Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 15 bài: Chính tả Tập chép: Hai anh em. Phân biệt AIAY, SX, ÂTĂC

2 1 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/03/2019, 21:06

Tuần: 15 GIÁO ÁN TIẾNG VIỆT CHÍNH TẢ: TẬP CHÉP HAI ANH EM I – MỤC TIÊU Chép xác trình bày đoạn viết viết nhớ cách viết số tiếng có vần, âm dễ lẫn: ai/ay; s/x; ât/âc II - ĐỒ DÙNG Bảng phụ viết đoạn chép III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC A, Bài cũ: Giáo viên đọc cho 2-3 học sinh viết bảng lớp, lớp viết vào nháp 2a tiết tả lần trước B, Bài 1, Giới thiệu bài: Giáo viên nêu mục đích yêu cầu 2, Hướng dẫn học sinh tập chép a, Hướng dẫn học sinh chuẩn bị: Giáo viên treo bảng phụ tập chép, hs đọc lại Hướng dẫn nhận xét: tìm câu nói lên suy nghĩ người em? Học sinh luyện viết nháp số tiếng : nuôi, lúa, lấy, phần b, Học sinh chép vào c, Chấm bài: Giáo viên chấm 10 nhận xét 3, Hướng dẫn làm tập tả - Bài 2: GV giúp HS nắm yêu cầu bài, gọi HS lên bảng Cả lớp giáo viên nhận xét làm bạn - Bài 3a: hs đọc yêu cầu: Cả lớp làm vào giấy nháp - Giáo viên nhận xét sửa sai cho HS 4, Củng cố dặn dò - Giáo viên nhận xét tiết học - Dặn nhà kiểm tra lại chép ...3, Hướng dẫn làm tập tả - Bài 2: GV giúp HS nắm yêu cầu bài, gọi HS lên bảng Cả lớp giáo viên nhận xét làm bạn - Bài 3a: hs đọc yêu cầu: Cả lớp làm vào giấy nháp - Giáo viên nhận xét sửa... hs đọc yêu cầu: Cả lớp làm vào giấy nháp - Giáo viên nhận xét sửa sai cho HS 4, Củng cố dặn dò - Giáo viên nhận xét tiết học - Dặn nhà kiểm tra lại chép
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 15 bài: Chính tả Tập chép: Hai anh em. Phân biệt AIAY, SX, ÂTĂC, Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 15 bài: Chính tả Tập chép: Hai anh em. Phân biệt AIAY, SX, ÂTĂC

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay