Giải quyết tranh chấp bằng trọng tài thương mại theo pháp luật việt nam (tt)

12 14 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/03/2019, 10:38

ĐẠI HỌC HUẾ TRƢỜNG ĐẠI HỌC LUẬT NGUYỄN THỊ LAN ANH GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP BẰNG TRỌNG TÀI THƢƠNG MẠI THEO PHÁP LUẬT VIỆT NAM Chuyên ngành: Luật Kinh tế Mã số: 838.01.07 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC THỪA THIÊN HUẾ - Năm 2018 Cơng trình hoàn thành tại: Trƣờng Đại học Luật, Đại học Huế Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Trần Thị Huệ Phản biện 1: : Phản biện 2: Luận văn bảo vệ trước Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ họp tại: Trường Đại học Luật Vào lúc ngày tháng năm BÁO CÁO TÓM TẮT LUẬN VĂN TRƢỚC HỘI ĐỒNG CHẤM Kính thƣa: Hội đồng chấm luận văn tốt nghiệp Sau thời gian học tập thực luận văn với đề tài “Giải tranh chấp Trọng tài thương mại theo pháp luật Việt Nam” giáo viên PGS.TS Trần Thị Huệ hướng dẫn Hơm tơi trình bày tóm tắt kết nghiên cứu luận văn sau: Thứ nhất, Phần mở đầu: Tính cấp thiết việc nghiên cứu đề tài: Cùng với xu tồn cầu hóa, Việt Nam miền đất đầy hứa hẹn cho nhà đầu tư nước ngoài, đồng thời thị trường nước nơi mà nhiều doanh nghiệp Việt Nam hướng đến nên tranh chấp phát sinh hoạt động kinh tế quốc tế nói chung hoạt động thương mại nói riêng có xu hướng gia tăng diễn biến phức tạp, đòi hỏi phải có phương thức giải nhanh chóng, hiệu triệt để nhằm bảo đảm cho hoạt động thương mại diễn cách liên tục thuận tiện Xuất phát từ thực tế đặc biệt bối cảnh Việt Nam thực thi cam kết gia nhập WTO việc ban hành Luật TTTM 2010 (trước Pháp lệnh trọng tài năm 2003) tất yếu khách quan Sự đời Luật TTTM 2010 với nhiều quy định phù hợp với pháp luật thơng lệ quốc tế góp phần tạo niềm tin cho cá nhân tổ chức lựa chọn phương thức giải tranh chấp trọng tài Hiện nay, giải tranh chấp phương thức trọng tài ngày khẳng định vị thế, vai trò tính hấp dẫn việc giải tranh chấp Chính lý trên, chọn đề tài: “Giải tranh chấp trọng tài thương mại theo pháp luật Việt Nam” để làm đề tài luận văn thạc sĩ luật kinh tế Mục đích nghiên cứu đề tài: Nhằm tìm hiểu kĩ lưỡng thương phức giải tranh chấp này, với mong muốn góp phần làm sáng tỏ vấn đề giải tranh chấp hợp đồng thương mại, đồng thời hạn chế đề xuất số kiến nghị nhằm phát triển phương thức Việt Nam Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu đề tài bao gồm quy định pháp luật phương thức giải tranh chấp thương mại trọng tài, sâu nghiên cứu phương thức giải tranh chấp thương mại trọng tài theo pháp luật Việt Nam Thứ hai, Nội dung luận văn gồm chƣơng: Chƣơng 1: Một số vấn đề lý luận giải tranh chấp trọng tài thương mại Trong chương tập trung vào nội dung sau: I Làm rõ khái niệm, đặc điểm: Tranh chấp thương mại: + Khái niệm: Luật Thương mại năm 2005 tiếp cận hoạt động thương mại theo hướng mở rộng, bao gồm hoạt động có mục đích sinh lợi; theo đó, Điều khoản quy định hoạt động thương mại: “là hoạt động nhằm mục đích sinh lợi, bao gồm mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, đầu tư xúc tiến thương mại hoạt động nhằm mục đích sinh lợi khác”1 Kết hợp hai khái niệm tranh chấp hoạt động thương mại, tác giả đưa định nghĩa tranh chấp thương mại sau: tranh chấp thương mại hoàn cảnh xảy thực tế, đó, chủ thể tranh chấp có mâu thuẫn, quan điểm trái ngược có xung đột với quyền lợi nghĩa vụ trình bên thực hoạt động thương mại (bao gồm hoạt động mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, đầu tư xúc tiến thương mại hoạt động nhằm mục đích sinh lợi khác) + Đặc điểm, gồm có 03 đặc điểm: Thứ nhất, chủ thể chủ yếu tranh chấp thương mại thương nhân Thứ hai, phát sinh tranh chấp thương mại hành vi vi phạm hợp đồng vi phạm pháp luật Thứ ba, phương thức giải tranh chấp thương mại phương thức: thương lượng, hòa giải, trọng tài thương mại tòa án Mỗi phương thức có khác chất pháp lý, nội dung thủ tục, trình tự tiến hành Các bên có quyền tự lựa chọn Xem Điều Luật Thương mại năm 2005 phương thức phù hợp, phụ thuộc vào ưu mà phương thức mang lại, mức độ phù hợp phương thức so với nội dung tính chất tranh chấp thiện chí bên Khái niệm, phƣơng thức giải tranh chấp thƣơng mại: + Khái niệm hòa giải tranh chấp thương mại: “Giải tranh chấp thương mại trình chủ thể tranh chấp tiến hành lựa chọn hình thức, biện pháp hợp pháp để “bình ổn” mâu thuẫn, “dung hòa” quyền lợi ích bất đồng, xung đột nghĩa vụ bên hoạt động thương mại” + Các phương thức giải tranh chấp: Có 04 phương thức: thương lượng; hòa giải; giải trọng tài thương mại Tòa án Thương lượng phương thức giải trình giải tranh chấp, thể việc bên tranh chấp chủ động gặp gỡ nhau, bàn bạc, trao đổi quan điểm thỏa thuận để đến giải pháp quyền lợi nghĩa vụ bên, góp phần “xoa dịu” mâu thuẫn, bất đồng tranh chấp bên Hòa giải: bên thỏa thuận lựa chọn bên trung gian khách quan độc lập, có kiến thức, kinh nghiệm, uy tín kỹ giải tranh chấp để đưa lời khuyên quyền lợi nghĩa vụ bên Phương thức hòa giải bên ưu tiên lựa chọn thủ tục nhanh gọn, chi phí thấp, bên có quyền định đoạt, không làm ảnh hưởng đến mối quan hệ hợp tác bên, uy tín, bí mật kinh doanh giữ kín Tuy nhiên kết hòa giải khơng pháp luật bảo đảm thi hành, hồn tồn phụ thuộc vào thiện chí bên Tòa án trọng tài: Đối với Tòa án, phương thức có tham gia giải đại diện quyền lực nhà nước Tòa án nhân dân Vì quy trình giải tranh chấp phải tuân thủ quy định chặt chẽ pháp luật trình tự thủ tục tố tụng Đồng thời, án, định Tòa án đảm bảo thi hành hệ thống quan thi hành án nhà nước Giải tranh chấp trọng tài hình thức giải tranh chấp khơng thể thiếu trình phát triển quan hệ kinh tế-thương mại chủ thể ưa chuộng lựa chọn so với Tòa án tính linh hoạt mềm dẻo Trong phương thức trọng tài có Hội đồng trọng tài trọng tài viên với tư cách bên trung gian, độc lập nhằm giải mẫu thuẫn, tranh chấp việc đưa phán có giá trị bắt buộc thi hành bên Ưu điểm phương thức giải tranh chấp có tính linh hoạt, tạo quyền chủ động cho bên, tính nhanh chóng, tiết kiệm thời gian rút ngắn thủ tục tố tụng trọng tài đảm bảo bí mật Trọng tài tiến hành giải tranh chấp theo nguyên tắc án, định trọng tài không công bố công khai rộng rãi Phán trọng tài có tính chất trung thẩm ưu vượt trội so với hình thức giải tranh chấp thương lượng, hòa giải Đồng thời phán trọng tài có tính chất bắt buộc thi hành bên - Khái niệm, đặc điểm thiết chế trọng tài thương mại: Luật TTTM năm 2010 khoản Điều quy định:“Trọng tài thương mại phương thức giải tranh chấp bên thoả thuận tiến hành theo quy định Luật này” + Đặc điểm thiết chế trọng tài thương mại: Có 04 đặc điểm, cụ thể: Thứ nhất, trọng tài thương mại phương thức giải tranh chấp thương mại Đây hình thức giải tranh chấp với tham gia bên thứ ba khách quan để giúp bên giải bất đồng Thứ hai, trọng tài quan tài phán giải tranh chấp, có thẩm quyền giải tranh chấp phát sinh trọng hoạt động thương mại pháp luật nước Việt Nam quy định Thứ ba, trọng tài có thẩm quyền giải tranh chấp cụ thể bên tranh chấp tự nguyện thỏa thuận lựa chọn trọng tài để giải Tuy nhiên bên có thỏa thuận trọng tài hợp pháp theo quy định pháp luật áp dụng việc giải tranh chấp trọng tài trở thành u cầu bắt buộc Khi tòa án coi khơng có thẩm quyền giải tranh chấp Thứ tư, hình thức trọng tài, Trọng tài thương mại tồn hai hình thức, trọng tài vụ việc (hay gọi trọng tài adhoc) trọng tài thường trực Chƣơng 2: Thực trạng pháp luật thực tiễn áp dụng pháp luật giải tranh chấp trọng tài thƣơng mại Thông qua đặc trưng hệ thống nguyên tắc, trình tự thủ tục phán việc giải tranh chấp thông qua trọng tài thương mại phương thức có nhiều ưu điểm: Thứ nhất, tính chung thẩm hiệu lực định trọng tài việc giải tranh chấp: Việc giải tranh chấp Trung tâm trọng tài thương mại có ưu điểm bật so với Tòa án chỗ nhanh gọn, kín đáo phán trọng tài có giá trị chung thẩm, tức có hiệu lực cuối Trong Tòa án xét xử từ sơ thẩm đến phúc thẩm, giám đốc thẩm, tái thẩm Còn cách thức giải Trọng tài lại đơn giản linh động Tính chung thẩm định trọng tài khơng có giá trị bắt buộc bên đương mà khiến bên khơng thể chống án hay kháng cáo Xét xử Trọng tài có cấp xét xử Khi tuyên phán xong, Ủy ban Trọng tài (Hội đồng trọng tài) hoàn thành nhiệm vụ chấm dứt tồn Thứ hai, trọng tài chế giải tranh chấp bí mật: nội dung tranh chấp danh tính bên giữ kín, đáp ứng nhu cầu tin cậy quan hệ thương mại, điều có ý nghĩa lớn điều kiện cạnh tranh Thứ ba, trọng tài chế giải tranh chấp liên tục sử dụng kinh nghiệm chuyên gia: Các bên đương tự lựa chọn Trọng tài viên Cách thức lựa chọn Trọng tài Hội đồng trọng tài phát huy tính dân chủ, khách quan trình tố tụng Hoạt động trọng tài diễn liên tục Hội đồng trọng tài xét xử vụ kiện bên lựa chọn, định để giải vụ kiện Thứ tư, trọng tài chế giải tranh chấp mềm dẻo, nhanh chóng, linh hoạt cho bên: bên tự lựa chọn thủ tục, thời gian, địa điểm phương thức giải tranh chấp tiện lợi, nhanh chóng, hiệu khn khổ pháp luật Điều làm giảm chi phí, thời gian tăng hiệu cho trình giải tranh chấp Thứ năm, giải tranh chấp thương mại Trọng tài giúp tiết kiệm thời gian: (do Tính liên tục) Thứ sáu, trọng tài chế giải tranh chấp trì quan hệ đối tác: Việc thắng, thua tố tụng trọng tài giữ mối khí lâu dài bên tranh chấp Đây điều kiện không làm quan hệ hợp tác kinh doanh đối tác lẽ tố tụng trọng tài tự nguyện Xét xử Trọng tài làm giảm mức độ xung đột căng thẳng bất đồng sở câu hỏi gợi mở, khơng gian kín đáo, nhẹ nhàng… Chƣơng 3: Hồn thiện pháp luật nâng cao hiệu hoạt động giải tranh chấp trọng tài thƣơng mại Mặc dù Hoạt động trọng tài thương mại có nhiều điểm ưu việt dã trình bày trong trình thực bộc lộ số hạn chế, bất cập chủ yếu sau đây: - Chất lượng đội ngũ trọng tài viên cải thiện hạn chế - Trung tâm trọng tài thành lập nhiều số trung tâm thường xun có vụ việc giải ít, chí có trung tâm từ thành lập chưa ban hành phán trọng tài - Công tác quản lý nhà nước hoạt động trọng tài chưa quan tâm mức; việc tháo gỡ vướng mắc, khó khăn tổ chức, hoạt động trọng tài chưa kịp thời, hiệu chưa cao; cơng tác tra, kiểm tra chưa thực thường xuyên - Hiện chưa thành lập Hiệp hội trọng tài - tổ chức xã hội - nghề nghiệp trọng tài viên để đại diện cho quyền lợi ích hợp pháp trọng tài viên Nguyên nhân hạn chế, bất cập: có nhiều ngun nhân tơi xin nêu ngun nhân bản: - Quy định pháp luật trọng tài thương mại với quy định số lĩnh vực pháp luật khác chưa đồng bộ; số nội dung chưa thống nhất; chưa có chế hữu hiệu để giám sát việc hủy phán trọng tài quan tòa án - Cơ sở vật chất phần lớn trung tâm trọng tài chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu để phục vụ cho hoạt động trọng tài viên; công tác quản lý, điều hành hoạt động số Trung tâm thiếu tính chun nghiệp, chưa hiệu - Do pháp lý để hủy phán trọng tài hiểu chưa thống nên tình trạng hủy phán trọng tài thời gian qua với tỷ lệ cao Bên cạnh đó, việc chậm thi hành phán trọng tài; tỷ lệ đơn yêu cầu phán trọng tài thi hành thực tế chưa cao làm cho hoạt động trọng tài hấp dẫn - Một số quan quản lý nhà nước trọng tài chưa phát huy hết trách nhiệm việc thực chức quản lý nhà nước địa phương; công tác kiểm tra, tra tổ chức, hoạt động trung tâm trọng tài đơi bng lỏng Đội ngũ cán làm công tác quản lý lĩnh vực trọng tài thương mại mỏng, chưa đào tạo bồi dưỡng thường xuyên kiến thức, kỹ quản lý nhà nước lĩnh vực Để hoàn thành luận văn này, nỗ lực thân, trân trọng cảm ơn cô Trần Thị Huệ thầy cô trường Đại học luật Huế giúp đỡ tơi hồn thành luận văn Xin trân trọng cảm ơn Hội đồng! 10 ... gồm quy định pháp luật phương thức giải tranh chấp thương mại trọng tài, sâu nghiên cứu phương thức giải tranh chấp thương mại trọng tài theo pháp luật Việt Nam Thứ hai, Nội dung luận văn gồm... thức giải tranh chấp trọng tài Hiện nay, giải tranh chấp phương thức trọng tài ngày khẳng định vị thế, vai trò tính hấp dẫn việc giải tranh chấp Chính lý trên, chọn đề tài: Giải tranh chấp trọng. .. động thương mại + Các phương thức giải tranh chấp: Có 04 phương thức: thương lượng; hòa giải; giải trọng tài thương mại Tòa án Thương lượng phương thức giải trình giải tranh chấp, thể việc bên tranh
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải quyết tranh chấp bằng trọng tài thương mại theo pháp luật việt nam (tt) , Giải quyết tranh chấp bằng trọng tài thương mại theo pháp luật việt nam (tt)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay