Báo cáo thực tập tốt nghiệp đánh giá thực trạng sử dụng hóa chất bảo vệ thực vật tại huyện thanh chương, tỉnh nghệ an

55 26 0
  • Loading ...
1/55 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/03/2019, 19:43

MỤC LỤCDANH MỤC CÁC CỤM TỪ VIẾT TẮTvDANH MỤC BẢNG, HÌNHviMỞ ĐẦU11.Lý do chọn đề tài12.Mục tiêu nghiên cứu23.Nội dung nghiên cứu2CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU31.1.Giới thiệu chung về hóa chất BVTV31.1.1. Một số khái niệm31.1.2. Ưu điểm và nhược điểm hóa chất BVTV41.2.Đặc điểm về điều kiện tự nhiên tại huyện Thanh Chương91.2.1.Vị trí địa lý91.2.2.Địa hình91.2.3.Khí hậu và thời tiết101.2.4.Thủy văn121.3.Quá trình sử dụng hóa chất BVTV ở Nghệ An13CHƯƠNG 2: ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU142.1. Đối tượng nghiên cứu142.2. Địa điểm nghiên cứu142.3. Thời gian nghiên cứu142.4. Các phương pháp nghiên cứu142.4.1. Phương pháp nghiên cứu lý thuyết142.4.2. Phương pháp thực tế142.4.3. Phương pháp xử lý số liệu15CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ BÀN LUẬN163.1.Tình hình quản lý hóa chất BVTV tại huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An.163.1.1.Thực trạng quản lý163.1.2.Văn bản quản lý pháp luật173.2.Ảnh hưởng và nguyên tắc sử dụng hóa chất BVTV203.2.1.Ảnh hưởng của hóa chất BVTV đến môi trường203.2.2.Các nguyên tắc sử dụng hóa chất BVTV233.3.Tình hình buôn bán và sử dụng hóa chất BVTV tại huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An253.3.1.Hiện trạng sử dụng đất nông nghiệp253.3.2.Tình hình kinh doanh buôn bán hóa chất BVTV tại một số của hàng263.3.3.Tần suất sử dụng hóa chất BVTV của người dân.273.3.4.Những hóa chất BVTV được sử dụng phổ biến293.3.5.Những cây trồng thường xuyên sử dụng hóa chất BVTV303.3.6.Những cách thức xử lý lượng dư thừa hóa chất BVTV của người dân.303.4.Đề xuất một số biện pháp nhằm nâng cao công tác quản lý và hiệu quả sử dụng hóa chất BVTV tại Huyện Thanh Chương, Tỉnh Nghệ An.323.4.1.Giải pháp quản lý323.4.2. Biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng hóa chất BVTV333.5.Hình thức thu gom rác thải có nguồn gốc hóa chất BVTV373.6.Mô hình xử lý rác thải có nguồn gốc hóa chất BVTV38KẾT LUẬN41KIẾN NGHỊ42TÀI LIỆU THAM KHẢO43PHỤ LỤCa Báo cáo thực tập tốt nghiệp LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan: Đề tài kết nghiên cứu tôi, số liệu kết luận nghiên cứu trình bày đề tài chưa cơng bố nghiên cứu khác Mọi tham khảo dùng báo cáo trích dẫn rõ rang tên tác giả, tên cơng trình, thời gian thực hiện, địa điểm công bố Mọi chép không hợp lệ, vi phạm quy chế đào tạo, hay gian trá, xin chịu trách nhiệm Nghệ An, tháng năm 2017 Sinh viên Lương Minh Thư Lương Minh Thư Báo cáo thực tập tốt nghiệp LỜI CẢM ƠN Với lòng biết ơn sâu sắc nhất, tơi xin chân thành cảm ơn: ThS Hồng Ngọc Thân hết lòng tận tình giúp đỡ tơi q trình học tập, nghiên cứu hoàn thành báo cáo thực tập tốt nghiệp Đồng thời xin cảm ơn Ban giám hiệu Trường Đại học công nghệ Vạn Xuân, quý thầy cô khoa Công nghệ Sinh học, nhân dân xã: Thanh Thịnh, Thanh Hương, Hạnh Lâm, Ngọc Lâm thuộc huyện Thanh Chương Qua xin gửi lời cảm ơn chân thành tới anh, chị Phòng Tài nguyên Môi trường huyện Thanh Chương, người tận tình giúp đỡ, tạo điều kiện cho tơi tìm hiểu học hỏi, làm việc thời gian thực tập vừa qua Và chân thành cảm ơn gia đình, bạn bè, ln bên cạnh ủng hộ, động viên giúp đỡ tơi suốt q trình học tập Tôi xin chân thành cảm ơn! Nghệ An, tháng 04/2017 Sinh viên Lương Minh Thư Lương Minh Thư Báo cáo thực tập tốt nghiệp NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN Nghệ An, ngày … tháng … năm 2017 Giảng viên hướng dẫn Hoàng Ngọc Thân Lương Minh Thư Báo cáo thực tập tốt nghiệp MỤC LỤC Lương Minh Thư Báo cáo thực tập tốt nghiệp DANH MỤC CÁC CỤM TỪ VIẾT TẮT Cụm từ viết tắt BVTV Nội dung đầy đủ Bảo vệ thực vật DDT 2,4D 2,4D-Dichlorophenoxyaceticacid 666 1,2,3,4,5,6-hexacloxicloxiclohexan hexacloran MRL Mức giới hạn tối đa dư lượng hóa chất bảo vệ thực vật nông sản AND Gen USD GDP Thu nhập bình quân HTX Hợp tác xã UBND Ủy ban nhân dân QLNN Quản lý nông nghiệp PTNT Phát triển nông thôn BV-KDTV CNTP POP Lương Minh Thư Bảo vệ - Kiểm định thực vật Công nghiệp thực phẩm Hóa chất bảo vệ thực vật khó phân hủy Báo cáo thực tập tốt nghiệp DANH MỤC BẢNG, HÌNH Bảng Tên danh mục Trang Bảng 1.1 Các danh mục hóa chất BVTV bị cấm sử dụng Việt Nam Bảng 3.1 Diện tích đất nơng nghiệp thuộc xã diện điều tra 25 Bảng 3.2 Tình hình bn bán kinh doanh hóa chất BVTV xã diện điều tra 26 Bảng 3.3 Tần suất sử dụng hóa chất BVTV người dân xã thuộc diện điều tra 28 Bảng 3.4 Những loại hóa chất BVTV sử dụng phổ biến 29 Bảng 3.5 Những cách xử lý lượng dư thừa hóa chất BVTV người dân 30 Hình Tên hình Trang Hình 1.1 Bản đồ hành huyện Thanh Chương 10 Hình 1.2 Bản đồ hành huyện Thanh Chương 12 Hình 3.1 Sơ đồ quản lý hóa chất BVTV Nghệ An 17 Hình 3.2 Biểu đồ kinh doanh, bn bán hóa chất BVTV xã thuộc diện điều tra 27 Hình 3.3 Biểu đồ thể tần suất sử dụng hóa chất BVTV 28 Hình 3.4 Những cách xử lý lượng dư thừa hóa chất BVTV người dân 31 Hình 3.5 Mơ Hình Xử lý rác thải có nguồn gốc hóa chất BVTV 39 Lương Minh Thư Báo cáo thực tập tốt nghiệp MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Việt Nam quốc gia phát triển lên từ nông nghiệp Trong suốt chiều dài phát triển dân tộc, nông nghiệp ngành có đóng góp tích cực phát triển kinh tế - xã hội đất nước Khí hậu nhiệt đới nóng ẩm Việt Nam thuận lợi cho phát triển trồng thuận lợi cho phát sinh, phát triển sâu bệnh, cỏ dại gây hại mùa màng Xuất phát từ thực tiễn đòi hỏi người phải tìm hợp chất ức chế hoạt động gây chết sâu bệnh, bảo vệ mùa màng Do việc sử dụng hóa chất BVTV từ năm 50 chiếm vai trò quan trọng, có mang tính định Trong lĩnh vực trồng trọt, hóa chất BVTV có vai trò quan trọng việc giữ vững suất, chất lượng trồng, đảm bảo an ninh lương thực Tuy nhiên, bà nơng dân thường có kiến thức hạn chế loại hoạt chất hóa chất BVTV, dẫn tới tình trạng sử dụng hóa chất BVTV thiếu hiệu an tồn, làm tăng chi phí sản xuất nguy an toàn thực phẩm, ảnh hưởng xấu đến sức khỏe mơi trường Do loại hóa chất BVTV thường chất hố học có độc tính cao nên mặt trái hóa chất BVTV mối đe dọa cho sức khỏe người gia súc, ảnh hưởng xấu đến sức khỏe cộng đồng, làm ô nhiễm môi trường, diệt côn trùng vi sinh vật có ích làm cân hệ sinh thái, đối tượng có nguy cao gây ô nhiễm môi trường sinh thái không quản lý chặt chẽ sử dụng cách Từ tạo điều kiện cho dịch bệnh phát triển, bùng phát mạnh Dùng hóa chất khơng kỹ thuật, nhanh chóng tạo nên tính kháng hóa chất sâu bệnh, hóa chất BVTV nhiều để lại dư lượng độc hại nông sản làm ngộ độc người sử dụng giảm chất lượng khả cạnh tranh nông sản Thanh Chương biết đến huyện nơng nghiệp miền núi phía tây Nghệ An có diện tích gieo trồng rộng lớn, huyện khó khăn nên hoạt động canh tác nơng nghiệp chủ yếu Để trì trồng phát triển tốt, tránh tác hại sâu bệnh cỏ dại người dân phải nhờ đến trợ giúp hóa chất BVTV Trong q trình sử dụng lượng hóa chất tồn dư bao bì hay chai lọ bị người dân trực tiếp xả xuống ao hồ, sông suối tránh khỏi hay việc hóa chất trực tiếp ngấm xuống đất gây hậu vô nghiêm trọng Để đảm bảo cho kinh tế nông nghiệp địa phương phát triển ổn định việc giải tác hại hóa chất BVTV gây vơ cần thiết Lương Minh Thư Báo cáo thực tập tốt nghiệp Xuất phát từ lý luận thực tiễn với quan tâm người thuộc mảnh đất định chọn đề tài: “Đánh giá thực trạng sử dụng hóa chất bảo vệ thực vật huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An”” làm báo cáo thực tập 2.Mục tiêu nghiên cứu - Biết thực trạng sử dụng hóa chất BVTV huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An - Cung cấp trạng ô nhiễm mơi trường hóa chất BVTV huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An để tiến hành nghiên cứu khác 3.Nội dung nghiên cứu - Thực trạng việc sử dụng hóa chất BVTV tại, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An - Hiện trạng ô nhiễm môi trường sử dụng nhiều hóa chất BVTV huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An - Đề xuất số phương pháp nhằm nâng cao công tác quản lý nâng cao hiệu sử dụng hóa chất BVTV Lương Minh Thư Báo cáo thực tập tốt nghiệp CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 Giới thiệu chung hóa chất BVTV 1.1.1 Một số khái niệm 1.1.1.1 Hóa chất bảo vệ thực vật Có nhiều khái niệm hóa chất BVTV Hóa chất BVTV hợp chất độc có nguồn gốc tự nhiên tổng hợp hóa học dùng để phòng trừ sâu, bệnh, trùng, nhện, tuyến trùng, chuột, chim, thú rừng, nấm, rong rêu, cỏ dại , ốc bươu, chuột… hại trồng nông sản gọi chung sinh vật hại trồng nông sản Hóa chất BVTV gồm nhiều nhóm khác nhau, gọi theo tên nhóm sinh vật gây hại, hóa chất trừ sâu dùng để trừ sâu hại, hóa chất trừ bệnh để trừ bệnh cho cây… Trừ số trường hợp nói chung nhóm hóa chất có tác dụng sinh vật gây hại thuộc nhóm [7] [8] Hóa chất BVTV chất độc; muốn hóa chất BVTV phải đạt số u cầu sau:      Có tính độc với sinh vật gây hại Có khả tiêu diệt nhiều lồi dịch hại (tính độc vạn năng), tiêu diệt loài sinh vật gây hại mà khơng gây hại cho đối tượng khơng phòng trừ (tính chọn lọc) An tồn người, mơi sinh môi trường Dễ bảo quản, chuyên chở sử dụng Giá thành hạ [7] Khơng có loại chất độc thoả mãn hồn tồn u cầu nói Các u cầu này, chí u cầu có mâu thuẫn khơng thể giải quy ết Tuỳ theo giai đoạn phát triển biện pháp hoá học, mà yêu cầu đánh giá cao thấp khác Hiện nay, yêu cầu “an tồn với người, mơi sinh mơi trường” tồn giới quan tâm nhiều [7] 1.1.1.2 Dịch hại Dịch hại trồng đối tượng sinh vật dùng phận trồng làm nguồn dinh dưỡng Chúng ăn phá ký sinh làm cho trồng bị hay bị tổn thương phận, làm cho trồng phát triển hay bị chết cuối làm giảm suất trồng trọt Khi dịch hại bộc phát diện rộng gọi dịch (với tên lồi gây hại cụ thể) ví dụ dịch chuột, dịch rầy nâu [7] [13] Các loại dịch hại là: Lương Minh Thư Báo cáo thực tập tốt nghiệp      Sâu: tên gọi chung cho nhóm trùng, có nhiều loại sâu thay đổi hình dạng lần hay nhiều lần vòng đời chúng Sâu gây hại hầu hết chúng non [7] Nhện: loại nhện nhỏ, màu đỏ xanh, có chân Nhện loại gây hại bông, rau ăn [7] Ốc sên: loại có thân mềm nhớt Thân ốc bao bọc lớp vỏ cứng, lồi sên khơng có vỏ bao Ban ngày chúng nghỉ, ban đêm kiếm ăn [7] Tuyến trùng: loại nhỏ, không màu, không thấy mắt thường Tuyến trùng chích, hút rễ thân, đỉnh sinh trưởng gây hại làm cho phát triển Rất khó phòng trừ tuyến trùng [7] Gặm nhấm: lồi chuột, sóc gây hại cho trồng, hoa sản phẩm kho Chuột sinh sản nhanh phòng trừ có hiệu nhiều biện pháp kết hợp với nông dân [7] 1.1.2 Ưu điểm nhược điểm hóa chất BVTV 1.1.2.1 Ưu điểm Những ưu điểm hóa học bảo vệ thực vật tóm tắt sau: Các chất hóa học thường có tác dụng nhanh Chỉ sau phun thời gian ngắn, loại hóa chất hóa học bảo vệ thực vật nhanh chóng chặn đứng tác hại sâu, bệnh, chặn đứng trận dịch Mặt khác, chất hóa học diệt lồi sinh vật gây hại tương đối triệt để Nếu phun hóa chất hóa học cách bảo đảm sâu chết 95%, có trường hợp đến 100% [8] Biện pháp hóa học bảo vệ thực vật thời gian ngắn triển khai cách rộng rãi diện tích lớn Điều có ý nghĩa lớn sâu bệnh phát sinh gây hại vùng rộng lớn Biện pháp dùng nơi địa hình gập ghềnh vùng đồi núi, mà thường nơi biện pháp bảo vệ thực vật khác cho kết [7] Biện pháp hóa học bảo vệ thực vật phần lớn trường hợp đtôi lại hiệu kinh tế cao Ở nhiều nước giới dùng khối lượng lớn hóa chất hóa học, người ta tính đồng tiền chi phí cho việc dùng hóa chất hóa học trừ sâu thu sản phẩm nơng nghiệpgiá trị 10-12 đồng Một số trường hợp đồng bỏ chi phí cho biện pháp hóa học thu 40-50 đồng, trường hợp hóa chất hóa học trừ sâu bệnh cho ăn [8] Biện pháp hóa học bảo vệ thực vật tương đối đơn giản, dễ áp dụng phổ biến rộng rãi sản xuất, nông dân tiếp thu dễ sử dụng [7] 10 Lương Minh Thư Báo cáo thực tập tốt nghiệp Các thiên địch thường phàm ăn nguồn thức ăn chúng hiếm, chúng cơng lồi có ích khác Tuy nhiên, nói chung thiên địch ăn loài mà chúng xuất nhiều dịch Một điều quan trọng số loài sâu hại xuất mức độ không gây hại mặt kinh tế có ích, chúng cung cấp thức ăn để trì lồi có ích mức độ ngăn chặn dịch sâu, bệnh Nuôi thiên địch hàng loạt để thả đồng ruộng điều tốn Trên mảnh ruộng người nông dân có sẵn thiên địch Các thiên địch cần bảo vệ cách sử dụng cách khoa học hóa chất trừ sâu phổ rộng giết nhiều loại sâu cách mức cách dùng hóa chất trừ sâu độc hại sâu mà không độc hại thiên địch Thành phần thiên địch lúa nhà khoa học bảo vệ thực vật Việt Nam xác nhận: có 415 lồi thuộc 14 bộ, 58 họ, 241 giống lớp nhện, nấm, tuyến trùng Bộ cánh màng có số lượng lồi nhiều 165 lồi, cánh cứng 95 lồi, cánh nửa 70 lồi, có khoảng 80 lồi thường xun có mặt đồng lúa [8] Định hướng chọn giống trồng: Trong tự nhiên, số lồi có khả chống chịu tốt với sâu, bệnh Đặc tính bảo tồn cách lai tạp chọn giống Giải pháp tỏ hiệu trường hợp muốn hạn chế sử dụng hóa chất bảo vệ thực vật không đặt nặng mục tiêu đạt sản lượng cao Diệt cỏ dại tận gốc: Thường diệt cỏ xới mặt phun hóa chất, nhổ tay… Tuy nhiên, cỏ có hệ rễ phát triển, có khả tái sinh nhanh, với phần rễ củ lại, dù bị tổn thương Chính vậy, trước trồng, phải diệt cỏ tận gốc, moi rễ Các biện pháp nhằm ngăn cỏ dại hút chất dinh dưỡng trồng… Biện pháp thâm canh: Căn vào đặc tính trồng, đất đai thổ nhưỡng, tiến phân bón, quy trình thâm canh phù hợp tạo trồng khoẻ chống chịu sâu, bệnh tốt như: quy trình giảm tăng, phải giảm… Tăng cường cơng tác dự tính dự báo Một số bệnh phát sinh, phát triển nhanh chóng phá hoại trồng vừa xuất Do đó, cần phun hóa chất kịp thời thời tiết có dấu hiệu thuận lợi cho phát triển mầm bệnh bệnh đạo ơn Tiến tới dự báo tình hình sâu, 41 Lương Minh Thư Báo cáo thực tập tốt nghiệp bệnh thơng qua hệ thống mơ hình hố rủi ro có tính đến liệu cụ thể (giống cây, đặc điểm thời tiết địa phương, thời điểm gieo trồng nảy mầm, tưới tiêu…) cho phép giảm đáng kể lượng hóa chất trừ sâu sử dụng Nguyên tắc đúng: Khi sâu, bệnh đến ngưỡng phun trừ, bà nông dân phải tuân thủ theo hướng dẫn quan chun mơn, sử dụng hóa chất theo nguyên tắc đúng: hóa chất, liều lượng nồng độ, lúc, cách 3.4.2.3 Biện pháp sử dụng an toàn hiệu Các quy tắc nên tránh sử dụng hóa chất BVTV:        Đừng tiếp xúc với hóa chất BVTV tay khơng Đừng hút hóa chất sử dụng với hóa chất Đừng ngược hướng gió phun hóa chất Đừng ăn uống tiếp xúc với hóa chất Đừng ăn chưa rửa tay nước Đừng trữ hóa chất nhà, đặc biệt khơng trữ hóa chất gần nơi dự trữ thực phẩm Đừng sử dụng hóa chất BVTV lên thể cho mục đích khác, ví dụ như: diệt chấy, rận… Trang bị đồ bảo hộ lao động Người phun hóa chất cần chuẩn bị vật dụng tối thiểu sau:       Áo dài tay quần dài Nón che nắng Khẩu trang che miệng mũi Kính bảo hộ mắt Bao tay Ủng, giày cao su Để đảm bảo sử dụng hóa chất BVTV có hiệu quả, cần thực biện pháp sau: Trước hết nên sử dụng hóa chất thực cần thiết Cần thường xuyên kiểm tra tình hình dịch hại đồng ruộng để định có cần dùng hóa chất hay khơng Khơng nên phun hóa chất định kỳ nhiều lần mà khơng dựa vào tình hình dịch hại Điều gây nên lãng phí nguyên nhân gây tượng “kháng hóa chất” dịch hại Việc sử dụng hóa chất thực đạt hiệu mặt kinh tế kỹ thuật sinh vật hại phát triển đến ngưỡng gây hại ngưỡng kinh tế Ngưỡng gây hại mức độ dịch hại bắt đầu làm tổn thương đến sinh trưởng, phát triển suất trồng Ngưỡng kinh tế mức độ dịch hại mà 42 Lương Minh Thư Báo cáo thực tập tốt nghiệp tiến hành biện pháp phòng trừ chi phí bỏ phải với giá trị sản phẩm thu lại kết việc phòng trừ Áp dụng kỹ thuật sử dụng hóa chất theo nguyên tắc “4 đúng: Một “đúng hóa chất”: nên chọn sử dụng loại hóa chất có hiệu cao với loại dịch hại cần trừ, độc hại với người, môi trường thiên địch Tuyệt đối không sử dụng loại hóa chất khơng rõ nguồn gốc xuất xứ, hóa chất khơng có tên danh mục hóa chất phép sử dụng, hóa chất bị cấm sử dụng, thực quy định hóa chất hạn chế sử dụng Hai “đúng lúc”: nên sử dụng hóa chất dịch hại phát triển tới ngưỡng gây hại, sâu nhỏ (tuổi 2, 3) Khi thiên địch tích lũy phát triển, cần thận trọng việc dùng hóa chất Khơng phun hóa chất trời nắng nóng, có gió lớn, mưa, nở hoa thụ phấn Ba “đúng liều lượng nồng độ”: lượng hóa chất cần dùng cho đơn vị diện tích độ pha lỗng hóa chất cần thực theo dẫn nhãn hóa chất Việc tăng, giảm liều lượng nồng độ không cách nguyên nhân gây tượng “kháng hóa chất” dịch hại Bốn “đúng cách”: cần phun rải ý nơi sâu, bệnh tập trung nhiều Hóa chất dùng để rải xuống đất khơng hòa nước để phun Với hóa chất trừ cỏ khơng nên phun trùng lặp Dùng hỗn hợp hóa chất Là pha chung nhiều loại hóa chất bình phun nhằm tăng hiệu lực phòng trừ hiệu bổ sung cho nhau, để có hỗn hợp hóa chất mang nhiều ưu điểm hơn, phòng trừ cao dùng riêng lẻ Ngoài ra, việc hỗn hợp hóa chất mở rộng phổ tác dụng giảm số lần phun hóa chất Tuy nhiên, việc hỗn hợp hóa chất cần yêu cầu kỹ thuật nghiêm ngặt Nếu chưa rõ tính tác dụng khơng nên hỗn hợp Sử dụng ln phiên hóa chất Là thay đổi loại hóa chất lần phun phòng trừ một đối tượng dịch hại Mục đích ngăn ngừa hình thành tính chống hóa chất dịch hại, giữ hiệu lâu dài hóa chất Kết hợp dùng hóa chất với biện pháp khác hệ thống biện pháp quản lý dịch hại tổng hợp: 43 Lương Minh Thư Báo cáo thực tập tốt nghiệp Gieo trồng giống kháng sâu bệnh, bảo đảm yêu cầu phân bón nước thích hợp, tận dụng biện pháp thủ công Chú ý bảo vệ thiên địch dùng hóa chất Trong điều kiện áp lực dịch hại trồng ngày phức tạp, định hướng phát triển ngành nơng nghiệp (năng suất, chất lượng, an tồn, hiệu thân thiện với mơi trường) việc quản lý dịch hại trồng phải tổng hợp nhiều biện pháp, sử dụng hóa chất BVTV chiếm vị trí đặc biệt Vì vậy, hiểu biết đúng, sử dụng hóa chất an tồn hiệu góp phần nâng cao hiệu canh tác, bảo vệ sức khỏe cộng đồng mơi trường sống 3.5 Hình thức thu gom rác thải có nguồn gốc hóa chất BVTV Xây dựng mơ hình tổ chức thu gom rác thải có nguồn gốc hóa chất BVTV áp dụng vùng sản xuất, trước tiên cần trang bị thùng rác, bể chứa rác thải có nguồn gốc hóa chất BVTV sau sử dụng Tiến hành thu gom: Thu gom cá nhân có giảm sát: Người dân sau phun hóa chất xong để bao bì vào bể chứa vùng sản xuất có tiến hành đặt bể chứa, cắt cử cán chuyên trách giám sát Thu gom tập trung theo hộ sản xuất: Thu gom theo hộ gia đình, người dân sau phun hóa chất xong trực tiếp thu gom bao bì từ diện tích sản xuất đầu bờ ruộng Khi phát người dân không tiến hành thu gom baohóa chất BVTV sau phun mà vứt đầu bờ ruộng, kênh rạch tiến hành xử phạt Sau bể thu gom chứa lượng baohóa chất BVTV định, lượng bao bì đưa bể xử lý tập trung Hiện nay, Việt Nam có nhiều mơ hình thu gom rác thải có nguồn gốc hóa chất BVTV triển khai mang lại hiệu tốt Như việc xây dựng mơ hình thu rác thải có nguồn gốc hóa chất BVTV sau sử dụng việc làm cần thực ngay, phổ biến tới nhiều địa phương khác để thay đổi thói quen vứt bao bì ngồi đồng ruộng nông dân, chung tay hành động bảo vệ môi trường bảo vệ sống người dân 3.6 Mơ hình xử lý rác thải có nguồn gốc hóa chất BVTV Hiện nay, có nhiều biện pháp xử lý rác thải có nguồn gốc hóa chất BVTV áp dụng gồm biện pháp vật lý, hóa học, sinh học 44 Lương Minh Thư Báo cáo thực tập tốt nghiệp Ở Việt Nam có hai đơn vị cấp phép áp dụng công nghệ đống xứ lý chất thải lò nung xi măng để xử lý hóa chất bảo vệ thực vật POP Cơng ty xi măng Holcim Công ty xi măng Thành Cơng, Đối với lò đốt chất thải chun dụng có nhiều lò đốt chất thải thơng thường chất thải nguy hại áp dụng cấp phép, chưa có sở cấp phép để đốt hóa chất bảo vệ thực vật POP Nhóm giải pháp khơng đốt có nhiều phương pháp áp dụng Việt Nam bao gồm phương pháp cô lập triệt để, công nghệ chôn lấp, công nghệ khử natri, phân hủy tia cực tím hay công nghệ Fenton, công nghệ vi sinh Ở Việt Nam nói chung huyện Thanh Chương nói riêng, hoạt động sản xuất nơng nghiệp phân tán khó khăn việc xây dựng mơ hình xử lý rác thải có nguồn gốc hóa chất BVTV cho địa phương Tuy nhiên áp dụng mơ hình xử lý đơn giản, hiệu quả, áp dụng hộ gia đinh hay áp dụng cho mơ hình sản xuất nhỏ Dưới mơ hình đề xuất 45 Lương Minh Thư Báo cáo thực tập tốt nghiệp Hình 3.5: Mơ hình xử lý rác thải có nguồn gốc hóa chất BVTV + Xử lý nhà:  Dùng tro bếp vôi  Dụng cụ chứa bao bì xử lý: vại, thùng nhựa,  Pha dung dịch vôi với nồng độ (0,008g/l) dung dịch pH = 12  Pha tro bếp với nồng độ 133g/l dung dịch có pH = 12 + Xử lý đồng ruộng Các quan chức đạo, hỗ trợ kinh phí cho Ban khuyến nông xã xây dựng bể chứa rác thải có nguồn gốc hóa chất BVTV tạí cánh đồng địa phương Bể chứa phải có nắp, van xả 46 Lương Minh Thư Báo cáo thực tập tốt nghiệp Cắt cử người quản lý, giám sát, thực vùng cụ Vận động nguời dân thu gom rác thải có nguồn gốc hóa chất BVTV vào bể Định kì pha dung dịch nước vơi nước tro nồng độ áp dụng hộ dân để xử lý Các rác thải có nguồn gốc hóa chất BVTV cho vào dụng cụ xử lý ngâm tuần vớt phơi khô nhằm làm giảm tính độc phần tử hóa chất BVTV, hay làm phá vỡ liên kết phân tử hóa chất BVTV hình thành nên hợp chất độc tác dụng tia tử ngoại Các baohóa chất BVTV sau xử lý dược vận chuyền xử lý tập trung quan xử lý tiêu hủy Các chai nhựa đtơi bán phế liệu 47 Lương Minh Thư Báo cáo thực tập tốt nghiệp KẾT LUẬN Từ kết nghiên cứu rút số kết luận sau: Về thực trạng quản lý hóa chất BVTV địa bàn xã thuộc diện điều tra huyện chương: Công tác quản lý tương đối lỏng lẻo, địa bàn rộng, phức tạp quan chức chưa thực sâu vào thơn xóm để kiểm tra, kiểm soát, thường dừng lại sở sản xuất, kinh doanh, người dân chưa hoàn tồn tin tưởng sử dụng loại hóa chất BVTV HTX Về văn quản lý pháp luật: Luôn thay đổi liên tục nên phải cập nhật liên tục đến người dân thông qua buổi tuyên truyền, tập huấn, phương tiện truyền thông địa phương nêu rõ cách thức xử lý người sai phạm Diện tích đất nơng nghiệp lớn nên lượng hóa chất BVTV dùng hàng năm cao Tình hình kinh doanh hóa chất BVTV: Số điểm bán hóa chất BVTV địa bàn thuộc diện điều tra 18 điểm, số điểm khơng có giấy phép kinh doanh 14 chiếm tới 78%, lại có giấy phép kinh doanh chiếm 22%, việc buôn bán mang tính chất nhỏ lẻ, theo vụ mùa kinh doanh kèm mặt hàng khác Theo phiếu khảo sát lượng hóa chất dư thừa bao bì, chai lọ người dân xử lý sau: sử dụng cho hết không để dư thừa 20%, vứt thứ sử dụng hết 43%, cất để sau cần sử dụng tiếp 21%, tùy vào giá thành loại hóa chất “đắt giữ, rẻ vứt” 16% Người dân chưa thực hiểu biết mức độ độc mặt hại hóa chất BVTV, bao bì chai lọ hóa chất BVTV chưa thu gom xử lý quy định, người dân với thói quen khơng ảnh hưởng đến thơi, tiện đâu vứt đó, thả xuống sơng, suối để trơi nơi khác Vậy nên hậu lớn 48 Lương Minh Thư Báo cáo thực tập tốt nghiệp KIẾN NGHỊ Chính quyền địa phương cần quan tâm công tác quản lý môi trường xã, sâu vào thơn xóm, đặc biệt vấn đề sử dụng hóa chất BVTV sản xuất Hiện nay, việc lạm dụng hóa chất BVTV khơng khơng tốt, ảnh hưởng hiệu kinh tế mà gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe người dân Các quan quản lý cần có biện pháp giải pháp tun truyền để cơng văn tới người dân để họ ý thức hành động vi phạm pháp luật Mở lớp đào tạo chun mơn bn bán, quản lý, sử dụng hóa chất BVTV, cấp giấy phép cho hộ kinh doanh, buôn bán qua khóa đào tạo hóa chất BVTV, quan quản lý cần quản lý chặt chẽ hoạt động bn bán kinh doanh hóa chất BVTV địa bàn, cần có phương án, hình phạt mạnh sở kinh doanh không qua đào tạo khơng có giấy phép kinh doanh Cần có buổi tập huấn, tuyên truyền phương tiện truyền thông địa phương để người dân biết nhược điểm, hậu tiềm tàng tương lai, mức độ ảnh hưởng đến môi trường sức khỏe họ Cần xây dựng thùng bê tông gần khu vực đồng ruộng, điểm tập kết loại bao bì, chai lọ có nguồn gốc hóa chất BVTV để xử lý Chính quyền địa phương cần thiết chặt chế quản lý việc kinh doanh, sử dụng phân bón hóa chất BVTV; bồi dưỡng cán chun mơn, tổ chức lớp tập huấn cung cấp kiến thức cho người dân phương pháp chọn lựa sử dụng phân bón hóa chất BVTV cho vừa mạng lại hiệu kinh tế cao vừa bảo vệ mơi trường Ngồi nên hưỡng dẫn người dân cách bảo quản xử lý vỏ, bao bì có nguồn gốc hóa chất BVTV, nêu tầm ảnh hưởng lớn việc xả thải vỏ bao bì ngồi tự nhiên cho người dân biết cách xử lý hiểu Do thời gian thực tập ngắn, diện tích nghiên cứu chưa đủ rộng, kiến thức hạn chế nên chưa thể đánh giá xác được: Cần thành lập nhiều tổ nghiên cứu, tiến hành điều tra, khảo sát diện rộng để có số liệu xác đánh giá chung cho tồn vùng từ đưa giải pháp khắc phục 49 Lương Minh Thư Báo cáo thực tập tốt nghiệp TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] Luật bảo vệ kiểm dịch thực vật 2016 Luật bảo vệ môi trường 2016 Sở TN&MT Nghệ An, Báo cáo trạng môi trường tỉnh năm tỉnh Nghệ An (2006 - 2010) Các tài liệu Phòng tài nguyên môi trường huyện Thanh Chương UBND tỉnh Nghệ An, Đề án giải vấn đề xúc địa bàn tỉnh Nghệ An 11/12/2006 Chi cục BVTV Nghệ An, Báo cáo tổng hợp kết thực đề án Điều tra, thống kê, đánh giá sơ mức độ nhiễm điểm tồn dư hóa chất BVTV địa bàn tỉnh Nghệ An đề xuất phương án xử lý, Năm 2008 Trần Quang Hùng (1995), Hóa chất BVTV, NXB Nơng nghiệp, Hà Nội Phạm Văn Biên, Bùi Cách Tuyến, Nguyễn Mạnh Chinh (2000), Cẩm nang hóa chất BVTV, NXB Nơng nghiệp, TP Hồ Chí Minh TS Nguyễn Tuấn Anh, TS.Đỗ Thị Lan, TS Nguyễn Thế Hùng (2008), Giáo trình Phân tích mơi trường, nhà xuất nông nghiệp Hà Nội Lưu Đức Hải (2000), Giáo trình khoa học mơi trường, nhà xuất ĐHQG Hà Nội Lưu Đức Hải, Nguyễn Ngọc Sinh (2000) Quản lý môi trường cho phát triển bền vững, nhà xuất ĐHQG Hà Nội Lê Văn Khoa (1995), Môi trường ô nhiễm, nhà xuất giáo dục Hà Nội Nguyễn Trần Oánh Phạm Văn Viên, Bùi Trọng Thủy (2007),Giáo trình sử dụng hóa chất BVTV, NXB Nơng Nghiệp, Hà Nội … 50 Lương Minh Thư Báo cáo thực tập tốt nghiệp PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC HÌNH ẢNH TẠI CẢ ĐIỂM KHẢO SÁT Xã Thanh Thịnh Hình 1: Vỏ baohóa chất BVTV bên dòng suối Hình 2: Vỏ baohóa chất BVTV bị mắc kẹt dòng chảy Hình 3: vỏ bao bì vứt quanh ruộng lúa từ lâu Hình 4: Vỏ hóa chất BVTV sử dụng người dân vứt quanh khu vực sử dụngThanh Hương 51 Lương Minh Thư Báo cáo thực tập tốt nghiệp Hình 5: Vỏ hóa chất BVTV bị vứt lại Hình 6: vỏ trừ sâu với quảng cáo khu vực sử dụng bị cỏ mọc che khuất “DIỆT SÂU NHANH NHƯ CHỚP” Hình 7: bao ni lon gói vỏ baohóa chất BVTV bị mắc cạn bên cạnh dòng sơng sau trận lũ 52 Lương Minh Thư Hình 8: Một lọ hóa chất BVTV khơng rõ nhãn mác trôi khúc suối Báo cáo thực tập tốt nghiệp Xã Hạnh Lâm Hình 9: Hai lọ hóa chất diệt cỏ bị nhãn mác Hình 10: Một vạt keo người dân phun hóa chất dệt cỏ non Hình 11: Một vạt chè trồng người dân Hình 12: Một góc ruộng lúa 53 Lương Minh Thư Báo cáo thực tập tốt nghiệp 54 Lương Minh Thư Báo cáo thực tập tốt nghiệp Xã Ngọc Lâm HÌnh 13: Hóa chất diệt ốc với nhãn hiệu VT-DAX Hình 14: Một vài baohóa chất BVTV vứt bên kẽ đá Hình 15: Một góc ruộng lúa có nhiều trứng ốc bươu vàng Hình 16: Người dân phun hóa chất BVTV khơng sử dụng dụng củ bảo hộ 55 Lương Minh Thư ... Báo cáo thực tập tốt nghiệp Xuất phát từ lý luận thực tiễn với quan tâm người thuộc mảnh đất định chọn đề tài: Đánh giá thực trạng sử dụng hóa chất bảo vệ thực vật huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ. .. Nghệ An ” làm báo cáo thực tập 2.Mục tiêu nghiên cứu - Biết thực trạng sử dụng hóa chất BVTV huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An - Cung cấp trạng ô nhiễm mơi trường hóa chất BVTV huyện Thanh Chương,. .. Chương, tỉnh Nghệ An để tiến hành nghiên cứu khác 3.Nội dung nghiên cứu - Thực trạng việc sử dụng hóa chất BVTV tại, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An - Hiện trạng ô nhiễm môi trường sử dụng nhiều hóa
- Xem thêm -

Xem thêm: Báo cáo thực tập tốt nghiệp đánh giá thực trạng sử dụng hóa chất bảo vệ thực vật tại huyện thanh chương, tỉnh nghệ an, Báo cáo thực tập tốt nghiệp đánh giá thực trạng sử dụng hóa chất bảo vệ thực vật tại huyện thanh chương, tỉnh nghệ an, CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU, CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ BÀN LUẬN, Dựa theo kết quả điều tra của phiếu điều tra thì sẽ có bảng thể hiện tần suất sử dụng hóa chất BVTV của người dân trên địa bàn huyện Thanh Chương theo bảng sau:, TÀI LIỆU THAM KHẢO

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay