ĐÊ ÁN THÀNH LẬP TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ MỚI NHẤT (ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 2019)

18 73 3
  • Loading ...
1/18 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/03/2019, 20:00

ĐỀ ÁN THÀNH LẬP TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ TIN HỌC, TỈNH THANH HÓAI. Tên Trung tâm Tên trung tâm: Tên giao dịch: Tên Tiếng Anh: II. Loại hình Trung tâmTrung tâm ngoại ngữ ABClà cơ sở giáo dục thường xuyên của hệ thống giáo dục quốc dân, thuộc diện trung tâm ngoại ngữ tư thục. III. Địa điểm đặt Trung tâmTrung tâm ngoại ngữ ABC có trụ sở tại Địa chỉ đạt trung tâm.IV. Sự cần thiết và cơ sở pháp lý của việc thành lập Trung tâm1.Sự cần thiết thành lập Trung tâm ngoại ngữ .1.1. Tình hình về đào tạo ngoại ngữV. Mục tiêu, chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm:1. Mục tiêu hoạt độngXây dựng Trung tâm ngoại ngữ ABCtrở thành trung tâm đào tạo Tiếng Anh chuẩn mực và có chất lượng cao nhằm cải thiện đáng kể việc sử dụng TA trong giao tiếp, trong công việc cũng như trong cuộc sống hàng ngày của mọi lứa tuổi người dân huyện ............Xây dựng Trung tâm ngoại ngữ ABCtrở thành trung tâm về tri thức, gắn đào tạo với phục vụ cộng đồng, có quan hệ với các cơ quan, doanh nghiệp rộng rãi, nâng cao nghiệp vụ, đổi mới nội dung và phương pháp giảng dạy, học tập.Xây dựng Trung tâm ngoại ngữ ABCtrở thành một cơ sở đào tạo có hệ thống cơ sở vật chất, kỹ thuật và trang thiết bị hiện đại, nhằm tạo ra môi trường tốt nhất cho giảng dạy, học tập và sinh hoạt, đảm bảo áp dụng những thành tựu và phương tiện mới nhằm đào tạo ngoại ngữ, và nghiên cứu góp phần xây dựng Trung tâm ngoại ngữ ABCtrở thành trung tâm đào tạo bồi dưỡng Tiếng Anh cho nhân dân trên địa bàn huyện ........... và các vùng lân cận, tập trung chú ý vào đối tượng học sinh, sinh viên và người đi làm trên địa bàn huyện.2. Chức năng của Trung tâm ngoại ngữ .Trung tâm ngoại ngữ ABClà trung tâm chuyên đào tạo Tiếng Anh theo chuẩn 4 kỹ năng: nghe, nói, đọc, viết một cách toàn diện cho tất cả các học viên theo học tại trung tâm, tập trung chủ yếu vào đối tượng là học sinh các cấp và người đi làm.Chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch, tổ chức quản lý giảng dạy, thực hiện chương trình đào tạo được giao đảm bảo kế hoạch và chất lượng. 3. Nhiệm vụ của Trung tâm ngoại ngữ . Tổ chức thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, Pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế, quy định của Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa trong phạm vi trung tâm. Biên soạn chương trình, giáo trình, nghiên cứu, đề xuất phương hướng phát triển hoạt động đào tạo : CỢNG HÒA XÃ HỢI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Đợc lập- Tự do- Hạnh phúc ĐỀ ÁN THÀNH LẬP TRUNG TÂM ANH NGỮ I NHỮNG THÔNG TIN CHUNG Tên trung tâm: Trung Tâm Anh Ngữ Handu English Loại hình trung tâm: Tư thục Địa điểm: Số điện thoại: Sự cần thiết của việc thành lập trung tâm Tỉnh Thanh Hóa là mợt địa phương đầy tiềm năng, dồi dào tài nguyên thiên nhiên và hiện có tớc đợ tăng trưởng kinh tế tớt, Huyện Nga Sơn là một hạt nhân của tỉnh Hiện tại Tỉnh Thanh Hóa nói chung và huyện Nga Sơn nói riêng có nhiều chính sách ưu đãi cho nhà đầu tư, điều này có thể nói rằng là vùng đất đợng kinh tế, xã hội Với lợi nêu tỉnh Thanh Hóa nói chung và Huyện Nga Sơn nói riêng cần nhiều lao đợng có trình đợ ngoại ngữ có thể đáp ứng nhu cầu lao đợng tỉnh nhà và cho khu vực Bên cạnh đó, hiện tại Huyện Nga Sơn chưa có Trung tâm ngoại ngữ đáp ứng đủ nhu cầu việc học cho học sinh , dân cư nơi Đứng trước nhu cầu bức thiết đó, là người có điều kiện tiếp xúc hàng ngày với tri thức mới, công nghệ mới, chúng mong muốn mang kiến thức, kinh nghiệm và ứng dụng thực tế chia sẻ cùng xã hội, mang kiến thức nền tảng đến cho người Trước thực tế đó, chúng tơi có ngụn vọng xin được thành lập Trung tâm Anh Ngữ để đáp ứng nhu cầu học tập của rất nhiều nguồn nhân lực Dưới chúng xin trình bày đề án thành lập Trung tâm Anh Ngữ Handu English Thanh Hóa Cơ sở pháp lý - Căn cứ Luật Giáo dục năm 2005; Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02/8/2006 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giáo dục - Căn cứ Nghị định số 34/2008/NĐ-CP ngày 25/3/2008 Quy định về tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại Việt Nam - Căn cứ Quyết định số 30/2008/QĐ-BGDĐT ngày 06/6/2008 Quyết định ban hành quy định về tổ chức đào tạo, bồi dưỡng kiểm tra và cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học theo chương trình giáo dục thường xuyên - Căn cứ Thông tư 03/2011/TT-BGDĐT ngày 28/11/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo: Về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học - Căn cứ thông tư 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 về việc ban hành khung lực ngoại ngữ bậc dùng cho Việt Nam với mục đích đối tượng và mức độ tương thích với khung tham chiếu Châu Âu II MỤC TIÊU, CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ CỦA TRUNG TÂM Mục tiêu: Đào tạo học viên theo chương trình bồi dưỡng ngoại ngữ đáp ứng nhu cầu của người dân Chức và nhiệm vụ của Trung tâm Anh Ngữ Handu English a Tổ chức thực hiện hoạt động đào tạo, bồi dưỡng với chương trình tiếng Anh phù hợp với quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, quy định pháp luật b Xây dựng và tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch phát triển trung tâm phù hợp với quy hoạch, kế hoạch phát triển giáo dục của nước, địa phương và của sở c Xây dựng sở vật chất, kỹ thuật đáp ứng yêu cầu hoạt động của trung tâm d Thực hiện cơng việc khác có liên quan đến tiếng Anh biên dịch, phiên dịch e Liên kết tổ chức kiểm tra, cấp chứng chỉ cho học viên của trung tâm đã hoàn thành chương trình theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo f Điều tra nhu cầu học tập ngoại ngữ địa bàn, nghiên cứu, tổng kết, rút kinh nghiệm về tổ chức và hoạt động của trung tâm nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng g Quản lý tài chính, tài sản của trung tâm theo quy định của pháp luật h Thực hiện nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật tài chính, tài sản của trung tâm theo quy định của pháp luật i Thực hiện nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật III.CHƯƠNG TRÌNH GIẢNG DẠY Giáo trình chính a) Anh Văn Thiếu Nhi - let’s go starters ( NXB Oxford University Press, xuất năm 1998), - Smile từ cuốn Smile đến Smile (NXB Mac Millian, xuất năm 2012) b) Anh Văn Giao Tiếp - International Express ( NXB Oxford , xuất năm 2009 ) Thời gian: a) Anh văn Thiếu Nhi Cấp độ Giáo Trình Số bài Tổng số tiết Thời gian Beginners Let’s go starters 27 64 tiết tháng Starters Smile 64 tiết tháng Smile 64 tiết tháng Movers Smile 64 tiết tháng Flyers Smile 64 tiết tháng b) Anh Văn Giao Tiếp Cấp độ Tổng số tiết Thời Giao tiếp tổng International Express bài 10 72 tiết gian tháng quát -Elementary Giao tiếp tổng International Express 12 72 tiết tháng quát -Pre intermediate Giao tiếp tổng International Express 10 72 tiết tháng Số tiết tiết tiết Bài Nội dung 19 X/ x-ray… Số tiết tiết 20 J/ jet… tiết qt Giáo Trình Sớ -Upper Intermediate NỢI DUNG CHƯƠNG TRÌNH 3.1 Anh văn thiếu nhi : a)Chương trình STARTERS Giáo trình Let’s go starter – Từ vựng Bài Nội dung Bài Nội dung A/ ant… Số tiết tiết 10 E/ egg… tiết 11 P/ picture… T/ telephone … 3 I/ igloo tiết 12 tiết 13 tiết 14 O/ ostrich… U/ umpire… B/ boy… tiết 15 C/ candy… tiết 16 D/ tiết dinosaur… G/ tiết gorilla… tiết 17 Revie w 18 Revie w V/ video… tiết Z/ zebra… tiết F/ finger… tiết L/ lamb… tiết M/ monkey… tiết N/ nest… tiết S/ seesaw… tiết tiết 21 K/ kitten… tiết 22 H/ horse… tiết 23 Q/ quilt… tiết 24 R/ rocket… tiết 25 W/ watch… tiết 26 Y/ yak… tiết 27 Alphabet tiết Revie w tiết Giáo trình Let’s go starter – Mẫu Câu Bài Nội dung Hi/ hello Số Baøi tiết tiết 10 What’s your tiết 11 name? How are tiết 12 you? tiết What is it? 13 What is it? Let’s count! Let’s count! How many? How old are you? Revie w tiết tiết tiết tiết tiết 14 15 Nội dung What they? What they? What is it? What is it? What is it? What is it? Số tiết are tiết are tiết color tiết color tiết shape tiết shape tiết tiết Baøi 19 20 21 22 23 24 16 Good night! 17 Thank you! 18 This is my tiết ….(body part) 27 Revie w tiết Revie w tiết tiết 25 26 Số tiết These are… tiết These are… tiết This is my left… tiết Touch your… tiết Ouch! I hurt… tiết Turn aroound! tiết I can… tiết I can… tiết Alphabet tiết Nội dung tiết b) Chương trình MOVERS Giáo trình Smile Bài Mẫu câu Từ vựng Số tiết Apple, ball, cat, dog, egg, fish, game, hat, insect, juice, kite, lion, monkey, nut, octopus, tiết The alphabet pizza, queen, rabbit, sun, toast, umbrella, van, wolf, x-ray, yo-yo, zebra Hi! Hello! tiết Unit 1: What’s your name? Toby, Dizzy, Kate, Sam, Maria, Ken, Hello I’m … / My name’s dinosaur … (+name) Goodbye! What is it? It’s a/an … (+ noun) Colours tiết Unit 2: It’s … (+colour) Bag, ruler, book, pencil, crayon, rubber, pen, Colours It’s a/an … (+ colour and, me + noun) Happy Birthday! How old are you? Number 1-10 tiết Unit 3: I’m … / He’s … / Cake, train, car, robot, teddy bear, doll, How old She’s … (+age) computer game, plane are you? What’s number …? Thank you for the … His/her Is it a …? Unit Yes, it is./ No, it isn’t tiết Bike, boat Is it a It begins with … (+ Review vocabulary from Unit 1-3 plane? letter) Dizzy’s Alphabet book Unit 5: Shapes Unit 6: I’m reading Unit Animals Christmas How many … are there? There is/ are … (+ number) What are you doing? I’m …ing What’s X doing? What’s he/she doing? He’s/ She’s …ing Are you …ing? Yes, I am./ No, I’m not What’s that? It’s a/an … Is it a/an …? It’s a (+ adjective) (+ noun) This/that is … These/ Those are … Shapes Number 11-20 Crocodile, house, bird, frog Revision of structures Christmas vocabulary Listening, reading, drawing, writing, learning English, singing, drinking, painting, playing, talking, eating Excuse me Let’s … tiết tiết tiết Ostrich, tiger, elephant, giraffe, mouse, snake, bear, tall, small, big, long It’s OK tiết Giáo trình Smile Bài Unit 1: What’s that? Unit 2: Where’s my kite? Unit 3: Jump! Unit I’m reading? Unit 5: Can you swim? Mẫu câu - What’s this/that? - Where’s ….? - Where are ? - Imperative forms Từ vựng - Elephant, zebra, giraffe, bear tiết - Big, small, long, tall tiết - In, on, under, behind tiết - Jump, hop, stop, pick, clap, count - What are you - Speaking, Listening, Writing, singing, doing? drawing, drinking, playing - I’m ……… - Can you…? - Ride a bike, ski - Yes, I can - Play soccer - No, I can’t Số tiết tiết tiết - Play the violin, guitar Unit 6: - Parts of body I have blue - I have… eyes Unit - Does he/she - Parts of body He has four have ….? legs - daily activities ( Get up, go to school, go Unit - What time is it? home, play outside, go to bed What time - It’s … is it? tiết Mother’s day tiết - Revision - Mother’s Day activities tiết tiết Chương trình FLYERS Giáo trình Smile Bài Unit 1: He’s tall Unit 2: Clothes Mẫu câu - Be + adjective - Ch/sh sounds Số tiết Từ vựng - Short, Tall, young, old, sad, happy - tiết - What are you - tiết wearing? - Words for clothes ( skirt, T-shirt, - What’s he/she sweater, dress, shorts, jeans, wearing pants, socks, shoes, pants - t/th sounds Unit 3: I’m hungry - How you feel? - Be + adj ( feelings) - I want… ( + food) - th sound - Thirsty, hungry, bored, tired, hot, cold - drink, ice-cream, sandwich, - tiết jacket, - When you (play - tiết - Days of week tennis)? - A sound - Getting up, taking shower, eating - tiết Unit 5: breakfast, getting dressed, doing - What time is it? What time homework, playing with - Present continuous is it? friends, eating dinner, gong to sleep Unit 6: tiết - When’s Christmas? When’s Months of a year your - I sound birthday? tiết - There is… Unit - There are… There’s a Rooms in a house kitchen - Oy/ay sounds Unit My week Unit It’s funny - What’s the weather like? - It’s … tiết Raining, snowing, sunny, windy cloudy, - Or/ar sounds Christmas/ mother’s - Revision day - tiết - Christmas/ activities Mother’s Day Giáo trình Smile Bài Mẫu câu Where are you from? I’m from … ( + country) Unit 1: I’m … (+ nationality) I’m from I speak … ( + language) Britain He/ She speaks … ( + language) I’m taller than Greg and David Unit 2: Is the elephant taller than the Fast, ostrich? faster … Is Anna taller than Toby? How taller are you? Wait for me Where’s the … ? It’s in … Street/Avenue It’s next to/between/ in front Unit 3: of/ behind/ opposite the … Where’s I’m a … (+ teacher, etc) the He/She’s a … (+ teacher, etc) school? I work in a … (+ school, etc) He/She works in a … (+ school, etc) Unit Don’t feed the animals Don’t … (+ verb) Give him/her/me the pizza Give it to him/her/me Give them to her Số tiết tiết Từ vựng penpals Names of nationalities some countries, tiết adjectives in comparison animals karate, sports, winner tiết Names of places Jobs At home, at school, on holiday, tiết scary, sign, window, monkeys, fish, look (at), close, feed, shout, touch, help, walk, tidy, eat, do, put on, wear, play, open, talk/listen (to), run, drop litter, water, make, stand on Was(n’t)/ were(n’t) tiết I was / wasn’t at … (+ place) Were you at the beach? It was fun./ I was tired Unit 5: They weren’t tired At the beach, at the fair, at the Were you Was X hungry? cinema, at the lake, at home, at the at the Yes, he/she was / No, he/she forest, at school, at the shops beach? wasn’t Yes, they were./ No, they weren’t It was too late / It was sunny Sailed, baked, climbed (out), tiết I played baseball/ I didn’t watched, listened (to), painted, Unit 6: play baseball collected, walked, cooked, visited, I played They played volleyball/ They looked for shells, film(s), football didn’t play computer games museum, jewels, burglar, music, What did X yesterday? police officer, volleyball, zoo, computer games, football, picture I/ We went/ didn’t go … tiết Did X go to the …? Camp, river, island, forest, pirates, Unit Yes, he/she did / No, he/she ship, stone, treasure, museum, Treasure didn’t bridge Hunt Where did you/he/she go? Go back, near Around, through, along, over, under Christmas tiết Revision of structures Revision of vocabulary 3.2 Anh Văn Giao Tiếp a) Giao tiếp tổng quát International Express -Elementary Bài Văn phạm/ từ vựng Giao tiếp Present Simple ( I / You / we / Unit They ) Getting to Pronunciation: intonation of know Introductions questions people Greetings and goodbyes Workbook page 6-12 (page – 13) Unit Lifestyles (Page 14_23) Adverb of frequency Like/love/enjoy+V-ing Time and numbers Workbook page 13-19 There is/there are Unit Some/any Workplaces Have/have got (page 24- Preposition 31) Workbook page 20-25 Unit The road to success (page 32 -39) Unit The world’s largest industry Số tiết tiết tiết Starting a call Time expression tiết Asking for and giving directions Asking for travel information Past simple (regular/irregular verbs) Spelling Leaving a message Travel for work Telephone numbers Workbook page 26-31 tiết Mass and count nouns Some/ a lot of/much/many Workbook page32- 38 tiết Food file Offers and requests Eating and drinking (page 49) 42- Unit Comparative and superlative The best Dates way to Money travel Workbook page 39-44 (page 5059) tiết Welcoming a visitor tiết Unit Present continous Life in the Present trends fast lane Word partners (page 60 Workbook page 45-50 -67) Making and arrangements changing Will/going to Unit Communiction files Relocating Writing emails and faxes (page 68 Workbook page 51-56 _77) tiết Unit Destination with a difference (page 78 -85 tiết Modal verbs : should/shouldn’t ; may, can/can’t; have to/don’t have Invitations to Suggestions Workbook page 57 -62 Unit 10 Developing Past simple/ Present perfect a company Verbs with prepositions (page 86 – Workbook page 63- 69 95) tiết Answerphone messages Emails and mobile phones T iế t Review b)Giao tiếp tổng quát International Express -Pre intermediate Bài Văn phạm/ từ vựng Giao tiếp Unit Present simple, Wh- Introductions, First Questions Greetings, Meetings Frequency adverbs goodbyes ( page – Pronunciation: 13) Intonation of questions Personal information file Learning vocabulary Số tiết tiết and 10 Workbook page – 11 Unit The world of work ( page 13 – 23) Present Simple and Making contact present continuous Describing Pronunciation: strong company and weak forms of / does Work file Verd groups Workbook page 12 -17 tiết a Unit Plans and arrangements ( page 32 – 45) Future: Present Staying at a hotel Continuous, going to + infinitive Pronunciation: strong and weak froms of to Hotel file Words and sympols Email, faxes, and letters Workbook page 24 – 29 Unit Mass and count nouns: At a restaurant How healthy some/ any, a lot of/lots is your of, much/many, a little/ lifestyle? a few ( page 46 – Pronunciation: word 55) stress Food file Word groups Slow down and enjoy life Workbook page 30 – 35 tiết Unit Flyinf gets cheaper ( page 56 – 63) tiết Comparative and superlative adjectives Pronunciation: the sound in words and sentences Air travel file Word groups Workbook page 36 – 41 Unit Past Simple and Present Changing Perfect Simple lives Pronunciation: strong and ( page 64 – weak forms of have and 73) haven’t, has and hasn’t Trends file The language of graphs Workbook page 42 – 47 Making arrangements tiết Opinions and tiết suggestions Agreeing and disagreeing 11 Unit Crossing cultures ( 74 – 85) Modal verbs: should / shouldn’t, may, might Have to/ don’t have to Pronunciation: contrastive stress Descriptions file Using a dictionary and word building Workbook page 48 – 53 Unit Present Perfect Simple and For over a Continuous, since and for century Business headlines file ( page 85 – Word families and 95) collocation Pronunciation: Word stress Workbook page page 54 – 59 Unit 10 Preposition of place file Will our Preposition diagrams planet Workbook page 60 – 65 survive? ( page 96 – 105) Invitations Offers requests tiết and tiết Asking for tiết information 12 Unit 11 Getting around in cities ( page 106 – 111) 2nd Conditional Social responses Pronunciation: contractions in 1st and 2nd Conditional sentences City description file Topic groups and collocations Workbook page 66 – 71 Unit 12 The story of cork ( page 112 – 123) Passives: Present Thanking for tiết Simple, Past Simple, hospitality Present Perfect, Future Saying goodbye Pronunciation: linking Descriptions file Word building Workbook page 72 -77 tiết Review tiết c)Giao tiếp tổng quát International Express -Upper Intermediate Bài Văn phạm/ từ vựng Unit Achievement ( page – 15) Tense review Achievement vocabulary Prefixes Unit Motivation ( page 16 – 27) Unit Communication ( page 28 – 37) Giao tiếp Số tiết Making and tiết discussing initial suggestions on the phone Talking about the past: Starting a tiết Present Perfect Simple working Present Perfect Continuous relationship Past Simple Communicating Past Perfect with a different Motivation vocalary department by Word building1 email: phoning Sentence stress potential Signalling contracts Articles: a, an, the A phone tiết Talking about the present: conference Present Simple, Present Turn – giving Continuous and turn- taking Verbs of communication Linking words Unit The Future ( page 38 – 49) Talking about the future: Be going to + infinitive Will + infinitive Future Perfect Future Continuous Present Simple Offering, accepting, declining Unit Challenges ( page 50 – 59) Narrative tenses: Past Simple, Past Continuous, Past Perfect Simple, Past Perfect Continuous Challenge vocabulary Prefixes Heart idioms Modal verbs: obligation, necessity, and permission Psychological and emotional traits Word building Conditionals: Zero, 1st, 2nd Functions using if Creative thinking Phrasal verbs Past modals 3rd Conditional and Mixed Conditionals Images and brands Compound adjectives Defining and non- defining relative clauses Relative clauses and quantifiers Verbs of permission and prohibition Verbs + infinitive, verb + ing Passive Easily confused words Phrasal verbs Chairing meeting Unit Psychology ( page 60 – 71) Unit Creativity ( page 72 – 81) Unit Image ( page 82 -93) Unit Responsibility ( page 94 – 103) Unit 10 Security ( page 104 – 115) Review tiết and a tiết Making arrangements tiết Clarifying tiết Giving and tiết reacting to bad news Proposing solutions Initations tiết Expressing appreciation and disapproval Wrapping up tiết and reviewing a project Congratulating tiết IV.CƠ SỞ VẬT CHẤT CỦA TRUNG TÂM Cơ sở vật chất và phương tiện giảng dạy: - Trung tâm Anh Ngữ Handu English - Địa chỉ: Xóm 2, Xã Nga Mỹ, Huyện Nga Sơn, Tỉnh Thanh Hóa Diện tích khuôn viên của trung tâm là 100m2 bao gồm nhà và khu vực sân vườn - Phòng hành chính: lễ tân, kế tốn diện tích 20 mét vuông, giáo viên chuẩn bị bài và đồ dùng trước lên lớp - Phòng học : 01 phòng có diện tích 28m2, 01 phòng có diện tích 20m2 - Khu vệ sinh: có phòng vệ sinh bên cạnh lớp học - Bãi để xe: có khu vực để xe tách riêng Tất Phòng học được thiết kế đầy đủ ánh sáng tự nhiên vào ban ngày và ánh sáng điện đảm bảo vào buổi tối, được trang bị bảng tương tác thông minh, máy chiếu và nhiều dụng cụ học tập và trợ giảng thiết yếu, xếp bàn ghế phù hợp Trang thiết bị của phòng ban trung tâm ngoại ngữ Việt Á Trang thiết bị của phòng ban trung tâm ngoại ngữ Việt Á T Danh mục T Phòng hành Phòng học Trang thiết bị Số Ghi Quạt Bàn ghế tiếp khách Máy in Điện thoại lượng bộ cái Tủ đựng tài liệu Điều hòa Bóng điện Quạt Bàn giáo viên Loa Ghế liền bàn bóng cái 10 bộ V CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA TRUNG TÂM: Cơ cấu tổ chức của Trung tâm Anh Ngữ Handu Englishgờm có: Lãnh đạo trung tâm - Giám đớc trung tâm : 01 Phòng học vụ: - Nhân viên phòng học vụ : Giáo viên Anh văn : 01 02 Văn phòng: - Kế tốn kiêm thủ quỹ : 01 - Bảo vệ : 01 Danh sách cán bộ, nhân viên, giáo viên trung tâm: TT HỌ VÀ TÊN NĂM NGÀNH SINH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỢ CHUN MƠN CHỨC VỤ Lê Thị Mỹ Xuyên 1992 Anh văn Cử nhân Giám đốc Huỳnh Nhật Ly 1994 SP Anh văn Cử nhân Giáo viên Nguyễn Thị Thùy Linh 1994 SP Anh văn Cử nhân Giáo viên Cao đẳng Nguyễn Thị Thanh Thương 1992 Anh văn (Có chứng Giáo viên chỉ NVSP) Cao đẳng Trần Thị Ngọc Mới 1993 Anh văn (Có chứng Giáo viên chỉ NVSP) Đặng Thị Thu Trang 1993 Trương Cơng Nhiên 1994 Kế tốn Cử nhân Kế toán, Lễ tân Bảo vệ ... gian Beginners Let’s go starters 27 64 tiết tháng Starters Smile 64 tiết tháng Smile 64 tiết tháng Movers Smile 64 tiết tháng Flyers Smile 64 tiết tháng b) Anh Văn Giao Tiếp Cấp độ Tổng số tiết... để xe: có khu vực để xe tách riêng Tất Phòng học được thiết kế đầy đủ ánh sáng tự nhiên vào ban ngày và ánh sáng điện đảm bảo vào buổi tối, được trang bị bảng tương tác thông minh,... bài 10 72 tiết gian tháng quát -Elementary Giao tiếp tổng International Express 12 72 tiết tháng quát -Pre intermediate Giao tiếp tổng International Express 10 72 tiết tháng Số tiết tiết tiết
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐÊ ÁN THÀNH LẬP TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ MỚI NHẤT (ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 2019), ĐÊ ÁN THÀNH LẬP TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ MỚI NHẤT (ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 2019)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay