thao tác nhanh VIỆC 1: Học vần /uya/, /uyên/ , /uyêt/ * Đánh giá: + PP: quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, trình bày miệng + Tiêu chí đánh giá: - Biết làm tròn mơi ngun âm /ia/ , /iêt/, /iên/ để có /uya/, /uyêt/, /uyên/ - Học sinh phát âm to, rõ ràng vần /uya/, /uyên/ /uyêt/ 12 - Biết vần /uya/ có âm đệm /u/, âm /ia/; /un/ có âm đệm /u/, âm /iê/, âm cuối /n/; /ut/ có âm đệm u, âm /ia/, âm cuối /t/ - Vẽ mơ hình vần /uya/, /un/ /ut/ đưa vào mơ hình đọc trơn , đọc phân tích - Biết luật tả có âm đệm trước âm /i / viết /y/ - Biết thay âm đầu để tiếng - Biết thay để tạo tạo thành tiếng Vần /uya/,/uyên/ kết hợp với thanh, dấu đặt chữ ê, Vần /uyêt/ kết hợp với thanh, dấu đặt chữ ê - Thao tác mơ hình nhanh, xác * Nghỉ tiết VIỆC 2: Viết: * Đánh giá: + PP: viết, quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, viết nhận xét + Tiêu chí đánh giá: - Biết luật tả nguyên âm đôi - Viết uya, uyên, uyêt theo mẫu in sẵn - Biết nối nét, khoảng cách chữ, chữ đều, đẹp - Hướng dẫn học sinh viết nhóm chữ nhỏ bắt đầu nét móc, nét xiên - H viết mẫu, trình bày cẩn thận ( Viết Em tập viết – Tập 2) VIỆC 3: Đọc: * Đánh giá: + PP: quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, trình bày miệng + Tiêu chí đánh giá: - Đọc từ tròn rõ, âm, tiếng, từ: tuyên truyền, kiên quyết, khuya, trăng khuyết, đỗ quyên, gió biển Đọc Đà Lạt - Đọc tốc độ theo yêu cầu * Nghỉ giải lao VIỆC 4: Viết tả: * Đánh giá: + PP: viết, quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, viết nhận xét + Tiêu chí đánh giá: - HS nghe tiếng, từ GV đọc; phân tích cấu trúc ngữ âm tiếng - Thao tác đúng, dứt khoát, xác - Nghe viết tả đoạn Đà Lạt, - Viết nắn nót, cẩn thận, tốc độ,trình bày đẹp Thứ sáu ngày 18 /0 / 2019 TIẾNG VIỆT: LUYỆN TẬP (2T) VIỆC 1: Về khái niệm ngữ âm * Đánh giá: 13 + PP: quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, trình bày miệng + Tiêu chí đánh giá: - Biết âm học / ia/ - Ghi âm /ia/ theo luật tả có âm cuối viết /iê/, khơng có âm cuối viết /ia/ Một âm /ia/ viết chữ iê ia - Nắm quy tắc viết tả, - Vẽ mơ hình : mia, miến, n, qun, khuya - Thao tác mơ hình nhanh, xác * Nghỉ tiết VIỆC 2: Đọc * Đánh giá: + PP: quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, trình bày miệng + Tiêu chí đánh giá: - Đọc từ tròn rõ, âm, tiếng, từ : cạn kiệt, ngắm nghía, kiên quyết, Đọc STV1 vần học - Đọc tốc độ theo yêu cầu VIỆC 3: Viết tả: * Đánh giá: + PP: viết, quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, viết nhận xét + Tiêu chí đánh giá: - HS nghe tiếng, từ GV đọc; phân tích cấu trúc ngữ âm tiếng - Thao tác đúng, dứt khốt, xác - Nghe viết đoạn tả có chứa nhiều tiếng chứa vần vừa ôn tập, - Viết nắn nót, cẩn thận, tốc độ,trình bày đẹp ÔLTV: LUYỆN VẦN /UYA/, /UYÊN/, UYÊT/ I MỤC TIÊU: - Giúp HS củng cố nắm kiểu vần có âm đệm, âm chính; có âm đệm, âm âm cuối (uya, uyên, uyêt – âm nguyên âm đôi yê) Đọc tập đọc (trang 48) Biết vẽ đưa tiếng vào mơ hình đọc trơn, phân tích Biết điền vần uyên vần uyêt vào chỗ trống cho - HS đọc to rõ ràng, nắm luật tả để viết - Giáo dục H có hứng thú, u thích mơn học - Phát triển lực ngôn ngữ Tiếng Việt, tự học, hợp tác nhóm tốt II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: Sách BTTHTV - BP III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : 1.Khởi động: T/C trò chơi : Gọi thuyền * Đánh giá: 14 + PP: quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, trình bày miệng + Tiêu chí đánh giá: - Tìm tiếng có chứa vần học - Đọc to, rõ ràng Biết dùng thao tác tay để phân tích tiếng Hoạt động thực hành: VIỆC 1: Luyện đọc – Thực hành ngữ âm * Hướng dẫn H luyện đọc bài: Tây Nguyên BTTHTV/ 48 - H luyện đọc cá nhân, đọc nhóm (chú ý em Thương, Trường, Huyền) - Thi đọc nhóm - Tổ chức HS tìm tiếng có vần uya, un, uyêt có đọc - T quan sát, nhận xét, đánh giá * Đánh giá: + PP: quan sát, vấn đáp, tích hợp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, phân tích, phản hồi, trình bày miệng + Tiêu chí đánh giá: - Đọc tập đọc, đọc to rõ ràng, biết ngắt nghỉ chỗ có dấu câu, đảm bảo tốc độ.Tìm tiếng có vần uya, un, ut nhanh, phân tích rõ ràng - Biết theo dõi nhận xét bạn đọc * Cho H nghỉ giải lao VIỆC : Viết * Hướng dẫn H làm BT.THTV/48 Vẽ đưa tiếng vào mơ hình đọc trơn, đọc phân tích Em khoanh tròn tiếng chứa vần uyên, uyêt: - HS thực theo yêu cầu – GV theo dõi giúp đỡ học sinh lúng túng - Chia sẻ kết nhóm – trước lớp - Nhận xét, đánh giá * Đánh giá: + PP: quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời + Tiêu chí đánh giá: - Nắm kiểu vần có âm đệm, âm chính; có âm đệm, âm âm cuối (uya, uyên, uyêt – âm ngun âm đơi ), biết đặt dấu âm - Vẽ mơ hình đưa tiếng tiếng khuya, tuyệt, nguyên vào mô hình đọc trơn, đọc phân tích.Biết tiếng chứa vần un, ut: luyện, khuyết - Vẽ mơ hình đẹp, chữ viết rõ ràng, mẫu Em khoanh vào chữ trước nhóm có chữ viết sai tả: - HS làm vào BT – Chia sẻ nhóm, trước lớp Em điền vần uyên uyêt vào chỗ trống cho - HS làm tập vào - Chia sẻ kết nhóm – trước lớp - Nhận xét, đánh giá * Đánh giá: + PP: quan sát, vấn đáp, tích hợp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, phân tích, phản hồi 15 + Tiêu chí đánh giá: - Nắm luật tả để biết nhóm có chữ viết sai tả (nhóm b) - HS điền vần un, uyêt vào chỗ trống:khuyên bảo, hay tuyệt, định,… Hoạt động ứng dụng: - Đánh giá tiết học, khen H học tốt, biết hợp tác với bạn - Chia sẻ với người thân học HĐTT: SINH HOẠT SAO Bước : Tập hợp điểm danh Sao trưởng : Cho tập hợp hàng dọc Lần lượt điểm danh ( Theo tên ) trưởng Bước Kiểm tra vệ sinh Sao trưởng : Yêu cầu bạn dưa tay phía trước kiểm tra vệ sinh ( Tay , chân mặt mũi , áo quần ,đầu tóc.) Và nhận xét Bước : Kể việc làm tốt tuần Sao trưởng : Yêu cầu bạnn kể việc làm ( Ở nhà trường - Kể việc giúp đỡ bố mẹ người - Ở lớp học tập ? Sao trưởng nhận xét : - Như tuần qua bạn làm nhiều việc tốt học hành chăm Vậy hoan hô tất bạn Bước : Đọc lời hứa Nhi dồng Bước : Triển khai sinh hoạt chủ điểm anh đội Cụ Hồ - Sao trưởng : Triển khai đội hình vòng tròn đội hình chữ U - Tổ chức đọc thơ , kể chuyện , múa hát chủ điểm : Anh đội Cụ Hồ - Sao trưởng nhận xét Bước : Phát động kế hoạch tuần tới Về học tập (ở nhà học thuộc làm tập , lớp thi đua giành nhiều thành tích học tập,luyện tập tốt chuẩn bị cho đợt KTĐK đạt kết cao ) Về Đạo đức : Thực nói lời hay làm việc tốt Về Vệ sinh ( Vệ sinh lớp , vệ sinh trường ) Về nề nếp đến lớp : Thực nội quy trường lớp đề Kết thúc : Sao trưởng nói : - Buổi sinh hoạt đến kết thúc mời bạn nghỉ 16 ... bày miệng + Tiêu chí đánh giá: - Điền số 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18 , 19 tia số.Viết số đẹp, nhanh 3.HDƯD Về chia sẻ với người thân học Thứ năm ngày 17 / 01/ 2 019 TIẾNG VIỆT: VẦN KHƠNG... TOÁN: I MỤC TIÊU: mêi sáu, mời bảy, mời tám, mời chín *Giỳp hc sinh: - Nhận biết số 16 , 17 , 18 , 19 gồm chục số đơn vị ( 6, 7, 8, 9) Biết đọc, viết số đó; điền số 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18 ,... chí đánh giá: - HS nắm số 11 (12 ) có chục (2) đơn vị - Biết vẽ thêm tô màu đủ số lượng 11 12 - Biết chia sẻ với bạn, trình bày tự tin *HDƯD - Số 11 có chục đơn vị? Số 11 có chữ số? - Số 12 có
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án lớp 1 theo tuần năm học 2018 2019 mới nhất tuần 20 , Giáo án lớp 1 theo tuần năm học 2018 2019 mới nhất tuần 20

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay