Dien van be mac đại hội Mặt trận

2 3 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/03/2019, 15:39

Dien van be mac đại hội Mặt trận DIỄN VĂN BẾ MẠC Kính thưa: - Ơng Phạm Vĩnh Thạo, UVTV, Trưởng Ban Dân Vận, Chủ tịch UBMTTQVN TPLX - Ơng Nguyễn Thanh Tuấn, BTĐU- CTUBND phường - Đồn Chủ tịch - Quý vị Đại biểu - Quý vị Khách quý Sau buổi làm việc khẩn trương, sôi nổi, tích cực với tinh thần đồn kết, dân chủ, đổi trách nhiệm, Đại hội Mặt trận Tổ quốc phường Mỹ Thạnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2019 – 2024 thành công tốt đẹp Với tinh thần đổi cách nghĩ, cách làm, Đại hội thảo luận sơi nổi, nhiệt tình thơng qua báo cáo Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, nhiệm kỳ 2014 – 2019, chương trình hành động Nghị quyết, nhiệm kỳ 2019 – 2024, hiệp thương cử Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Mỹ Thới với 35 vị Ủy viên tiêu biểu đại diện cho khối đại đoàn kết toàn dân tộc phường, tinh thần mở rộng khối Đại đồn kết tồn dân tộc, tăng cường tính đại diện, tính đại biểu tính thiết thực, hiệu hoạt động Mặt trận Điểm bật lần cấu Ủy ban MTTQ có đầy đủ đại diện tôn giáo, dân tộc, tầng lớp nhân dân phường thực hình ảnh tiêu biểu cho khối Đại đoàn kết toàn dân tộc Thành cơng Đại hội, khẳng định đóng góp tích cực có hiệu tổ chức thành viên, Ban cơng tác Mặt trận khóm, vị Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam vào nghiệp xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy truyền thống sức mạh tầng lớp nhân dân phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng Đặc biệt vận động Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát động Đại hội nghe ý kiến phát biểu Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Long Xuyên, phát biểu đạo Đảng ủy phường, ý kiến đạo lãnh đạo, tham luận góp ý quý báu thiết thực, với mong muốn xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc công tác Mặt trận ngày phát triển đáp ứng yêu cầu tình hình Đồng thời đại biểu ghi nhận kết hoạt động Ủy ban MTTQVN phường nhiệm kỳ qua, nhiệm vụ công tác trọng tâm thời gian tới bày tỏ tình cảm tốt đẹp Đại hội Đại hội nhận hỗ trợ giúp đỡ nhiệt tình vật chất tinh thần quan, ban ngành, tổ chức thành viên, tổ chức xã hội, cấp ủy Đảng -HĐND- UBND phường Kính thưa: - Quý vị Đại biểu Thành công Đại hội kết trình tập trung sức lực trí tuệ với tinh thần trách nhiệm cao Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, quan tâm hỗ trợ giúp đỡ Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam phố Long Xuyên, đạo Ban Thường vụ Đảng ủy, phối hợp tổ chức thành viên góp phần hồn thành chương trình mà Đại hội đề Ban Thường trực UBMTTQVN phường với tập thể Ủy viên UBMTTQVN phường cụ thể hóa chương trình hành động để thực thắng lợi Nghị Đại hội đề Thay mặt Đồn Chủ tịch Đại hội, tơi chân thành cảm ơn đồng chí lãnh đạo Ủy ban MTTQ Thành phố Long Xuyên, lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND tổ chức thành viên quan tâm tạo điều kiện giúp đỡ cho Đại hội thành công tốt đẹp Cám ơn đại biểu dự Đại hội thể tinh thần trách nhiệm để Đại hội đạt kết cao, cảm ơn quý vị đại biểu khách quý, đài truyền Thành phố Long Xuyên đến tham dự đưa tin cho Đại hội ( có ), cám ơn anh chị em phục vụ góp phần giúp cho Đại hội thành công tốt đẹp Trong niềm hân hoan, phấn khởi đoàn kết thay mặt Đoàn Chủ tịch xin tuyên bố bế mạc Đại hội Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Mỹ Thạnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2019 – 2024 Xin chúc quý vị khách quý, quý vị đại biểu sức khỏe, hạnh phúc thành đạt Xin trân trọng kính chào !
- Xem thêm -

Xem thêm: Dien van be mac đại hội Mặt trận, Dien van be mac đại hội Mặt trận

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay