Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 15 bài: Kể chuyện Hai anh em

2 20 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/03/2019, 21:08

Tuần: 15 GIÁO ÁN TIẾNG VIỆT KỂ CHUYỆN HAI ANH EM I – MỤC TIÊU - Rèn kĩ nói + Biết kể phần tồn câu chuyện theo gợi ý + biết tưởng tượng chi tiết khơng có truyện - Rèn kĩ nghe: có kĩ nghe theo dõi bạn kể Biết nhận xét đánh giá lời kể bạn II - ĐỒ DÙNG Bảng phụ viết gợi ý a, b,c,d III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC A, Bài cũ: gọi hs nối tiếp kể hoàn chỉnh “Câu chuyện bó đũa” trả lời câu hỏi ý nghĩa truyện B, Bài mới: 1, Giới thiệu bài: Nêu mục đích yêu cầu tiết học 2, Hướng dẫn kể chuyện a, Kể phần theo gợi ý Một HS đọc yêu cầu gợi ý Giáo viên treo bảng phụ viết gợi ý, ý ứng với nội dung đoạn truyện Hs kể đoạn theo gợi ý tóm tắt Gọi đại diện nhóm kể đoạn trước lớp a, Nói ý nghĩa hai anh em gặp đồng, HS đọc yêu cầu2; HS đọc lại đoạn truyện, giáo viên giải thích nội dung truyện Học sinh nêu ý kiến giáo viên lớp nhận xét b, Kể câu chuyện c, Gọi hs nối tiếp kể theo gợi ý truyện, gọi hs kể câu chuyện Cuối bình chọncấ nhân nhóm kể chuyện hay 3, Củng cố dặn dò Giáo viên nhận xét tiết học Dặn nhà kể lại cho người khác nghe ... sinh nêu ý kiến giáo viên lớp nhận xét b, Kể câu chuyện c, Gọi hs nối tiếp kể theo gợi ý truyện, gọi hs kể câu chuyện Cuối bình chọncấ nhân nhóm kể chuyện hay 3, Củng cố dặn dò Giáo viên nhận...Hs kể đoạn theo gợi ý tóm tắt Gọi đại diện nhóm kể đoạn trước lớp a, Nói ý nghĩa hai anh em gặp đồng, HS đọc yêu cầu2; HS đọc lại đoạn truyện, giáo viên giải thích nội dung... Cuối bình chọncấ nhân nhóm kể chuyện hay 3, Củng cố dặn dò Giáo viên nhận xét tiết học Dặn nhà kể lại cho người khác nghe
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 15 bài: Kể chuyện Hai anh em, Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 15 bài: Kể chuyện Hai anh em

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay