Quản lý kê khai và nộp thuế của các doanh nghiệp tại chi cục thuế huyện gia lâm

152 27 0
  • Loading ...
1/152 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/03/2019, 08:43

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM - - VŨ VIỆT THANH QUẢN LÝ KÊ KHAI VÀ NỘP THUẾ CỦA CÁC DOANH NGHIỆP TẠI CHI CỤC THUẾ HUYỆN GIA LÂM LUẬN VĂN THẠC SĨ HÀ NỘI, 2015 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM - - VŨ VIỆT THANH QUẢN LÝ KÊ KHAI VÀ NỘP THUẾ CỦA CÁC DOANH NGHIỆP TẠI CHI CỤC THUẾ HUYỆN GIA LÂM CHUYÊN NGÀNH : QUẢN TRỊ KINH DOANH MÃ SỐ : 60.34.01.02 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC PGS.TS KIM THỊ DUNG HÀ NỘI, 2015 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan, số liệu kết nghiên cứu trình bày luận văn trung thực chưa sử dụng để bảo vệ học vị Tôi xin cam đoan, giúp đỡ cho việc thực luận văn cảm ơn thơng tin trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc Hà Nội, ngày 08 tháng 01 năm 2015 Tác giả luận văn Vũ Việt Thanh Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Kinh tế Page i LỜI CẢM ƠN Trong trình học tập, nghiên cứu thực đề tài hồn thành Luận văn này, tơi nhận quan tâm, hướng dẫn tạo điều kiện giúp đỡ thầy cô giáo Khoa Kế tốn Quản trị kinh doanh, thầy giáo Trường Học viện Nông nghiệp Việt Nam Trước hết tơi xin chân thành cảm ơn tồn thể thầy giáo Khoa Kế tốn Quản trị kinh doanh, Trường Học viện Nông nghiệp Việt Nam truyền đạt cho tơi kiến thức q báu q trình học tập trường, đặc biệt xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới giáo PGS.TS Kim Thị Dung tận tình giúp đỡ tơi suốt q trình nghiên cứu hồn thiện luận văn Tơi xin gửi lời cảm ơn tới Ban lãnh đạo Chi cục thuế toàn thể CBCC Chi cục thuế huyện Gia Lâm tận tình cung cấp tài liệu, giúp đỡ tơi q trình nghiên cứu luận văn Cuối cùng, tơi xin bày tỏ lòng biết ơn tới gia đình, người thân, bạn bè giúp đỡ động viên, khích lệ tơi suốt q trình học tập rèn luyện Do thời gian có hạn, nên luận văn khơng tránh khỏi thiếu sót Kính mong đóng góp thầy giáo tồn thể bạn đọc Xin trân trọng cảm ơn! Hà Nội, ngày 08 tháng 01 năm 2014 Tác giả luận văn Vũ Việt Thanh Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Kinh tế Page ii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC BẢNG vi DANH MỤC HÌNH viii DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT ix PHẦN I MỞ ĐẦU 1.1 Tính cấp thiết đề tài 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu chung 1.2.2 Mục tiêu nghiên cứu cụ thể 1.3 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 1.3.1 Đối tượng nghiên cứu 1.3.2 Phạm vi nghiên cứu đề tài PHẦN II CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ QUẢN LÝ KÊ 2 2 2 K H C M ộ V a d o N ộ n g C C1 h7 C2 ơ0 Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Kinh tế Page 2 Kin h t r K i p2 h5 B D2 N8 PHẦN III ĐẶC Đ3 ặ1 Đ3 ặ1 Đ3 ặ7 Đ4 ặ0 P4 h6 K4 h6 P4 h7 H4 ệ9 PHẦN IV KẾT T h n5 g3 T5 ổ3 Q5 u8 K i D7 N9 T ổ t h5 C n8 ộ9 N8 h9 N9 h1 Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Kinh tế Page 4 Ứn g c ủ C ô 4 N9 ă M10 ứ1 S10 ự2 G i c 10 ủ2 Đ ị h 10 u2 G i c 10 ủ3 PHẦN V KẾT 5.1 11 Kết 5.2 11 Kiến TÀI 12 LIỆU PHỤ 12 LỤC Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Kinh tế Page DANH MỤC BẢNG STT Tên bảng 3.1 3 3 4 4 4 Trang Tình hình dân số lao động huyện Gia Lâm giai đoạn 23 03 T3 ì4 G i đ3 o6 S ố 23 08 C t4 h2 C4 ơ3 C n4 g4 S4 ố8 S ố d5 o7 S6 ố0 S6 ố1 T6 ổ3 S6 ố3 S6 ố4 S6 ố5 S ố 26 06 C 26 08 Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Kinh tế Page 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 4.22 Số tiền s ở9 S ố n7 ă0 S7 ố1 T ổ c7 á4 K ế h7 u5 S7 ố7 T ì t r K ế t h2 K8 ế3 S ố m9 ộ1 K ế –9 C9 á7 Số lượng tỷ lệ Doanh nghiệp trả lời công tác tuyên truyền, hỗ trợ cán thuế 4.23 99 Tỷ lệ Doanh nghiệp đánh giá thái độ khả làm việc cán thuế 4.24 99 Số lượng tỷ lệ DN trả lời mức độ hiểu biết họ quy trình kê khai, nộp thuế, 2014 Học viện Nơng nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Kinh tế 101 Page vii DANH MỤC HÌNH STT Tên hình Trang 2.1 Mơ tổng thể quy trình quản lý kê khai thuế 11 2.2 Sơ đồ mơ hình quy trình nộp thuế DN 15 3.1 Cơ cấu loại hình doanh nghiệp huyện Gia Lâm năm 2013 3.2 39 Sơ đồ khung phân tích lý thuyết Quản lý kê khai nộp thuế doanh nghiệp 4.1 46 Quy trình quản lý kê khai nộp thuế theo chế tự kê khai – tự tính – tự nộp 54 4.2 Tỷ trọng loại hình doanh nghiệp nộp ngân sách năm 2013 76 4.3 Quy trình kiểm tra hồ sơ khai thuế trụ sở quan thuế 80 Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Kinh tế Page Để thực mục tiêu yêu cầu nêu trên, Chi cục thuế Gia Lâm cần thực tốt số công việc cụ thể sau: - Đầu tư hệ thống máy móc, trang thiết bị thiết bị trang bị từ nhiều năm trước, hệ thống máy tính nên hư hỏng chưa cấp bổ sung kịp thời - Triển khai mở rộng ứng dụng hỗ trợ kê khai mã vạch chiều để trợ giúp doanh nghiệp kê khai thuế xác giải phóng lao động thủ công cho quan Thuế để tập trung nguồn nhân lực nâng cao hiệu phục vụ ĐTNT tăng cường tra, kiểm tra, xử lý vi phạm thuế - Tiếp tục thực tốt Đề án 30/CP Chính phủ đơn giản hố TTHC thuế đảm bảo thời hạn chất lượng theo đạo Chính phủ, Bộ Tài UBND Thành phố -Tập trung mở rộng dự án khai thuế qua mạng, nâng cấp ứng dụng hỗ trợ kê khai thuế dành cho DN khai thuế qua mạng; triển khai dự án nộp thuế điện tử, sử dụng hóa đơn điện tử ; Phối hợp với Phòng Tin học, Phòng KK - KTT trì, triển khai thực tốt ứng dụng quản lý thuế, trì khai thác có hiệu dự án đại hóa thu nộp ngân sách - Đẩy mạnh, củng cố hệ thống CSDL tập trung DN, triển khai mở rộng hệ thống ứng dụng CNTT đáp ứng theo yêu cầu mơ hình quản lý thuế tập trung 4.3.2.4 Giám sát kê khai thuế người nộp thuế từ đầu năm Phải đẩy mạnh kiểm tra, giám sát kê khai thuế người nộp thuế từ đầu năm, tập trung kiểm tra tờ khai có mâu thuẫn doanh thu lớn số thuế nộp ít, có quy mơ kinh doanh số thuế nộp hơn; lĩnh vực kinh doanh có dấu hiệu tiềm ẩn kê khai không đủ thuế nhà hàng, khách sạn, khai thác tài nguyên - khoáng sản, Kiên xử phạt trường hợp kê khai chậm, kê khai lỗi, không kê khai thuế; thực ấn định thuế người nộp thuế vi phạm pháp luật thuế theo Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Kinh tế Page 110 qui định Luật Quản lý thuế Bên cạnh đó, đẩy mạnh cơng tác chống thất thu ngân sách, tập trung tra, kiểm tra doanh nghiệp thuộc ngành nghề, lĩnh vực có rủi ro cao, doanh nghiệp hồn thuế GTGT hàng hóa xuất qua đường biên giới đất liền, doanh nghiệp hưởng ưu đãi miễn giảm thuế, doanh nghiệp có hoạt động liên kết, có dấu hiệu chuyển giá; doanh nghiệp kinh doanh thương mại điện tử, trò chơi điện tử hay có phát sinh thuế nhà thầu; Ngồi ra, tiếp tục rà sốt, cải cách thủ tục hành lĩnh vực quản lý thuế cách toàn diện, theo đạo Chính phủ để giảm thời gian chi phí thực thủ tục hành thuế, phấn đấu năm 2015 đạt vượt mức trung bình nước ASEAN-6 (121,5 giờ/năm), góp phần phát triển sản xuất kinh doanh 4.3.2.5 Tăng cường công tác phối kết hợp với phận liên quan để thực tốt quản lý kê khai nộp thuế Các hồ sơ, tài liệu khai thuế Doanh nghiệp (khai theo tháng, quý , năm ) chuyển đến phận KK – KTT khâu việc nhập liệu đầu vào DN, số liệu để phục vụ cho khâu: theo dõi số nộp ngân sách, tồn đọng nợ thuế, phân tích rủi ro để phục vụ cơng tác kiểm tra, kho liệu thơng tin để phục vụ công tác điều hành thu ngân sách Do đòi hỏi phải có tính phối, kết hợp với phận liên quan quan cách có hiệu quả: + Phối hợp công tác kiểm tra xử lý số liệu: kết hợp với Đội kiểm tra đẩy mạnh công tác kiểm tra, kiểm soát việc kê khai thuế tổ chức cá nhân nộp thuế, đảm bảo 95% Doanh nghiệp nộp tờ khai hạn, phát trường hợp kê khai không đúng, không đủ số thuế phải nộp để chấn chỉnh kịp thời Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Kinh tế Page 110 - Kiểm tra, kiểm soát liên tục hồ sơ khai thuế tháng để phát sai sót, dấu hiệu khai sai, khai thiếu biểu hiện: khai tiêu giá bán, doanh thu, doanh số hàng hóa, dịch vụ mua vào - Quy chuẩn việc luân chuyển hồ sơ giải thủ tục hành phận, từ việc tiếp nhận từ phận “một cửa” đến phận liên quan ngược lại để xác nhận công việc giải quyết, trả kết cho người nộp thuế hạn, không hạn chưa giải quyết, qua lãnh đạo chấn chỉnh công tác 4.3.2.6 Nâng cao ý thức, trách nhiệm đạo đức cán thuế Cán công chức công tác quan thuế người thừa hành nhà nước thực thi công vụ máy hành nhà nước có nhiệm vụ phục vụ doanh nghiệp sở chức nhiệm vụ giao Để thực tốt vai trò mình, cán thuế cần nâng cao trách nhiệm, ý thức hiệu cơng vụ đáp ứng đòi hỏi ngày cao trình hội nhập kinh tế giới Trong năm qua, chi cục thuế có nhiều cải cách, nhiên, kết triển khai thực cải cách hành lĩnh vực thuế chưa đáp ứng yêu cầu mục tiêu chung cải cách, việc triển khai chế, sách yếu; quy trình, thủ tục giải cơng việc chậm cải tiến, nhiều khâu cơng tác phức tạp, chưa minh bạch, rõ ràng, tốn nhiều thời gian, gây phiền hà, làm tăng chi phí cho DN hoạt động sản xuất kinh doanh- dịch vụ doanh nghiệp; phận không nhỏ công chức thuế chưa nhận thức đầy đủ mục tiêu yêu cầu cải cách hành chính; tạo cản trở khơng đáng có hoạt động cơng vụ, có biểu tắc trách, cửa quyền, lợi dụng chức vụ quyền hạn giao để vụ lợi, vi phạm sách, chế độ quy trình nghiệp vụ quản lý thi hành nhiệm vụ; có hành vi vi tiêu cực, tham nhũng, sách nhiễu doanh nghiệp Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Kinh tế Page 111 Nguyên nhân tình trạng cơng chức trực tiếp thực nhiệm vụ chưa nhận thức đầy đủ ý nghĩa, tầm quan trọng mục tiêu cải cách hành chính; chưa thực làm tốt cơng tác giáo dục trị tư tưởng trách nhiệm cơng vụ; chưa có biện pháp quản lý sâu sát, chặt chẽ cơng chức quyền, chưa có kiểm tra, giám sát hợp lý, biện pháp cần thiết để kịp thời phát ngăn chặn hành vi tiêu cực, tham nhũng công chức để xử lý nghiêm minh; phận công chức chưa tự giác, tích cực bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới, ý thức tổ chức kỷ luật kém, không chịu rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất đạo đức thái độ phục vụ Để khắc phục hạn chế, yếu nêu trên, góp phần thực tốt cơng tác quản lý kê khai nộp thuế doanh nghiệp, cán công chức chi cục thuế cần thực nghiêm túc số nội dung sau: Tiếp tục quán triệt tư tưởng, nâng cao nhận thức triển khai thực nghiêm túc cải cách hành để tạo chuyển biến thực sự, đẩy nhanh tiến độ, nâng cao hiệu cơng tác cải cách hành Chỉ đạo, tổ chức rà soát quy định hành quản lý chuyên môn, nghiệp vụ, đặc biệt quy định thủ tục hành thuế để kịp thời sửa đổi, bổ sung thay nội dung chưa phù hợp với yêu cầu quản lý thực tiễn hoạt động sản xuất kinh doanh, quy định chưa thống nhất, mâu thuẫn, chồng chéo, bất hợp lý; loại bỏ quy định không thẩm quyền, gây cản trở công việc cải cách hành chính; khắc phục tình trạng lợi dụng thiếu chặt chẽ, không đồng quy định Nhà nước để sách nhiễu, tham nhũng, tiêu cực Việc sửa đổi, quy định thủ tục hành phải đơn giản, dễ hiểu, dễ thực doanh nghiệp; loại bỏ khâu trung gian, giấy tờ không cần thiết, rút ngắn tối đa thời gian thực hiện, góp phần giảm chi phí cho doanh nghiệp Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Kinh tế Page 112 Niêm yết công khai quy định, quy trình, thủ tục hành thuế, hải quan trụ sở quan, nơi tiếp nhận hồ sơ thuế để doanh nghiệp có điều kiện hiểu, thực chế độ, sách giám sát việc thi hành công vụ công chức, viên chức Ban hành quy định thẩm quyền trách nhiệm công chức theo vị trí cơng tác, giáo dục nâng cao trách nhiệm cơng vụ quan cán bộ, công chức thuế thực công vụ; tuỳ vị trí cơng việc, cơng chức, viên chức thuế phải có trách nhiệm giải thích, hướng dẫn kịp thời đầy đủ cho tổ chức người dân pháp luật, sách, chế độ quản lý ngành Có biện pháp thiết thực để giáo dục cho công chức, viên chức trị, đạo đức, lối sống, thái độ văn minh giao tiếp phục vụ, tính tự giác, kỷ luật công tác; công chức, viên chức có trách nhiệm thường xun học tập nâng cao trình độ chuyên môn, tu dưỡng rèn luyện phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ Thực nghiêm túc Quy chế quản lý cán bộ, công chức điều quy định công chức, viên chức không làm; triển khai sâu rộng việc thực tiêu chuẩn cần “xây” điểm cần “chống” cán bộ, công chức thuế; tiếp tục nghiên cứu, cụ thể hoá tiêu chuẩn khâu quy trình nghiệp vụ cơng tác cơng chức, viên chức; Nghiêm cấm cơng chức, viên chức có hành vi sách nhiễu, gây phiền hà tổ chức người dân thi hành công vụ; Thiết lập triển khai thực tốt chế kiểm tra, giám sát cán bộ, công chức việc tiếp nhận xử lý công việc doanh nghiệp; tạo điều kiện cho doanh nghiệp tham gia kiểm tra, giám sát hoạt động công vụ công chức thuế Tại phận cửa tiếp doanh nghiệp trì hòm thư góp ý để người dân doanh nghiệp trực tiếp phản ánh tinh thần thái độ phục vụ công Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Kinh tế Page 113 chức, viên chức; kiên xử lý nghiêm khắc cán bộ, công chức vi phạm, đồng thời kiến nghị cấp xem xét, xử lý trách nhiệm cá nhân, tập thể công chức sai phạm Tổ chức triển khai thực tốt quy định khen thưởng kỷ luật; có hình thức khen thưởng xứng đáng cơng chức có nhiều cải tiến, sáng kiến cải cách hành nhân dân doanh nghiệp khen ngợi, đồng thời có biện pháp giáo dục, xử lý kiên đưa khỏi ngành cán bộ, công chức thuế không đáp ứng yêu cầu, tiêu chuẩn phẩm chất đạo đức, trình độ, lực chuyên môn ngành Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Kinh tế Page 114 PHẦN V KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 5.1.Kết luận 1- Thuế nguồn thu chủ yếu Ngân sách Nhà nước, nguồn thu thuế chủ yếu nguồn thu từ doanh nghiệp hoạt động kinh doanh lĩnh vực, kê khai nộp thuế vào ngân sách thực nghĩa vụ doanh nghiệp xã hội phát triển đất nước Việc quản lý thuế nói chung quản lý kê khai nộp thuế nói riêng gặp nhiều khó khăn quan quản lý Nhà nước Do đó, để đảm bảo đảm bảo ổn định nuôi dưỡng nguồn thu cho Ngân sách Nhà nước đòi hỏi quan thuế phải làm tốt công tác quản lý kê khai nộp thuế 2- Trong giai đoạn 2011-2013, công tác quản lý kê khai nộp thuế có nhiểu chuyển biến đáng kể, đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo hành lang thơng thống cho doanh nghiệp Tuy nhiên, số doanh nghiệp nộp chậm hồ sơ khai thuế, kê khai sai tiêu hồ sơ khai thuế có xu hướng tăng Số lượng doanh nghiệp nợ thuế nhiều số lượng phát sinh thêm doanh nghiệp có số thuế nợ lớn Hơn nữa, số doanh nghiệp quy mô hoạt động sản xuất tăng lên số thuế phát sinh tăng không tương xứng với mức tăng trưởng kinh tế Trong giai đoạn này, công tác tra, kiểm tra thuế triển khai mạnh mẽ, số tiền thuế, tiền phạt qua kiểm tra hồ sơ khai thuế trụ sở NNT năm 2013 phát sinh lớn Điều cho thấy hoạt động hiệu công tác kiểm tra tra thuế Chi cục thuế huyện Gia Lâm tốt đồng nghĩa với việc kê khai thuế doanh nghiệp chưa thực tốt 3- Qua phân tích, đánh giá thực trạng công tác quản lý kê khai nộp thuế doanh nghiệp địa bàn huyện Gia Lâm, TP Hà Nội qua năm 2011-2013 đạt kết định, góp phần làm tổng thu NSNN huyện vượt dự toán năm gần Tuy nhiên, Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Kinh tế Page 115 thông qua phương pháp thu thập thông tin, thống kê, phân tích, so sánh, tổng hợp đánh giá mặt quản lý thuế cơng tác quản lý kê khai nộp thuế doanh nghiệp Chi cục thuế huyện Gia Lâm bộc lộ hạn chế sau: Số doanh nghiệp nộp chậm hồ sơ khai thuế nhiều, tỷ lệ doanh nghiệp kê khai sai cao Vẫn tình trạng doanh nghiệp chây ỳ nợ thuế, nợ kéo dài nhiều năm, phát sinh nợ đọng lớn Chưa ứng dụng khai thác hết mạnh công nghệ thông tin đem lại cho việc KK&NT Công tác tuyên truyền, hỗ trợ NNT chưa đầy đủ, kịp thời, trình độ số cán công chức thuế chưa đáp ứng đòi hỏi cơng tác quản lý kê khai nộp thuế 4- Để tăng cường công tác quản lý kê khai nộp thuế doanh nghiệp, đề tài đưa số giải pháp bản: Hoàn thiện tổ chức máy quản lý thuế: Từng bước xây dựng máy quản lý theo chức nhiệm vụ có hiệu đơn giản hóa mặt thủ tục Chú trọng cơng tác đào tạo cán có đủ trình độ, chun mơn nghiệp vụ, bố trí phù hợp với đòi hỏi cơng tác quản lý Tăng cường công tác Tuyên truyền – hỗ trợ người nộp thuế Cơng khai minh bạch hóa thủ tục hành phận cửa, tích cực tun truyền nhiều hình thức phát tờ rơi, thông qua phương tiện truyển thông loa đài phát thanh, mạng internet Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Kinh tế Page 116 Niêm yết công khai quy định, quy trình, thủ tục hành thuế, hải quan trụ sở quan, nơi tiếp nhận hồ sơ thuế để doanh nghiệp có điều kiện hiểu, thực chế độ, sách, pháp luật thuế Thường xuyên tổ chức hội nghị, hội thảo, đối thoại doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp hiểu rõ sách pháp luật thuế hiểu khó khăn, vướng mắc, đồng hành doanh nghiệp tháo gỡ hỗ trợ doanh nghiệp thực với sách, pháp luật Hồn thiện ứng dụng cơng nghệ tin học kê khai nộp thuế Hoàn thiện xây dựng hệ thống thông tin quản lý thuế, ứng dụng công nghệ đại, văn minh công tác quản lý Chi cục thuế Nhanh chóng triển khai ứng dụng Quản lý thuế mơ hình tập trung tồn quốc Khuyến khích doanh nghiệp thực ứng dụng, khai thác xử lý liệu ứng dụng, phần mềm mà Bộ tài chính, Tổng cục thuế xây dựng có tính ứng dụng cao giúp giảm thiểu thời gian, chi phí cho doanh nghiệp Giám sát kê khai thuế người nộp thuế từ đầu năm Ngay từ đầu năm, quan thuế phải giám sát, kiểm tra hoạt động kê nộp thuế NNT, thực đưa vào quản lý đối tượng kinh doanh, tiếp tục thực quản lý với đối tượng kinh doanh trước Tăng cường công tác phối kết hợp với phận liên quan để thực tốt quản lý kê khai nộp thuế Thường xuyên phối hợp với tổ, đội thuế liên quan để công tác quản lý kê khai nộp thuế ngày có hiệu cao Nâng cao ý thức, trách nhiệm đạo đức cán thuế Tích cực bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán công chức, nâng cao trách nhiệm, ý thức hiệu công vụ Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Kinh tế Page 117 Thường xuyên tổ chức buổi tập huấn kỹ cán công chức phát động phong trào rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất đạo đức thái độ phục vụ nhân dân Thiết lập triển khai thực tốt chế kiểm tra, giám sát cán bộ, công chức việc tiếp nhận xử lý công việc doanh nghiệp 5.2 Kiến nghị 5.2.1 Kiến nghị UBND huyện Gia Lâm UBND huyện Gia Lâm thường xuyên quan tâm việc đạo phối hợp Phòng, Ban ngành, xã, thị trấn thực tốt Luật quản lý thuế văn hướng dẫn, phối hợp chặt chẽ với quan thuế để tổ chức thực tốt công tác quản lý thu thuế theo quy định Các ban, ngành, đoàn thể huyện tiếp tục tăng cường phối hợp với quan thuế việc tuyên truyền, phổ biến, triển khai kiểm tra, giám sát thực sách pháp luật thuế văn pháp luật thuế khác Phối hợp với quan thuế đôn đốc khoản thu, sắc thuế kịp thời vào NSNN 5.2.2 Kiến nghị cục thuế Hà Nội Tổ chức lớp đào tạo, bồi dưỡng lý luận trị, kiến thức chuyên môn, kỹ giải công việc cho công chức viên chức thuế chi cục thuế để họ khơng có phẩm chất đạo đức tốt mà giỏi chun mơn nhằm đáp ứng u cầu ngày cao công tác thuế Công tác giáo dục, phổ biến, tuyên truyền pháp luật thuế bề rộng chiều sâu tới DN điều cần quan thuế đặc biệt quan tâm Đặc biệt cần ý đến việc điều tra khảo sát nắm vững thông tin phản hồi từ DN, để tuyên truyền sát với nội dung mà DN cần Cơ quan thuế tăng cường hướng dẫn công tác kế tốn, quản lý hóa đơn DN; nâng cao chất lượng việc kê khai tuân thủ nghĩa vụ thuế Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Kinh tế Page 118 Hoàn thành việc xây dựng hệ thống sở liệu ngành cách đầy đủ, cập nhật kịp thời thay đổi đơn vị, tích cực phối hợp với sở, ban ngành tỉnh thành để lấy số liệu phục vụ cho công tác quản lý kê khai nộp thuế Quy định việc tổ chức việc lắng nghe ý kiến DN hàng năm để tổng kết lại đạt sau năm lắng nghe, tiếp thu ý kiến DN Sáng kiến nên nhân rộng xuống Chi cục thực thường xuyên Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Kinh tế Page 119 TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ Tài (2001), Thuế Việt Nam qua thời kỳ lịch sử, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, tập 2; Cục thuế TP Hà Nội (2011), Triển khai thực cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2011 – 2015, Hà Nội; Đặng Văn Thủy, “Giải pháp hồn thiện cơng tác quản lý thuế doanh nghiệp Chi cục thuế Thành Phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên”, Luận Văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội, 2013 K.Hoa, 2009, Học tập kinh nghiệm quản lý thuế kê khai thuế điện tử Singapore, http://www.taichinhdientu.vn/Home/Hoc-tap-kinhnghiem-quan-ly-thue-va-kekhai-thue-dien-tu-cua-Singapore/20098/58158.dfis Truy cập ngày 10 tháng năm 2013; Mạnh Đồng, 2007, Cần cải thiện việc kê khai nộp thuế, Báo đại biểu nhân dân Ngày 08/08/2007,http://daibieunhandan.vn/ONA_BDT/NewsPrint.aspx?newsId=21506 Truy cập ngày 06 tháng năm 2013; Phạm Thị Minh Trang, 2011, Giáo trình nghiệp vụ khai báo thuế, Nhà xuất Đà Nẵng Phùng Văn Hùng, “Đánh giá kết công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế địa bàn huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội”, Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội, năm 2013 Phương Nguyên, 2014, Bộ tài giảm tối đa thủ tục nộp thuế,Báo Đất Việt http://baodatviet.vn/chinh-tri-xa-hoi/tin-tuc-thoi-su/bo-tai-chinh-giam-toi-da-thutuc-nop-thue-3051620/ Truy cập ngày 10 tháng năm 2014 Quốc hội (2007), Luật quản lý thuế, Nxb Thống kê, Hà Nội; 10 Quốc hội Việt Nam (2006), Luật Quản lý Thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/6/2006 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/702007, Hà Nội; 11 Tổng cục Thuế (2005), Tài liệu tập huấn triển khai thực chế tự kê khai, tự nộp thuế, Hà Nội 12 Tổng cục Thuế (2010), Quyết định số 503/QĐ-TCT quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức Chi cục thuế trực thuộc Cục thuế, Hà Nội 13 Tổng cục Thuế (2010), Quyết định số 504/QĐ-TCT quy định chức năng, nhiệm vụ đội thuế thuộc Chi cục thuế, Hà Nội 14 Tổng cục thuế, 2005, Báo cáo khảo sát cải cách thuế Anh, http://www.gdt.gov.vn/gdtLive/Trangchu/Tintuc/News?contentId=110844&locati on=tct(Theohttp://thongtinphapluatdansu.edu.vn/2008/12/23/2133/) 15 Tổng cục thuế, Quyết định số 1864/QĐ-TCT việc ban hành Quy trình quản lý khai thuế, nộp thuế kế toán thuế, Ban hành ngày 21 tháng 12 năm 2011, Hà Nội 16 Vũ Quang Trung, “Giải pháp hoàn thiện tổ chức tra quản lý thuế tự khai, tự nộp địa bàn tỉnh Ninh Bình”, Luận văn Thạc sĩ Kinh tế, Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội, năm 2013 Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Kinh tế Page 120 PHỤ LỤC 01 PHIẾU THU THẬP THÔNG TIN VỀ QUẢN LÝ KÊ KHAI NỘP THUẾ ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN GIA LÂM PHẦN I: THÔNG TIN CHUNG VỀ DOANH NGHIỆP: Tên doanh nghiệp:……………………………………………………… Năm thành lập: ………… Ngành nghề kinh doanh chính: Sản xuất Xây dựng Thương mại Dịch vụ Khác Loại hình doanh nghiệp: Cơng ty cổ phần Doanh nghiệp tư nhân Công ty trách nhiệm hữu hạn Hợp tác xã Doanh nghiệp khác Kế toán doanh nghiệp: Có Khơng PHẦN II: TÌNH HÌNH KÊ KHAI VÀ NỘP THUẾ CỦA DOANH NGHIỆP: Doanh nghiệp chậm kê khai thuế hay khơng ? Có Khơng Ngun nhân doanh nghiệp chậm kê khai: Thời gian phải nộp sớm Mất thời gian tập hợp chứng từ Tờ khai nhiều tiêu Chưa nắm rõ quy định Nguyên nhân khác, xin cho biết cụ thể………………………………………… Doanh nghiệp kê khai sai thuế hay không ? Có Khơng Ngun nhân doanh nghiệp kê khai sai: Các tiêu tờ khai khó hiểu Hiểu sai quy định luật Phần mềm hỗ trợ khai thuế khó hiểu Trình độ kế tốn Khơng hướng dẫn thường xuyên sách thay đổi Nguyên nhân khác, xin cho biết cụ thể………………………………………… Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Kinh tế Page 121 Doanh nghiệp chậm nộp thuế hay khơng ? Có Khơng Ngun nhân doanh nghiệp chậm nộp thuế ? Thời gian phải nộp sớm Bất tiện việc nộp thuế Lãi suất ngân hàng cao Khó khăn hoạt động SXKD Do khách hàng nợ tiền Nguyên nhân khác, xin cho biết cụ thể………………………………………… PHẦN III: ĐÁNH GIÁ VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ KK&NT HIỆN NAY Ơng (bà) có hiểu nắm vững Luật thuế, quy trình kê khai nộp thuế? Hiểu đầy đủ Hiểu chưa đầy đủ Hiểu Ông ( bà) thực yêu cầu kê khai nộp thuế chưa? Đã thực Đã thực phần Sai hoàn toàn Lý khơng thực hiện:………………………………………………… Doanh nghiệp có tuyên truyền, hỗ trợ kê khai nộp thuế từ cán thuế khơng? Có Khơng Doanh nghiệp có tiếp cận với văn hướng dẫn quy trình kê khai, nộp thuế thủ tục hành khơng? Có Khơng Ơng ( bà) đánh giá quy trình kê khai nộp thuế quan thuế có phù hợp với thực tế kinh doanh doanh nghiệp hay không? Rất phù hợp Phù hợp Chưa phù hợp Đánh giá Ông ( bà) thủ tục, giấy tờ kê khai nộp thuế nào? Đơn giản Phức tạp Quá phức tạp Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Kinh tế Page 122 Đánh giá Ơng ( bà) cơng tác tuyên truyền, hỗ trợ quan thuế nào? Rất tốt Tốt Bình thường Chưa tốt Đánh giá Ông ( bà) lực cán thuế nào? Rất tốt Tốt Bình thường Chưa tốt Đánh giá Ông ( bà) thái độ phục vụ cán thuế nào? Rất tốt Tốt Bình thường Chưa tốt PHẦN IV: Ý KIẾN, ĐỀ XUẤT CỦA DOANH NGHIỆP: Doanh nghiệp có ý kiến quy trình kê khai nộp thuế quan thuế áp dụng? ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… Doanh nghiệp có ý kiến thủ tục, giấy tờ kê khai nộp thuế? ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… Doanh nghiệp có kiến nghị với Nhà nước/Chính phủ/Chi cục Thuế Chính quyền địa phương để giúp doanh nghiệp kinh doanh hiệu quả? ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ……………………………………… ... thuế người nộp thuế Do đó, việc quản lý kê khai nộp thuế doanh nghiệp có vai trò định doanh nghiệp quan thuế 2.1.2.1 Vai trò quản lý kê khai nộp thuế a, Đối với doanh nghiệp Quản lý kê khai nộp. .. quy trình quản lý kê khai thuế DN thể qua sơ đồ sau Quản lý tình trạng kê khai thuế DN Quản lý NNT phải nộp hồ sơ khai thuế Quản lý NNT thay đổi kê khai thuế Quản lý khai thuế qua đại lý thuế Công... tốn thuế Theo đó, nội dung quản lý kê khai nộp thuế doanh nghiệp bao gồm: a Quy trình quản lý kê khai thuế * Các bước quy trình quản lý kê khai thuế sau: Bước 1: Quản lý tình trạng kê khai thuế
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý kê khai và nộp thuế của các doanh nghiệp tại chi cục thuế huyện gia lâm , Quản lý kê khai và nộp thuế của các doanh nghiệp tại chi cục thuế huyện gia lâm

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay