Xây dựng và phát triển ngân hàng đầu tư tại việt nam

141 32 0
  • Loading ...
1/141 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/03/2019, 15:35

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP HỒ CHÍ MINH PHAN THỊ MỸ OANH XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ TẠI VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG TP HỒ CHÍ MINH - NĂM 2017 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP HỒ CHÍ MINH PHAN THỊ MỸ OANH XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ TẠI VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: Tài – Ngân hàng Mã số: 60 34 02 01 Người hướng dẫn khoa học: PGS., TS NGƠ HƯỚNG TP HỒ CHÍ MINH - NĂM 2017 i TÓM TẮT Luận văn “Xây dựng phát triển ngân hàng đầu tư Việt Nam” dựa sở lý luận hoạt động ngân hàng đầu tư (NHĐT) giới trước thay đổi giai đoạn – giai đoạn phục hồi sau khủng hoảng tài tồn cầu thực tiễn hoạt động tài Việt Nam để xác định nghiệp vụ NHĐT xuất nước ta hay chưa, việc xây dựng NHĐT có thật cần thiết mơ hình phù hợp để xây dựng, phát triển NHĐT Việt Nam Dựa phương pháp nghiên cứu định tính kết hợp với thống kê, mơ tả phân tích liệu, số liệu liên quan thu thập giai đoạn 2010-2015, kết nghiên cứu cho thấy: Về hoạt động NHĐT Việt Nam nay: chưa có NHĐT thức tiến hành hoạt động chưa có văn pháp lý điều chỉnh quy định khái niệm “ngân hàng đầu tư” cách xác, nhiên hoạt động công ty chứng khốn (CTCK), cơng ty quản lý quỹ (CTQLQ) ngân hàng thương mại (NHTM) có các cơng ty CTCK, CTQLQ thực Nghiên cứu cho thấy cấu doanh thu CTCK bị cân đối thiếu hiệu quả, chưa thể chất hoạt động NHĐT Việc xây dựng phát triển NHĐT Việt Nam cần thiết vì: (i) xuất phát từ việc giải nhu cầu vốn nước phát triển Việt Nam, (ii) NHĐT thúc đẩy TTTC phát triển (iii) bước phát triển tất yếu TTTC giới nói chung Việt Nam muốn hội nhập sâu, rộng vào tài giới Sau phân tích hướng mơ hình xây dựng phát triển hoạt động NHĐT Việt Nam, luận văn ưu, nhược điểm mơ hình lựa chọn xây dựng NHĐT theo mơ hình NHĐT chuyên sâu (boutique investment bank) - xu hướng NHĐT hiệu giới phù hợp với thực tiễn Việt Nam ii LỜI CAM ĐOAN Tác giả luận văn có lời cam đoan danh dự cơng trình nghiên cứu mình, cụ thể: Tơi tên: Phan Thị Mỹ Oanh Ngày sinh: 16/01/1991 – Tại Khánh Hòa Là học viên cao học khóa 16 Trường Đại học Ngân hàng TP Hồ Chí Minh Mã học viên: 020116140175 Người hướng dẫn khoa học: PGS TS Ngô Hướng Luận văn thực Trường Đại học Ngân hàng TP Hồ Chí Minh Luận văn chưa trình nộp để lấy học vị thạc sĩ trường đại học Luận văn công trình nghiên cứu riêng tác giả, kết nghiên cứu trung thực, khơng có nội dung công bố trước nội dung người khác thực ngoại trừ trích dẫn dẫn nguồn đầy đủ luận văn Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm lời cam đoan TP HCM, ngày tháng năm 2017 Tác giả PHAN THỊ MỸ OANH iii LỜI CẢM ƠN Tôi xin chân thành cảm ơn giảng viên hướng dẫn PGS TS Ngơ Hướng có góp ý quan trọng hướng dẫn tận tình để tơi hồn thành luận văn Đồng thời, xin chân thành cảm ơn Ths Lê Hồi Ân, thầy có giải đáp vấn đề liên quan đến hoạt động đầu tư giúp luận văn hồn thiện Cuối cùng, tơi muốn cảm ơn tất bạn bè người công tác Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh CTCK giúp tơi hồn thành luận văn iv MỤC LỤC TÓM TẮT i LỜI CAM ĐOAN ii LỜI CẢM ƠN iii MỤC LỤC iv DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT viii DANH MỤC BẢNG x DANH MỤC HÌNH xi PHẦN MỞ ĐẦU xii TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU xvii CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN 1.1 TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ 1.1.1 Khái niệm chức ngân hàng đầu tư 1.1.1.1 Khái niệm 1.1.1.2 Chức ngân hàng đầu tư 1.1.2 Các nghiệp vụ sản phẩm ngân hàng đầu tư 1.1.2.1 Các nghiệp vụ ngân hàng đầu tư 1.1.2.2 Các sản phẩm ngân hàng đầu tư 1.1.3 Tổ chức hoạt động ngân hàng đầu tư 1.1.4 Những mơ hình hoạt động ngân hàng đầu tư giới 1.1.4.1 Các tập đoàn nắm giữ cơng ty có ngân hàng đầu tư 1.1.4.2 Các ngân hàng đầu tư đa 1.1.4.3 Các ngân hàng đầu tư chuyên sâu: 1.1.5 Phân biệt ngân hàng đầu tư định chế khác 1.1.5.1 Ngân hàng đầu tư ngân hàng thương mại 1.1.5.2 Ngân hàng đầu tư công ty chứng khoán 11 1.1.5.3 Ngân hàng đầu tư công ty quản lý quỹ 12 1.1.6 Các điều kiện tiền để lộ trình để xây dựng ngân hàng đầu tư 12 1.1.6.1 Thị trường vốn: 12 1.1.6.2 Môi trường pháp lý 13 1.1.6.3 Môi trường thông tin NHĐT 13 1.1.6.4 Kỹ trình độ nhân ngân hàng đầu tư 13 1.1.6.5 Công nghệ kỹ thuật hoạt động ngân hàng đầu tư 14 1.1.6.6 Mối quan hệ, uy tín mạng lưới ngân hàng đầu tư 14 1.1.6.7 Lộ trình xây dựng ngân hàng đầu tư 14 1.2 NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ TRÊN THẾ GIỚI – LỊCH SỬ HÌNH THÀNH, PHÁT TRIỂN VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM CHO VIỆT NAM 15 1.2.1 Lịch sử hình thành phát triển ngành ngân hàng đầu tư giới 15 1.2.2 Hoạt động ngân hàng đầu tư giới trước, sau khủng hoảng tài học kinh nghiệm cho Việt Nam 16 1.2.2.1 Hoạt động ngân hàng đầu tư giới trước sau khủng hoảng tài 16 1.2.2.2 Nguyên nhân khủng hoảng 20 1.2.2.3 Xu hướng hoạt động ngân hàng đầu tư thách thức thời gian tới 21 v 1.2.2.4 Bài học kinh nghiệm cho Việt Nam 22 1.2.3 Hoạt động ngân hàng đầu tư nước BRICs học kinh nghiệm cho Việt Nam 23 1.2.4 Hoạt động ngân hàng đầu tư nước ASEAN-5 học kinh nghiệm cho Việt Nam 25 1.3 TÍNH CẤP THIẾT VỀ SỰ XUẤT HIỆN CỦA NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ TẠI CÁC THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH ĐANG PHÁT TRIỂN 27 1.3.1 Xuất phát từ nhu cầu vốn để phát triển 27 1.3.2 Ngân hàng đầu tư đời giúp thúc đẩy thị trường tài phát triển 28 1.3.3 Ngân hàng đầu tư đời kết tất yếu q trình phát triển thị trường tài nói chung 29 1.3.4 Xây dựng ngân hàng đầu tư đại rút ngắn thời gian hình thành phát triển theo đường truyền thống nước phát triển trước 29 CHƯƠNG THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG NGHIỆP VỤ NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ CÁC CƠ SỞ TIỀN ĐỀ ĐỂ XÂY DỰNG NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ TẠI VIỆT NAM 31 2.1 TỔNG QUAN HỆ THỐNG TÀI CHÍNH CỦA VIỆT NAM VÀ VỊ TRÍ CỦA NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ TRONG HỆ THỐNG TÀI CHÍNH HIỆN NAY 31 2.1.1 Tổng quan hệ thống tài Việt Nam 31 2.1.1.1 Thị trường tài chính: 31 2.1.1.2 Các tổ chức tài chính: 32 2.1.1.3 Các cơng cụ tài 33 2.1.1.4 Cơ sở hạ tầng tài 33 2.1.2 Ngân hàng đầu tư hệ thống tài 34 2.1.2.1 Tại cơng ty chứng khốn độc lập 35 2.1.2.2 Tại ngân hàng thương mại 36 2.2 THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ Ở TẠI CÁC CÔNG TY CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM HIỆN NAY 38 2.2.1 Tổ chức hoạt động 38 2.2.1.1 Bộ phận quản trị điều hành 38 2.2.1.2 Bộ phận kiểm soát, quản trị rủi ro 39 2.2.1.3 Khối kinh doanh khối hỗ trợ 40 2.2.2 Hiệu hoạt động cơng ty chứng khốn – hình thức sơ khai ngân hàng đầu tư Việt Nam 41 2.2.2.1 Tình hình chung: 41 2.2.2.2 Hiệu hoạt động công ty chứng khoán độc lập 43 2.2.2.3 Hiệu hoạt động Công ty chứng khoán trực thuộc ngân hàng thương mại 44 2.2.2.4 Hiệu hoạt động công ty quản lý quỹ: 46 2.2.3 Đánh giá hiệu nghiệp vụ ngân hàng đầu tư thực cơng ty chứng khốn nay: 47 2.2.3.1 Nghiệp vụ bảo lãnh phát hành: 47 2.2.3.2 Nghiệp vụ môi giới: 48 2.2.3.3 Nghiệp vụ tự doanh: 50 2.2.3.4 Nghiệp vụ tư vấn: 53 2.2.3.5 Nghiệp vụ nghiên cứu 56 vi 2.2.3.6 Các nghiệp vụ ngân hàng đầu tư khác 56 2.2.4 Nhận xét đánh giá hoạt động ngân hàng đầu tư thực cơng ty chứng khốn 57 2.2.4.1 Ưu điểm 57 2.2.4.2 Hạn chế 58 2.2.4.3 Nguyên nhân hạn chế: 59 2.3 ĐÁNH GIÁ CÁC ĐIỀU KIỆN TIỀN ĐỀ KHÁC ĐỂ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ TẠI VIỆT NAM 59 2.3.1 Đánh giá trình độ phát triển kinh tế thị trường vốn 59 2.3.1.1 Về trình độ phát triển kinh tế 59 2.3.1.2 Về trình độ phát triển thị trường vốn 60 2.3.2 Đánh giá sở pháp lý 64 2.3.3 Đánh giá nguồn nhân lực 65 2.3.4 Đánh giá ứng dụng khoa học kỹ thuật, cơng nghệ thơng tin hoạt động chứng khốn 67 2.3.5 Những điều kiện khác 69 2.3.5.1 Môi trường thông tin 69 2.3.5.2 Mạng lưới, uy tín CTCK 69 KẾT LUẬN CHƯƠNG 2: 70 CHƯƠNG GIẢI PHÁP XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ Ở VIỆT NAM 71 3.1 GIẢI PHÁP ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC NGHIỆP VỤ NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ HIỆN TẠI 71 3.1.1 Giải pháp phát triển nghiệp vụ bảo lãnh phát hành 71 3.1.2 Hoạt động nghiệp vụ môi giới tự doanh 72 3.1.3 Giải pháp phát triển hoạt động tư vấn 73 3.1.4 Hoạt động nghiên cứu hoạt động ngân hàng đầu tư khác 74 3.2 ĐỀ XUẤT CÁC MÔ HÌNH NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG, PHÁT TRIỂN NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ THEO MƠ HÌNH ĐƯỢC LỰA CHỌN 74 3.2.1 Đề xuất hướng xây dựng mơ hình ngân hàng đầu tư 74 3.2.1.1 Các ngân hàng đầu tư nước thành lập chi nhánh ngân hàng đầu tư Việt Nam 75 3.2.1.2 Sự phát triển cơng ty tài chính, quản lý quỹ nước hình thành nên hoạt động ngân hàng đầu tư 75 3.2.1.3 Các cơng ty chứng khốn phát triển hình thành nên ngân hàng đầu tư 76 3.2.2 Đề xuất mơ hình hoạt động lựa chọn mơ hình để xây dựng phát triển ngân hàng đầu tư 76 3.2.2.1 Ngân hàng thương mại đóng vai trò tập đồn tài sở hữu ngân hàng đầu tư 77 3.2.2.2 Mơ hình ngân hàng đầu tư đa đầy đủ 77 3.2.2.3 Mơ hình ngân hàng đầu tư chun sâu 78 3.2.3 Xây dựng mơ hình 78 3.2.3.1 Mơ hình tổ chức quản trị 78 3.2.3.2 Các sản phẩm dịch vụ cung ứng đề xuất 81 3.2.3.3 Lộ trình xây dựng 82 vii 3.3 NHẬN ĐỊNH NHỮNG THUẬN LỢI, KHÓ KHĂN, CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC ĐỐI VỚI VIỆC XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ THEO MƠ HÌNH ĐƯỢC LỰA CHỌN 83 3.3.1 Thuận lợi 83 3.3.2 Khó khăn: 83 3.3.3 Cơ hội: 84 3.3.4 Thách thức: 84 3.4 NHỮNG ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ ĐỂ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN THÀNH CÔNG NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ TẠI VIỆT NAM 85 3.4.1 Đối với quan quản lý 85 3.4.2 Đối với chủ thể thị trường chứng khoán 87 3.4.3 Đề xuất giải pháp hoàn thiện điều kiện tiền đề khác để xây dựng thành công ngân hàng đầu tư Việt Nam 87 3.4.3.1 Về thị trường 87 3.4.3.2 Về pháp lý 88 3.4.3.3 Về cải thiện môi trường thông tin ngân hàng đầu tư: 88 3.4.3.4 Về nhân 89 3.4.3.5 Về công nghệ, kỹ thuật hoạt động ngân hàng đầu tư 90 3.4.3.6 Về mối quan hệ, uy tín mạng lưới ngân hàng đầu tư 90 SƠ KẾT CHƯƠNG 3: 91 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 92 TÀI LIỆU THAM KHẢO xviii PHỤ LỤC xviii viii DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT Tên viết tắt ASEAN Hiệp hội quốc gia Đông Nam Á BCTC Báo cáo tài BCTN Báo cáo thường niên BRICs CIC Từ gốc Tiếng Anh Diễn giải (nếu có) Association of Southeast Asian Nations Những nước có kinh tế Brazil, Russia, India and Brasil, Nga, Ấn Độ Trung Quốc China Trung tâm Thơng tin tín dụng Quốc gia Việt Nam Credit Information Center CK Chứng khoán CNTT Cơng nghệ thơng tin CTCK Cơng ty chứng khốn CTQLQ Công ty quản lý quỹ DN Doanh nghiệp FED Tổng Cục trữ liên bang Mỹ Federal Reserve System GDP Tổng sản phẩm nước Gross Domestic Product IPO Phát hành chứng khốn lần đầu cơng chúng M&A Mua bán, hợp sáp nhập NHĐT Ngân hàng đầu tư NHNN Ngân hàng Nhà nước Việt Nam NHTM Ngân hàng thương mại OTC Giao dịch phi tập trung Initial Public Offering Mergers and acquisitions Over the counter xxi Cơ cấu doanh thu STT Tên 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 FINANSA PCL GLOBLEX HOLDING MANAGEMENT LIPPO SECURITIES TBK PT AEC SECURITIES PCL FIRST ABACUS FINANCIAL HLDGS PANCA GLOBAL SECURITIES TBK UNIOIL RESOURCES & HLDGS CO ONIX CAPITAL TBK PT MEDCO HOLDINGS HD CAPITAL TBK PT YULIE SEKURINDO TBK PT HWANG CAPITAL MALAYSIA BHD POLARIS INVESTAMA TBK PT HONG LEONG CAPITAL BHD Tỷ lệ đầu tư dài hạn Giá trị vốn hóa (triệu USD) Doan h thu (triệu USD) Doanh thu hoạt động NHĐT (%) Doanh thu môi giới chứng khốn hàng hóa (%) Doanh thu giao dịch đầu tư (%) Doanh thu khác (%) Tổng đầu tư tài 29,5 24,3 20,5 19,5 17,6 10,5 9,1 8,7 8,0 7,8 1,4 0,0 0,0 0,0 27,6 991,5 0,3 19,3 8,1 2,0 0,2 1,5 0,1 1,3 0,3 16,4 1,8 57 0,00 0,00 0,00 0,00 38,06 0,00 100,00 0,00 0,01 0,00 0,00 24,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 94,78 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 100,00 100,00 61,94 100,00 0,00 100,00 99,99 0,00 100,00 75,25 5,22 100,00 523 1.277 136.141 1.899 3.981 238.080 29 38.135 31 69.881 12.290 824 41.691 3.268 6,86 5,26 8,52 79,02 Đầu tư dài hạn 78 34 475 50 0 29 0 135 0 Bình quân Tỷ trọng 14,99% 2,64% 0,35% 2,63% 0,00% 0,00% 99,14% 0,00% 0,00% 0,00% 1,10% 0,94% 0,00% 0,00% 10,43% xxii PHỤ LỤC 4: GIÁ CÁC CỔ PHIẾU SAU NIÊM YẾT TRONG NĂM 2015 4.1 BẢNG CÁC CỔ PHIẾU NIÊM YẾT TRONG NĂM 2015 VÀ TĂNG GIÁ Mã CK Ngày niêm yết DAT NCT CDO HKB MBG DGL BCG BFC TA9 NAF TEG VSA NT2 STK PDB NHP 05/11/2015 08/01/2015 09/03/2015 08/04/2015 26/11/2015 20/10/2015 16/07/2015 07/10/2015 31/07/2015 07/10/2015 22/12/2015 22/12/2015 12/06/2015 30/09/2015 03/08/2015 11/03/2015 Giá mở cửa ngày giao dịch (đồng) 15.600 90.000 18.000 11.000 12.500 37.000 16.500 24.000 17.500 27.000 12.500 26.000 25.000 30.000 19.000 15.600 Giá đóng cửa ngày 31/12/2015 55.000 145.000 26.200 14.400 15.500 45.100 19.400 27.000 19.500 30.000 13.700 28.300 26.600 31.900 20.200 16.300 Giá đóng cửa cao (đồng) 54.500 155.000 26.200 20.500 15.800 45.000 23.600 28.600 26.500 33.400 12.100 29.700 28.400 34.700 24.100 26.600 Giá đóng cửa thấp (đồng) LKGD trung bình/ phiên (cp) 15.600 86.000 17.100 6.300 13.600 34.700 15.000 22.400 16.300 26.900 11.700 26.600 20.600 28.100 15.500 12.400 35.085 39.604 986.890 272.938 277.138 16.534 1.056.836 59.397 4.054 278.380 49.000 46.733 1.327.098 106.405 262.051 451.831 Tăng giảm năm (%) 253 61 46 31 24 22 18 13 11 11 10 6 xxiii 4.1 BẢNG CÁC CỔ PHIẾU NIÊM YẾT TRONG NĂM 2015 VÀ GIẢM GIÁ ACM CTT DGW PCN TTB SGO KVC PMP LDG DPS HVA PBP VAF PMB PSW SMN PTD PCE G20 PSE DP3 23/07/2015 17/07/2015 03/08/2015 18/12/2015 26/01/2015 16/12/2015 14/04/2015 22/09/2015 12/08/2015 06/05/2015 30/07/2015 27/01/2015 23/06/2015 07/10/2015 21/07/2015 14/07/2015 10/11/2015 23/07/2015 01/09/2015 18/03/2015 17/07/2015 Giá mở cửa ngày giao dịch (đồng) 11.600 15.000 62.000 8.200 19.500 14.900 16.000 21.400 16.800 15.000 7.700 21.400 24.000 16.300 13.600 15.000 22.900 18.000 11.800 18.200 22.200 VMS HNG TFC CSV HAH DCM FID TVS PHP VPS 20/10/2015 20/07/2015 03/12/2015 18/03/2015 11/03/2015 31/03/2015 20/05/2015 15/01/2015 12/08/2015 19/08/2015 16.100 33.600 37.000 24.000 48.000 13.600 12.000 13.300 21.400 18.000 Mã CK Ngày niêm yết Giá đóng cửa ngày 31/12/2015 Giá đóng cửa cao (đồng) Giá đóng cửa thấp (đồng) LKGD trung bình/phiên (cp) Tăng giảm năm (%) 4.200 7.800 33.200 4.400 11.500 9.400 10.100 14.000 11.700 10.600 5.600 15.900 18.000 12.300 10.300 11.500 18.000 14.300 9.500 14.700 18.700 10.500 9.400 43.400 8.200 13.700 14.600 39.400 19.500 17.200 20.500 7.200 21.200 19.300 13.800 12.600 12.000 23.000 16.200 12.500 15.700 25.300 3.300 6.000 31.600 4.500 9.400 11.100 8.300 14.000 11.500 10.600 3.800 14.600 14.700 12.300 9.400 7.900 17.200 12.200 8.900 10.200 19.000 795.550 729 54.187 5.350 134.308 406.850 1.056.566 1.645 752.437 656.884 247.763 15.125 3.273 3.357 4.341 649 250 3.501 116.348 2.689 2.354 -64 -48 -46 -46 -41 -37 -37 -35 -30 -29 -27 -26 -25 -25 -24 -23 -21 -21 -19 -19 -16 13.600 28.800 32.100 21.000 43.200 12.900 11.600 12.900 21.100 18.000 16.000 33.500 36.100 23.500 52.000 13.900 20.300 14.800 24.700 23.000 12.300 25.000 30.500 16.800 32.600 12.000 9.100 9.900 14.900 14.800 2.346 484.514 78.932 25.593 70.205 690.989 566.688 90.165 29.020 657 -16 -14 -13 -13 -10 -5 -3 -3 -1 xxiv PHỤ LỤC 5: DANH SÁCH TÊN VIẾT TẮT CÁC CƠNG TY CHỨNG KHỐN VÀ CƠNG TY QUẢN LÝ QUỸ Mã ABS ACBS AGR Tên CT Mã Tên CT NSI NVS OCS CTCP CK Quốc gia CTCP CK Navibank CTCP CK Đại Dương APS APSC CTCP CK An Bình CT TNHH CK ACB CTCP CK NN PTNT Vn CTCP CK Châu Á Thái Bình Dương CTCP CK Alpha ORS PCS CTCP CK Phương Đông CTCP CK Phượng Hoàng APSI ART ASCS BETA BMSC CTCP CK An Phát CTCP CK Artex CTCP CK ASC CTCP CK Beta CTCP CK Bảo Minh PGSE PHS PNS PSI ROSE CTCP CK Phú Gia CTCP CK Phú Hưng CTCP CK Phương Nam CTCP CK Dầu khí CTCP CK Hồng Gia SBBS SBS SEA SECURITIES CTCP CK SaigonBank Berjaya CTCP CK NH SGTT SHBS SHS SJCS SSI TCBS TCSC CTCP CK SHB CTCP CK Sài Gòn - Hà Nội CTCP CK SJC CTCP CK Sài Gòn CT TNHH CK Kỹ Thương CTCP CK Thành Công DASE DNSC DNSE DVSC ECC FPTS CTCP CK NH ĐT&PTVN CTCP CK Bảo Việt CTCP CK NH Công thương Việt Nam CT TNHH MTV CK Đông Á CTCP CK Đà Nẵng CTCP CK Đại Nam CTCP CK Đại Việt CTCP CK Eurocapital CTCP CK FPT FSC GLS HAC HAMICOSC CTCP CK Đệ Nhất CTCP CK Sen Vàng CTCP CK Hải Phòng CTCP CK SmartInvest TCVN TVB TVS TVSI HBS VCBS HCM HRS HVS CTCP CK Hòa Bình CTCP CK Thành phố Hồ Chí Minh CTCP CK Tầm Nhìn CTCP CK HVS Việt Nam CT TNHH Tư vấn đầu tư CK TC Capital Việt Nam CTCP CK Trí Việt CTCP CK Thiên Việt CTCP CK Tân Việt CT TNHH CK Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam VCSC VDS VFS CTCP CK Bản Việt CTCP CK Rồng Việt CTCP CK Nhất Việt IRS ISC CTCP CK Quốc tế Hồng gia CTCP CK Cơng nghiệp VIG VINAGLOBAL CTCP CK Thương mại Cơng nghiệp Việt Nam CTCP CK Tồn Cầu BSI BVS CTS CTCP CK Đông Nam Á xxv Mã Tên CT Việt Nam CTCP CK Đầu tư Việt Nam CTCP CK Nhật Bản CTCP CK KIS Việt Nam CTCP CK Kim Long CTCP CK Kenanga Việt Nam IVS JSI KIS KLS KVS LVS CTCP CK Liên Việt CT TNHH MTV CK MBKE Maybank Kim Eng MBS CTCP CK MB CT TNHH CK Mirae Asset Wealth MIRAEASSET Management (Việt Nam) CTCP CK Morgan MSGS Stanley Hướng Việt MSI CTCP CK Maritimebank CT TNHH CK Shinhan NASE Việt Nam Mã MB CAPITAL VCBF SHF VIETIINBANK CAPITAL ABFM FPT CAPITAL PVFC CAPITAL ManulifeAM IBFM VIET CAPITAL Mã Tên CT VISE VISECO VIX VND CTCP CK Quốc tế Việt Nam CTCP CK Việt CTCP CK IB CTCP CK VNDIRECT VNSC CTCP CK Việt Nam VPBS CT TNHH CK Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng VSM VTSC CTCP CK VSM CTCP CK Việt Thành VTSS CTCP CK Việt Tín WOORI WSS CTCP CK Woori CBV CTCP CK phố Wall Tên CT Quản lý quỹ Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư MB Công ty Liên doanh Quản lý quỹ đầu tư chứng khốn Vietcombank Cơng ty Cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư Sài Gòn – Hà Nội Cơng ty TNHH MTV Quản lý quỹ Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư Chứng khốn An Bình Cơng ty Cổ phần Quản lý quỹ đầu tư FPT Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Đầu tư Tài Dầu khí Cơng ty TNHH Quản lý quỹ Manulife Việt Nam Công ty Cổ phần Quản lý quỹ IB Công ty Cổ phần Quản lý quỹ đầu tư chứng khoán Bản Việt xxvi PHỤ LỤC 6: DANH SÁCH CÁC NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ TRÊN THẾ GIỚI PHÂN THEO LOẠI HÌNH STT Tên NHĐT Montgomery & Co Capstone Partners Loại hình U.S M&A Advisory – Boutique (Media & Internet and Technology focused) U.S M&A Advisory – Boutique CSG Partners STT Tên NHĐT Loại hình 15 Centerview Partners Global M&A Advisory 16 Lazard U.S M&A Advisory – Boutique 17 Oppenheimer & Co Foros U.S M&A Advisory – Boutique 18 Panmure Gordon Needham & Co U.S M&A Advisory – Boutique 19 Mizuho Financial Group Global M&A Advisory Global lnvestment Bank – Boutique Global lnvestment Bank – Boutique Global Investment Bank (Japan focused) Berkery, Noyes & Co U.S Investment Bank - Boutique (Healthcare, Financial Services, Education, and Entertainment focused) 20 Nomura Holdings Friedman, Billings, Ramsey U.S Investment Bank – Boutique 21 Sumitomo Mitsui Financial Group Gleacher & Company U.S Investment Bank – Boutique 22 SBI Capital Markets (State Bank of India) Guggenheim Partners U.S Investment Bank – Boutique 23 Sandler O’Neill Partners 10 Imperial Capital U.S Investment Bank – Boutique 24 Cantor Fitzgerald 11 Keefe, Bruyette, & Woods U.S Investment Bank – Boutique 25 Corporate Finance Associates 12 Ladenburg Thalmann U.S Investment Bank – Boutique 26 Europa Partners 13 Miller Buckfire & Co U.S Investment Bank – Boutique 27 Lincoln International 14 Morgan Keegan & Co U.S Investment Bank – Boutique 28 Moelis & Company Global Investment Bank (Japan focused) Global Investment Bank (Japan focused) Global Investment Bank (India focused) Boutique Global Investment Bank – Boutique (FIG focused) Global Investment Bank – Boutique Global Investment Bank – Boutique Global Investment Bank – Boutique Global Investment Bank – Boutique Global Investment Bank – Boutique xxvii STT Tên NHĐT Loại hình STT Tên NHĐT 29 WR Hambrecht & Co U.S Investment Bank – Boutique 46 Piper Jaffray 30 Cain Brothers U.S Healthcare M&A Advisory – Boutique 47 Raymond James 31 Sonenshine Partners U.S M&A Advisory – Boutique 48 Robert W Baird 32 BG Capital Regional M&A Advisory – Boutique 49 Roth Capital Partners Regional M&A Advisory – Boutique 50 Sagent Advisors Regional M&A Advisory - Boutique 51 Scotiabank 33 34 Sucsy, Fischer & Company Brown Brothers Harriman Loại hình Global Investment Bank – Boutique Global Investment Bank – Boutique Global Investment Bank – Boutique Global Investment Bank – Boutique Global Investment Bank – Boutique Global Investment Bank – Boutique Global Investment Bank – Boutique Global Investment Bank - Boutique Global Investment Bank - Boutique 35 Lancaster Pollard Regional Investment Bank - Boutique (Health care, senior living focused) 52 William Blair & Company 36 BB&T Regional Investment Bank – Boutique 53 Commerzbank Regional Investment Bank – Boutique 54 Houlihan Lokey Regional Investment Bank – Boutique 55 Regional Investment Bank – Boutique Regional Investment Bank – Boutique 56 57 Bank of America Merrill Lynch Barclays Capital BNP Paribas Regional Investment Bank – Boutique 58 Citi Global Investment Bank Regional Investment Bank – Boutique North American Investment Bank – Boutique (Global Energy and Infrastructure focused) North American Investment Bank – Boutique North American Investment Bank – Boutique 59 Credit Agricole CIB Global Investment Bank 60 Credit Suisse Global Investment Bank 61 Deutsche Bank Global Investment Bank 62 Goldman Sachs Global Investment Bank 42 KeyCorp (KeyBanc Capital Markets) PNC Financial Services (Harris Williams & Co.) Stephens, Inc Stifel Financial SunTrust (Robinson Humphrey) Wedbush Securities 43 Marathon Capital 44 BMO Capital Markets 45 CIBC World Markets 37 38 39 40 41 Global Investment Bank Global Investment Bank Global Investment Bank xxviii STT Tên NHĐT 63 TD Securities 64 66 67 Daewoo Securities Mitsubishi UFJ Financial Group Mediobanca Maple Capital Advisors 68 Duff & Phelps 69 ABN AMRO 70 Arma Partners 71 Financo 72 Marlin & Associates 73 Allen & Company 74 Loại hình North American Investment Bank – Boutique Korea M&A Advisory STT 81 Tên NHĐT Loại hình HSBC Holdings PLC Global Investment Bank 82 J.P Morgan Global Investment Bank Japan Investment Bank – Boutique 83 Jefferies & Co Global Investment Bank Italy Investment Bank India M&A Advisory – Boutique Global M&A Advisory (U.S and Europe focused) – Boutique Global M&A Advisory (Netherlands, Europe, Asia focused) Global M&A Advisory (Europe and North America focused) – Boutique Global M&A Advisory (Consumer and Retail focused) – Boutique Global M&A Advisory - Boutique (Technology, Information, and Healthcare focused) Global M&A Advisory – Boutique (Media and Entertainment focused) 84 85 Macquarie Group Morgan Stanley Global Investment Bank Global Investment Bank 86 RBC Capital Markets Global Investment Bank 87 RBS Global Investment Bank 88 Societe Generale Global Investment Bank 89 UBS Global Investment Bank 90 Wells Fargo & Co Global Investment Bank 91 Vermillion Partners C.W Downer Global M&A Advisory – Boutique 92 Guosen Partners 75 Cowen Global M&A Advisory – Boutique 93 76 McColl Partners Global M&A Advisory – Boutique 94 Global M&A Advisory – Boutique 95 BBY Ltd Global M&A Advisory – Boutique Global M&A Advisory - Boutique Global M&A Advisory - Boutique 96 CLSA 65 77 78 79 80 Perella Weinberg Partners Rothschild Evercore Partners Greenhill & Co China International Capital Corporation CITIC Securities International China M&A Advisory – Boutique China Investment Bank – Boutique China Investment Bank China Investment Bank Australian Investment Bank Asia Investment Bank xxix PHỤ LỤC 7: 10 NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ CHUYÊN SÂU TỐT NHẤT THẾ GIỚI Allen & Company (Tư vấn M&A – Lĩnh vực giải trí truyền thơng) Dịch vụ cung cấp: Allen & Company ngân hàng đầu tư tư nhân Mỹ chuyên phương tiện truyền thơng lĩnh vực giải trí, thành lập Charles Robert Allen Có bốn kiện lớn lịch sử Allen & Company là: Năm 1973, Allen&Co mua cổ phần hãng Columbia Pictures Sau vào năm 1982, doanh nghiệp bán cho Coca-Cola Allen&Co bảo lãnh Allen có vị trí ban giám đốc Coca-Cola Năm 2004, thời gian chào bán lần đầu Google, Allen&Co mười bên bảo lãnh Trong năm 2013, Allen&Co bảy bên thực bảo lãnh lần chào bán Twitter Vào tháng 2/2014, Facebook Whatsapp Acquired tung ra, Allen&Co cố vấn cho Facebook Sức mạnh chủ yếu Allen&Co mối quan hệ cá nhân, chìa khóa để tạo nên thành cơng Allen&Co có mạng lưới mối quan hệ rộng lớn với người giàu có Bill Gates, Warren Buffett, Oprah Winfrey, Donald Keough Cowen (Tư vấn M&A toàn cầu) Dịch vụ cung cấp: Cowen Group công ty đa dạng dịch vụ tài chuyên cung cấp dịch vụ quản lý đầu tư thay thế, nghiên cứu, ngân hàng đầu tư Nó có hai phận kinh doanh - cung cấp giải pháp quản lý tài sản thay cho khách hàng toàn cầu hai giao dịch với phân khúc nhà môi giới-đại lý Cowen Group tập trung nhiều lĩnh vực Không gian vũ trụ Quốc phòng, Y tế, Dịch vụ CNTT, bất động sản Cowen Group ngân hàng đầu tư đa dạng, cung cấp dịch vụ nhiều lĩnh vực, nhiều loại hình doanh nghiệp lựa chọn Tuy nhiên việc tập trung nhiều ngành khiến chất lượng dịch vụ nhiều chưa đảm bảo Perella Weinberg Partners (Tư vấn M&A toàn cầu) xxx Dịch vụ cung cấp: Perella Weinberg Partners cơng ty So ICT đối tác khác Nó nhơ đột phương châm "giải nan giải" mang lại kết Trọng tâm đầu tư công ty lớp cửa ngân hàng giới khu vực FEW Cụ - M & A, tái cấu tài chính, tư vấn chiến lược, tư vấn cổ phần tư nhân tư vấn cấu vốn Ba số Các giao dịch béo bở Hầu hết Perella Weinberg Partners với Deutsche Borse AG, Sunoco LP Deutsche Wohnen AG Tất ưu đãi nhiều vài nghìn tỷ euro tập trung khách hàng doanh nghiệp bàn tay rắn vào hài lòng trọn vẹn; Do cung cấp dịch vụ trung tâm khách hàng tuyệt vời Sức mạnh công ty đột cách tiếp cận độc đáo khách hàng làm trung tâm để đối phó với vấn đề nhà đầu tư Trong hội đồng tư vấn công ty, tất người đứng đầu giới tuyển dụng - từ hình thành Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Nokia để Chủ tịch, IHS Cambridge Energy Research Associates, vv Điểm yếu cơng ty so với đối tác Khi so sánh đột qui May Tạo số thách thức thiếu kinh nghiệm Lazard (Tư vấn M&A toàn cầu) Dịch vụ cung cấp: Lazard công ty đầu tư cửa hàng lâu đời tốt giới Nó đã-được đột phục vụ khách hàng 167 năm Lazard nhấn mạnh tư vấn tài quản lý tài sản Trong tư vấn tài chính, họ phục vụ lĩnh vực M & A, cấu vốn, huy động vốn tái cấu niềm tin họ khách hàng quay trở lại với Biết Vâng cung cấp họ khơng Nếu khơng khả thi khác lĩnh vực tương tự chuyên môn Sức mạnh chủ yếu công ty truyền thống giá trị hones năm qua Nó kết nối lịch sử tư vấn tài giúp em nhìn thấy tranh lớn hết ngành Khá thường không, họ nghĩ thân họ tốt tốt với tất năm kinh nghiệm, có may mắn tự mãn xxxi Rothschild (Tư vấn M&A tồn cầu) Dịch vụ cung cấp: Rothschild đòi hỏi họ công sáng tạo ngân hàng MOST để làm việc với Họ Cung cấp dịch vụ tư vấn tư vấn chiến lược tài bao gồm tái cấu Họ xử lý tất giao dịch - từ giao dịch nội địa nhỏ bé đến giao dịch xuyên biên giới rộng Họ aussi-có đội ngũ cụ thể để xử lý giao dịch nhỏ phức tạp; Họ gọi "Giao dịch M." Rothschild không công ty truyền thông cá nhân giao dịch tài xử lý họ, nhằm mục đích Nó hỗ trợ 335 tổ chức từ thiện Cho đến Rothschild: có đội ngũ chuyên gia cho giao dịch nhỏ, phức tạp; Mục tiêu họ arent tốt việc xử lý dự án rộng cung giao dịch nhỏ Evercore Partners (Tư vấn M&A toàn cầu) Dịch vụ cung cấp: Evercore Partners Chủ yếu có hai dịch vụ cung cấp - dịch vụ tư vấn ngân hàng đầu tư qui nghìn tỷ $ giao dịch annonce bao gồm divestitures tái cấu, sáp nhập mua lại, khoản tài, dịch vụ công cộng, vv; Nhận xét khác est qui dịch vụ quản lý đầu tư nghìn tỷ $ tài sản thuộc quyền quản lý bao gồm quản lý tài sản tổ chức, quản lý quỹ cổ phần tư nhân, vv Greenhill&Co (Tư vấn M&A toàn cầu) Dịch vụ cung cấp: Greenhill & Co Cung cấp dịch vụ cho giao dịch lớn nhỏ Nói chung Nó bảo lưu lĩnh vực sáp nhập mua, tài tư vấn tái cấu trúc vốn Trong trường hợp thành phần Grennhill & Co dự trữ công nghiệp, dịch vụ tài chính, lượng, tiện ích sở hạ tầng, cơng nghệ Sức mạnh họ họ xử lý khách hàng từ Nhật Bản sang Mỹ thỏa thuận aussi thay đổi từ $ 100 triệu để giao dịch tỷ đô la Một điều họ cải thiện để khai thác vào phát triển qui Nước Họ chưa khám phá Blackstone (Tư vấn M&A toàn cầu) xxxii Dịch vụ cung cấp: Blackstone công ty mơ hình ngân hàng đầu tư chun sâu giới Họ Cung cấp dịch vụ cổ phần hóa, bất động sản, giải pháp cho quỹ đầu - hedge fund (BAAM) tín dụng Mục tiêu họ hướng đến tầm nhìn lâu dài Houlihan Lokey (Ngân hàng Đầu tư Toàn Cầu) Dịch vụ cung cấp: Houlihan Lokey cung cấp nhiều dịch vụ khác nhau, chủ yếu dịch vụ tài doanh nghiệp (M&A, sản phẩm thị trường vốn tư vấn khoản), Dịch vụ tư vấn tài (Nhận xét giao dịch, Dịch vụ tư vấn, Thuế, báo cáo thẩm định, định giá, tư vấn danh mục đầu tư, Định giá tư vấn đầu tư bất động sản) Tư vấn tái cấu 10 Jefferies&Co (Ngân hàng Đầu tư Toàn cầu) Dịch vụ cung cấp: Jefferies&Co ngân hàng đầu tư giới Họ Cung cấp dịch vụ nợ Capital Markets, Equity Capital Markets, Sáp nhập & Mua lại, Private Capital Tư vấn, tái cấu tái cấp vốn Sức mạnh chủ yếu Jefferies&Co người đột Họ cung cấp kết cho khách hàng Họ ví dụ hồn hảo "nếu bạn chăm sóc nhân viên, nhân viên bạn tự động chăm sóc khách hàng mình." xxxiii PHỤ LỤC 8: ĐẠO LUẬT DODD-FRANK Mục đích Đạo luật Dodd-Frank cải cách Phố Wall Đạo luật Bảo vệ người tiêu dùng "thúc đẩy ổn định tài Hoa Kỳ cách cải thiện tính minh bạch trách nhiệm hệ thống tài chính, để kết thúc “too big to fail”, để bảo vệ người đóng thuế Mỹ cách chấm dứt khoản cứu trợ, để bảo vệ người tiêu dùng khỏi hành vi dịch vụ tài lạm dụng, cho mục đích khác" Ngồi ra, luật Volcker áp đặt hạn chế giao dịch độc quyền ngân hàng Đạo luật Dodd-Frank Đạo luật Dodd-Frank tái cấu trúc đáng kể chế độ quy định, theo ngân hàng đầu tư hoạt động Các tác động Luật ngân hàng đầu tư phụ thuộc vào quy định Ban Giám đốc Hệ thống Dự trữ Liên bang, SEC, Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hàng hóa (CFTC) quan khác, phát triển thông lệ thị trường Và cấu trúc theo chế độ theo luật pháp quy tắc thông qua Tuy nhiên, tác động ngân hàng đầu tư bao gồm: Việc cấm kinh doanh độc quyền hạn chế việc tài trợ đầu tư vào quỹ phòng hộ quỹ cổ phần tư nhân (luật Volcker) Tăng cường quy định hạn chế thị trường phái sinh giao dịch qua thị trường OTC Đạo luật Dodd-Frank, ban hành vào tháng năm 2010, làm thay đổi đáng kể khung hoạt động ngân hàng đầu tư Theo Đạo luật này, Hội đồng Giám sát Độ ổn định Tài (FSOC) thành lập giám sát điều phối nỗ lực quan quản lý tài Hoa Kỳ ban đầu việc thiết lập quy định để giải vấn đề ổn định tài Đạo luật đạo FSOC đưa khuyến nghị cho Ban Dự trữ Liên bang yêu cầu giám sát tiêu chuẩn khơn ngoan Đó xxxiv vốn dựa rủi ro, đòn bẩy, khoản quản lý rủi ro Đạo luật yêu cầu tiêu chuẩn nghiêm ngặt định chế tài có hệ thống cơng ty tài khác Đạo luật chứa điều khoản "dẫn xuất" nhằm ngăn chặn ngân hàng đầu tư Goldman Sachs Morgan Stanley thực hoạt động hốn đổi thơng qua công ty tổ chức lưu ký có bảo hiểm Có ngoại lệ số giao dịch hoán đổi lãi suất tiền tệ cho hoạt động phòng ngừa rủi ro giảm thiểu rủi ro liên quan trực tiếp đến hoạt động kinh doanh ngân hàng Đạo luật kêu gọi áp dụng tiêu chuẩn chăm sóc mở rộng thành viên thị trường việc đối phó với khách hàng khách hàng Nó cung cấp cho SEC quyền thông qua quy tắc thiết lập nhiệm vụ ủy thác cho đại lý môi giới đạo SEC xem xét cải tiến thực tiễn bán hàng tiết lộ nhà môi giới tư vấn đầu tư Đạo luật bao gồm điều khoản thiết kế để tăng tính minh bạch thị trường phái sinh thông qua việc yêu cầu đăng ký tất nhà giao dịch hoán đổi toán bù trừ thực hoán đổi thơng qua sở có điều kiện Theo Đạo luật, quan ngân hàng liên bang yêu cầu xây dựng quy tắc, theo tổ chức tiến hành giao dịch bảo đảm hoàn lại tài sản phải giữ lại phần, thường 5%, rủi ro tín dụng Luật Volcker Quy tắc Volcker cấm kinh doanh quyền sở hữu (ngoài hoạt động giảm nhẹ rủi ro định) hạn chế việc tài trợ đầu tư vào quỹ phòng hộ quỹ cổ phần ngân hàng Giao dịch độc quyền, định nghĩa chủ yếu tham gia vào giao dịch ngắn hạn, phải tuân theo số trường hợp ngoại lệ cho phép tổ chức tín dụng có quyền tự tham gia vào số giao dịch ngắn hạn, bao gồm giao dịch: Trong nghĩa vụ phủ, tiểu bang thành phố Hoa Kỳ xxxv Liên quan đến bảo lãnh phát hành hoạt động liên quan đến việc tạo lập thị trường Có liên quan đến số hoạt động phòng ngừa rủi ro Trong bảo mật công cụ thay mặt cho khách hàng Ngoại lệ quy định quỹ phòng hộ quỹ cổ phần tư nhân dành cho quỹ tổ chức ngân hàng tổ chức cung cấp, với điều kiện: Tổ chức ngân hàng sở hữu không 3% quỹ Giới hạn tổng thể 3% vốn đầu tư cấp tổ chức đầu tư vào quỹ tư nhân ... MƠ HÌNH NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG, PHÁT TRIỂN NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ THEO MƠ HÌNH ĐƯỢC LỰA CHỌN 74 3.2.1 Đề xuất hướng xây dựng mơ hình ngân hàng đầu tư 74 3.2.1.1 Các ngân hàng đầu tư nước... DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP HỒ CHÍ MINH PHAN THỊ MỸ OANH XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ TẠI VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: Tài – Ngân. .. CHƯƠNG GIẢI PHÁP XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ Ở VIỆT NAM 71 3.1 GIẢI PHÁP ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC NGHIỆP VỤ NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ HIỆN TẠI 71 3.1.1 Giải pháp phát triển nghiệp
- Xem thêm -

Xem thêm: Xây dựng và phát triển ngân hàng đầu tư tại việt nam , Xây dựng và phát triển ngân hàng đầu tư tại việt nam

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay