Những rào cản của thể chế đối với phát triển kinh tế xã hội ở Việt Nam

29 7 0
  • Loading ...
1/29 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/03/2019, 10:26

Từ một nước nông nghiệp nghéo nàn, lạc hậu, lại bị chiến tranh tàn phá nặng nề và nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung, quan liêu, bao cấp kìm hãm, nhờ đường lối đổi mới do Đảng đề ra, sau 30 năm phấn đấu (kể từ năm 1986), Việt Nam đã ra khỏi tình trạng kém phát triển, trở thành nước đang phát triển có thu nhập trung bình và một nền kinh tế thị trường năng động, hội nhập mạnh mẽ, sâu rộng vào hệ thống kinh tế toàn cầu. Tăng trưởng kinh tế của Việt Nam đạt khá cao (bình quân khoảng 7%năm), liên tục và ổn định suốt hơn 20 năm qua. Việt Nam, từ một nước thiếu đói, tỷ lệ hộ nghèo cùng cực chiếm tới 60% trong tổng số hộ năm 1990, trở thành quốc gia xuất khẩu nhiều mặt hàng nông sản thuộc tốp đầu của thế giới và tỷ lệ hộ nghèo cùng cực chỉ còn chiếm dưới 3% trong tổng số hộ năm 2016. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ HUỲNH ĐÌNH TUÂN M4517014 NHỮNG RÀO CẢN CỦA THỂ CHẾ ĐỐI VỚI PHÁT TRIỂN KINH TẾ - HỘI VIỆT NAM ĐỀ CƯƠNG KINH TẾ HỌC THỂ CHẾ - KT729 CẦN THƠ, 06/2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ HUỲNH ĐÌNH TUÂN M4517014 NHỮNG RÀO CẢN CỦA THỂ CHẾ ĐỐI VỚI PHÁT TRIỂN KINH TẾ - HỘI VIỆT NAM ĐỀ CƯƠNG KINH TẾ HỌC THỂ CHẾ - KT729 CÁN BỘ GIẢNG DẠY TS NGUYỄN TUẤN KIỆT CẦN THƠ, 06/2018 MỤC LỤC Trang DANH SÁCH BẢNG DANH SÁCH HÌNH ẢNH, SƠ ĐỒ, ĐỒ THỊ Trang DANH MỤC VIẾT TẮT ASEAN CNTB CNXH GDP HN NXB TW UBND USD XHCN VCCI WB WEF WTO Cộng đồng nước Asean Chủ nghĩa Tư Chủ nghĩa hội Thu nhập quốc dân Hà Nội Nhà xuất Trung Ương Ủy ban nhân dân Đồng đô la Mỹ hội chủ nghĩa Phòng Thương mại Cơng nghiệp Việt Nam Ngân hàng giới Diễn đàn kinh tế giới Tổ chức Thương mại Thế giới CHƯƠNG GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI 1.1 Lý chọn đề tài 1.1.1 Đặt vấn đề nghiên cứu Từ nước nông nghiệp nghéo nàn, lạc hậu, lại bị chiến tranh tàn phá nặng nề kinh tế kế hoạch hóa tập trung, quan liêu, bao cấp kìm hãm, nhờ đường lối đổi Đảng đề ra, sau 30 năm phấn đấu (kể từ năm 1986), Việt Nam khỏi tình trạng phát triển, trở thành nước phát triển có thu nhập trung bình kinh tế thị trường động, hội nhập mạnh mẽ, sâu rộng vào hệ thống kinh tế toàn cầu Tăng trưởng kinh tế Việt Nam đạt cao (bình quân khoảng 7%/năm), liên tục ổn định suốt 20 năm qua Việt Nam, từ nước thiếu đói, tỷ lệ hộ nghèo cực chiếm tới 60% tổng số hộ năm 1990, trở thành quốc gia xuất nhiều mặt hàng nông sản thuộc tốp đầu giới tỷ lệ hộ nghèo cực chiếm 3% tổng số hộ năm 2016 Tuy nhiên, phát triển kinh tế - hội, nhiều thách thức lớn đặt với Việt Nam: Về kinh tế, quy mô kinh tế Việt Nam nhỏ bé Tuy nước phát triển có mức thu nhập trung bình, song trung bình thấp, GDP bình quân đầu người năm 2014 2.024 USD, năm 2015 2.109 USD 2016 2.200 USD Về hội - môi trường, số người khơng có việc làm ổn định mức cao Nhiều tệ nạn hôi lây lan thành thị nơng thơn Đạo đức bị xói mòn, thiếu trung thực tác động nặng nề đến mặt đời sống hội Phân hóa hội diễn nghiêm trọng: chênh lệch giàu nghèo dãn rộng thêm; cải hội rơi vào tay số kẻ có chức quyền Mơi trường tự nhiên bị suy thoái nặng nề, dẫn đến thảm họa lũ lụt, hạn hán, sạt lỡ đất, xâm ngập mặn, dịch bệnh diễn nhiều vùng đất nước Về hệ thống trị, đặc biệt máy quản lý Nhà nước cồng kềnh, hoạt động hiệu quả, minh bạch gây lòng tin nghiêm trọng người dân cộng đồng doanh nghiệp thuộc thành phần kinh tế khác 1.1.2 Tính cấp thiết đề tài Có thể nói, kinh tế Việt Nam phát triển chậm so với tiềm năng, mơ hình phát triển cấu khơng hợp lý, mà biểu tổng hợp suất lao động thấp, khả cạnh tranh hội mơi trường sinh thái bị suy thối nghiêm trọng Trong báo cáo Chỉ số lực cạnh tranh toàn cầu năm 2015 Ngân hàng Thế giới (WB), Việt Nam xếp thứ 56/140 nước vùng lãnh thổ WEF khảo sát, đứng sau năm nước ASEAN Singapore, Malaysia, Thái Lan, Indonesia Philippines Đây điều đáng lo ngại Có nhiều nguyên nhân cản trở phát triển kinh tế - hội Việt Nam, gây tình trạng trì trệ kinh tế, vấn đề quan trọng, có ý nghĩa định bất cập hệ thống thể chế kinh tế phát triển kinh tế hội: Thứ nhất, thể chế hành không phát huy đầy đủ nguồn lực to lớn người dân, trí tuệ, tài Năng suất lao động thấp người lao động không làm việc môi trường sáng tạo, lại không khuyến khích phát minh, sáng chế Thứ hai, thể chế hành chưa phù hợp với vận động kinh tế thị trưởng đại, chưa tạo mơ hình tăng trưởng với cấu kinh tế phù hợp với đặc điểm kinh tế - hội Việt Nam hội nhập quốc tế, mà khơng trường hợp làm méo mó thị trường mệnh lệnh hành chính, phi kinh tế Thứ ba, thể chế lỏng lẻo, Ngân sách Nhà nước, nguồn lực dân Nhà nước tập trung qua hình thức thuế không quản lý chặt chẽ, nhiều khoản sử dụng hiệu quả, đầu tư công hiệu quả, lãng phí, thất lớn Đầu tư công lớn chèn ép đầu tư tư nhân Thứ tư, thể chế hành có điểm dung dưỡng tham nhũng, mà “quốc nạn” chưa ngăn chặn đáng kể Khi quyền lực không gắn với trách nhiệm, lại thiếu giám sát, bành trướng quyền lực dẫn đến cửa quyền, lạm quyền khó tránh khỏi Ngun tắc “cơng khai”, “minh bạch” quản lý Nhà nước không tuân thủ Quan hệ “xin - cho” dai dẳng, vụ chạy chức, chạy tội tiếp diễn Nguyên nhân gốc rễ tình trạng thể chế kinh tế phát triển kinh tế - hội Việt Nam bị nhiều rào cản Mặc dù vấn đề cải cách thể chế đề từ nhiều năm nay, coi đột phá chiến lược Văn kiện Đại hội XI XII Đảng, song nay, bước tiến lĩnh vực chậm Nhìn chung, rào cản thể chế kinh tế phát triển kinh tế - hội Việt Nam chưa nhận thức đầy đủ để gỡ bỏ Vì thế, việc nghiên cứu đề tài: “Những rào cản thể chế phát triển kinh tế - hội Việt Nam” cần thiết 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu chung Nghiên cứu sở lý luận rào cản thể chế kinh tế phát triển kinh tế - hội để từ nhận diện rõ loại rào cản thể chế kinh tế phát triển kinh tế - hội thời kỳ hội nhập giải pháp để khắc phục rào cản 1.2.2 Mục tiêu cụ thể Làm rõ vấn đề lý luận rào cản thể chế kinh tế phát triển kinh tế - hội; xác định tiêu chí rào cản thể chế kinh tế, loại rào cản thể chế kinh tế tác động rào cản thể chế kinh tế phát triển kinh tế - hội Nhận diện khách quan loại rào cản thể chế kinh tế Việt Nam nay; phân tích, đánh giá thực trạng rào cản thể chế kinh tế Việt Nam làm rõ mức độ tác động rào cản thể chế kinh tế phát triển kinh tế - hội thời kỳ hội nhập nguyên nhân tạo rào cản thể chế kinh tế Việt Nam Đề xuất quan điểm, định hướng giải pháp chủ yếu khắc phục rào cản xây dựng thực thi thể chế kinh tế Việt Nam; kiến nghị điều kiện để thực giải pháp nhằm phát triển kinh tế - hội theo hướng tuân thủ nguyên tắc kinh tế thị trường, phát huy vai trò người dân, doanh nghiệp Chính phủ điều kiện kinh tế thị trường hội nhập quốc tế 1.3 Câu hỏi nghiên cứu Rào cản thể chế kinh tế gì? Tiếp cận rào cản thể chế theo quan điểm nào? Các phận cấu thành lên nội dung rào cản thể chế kinh tế? Những nội dung chủ yếu lên nước ta gì? Nguồn gốc tạo rào cản thể chế kinh tế gì? Rào cản thể chế kinh tế ảnh hưởng phát triển kinh tế - hội đất nước? Thực trạng rào cản thể chế kinh tế phát triển kinh tế-xã hội Việt Nam nào? Nó kìm hãm phát triển kinh tế - hội nước ta sao? Những nguyên nhân tạo rào cản thể chế kinh tế kìm hãm phát triển kinh tế - hội nước ta nay? Làm để giảm thiểu rào cản thể chế kinh tế, từ thúc đẩy kinh tế - hội nước ta năm tới? 1.4 Đối tượng, phạm vi nghiên cứu 1.4.1 Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu rào cản thể chế kinh tế Thể chế kinh tế chế thức phi thức, đề tài chủ yếu tập trung nghiên cứu rào cản thuộc thể chế thức, đặc biệt là: Các rào cản từ pháp luật, chủ trương, sách Đảng Nhà nước; rào cản từ tổ chức, chế quản lý điều hành thực thi pháp luật, sách Bộ máy Nhà nước và, rào cản chủ thể tham gia hoạt động kinh tế 1.4.2 Phạm vi thời gian nghiên cứu Về không gian: đề tài nghiên cứu rào cản thể chế kinh tế phát triển kinh tế - hội Việt Nam Về thời gian: nghiên cứu thực trạng rào cản thể chế phát triển kinh tế - hội Việt Nam thời kỳ từ năm 2007 đến năm 2017 Về góc độ nghiên cứu: thể chế kinh tế vĩ mơ phạm vi nước 1.5 Đóng góp nghiên cứu Rào cản thể chế kinh tế điểm nghẽn, trở lực lớn phát triển kinh tế - hội Việt Nam Việc tháo dỡ rào cản thể chế kinh tế, từ tạo động lực mạnh mẽ thúc đẩy kinh tế - hội nước nhà phát triển nhanh bền vững, trở thành đòi hỏi xúc Trên sở nghiên cứu vấn đề lý luận thể chế kinh tế rào cản thể chế kinh tế Nhà Khoa học Việt Nam giải quyết, sở phân tích q trình chuyển đổi kinh tế Việt Nam từ kinh tế kế hoạch hóa tập trung, sang kinh tế thị trường định hướng XHCN, đặc biệt phân tích q trình xây dựng vận hành thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN Việt Nam 10 năm vừa qua, đề tài tiến hành phân tích thực trạng rào cản thể chế kinh tế ảnh hưởng phát triển kinh tế - hội Việt Nam thời kỳ hội nhập 1.6 Kết cấu đề tài Đề tài trình bày thành chương sau: Chương 1: Giới thiệu tổng quan đề tài nghiên cứu Chương 2: Tổng quan nghiên cứu Chương 3: Cơ sở lý luận phương pháp nghiên cứu Chương 4: Thực trạng rào cản thể chế phát triển kinh tế - hội Việt Nam Chương 5: Định hướng giải pháp khắc phục rào cản thể chế phát triển kinh tế - hội Việt Nam 1.8 Khung nghiên cứu 10 kể, nhiều chậm lúc tối ưu Tăng cường trách nhiệm giải trình đòi hỏi phải đẩy mạnh trụ cột khác quản trị Nhà nước hiệu quả, là: công khai, minh bạch, tham gia tính tiên liệu chế, sách 2.3 Những vấn đề đặt cho nghiên cứu thể chế rào cản thể chế kinh tế phát triển kinh tế - hội Việt Nam Nhìn chung, có ý kiến khác nhau, nghiên cứu có thống số khía cạnh sau: Thứ nhất, thể chế tượng hội người tạo nhằm phục vụ mục đích Thứ hai, thể chế kinh tế hệ thống bao gồm ba phận là: (1) Các quy định kinh tế Nhà nước quy tắc hội Nhà nước công nhận; (2) Hệ thống chủ thể thực hoạt động kinh tế; (3) Các chế, phương pháp, thủ tục thực quy định vận hành máy Thứ ba, thể chế kinh tế vừa tiền đề vận hành kinh tế, vừa điều kiện quan trọng tăng trưởng kinh tế phát triển kinh tế Tuy nhiên, đến nhiều vấn đề đặt nghiên cứu thể chế rào cản thể chế kinh tế phát triển kinh tế - hội Một là, thể chế vấn đề rộng, có nhiều cách tiếp cận theo xu hướng tâm lý - hội, tiếp cận theo xu hướng luật pháp - hội, tiếp cận theo xu hướng thống kê Vậy phạm vi đề tài nghiên cứu khoa học cần lựa chọn cách tiếp cận nào? Hai là, nghiên cứu thể chế kinh tế góc độ vĩ mơ (luật chơi, người chơi, sân chơi, cách chơi) góc độ vi mô (thể chế kinh tế doanh nghiệp, cơng ty, tổ chức); thể chế thức thể chế khơng thức Vậy phạm vi đề tài nghiên cứu khoa học cần lựa chọn cách tiếp cận nào? Ba là, đến quan niệm rào cản thể chế kinh tế chưa có thống nghiên cứu đặt nét chấm phá bước ban đầu, đặc biệt Việt Nam Một loạt vấn đề đặt cần có câu trả lời có sức thuyết phục trình thúc đẩy phát triển kinh tế - hội đất nước Chính thế, nghiên cứu đời với mục đích góp phần làm sáng tỏ câu hỏi 15 CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 3.1 Cơ sở lý luận 3.1.1 Thể chế thể chế kinh tế 3.1.1.1 Khái niệm thể chế Theo nhà kinh tế học thể chế, thuật ngữ hiểu tượng hội gia đình, Nhà nước, tổ chức độc quyền, nghiệp đồn biểu tâm lý hội, động xử sự, phương thức tư - thứ trở thành quen thuộc nhóm người dân tộc - tập tục, truyền thống, thói quen biểu luật pháp, luân lý Các nhà tư tưởng chủ nghĩa thể chế khẳng định phạm trù kinh tế chế độ sở hữu tư nhân, thuế, tiền tệ, tín dụng, lợi nhuận, thương mại, tất thứ hình thức thể tâm lý học hội Do đó, người ủng hộ chủ nghĩa thể chế không thừa nhận tác động quy luật kinh tế khách quan Họ khơng phân tích phát triển lực lượng sản xuất quan hệ sản xuất, mà họ phân tích tiến hóa tâm lý hội (Mai Ngọc Cường, 2005) Một người đưa định nghĩa thể chế Thorstein Veblen Theo ơng, thể chế “tính quy chuẩn hành vi quy tắc xác định hành vi tình cụ thể, thành viên nhóm hội chấp nhận tuân thủ” (Đinh Văn Ân Lê Xuân Bá, 2006) Về bản, tuân thủ quy tắc thân tự kiểm soát quyền lực bên khống chế Việt Nam, việc nghiên cứu thể chế có muộn hơn, song có nhiều định nghĩa đưa ra: Trong Từ điển Việt Nam (Hoàng Phê 1992), thể chế định nghĩa “Những quy định, luật lệ hội, buộc người phải tuân theo Tác giả Phạm Duy Nghĩa (2010) “Thể chế khái niệm rộng, định nghĩa bao quát, mơ hồ, gồm luật chơi thức phi thức định hình nên phương thức ứng xử người Cũng quốc gia khác, kinh tế Việt Nam điều tiết thể chế thức phi thức Thể chế thức bao gồm hiến pháp, luật, đặc biệt quyền sở hữu, luật pháp tự khế ước, tự cạnh tranh, tổ chức công quyền, thiết chế thi hành pháp luật quy trình kiểm sốt quyền lực công cộng khác thực chế khách quan Thể chế phi thức bao gồm vô tận quy tắc bất thành văn, quy phạm, điều cấm kỵ tuân thủ quan hệ nhóm người” Như vậy, thấy, cách diễn giải có khác nhau, song tất tác giả thống thể chế “bộ quy tắc” hay “bộ chuẩn mực’ hành vi người, có tác dụng điều tiết mối quan hệ qua lại người với 16 3.1.1.2 Khái niệm thể chế kinh tế Khái niệm thể chế kinh tế đề cập từ năm 80 kỷ XX Trong số khái niệm thể chế kinh tế đưa ra, đáng ý có định nghĩa sau đây: Theo Từ điển Bách khoa Việt Nam, 4, trang 193, Nxb Từ điển Bách khoa, Hà Nội, 2005 “Thể chế kinh tế khơng phải tự nảy sinh, tự điều chỉnh, tự cung cấp mà luôn dựa vào khả tự giúp chế độ khác lực lượng phi kinh tế” Hai nhà khoa học Đinh Văn Ân Lê Xn Bá cơng trình nghiên cứu “Tiếp tục xây dựng hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng hội chủ nghĩa Việt Nam (2006) cho “Thể chế kinh tế hệ thống quy phạm pháp luật nhằm điều chỉnh chủ thể kinh tế, hành vi sản xuất, kinh doanh quan hệ kinh tế Thể chế kinh tế bao gồm yếu tố chủ yếu đạo luật, quy chế, quy tắc, chuẩn mực kinh tế gắn với chế tài xử lý vi phạm, tổ chức kinh tế, quan quản lý Nhà nước kinh tế, truyền thống văn hóa văn minh kinh doanh, chế vận hành kinh tế” Dưới góc nhìn khác, tác giả Đinh Vũ trang Ngân (2013) lại quan niệm thể chế kinh tế chia thành: Thể chế kinh tế “tước đoạt” thể chế kinh tế “dung hợp” Thể chế kinh tế “tước đoạt” khơng có pháp luật trật tự, quyền sở hữu không bảo đảm; rào cản gia nhập thị trường; quy định ngăn cản hoạt động thị trường tạo sân chơi bất công Thể chế kinh tế “dung hợp” quyền sở hữu bảo đảm, luật pháp trật tự, dựa vào thị trường, Nhà nước hỗ trợ thị trường; gia nhập thị trường tương đối tự do, tôn trọng hợp đồng; tiếp cận với giáo dục hội cho đại đa số công dân 3.1.1.3 Các yếu tố cấu thành thể chế kinh tế Thể chế kinh tế khái niệm rộng, bao quát nhiều vấn đề phức tạp, có liên quan đến yếu tố trị, kinh tế, hội, văn hóa, truyền thống, quan hệ quốc tế Chính thế, nội dung thể chế kinh tế gồm vấn đề gì, vấn đề không dễ thống thực tiễn, lẽ tùy thuộc vào chổ đứng, góc nhìn, nghiên cứu xem xét người Theo quan điểm Đinh Văn Ân Lê Xuân Bá (2006) thể chế kinh tế có nội dung: Một là, quy tắc tạo thành “ luật chơi” kinh tế thị trường gồm khung pháp luật kinh tế quy tắc chuẩn mực kinh tế Hai là, chủ thể tham gia “trò chơi” kinh tế thị trường, người chơi gồm quan quản lý nhà nước kinh tế; doanh nghiệp tổ chức “xã hội dân sự” Ba là, chế thực thi thể chế kinh tế thị trường, cách chơi gồm chế cạnh tranh thị trường; chế phân cấp quản lý kinh tế; chế phối hợp, tham gia; chế theo dõi đánh giá Bốn là, thể chế kinh tế thị trường bản, sân chơi gồm thị trường hàng hóa; thị trường tài chính; thị trường khoa học công nghệ thị trường bất động sản 17 3.1.2 Rào cản thể chế kinh tế 3.1.2.1 Khái niệm rào cản thể chế kinh tế Rào cản, hiểu cách thông thường, đơn giản vật ngăn cách (hữu hình vơ hình) hai vật hai tượng nhằm phục vụ cho mục đích Mục đích tốt khơng tốt Rào cản thể chế kinh tế có tính hai mặt nó, tích cực tiêu cực Mặt tích cực thấy như: rào cản thuế quan, rào cản hải quan, rào cản kỹ thuật quốc gia thường dùng để ngăn chặn xâm nhập loại hàng hóa từ bên ngồi vào làm ảnh hưởng đến sản xuất mặt hàng nước Tuy nhiên, thực tiễn, nói đến rào cản thể chế kinh tế, người ta thường đề cập đến mặt tiêu cực, mặt hạn chế Đề tài nghiên cứu vậy, tập trung nghiên cứu mặt tiêu cực, hạn chế rào cản thể chế kinh tế mà Vậy rào cản thể chế kinh tế gì? Thuật ngữ “Rào cản thể chế kinh tế” xuất nước ta năm gần đây, thực tiễn khơng quy định Luật Luật, chế sách đưa thực thi kinh tế, cách hành xử quan công chức thuộc máy quản lý Nhà nước kinh tế đem lại khơng khó khăn, trở ngại hoạt động sản xuất - kinh doanh doanh nghiệp người dân Hậu làm cho tốc độ tăng trưởng kinh tế có xu hướng chậm lại, nguy tụt hậu so với nước khu vực ngày trở thành thực Nói cách đơn giản thì: “Rào cản thể chế kinh tế trở lực hệ thống luật pháp sách Nhà nước, quy tắc cộng đồng, việc tổ chức thực thi pháp luật sách máy quản lý Nhà nước kinh tế cấp gây cho doanh nghiệp, tổ chức người dân tham gia hoạt động kinh tế, thời kỳ định” 3.1.2.2 Bản chất rào cản thể chế kinh tế Cho đến nay, thực tiễn phát triển kinh tế giới, kinh tế nước ta, chưa có nghiên cứu chất rào cản thể chế kinh tế thực Chính thế, việc xác định chuẩn xác chất rào cản thể chế kinh tế điều khơng đơn giản, lẽ phải có nghiên cứu thận trọng Bản chất rào cản thể chế kinh tế kìm hãm phát triển (cả kinh tế - hội) Sở dĩ vì, rào cản thể chế kinh tế tác động xấu đến phát triển kinh tế - hội đất nước Đặc biệt là, làm thất thốt, lãng phí nguồn lực phát triển, làm nản lòng chủ thể tham gia hoạt động kinh tế, từ làm giảm động lực phát triển kinh tế, làm thui chột tính động, sáng tạo người lao động, làm giảm lòng tin người dân Nhà nước, làm xấu hình ảnh Quốc gia với bạn bè giới 18 3.1.3 Phân loại rào cản thể chế kinh tế 3.1.3.1 Rào cản luật pháp, sách Rào cản luật pháp sách đề cập chủ yếu nói đến hạn chế, bất cập hệ thống luật pháp sách vĩ mơ Nhà nước tạo phát triển kinh tế nói chung, đến hoạt động chủ thể (doanh nghiệp, tổ chức, người dân) tham gia kinh tế nói riêng 3.1.3.2 Rào cản Bộ máy lực tổ chức triển khai thực thi luật pháp sách Bộ máy quản Nhà nước kinh tế Rào cản thể thực tiễn phức tạp Bộ máy quản lý cồng kềnh Đây rào cản không nhỏ, lẽ, Bộ máy lớn tiền ni Bộ máy nhiều Mà tiền thực chất tiền thuế người dân đóng Như vậy, máy cồng kềnh người dân phải chịu đóng thuế nặng phần tiền lại dành cho đầu tư cho phát triển hạn hẹp Hai yếu tố góp phần khơng nhỏ vào việc kìm hãm phát triển kinh tếchế thực thi luật pháp sách Bộ máy quản lý Nhà nước kinh tế đưa phức tạp, đặc biệt thủ tục hành có liên quan đến hoạt động sản xuất – kinh doanh Sự nhũng nhiễu tham nhũng đội ngũ công chức thực thi công vụ Rào cản cộng với rào cản thủ tục hành phức tạp, rắc rối hai rào cản gây xúc, nản lòng chủ thể tham gia hoạt động kinh tế 3.1.3.3 Rào cản từ quy tắc cộng đồng Rào cản đến từ quy tắc cộng đồng đưa thường điều cấm kỵ tổ chức người dân địa phương đó, tham gia vào hoạt động sản xuất kinh doanh, nhằm giữ truyền thống nét văn hóa địa phương Chẳng hạn, vùng người ta cấm khơng ăn thịt bò, đương nhiên người kinh doanh thịt bò bị cản trở quy định cộng đồng Rào cản xuất phát từ quy định cộng đồng quốc gia có Tuy nhiên, phạm vi ảnh hưởng khơng lớn, nên tác động kìm hãm phát triển quốc gia không lớn 3.1.4 Tác động rào cản thể chế kinh tế phát triển kinh tế-xã hội 3.1.4.1 Đối với vận hành điều hành kinh tế Các rào cản thể chế kinh tế làm cho kinh tế vận hành khó khăn, khơng trơi chảy, đặc biệt không tuân theo yêu cầu quy luật kinh tế thị trường Đây điều nguy hiểm, lẽ làm cho kinh tế bị méo mó, từ dễ gặp 19 rủi ro khó lường phát triển (tạo nhu cầu giả tạo, sốt giả tạo, từ dẫn đến khủng hoảng cục kinh tế) Các rào cản thể chế kinh tế làm cho việc điều hành kinh tế máy quản lý Nhà nước hiệu lực hiệu quả, không đạt mong muốn mục tiêu đề Đáng quan ngài tình trạng bảo không nghe, đạo đường, làm nẽo Hậu nguồn lực tiêu tốn nhiều, kết mang lại hạn chế, kinh tế chậm phát triển, đời sống vật chất tinh thần người dân chậm cải thiện, nguy tụt hậu xa so với nước khu vực giới không giảm 3.1.4.2 Đối với phát triển kinh tế-xã hội Các rào cản thể chế kinh tế làm nản lòng chủ thể tham gia hoạt động kinh tế (kể hoạt động đầu tư hoạt động sản xuất - kinh doanh - dịch vụ) Điều nguy hại tạo điều kiện, mở đường cho cho họ vào đường làm ăn bất chính, phi pháp như: chụp dựt, trốn thuế, buôn lậu, làm hàng giả Các rào cản thể chế kinh tế làm giảm khả cạnh tranh kinh tế nước nhà (kể khả cạnh tranh sản phẩm, ngành hàng, doanh nghiệp quốc gia), lẽ, tiêu cực từ rào cản sinh ra, làm tăng chi phí khơng cần thiết, từ làm cho giá thành sản phẩm chủ thể tham gia thị trường làm bị đội lên cao, mà giá thành cao cạnh tranh thắng lợi thị trường, đặc biệt thị trường quốc tế Mặt khác, tiêu cực rào cản sinh ra, làm cho lợi nhuận doanh nghiệp sở sản xuất giảm sút, từ làm cho họ có khả đầu tư đổi kỹ thuật công nghệ sản xuất Công nghệ lạc hậu, suất lao động thấp, sản phẩm làm chất lượng thấp, giá thành cao, khơng cạnh tranh Các rào cản thể chế kinh tế làm lãng phí, thất thoát nguồn lực phát triển đất nước, đặc biệt nguồn lực đất đai, tài chính, nhân lực trí tuệ Đã lãng phí, thất sản xuất khơng có hiệu quả, tăng trưởng kinh tế chậm Kinh tế chậm phát triển làm ảnh hưởng đến hàng loạt vấn đề hội mơi trường, đặc biệt nghèo đói, bất cơng, tội phạm, nhiễm nguồn nước, khơng khí Các rào cản thể chế kinh tế góp phần làm hư hỏng, tha hóa đội ngũ doanh nhân đội ngũ cơng chức Nhà nước Tha hóa kể đạo đức, lối sống, cách thức làm ăn, cách thức giải vấn đề có liên quan đến cơng việc đảm trách, đến lợi ích cộng đồng quốc gia Các rào cản thể chế kinh tế yếu tố quan trọng làm giảm lòng tin người dân Nhà nước, làm xấu hình ảnh quốc gia giới 3.1.5 Mơ hình nghiên cứu Thơng qua q trình nghiên cứu lược khảo nghiên cứu nước, tác giả đề xuất mơ hình nghiên cứu, cụ thể: 20 Tác động Phát triểnvà kinh tế hành - hội Vận hành điều kinh tế Hệ sách Bộthống máy vàchính chế bộpháp máy luật NN Cơ chế hình thành vận hạnh lại thị trường Các chủ thể tham gia thị trường Rào cản thể chế kinh tế Hình 3.1: Mơ hình nghiên cứu Nguồn: Kết nghiên cứu, 2018 3.2 Phương pháp nghiên cứu 3.2.1 Quy trình nghiên cứu Để đạt mục tiêu nghiên cứu đặt ra, đề tài triển khai nghiên cứu theo quy trình thể hình 2.2 21 ứu thể chế kinh tế, rào cản thể chế kinh tế vai trò thể chế kinh tế phát triển kinh tế - hội Nhận diện rào cản thể chế kinh tế nguồn gốc hình thành rào cản Nhận diện nhân tố tác động khía cạnh tác động rào cản thể chế kinh tế tới phát triể thể chế kinh tế vai trò rào cản thể chế kinh tế tới phát triển kinh tế - hội Việt từ đổi đến Thảo luận xin ý kiến chuyên gia Điều tra khảo sát Phỏng vấn n tích, đánh giá thực trạng mức độ tác động rào cản thể chế kinh tế đến phát triển kinh tế - hội Việt th quan điểm, định hướng, giải pháp hạn chế rào cản thể chế kinh tế hạn chế tác động rào cản đến phát triển Hình 3.2: Quy trình nghiên cứu đề tài Nguồn: Kết nghiên cứu, 2018 3.2.2 Phương pháp thu thập số liệu Đề tài dự kiến sử dụng nguồn liệu thứ cấp liệu sơ cấp Công tác thu thập liệu thực nhiều phương thức khác nhau, thực phương pháp định tính định lượng Cụ thể phương pháp bao gồm: 3.2.2.1 Phương pháp thu thập liệu thứ cấp Đề tài tiến hành tổng quan kết cơng trình nghiên cứu, tài liệu khoa học cơng bố ngồi nước liên quan đến chủ đề nghiên cứu Trên sở tổng hợp, phân tích số cơng trình nghiên cứu nước để rút vấn đề lý luận thực tiễn thể chế kinh tế; vai trò thể chế kinh tế phát triển kinh tế - hội; trình đổi thể chế kinh tế thời kỳ đổi hội nhập nước ta, qua nhận diện rào cản thể chế kinh tế cách thức tác động đến phát triển kinh tế-xã hội nước ta thời gian qua đây, đề tài sử dụng phương pháp lịch sử, phương pháp so sánh đối chiếu nhằm phân tích, so sánh đặc điểm q trình đổi 22 thể chế kinh Việt Nam với kinh tế thị trường đại; so sánh, phân tích thành tựu, hạn chế nguyên nhân 3.2.2.2 Phương pháp thu thập liệu sơ cấp Đề tài thực kết hợp phương pháp nghiên cứu định tính qua vấn sâu (in-depth interview), thảo luận theo nhóm phương pháp nghiên cứu định lượng thơng qua điều tra chọn mẫu, sử dụng bảng hỏi Phương pháp định tính (phỏng vấn sâu): Sẽ tiến hành đồng thời việc điều tra diện rộng Dự kiến, vấn sâu 10 đối tượng nhà khoa học, nhà quản lý quan hoạch định sách kinh tế - hội (các quan Đảng, Chính phủ, Bộ, Ngành); quan điều hành, thực thi sách phát triển kinh tế - hội, nhà khoa học viện nghiên cứu, trường đại học; quan, nhà nghiên cứu, tư vấn hoạch định sách thuộc tổ chức khác Mục đích vấn sâu nhằm nhận diện rõ loại rào cản thể chế kinh tế phát triển kinh tế-xã hội Việt Nam thời kỳ hội nhập; nhân tố ảnh hưởng, tiêu chí phân tích, đánh giá; điều kiện giải pháp khắc phục rào cản thể chế kinh tế để đưa Việt Nam phát triển nhanh, bền vững năm tới Phương pháp thảo luận nhóm: Dự kiến thực tọa đàm thảo luận nhóm Mỗi tọa đàm khoảng 5-10 người, bao gồm đối tượng khác chủ thể tham gia vào kinh tế để xin ý kiến họ rào cản thể chế cách thức tác động rào cản thể chế kinh tế đến phát triển kinh tế - hội địa phương Các buổi thảo luận nhóm tiến hành dựa chủ đề câu hỏi gửi trước Tỷ lệ đối tượng tham gia thảo luận nhóm đơn vị khảo sát Dự kiến 30% đại diện quan quản lý Nhà nước, 30% khối doanh nghiệp, 30% đến từ cộng đồng hội với tư cách người tiêu dùng, lại đối tượng liên quan khác Nội dung thảo luận nhóm tổng hợp để làm minh chứng cho kết luận đề tài nghiên cứu 3.2.2.3 Phương pháp điều tra chọn mẫu Đề tài dự kiến thực điều tra với 100 phiếu Đối tượng khảo sát, vấn bao gồm: 25% cán quản lý quan tham mưu, tư vấn hoạch định sách; 25% doanh nghiệp; 25% tầng lớp nhân dân; 25% chuyên gia, nhà khoa học, tổ chức hội khác Cách thức chọn mẫu theo phương pháp thuận tiện Phương pháp gửi phiếu tới đối tượng khảo sát sử dụng đồng thời theo email phát trực tiếp gặp Do hạn chế nghiên cứu, đa số đối tượng khảo sát tập trung nhiều Đồng Bằng Sơng Cửu Long Ngồi ra, dựa vào danh sách chuyên gia, quan doanh nghiệp để gởi bảng câu hỏi qua mail cho số đối tượng tiếp cận mức diện rộng Nội dung điều tra hướng vào đánh giá tình hình phát triển kinh tế - hội địa phương, rào cản thể chế kinh tế, đánh giá mức độ tác động rào cản 23 thể chế kinh tế phát triển kinh tế - hội địa phương, mức độ quan trọng giải pháp Hình thức khảo sát lấy ý kiến theo thang điểm từ 1-5 với mức độ đồng ý thấp nhất, mức độ đồng ý cao thang đo Likert 3.2.3 Phương pháp phân tích số liệu Về kỹ thuật phân tích, kỹ thuật sử dụng bao gồm phân tích định tính định lượng: 3.2.3.1 Phương pháp phân tích định tính Các kỹ thuật phân tích liệu định tính, sở tập hợp ý bật qua vấn theo chủ đề, với trợ giúp phần mềm phân tích NVivo Các liệu vấn, thảo luận nhóm tổng hợp, phân tích, so 3.2.3.2 Phương pháp phân tích định lượng Kỹ thuật phân tích định lượng, sở số liệu điều tra, đề tài sử dụng kỹ thuật phân tích thơng thường kỹ thuật phân tích đa nhân tố để xử lý.Với kỹ thuật phân tích thơng thường thống kê mô tả nhằm nêu tranh tổng thể đa chiều trạng rào cản thể chế kinh tế Việt Nam Kỹ thuật phân tích đa nhân tố sử dụng để xác định yếu tố ảnh hưởng mức độ ảnh hưởng rào cản thể chế kinh tế phát triển kinh tế - hội số kiểm định độ tin cậy Crobach Anpha, EFA, ANOVA Về mặt cơng cụ phân tích nghiên cứu, cơng cụ sử dụng phần mềm máy tính chun dụng: Với cơng cụ phần mềm chuyên dụng máy tính cho phép xử lý số liệu điều tra thu thập trình khảo sát thực tế (cụ thể SPSS phần mềm hỗ trợ phân tích tiên tiến khác AMOS) 24 CHƯƠNG THỰC TRẠNG RÀO CẢN VỀ THỂ CHẾ ĐỐI VỚI PHÁT TRIỂN KINH TẾ - HỘI VIỆT NAM 4.1 Thực trạng rào cản thể chế phát triển kinh tế - hội Việt Nam thời kì hội nhập 4.1.1 Thực trạng rào cản hệ thống sách pháp luật 4.1.2 Thực trạng rào cản phát sinh từ máy chế hoạt động máy Nhà nước 4.1.3 Thực trạng rào cản phát sinh từ chế hình thành vận hành loại thị trường kinh tế 4.1.4 Thực trạng rào cản chủ thể tham gia thị trường 4.2 Đánh giá tác động rào cản thể chế kinh tế phát triển kinh tế - hội Việt Nam 4.2.1 Tác động đến vận hành điều hành kinh tế 4.2.2 Tác động phát triển kinh tế - hội 25 CHƯƠNG ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP KHẮC PHỤC RÀO CẢN VỀ THỂ CHẾ ĐỐI VỚI PHÁT TRIỂN KINH TẾ - HỘI VIỆT NAM 5.1 Bối cảnh quốc tế nước có ảnh hưởng đến thể chế 5.1.1 Bối cảnh quốc tế 5.1.2 Bối cảnh nước 5.2 Những giải pháp chủ yếu khắc phục rào cản thể chế phát triển kinh tế - hội Việt Nam 5.2.1 Nhóm giải pháp tiếp tục đổi thể chế luật pháp, sách kinh tế thị trường, bảo đảm tính minh bạch, quán hệ thống sách pháp luật 5.2.2 Nhóm giải pháp đổi cấu tổ chức, chức hoạt động chế vận hành máy Nhà nước, nâng cao vai trò, hiệu lực, hiệu quản lỳ Nhà nước, hồn thiện Nhà nước pháp quyền 5.2.3 Nhóm giải pháp mơi trường kinh doanh tăng cường vai trò chủ tham gia kinh tế thị trường 5.2.4 Các điều kiện để khắc phục rào cản thể chế kinh tế, hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường Việt Nam 5.3 Hạn chế nghiên cứu định hướng tương lai 26 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tài liệu nước Acemoglu, D., & Robinson, J (2010) The role of institutions in growth and development World Bank Publications Barro, R J (1996), ‘Determinants of economic growth: a cross-country empirical study’, Journal of Comparative Economics, 26(4), 822-824 Chong, A., & Calderon, C (2000), ‘Causality and feedback between institutional measures and economic growth’, Economics & Politics, 12(1), 69-81 Goldsmith, A A (1987), ‘Does political stability hinder economic development? Mancur Olson's theory and the Third World’, Comparative Politics, 19(4), 471-480 Hall, R., Jones, C., 1999 Why some countries produce so much more output per worker than others ? Q J Econ 114 (1), 83-116 Heckelman, J C., & Powell, B (2010), ‘Corruption and the institutional environment for growth’, Comparative Economic Studies, 52(3), 351-378 Jong-A-Pin, R (2009), ‘On the measurement of political instability and its impact on economic growth’, European Journal of Political Economy, 25(1), 15-29 Knack, S., & Keefer, P (1995), ‘Institutions and economic performance: Cross -country tests using alternative institutional measures’, Economics & Politics, 7(3), 207-227 Venard, B (2013), ‘Institutions, Corruption and Sustainable Development’, Economics Bulletin, 33(4), 2545-2562 Tài liệu nước 10 Đỗ Đức Bình (2009): Thể chế kinh tế Việt Nam: bất cập chủ yếu so với cam kết với WTO số giải phấp hồn thiện Tạp chí Kinh tế Phát triển số 140, tháng 2/2009 11 Đinh Văn Ân, Lê Xuân Bá (2006): Tiếp tục xây dựng hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng hội chủ nghĩa Việt Nam Nxb Khoa học Kỷ thuật HN 12 Ban Kinh tế Trung ương (2014): Báo cáo năm thực Nghị Trung ương khóa X tiếp tục hồn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng hội chủ nghĩa, HN 13 Đảng Cộng sản Việt Nam (2017): Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI Nxb Chính trị quốc gia, HN 14 Ngân hàng giới Bộ Kế hoạch Đầu tư (2016), Việt Nam 2035 hướng tới thịnh vượng, sáng tạo, công dân chủ, HN 15 Đức Tuân - Quang Hiếu (2016), Thủ tướng: Khơi dậy nguồn lực doanh nghiệp để phát triển, http: baochinhphu.vn/kinh-te/thu-tuong-tap-trung-hoan-thien-the-che-go-bo-ngaycac-rao-can-phat-trien/252469.vgp 17:53, 10/06/2018 16 Lê Quốc Hội (2017): Các rào cản thể chế phát triển kinh tế-xã hội-Kinh nghiệm số nước Châu Á học cho Việt Nam Kỷ yếu hội thảo quốc gia: Thể chế kinh tế rào cản thể chế kinh tế phát triển kinh tế-xã hội Việt Nam Nxb Đại học KTQD, HN 27 17 Ngô Thắng Lợi (2015), Phát triển bền vững Việt Nam, bối cảnh tồn cầu hóa, hội nhập quốc tế biến đổi khí hậu Đề tài cấp Nhà nước KX.04.08/11-15 18 Lê Du Phong, Lê Huỳnh Mai (2017):Tháo dỡ rào cản thể chế kinh tế, đòi hỏi xúc phát triển kinh tế-xã hội nước ta Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia: “Thể chế kinh tế rào cản thể chế kinh tế phát triển kinh tế-xã hội Việt Nam” tập 2, trang 13-36, Nxb Đại học KTQD, HN 19 VCCI WB (2016) Hội thảo: “Khát vọng Việt Nam 2035: vai trò doanh nghiệp yêu cầu đại hóa thể chế” Hà Nội 2016 28 PHỤ LỤC 29 ... tạo rào cản thể chế kinh tế gì? Rào cản thể chế kinh tế ảnh hưởng phát triển kinh tế - xã hội đất nước? Thực trạng rào cản thể chế kinh tế phát triển kinh tế- xã hội Việt Nam nào? Nó kìm hãm phát. .. cụ thể Làm rõ vấn đề lý luận rào cản thể chế kinh tế phát triển kinh tế - xã hội; xác định tiêu chí rào cản thể chế kinh tế, loại rào cản thể chế kinh tế tác động rào cản thể chế kinh tế phát triển. .. Hội (2017): Các rào cản thể chế phát triển kinh tế- xã hội -Kinh nghiệm số nước Châu Á học cho Việt Nam Kỷ yếu hội thảo quốc gia: Thể chế kinh tế rào cản thể chế kinh tế phát triển kinh tế- xã hội
- Xem thêm -

Xem thêm: Những rào cản của thể chế đối với phát triển kinh tế xã hội ở Việt Nam, Những rào cản của thể chế đối với phát triển kinh tế xã hội ở Việt Nam, GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI, TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU, CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU, 1 Cơ sở lý luận, Hình 3.2: Quy trình nghiên cứu của đề tài, 3 Hạn chế của nghiên cứu và định hướng tương lai

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay