Nghiên cứu thực trạng cán cân thương mại Việt Nam Trung Quốc

26 5 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/03/2019, 10:23

Trung Quốc đang và tiếp tục là đối tác chiến lược thương mại quan trọng nhất của Việt Nam. Kim ngạch buôn bán song phương không ngừng tăng qua các năm, đặc biệt từ sau khi Trung Quốc gia nhập WTO. Qua nghiên cứu thực trạng quan hệ thương mại hai nước từ năm 2000 đến nay, có thể nhận thấy tình trạng nhập siêu của Việt Nam với Trung Quốc đang diễn ra ở mức báo động và Việt Nam đang bị phụ thuộc ngày càng nghiêm trọng vào thị trường Trung Quốc. Điều đó đã và đang tác động không nhỏ, nhất là ở những khía cạnh tiêu cực đối với kinh tế Việt Nam. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ LÊ THANH NHANH MSHV: M4517017 NGHIÊN CỨU THƯƠNG MẠI SONH PHƯƠNG VIỆT NAM TRUNG QUỐC BÀI THU HOẠCH NGÀNH: QUẢN LÝ KINH TẾ MÃ SỐ NGÀNH: 60340410 CẦN THƠ, 07/2018 MỤC LỤC Trang MỤC LỤC .i DANH SÁCH BIỂU BẢNG iii DANH SÁCH HÌNH ẢNH, SƠ ĐỒ iv DANH MỤC VIẾT TẮT v Chương 1GIỚI THIỆU Chương PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 phương pháp luận 2.1.1 Hội nhập kinh tế .7 2.1.2 Mơ hình lực hấp dẫn 2.1.3 Khoảng cách văn hóa .8 2.2 Mơ hình nghiên cứu 10 2.3 Phương pháp nghiên cứu 10 2.3.1 Dữ liệu nghiên cứu .10 2.3.2 Phương pháp phân tích 10 Chương THỰC TRẠNG THƯƠNG MẠI SONG PHƯƠNG 12 3.1 Kim ngạch thương mại việt namtrung quốc 12 3.2 Tình trạng nhập siêu kéo dài 14 3.3 vị việt nam quan hệ thương mại song phương với trung quốc 16 3.4 Thương mại biên giới việttrung 18 Chương KẾT QUẢ PHÂN TÍCH 20 Chương KẾT LUẬN & KIẾN NGHỊ 22 TÀI LIỆU THAM KHẢO .23 PHỤ LỤC .24 DANH SÁCH BIỂU BẢNG Trang Bảng 2.1: Mơ tả mơ hình nghiên cứu 11 Bảng 3.1: Kim ngạch xuất nhập Việt Nam Trung Quốc giai đoạn 2000 – 2016 12 Bảng 4.1: Kết hồi quy 20 Bảng 4.2: Hệ số tương quan 20 Bảng 4.3: Giải thích mơ hình 21 DANH SÁCH HÌNH ẢNH, SƠ ĐỒ Trang Hình 3.1: Cán cân thương mại Việt NamTrung Quốc 2000 – 2016 14 Hình 3.2: Tốc độ tăng trưởng kim ngạch xuất nhập Việt NamTrung Quốc 2000 – 2016 15 DANH MỤC VIẾT TẮT CCTM XK NK XNK Cán cân thương mại Xuất Nhập Xuất nhập Chương 1: GIỚI THIỆU Trung Quốc Việt Nam hai nước có mối quan hệ lâu đời, truyền thống Sau quan hệ Việt NamTrung Quốc trở lại bình thường hoạt động thương mại hai nước phát triển ngày mạnh mẽ Quan hệ Việt Trung ngày củng cố, phát triển mang lại lợi ích xã hội kinh tế cho hai bên Đặc biệt từ năm 1990 trở lại đây, sau hai nước nối lại việc thông thương đường sắt, đường biển, đường hàng khơng, bn bán ngạch hai nước ngày phát triển, chiều rộng lẫn chiều sâu Với hợp tác phát triển không ngừng hai nước, đặc biệt lĩnh vực hợp tác thương mại - kinh tế đến Trung Quốc trở thành đối tác hàng đầu Việt Nam với nhiều dự án đầu tư quy mô lớn Với Việt Nam, Trung Quốc đứng đầu số nước xuất hàng hóa sang Việt Nam đứng thứ ba số hàng hóa nhập Việt Nam (sau Mỹ Nhật Bản) Trong năm 2000 Việt Nam có thặng dư cán cân thương mại (CCTM) với Trung Quốc 111 triệu USD, nhiên khuynh hướng thay đổi từ năm 2001 CCTM bị thâm hụt từ 211 triệu USD năm 2001 lên 663 triệu năm 2002, tỷ USD năm 2007 khoảng 32,5 tỷ USD năm 2015 Điều dẫn tới nhiều đánh giá khác nhau, chí trái ngược tác động trao đổi thương mại Việt - Trung đến đời sống kinh tế- xã hội Việt Nam Mặc dù phủ nhận thành tựu đạt được, bản, nhiều kho khắn thách thức đặt trước quan hệ thương mại hai nước Bài viết tập trung vào việc nghiên cứu thực trạng cán cân thương mại Việt Nam - Trung Quốc, sở phân tích nhân tố ảnh hưởng đến thương mại hai nước để từ đưa định hướng đề xuất giải pháp cải thiện cán cân thương mại hai nước thời gian tới CHƯƠNG PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 PHƯƠNG PHÁP LUẬN 2.1.1 Hội nhập kinh tế Theo cách hiểu phổ biến, hội nhập kinh tế q trình giảm dần sách phân biệt đối xử loại bỏ hoàn toàn rào cản di chuyển tự hàng hoá, dịch vụ yếu tố sản xuất quốc gia Hội nhập kinh tế khu vực hội nhập kinh tế quốc gia khu vực địa lý nhằm giảm dần cuối loại bỏ hoàn toàn rào cản thuế quan phi thuế quan di chuyển tự hàng hoá, dịch vụ yếu tố sản xuất quốc gia thành viên Hội nhập kinh tế thực thông qua ba mức độ Ở mức độ thứ nhất, quốc gia chủ yếu dành cho ưu đãi liên quan đến nhập từ nước đối tác Với mức độ thứ hai, hội nhập bao hàm hài hố cơng cụ sách cản trở hình thành thị trường tự Hội nhập mức độ cao đòi hỏi thành viên phối hợp sách quốc gia hình thành tổ chức siêu quốc gia điều phối khơng hội nhập kinh tế mà hội nhập trị Dựa ba mức độ trên, quốc gia hội nhập vào kinh tế khu vực theo hình thức khác Mức độ hội nhập thấp bao gồm 03 hình thức Thỏa thuận mậu dịch ưu đãi, Khu vực thương mại tự Liên minh thuế quan Thị trường chung hình thức hội nhập mức độ thứ hai Mức độ hội nhập cao gồm Liên minh kinh tế Liên minh Chính trị Ngồi hình thức hội nhập trên, thực tế tồn hình thức hội nhập khác nằm trung gian hình thức trên, kết hợp vài yếu tố hình thức với vài yếu tố hình thức khác Để thiết lập hình thức hội nhập kinh tế quốc tế, thông thường quốc gia phải ký kết với Hiệp định để ràng buộc nghĩa vụ nước thành viên; đó, FTA coi phổ biến đến thời điểm 2.1.2 Mơ hình lực hấp dẫn Nhà kinh tế học Tinbergen năm 1962 đưa mơ hình lực hấp dẫn để nghiên cứu dòng chảy thương mại song phương kinh tế quốc tế Mơ hình giải thích kim ngạch trao đổi thương mại song phương quốc gia tùy thuộc vào GDP, khoảng cách địa lý Tinbergen cho rằng, xuất tỷ lệ thuận với quy mô kinh tế nước xuất nhập khẩu; tỷ lệ nghịch với khoảng cách địa lý hai nước Sau 40 năm đời, mơ hình hấp dẫn thương mại quốc tế ứng dụng phổ biến, để phân tích xu hướng yếu tố tác động thương mại quốc tế Từ nghiên cứu Tinbergen năm 1962, học giả sau thêm vào mơ hình nhân tố khác ảnh hưởng đến kim ngạch xuất như: dân số, GDP bình quân đầu người, ngôn ngữ chung, biên giới chung, hiệp định thương mại khu vực, thuế quan, sách phi thuế quan, Joel Hinaunye Eita (2008) nghiên cứu “Các yếu tố ảnh hưởng đến xuất Namibia: Tiếp cận theo mơ hình lực hấp dẫn” chứng minh, kim ngạch xuất Namibia nước nhập khẩu, biến giả thành viên EU, Cộng đồng Phát triển Nam Phi (SADC), có chung biên giới với Namibia, ảnh hưởng tiêu cực từ GDP bình quân đầu người nước nhập khoảng cách địa lý hai nước GDP bình quân đầu người nước xuất tỷ giá hối đối khơng có ý nghĩa mơ hình Hatab, Romstad Huo (2010) nghiên cứu “Các yếu tố ảnh hưởng đến xuất nơng nghiệp Ai Cập: Tiếp cận theo mơ hình thực hấp dẫn” áp dụng mơ hình hấp dẫn cho GDP Ai Cập, GDP nước nhập khẩu, biến chung biên giới ngôn ngữ tác động chiều đến kim ngạch xuất nông sản Ai Cập, GDP bình quân đầu người Ai Cập, khoảng cách địa lý nước tác động ngược chiều Trong lĩnh vực thủy sản, có nhiều nghiên cứu tác giả ngồi nước sử dụng mơ hình lực hấp dẫn cơng cụ phân tích yếu tố ảnh hưởng đến kim ngạch xuất ngành Ganesh Kumar (2011) sử dụng mơ hình hấp dẫn thương mại cho nghiên cứu “Lượng hóa tiềm xuất cá sản phẩm từ cá Ấn Độ”, kết luận rằng, kim ngạch xuất thủy sản Ấn Độ chịu ảnh hưởng đồng biến từ GDP Ấn Độ nước nhập khẩu, dân số nước nhập, sản lượng, thủy sản hàng năm Ấn Độ biến chung biên giới, chịu ảnh hưởng nghịch biến từ tỷ giá hối đoái, khoảng cách địa lý Biến giả Hiệp định thương mại Tự – FTA khơng có ý nghĩa giải thích 2.1.3 Khoảng cách văn hóa Khoảng cách văn hóa khoảng cách văn hóa Việt Nam nước nhập Văn hóa định nghĩa “một chương trình điều khiển hoạt động nhận thức lý giải người, đươc hình thành từ cộng đồng, giúp cho phân biệt thành viên nhóm với nhóm khác” (Hofstede, 1980) Biến đo lường khác biệt văn hóa Việt Nam nước nhập khẩu, khác biệt xác định dựa khía cạnh văn hóa Hofstede (1980), là: - Quyền lực (Power): thể mức độ thành viên tổ chức quyền lực hơn, thể phân phối quyền lực không công xã hội - Chủ nghĩa cá nhân (Individualism): mô tả mối quan hệ cá nhân tập thể phổ biến quốc gia, thể mức độ cá nhân xã hội trọng vào họ thành viên khác xã hội (thường gia đình) - Nam quyền (Masculinity): cho biết mức độ xã hội chấp nhận hay không chấp nhận quyền lực truyền thống người đàn ông xã hội - Tính ngại rủi ro (Uncertainty avoidance): cho biết mức độ sẵn sàng chấp nhận thay đổi, điều mẻ cộng đồng - Định hướng dài hạn (Pragmatism Longterm): mô tả mức độ khu vực văn hoá trọng tới kết ngắn hạn trước mắt hay tập trung tương lai dài hạn - Sự thoải mái hay gò bó (Indulgence): cho biết mức độ thành viên xã hội cố gắng kiểm soát mong muốn bốc đồng họ Sáu khía cạnh Hofstede xác định điểm văn hóa mang giá trị từ đến 100 Sáu khía cạnh quốc gia có giá trị lớn nghĩa quốc gia thể mức độ quyền lực, chủ nghĩa cá nhân, nam quyền, tính ngại rủi ro, định hướng lâu dài, thoải mái hay gò bó cao Dựa vào phương pháp Kogut Singh (1988) để tính số khoảng cách văn hóa Việt Nam nước nhập Chỉ số khoảng cách văn hóa quốc gia xác định dựa vào công thức: Trong đó: CDj: khoảng cách văn hóa Việt Nam đối tác Iij: số khía cạnh văn hóa thứ i nước đối tác j Iiv: số khía cạnh văn hóa thứ i Việt Nam Vi: phương sai số khía cạnh văn hóa thứ i Dựa vào công thức liệu thứ cấp văn hóa quốc gia từ website Hofstede (1980) Giá trị số thay đổi từ 0,102 đến 3,152 Chỉ số lớn thể khoảng cách văn hóa Việt Nam nước nhập lớn Xuất nhập Việt Nam EI Trung Quốc Phan Anh Tú giai đoạn 1990 – (2017) 2016 Đơn vị tính triệu USD Là biến quy mơ thị trường Là tích GDP GDP Việt Nguyễn Văn Tuấn Nam Trung (2017) Quốc Đơn vị tính triệu USD Là biến quy mơ dân số Là tích POP dân số Việt Nguyễn Văn Tuấn Nam Trung (2017) Quốc từ 1990 – 2016 Đơn vị tính người Khoảng cách kinh tế tính hiệu thu nhập bình quân đầu EDIST người Trung Quốc so với Việt Nam từ 1990 – 2016 Đơn vị tính USD CDIST Đo lường giá trị Logarit tự nhiên Đo lường giá trị Logarit tự nhiên Tích cực Đo lường giá trị Logarit tự nhiên Tích cực Đo lường giá trị Logarit tự nhiên Tiêu cực Sử dụng khía Khoảng cách văn cạnh Hofstede hóa Việt Nam phương pháp Tiêu cực Trung Quốc Kogut đê tính khoảng cách Nguồn: Tổng hợp từ tác giả 10 CHƯƠNG THỰC TRẠNG THƯƠNG MẠI SONG PHƯƠNG 3.1 KIM NGẠCH THƯƠNG MẠI VIỆT NAMTRUNG QUỐC Trong 25 năm qua, kể từ hai nước bình thường hóa quan hệ ngoại giao, tổng kim ngạch thương mại Việt Nam với Trung Quốc tăng gấp 2.220 lần, từ mức 30 triệu USD năm 1991 lên tới 71,9 tỷ USD năm 2016 Đặc biệt, thời gian từ năm 2001 đến nay, quan hệ thương mại Việt - Trung có bước phát triển mạnh mẽ liên tục, tốc độ tăng trưởng xuất nhập bình quân đạt 27,4%/năm, đó, nhập tăng trung bình 32,10%/năm xuất tăng 21,20%/năm Trong năm gần đây, bất chấp kinh tế giới phải đối mặt khó khăn đà tăng trưởng kinh tế Trung Quốc chậm dần, quan hệ thương mại Việt Nam - Trung Quốc tiếp tục gia tăng mạnh mẽ Cụ thể, năm 2014, kim ngạch xuất nhập Việt Nam Trung Quốc đạt 58,64 tỷ USD, tăng 16,9 % so với năm 2013; đó, kim ngạch nhập đạt 43,71 tỷ USD, tăng 18,3% kim ngạch xuất đạt 14,93 tỷ USD, tăng 12,6% so với năm 2013 Năm 2016, theo thống kê Hải quan Việt Nam, tổng kim ngạch thương mại ViệtTrung đạt 71,9 tỷ USD, tăng 8% so với năm 2015 Trong đó, xuất Việt Nam đạt 22 tỷ USD, tăng 28,7%; nhập đạt 49,9 tỷ USD, tăng 13,3% Theo thống kê Hải quan Trung Quốc, năm 2016, Việt Nam vươn lên trở thành đối tác thương mại lớn thứ Trung Quốc khối ASEAN đối tác thương mại lớn thứ Trung Quốc giới Nói quan hệ thương mại Việt Nam - Trung Quốc, nhiều người hay đề cập tới vấn đề nhập siêu, chuyên gia nhìn nhận năm gần tỉ trọng nhập siêu nước ta từ Trung Quốc giảm mạnh, cụ thể nhập siêu Việt Nam từ Trung Quốc, giảm 16,1%, từ mức kỷ lục 32,42 tỷ USD 17,9 tỷ USD Điều có tốc độ tăng trưởng kim ngạch xuất từ Việt Nam sang Trung Quốc ngày cành nhanh chóng mạnh mẽ Bảng 3.1: Kim ngạch xuất nhập Việt Nam Trung Quốc giai đoạn 2000 – 2016 Năm 2000 Tỷ trọng KN XNK ViệtTrung KN XNK so Tổng KN XNK (tỷ USD) (tỷ USD) với tổng KN XNK (%) XK NK CCTM XN NK CCTM XK NK 14,3 15,2 -0,9 1,5 1,4 0,1 10,7 9,2 11 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 15,0 16,7 20,2 26,5 32,4 39,8 48,6 62,7 57,1 72,2 96,9 114,5 132,2 150,0 162,1 175,9 16,1 19,7 25,2 32,0 37,0 44,9 62,7 80,7 70,0 84,8 106,8 113,8 131,3 148,0 165,7 173,3 -1,1 -3,0 -5,0 -5,5 -4,6 -5,1 -14,1 -18,0 -12,9 -12,6 -9,9 0,7 0,9 2,0 -3,5 2,6 1,4 1,5 1,9 2,9 3,2 3,2 3,6 4,9 5,4 7,3 11,1 12,4 13,1 14,8 17,1 22,0 1,6 2,2 3,1 4,6 5,9 7,4 12,7 16,0 16,4 20,0 24,6 28,8 36,8 43,7 49,5 49,9 -0,2 -0,6 -1,3 -1,7 -2,7 -4,1 -9,1 -11,1 -11,0 -12,7 -13,5 -16,4 -23,7 -28,9 -32,4 -27,9 9,4 9,1 9,3 10,9 10,0 8,1 7,5 7,7 9,5 10,1 11,5 10,8 9,9 9,9 10,5 12,5 10,0 11,0 12,5 14,4 15,9 16,5 20,3 19,8 23,5 23,6 23,0 25,3 28,0 29,5 29,9 28,8 Nguồn: Tổng cục Thống kê, Tổng cục Hải Quan Việt Nam Đó tính theo thống kê thức Việt Nam, tính số phi thức, buôn lậu, theo thống kê Trung Quốc, tỷ trọng hàng nhập Việt Nam từ Trung Quốc cao lên đến gần 50% tổng kim ngạch nhập Như vậy, nói, kinh tế với quy mô chừng 200 tỷ USD mà giá trị hàng hoá xuất nhập với Trung Quốc lại lên đến mức xấp xỉ 70 tỷ USD (tức chừng 1/3 GDP, theo thống kê Việt Nam) xấp xỉ 100 tỷ USD (tức chừng gần ½ GDP, theo thống kê Trung Quốc), xem Việt Nam trở thành “một phận tách rời” kinh tế Trung Quốc Việt Nam thực tế trở thành “sân nhà” cho sản phẩm “Made in China” Có thể nói, với thời gian, trở thành mối lo thực mức độ phụ thuộc thương mại Việt Nam Trung Quốc ngày lớn Thực vây, thấy hàng hóa Trung Quốc thâm nhập phân hóa mạnh mẽ nguồn hàng sản xuất nước, khiến thâm hụt thương mại Việt Nam Trung Quốc ngày lớn Bộ Công thương nhận định, kim ngạch xuất nhập Việt Nam Trung Quốc tăng mạnh qua năm với ưu nghiêng hàng hóa Trung Quốc khoảng cách nhập siêu Việt Nam liên tục nới rộng Hiện sản phẩm Việt Nam xuất sang Trung Quốc thường dạng thô, nguyên liệu nhập sản phẩm hồn thiện Ví dụ, Việt Nam xuất mủ cao su để nhập vỏ ruột xe Trung Quốc; xuất than, khoáng sản nhập sắt thép; xuất gỗ dăm, gỗ nguyên liệu để nhập sản phẩm gỗ ép, giấy làm từ nguyên liệu gỗ, Điều đáng nói có nhiều mặt hàng Việt 12 Nam mạnh, nơng sản, thủy sản nhập ạt từ Trung Quốc Việt Nam Số liệu từ quan xuất nhập cho thấy, gần rau nhập từ nước ngồi vào Việt Nam từ Trung Quốc Khơng nhập loại trái cây, rau củ mà nguyên vật liệu, tư liệu đầu vào máy gặt, lúa giống, lệ thuộc vào Trung Quốc 3.2 TÌNH TRẠNG NHẬP SIÊU KÉO DÀI Cùng với gia tăng nhanh chóng kim ngạch bn bán hai chiều, chênh lệch tốc độ tăng xuất nhập Việt Nam - Trung Quốc theo hướng bất lợi cho Việt Nam, CCTM ngày nghiêng hướng có lợi cho Trung Quốc bất lợi cho Việt Nam -5 2000 2001 2002 2003 20042005 20062007 2008 20092010 2011 2012 2013 20142015 2016 -10 -15 -20 -25 -30 Tổng -35 Triệu USD Việt-Trung Hình 3.1: Cán cân thương mại Việt NamTrung Quốc 2000 – 2016 Nguồn: Tổng cục Thống kê, Tổng cục Hải Quan Việt Nam Kể từ Trung Quốc gia nhập WTO (năm 2001), Việt Nam liên tục nhập siêu từ Trung Quốc với xu hướng ngày tăng Cụ thể, nhập siêu Việt Nam từ Trung Quốc năm 2002 0,64 tỷ USD (gấp lần so với khoảng 0,19 tỷ USD năm 2001), năm 2005 lên gần 2,7 tỷ USD (gấp 14 lần), năm 2010 lên 12,7 tỷ USD (gấp 66 lần), năm 2014 lên 28,9 tỷ USD (gấp 152 lần) năm 2015 đạt tới mức kỷ lục 32,4 tỷ USD, tăng 12,1% so với năm 2014, gấp 170 lần năm 2001 Điều đáng lo là, nhập siêu từ Trung Quốc chiếm tỷ trọng lớn tổng nhập siêu Việt Nam toàn giới Xem xét tương quan CCTM Việt - Trung với CCTM chung Việt Nam với tồn giới, thấy, giai đoạn nghiên cứu, tỉ trọng nhập siêu Việt Nam với Trung Quốc tổng nhập 13 siêu chung Việt Nam tăng đột biến từ 18% năm 2001 (0,19 tỷ USD so với 1,1 tỷ USD), lên 64% năm 2007 (9,06 tỷ USD so với 14,1 tỷ USD), 86% năm 2009 (11,04 tỷ USD so với 12,9 tỷ USD), 100% năm 2010 (12,71 tỷ USD so với 12,6 tỷ USD) 136% năm 2011 (13,47 tỷ USD so với 9,9 tỷ USD) Thậm chí, vào năm 2012, 2013 2014, CCTM chung Việt Nam thặng dư (dù mức thấp), CCTM riêng với Trung Quốc thâm hụt nặng nề, tương ứng 16,4 tỷ USD, 23,70 tỷ USD 28,9 tỷ USD Đặc biệt, năm 2015, nhập siêu từ Trung Quốc gấp khoảng 9,6 lần so với mức nhập siêu chung Thực trạng thâm hụt nặng nề Việt Nam với Trung Quốc thặng dư Việt Nam với phần lại giới cho thấy, Việt Nam phải dùng thặng dư thương mại với quốc gia khác để bù đắp cho thiếu hụt thương mại nặng nề với Trung Quốc, hay nói cách khác, Việt Nam xuất hộ cho Trung Quốc Tuy nhiên, đáng tiếc là, khả bù đắp có chiều hướng giảm dần, nhập siêu từ Trung Quốc tăng nhanh xuất sang thị trường khác bị thu hẹp nhiều lý 100 KN XNK XK NK 80 60 40 20 2000 2001 2002 2003 20042005 20062007 2008 20092010 2011 2012 2013 20142015 2016 -20 % Hình 3.2: Tốc độ tăng trưởng kim ngạch xuất nhập Việt NamTrung Quốc 2000 – 2016 Nguồn: Tổng cục Thống kê, Tổng cục Hải Quan Việt Nam Từ hình 3.2, xem xét cụ thể ta thấy, giai đoạn 2001-2015, tốc độ tăng trưởng trung bình hàng năm nhập Việt Nam từ Trung Quốc đạt khoảng 32,10%, gấp 1,5 lần tốc độ tăng xuất Việt Nam sang Trung Quốc (tăng khoảng 21,20%), cao hẳn tốc độ tăng nhập nói chung nước giai đoạn Về giá trị, nhập Việt Nam 14 từ Trung Quốc tăng khoảng 30,25 lần sau 15 năm, từ 1,61 tỷ USD năm 2001 lên 49,52 tỷ USD năm 2015, đó, giá trị hàng xuất Việt Nam Trung Quốc tăng khoảng 12,21 lần, từ mức 1,42 tỷ USD năm 2001 lên 17,1 tỷ USD năm 2015 Sự chênh lệch lớn kéo dài tốc độ xuất nhập khiến cho thâm hụt thương mại Trung Quốc Việt Nam ngày lớn kéo dài Nếu năm 2001, nhập từ Trung Quốc chiếm chưa đến 10,0% tổng nhập Việt Nam, đến năm 2011, tỷ lệ 23,0% (gấp 2,3 lần) năm 2015 29,9%, gấp lần Trong đó, xuất từ Việt Nam sang Trung Quốc không đổi, chiếm 10% tổng kim ngạch xuất Việt Nam Tốc độ gia tăng nhập từ Trung Quốc liên tục lớn tốc độ gia tăng xuất sang thị trường giá trị nhập Việt NamTrung Quốc gấp khoảng 2- lần giá trị xuất chưa thấy dấu hiệu thu hẹp khiến tỷ trọng nhập từ Trung Quốc tổng kim ngạch nhập Việt Nam tiếp tục tăng Chẳng hạn, tốc độ tăng nhập cao gấp 1,5 lần so với tốc độ tăng xuất (giai đoạn 2001-2015) lý giải cho tình trạng thâm hụt thương mại ngày lớn Việt Nam với Trung Quốc Tuy nhiên, số liệu thức mà quan chức thống kê được, chưa tính đến giá trị hàng hố nhập lậu từ Trung Quốc, vốn tràn lan thị trường Việt Nam Phải lý khiến số liệu quan thống kê Trung Quốc giá trị Trung Quốc xuất sang Việt Nam quan thống kê Việt Nam giá trị Việt Nam nhập từ Trung Quốc vênh tới gần 20 tỷ USD riêng năm 2014 16,62 tỷ USD năm 2015 Điều chứng tỏ Việt Nam ngày phụ thuộc nặng nề vào nguồn cung cấp (cả hàng tiêu dùng lẫn sản xuất) từ thị trường Trung Quốc 3.3 VỊ THẾ VIỆT NAM TRONG QUAN HỆ THƯƠNG MẠI SONG PHƯƠNG VỚI TRUNG QUỐC Thực tế thương mại Việt Nam - Trung Quốc đến cho thấy, Việt Nam ngày trở thành thị trường xuất quan trọng Trung Quốc Trong 69 nước mà Việt Nam nhập mặt hàng chủ yếu, Trung Quốc quốc gia có lượng hàng hóa nhập vào Việt Nam cao nhất, chiếm 29,9% tổng kim ngạch nhập Việt Nam năm 2015 Trung Quốc giữ vị trí dẫn đầu với mức cách biệt lớn, vượt xa Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan, giá trị nhập vào Việt Nam Đáng ý, Trung Quốc tham gia cung cấp sản phẩm cho tất mặt hàng nhóm hàng nhập lớn Việt 15 Nam, từ máy móc thiết bị, máy vi tính, sản phẩm điện tử đến điện thoại, vải sắt thép loại, nguyên phụ liệu cho dệt may, da giày Ở mặt hàng Trung Quốc nhà cung cấp nhì cho Việt Nam Ngay Hàn Quốc có lợi Việt Nam cung cấp hàng điện tử, điện thoại, máy móc, thiết bị, phải nhường sân cho Trung Quốc số lĩnh vực Cụ thể Trung Quốc vượt qua Hàn Quốc để trở thành nhà cung cấp điện thoại linh kiện lớn cho Việt Nam, với tổng giá trị cung cấp 5,1 tỷ USD Đặc biệt, nói, Việt Nam ngày phụ thuộc (nếu khơng muốn nói lệ thuộc) đáng kể vào nguồn cung cấp hàng hóa từ Trung Quốc Cụ thể, nhiều năm gần đây, Trung Quốc chiếm đến -kim ngạch xuất kim ngạch nhập tới 100% nhập siêu chung Việt Nam hàng năm Hầu toàn xuất siêu Việt Nam với nước khác đủ để bù đắp cho thiếu hụt buôn bán với Trung Quốc Hơn nữa, nhiều mặt hàng xuất Việt Nam dựa vào thị trường tiêu thụ Trung Quốc để tồn hầu hết ngành phải dựa vào nhập nguyên liệu thiết bị (lạc hậu) Trung Quốc để sản xuất nhiều mặt hàng xuất Việt Nam (như dệt may, giày dép, ) phải dựa vào vật tư, nguyên liệu đầu vào từ Trung Quốc để sản xuất xuất Có thể khơng ngoa nhiều người cho rằng, Việt Nam chẳng khác “một cửu vạn làm thuê cho Trung Quốc” thông qua việc nhập nguyên liệu thiết bị (lạc hậu) từ Trung Quốc, gia công xuất để ăn chênh lệch (không đáng kể) nhờ giá nhân công rẻ mạt, hay nhiều ngành kinh tế Việt Nam “cánh tay nối dài” nhiều ngành kinh tế Trung Quốc Đồng thời, Việt Nam nguồn cung cấp rẻ mạt, bị động ln bị gây khó dễ, hàng nơng sản, khống sản ngun liệu thơ cho “cơng xưởng giới” Trung Quốc Từ năm 2004, Trung Quốc vượt Mỹ trở thành đối tác thương mại lớn Việt Nam nay, Việt Nam đối tác thương mại lớn thứ Trung Quốc ASEAN sau Malaysia, Trung Quốc thị trường nhập lớn thị trường xuất lớn thứ Việt Nam (sau Mỹ, EU ASEAN) Về xuất khẩu, Trung Quốc tiếp tục trì thị trường xuất đơn lẻ lớn thứ hai Việt Nam sau Mỹ Năm 2015, Trung Quốc chiếm 10,5% tổng kim ngạch xuất Việt Nam, tăng từ mức 9,9% năm 2014, Việt Nam chiếm tỉ lệ không đáng kể tổng kim ngạch nhập Trung Quốc, chưa đầy 0,1% 16 3.4 THƯƠNG MẠI BIÊN GIỚI VIỆTTRUNG Quan hệ thương mại biên giới mảng quan trọng tranh chung quan hệ thương mại Việt - Trung; đồng thời, thương mại biên giới tác động đáng kể đến quan hệ thương mại chung hai quốc gia Do hai nước có chung đường biên giới dài khoảng 1.280km với 21 cửa khẩu, cửa quốc tế, cửa chính, 10 cửa phụ tiểu ngạch, 56 đường mòn, 13 chợ biên giới, tạo điều kiện cho phát triển, giao lưu bn bán hai nước nói chung thương mại biên giới nước nói riêng Tổng kim ngạch XNK hàng hóa tỉnh biên giới phía Bắc với Trung Quốc, nhiều năm, chiếm tỉ trọng cao tổng kim ngạch thương mại hai nước, bình quân khoảng 25 - 26% Riêng năm 2015, theo số liệu thống kê Vụ thương mại Biên giới Miền núi (Bộ Công thương), tổng kim ngạch mua bán, trao đổi hàng hóa qua cửa biên giới ước đạt 27,56 tỷ USD, tăng 27% so với năm 2014, đó, tuyến biên giới Việt Nam - Trung Quốc chiếm khoảng 85%, tức khoảng 2343 tỉ USD10 Hàng hóa XNK qua cửa phong phú, đa dạng chủng loại hàng xuất Việt Nam sang Trung Quốc theo đường sắt chủ yếu khoáng sản (quặng sắt, tinh quặng sắt, than cám, tinh quặng chì, ), mặt hàng xuất theo biên giới đường chủ yếu nông sản, cao su, hạt điều, hoa tươi, sắn, loại thủy hải sản khô đông lạnh cá, mực, tôm, cua, hàng thủ công mỹ nghệ, loại gia cầm Hàng nhập từ Trung Quốc qua cửa vào Việt Nam gồm: máy móc phục vụ sản xuất nơng nghiệp máy móc nơng nghiệp loại nhỏ, máy bơm nước, máy móc thiết bị phục vụ cho số ngành sản xuất công nghiệp, chế biến thực phẩm, dụng cụ y tế, nguyên liệu phục vụ ngành sản xuất thuốc lá, dệt may, loại hóa chất phục vụ nhiều ngành sản xuất, hàng tiêu dùng công cụ lao động, hàng điện tử, loại thực phẩm rau quả, Đặc điểm thương mại biên giới Việt - Trung có điểm đáng ý sau: - Tình trạng bn lậu phổ biến khó kiểm sốt xác việc bn bán tiểu ngạch dọc biên giới hai nước nên thống kê hai nước loại hình thương mại khơng xác thường vênh nhau; - Doanh nghiệp, doanh nghiệp Việt Nam, thường bị động chế sách hai nước nhiều điểm chưa tương đồng, đặc biệt phía Trung Quốc thường xuyên thay đổi chế, sách thương mại; 17 - Trong thời gian dài, sách biên mậu với Trung Quốc quản lý nhà nước Việt Nam dễ dãi nên tạo cạnh tranh thiếu công doanh nghiệp Việt Nam làm ăn chân chính; - Nguồn ngun liệu từ nơng sản thừa, thiếu, không ổn định gây khó khăn cho việc phát triển doanh nghiệp chế biến nông sản, thực tế nhiều doanh nghiệp phá sản nguồn nguyên liệu bị thương nhân Trung Quốc thao túng; - Sự dễ dãi thị trường Trung Quốc việc nhập nông sản thô khiến cho người nông dân Việt lao theo sản xuất sản phẩm có chất lượng thấp, sử dụng nhiều hóa chất độc hại, khơng an tồn, khơng nâng cấp đổi sản phẩm, dẫn đến hậu doanh nghiệp Trung Quốc khơng mua sản phẩm với chất lượng bán vào thị trường Trung Quốc 18 CHƯƠNG KẾT QUẢ PHÂN TÍCH Kết phân tích thể hiện: Bảng 4.1: Kết hồi quy Dependent Variable: D(LNEI) Method: Least Squares Date: 07/04/18 Time: 09:44 Sample (adjusted): 1991 2016 Included observations: 26 after adjustments Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob D(LNGDP) D(LNPOP) D(LNEDIST) LNCDIST 0.224509 33.26315 0.140850 -2.794192 0.406101 8.412733 0.519205 1.293507 0.552841 3.953906 0.271280 -2.160167 0.5859 0.0007 0.7887 0.0419 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood Durbin-Watson stat 0.498196 0.429768 0.235059 1.215559 2.925203 1.427828 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter 0.333282 0.311280 0.082677 0.276230 0.138413 Nguồn: Kết nghiên cứu Ta nhận thấy kiểu liệu chuỗi thời gian nên mơ hình giả thiết ban đầu bị lỗi đa cộng tuyến gần hồn hảo, biến giải thích gần 99% biến thiên biến phụ thuộc Để khắc phục tượng đa cộng tuyến này, tác giả sử dụng phương pháp sai phân cấp Kết nhận thất khắc phục tốt tượng đa cộng tuyến hệ số tương quan biến độc lập nhỏ 0,8 Bảng 4.2: Hệ số tương quan D(LNGDP) D(LNPOP) D(LNEDIST) LNCDIST D(LNGDP) 1.000000 0.219514 0.345712 NA D(LNPOP) 0.219514 1.000000 -0.349307 NA D(LNEDIST) 0.345712 -0.349307 1.000000 NA LNCDIST NA NA NA NA Nguồn: Kết nghiên cứu Nhìn vào bảng 4.1, hệ số DW = 1,427, gần nên kết luận mơ hình khơng xảy tượng tự tương quan Khi kiểm định phương sai sai số thay đổi phương pháp White, tác giả nhận thất mơ hình có phương sai sai số khơng đổi (Prob=0,1627 > 0,1) Phần dư mơ hình phần phối chuẩn Jarque-Bera = 0.554184 > 0,1 19 Từ kiểm định trên, mơ hình đạt điều kiện B.L.U.E đủ tiêu chuẩn ước lượng cho biến thiên kim ngạch xuất nhập Việt Nam Trung Quốc Nhìn vào bảng 4.1, ta nhận thấy, mơ hình giải thích 42,98% biến thiên kim ngạch xuất nhập dựa biến đưa vào mơ hình quy mơ thị trường, quy mô dân số, khoảng cách kinh tế khoảng cách văn hóa Bảng 4.3: Giải thích mơ hình Biến Quy mô thị trường Quy mô dân số Khoảng cách kinh tế Khoảng cách văn hóa Tham số 0,22 33,26 0,14 -2,79 Sai số chuẩn 0,41 8,41 0,52 1,29 Kiểm định 0,59 0,00 0,79 0,04 Nguồn: Kết nghiên cứu Từ kết kiểm định t, biến quy mô dân số khoảng cách văn hóa có ý nghĩa thống kê lần lược mức ý nghĩa 1% 5% Biến quy mơ dân số có tham số mang dấu dương, điều chứng tỏ quy mơ dân số tăng kim ngạch xuất nhập tăng Điều phù hợp với lý thuyết kinh tế trước Vì dân số tăng, nguồn lao động trở nên dồi dào, đẩy mạnh xuất, đồng thời nhu cầu tiêu dùng tăng lên nên yêu cầu nhập tăng theo Biến khoảng cách văn hóa có mức ý nghĩa 5% đồng thời tác động tiêu cực đến kim ngạch xuất nhập Việt NamTrung Quốc Điều phù hợp với kỳ vọng giả thiết ban đầu Theo Phan Anh Tú (2017), khoảng cách văn hóa lớn gây nhiều khó khăn việc giao dịch, ký kết thương mại bên Nó làm tăng khoảng chi phí khiến cho lợi nhuận giảm Chính cần phải rút ngắn khoảng cách văn hóa Hai biến quy mơ thị trường khoảng kinh tế khơng có ý nghĩa thống kê mơ hình Tuy nhiên, thực tế cần phải quan tâm đến nhân tố đối tác quốc tế khác Riêng trường hợp với Trung Quốc, giải thích trên, Trung Quốc nước láng giềng có mối quan hệ với Việt Nam từ hàng ngàn năm trước gần nhất, đẩy mạnh giao thương kinh tế kể từ Trung Quốc gia nhập WTO (2001) Và đây, Việt Nam Trung Quốc trở thành đối tác thương mại quan trọng hàng đầu Chính khoảng cách kinh tế hay quy mơ thị trường không ảnh hưởng nhiều đến kim ngạch thương mại quốc tế 20 CHƯƠNG KẾT LUẬN & KIẾN NGHỊ Trung Quốc tiếp tục đối tác chiến lược thương mại quan trọng Việt Nam Kim ngạch buôn bán song phương không ngừng tăng qua năm, đặc biệt từ sau Trung Quốc gia nhập WTO Qua nghiên cứu thực trạng quan hệ thương mại hai nước từ năm 2000 đến nay, nhận thấy tình trạng nhập siêu Việt Nam với Trung Quốc diễn mức báo động Việt Nam bị phụ thuộc ngày nghiêm trọng vào thị trường Trung Quốc Điều tác động khơng nhỏ, khía cạnh tiêu cực kinh tế Việt Nam Muốn giải vấn đề từ gốc rễ, có đường điều chỉnh chế quản lý xuất nhập (XNK) với Trung Quốc lỏng lẻo, thoát khỏi phụ thuộc nặng nề vào thị trường Trung Quốc, đổi cấu mặt hàng xuất nhập lạc hậu bất lợi cho Việt Nam, phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ, nâng cao lực cạnh tranh hàng Việt Nam Việc Trung Quốc chuyển sang mơ hình tăng trưởng dựa vào nhập kích cầu nội địa nhân tố giúp Việt Nam cải thiện quan hệ thương mại song phương doanh nghiệp Việt Nam biết nắm bắt hội để đẩy mạnh xuất sang nước bạn mặt hàng mạnh mà Trung Quốc có nhu cầu lớn Để giảm nhập siêu giảm phụ thuộc vào Trung Quốc, Việt Nam chắn phải có đổi toàn diện mặt cấu kinh tế, từ chuyển đổi mơ hình sản xuất, thực cơng nghiệp hóa, đại hóa nâng cấp cấu XNK Việt Nam cần bước tìm cách để tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu phân đoạn cao giảm nhập siêu với Trung Quốc nói riêng giới nói chung, từ bắt kịp nước phát triển khác khu vực giới Bên cạnh đó, nghiên cứu xác định nhân tố ảnh hưởng đến dòng chảy thương mại song phương Việt Nam Trung Quốc Sử dụng dử liệu thương mại từ 1990 đến 2016, kết tìm thấy muốn tăng trưởng kinh tế cần phải cải thiện đến khoảng cách văn hóa nhân tố quan trọng gây cản trở thương mại phát sinh nhiều chi phí Dân số có tác động chiều đến thương mại, nhiên dân số yếu tố quan trọng liên quan đến nhiều mặt kinh tế - xã hội, nên phải cân nhắc đến yếu tố Quy mô thị trường khoảng cách kinh tế khơng có tác động đến thương mại quốc tế trường hợp cụ thể Việt Nam Trung Quốc 21 TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ Công Thương, 2011 Đề án Chiến lược xuất nhập hàng hóa thời kỳ 2011-2020, tầm nhìn đến 2030 Cục xúc tiến Thương mại (Viettrade), 2017 Báo cáo xúc tiến xuất 2015-2016 Nguyễn Anh Tuấn & Trần Thị Hương Trà (2017), “Mơ hình đánh giá yếu tố tác động đến xuất nhập Việt Nam” Phan Anh Tú (2017), “Các nhân tố ảnh hưởng đến thương mại song phương Việt Nam đối tác thương mại” Tạp chí Kinh tế phát triển, số 236(II), tháng 02/2017 Tổng cục Hải quan, 2016 Niên giám Thống kê 22 PHỤ LỤC Dependent Variable: LNEI Method: Least Squares Date: 07/04/18 Time: 09:52 Sample: 1990 2016 Included observations: 27 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob LNPOP LNGDP LNEDIST LNCDIST 13.45967 1.108990 -1.779047 -3640.109 2.190627 0.335551 0.425590 548.3792 6.144207 3.304983 -4.180189 -6.637941 0.0000 0.0031 0.0004 0.0000 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood Durbin-Watson stat 0.989883 0.988563 0.252819 1.470099 0.980508 1.366211 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter 8.201594 2.364037 0.223666 0.415642 0.280751 Dependent Variable: D(LNEI) Method: Least Squares Date: 07/04/18 Time: 09:44 Sample (adjusted): 1991 2016 Included observations: 26 after adjustments Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob D(LNGDP) D(LNPOP) D(LNEDIST) LNCDIST 0.224509 33.26315 0.140850 -2.794192 0.406101 8.412733 0.519205 1.293507 0.552841 3.953906 0.271280 -2.160167 0.5859 0.0007 0.7887 0.0419 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood Durbin-Watson stat 0.498196 0.429768 0.235059 1.215559 2.925203 1.427828 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter 0.333282 0.311280 0.082677 0.276230 0.138413 Prob F(9,16) Prob Chi-Square(9) Prob Chi-Square(9) 0.1627 0.1710 0.1240 Heteroskedasticity Test: White F-statistic Obs*R-squared Scaled explained SS 1.728660 12.81790 13.95379 Test Equation: Dependent Variable: RESID^2 Method: Least Squares Date: 07/04/18 Time: 09:45 Sample: 1991 2016 23 Included observations: 26 Collinear test regressors dropped from specification Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C D(LNGDP)^2 D(LNGDP)*D(LNPOP) D(LNGDP)*D(LNEDIST) D(LNGDP)*LNCDIST D(LNPOP)^2 D(LNPOP)*D(LNEDIST) D(LNPOP)*LNCDIST D(LNEDIST)^2 D(LNEDIST)*LNCDIST -0.336129 -1.713080 9.097245 5.308723 0.850053 339.4902 -108.9599 80.32889 -7.102603 16.37647 0.407134 1.737712 31.28914 5.204391 5.938976 899.3697 82.84690 252.6594 4.744476 10.31571 -0.825599 -0.985825 0.290748 1.020047 0.143131 0.377476 -1.315196 0.317933 -1.497026 1.587527 0.4212 0.3389 0.7750 0.3229 0.8880 0.7108 0.2070 0.7546 0.1539 0.1320 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) 0.492996 0.207806 0.074001 0.087619 37.11475 1.728660 0.162671 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Durbin-Watson stat 0.046752 0.083142 -2.085750 -1.601867 -1.946409 2.557561 Series: Residuals Sample 1991 2016 Observations 26 Mean Median Maximum Minimum Std Dev Skewness Kurtosis 8.22e-17 -0.012031 0.479274 -0.581994 0.220505 -0.039270 4.040931 Jarque-Bera Probability 1.180515 0.554184 -0.6 -0.5 -0.4 D(LNGDP) D(LNPOP) D(LNEDIST) LNCDIST -0.3 -0.2 D(LNGDP) 1.000000 0.219514 0.345712 NA -0.1 0.0 0.1 D(LNPOP) 0.219514 1.000000 -0.349307 NA 0.2 0.3 0.4 D(LNEDIST) 0.345712 -0.349307 1.000000 NA 24 0.5 LNCDIST NA NA NA NA ... việc nghiên cứu thực trạng cán cân thương mại Việt Nam - Trung Quốc, sở phân tích nhân tố ảnh hưởng đến thương mại hai nước để từ đưa định hướng đề xuất giải pháp cải thiện cán cân thương mại. .. quan Trung Quốc, năm 2016, Việt Nam vươn lên trở thành đối tác thương mại lớn thứ Trung Quốc khối ASEAN đối tác thương mại lớn thứ Trung Quốc giới Nói quan hệ thương mại Việt Nam - Trung Quốc, ... trường Trung Quốc 3.3 VỊ THẾ VIỆT NAM TRONG QUAN HỆ THƯƠNG MẠI SONG PHƯƠNG VỚI TRUNG QUỐC Thực tế thương mại Việt Nam - Trung Quốc đến cho thấy, Việt Nam ngày trở thành thị trường xuất quan trọng Trung
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu thực trạng cán cân thương mại Việt Nam Trung Quốc, Nghiên cứu thực trạng cán cân thương mại Việt Nam Trung Quốc, phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu, thực trạng thương mại song phương, Bảng 4.3: Giải thích mô hình

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay