Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 14 bài: Tập đọc Nhắn tin

3 2 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/03/2019, 20:01

GIÁO ÁN TIẾNG VIỆT LỚP TẬP ĐỌC: NHẮN TIN I MỤC TIÊU: - Đọc rành mạch hai mẩu tin nhắn; biết ngắt nghỉ chỗ - Nắm cách viết tin nhắn (ngắn gọn, đủ ý) Trả lời câu hỏi SGK II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - GV: Một vài mẩu tin nhắn viết sẵn - HS : SGK III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động GV Hoạt động HS A Kiểm tra cũ - Kiểm tra câu chuyên bó đũa - Nhận xét, ghi điểm - HS đọc trả lời câu hỏi theo nội dung B Dạy Giới thiệu : Trực tiếp, ghi đề Giảng bài:  Hoạt động1: Luyện đọc a GV đọc mẫu: Giọng đọc nhắn nhủ, thân mật b Hướng dẫn HS luyện đọc, kết hợp giải nghĩa từ: * Đọc câu: + HS nối tiếp đọc câu - Rút từ HS đọc sai - Luyện phát âm * Đọc mẩu nhắn tin trước lớp: + HS nối tiếp đọc mẩu nhắn tin - Rút câu: - Em nhớ quét nhà,/ học thuộc hai khổ - Luyện ngắt câu thơ/ làm ba tập toán/ chị đánh dấu.// - Mai học,/ bạn nhớ mang hát/ cho tớ mượn nhé.// * Đọc mẩu nhắn tin nhóm * Thi đọc nhóm - Đọc theo cặp * 1HS đọc tồn  Hoạt động2: Tìm hiểu +u cầu HS đọc hai mẩu nhắn tin - Những nhắn tin cho Linh? + HS đọc thầm - Nhắn cách ? - Chị Nga Hà - Vì chị Nga Hà phải nhắn tin cách ? - Nhắn cách viết giấy - Vì lúc chị Nga Linh ngủ chưa dậy * Vì chị Nga Hà khơng trực tiếp gặp Còn lúc Hà đến nhà Linh Linh khơng Linh lại khơng nhờ nhắn có nhà tin cho Linh nên phải viết nhắn tin để lại cho Linh +Yêu cầu HS đọc mẩu tin thứ - Chị Nga nhắn Linh gì? - 1HS đọc +Yêu cầu HS đọc mẩu tin thứ hai - Chị nhắn Linh, quà sáng chị để lồng bàn dặn Linh công việc cần làm -Hà nhắn Linh gì? - 1HS đọc - Hà đến chơi Linh khơng có nhà, Hà mang cho Linh que chuyền dặn Linh mang hát cho Hà mượn +Yêu cầu HS đọc câu hỏi - HS đọc thầm câu hỏi - Em phải nhắn tin cho ai? - Cho chị - Vì phải viết nhắn tin? - Vì bố mẹ làm, chị chợ chưa về, em học - Nội dung viết nhắn tin gì? - Em cho Phúc mượn xe đạp +Yêu cầu HS thực hành viết nhắn tin - HS viết nhắn tin 3.Củng cố-dặn dò: - HS nối tiếp đọc viết - Bài học hôm giúp em hiểu điều - Khi muốn nói với điều mà khơng cách nhắn tin gặp người đó, ta viết điều cần nhắn vào giấy, để lại Lời nhắn cần viết ngắn gọn mà đủ ý - Dặn HS thực hành viết nhắn tin - Nhận xét tiết học ... tập toán/ chị đánh dấu.// - Mai học,/ bạn nhớ mang hát/ cho tớ mượn nhé.// * Đọc mẩu nhắn tin nhóm * Thi đọc nhóm - Đọc theo cặp * 1HS đọc tồn  Hoạt động2: Tìm hiểu +Yêu cầu HS đọc hai mẩu nhắn. .. khơng nhờ nhắn có nhà tin cho Linh nên phải viết nhắn tin để lại cho Linh +Yêu cầu HS đọc mẩu tin thứ - Chị Nga nhắn Linh gì? - 1HS đọc +Yêu cầu HS đọc mẩu tin thứ hai - Chị nhắn Linh, quà sáng chị... động2: Tìm hiểu +Yêu cầu HS đọc hai mẩu nhắn tin - Những nhắn tin cho Linh? + HS đọc thầm - Nhắn cách ? - Chị Nga Hà - Vì chị Nga Hà phải nhắn tin cách ? - Nhắn cách viết giấy - Vì lúc chị Nga Linh
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 14 bài: Tập đọc Nhắn tin, Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 14 bài: Tập đọc Nhắn tin

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay