Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 16 bài: Chính tả Tập chép: Con chó nhà hàng xóm. Phân biệt uiuy, trch, dấu hỏidấu ngã

3 29 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/03/2019, 22:59

Giáo án Tiếng việt lớp MƠN: CHÍNH TẢ Tiết: CON CHÓ NHÀ HÀNG XÓM I Mục tiêu 1Kiến thức: Chép lại xác đoạn văn tóm tắt câu chuyện Con chó nhà hàng xóm 2Kỹ năng: Làm tập tả phân biệt vần ui/uy, phân biệt ch/tr hỏi/ ngã 3Thái độ: Viết nhanh, xác II Chuẩn bị - GV: Bảng phụ chép sẵn nội dung tập chép - HS: Vở, bảng III Các hoạt động Hoạt động Thầy Khởi động (1’) Hoạt động Trò - Hát Bài cũ (3’) Bé Hoa - Gọi HS lên bảng đọc cho em viết từ mắc lỗi, trường hợp tả cần phân biệt - Nhận xét cho điểm HS Bài Giới thiệu: (1’) - Trong tả này, em nhìn bảng chép lại đoạn văn tóm tắt câu chuyện Con chó nhà hàng xóm Sau làm tập tả phân biệt ui/uy; hỏi/ ngã Phát triển hoạt động (27’)  Hoạt động 1: Hướng dẫn viết tả - Viết từ ngữ: chim bay, nước chảy, sai trái, xếp, xếp hàng, giấc ngủ, thật thà,… Ÿ Phương pháp: Trực quan, vấn đáp ị ĐDDH: Bảng phụ: từ khó a) Ghi nhớ nội dung đoạn văn - GV treo bảng, đọc đoạn văn cần chép lượt, sau yêu cầu HS đọc lại - Đoạn văn kể lại câu chuyện nào? b) Hướng dẫn trình bày - Vì Bé phải viết hoa? - Trong câu Bé cô bé yêu lồi vật từ bé tên riêng, từ tên riêng? - Ngồi tên riêng phải viết hoa chữ nữa? c) Hướng dẫn viết từ khó - u cầu HS tìm viết từ khó lên bảng Theo dõi chỉnh sửa cho em - HS đọc thành tiếng Cả lớp đọc thầm - Câu chuyện Con chó nhà hàng xóm - Vì tên riêng bạn gái truyện - Bé đứng đầu câu tên riêng, từ bé cô bé tên riêng - Viết hoa chữ đầu câu văn d) Chép e) Sốt lỗi g) Chấm  Hoạt động 2: Hướng dẫn làm tập tả - Viết từ ngữ: nuôi, quấn quýt, bị thương, giường, giúp bé mau lành,… Ÿ Phương pháp: Thực hành, trò chơi ị ĐDDH: Bảng phụ Trò chơi: Thi tìm từ theo u cầu - Chia lớp thành đội Yêu cầu đội thi qua vòng Vòng 1: Tìm từ có vần ui/uy Vòng 2: Tìm từ đồ dùng nhà bắt đầu ch - đội thi đua Vòng 3: Tìm tập đọc Con chó nhà hàng xóm tiếng có hỏi, tiếngngã - Thời gian vòng thi phút - Hết vòng thu kết quảvà tính điểm vòng Mỗi từ tìm tính điểm - Sau vòng, đội nhiều điểm đội thắng Lời giải Vòng 1: núi, túi, chui lủi, chúi (ngã chúi xuống), múi bưởi, mùi thơm, xui, xúi giục, vui vẻ, phanh phui, phủi bụi, bùi tai, búi tóc, tủi thân,… tàu thủy, lũy tre, lụy, nhụy hoa, hủy bỏ, tủy, thủy chung, tùy ý, suy nghĩ,… Vòng 2: Chăn, chiếu, chõng, chảo, chạn, chày, chõ, chum, ché, chĩnh, chổi, chén, cuộn chỉ, chao đèn, chụp đèn Vòng 3: Nhảy nhót, mải, kể chuyện, hỏi, thỉnh thoảng, chạy nhảy, hiểu rằng, lành hẳn Khúc gỗ, ngã đau, vẫy đuôi, bác sĩ Củng cố – Dặn dò (3’) - Tổng kết chung học - Dặn dò HS nhà viết lại lỗi sai tả - Chuẩn bị: Trâu ơi! ... qua vòng Vòng 1: Tìm từ có vần ui/uy Vòng 2: Tìm từ đồ dùng nhà bắt đầu ch - đội thi đua Vòng 3: Tìm tập đọc Con chó nhà hàng xóm tiếng có hỏi, tiếng có ngã - Thời gian vòng thi phút - Hết vòng... cầu HS tìm viết từ khó lên bảng Theo dõi chỉnh sửa cho em - HS đọc thành tiếng Cả lớp đọc thầm - Câu chuyện Con chó nhà hàng xóm - Vì tên riêng bạn gái truyện - Bé đứng đầu câu tên riêng, từ bé... bé cô bé tên riêng - Viết hoa chữ đầu câu văn d) Chép e) Sốt lỗi g) Chấm  Hoạt động 2: Hướng dẫn làm tập tả - Viết từ ngữ: nuôi, quấn quýt, bị thương, giường, giúp bé mau lành,… Ÿ Phương pháp:
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 16 bài: Chính tả Tập chép: Con chó nhà hàng xóm. Phân biệt uiuy, trch, dấu hỏidấu ngã, Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 16 bài: Chính tả Tập chép: Con chó nhà hàng xóm. Phân biệt uiuy, trch, dấu hỏidấu ngã

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay