Giáo án lớp 1 theo tuần năm học 2018 2019 mới nhất tuần 17

12 8 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/03/2019, 16:04

TUẦN 17 Thứ hai ngày 10/ 12 / 2018 VẦN / AI / TIẾNG VIỆT: Việc 0: + Tiêu chí đánh giá: - HS biết cặp vần có cặp âm cuối n/t; m/p; ng/c;nh/ch + PP: quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, trình bày miệng Việc 1: Học vần / / + Tiêu chí đánh giá: - Phát âm to, rõ ràng tiếng / hai/ - Biết vần / / có âm / a /, âm cuối / i / - Vẽ mơ hình vần / / đưa vần /ai / vào mơ hình đọc trơn , đọc phân tích - Biết thêm âm đầu để tạo thành tiếng : - Biết thay để tạo tạo thành tiếng Vần /ai/ kết hợp với - Thao tác mơ hình nhanh, xác + PP: quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, trình bày miệng Việc 2: Viết: + Tiêu chí đánh giá: - Viết ai, trai, giải theo mẫu in sẵn - Biết nối nét, khoảng cách chữ, chữ đều, đẹp - H viết mẫu, trình bày cẩn thận ( Viết Em tập viết – Tập 2) + PP: viết, quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, viết nhận xét * Nghỉ tiết Việc 3: Đọc: + Tiêu chí đánh giá: - Đọc từ tròn rõ, âm, tiếng, từ : lai rai,bác khải, ; đọc Bạn gần nhà - Đọc tốc độ theo yêu cầu + PP: quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, trình bày miệng Việc 4: Viết tả: + Tiêu chí đánh giá: - HS nghe tiếng, từ GV đọc; phân tích cấu trúc ngữ âm tiếng - Thao tác đúng, dứt khoát, xác - Nghe viết tả đoạn : Hoa mai vàng - Viết nắn nót, cẩn thận, tốc độ,trình bày văn + PP: viết, quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, viết nhận xét TOÁN: LUYỆN TẬP I MỤC TIÊU: Gióp HS: - Cđng cè phép trừ phạm vi 10 Viết phép tính thích hợp với tình tranh - Lm bµi tập 1, (cét 1,2), - Giáo dục học sinh tính cẩn thận, xác làm tập - Phát huy lực tự học, tự giải vấn đề Hợp tác tốt với bạn II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC Bảng phụ, phiếu III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Khởi động : - CTHĐTQ tổ chức cho lớp chơi trò chơi : "Truyền điện " - Lớp tham gia chơi (ôn lại bảng cộng, trừ 10 ) - Giáo viên nhận xét bổ sung * Đánh giá: + PP: quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, trình bày miệng + Tiêu chí đánh giá: - Nắm phép tính cộng, trừ phạm vi 10 - Trả lời nhanh , xác phép tính bạn nêu 2.HĐTH GV hướng dẫn HS làm tập Bài : Tính - T/c cho H thảo luận N2 nêu kết phép tính Chia sẻ kết trước lớp - Củng cố mối quan hệ phép trừ phép cộng Bài 2: Số ? (cột 1, cột 2) - Yêu cầu học sinh làm tập vào - Chia sẻ kết nhóm, trước lớp - Giáo viên nhận xét sửa sai cho học sinh Bài :Viết phép tính thích hợp - Cho học sinh quan sát tranh nêu toán phép tính thích hợp - Giáo viên nhận xét cách nêu tốn, bở sung uốn nắn cách dùng từ học sinh - Viết phép tính thích hợp vào bảng Huy động kết - chữa * Đánh giá: + PP: quan sát, vấn đáp, tôn vinh học tập + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, trình bày miệng + Tiêu chí đánh giá: - Nắm phép tính cộng, trừ phạm vi 10 - Biết mối quan hệ phép cộng phép trừ, điền số - Quan sát tranh nêu tốn, viết phép tính - Làm rõ ràng, trình bày đúng,đẹp Hợp tác nhóm tốt, trình bày tự tin 3.HĐƯD: - Nhận xét tiết học, tuyên dương học sinh học tốt - Gäi số HS nhắc lại công thức cộng, trừ phạm vi 10 - Chia sẻ với người thân học ÔLTV: LUYỆN VẦN /ai/ Việc 0: Khởi động: - HĐTQ điều hành lớp chơi trò chơi: “ Đi chợ” +Tiêu chí ĐGTX: HS tìm đọc phân tích tiếng học chứa vần /ai/, tham gia chơi tích cực hào hứng +PP: Quan sát, vấn đáp +KT: Thang đo, nhận xét lời Việc 1: Luyện đọc: - T HD HS luyện đọc, đưa tiếng vào mơ hình, đọc trơn phân tích theo ND VBT(Tr33) + Tiêu chí đánh giá: - Đọc phân tích to rõ ràng tiếng mơ hình: hái, vải - Đọc đúng, to rõ ràng: Khu đất nhà Thái dài lắm, có đủ thứ quả: cam, mận,mơ, vải Hằng năm, vải sai Thái lại hái cho bạn ăn Vải có vàng, đỏ Các bạn ăn,thích ghê! + PP: quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: thang đo, nhận xét lời Việc 2: Luyện viết - HS thực hành BT (tr33): viết vào ô trống bảng theo mẫu tiếng chứa vần /ai/ + Tiêu chí đánh giá: - HS viết đúng, đẹp tiếng chứa vần /ai/, biết ghép âm đầu với vần /ai/với có sẵn + PP: quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: thang đo, nhận xét lời ƠL TỐN: ƠN LUYỆN TUẦN 15 I MỤC TIÊU: Giúp học sinh - Thực tính cộng, tính trừ phạm vi 10 Viết phép tính thích hợp với hình vẽ - HS vận dụng làm 5, 6, 7, trang 68, 69 Em tự ơn luyện Tốn - H u thích mơn học, làm cẩn thận - Phát triển lực tự học, tự giải vấn đề toán học II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: Em tự ơn luyện Tốn III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: A.Hoạt động thực hành: Hướng dẫn HS làm BT Em tự ơn luyện Tốn trang 68, 69 Bài 5: Tính - Tở chức H làm vào Em tự ơn luyện Tốn - T theo dõi giúp đỡ H hoàn thành BT - Chia sẻ kết cặp đôi, trước lớp Bài : Số ? - Tổ chức H làm vào Em tự ôn luyện Toán - T theo dõi giúp đỡ H hồn thành BT - Chia sẻ kết cặp đơi, trước lớp * HS nghỉ tiết Bài : Tính - Tở chức H làm vào Em tự ơn luyện Tốn - T theo dõi giúp đỡ H hoàn thành BT - Chia sẻ kết cặp đôi, trước lớp * Đánh giá : + PP: quan sát, vấn đáp, tích hợp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, thực hành, nhận xét lời, trình bày miệng + Tiêu chí đánh giá: - Nắm phép cộng, trừ phạm vi 10 để tính kết phép tính - Vận dụng phép cộng, trừ phạm vi 10, tính kết phép tính (từ trái sang phải) để điền số vào trống xác - Biết thực dãy tính có hai dấu phép tính từ trái sang phải - Làm cẩn thận, trình bày sạch, đẹp Biết chia sẻ với bạn, trình bày tự tin, mạnh dạn Bài : Viết phép tính thích hợp -Tở chức H nhìn vào hình vẽ nêu tốn, thống cách làm cặp đơi, sau viết phép tính - T theo dõi giúp đỡ H hoàn thành BT - Chia sẻ kết trước lớp * Đánh giá : + PP: quan sát, vấn đáp, tích hợp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, trình bày miệng, phân tích, phản hồi + Tiêu chí đánh giá: - HS nhìn vào hình vẽ nêu tốn - Biết viết phép tính phù hợp với hình vẽ : + = 10, 10 - = - Nắm dạng tốn làm phép tính cộng phép tính trừ - Làm xác, trình bày sạch, đẹp - Hợp tác với bạn tốt, trình bày tự tin, mạnh dạn B Hoạt động ứng dụng: - Chia sẻ với người thân học Thứ ba ngày 11/ 12 / 2018 TOÁN: BẢNG CỘNG VÀ BẢNG TRỪ TRONG PHẠM VI 10 I MỤC TIÊU: Giúp HS: * KT – KN : - Củng cố bảng cộng, trừ phạm vi 10, biết làm tính cộng ,trừ phạm vi 10 - Làm quen với tóm tắt,viết phép tính thích hợp với hình vẽ -Làm 1,3 * TĐ : Giáo dục hs tính cẩn thận , ham học * NL : HS nắm nhanh bảng cộng , bảng trừ vận dụng vào tính tốn nhanh đồ vật II ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC: - Sử dụng bảng phụ , đồ dùng học toán - Các mơ hình, vật thật phù hợp với nội dung học III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC: *Khởi động CTHĐTQ tở chức cho bạn chơi trò chơi ‘Bắn tên ‘ôn lại bảng , cộng trừ phạm vi 10 -Nhận xét - TD + Nội dung ĐGTX: HS nắm bảng cộng , trừ tham gia trò chơi tích cực , nhanh, xác + Phương pháp: Vấn đáp, Quan sát thực hành + Kĩ thuật: Thang đo, nhận xét lời * HĐTH : GT bài, ghi đề: -Giáo viên đọc mục tiêu Ôn tập bảng cộng, trừ : - HD HS nhận biết quy luật xếp cơng thức tính bảng cho Thành lập ghi nhớ bảng cộng, trừ phạm vi 10: - HD HS cách nhận biết xếp cơng thức tính bảng vừa thành lập nhận biết quan hệ phép tính cộng, trừ + Nội dung ĐGTX: HS nắm quy luật thành lập bảng cộng , trừ phạm vi 10 Học thuộc lớp + Phương pháp: Vấn đáp, Quan sát thực hành + Kĩ thuật: Thang đo, nhận xét lời Thực hành: Bài 1: HD HS vận dụng công thức bảng cộng trừ để thực phép tính cho - HS viết số thẳng cột Bài 3: - HDHS xem tranh nêu tốn - HD HS đọc tóm tắt toán nêu toán + Nội dung ĐGTX: HS nắm kiến thức vận dụng vào hoàn thành tập Trình bày , chữ số rõ ràng, lập toán nhanh + Phương pháp: Vấn đáp, Quan sát thực hành + Kĩ thuật: Thang đo, nhận xét lời *HDƯD - Chia sẻ với người thân học TIẾNG VIỆT: VẦN / AY /, / ÂY / Việc 0: + Tiêu chí đánh giá: - HS biết nêu vần có âm âm cuối :ai - Các vần có âm cuối i kết hợp với + PP: quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, trình bày miệng Việc 1: Học vần / ay /, /ây/ + Tiêu chí đánh giá: - Phát âm to, rõ ràng vần / ay/, /ây/ - Biết vần / ay / có âm / a /, âm cuối / y /.Vần / ây/ có âm /â/, âm cuối /y/ - Biết so sánh ai/ay- mai – may - Biết phân biệt: ai/ ay; ay/ ây/ ; /ay /ây - Biết thêm âm đầu để tạo thành tiếng - Biết thay để tạo tạo thành tiếng - Thao tác mơ hình nhanh, xác + PP: quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, trình bày miệng Việc 2: Viết: + Tiêu chí đánh giá: - Viết ay,ây,tẩy chay theo mẫu in sẵn - Biết nối nét, khoảng cách chữ, chữ đều, đẹp - H viết mẫu, trình bày cẩn thận ( Viết Em tập viết – Tập 2) + PP: viết, quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, viết nhận xét * Nghỉ tiết Việc 3: Đọc: + Tiêu chí đánh giá: - Đọc từ tròn rõ, âm, tiếng, từ: ghế mây,giày vải - Đọc to rõ rang TV/ tập 2/ theo quy trình - Đọc tốc độ theo yêu cầu + PP: quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, trình bày miệng Việc 4: Viết tả: + Tiêu chí đánh giá: - HS nghe tiếng, từ GV đọc; phân tích cấu trúc ngữ âm tiếng - Thao tác đúng, dứt khốt, xác - Nghe viết tả : ghế mây, máy cày ,cây cảnh - Viết nắn nót, cẩn thận, tốc độ,trình bày đẹp + PP: viết, quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, viết nhận xét Thứ tư ngày 12 tháng 12 năm 2018 VẦN / AO / (T1) TIẾNG VIỆT: Việc 0: + Tiêu chí đánh giá: - HS biết phân biệt vần: ai/ ay/ ây; Biết tìm tiếng vần : ai/ ay/ ây + PP: quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, trình bày miệng Việc 1: Học vần / ao / + Tiêu chí đánh giá: - Biết vần / ao / có âm / a /, âm cuối / o / - Vẽ mơ hình vần / ao/ đưa vần /ao / vào mơ hình đọc trơn , đọc phân tích - Biết thêm âm đầu để tạo thành tiếng : - Biết thay để tạo tạo thành tiếng Vần /ao/ kết hợp với - Thao tác mô hình nhanh, xác + PP: quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, trình bày miệng Việc 2: Viết: + Tiêu chí đánh giá: - Viết ao, báo,chào mào theo mẫu in sẵn - Biết nối nét, khoảng cách chữ, chữ đều, đẹp - H viết mẫu, trình bày cẩn thận ( Viết Em tập viết – Tập 2) + PP: viết, quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, viết nhận xét TOÁN: LUYỆN TẬP I MỤC TIÊU: Giúp HS: *KT – KN : - Củng cố rèn kĩ thực phép tính cộng, trừ phạm vi 10 - Viết phép tính thích hợp với tóm tắt tốn, -Làm b 1(cơt 1,2,3).Bài phần 1.bài dòng 1.bài4 * TĐ : HS u thích , ham học hỏi , tìm tòi II ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC: - Sử dụng bảng phụ - Các mơ hình, vật thật phù hợp với nội dung học III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC: *Khởi động -PCTHĐTQ tổ chức cho bạn chơi trò choi ‘Tính nhanh tính ‘ơn lại bảng cộng , trừ phạm vi 10 -Nhận xét - TD + Nội dung ĐGTX: HS nắm kiến thức bảng cộng ,trừ phạm vi 10 tham gia trò chơi nhanh , xác + Phương pháp: Vấn đáp, Quan sát thực hành + Kĩ thuật: Thang đo, nhận xét lời * HĐCB: GT bài, ghi đề: -Giáo viên đọc mục tiêu HD HS làm BT: a Bài 1: - HD HS sử dụng công thức cộng, trừ phạm vi 10 để điền kết phép tính b Bài 2: - GV HD cách gợi ý 10 trừ ? cộng 5? - HS thực phép trừ 10-7=3 lấy 3+2=5, tiếp tục 5-3=2 cuối 2+8=10 kết thúc số 10 c Bài 3: - HD HS thực phép tính (tính nhẩm) so sánh số điền dấu thích hợp vào trống d Bài 4: - GV HD HS đọc tóm tắt - Gọi số HS nhắc lại công thức cộng, trừ phạm vi 10 - HS đọc tóm tắt toán, nêu điều kiện câu hỏi toán + Nội dung ĐGTX: HS nắm kiến thức vận dụng kiến thức vào thực hành làm tập , trình bày rõ ràng , có thẩm mĩ + Phương pháp: Vấn đáp, Quan sát thực hành + Kĩ thuật: Thang đo, nhận xét lời *HDƯD - Về chia sẻ với người thân học …………………………………………………… Thứ năm ngày 13 tháng 12 năm 2018 TIẾNG VIỆT: VẦN / AO / (T2) Việc 3: Đọc: + Tiêu chí đánh giá: - Đọc từ tròn rõ, âm, tiếng, từ :chào mào , bồ chao , ; đọc Bạn gần nhà - Đọc tốc độ theo yêu cầu + PP: quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, trình bày miệng Việc 4: Viết tả: + Tiêu chí đánh giá: - HS nghe tiếng, từ GV đọc; phân tích cấu trúc ngữ âm tiếng - Thao tác đúng, dứt khốt, xác - Nghe viết tả : lao xao, táo bạo - Viết nắn nót, cẩn thận, tốc độ,trình bày văn + PP: viết, quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, viết nhận xét TOÁN: LUYỆN TẬP CHUNG (T1) I MỤC TIÊU: Giúp HS: * KT – KN : - Biết đếm ,so sánh,thứ tự số từ đến 10 - Biết làm tính cộng trừ phạm vi 10 Viet phép tính thích hợp theo tóm tắt tốn -Làm 1,2.bài (cột 4,5,6,7).bài 4,5 * TĐ : Ham học hỏi , giáo dục tính cẩn thận * NL : HS vận dụng linh hoạt kiến thức học vào thực tế III ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC: - Sử dụng bảng phụ - Các mơ hình, vật thật phù hợp với nội dung học III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC: *Khởi động - Gọi số HS nhắc lại bảng cộng, trừ phạm vi 10 * HĐCB : GT bài, ghi đề: - Giao viên đọc mục tiêu * HĐTH : HD HS làm BT: a Bài 1: - HD HS đếm số chấm tròn nhóm - HS đếm chấm tròn nhóm viết số số lượng chấm tròn vào trống tương ứng b Bài 2: - GV HD HS đọc số từ 0-10; 10 - c Bài 3: - HD - HS thực phép tính điền kết d Bài 4: - GV HD HS hiểu lệnh toán thực phép tính điền kết - HS thực phép tính điền kết - HS nêu câu hỏi tốn: Có tất ? - HS đọc tóm tắt tốn, nêu điều kiện câu hỏi toán điền số phép tính thích hợp vào trống đ Bài 5: Phần a: - HS tự nêu toàn văn toán giải Phần b: Làm tương tự phần a + Nội dung ĐGTX: HS nắm kiến thức vào thực hành làm tập , biết lập phép tính cho tốn tính tốn cẩn thận , chữ số rõ ràng + Phương pháp: Vấn đáp, Quan sát thực hành + Kĩ thuật: Thang đo, nhận xét lời *HDƯD - Đọc cho người thân nghe bảng cộng ,trừ học - GV hệ thống bài, nxét t.học TIẾNG VIỆT: VẦN / AU /, / ÂU / Việc 0: + Tiêu chí đánh giá: - HS biết vần có âm âm cuối :ao - Các vần có âm cuối o kết hợp với + PP: quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, trình bày miệng Việc 1: Học vần / au /, /âu/ + Tiêu chí đánh giá: - Phát âm to, rõ ràng vần / au/, /âu/ - Biết vần / au / có âm / a /, âm cuối / u /.Vần / âu/ có âm /â/, âm cuối /u/ - Biết thêm âm đầu để tạo thành tiếng - Biết thay để tạo tạo thành tiếng - Thao tác mơ hình nhanh, xác + PP: quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, trình bày miệng Việc 2: Viết: + Tiêu chí đánh giá: - Viết au, âu, màu nâu theo mẫu in sẵn - Biết nối nét, khoảng cách chữ, chữ đều, đẹp - H viết mẫu, trình bày cẩn thận ( Viết Em tập viết – Tập 2) + PP: viết, quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, viết nhận xét * Nghỉ tiết Việc 3: Đọc: + Tiêu chí đánh giá: - Đọc từ tròn rõ, âm, tiếng, từ: lau , láu táu - Đọc to rõ rang TV/ tập 2/ theo quy trình - Đọc tốc độ theo yêu cầu + PP: quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, trình bày miệng Việc 4: Viết tả: + Tiêu chí đánh giá: - HS nghe tiếng, từ GV đọc; phân tích cấu trúc ngữ âm tiếng - Thao tác đúng, dứt khốt, xác - Nghe viết tả đoạn bài: Cá sấu sợ cá mập - Viết nắn nót, cẩn thận, tốc độ,trình bày đẹp + PP: viết, quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, viết nhận xét Thứ sáu ngày 14 tháng 12 năm 2018 TIẾNG VIỆT: MỐI LIÊN HỆ GIỮA CÁC VẦN Việc 1: Mối liên hệ vần học + Tiêu chí đánh giá: - Biết vẽ mơ hình tiếng ngun; Vẽ MH tiếng (ba)- MH tách tiếng phần phần đầu , phần vần phân tích; vẽ MH PT mẫu: loa – vần có âm đệm âm ; vẽ MH PT mẫu: lan – vần có âm âm cuối + PP: quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, trình bày miệng * Nghỉ tiết Việc 2: Luyện tập: + Tiêu chí đánh giá: -Nắm Mẫu 1:Vần có âm chính; Mẫu 2:Vần có âm đệm âm chính; Mẫu 3:Vần có âm âm cuối - Viết tiếng chứa vần Mẫu 1,2,3 phân tích tiếng + PP: quan sát, vấn đáp, luyện tập + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời ÔLTV: LUYỆN VẦN /ay/, /ây/ Việc 0: Khởi động: - HĐTQ điều hành lớp chơi trò chơi: “ Gọi thuyền” +Tiêu chí ĐGTX: HS tìm đọc phân tích tiếng học chứa vần /ay/, /ây/, tham gia chơi tích cực hào hứng +PP: Quan sát, vấn đáp +KT: Thang đo, nhận xét lời Việc 1: Luyện đọc: - T HD HS luyện đọc, đưa tiếng vào mô hình, đọc trơn phân tích theo ND VBT(Tr34) + Tiêu chí đánh giá: - Đọc phân tích to rõ ràng tiếng mơ hình: chạy, bẫy - Đọc đúng, to rõ ràng: Nhà bà Mai quê đầy trái Vì Mai thích nhà bà Nghỉ hè năm nay,Mai lại quê thăm bà Bây quê vụ cày cấy.Ngày ngày,ở nhà bà, Mai nghe máy cày chạy xình xịch + PP: quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: thang đo, nhận xét lời Việc 2: Luyện viết - HS thực hành BT (tr34): Thêm dấu âm đầu để tạo thành tiếng viết lại tiếng Gạch tiếng chứa vần ây + Tiêu chí đánh giá: - HS biết ghép âm đầu, vào mơ hình /ai/ để tạo thành tiếng - HS tìm gạch tiếng chứa vần /ai/ - Viết đúng, đẹp tiếng chứa vần /ai/ vừa tìm + PP: quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: thang đo, nhận xét lời ………………………………………………………… HĐTT: SINH HOẠT LỚP I Mục tiêu -Học sinh nhận ưu khuyết điểm tuân qua biết rút kinh nghiệm sửa chữa tồn tuần tới - Biết thực tốt nội quy trường lớp, ATGT II Đánh giá hoạt động tuần qua -CTHĐTQ yêu cầu ban : Ban học tập , ban thư viện, ban vs….lên đánh giá ưu khuyết điểm tuần qua -Các ban lên báo cáo ưu khuyết điểm tuần qua - CTHĐTQ nhận xét chung nhấn mạnh điểm đạt đồng thời nhắc nhở hạn chế tồn – rút kinh nghiệm tuần sau -GVCN :Nhận xét đánh giá chung tuyên dương ban hoạt động tích cực ,khuyến khích động viên ban hạn chế phát huy để làm tốt vai trò - Ơn lại từ vựng Tiếng Anh III Phương hướng tuần tới - Phát huy ưu điểm - Khắc phục hạn chế tồn - Duy trì nề nếp để học tập tốt - Thực tốt ATGT, ATĐN ... thân học Thứ ba ngày 11 / 12 / 2 018 TOÁN: BẢNG CỘNG VÀ BẢNG TRỪ TRONG PHẠM VI 10 I MỤC TIÊU: Giúp HS: * KT – KN : - Củng cố bảng cộng, trừ phạm vi 10 , biết làm tính cộng ,trừ phạm vi 10 ... xét lời *HDƯD - Về chia sẻ với người thân học …………………………………………………… Thứ năm ngày 13 tháng 12 năm 2 018 TIẾNG VIỆT: VẦN / AO / (T2) Việc 3: Đọc: + Tiêu chí đánh giá: - Đọc từ tròn rõ, âm, tiếng, từ... xét lời, viết nhận xét Thứ sáu ngày 14 tháng 12 năm 2 018 TIẾNG VIỆT: MỐI LIÊN HỆ GIỮA CÁC VẦN Việc 1: Mối liên hệ vần học + Tiêu chí đánh giá: - Biết vẽ mơ hình tiếng ngun; Vẽ MH tiếng
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án lớp 1 theo tuần năm học 2018 2019 mới nhất tuần 17 , Giáo án lớp 1 theo tuần năm học 2018 2019 mới nhất tuần 17

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay