Giáo án lớp 1 theo tuần năm học 2018 2019 mới nhất tuần 19

20 11 0
  • Loading ...
1/20 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/03/2019, 16:04

TUẦN 19 Thứ hai ngày 24 / 12 / 2018 TIẾNG VIỆT: VẦN OAY-UÂY (2T) TN: quậy phá ĐC: quấy rầy Việc 0: + Tiêu chí đánh giá: - Nhắc lại kiểu vần học: Kiểu vần có âm đệm, âm âm cuối - Học sinh làm tròn mơi vần /ai/: /ai/ >/oai/ - Học sinh đọc mơ hình, đọc trơn, phân tích + Phương pháp: Quan sát, vấn đáp + Kỹ thuật: Đặt câu hỏi, nhận xét lời, trình bày miệng Việc 1: Học vần /oay/, /uây/ Vần /oay/ + Tiêu chí đánh giá: - Học sinh vẽ mơ hình vần /oay/ - Làm tròn mơi vần /ay/ -> /oay/ - Học sinh phát âm vần /oay/ - Phân tích vần /oang/ có âm đệm /o/ âm chính/a/ âm cuối /y/ - Ghi nhớ kiểu vần có âm đệm, âm âm cuối - Đưa vần /oay/ vào mơ hình Đọc mơ hình Phân tích mơ hình - Thay âm đầu, dấu để có tiếng Biết vần /oay/ kết hợp với dấu Dấu đặt âm + Phương pháp: Quan sát, vấn đáp + Kỹ thuật: Đặt câu hỏi, nhận xét lời, trình bày miệng Vần /uây/ + Tiêu chí đánh giá: - Học sinh vẽ mơ hình vần /ây/ - Làm tròn mơi vần /ay/ -> /y/ - Học sinh phát âm vần /uây/ - Phân tích vần /oac/ có âm đệm /u/ âm chính/â/ âm cuối /y/ - Ghi nhớ kiểu vần có âm đệm, âm âm cuối - Đưa vần/uây/ vào mơ hình Đọc mơ hình Phân tích mơ hình - Thay âm đầu, dấu để có tiếng Biết vần /uây/ kết hợp với dấu Dấu đặt âm + Phương pháp: Quan sát, vấn đáp + Kỹ thuật: Đặt câu hỏi, nhận xét lời, trình bày miệng Việc 2: Viết + Tiêu chí đánh giá: - Viết vần /oay/: nối o với a viết vần oa; nối a với y viết vần ay - Viết vần /uây/: nét móc chữ u nối với chữ â; nối chữ â với chữ y - Biết viết đúng, đẹp dòng: oay, uây, bàn xoay, quầy hàng - Biết nhận phần thưởng + Phương pháp: Viết, quan sát, vấn đáp + Kỹ thuật: Đặt câu hỏi, nhận xét lời, viết nhận xét, trình bày miệng Việc 3: Đọc + Tiêu chí đánh giá: - Đọc mơ hình vần, tiếng, từ bảng lớp - Đọc mơ hình vần, tiếng, từ, tập đọc SGK - Hiểu nghĩa số từ ứng dụng - Đọc to, rõ, dứt khoát - Đọc tốc độ theo yêu cầu - Nhớ luật tả âm /c/ trước âm đệm + Phương pháp: Quan sát, vấn đáp + Kỹ thuật: Đặt câu hỏi, nhận xét lời, trình bày miệng, tơn vinh học tập Việc 4: Viết + Tiêu chí đánh giá: - Nắm tư ngồi viết - HS nghe tiếng, từ giáo viên đọc Phân tích cấu trúc ngữ âm tiếng - Thao tác đúng, dứt khốt, xác - Viết đúng, trình bày đẹp đoạn bài: Nhã ý - Chữ viết nắn nót, cẩn thận, đẹp, rõ ràng, tốc độ - Đọc lại viết to, rõ + Phương pháp: Viết, quan sát, vấn đáp + Kỹ thuật: Đặt câu hỏi, nhận xét lời TOÁN: ĐIỂM, ĐOẠN THẲNG I.MỤC TIÊU: *Giúp học sinh: - Kiến thức: Nhận biết Điểm Đoạn thẳng - Kĩ : Biết kẻ đoạn thẳng qua hai điểm Biết đọc tên đoạn thẳng - Thái độ : Giáo dục học sinh tính cẩn thận, xác làm - NL : Hợp tác tốt với bạn *Học sinh làm 1, 2, II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: * Thước kẻ III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC: Hoạt động 1: Giới thiệu điểm, đoạn thẳng - Cho H xem hình vẽ SGK - HD’H đọc tên điểm ( B đọc bê, C đọc xê, D đọc đê, M đọc mờ, N đọc nờ,Q đọc quy H đọc hát -Vẽ hai chấm lên bảng nói, ta gọi tên điểm điểm A, điểm B - Lấy thước nối hai điểm A-> B ta có đoạn thẳng AB, đọc đoạn thẳng AB - Gọi H nhắc lại tên điểm, tên đoạn thẳng bảng *Giới thiệu dụng cụ để vẽ đoạn thẳng -HD’ H quan sát cách vẽ đoạn thẳng theo bước -B1: Dùng bút chấm điểm, chấm điểm nữa,vào tờ giấy, đặt tên cho điểm -B2: Đặt mép thước qua điểm A, điểm B dùng tay trái giữ cố định, tay phải cầm bút, đặt đầu bút tựa vào mép thước tì mặt giấy điểm A, cho đầu bút trượt nhẹ từ điểm A đến điểm B + PP: quan sát thực hành, vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, trình bày miệng, tơn vinh học tập + Tiêu chí đánh giá: - Nhận biết Điểm Đoạn thẳng -Biết kẻ đoạn thẳng qua hai điểm Biết đọc tên đoạn thẳng Hoạt động 2: Thực hành *HD’H làm tập - Cho H mở SGK quan sát - Gọi H đọc lệnh - Đọc tên điểm đoạn thẳng Giao việc: H đọc tên điểm đoạn thẳng nhóm đơi - Gọi H đọc tên điểm đoạn thẳng -HD’H dùng thước nối cặp điểm để đoạn thẳng - Cho H làm vào tập 2- Dùng thước bút để nối - Kiểm soát giúp H nối được, đọc đoạn thẳng - Chữa huy động kết - Gọi H đọc tên đoạn thẳng -Yêu cầu H đọc lệnh Mỗi hình vẽ có đoạn thẳng - Cho H làm SGK - Kiểm soát giúp H đếm viết số đoạn thẳng - Chữa bài, huy động kết - Chốt để xác định đoạn thẳng, phải có đủ điểm - Hệ thống kiến thức học Tiêu chí ĐGTX: - HS đọc tên điểm đoạn thẳng - H nối được, đọc đoạn thẳng - H đếm viết số đoạn thẳng - Vận dụng làm BT nhanh - Hợp tác tốt với bạn , hứng thú học Phương pháp: PP viết , PP tích hợp Kĩ thuật: Phân tích ,thực hành, Ghi chép HĐ ứng dụng : - Hôm em học ? - Chia sẻ với người thân học - Nhận xét tiết học - Tuyên dương học sinh hoạt động tốt ÔLTV: LUYỆN TẬP VẦN OAY-UÂY I MỤC TIÊU: Giúp H : - Giúp HS củng cố nắm kiểu vần có âm đệm,âm âm cuối : oay,ôy Đọc tập đọc ( trang 42) Biết vẽ đưa tiếng vào mơ hình đọc trơn, phân tích Biết thay âm đầu để tạo tiếng - HS đọc to rõ ràng, vẽ mơ hình tìm tiếng có vần oay,ôy - Giáo dục H có hứng thú,u thích mơn học - Phát triển lực ngơn ngữ Tiếng Việt, tự học, hợp tác nhóm tốt II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: Sách BTTHTV - BP III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : 1.Khởi động: T/C trò chơi : Gọi thuyền * Đánh giá: + PP: quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, trình bày miệng + Tiêu chí đánh giá: - Tìm tiếng có chứa vần oai - Đọc to, rõ ràng Biết dùng thao tác tay để phân tích tiếng Hoạt động thực hành: Việc 1: Luyện đọc – Thực hành ngữ âm * Hướng dẫn H luyện đọc - H luyện đọc cá nhân, đọc nhóm - Thi đọc nhóm - T quan sát, nhận xét, đánh giá * Vẽ đưa tiếng xoay/quay/khy/quẩy vào mơ hình đọc trơn, đọc phân tích - H thực theo yêu cầu – GV theo dõi giúp đỡ học sinh chưa hoàn thành * Đánh giá: + PP: quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, trình bày miệng + Tiêu chí đánh giá: - Đọc tập đọc, đọc to rõ ràng, biết ngắt nghỉ chỗ có dấu câu, đảm bảo tốc độ - Vẽ mơ hình đưa tiếng tiếng /xoay/quay/khy/quẩy vào mơ hình đọc trơn, đọc phân tích - Vẽ mơ hình đẹp, chữ viết rõ ràng, mẫu Biết dùng thao tác tay để phân tích tiếng * Cho H nghỉ giải lao Việc : Viết * Hướng dẫn H làm 1.Em viết tiếng chứa vần oay,ôy có đọc - H làm tập vào 2.Em điền vần oay,uây vào chỗ trống - H làm tập vào - Chia sẻ kết nhóm – trước lớp - Nhận xét, đánh giá * Đánh giá: + PP: viết, quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, viết nhận xét + Tiêu chí đánh giá: - Biết vần oay,uây kết hợp với - Chữ viết nắn nót, cẩn thận, mẫu ,trình bày đẹp Hoạt động ứng dụng: - Đánh giá tiết học, khen H học tốt, biết hợp tác với bạn - Chia sẻ với người thân học, ƠL TỐN ƠN LUYỆN TUẦN 17 I MỤC TIÊU: Giúp học sinh: - Thuộc bảng cộng, bảng trừ, biết làm tính cộng, trừ phạm vi - Biết biểu thị tình hình vẽ phép tính thích hợp - HS vận dụng làm 5,6,7,8 trang 77 Em tự ơn luyện Tốn - Giáo dục H tính cẩn thận làm - Phát triển lực tự học, tự giải vấn đề II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - Vở Em tự ơn luyện Tốn, bảng phụ III : CÁCHOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : Khởi động: - Đọc phiếu bảng cộng, trừ phạm vi * Đánh giá: + PP: quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, trình bày miệng + Tiêu chí đánh giá: - Học sinh thuộc bảng cộng trừ phạm vi , nêu kết phép tính 2.HĐTH: Bài 5: a,Khoanh vào số bé b,Khoanh vào số lớn - H thực hành vào ƠLT - Theo dõi giúp đỡ HS lúng túng - Chia sẻ kết nhóm – chia sẻ trước lớp, Bài :Tính - H làm vào vở,trao đổi với bạn kết cách làm - Theo dõi giúp đỡ học sinh hồn thành tập - Chia sẻ kết Bài : Số? - Yêu cầu HS làm : tính ghi kết vào ô trống - Làm vào vở,trao đổi với bạn kết cách làm - Theo dõi giúp đỡ học sinh hoàn thành tập - Huy động kết - Chữa Bài 8: Viết phép tính thích hợp - Yêu cầu HS quan sát tranh, nêu tốn, viết phép tính thích hợp - Huy động kết quả,nhận xét * Đánh giá: + PP: quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, trình bày miệng + Tiêu chí đánh giá: - Vận dụng kiến thức học làm tập - Thực phép tính cộng,trừ phạm vi - Điền số thích hợp vào chỗ trống - Nhìn tranh nêu tốn viết phép tính - Làm đúng, trình bày rõ ràng,sạch đẹp HDƯD: - Thực hành làm tập vận dụng trang 78 - Chia sẻ với người thân học Thứ ba ngày 25/ 12 / 2018 TOÁN: I.MỤC TIÊU: ĐỘ DÀI ĐOẠN THẲNG *Giúp học sinh: - Kiến thức: Có biểu tượng “ dài hơn- ngắn hơn” từ có biểu tượng độ dài đoạn thẳng thơng qua đặc tính “ dài- ngắn” chúng - Kĩ năng: Biết so sánh đô dài hai đoạn thẳng tuỳ ý hai cách: so sánh trực tiếp so sánh gián tiếp qua độ dài trung gian -Thái độ: Thích so sánh đoạn thẳng -NL : tự giác HT nội dung tập - HS làm 1, 2, 3, II.CHUẨN BỊ: Thước, bảng phụ III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC: Hoạt động 1: Dạy biểu tượng dài hơn, ngắn So sánh gián tiếp độ dài đoạn thẳng - Đưa lên hai thước dài, ngắn khác - Hỏi làm để biết ngắn, dài? - Cho HS quan sát hình vẽ SGK - HD’ HS so sánh cặp đoạn thẳng - HD’ SH quan sát hình vẽ SGK so sánh đoạn thẳng + PP: quan sát thực hành, vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, trình bày miệng, tơn vinh học tập + Tiêu chí đánh giá: - HS nắm biểu tượng “ dài hơn- ngắn hơn” từ có biểu tượng độ dài đoạn thẳng thơng qua đặc tính “ dài- ngắn” chúng - HS biết so sánh đô dài hai đoạn thẳng tuỳ ý hai cách: so sánh trực tiếp so sánh gián tiếp qua độ dài trung gian Hoạt động 2: Thực hành *HD’H làm tập - Yêu cầu học sinh nêu lệnh - Đoạn thẳng dài hơn, đoạn thẳng ngắn - HD’ HS quan sát hình vẽ trả lời miệng - Giúp HS yếu, biết trả lời - Nhận xét *Chốt: Muốn biết đoạn thẳng dài hơn, hay ngắn ta phải so sánh - Yêu cầu học sinh nêu lệnh 2- Ghi số thích hợp vào đoạn thẳng.(theo mẫu) - HD’ HS đếm số ô vuông ghi số vào đoạn thẳng - Cho lớp làm - Kiểm soát giúp S yếu đếm viết số - Chữa huy động kết Nhận xét cách trả lời - Yêu cầu học sinh nêu lệnh - Tô màu đỏ vào cột cao nhất, tô màu xanh vào cột thấp *HD’ HS tô màu đỏ vào cột cao nhất, màu xanh vào cột thấp - Kiểm soát giúp học sinh yếu, xác định cột cao, thấp để tô màu - Chữa gọi HS nêu cột cao nhất, thấp - Hệ thống kiến thức học Tiêu chí ĐGTX: - HS biết so sánh đoạn thẳng dài ngắn khác - H đo đượcđộ dài đoạn thẳng điền số - H xác định cột cao, thấp để tô màu - Vận dụng làm BT nhanh - Hợp tác tốt với bạn , hứng thú học Phương pháp: PP viết , PP tích hợp Kĩ thuật: Phân tích ,thực hành, Ghi chép HĐ ứng dụng : - Hơm em học ? - Chia sẻ với người thân học - Nhận xét tiết học - Tuyên dương học sinh hoạt động tốt TIẾNG VIỆT: LUYỆN TẬP BỐN MẪU VẦN (2T) Việc 1: Dùng mẫu vần học 1.Dùng Mẫu - ba + Tiêu chí đánh giá: - Học sinh biết vần có âm Vẽ mơ hình vần có âm a - Thêm âm đầu vào mơ hình để có tiếng - Đọc phân tích, đọc trơn, đọc mơ hình to, rõ ràng + Phương pháp: Quan sát, vấn đáp + Kỹ thuật: Đặt câu hỏi, nhận xét lời, trình bày miệng Dùng Mẫu - oa + Tiêu chí đánh giá: - Học sinh biết làm tròn mơi âm khơng tròn mơi - Nắm vần có âm đệm âm học - Nắm luật tả có âm đệm: Dấu đặt âm Âm /cờ/ đứng trước âm đệm viết chữ /q/, âm đệm viết chữ u Âm /i/ đứng sau âm đệm viết chữ y - Nắm được: Có âm đệm, ghi hai chữ: o/u + Phương pháp: Quan sát, vấn đáp + Kỹ thuật: Đặt câu hỏi, nhận xét lời, trình bày miệng Dùng Mẫu – an + Tiêu chí đánh giá: - Học sinh biết thêm âm cuối vào âm để có vần có âm âm cuối - Đưa vần vào mơ hình, đọc mơ hình - Nắm cặp âm cuối: n/t, m/p, ng/c, nh/ch, i/y, o/u - Nắm hai âm /ă/ /â/ phải có âm cuối kèm + Phương pháp: Quan sát, vấn đáp + Kỹ thuật: Đặt câu hỏi, nhận xét lời, trình bày miệng Dùng Mẫu – aan + Tiêu chí đánh giá: - Học sinh biết làm tròn mơi vần có âm cuối - Đưa vần vào mơ hình, đọc mơ hình - Nắm vần học có đử âm đệm, âm chính, âm cuối + Phương pháp: Quan sát, vấn đáp + Kỹ thuật: Đặt câu hỏi, nhận xét lời, trình bày miệng Việc 2: So sánh vần, xét cấu trúc ngữ âm + Tiêu chí đánh giá: - Nắm cấu trúc ngữ âm vần Vẽ đưa âm vào mơ hình - Biết mối liên hệ vần - Đọc trơn, đọc phân tích vần - Tìm tiếng theo mơ hình vần + Phương pháp: Viết, quan sát, vấn đáp + Kỹ thuật: Đặt câu hỏi, nhận xét lời, viết nhận xét, trình bày miệng Thứ tư ngày 26 / 12 / 2018 TIẾNG VIỆT LUYỆN TẬP (T1) I MỤC TIÊU: - Giúp HS củng cố nắm kiểu vần có âm đệm,âm âm cuối : Đọc tập đọc ( trang 44) Biết vẽ đưa tiếng vào mơ hình đọc trơn, phân tích - HS đọc to rõ ràng, vẽ mơ hình tìm tiếng có vần oan,oat - Giáo dục H có hứng thú,u thích mơn học - Phát triển lực ngôn ngữ Tiếng Việt, tự học, hợp tác nhóm tốt II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: Sách BTTHTV - BP III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : 1.Khởi động: T/C trò chơi : Gọi thuyền * Đánh giá: + PP: quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, trình bày miệng + Tiêu chí đánh giá: - Tìm tiếng có chứa vần - Đọc to, rõ ràng Biết dùng thao tác tay để phân tích tiếng Hoạt động thực hành: Việc 1: Luyện đọc – Thực hành ngữ âm * Hướng dẫn H luyện đọc - H luyện đọc cá nhân, đọc nhóm - Thi đọc nhóm - T quan sát, nhận xét, đánh giá * Vẽ đưa tiếng quý, quang /vào mơ hình đọc trơn, đọc phân tích - H thực theo yêu cầu - GV theo dõi giúp đỡ học sinh chưa hoàn thành * Đánh giá: + PP: quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, trình bày miệng + Tiêu chí đánh giá: - Đọc tập đọc, đọc to rõ ràng, biết ngắt nghỉ chỗ có dấu câu, đảm bảo tốc độ - Vẽ mô hình đưa tiếng tiếng /quý, quang / vào mơ hình đọc trơn, đọc phân tích - Vẽ mơ hình đẹp, chữ viết rõ ràng, mẫu Biết dùng thao tác tay để phân tích tiếng Hoạt động ứng dụng: - Đánh giá tiết học, khen H học tốt, biết hợp tác với bạn - Chia sẻ với người thân học, TOÁN: THỰC HÀNH ĐO ĐỘ DÀI I.MỤC TIÊU:*Giúp H: - Kiến thức: Biết cách so sánh độ dài số đồ vật quen thuộc như: bàn HS, bảng đen … cách chọn sử dụng đơn vị đo “chưa chuẩn” gang tay, chân, thước kẻ, que tính, que diêm … - Kĩ năng: Nhận biết rằng: gang tay, bước chân hai người khác khơng thiết giống Từ có biểu tượng ”sai lệch, “ tính xấp xỉ” hay “ ước lượng “ trình đo độ dài đơn vị đo “chưa chuẩn” Bước đầu thấy cần thiết phải có đơn vị đo “ chuẩn” để đo độ dài - Thái độ: Thích đo độ dài - NL: Hợp tác tốt với bạn II.CHUẨN BỊ: * Thước kẻ, que tính III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC: Hoạt động 1: GT độ dài que tính- Đọc cách đo độ dài đoạn thẳng HD cách đo độ dài gang tay, bước chân *HD’ H thực hành đo độ dài đoạn thẳng - Nói que tính độ dài ( khoảng cách tính từ đầu đến đầu kia) - Làm mẫu cho H quan sát, đo đoạn thẳng: vừa đo vừa HD’ - Giao việc đo độ dài que tính - Cho H đo cạnh bàn ngồi học - Gọi H nêu số đo cạnh bàn ngồi học - Giao việc đo độ dài cạnh bàn gang tay, nói gang tay độ dài (khoảng cách tính từ ngón tay đến đầu ngón tay giữa) + PP: quan sát thực hành, vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, trình bày miệng, tơn vinh học tập + Tiêu chí đánh giá: - HS biết cách so sánh độ dài số đồ vật quen thuộc như: bàn HS, bảng đen … cách chọn sử dụng đơn vị đo “chưa chuẩn” gang tay, chân, thước kẻ, que tính, que diêm … Hoạt động 2: Thực hành Yêu cầu H đo độ dài đoạn thẳng que tính - Giúp H biết đơn vị đo “que tính” - Gọi H nêu số que tính em vừa đo ? đơn vị đo vừa gì? - Giúp H biết đơn vị đo “gang tay” Nói: em có gang tay dài, ngắn khác nên có số gang tay khác - Y/C H đo gang tay bảng lớp, quan sát nhận xét ? Vậy đơn vị đo vừa ? - Giúp H biết đơn vị đo “bước chân” - YC H đo bước chân chiều ngang phòng học ? Vậy đơn vị đo vừa ? -Vừa ta dùng đơn vị đo để đo đoạn thẳng, bàn, cạnh bảng, độ dài phòng học? - Hệ thống kiến thức học Tiêu chí ĐGTX: 10 - HS biết đo độ dài que tính - HS biết đo đọ dài gang tay - HS biết đo độ dài bước chân - Vận dụng TH nhanh - Hợp tác tốt với bạn , hứng thú học Phương pháp: PP viết , PP tích hợp Kĩ thuật: Phân tích ,thực hành, Ghi chép HĐ ứng dụng : - Hôm em học ? - Chia sẻ với người thân học - Nhận xét tiết học - Tuyên dương học sinh hoạt động tốt Thứ năm ngày 27 / 12 / 2018 TIẾNG VIỆT LUYỆN TẬP (T2) I MỤC TIÊU: - Giúp HS củng cố nắm kiểu vần có âm đệm,âm âm cuối : Đọc tập đọc ( trang 44) Biết vẽ đưa tiếng vào mơ hình đọc trơn, phân tích - HS đọc to rõ ràng, vẽ mơ hình tìm tiếng có vần oan,oat - Giáo dục H có hứng thú,u thích mơn học - Phát triển lực ngơn ngữ Tiếng Việt, tự học, hợp tác nhóm tốt II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: Sách BTTHTV - BP III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : 1.Khởi động: T/C trò chơi : Gọi thuyền * Đánh giá: + PP: quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, trình bày miệng + Tiêu chí đánh giá: - Tìm tiếng có chứa vần - Đọc to, rõ ràng Biết dùng thao tác tay để phân tích tiếng Hoạt động thực hành: Việc : Viết * Hướng dẫn H làm .Tìm viết tiếng có âm đầu âm - Tìm viết tiếng có âm đầu ,âm đệm âm - H làm tập vào 2.Điền vào chỗ trống cho ( ngh hay ng) ( c hay k,q) - H làm tập vào - Chia sẻ kết nhóm – trước lớp - Nhận xét, đánh giá * Đánh giá: + PP: viết, quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, viết nhận xét + Tiêu chí đánh giá: 11 Tìm viết tiếng có âm đầu âm - Tìm viết tiếng có âm đầu ,âm đệm âm - Chữ viết nắn nót, cẩn thận, mẫu ,trình bày đẹp Hoạt động ứng dụng: - Đánh giá tiết học, khen H học tốt, biết hợp tác với bạn - Chia sẻ với người thân học, TOÁN: MỘT CHỤC - TIA SỐ I.MỤC TIÊU: *Giúp học sinh: - Kiến thức: Mười đơn vị gọi chục Biết đọc ghi số tia số - Kĩ : Nhận biết nhanh chục tia số - Thái độ: Giáo dục HS tính xác, cẩn thận làm tập - NL: HT nội dung tập - HS làm 1, 2, II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: * bó 1chục que tính, BP III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC: Hoạt động 1: Giới thiệu chục - Giới thiệu tia số * HD’ HS mở SGK Tr 99 đếm số hỏi có quả? - Nói 10 gọi chục - Cho HS đếm số que tính, nói 10 que tính gọi chục que tính ? - 10 đơn vị gọi chục - chục đơn vị ? * Vẽ tia số giới thiệu - Nói tia số, tia số có điểm gốc ( điểm ghi số điểm vạch cách số, điểm vạch ghi số theo thứ tự tăng dần) - Số bên trái bé số bên phải Chốt số trên tia số đơn vị? -Nhận xét + PP: quan sát thực hành, vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, trình bày miệng, tơn vinh học tập + Tiêu chí đánh giá: - HS biết mười đơn vị gọi chục - HS biết đọc ghi số tia số Hoạt động 2: Thực hành - HD’ tổ chức học sinh làm - Cho HS nêu lệnh - Vẽ thêm cho đủ chục - Cho HS làm vào tập Giúp HS vẽ chấm tròn - Chốt 1chục chấm tròn gọi ? Cho HS nêu lệnh - Khoanh 1chục vật -Yêu cầu HS quan sát tranh vẽ khoanh tròn đủ chục vật - Cho HS làm VBT 12 - Kiểm soát giúp đỡ HS làm *Chốt 10 vật gọi chục vật? - Cho HS nêu yêu cầu tự làm - Viết số - Chữa huy động kết - Chốt số trên tia số đơn vị? - 1chục = đơn vị -10 đơn vị = chục - Hệ thống kiến thức học Tiêu chí ĐGTX: - HS biết vẽ thêm cho đủ chục - HS biết chục = 10 đơn vị - HS biết viết số tia số - số trên tia số đơn vị - Vận dụng TH nhanh - Hợp tác tốt với bạn , hứng thú học Phương pháp: PP viết , PP tích hợp Kĩ thuật: Phân tích ,thực hành, Ghi chép HĐ ứng dụng : - Hôm em học ? - Chia sẻ với người thân học - Nhận xét tiết học - Tuyên dương học sinh hoạt động tốt TIẾNG VIỆT: KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I (2T) Thứ sáu ngày 28 / 12 / 2018 TIẾNG VIỆT: KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I (2T) ÔLTV: LUYỆN TẬP CÁC MẪU VẦN ĐÃ HỌC I MỤC TIÊU: Giúp H : - Giúp HS củng cố nắm kiểu vần học Biết vẽ đưa tiếng vào mơ hình đọc trơn, phân tích - HS đọc to rõ ràng, vẽ mơ hình - Giáo dục H có hứng thú,u thích mơn học - Phát triển lực ngôn ngữ Tiếng Việt, tự học, hợp tác nhóm tốt II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: Sách BTTHTV - BP III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : Ôn mẫu vần học *Đánh giá + PP: quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, trình bày miệng + Tiêu chí đánh giá: - Nắm bốn mẫu vần học : Mẫu 1- ba , mẫu - oa , mẫu - an ,mẫu 4- oan - Biết thay âm đầu ,thay vào mơ hình để tạo thành tiếng - Nắm ngun âm tròn mơi ,cách làm tròn mơi ngun âm khơng tròn mơi 13 - Biết mẫu vần có âm âm cuối,vần có âm đệm âm cuối,vần có âm âm cuối - Nắm vững vần có âm cuối n/t , m/p ,ng/c , nh/ch , i/y , o/u ,biết cách làm tròn mơi vần an - Thao tác mơ hình nhanh, xác - Nắm luật tả vị trí đặt dấu ,luật tả âm đệm So sánh vần,xét cấu trúc ngữ âm *Đánh giá + PP: quan sát, vấn đáp,tôn vinh học tập + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời + Tiêu chí đánh giá: - HS mô tả cấu trúc ngữ âm vần: Mơ hình 1:Vần có âm chính.Mơ hình 2: Vần có âm đệm âm Mơ hình 3:Vần có âm âm cuối Mơ hình 4: Vần có âm đệm,âm ,âm cuối - HS biết cần nguyên âm /a / âm kiểu vần :Đệm vào trước a-Vần có âm đệm.Thêm vào sau a-vần có âm cuối Làm tròn mơi vần an - Đọc, phân tích được, thành thạo bốn mơ hình tiếng học - Biết tìm tiếng theo mơ hình vần - Dùng thao tác tay để phân tích tiếng - Phát âm to, rõ ràng kết hợp với thao tác tay nhuần nhuyễn HĐTT: SINH HOẠT LỚP I MỤC TIÊU - GV nhận xét tình hình hoạt động lớp tuần qua - Phổ biến kế hoạch tháng II NỘI DUNG Sinh hoạt văn nghệ: Tổ chức cho HS hát tập thể, nhóm, song ca, đơn ca Đánh giá tình hình hoạt động lớp tuần qua - Mời chủ tịch hội đồng tự quản lên nhận xét hoạt động lớp tuần qua - GV nhận xét chung: a Ưu điểm - HS học đầy đủ, chuyên cần, - Các em thực trang phục quy định -Vệ sinh cá nhân, vệ sinh lớp, khu vực - Các em tập trung ôn tập chuẩn bị thi khảo sát học kì I đạt chất lượng cao b.Tồn tại: - Một số em chưa có ý thức tự học Kế hoạch tiếp nối: - Đi học đầy đủ, chuyên cần, Trang phục quy định - Ôn tập chuẩn bị khảo sát cuối HKI - Duy trì nếp hoạt động dạy học - Thường xuyên quan tâm, phụ đạo thêm cho em học chậm - Bảo quản CSVC lớp học tắt quạt, điện khỏi phòng - Có ý thức giữ gìn vệ sinh tự giác làm vệ sinh trường, lớp - Thường xuyên chăm sóc bồn hoa, cảnh lớp …………………………………………………………………… 14 TOÁN: T73: MƯỜI MỘT, MƯỜI HAI I.MỤC TIÊU: *Giúp H: - Nhận biết cấu tạo số mười một, mười hai; biết đọc, viết số đó; bước đầu nhận biết số có hai chữ số; 11, (12) gồm chục 1(2) đơn vị - Học sinh làm 1, 2, Trang 101 - Giáo dục học sinh tính, cẩn thận, xác học NL : phán đốn, trình bày lưu lốt, nhận biết nhanh II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: * que tính, BP III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC: Hoạt động *Giới thiệu ghi bảng - HD’H lấy bó chục que tính que tính rời hỏi có que tính? -Viết bảng 11 đọc mười - Hỏi số 11 có chữ số? - Chốt: số11 có chục đơn vị, số 11 có hai chữ số viết liền *HD’H thao tác trả lời tương tự -Viết bảng số 12 nói đọc mười hai - Gọi H đọc lại -Hỏi số 12 có chục đơn vị? - Số 12 có chữ số? *Chốt số 12 có chục đơn vị 15 Số 12 số có chữ số, số bên tay trái, hàng chục, số bên tay phải hàng đơn vị, viết liền + PP: quan sát thực hành, vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, trình bày miệng, tơn vinh học tập + Tiêu chí đánh giá: - HS biết mười ,mười hai - HS biết đọc ghi số Hoạt động 2: Thực hành *HD học sinh làm -HD’H tự đếm số viết số vào ô trống - Cho H làm vào SGK Kiểm soát giúp đỡ H đếm điền số Chữa huy động kết -HD’H đếm số chấm tròn,vẽ tiếp chấm tròn bên phải cho đủ vào có ghi chục, đơn vị, - Cho lớp làm VBT, - Giúp đỡ H vẽ yêu cầu - Chữa huy động kết *HD’H dùng bút màu tơ 11 hình tam giác 12 hình vng -Kiểm sốt giúp H tơ 11 hình tam giác, 12 hình vng - Chữa bài, nhận xét cách tơ màu - Số 11 có ? chục ? đơn vị, có ? chữ số? - Số 12 có ? chục,và ? đơn vị, có ? chữ số? Tiêu chí ĐGTX: - Nhận biết cấu tạo số mười một, mười hai; biết đọc, viết số đó; bước đầu nhận biết số có hai chữ số; 11, (12) gồm chục 1(2) đơn vị - Vận dụng TH nhanh - Hợp tác tốt với bạn , hứng thú học Phương pháp: PP viết , PP tích hợp Kĩ thuật: Phân tích ,thực hành, Ghi chép HĐ ứng dụng : - Hơm em học ? - Chia sẻ với người thân học - Nhận xét tiết học - Tuyên dương học sinh hoạt động tốt TOÁN: T74: MƯỜI BA, MƯỜI BỐN, MƯỜI LĂM I.MỤC TIÊU: *Giúp học sinh; - Nhận biết số 13, 14, 15 gồm chục số đơn vị(3, 4, 5); Biết đọc, viết số - HS làm 1, 2, - Giáo dục học sinh tính xác, cẩn thận làm tập NL : tự giác HT tập , trình bày lưu lốt, nhận biết nhanh 16 II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: *1 bó chục que tính que tính rời, BP III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC: Hoạt động *Y/C HS lấy bó chục que tính que tính rời Hỏi có tất que tính? - Ghi bảng 13 Đọc mười ba - Số 13 gồm chục đơn vị? -Số 13 số có chữ số? *HD’HS thao tác tương tự - Cho học sinh đọc lại số 14 *HD'HS thao tác trả lời tương tự - Cho HS đọc lại số 15 + Chốt: Số 13, 14, 15 số có chữ số Chữ số đứng trước số chục, chữ số đứng sau số đơn vị + PP: quan sát thực hành, vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, trình bày miệng, tơn vinh học tập + Tiêu chí đánh giá: - HS biết mười ba, mười bốn, mười lăm - HS biết đọc ghi số Hoạt động 2: Thực hành *HD’HS làm tập - Cho HS nêu lệnh - Cho HS làm bảng con, em làm bảng phụ Kiểm soát giúp HS viết số - Chữa huy động kết - Cho HS đọc lại số - Cho HS nêu lệnh - Cho HS làm VBT -Kiểm soát giúpHS điền số - Chữa huy động kết ? tranh có tất ngơi -HD’HS quan sát tranh đếm nối với số cho - Cho HS tự làm tự chữa Kiểm soát giúp HS nối được, - Chữa huy động kết -Số 14 gồm ? chục ? đơn vị? -Số 15 gồm? Chục ? đơn vị? -số 13 gồm ? chục ? đơn vị? Các số 13, 14, 15 số có ? chữ số Tiêu chí ĐGTX: 17 - Nhận biết cấu tạo số mười ba, mười bốn, mười lăm; biết đọc, viết số đó; bước đầu nhận biết số có hai chữ số; 13, 14,15 - Vận dụng TH nhanh - Hợp tác tốt với bạn , hứng thú học Phương pháp: PP viết , PP tích hợp Kĩ thuật: Phân tích ,thực hành, Ghi chép HĐ ứng dụng : - Hôm em học ? - Chia sẻ với người thân học - Nhận xét tiết học - Tuyên dương học sinh hoạt động tốt TOÁN: TIẾT 75: MƯỜI SÁU, MƯỜI BẢY, MƯỜI TÁM, MƯỜI CHÍN I.MỤC TIÊU: *Giúp H: - Nhận biết số 16, 17, 18, 19 gồm chục số đơn vị ( 6, 7, 8, 9) Biết đọc, viết số đó; điền số 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 tia số - H làm 1, 2, 3, - Giáo dục học sinh tính xác, cẩn thận làm tập NL : Hợp tác GT , trình bày lưu lốt, nhận biết nhanh II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: * Bó chục que tính que tính rời, BP III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC: Hoạt động - Cho H lấy bó chục que tính que tính rời hỏi có tất que tính? -Viết số 16 ? số 16 có chục đơn vị? ?Viết số 16 nào? ? Số 16 có chữ số ? -HD’ H thao tác, trả lời tương tự -Đọc số 17, 18, 19 + PP: quan sát thực hành, vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, trình bày miệng, tơn vinh học tập + Tiêu chí đánh giá: - HS biết mười bảy ,mười tám,mười chín - HS biết đọc ghi số Hoạt động 2: Thực hành - Cho H đọc lệnh - Cho lớp làm bảng Kiểm soát giúp H viết số -Chữa huy động kết -Yêu cầu H nêu lệnh 2, tự làm - Cho H làm VBT 18 Kiểm soát giúp H biết đếm, điền số *HD H quan sát tranh đếm số gà, gấu, cua để nối -Kiểm soát giúp H đếm nối số cho - Huy động kết -Tổ chức trò chơi thi điền nhanh, số vào vạch tia số 10 19 -Đọc lại số từ 10 đến 19 - Các số từ 10 đến số 19 số có chữ số? ? Số 19 đứng liền sau số nào? Tiêu chí ĐGTX: - Nhận biết cấu tạo số mười bảy, mười tám, mười chín; biết đọc, viết số đó; bước đầu nhận biết số có hai chữ số; 17,18,19 - Vận dụng TH nhanh - Hợp tác tốt với bạn , hứng thú học Phương pháp: PP viết , PP tích hợp Kĩ thuật: Phân tích ,thực hành, Ghi chép HĐ ứng dụng : - Hôm em học ? - Chia sẻ với người thân học - Nhận xét tiết học - Tuyên dương học sinh hoạt động tốt TOÁN: TIẾT 76: HAI MƯƠI, HAI CHỤC (TR107) I.MỤC TIÊU: *Giúp học sinh: - Nhận biết số hai mươi gồm chục; biết đọc; viết số 20; phân biệt số chục, số đơn vị - HS làm 1, 2, - GD’HS tính xác, cẩn thận làm tập NL : Hợp tác , trình bày lưu loát, nhận biết nhanh II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: * bó chục que tính, BP III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC: Hoạt động - Cho HS lấy bó chục que tính, lấy thêm bó chục que tính hỏi có tất que tính? - Nói Hai mươi gọi chục - Cho HS luyện bảng viết số 20 ? Số 20 có chục, đơn vị? ? Số 20 số có chữ số? Chốt số 20 có chữ số, số 2trước, số sau + PP: quan sát thực hành, vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, trình bày miệng, tơn vinh học tập + Tiêu chí đánh giá: 19 - HS biết chục = 20 đơn vị HS biết mười đơn vị gọi chục - HS biết đọc ghi số Hoạt động 2: Thực hành -HD’HS làm - Cho HS nêu lệnh - Cho HS viết bảng số - Kiểm soát giúp đỡ HS yếu, - Chữa bài, cho đọc lại số 20 Chốt số 20 có chục đơn vị? - Nêu câu hỏi cho hS trả lời - Số 12 gồm ? chục ? đơn vị - Số 16 gồm ? chục ? đơn vị *Y/C HS nêu lệnh 3, tự làm tự chữa - Cho lớp làm kẻ li Kiểm soát giúp HS điền số -Chữa huy động kết Chốt số 20 đứng liền sau số nào? Số 20 số có chữ số? * Vận dụng: mẹ em có chục trứng, tức mẹ có trứng? Mẹ cho em chục ngàn tức em có ngàn? Tiêu chí ĐGTX: - HS biết vẽ thêm cho đủ chục - HS biết chục = 20 đơn vị - Vận dụng TH nhanh - Hợp tác tốt với bạn , hứng thú học Phương pháp: PP viết , PP tích hợp Kĩ thuật: Phân tích ,thực hành, Ghi chép HĐ ứng dụng : - Hôm em học ? - Chia sẻ với người thân học - Nhận xét tiết học - Tuyên dương học sinh hoạt động tốt - 20 ... điền số 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18 , 19 tia số - H làm 1, 2, 3, - Giáo dục học sinh tính xác, cẩn thận làm tập NL : Hợp tác GT , trình bày lưu lốt, nhận biết nhanh II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: * Bó... chữ số; 11 , (12 ) gồm chục 1( 2) đơn vị - Học sinh làm 1, 2, Trang 10 1 - Giáo dục học sinh tính, cẩn thận, xác học NL : phán đốn, trình bày lưu lốt, nhận biết nhanh II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: * que tính,... kết -Tổ chức trò chơi thi điền nhanh, số vào vạch tia số 10 19 -Đọc lại số từ 10 đến 19 - Các số từ 10 đến số 19 số có chữ số? ? Số 19 đứng liền sau số nào? Tiêu chí ĐGTX: - Nhận biết cấu
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án lớp 1 theo tuần năm học 2018 2019 mới nhất tuần 19 , Giáo án lớp 1 theo tuần năm học 2018 2019 mới nhất tuần 19

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay