PANDU NỀN TẢNG KẾT NỐI GIA SƯ VỚI NGƯỜI HỌC

1 23 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/03/2019, 17:54

Pandu là nền tảng kết nối gia sư với người học. Nền tảng cho phép người học chủ động tìm kiếm gia sư để học 1 kèm online, offline, gửi các câu hỏi cho gia sư bằng hình ảnh hoặc gọi điện video trực tiếp đến gia sư phù hợp. GIỚI THIỆU PANDU tảng kết nối gia với người học dựa sở phương pháp cá nhân hóa học tập học đảo ngược Nền tảng cho phép người học tìm gia học kèm online offline, gửi câu hỏi tự học với kho thư viện miễn phí GIẢI PHÁP Xây dựng tảng kết nối gia với học viên để giải vấn sau: Cung cấp gia chất lượng đến người học, phụ huynh Nền tảng cho phép gia tạo hồ sơ lực với đẩy đủ thông tin cá nhân, thông tin học vấn, thông tin chuyên môn để Pandu lưu trữ Hồ xác thực vấn trước kết nối đến người học/ phụ huynh Phu huynh chủ động tìm gia phù hợp với yêu cầu thông qua lọc website trực tiếp gửi yêu cầu đến gia chọn Ngoài ra, phụ huynh, học sinh sử dụng tiện ích để xem kết học tập định kỳ ứng dụng Với thông tin lớp dạy chi tiết, gia tìm kiếm lớp dạy gần để giảm thời gian di chuyển tăng số lớp dạy học Ứng dụng giúp gia quản lý lịch dạy, lớp dạy Nền tảng cung cấp gia online/ offline PANDUNỀN TẢNG KẾT NỐI GIA VỚI NGƯỜI HỌC
- Xem thêm -

Xem thêm: PANDU NỀN TẢNG KẾT NỐI GIA SƯ VỚI NGƯỜI HỌC, PANDU NỀN TẢNG KẾT NỐI GIA SƯ VỚI NGƯỜI HỌC

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay