Tiểu luận kinh tế lượng thiết lập mô hình nghiên cứu ảnh hưởng của một số biến vĩ mô đến tăng trưởng kinh tế hoa kỳ

48 21 0
  • Loading ...
1/48 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/03/2019, 15:43

LỜI MỞ ĐẦU4CHƯƠNG I. CỞ SỞ LÝ THUYẾT VỀ TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ VÀ CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG71. Tổng quan về tăng trưởng kinh tế71.1. Khái niệm tăng trưởng kinh tế71.2. Đo lường tăng trưởng kinh tế72. Các lý thuyết tăng trưởng kinh tế82.1. Lý thuyết cổ điển của Smith và Malthus82.2. Lý thuyết tăng trưởng của trường phái Keynes102.3. Lý thuyết tân cổ điển về tăng trưởng kinh tế113. Ưu điểm và hạn chế của tăng trưởng kinh tế124. Cơ sở lý luận về những ảnh hưởng của các nhân tố đã chọn đến tăng trưởng kinh tế134.1. Đầu tư tư nhân trong nước144.2. Tiết kiệm164.3. Chi tiêu chính phủ174.4. Giá trị xuất khẩu184.5. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI)215. Các nghiên cứu có liên quan225.1. Khái quát nền kinh tế Hoa Kỳ225.2. Chiến lược cho tăng trưởng kinh tế Hoa Kỳ225.3. Đẩy mạnh nghiên cứu và phát triển để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế: Vai trò của chính phủ236. Lỗ hổng trong các nghiên cứu kể trên24CHƯƠNG II. XÂY DỰNG MÔ HÌNH ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ CHỈ TIÊU VĨ MÔ ĐẾN TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ HOA KỲ251. Phương pháp luận của nghiên cứu252. Xây dựng mô hình lý thuyết262.1. Mô hình hồi quy tổng quát262.2. Giải thích các biến273. Mô tả số liệu của mô hình273.1. Nguồn số liệu đã sử dụng273.2. Mô tả thống kê283.3. Ma trận tương quan giữa các biến28CHƯƠNG III. ƯỚC LƯỢNG, KIỂM ĐỊNH MÔ HÌNH, SUY DIỄN THỐNG KÊ VÀ ĐỀ RA MỘT SỐ GIẢI PHÁP311. Mô hình ước lượng311.1. Bảng kết quả312. Phân tích kết quả313. Ý nghĩa của các hệ số hồi quy riêng phần324. Kiểm định và khắc phục các khuyết tật của mô hình334.1. Kiểm định các biến bị bỏ sót334.2. Kiểm định đa cộng tuyến344.3. Kiểm định phương sai sai số thay đổi364.4. Kiểm định tự tương quan384.5. Kiểm định phân phối chuẩn của sai số ngẫu nhiên405. Kiểm định giả thiết425.1. Kiểm định hệ số hồi quy425.2. Kiểm định sự phù hợp của mô hình436. Ước lượng khoảng tin cậy và giải thích437. Giải pháp45KẾT LUẬN49LỜI MỞ ĐẦUTăng trưởng kinh tế là mục tiêu hàng đầu của các nước trên thế giới, là thước đo đánh giá sự tiến bộ trong mỗi giai đoạn của từng quốc gia. Hoa Kỳ một cường quốc với nền kinh tế hỗn hợp nhiều thành phần, đóng vai trò quan trọng, gây ảnh hưởng lớn đối với thị trường toàn cầu. Sau Thế chiến II, nền kinh tế Mỹ đã phát triển nhảy vọt nhờ có chính sách điều tiết của chính phủ có hiệu quả và đạt được nhiều thành tựu xuất sắc trong cuộc cách mạng khoa học – kỹ thuật lần II. Đại suy thoái kinh tế toàn cầu năm 2008 với trung tâm khủng hoảng là nước Mỹ đã khiến nền kinh tế nước này lâm vào tình trạng trì trệ đến mức nghiêm trọng. 5 năm sau đó, kinh tế Mỹ mới có thể hồi sinh và ổn định trở lại. Hiện nay, Mỹ đang là 1 trong những nước giàu nhất ( tính theo GDP bình quân đầu người), nắm ưu thế hơn hẳn về kinh tế trên toàn thế giới. Có thể nói rằng thành công trong tăng trưởng kinh tế Hoa Kỳ rất đáng kinh ngạc. Vậy điều gì tạo nên sự tăng trưởng đó ? Để hiểu rõ hơn về sự tăng trưởng thần kỳ của Hoa Kỳ, chúng em quyết định chọn đề tài: “ Các nhân tố tác động đến tăng trưởng kinh tế ở Hoa Kỳ” để nghiên cứu.Mục tiêu nghiên cứu: Mục tiêu tổng quát của đề tài là phân tích sự ảnh hưởng của các nhân tố kinh tế vĩ mô là giá trị xuất khẩu, tiết kiệm, tổng đầu tư tư nhân trong nước, chi tiêu chính phủ và chỉ số giá tiêu dùng đến tăng trưởng kinh tế mà một biến có thể đo lường là GDP bình quân đầu người. Tiểu luận gồm những mục tiêu cụ thể sau:Hệ thống hóa cơ sở lý thuyết và những nghiên cứu thực nghiệm về sự ảnh hưởng của các nhân tố kinh tế vĩ mô là giá trị xuất khẩu, tiết kiệm, tổng đầu tư tư nhân trong nước, chi tiêu chính phủ và chỉ số giá tiêu dùng đến tăng trưởng kinh tế. TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG KHOA KINH TẾ QUỐC TẾ -*** TIỂU LUẬN KINH TẾ LƯỢNG THIẾT LẬP HÌNH NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ BIẾN ĐẾN TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ HOA KỲ Giáo viên hướng dẫn: ThS Nguyễn Thúy Quỳnh Lớp tín chỉ: KTE309.7 Lê Thị Diệu Linh: 1511110423 Nguyễn Hồng Lam: 1511110399 Trần Hoàng Anh: 1511110023 Đàm Thị Linh: 1511110474 Nguyễn Thị Hoài: 1511110299 Đinh Thị Minh Anh: 1511110021 Hà Nội, tháng 10 năm 2017 LỜI MỞ ĐẦU  Tăng trưởng kinh tế mục tiêu hàng đầu nước giới, thước đo đánh giá tiến giai đoạn quốc gia Hoa Kỳ - cường quốc với kinh tế hỗn hợp nhiều thành phần, đóng vai trò quan trọng, gây ảnh hưởng lớn thị trường toàn cầu Sau Thế chiến II, kinh tế Mỹ phát triển nhảy vọt nhờ có sách điều tiết phủ có hiệu đạt nhiều thành tựu xuất sắc cách mạng khoa học – kỹ thuật lần II Đại suy thối kinh tế tồn cầu năm 2008 với trung tâm khủng hoảng nước Mỹ khiến kinh tế nước lâm vào tình trạng trì trệ đến mức nghiêm trọng năm sau đó, kinh tế Mỹ hồi sinh ổn định trở lại Hiện nay, Mỹ nước giàu ( tính theo GDP bình qn đầu người), nắm ưu hẳn kinh tế toàn giới Có thể nói thành cơng tăng trưởng kinh tế Hoa Kỳ đáng kinh ngạc Vậy điều tạo nên tăng trưởng ? Để hiểu rõ tăng trưởng thần kỳ Hoa Kỳ, chúng em định chọn đề tài: “ Các nhân tố tác động đến tăng trưởng kinh tế Hoa Kỳ” để nghiên cứu Mục tiêu nghiên cứu: Mục tiêu tổng quát đề tài phân tích ảnh hưởng nhân tố kinh tế giá trị xuất khẩu, tiết kiệm, tổng đầu tư tư nhân nước, chi tiêu phủ số giá tiêu dùng đến tăng trưởng kinh tếbiến đo lường GDP bình qn đầu người Tiểu luận gồm mục tiêu cụ thể sau: Hệ thống hóa sở lý thuyết nghiên cứu thực nghiệm ảnh hưởng nhân tố kinh tế giá trị xuất khẩu, tiết kiệm, tổng đầu tư tư nhân nước, chi tiêu phủ số giá tiêu dùng đến tăng trưởng kinh tế Ước lượng hình hàm hồi quy phân tích ảnh hưởng biến kinh tế đến GDP bình qn đầu người Kiểm định khắc phục khuyết tật hình ước lượng Gợi ý, đề xuất số biện pháp tác động đến biến nhằm tác động đến tăng trưởng kinh tế Hoa Kì Đối tượng phạm vi nghiên cứu: Đối tượng nghiên cứu: Sự ảnh hưởng biến kinh tế giá trị xuất khẩu, tiết kiệm, tổng đầu tư tư nhân nước, chi tiêu phủ số giá tiêu dùng đến tăng trưởng kinh tế mà đại diện GDP bình quân đầu người Phạm vi nghiên cứu: Nghiên cứu ảnh hưởng biến kinh tế đến GDP bình qn đầu người kinh tế Hoa Kì, khoảng thời gian từ năm 1960 đến năm 2015 Những hạn chế khó khăn thực hiện: Nghiên cứu tác động yếu tố đến kinh tế Mỹ chưa nhiều người Việt Nam thực nên chủ yếu chúng em tìm số nghiên cứu liên quan nước Tuy nhiên, hạn chế việc tìm kiếm tồn nội dung nghiên cứu, việc lược dịch hay trích dẫn, tổng hợp kiến thức chun ngành nên khơng tránh khỏi thiếu sót Về việc khắc phục khuyết tật hình, liệu tổng hợp số liệu theo chuỗi thời gian nên dễ xảy tượng đa cộng tuyến, khuyết tật sai số khơng có phân phối chuẩn Nhóm chưa đưa giải pháp khắc phục tồn vẹn Ở đa cộng tuyến, nhóm cho bỏ qua mục đích nghiên cứu, khuyết tật sai số khơng có phân phối chuẩn, ta tăng kích thước mẫu số liệu khơng tìm số liệu trước năm 1960 sau 2015 đầy đủ cho biến nên tạm thời nhóm chưa khắc phục cụ thể phương pháp Nội dung cấu trúc tiểu luận: Về bản, tiểu luận nhóm em gồm phần : Chương I: Cơ sở lý thuyết tăng trưởng kinh tế yếu tố tác động kể đến bao gồm: giá trị xuất khẩu, tổng tiết kiệm, vốn đầu tư tư nhân nước, giá trị xuất khẩu, chi tiêu phủ bao gồm khái niệm, định nghĩa, phương pháp tính, hình kinh tế nghiên cứu có liên quan Chương II: Xây dựng hình ước lượng: xác định hình tổng qt đồng thời tả chi tiết biến hình Chương III: Ước lượng, kiểm định hình: tiến hành hồi quy hình đưa kết quả, kiểm định lại tính đắn hình, đưa số giải pháp tác động đến tăng trưởng kinh tế Hoa Kỳ Trong trình thực hiện, hạn chế kiến thức lẫn kĩ năng, tiểu luận khơng thể tránh khỏi nhiều thiếu sót mà nhóm em hi vọng góp ý, nhận xét để chúng em cải thiện tốt Cuối cùng, chúng em xin chân thành cảm ơn hướng dẫn tận tình q trình học tập mơn Kinh tế lượng để nhóm em hoàn thành tiểu luận CHƯƠNG I CỞ SỞ LÝ THUYẾT VỀ TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ VÀ CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG Tổng quan tăng trưởng kinh tế 1.1 Khái niệm tăng trưởng kinh tế Tăng trưởng kinh tế gia tăng tổng sản phẩm quốc nội (GDP) tổng sản phẩm quốc gia (GNP) quy sản lượng quốc gia tính bình qn đầu người (PCI) khoảng thời gian định Tổng sản phẩm quốc nội (GDP, Gross Domestic Products) hay tổng sản phẩm nước giá trị tính tiền tất sản phẩm dịch vụ cuối sản xuất phạm vi kinh tế thời gian định (thường năm) Tổng sản phẩm quốc gia (GNP, Gross National Products) giá trị tính tiền tất sản phẩm dịch vụ cuối tạo công dân nước thời gian định (thường năm) Tổng sản phẩm bình quân đầu người tổng sản phẩm quốc nội (GDP) chia cho dân số 1.2 Đo lường tăng trưởng kinh tế Để đo lường tăng trưởng kinh tế dùng mức tăng trưởng tuyệt đối, tốc độ tăng trưởng kinh tế tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm giai đoạn Mức tăng trưởng tuyệt đối mức chênh lệch quy kinh tế hai kì cần so sánh Tốc độ tăng trưởng kinh tế theo GDP tính theo cơng thức: g = × 100% Trong đó: g tốc độ tăng trưởng kinh tế, số tương đối tính theo % (khơng có đơn vị), GDP số tuyệt đối (có đơn vị tính, dụ: USD) GDP thực GDP thực tế tính cơng thức: GDP thực = năm mức độ lạm phát khác nên cần chia cho số giá để tính GDP thực Quy kinh tế thể tổng sản phẩm quốc nội (GDP) tổng sản phẩm quốc gia (GNP) thu nhập bình qn đầu người Nếu quy kinh tế đo GDP (hay GNP) danh nghĩa có tốc độ tăng trưởng GDP (hay GNP) danh nghĩa Và ngược lại, quy kinh tế đo GDP (hay GNP) thực tế có tốc độ tăng trưởng GDP (hay GNP) thực tế Thông thường, tăng trưởng kinh tế dùng tiêu thực tế tiêu danh nghĩa Các lý thuyết tăng trưởng kinh tế 2.1 Lý thuyết cổ điển Smith Malthus Các nhà kinh tế cổ điển Adam Smith Malthus cho đất đai đóng vai trò định tăng trưởng kinh tế Trong Của cải dân tộc (1776), Adam Smith xem xét thời kì đất đai phân phát tự cho người nơng dân có gia tăng dân số, đất đai phân phát mở rộng khơng có yếu tố tư nên mức tăng trưởng sản lượng mức tăng trưởng dân số Tiền lương thực tế tính tồn thu nhập quốc dân khơng có địa tơ tiền trả lãi vốn Do đó, tiền lương thực tế tính sản lượng theo đầu người khơng thay đổi theo thời gian Đây gọi thời kì vàng son Cũng dựa quan điểm nhà dân số học Malthus thời kì đất đai đáp ứng nhu cầu tăng dân số kéo dài Đưa lí thuyết sách tiếng Bàn nguyên lý dân số xem xét ảnh hưởng tới tiến tương lai xã hội Lý thuyết dự báo kinh tế đạt tới mức sống vừa đủ để trì sống khơng tăng trưởng - Nội dung lí thuyết: Năng suất nơng nghiệp tăng diện tích đất nơng nghiệp mở rộng người có “đam mê cố hữu” sinh nhiều dẫn tới dân số nhân lên với cấp số nhân Khi khai thác hết diện tích đất đai, dân số tiếp tục tăng sản lượng lương thực thực phẩm tăng lên với cấp số cộng Nếu dân số tiếp tục tăng dẫn tới nạn đói, dịch bệnh chiến tranh để giành lương thực diễn dân số giảm, dẫn tới dài hạn mức sống thu nhập bình quân đầu người trì mức vừa đủ sống, kinh tế khơng tăng trưởng Như thấy, hai kỉ qua, dân số tăng lên gấp lần mức sống trung bình nâng cao lên nhiều Vậy sai lầm Malthus đâu? Malthus bỏ qua tiến công nghệ, ông khơng biết óc sáng tạo người vô hạn 2.2 Lý thuyết tăng trưởng trường phái Keynes Lý thuyết trọng cầu Keynes cho đầu tư làm tăng cầu đóng vai trò định đến quy việc làm ảnh hưởng đến sản lượng Ơng chủ trương khuyến khích nhà nước tăng đầu tư để kích thích tổng cầu thúc đẩy tăng trưởng Dựa vào tư tưởng trên, vào năm 1940, nhà nghiên cứu học người Anh Harrod nhà nghiên cứu người Mỹ Domar nghiên cứu độc lập đưa hình tăng trưởng gần giống Ở họ lượng hóa mối quan hệ tăng trưởng nhu cầu vốn, hình có tên hình Harrod – Domar hình Harrod – Domar coi tất yếu tố đầu đơn vị kinh tế phụ thuộc vào tổng số vốn đầu tư Mức tăng đầu tỉ lệ với đầu tư theo hệ số bất biến ICOR (Incremetal Capital-Output Ratio) hình tăng trưởng trường phái Keynes nguồn gốc tăng trưởng tích lũy tư bản, tăng trưởng kinh tế tương tác tiết kiệm đầu tư Đầu tư nhiều tăng trưởng lớn hình nhấn mạnh vai trò đầu tư với tư cách nguồn lực tăng trưởng Bên cạnh đó, hình có hạn chế định Thứ nhất, thực tế, hệ số ICOR số cố định theo thời gian, dài hạn, quan hệ tăng trưởng đầu tư khơng phải mối quan hệ tuyến tính, đầu tư nhiều mà khơng hiệu khơng có tăng trưởng Thứ hai, hình Harrod – Domar khơng xét đến vai trò vốn nhân lực bỏ qua hồn tồn đến tiến cơng nghệ 2.3 Lý thuyết tân cổ điển tăng trưởng kinh tế hình tăng trưởng tân cổ điển phát triển sở cơng trình nghiên cứu cơng bố giáo sư Solow tạp chí Quarterly Journal of Economics vào tháng năm 1956 giáo sư Swan tạp chí Economic Record vào tháng 11 năm 1956 nhiều nhà kinh tế gọi hình Solow–Swan Tuy nhiên, có lẽ hình Solow công bố sớm nên người ta coi Solow nhà tiên phong hình tăng trưởng kinh tế tân cổ điển người ta nhắc nhiều đến Solow Swan Trong hình này, Solow cho biết gia tăng tích lũy tư bản, lực lượng lao động tiến công nghệ tương tác với ảnh hưởng đến sản lượng Solow phân tích tăng trưởng cách tiếp cận hàm sản xuất , ông đưa vào hình hàm sản xuất ổn định với giả định: - Hiệu suất không đổi theo quy mô; - Tăng mức lao động thay đổi công nghệ xác định lực lượng bên ngồi kinh tế khơng chịu tác động biến kinh tế - Nền kinh tế cạnh tranh ln trạng thái tồn dụng nhân công Các nhà tăng trưởng kinh tế tân cổ điển nhấn mạnh đến vai trò tích lũy tư với ý nghĩa nhận mạnh tăng cường tư theo chiều sâu Đó q trình lượng tư bình qn đầu người cơng nhân tăng theo thời gian Sản lượng trung bình người cơng nhân sản xuất tăng lên số tư họ nắm giữ tăng lên Với giả định yếu tố khác không đổi, tăng cường tư theo chiều sâu làm tăng sản lượng công nhân, làm tăng sản phẩm biên người lao động làm giảm tỉ suất lợi tức tư Trạng thái ổn định dài hạn: Cân dài hạn hình tăng trưởng kinh tế tân cổ điển: Về dài hạn, kinh tế bước vào trạng thái ổn định, việc tăng cường tư theo chiều sâu trạng thái dừng, tiền lương thực tế khơng tăng, lợi tức tư lãi suất thực tế không thay đổi Lý thuyết tăng trưởng kinh tế tân cổ điển với tiên phong hình tăng trưởng Solow giải thích vai trò tích lũy tư tăng trưởng Giải thích cho nước có tỉ lệ tiết kiệm cao hơn, đầu tư nhiều có sản lượng mức thu nhập cao hình giải thích cho biết tốc độ tăng trưởng nước khác khác Tuy nhiên sở, khởi đầu cho nghiên cứu tăng trưởng hình đơn giản hóa nhiều phương diện thực bỏ qua nhiều yếu tố hình nêu tiến cơng nghệ nhân tố định tăng trưởng lại không nêu yếu tố quy định tiến công nghệ Ưu điểm hạn chế tăng trưởng kinh tế a.Ưu điểm Tăng trưởng kinh tế đóng vai trò quan trọng phát triển kinh tế, phát triển phồn thịnh mục tiêu phấn đấu quốc gia Tăng trưởng tạo điều kiện để nâng cao sở vật chất quốc gia, nâng cao mức sống người dân giáo dục, sức khỏe, y tế, …hay Robert Gordon, Paul Samuelson nói tăng trưởng cao tạo điều kiện chi tiêu cho quốc phòng phúc lợi xã hội nhiều Bên cạnh đó, nhìn thấy ưu điểm tăng trưởng kinh tế kích thích đổi mới, tạo động lực thúc đẩy, tính động, hiệu kĩ thuật, quản lí kinh tế; tính động, sáng tạo tư duy, … b.Hạn chế Tăng trưởng có mặt trái như: đe dọa ô nhiễm môi trường Vào năm 1970, mục tiêu tăng trưởng kinh tế bị trích với lí do: tăng trưởng kinh tế gắn liền với mở rộng sản xuất, nhà máy, xí nghiệp liền với ô nhiễm môi trường, phá hủy hệ sinh thái, làm cạn kiệt nguồn tài nguyên thiên nhiên tái tạo Tuy nhiên, tiến khoa học kĩ thuật ngày lo ngại khơng cần thiết, người khắc phục tình trạng Các nhà khoa học đưa nhiều giải pháp chống phá hủy tầng ozon, phát minh việc sử dụng nguồn lượng (năng lượng gió, lượng mặt trời, ) ngày đẩy mạnh Xét cặp giả thuyết: Từ kết trên, dùng kiểm định bình phương: = 11.528858 với p-value = P(Chi-square(20) > 11.528858) = 0.931339 = 0,05 =>Không bác bỏ H0: Nhận xét: Kết kiểm định phương sai sai số thay đổi phần dư hình hồi quy theo phương pháp White cho thấy khơng có tượng phương sai thay đổi hình hồi quy với mức ý nghĩa thống kê 5% phù hợp với giả thiết hình hồi quy tuyến tính cổ điển Kết quả: hình cho ước lượng tham số ước lượng không chệch ước lượng tốt nhất, có phương sai sai số nhỏ từ dẫn đến dự báo hiệu Việc phương sai tham số nhỏ dẫn đến kiểm định T kiểm định F dùng để kiểm định phù hợp hình đáng tin cậy 4.4 Kiểm định tự tương quan Nhận biết: Giả sử: sai số ngẫu nhiên tổng thể u i mắc khuyết tật tự tương quan Theo đó, u i thời điểm trước có ảnh hưởng tới ui thời điểm sau thay đổi theo thời gian nên ta thay ui thành ut Xét hình: (1) Coi (tự tương quan bậc 1) Ta có hình sau: Ước lượng hình (1) OLS, ta thu phần e t (phần ước lượng cho giá trị ) Thực hồi quy phụ hình OLS : Tiến hành kiểm định Breusch-Godfrey phần mềm Gretl, ta thu được: Hình 4.4 Kết tự tương quan kiểm định BG bậc Xét cặp giả thuyết Từ bảng kết quả, ta thấy: F=1.617664 với P-value = P(F(4,46) > 1.617664) = 0.186> =>Không bác bỏ H0: Nhận xét: Kết kiểm định tự tương quan hình hồi quy theo phương pháp Breusch-Godfrey test cho thấy khơng có tự tương quan bậc hình hồi quy với mức ý nghĩa thống kê 5% phù hợp với giả thiết hình hồi quy tuyến tính cổ điển Kết quả: Các ước lượng tuyến tính khơng chệch hiệu phương sai nhỏ dẫn đến kiểm định t F có hiệu 4.5 Kiểm định phân phối chuẩn sai số ngẫu nhiên Xét cặp giả thuyết Ta tiến hành kiểm định Jarque – Bera: Hình 4.5 đồ kiểm định biến bị bỏ sót RESET Ramsey Hình 4.6 Kết kiểm định biến bị bỏ sót RESET Ramsey Theo kết trên, JB= p-value = < =>Bác bỏ H0 Nhận xét: hình có phân phối nhiễu khơng chuẩn Cách khắc phục: Tăng kích thước mẫu số liệu Kiểm định giả thiết 5.1 Kiểm định hệ số hồi quy Giả thuyết: Sử dụng p-value: Nếu p-value < bác bỏ giả thiết H0 Nếu p-value > khơng bác bỏ giả thiết H0 Bảng kiểm định hệ số hồi quy Biến Xuất Tiết kiệm Hệ số hồi quy Giá trị P - value Kết 6045,21 5,03 -1900,75 0,005 < Có ý nghĩa thống kê Có ý nghĩa thống kê 699,243 0,2682 > -501,795 0,0651 > -1411,08 0,0188 < Đầu tư Chi tiêu phủ Chỉ số giá tiêu dùng Khơng có ý nghĩa thống kê Khơng có ý nghĩa thống kê Có ý nghĩa thống kê Nhận xét: Dựa vào giá trị thống kê ta kết luận hệ số hồi quy biến xuất khẩu, tiết kiệm, số giá tiêu dùng có ý nghĩa thống kê với mức ý nghĩa Hay nói cách khác biếnảnh hưởng đến GDP Hoa Kỳ 5.2 Kiểm định phù hợp hình Kiểm định nhằm xem xét trường hợp tham số biến độc lập đồng thời xảy có xảy khơng Giả thuyết thống kê: Có Dựa theo kết hồi quy ta có: F(5,50) = 74,63674 P-value (F) = 5,46 < Do đó, bác bỏ giả thuyết H0, chấp nhận giả thuyết H1 Như vậy, hình hồi quy phù hợp Ước lượng khoảng tin cậy giải thích t ( 50; 0,25) = 2,009 coefficient Std error 95% confidence interval (-12143,8; 75205,8) p-value Const 31531,0 21744,3 EXP 6045,21 1048,31 (3939,62; 8150,81) 5,03 SAVING -1900,75 647,334 (-3200,96; -600,543) 0,0050 INV 699,243 624,471 (-555,044; 1953,53) 0,2682 GOV -501,795 266,079 (-1036,23; 32,6409) 0,0651 CPI -1411,08 581,015 (-2578; -244,073) 0,0188 0,1533 Nhận xét: Khoảng tin cậy ϵ (3939,62; 8150,81) nên xuất khẩu( EXP) tăng 1% GDP tăng 3939,62 đến 8150,81 đơn vị với điều kiện khác không đổi => Mối quan hệ xuất với GDP mối quan hệ thuận chiều Khoảng tin cậy ϵ (-3200,96; -600,543) nên tiết kiệm ( SAVING) tăng 1% GDP giảm khoảng -600,543 đến -3200,96 đơn vị với điều kiện khác không đổi=> Mối quan hệ tiết kiệm với GDP mối quan hệ ngược chiều Khoảng tin cậy ϵ (-555,044; 1953,53) nên tổng đầu tư tư nhân nước tăng 1% GDP tăng khoảng -555,044 đến 1953,53 đơn vị với điều kiện khác không đổi => Mối quan hệ đầu tư với GDP mối quan hệ thuận chiều Khoảng tin cậy ϵ (-1036,23; 32,6409) tiêu phủ tăng l% GDP giảm khoảng -1036,23 đến 32,6409 đơn vị với điều kiện khác không đổi => Mối quan hệ chi tiêu phủ với GDP mối quan hệ ngược chiều Khoảng tin cậy ϵ (-2578; -244,073) nên số giá tiêu dùng tăng đơn vị GDP giảm khoảng -2579 đến -244,073 đơn vị với điều kiện khác không đổi => Mối quan hệ số giá tiêu dùng GDP mối quan hệ ngược chiều Giải pháp Sau phân tích số liệu nhận thấy đầu tư tư nhân nước, tỷ lệ tiết kiệm, chi tiêu phủ, giá trị xuất số giá tiêu dùng yếu tố có tác động không nhỏ đến tăng trưởng kinh tế Hoa tăng trưởng mục tiêu hàng đầu quốc gia Vậy sở kết nghiên cứu trên, chúng em có kiến nghị giải pháp sau để giúp kinh tế số giới tăng trưởng bền vững • Về đầu tư tư nhân nước Trong điều kiện yếu tố khác không đổi, đầu tư tư nhân nước tăng tăng trưởng kinh tế trung bình tăng lên ngược lại Mỹ cần có sách, khuyến khích để thu hút đầu tư tư nhân vào ngành kinh tế trọng điểm Thứ nhất: Cần tạo khoản tiết kiệm đầu tư tiết kiệm hộ gia đình Thứ hai: Mở rộng địa bàn thu hút đầu tư tư nhân ngồi nước, tạo mơi trường kinh doanh thuận lợi, cạnh tranh lành mạnh, đa dạng hóa loại hình đầu tư, áp dụng sách ưu đãi phù hợp Thứ ba: Không ngừng cải thiện, nâng cao hiệu quả, sức cạnh tranh môi trường đầu tư tư nhân nước Hồn thiện hệ thống pháp lí, khuyến khích đầu tư tư nhân nước ngồi • Về tiết kiệm Dựa vào số liệu quan sát nghiên cứu trên, thấy tỉ lệ tiết kiệm có ảnh hưởng không nhỏ đến tăng trưởng kinh tế Cụ thể, tiết kiệm nước tăng đơn vị tổng sản phẩm quốc nội giảm đến 1900.75 đơn vị yếu tố khác không đổi ngược lại Tuy nhiên tùy thuộc vào kinh tế mà ta cần có biện pháp thích hợp giảm tỷ lệ tiết kiệm Với Hoa Kỳ, nên có thêm biện pháp để thu hút thêm dòng vốn chảy vào tăng tỷ giá thực, làm tăng sức mua giảm tiết kiệm hộ gia đình Dòng vốn làm giảm lãi suất tiêu chuẩn tín dụng, điều khuyến khịch hộ gia đình giàu có chi tiêu mạnh tay Nhưng điều tạo hiệu ứng giàu có (wealth effect), ngoại tệ đổ vào bất động sản khiến hộ gia đình tự nhiên trở nên giàu có • Về chi tiêu Chính phủ Dựa vào số liệu quan sát nghiên cứu trên, thấy tổng tiết kiệm nước có ảnh hưởng khơng nhỏ đến tăng trưởng kinh tế Cụ thể, chi tiêu phủ tăng đơn vị tổng sản phẩm quốc nội giảm đến 501.795 đơn vị yếu tố khác không đổi ngược lại Thứ nhất: Điều chỉnh chương trình an sinh xã hội: Nếu không tiến hành cắt giảm chi tiêu công Mỹ thật đối mặt với khủng hoảng nợ vào năm 2020, khoản chi cho chăm sóc y tế lương hưu tăng mạnh tình trạng già hóa dân số Hiện nay, tỷ lệ người lao động/số người hưu 3/1 (ba người làm việc nuôi bốn người), dân số độ tuổi niên giảm nhanh chóng năm tới, tỷ lệ giảm 1,5/1 1/1 Hiện nay, ngân sách Mỹ chi trả cho người dân 65 tuổi tới 26 nghìn USD/năm Như vậy, khơng có thay đổi triệt để ba chương trình chăm sóc y tế, hỗ trợ y tế an sinh xã hội chiếm hết ngân sách Mỹ 25 năm tới Thứ hai: Cắt giảm chi tiêu quốc phòng, quân Thứ ba: Tái cấu trúc khu vực công: Mỹ cần cải cách tài mạnh mẽ để tái cấu trúc khu vực cơng • Về xuất Dựa vào số liệu quan sát nghiên cứu trên, thấy tổng giá trị xuất có ảnh hưởng không nhỏ đến tăng trưởng kinh tế Cụ thể, tiết kiệm nước tăng đơn vị tổng sản phẩm quốc nội giảm đến 6045.21 đơn vị yếu tố khác khơng đổi Hoa Kỳ cần tiếp tục tăng cường xuất mặt hang chủ lực, đặc biệt dầu mỏ, khí đốt, than đá cho thị trường toàn giới nhờ kỹ thuật khai thác “dầu đá phiến”, đồng thời phát triển lượng hạt nhân lượng tái tạo, phong điện điện Mặt Trời nhóm hang tiêu dung, máy móc tự động • Về số giá tiêu dùng: Tác động số giá tiêu dùng đến tăng trưởng vấn đề tranh cãi khó dự đốn cách xác với trường hợp Tuy nhiên, bản, số CPI tăng thấp xem điều kiện cho sản xuất kinh doanh ổn định yếu tố GDP tăng trưởng Nếu CPI thấp tạo điều kiện cho người dân gửi tiền vào hệ thống ngân hàng trực tiếp đầu tư cho sản xuất Nhưng khả huy động ngân hàng khơng tốt Ngân hàng Nhà nước tăng mức lãi suất huy động Cho nên CPI tăng thấp yếu tố ngân hàng nhà nước thực sách Do đó, ngân hàng nhà nước can thiệp việc thực sách tiền tệ mở rộng thắt chặt, hay hạ lãi suất ngân hàng để phục vụ mục tiêu ổn định kinh tế đạt mức tăng trưởng kinh tế bền vững phủ Con số điều chỉnh cụ thể phụ thuộc vào nhu cầu tín dụng kinh tế nào, phụ thuộc vào khả huy động hệ thống ngân hàng thương mại phụ thuộc vào CPI KẾT LUẬN  Kinh tế Hoa Kỳ kinh tế hỗn hợp nhiều thành phần, với sức ảnh hưởng lớn kinh tế tồn cầu Tăng trưởng kinh tế Mỹ có xu hướng ổn định chậm dần thay bùng nổ, nhiên nước có tăng trưởng cao giới Dựa sở lý thuyết nhân tố kinh tế ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế kết nghiên cứu thực nghiệm giới, đồng thời để phù hợp với điều kiện kinh tế thông tin, tiểu luận chọn biến gồm: tổng giá trị xuất khẩu, số giá tiêu dùng CPI, tổng tiết kiệm, chi tiêu phủ, tổng đầu tư tư nhân nước để xem xét ảnh hưởng nhân tố đến tăng trưởng kinh tế Mỹ giai đoạn từ năm 1960 đến năm 2015 Những kết nghiên cứu cho nhìn rõ ràng tương đối đầy đủ tác động biến kinh tế đến tăng trưởng kinh tế Kết hình Gretl thu cho thấy hai biến tổng đầu tư tư nhân nước tổng giá trị xuất tác động thuận chiều lên GDP; ba biến chi tiêu phủ, tổng tiết kiệm (saving ), số giá tiêu dùng có tác động ngược chiều lên GDP Kết phù hợp với lý thuyết nghiên cứu thực nghiệm trước Ngoại trừ biến tổng đầu tư tư nhân chi tiêu phủ biến khác hình có ý nghĩa mặt thống kê với độ tin cậy 95% Cuối cùng, tiểu luận kiến nghị thêm số giải pháp tác động đến tăng trưởng kinh tế Hoa Kỳ thông qua biến độc lập nghiên cứu hình TÀI LIỆU THAM KHẢO - GS.TS Nguyễn Quang Dong, TS Nguyễn Thị Minh ( 2012) Giáo trình Kinh tế lượng, Nhà xuất Đại học Kinh tế quốc dân - Christopher Conte Albert R.Karr (2003) Khái quát kinh tế Mỹ, Nhà xuất Chính trị quốc gia - Ralph Landau Nathan Rosenberg (1988) Strategies for U.S Economic Growth, National Academy Press, Washington D.C - The council of economic advisers (October 1995) Supporting Research and Development to Promote Economic Growth: The Federal Government's Role - PGS TS Nguyễn Văn Cơng (2012) Giáo trình Lí thuyết kinh tế mơ, Nhà xuất Kinh tế quốc dân - Trương Bá Hiển Bản chất vai trò đầu tư kinh tế, Thư viện Học liệu Mở Việt Nam (VOER) - TS Phạm Thế Anh (2008) Chi tiêu phủ tăng trưởng kinh tế:khảo sát lý luận tổng quan Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế Chính sách, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội - ThS Nguyễn Thị Thu Thủy (2014) Tác động xuất hàng hóa tới tăng trưởng kinh tế Việt Nam, Trường Đại học Kinh tế quốc dân - Trang web Ngân hàng giới: https://data.worldbank.org/indicator/NE.EXP.GNFS.ZS?locations=US https://data.worldbank.org/indicator/NY.GNS.ICTR.ZS https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD? locations=CNDULIEUEXCEL1-US https://data.worldbank.org/indicator/NE.CON.GOVT.CD?locations=US - Trang web Federal Reverse Bank of St.Louis: https://fred.stlouisfed.org/series/GPDI#0 PHỤ LỤC: BẢNG SỐ LIỆU TỔNG HỢP YEAR 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 GDP 3007,123 3066,563 3243,843 3374,515 35373,941 3827,527 4146,317 4336,427 4695,923 5032,145 5246,884 5623,444 6109,926 6741,332 7242,441 7820,065 8611,402 9471,306 10587,286 11695,554 12597,668 13993,167 14438,976 15561,426 17134,286 18269,422 19115,053 20100,859 21483,233 22922,437 23954,479 24405,165 25492,952 26464,853 27776,636 28782,175 30068,231 31572,69 32949,198 34620,929 36449,855 37273,618 38166,038 39677,198 41921,81 44307,921 46437,067 48061,538 48401,427 47001,555 48373,879 49790,665 51450,122 52787,027 54598,551 EXP 4,97 4,9 4,809 4,87 5,104 4,989 5,108 5,048 5,082 5,089 5,55 5,392 5,524 6,669 8,177 8,213 7,963 7,639 7,93 8,743 9,809 8,506 8,467 7,614 7,483 6,976 6,993 7,473 8,464 8,913 9,229 9,636 9,681 9,519 9,864 10,606 10,711 11,08 10,485 10,268 10,665 9,666 9,132 9,038 9,625 9,996 10,655 11,498 12,514 11,012 12,378 13,574 13,607 13,639 13,656 SAVING 23,312 23,344 23,752 23,931 24,122 24,623 24,745 23,662 23,083 23,921 21,507 21,428 22,053 23,736 22,634 20,872 21,427 22,173 23,386 23,487 22,175 23,369 21,838 19,847 21,963 20,394 18,985 19,624 20,634 19,758 18,774 18,836 17,707 17,058 17,585 18,731 19,602 20,792 21,335 20,825 20,684 19,552 18,212 17,376 17,562 17,938 19,187 17,348 15,496 14,437 15,181 15,789 17,801 18,364 19,274 INV 15,921 15,374 16,030 16,176 16,360 17,426 17,693 16,560 16,647 17,020 15,809 16,849 17,800 18,677 17,721 15,234 17,210 19,012 20,297 20,505 18,516 19,657 17,369 17,523 20,294 19,087 18,501 18,320 17,837 17,669 16,614 15,296 15,492 16,090 17,191 17,191 17,680 18,534 19,092 19,503 19,774 18,157 17,535 17,618 18,547 19,300 19,347 18,260 16,474 13,025 14,039 14,434 15,548 16,213 16,768 GOV 35,835 36,759 37,222 38,221 38,117 38,407 39,210 40,917 41,009 41,467 43,609 45,578 47,753 50,899 55,287 60,154 57,827 58,245 60,755 62,576 65,735 60,448 59,043 55,250 50,235 49,068 55,643 59,877 60,746 57,052 63,411 65,630 65,958 63,716 63,018 66,584 63,951 59,182 55,892 54,580 52,270 51,431 52,833 57,380 60,114 60,562 61,417 65,776 72,566 74,797 76,557 80,642 78,285 77,828 74,835 CPI 1,4 1,35 1,245 1,088 1,504 1,92 2,899 3,151 4,367 4,958 2,211 5,078 4,329 5,442 8,983 9,261 5,489 6,203 7,021 8,256 9,019 9,336 6,204 3,948 3,2 2,018 2,551 3,501 3,888 3,699 3,329 2,28 2,379 2,128 2,086 1,826 1,712 1,085 1,53 2,276 2,279 1,535 1,994 2,75 3,218 3,072 2,661 1,962 0,759 1,221 2,065 1,842 1,615 1,79 1,076 ĐÁNH GIÁ THÀNH VIÊN Diệu Linh Diệu Linh Hồng 10 Lam Đàm Linh Nguyễn Hoài Hoàng Anh Minh Anh Hồng Lam 10 Đàm Linh 10 10 Nguyễn Hoài 9,5 9,5 Hoàng Anh 9,5 9,5 Minh Anh 9 ... Gợi ý, đề xuất số biện pháp tác động đến biến vĩ mô nhằm tác động đến tăng trưởng kinh tế Hoa Kì Đối tượng phạm vi nghiên cứu: Đối tượng nghiên cứu: Sự ảnh hưởng biến kinh tế vĩ mô giá trị xuất... Cơ sở lý luận ảnh hưởng nhân tố chọn đến tăng trưởng kinh tế Dựa sở lí thuyết tăng trưởng nghiên cứu trước đây, ta xác định có tác động nhiều biến kinh tế vĩ mô đến tăng trưởng kinh tế như: đất... tăng trưởng kinh tế Hoa Kỳ đáng kinh ngạc Vậy điều tạo nên tăng trưởng ? Để hiểu rõ tăng trưởng thần kỳ Hoa Kỳ, chúng em định chọn đề tài: “ Các nhân tố tác động đến tăng trưởng kinh tế Hoa Kỳ
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiểu luận kinh tế lượng thiết lập mô hình nghiên cứu ảnh hưởng của một số biến vĩ mô đến tăng trưởng kinh tế hoa kỳ, Tiểu luận kinh tế lượng thiết lập mô hình nghiên cứu ảnh hưởng của một số biến vĩ mô đến tăng trưởng kinh tế hoa kỳ, CHƯƠNG I. CỞ SỞ LÝ THUYẾT VỀ TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ VÀ CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG, Các lý thuyết tăng trưởng kinh tế, Cơ sở lý luận về những ảnh hưởng của các nhân tố đã chọn đến tăng trưởng kinh tế, CHƯƠNG II. XÂY DỰNG MÔ HÌNH ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ CHỈ TIÊU VĨ MÔ ĐẾN TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ HOA KỲ, CHƯƠNG III. ƯỚC LƯỢNG, KIỂM ĐỊNH MÔ HÌNH, SUY DIỄN THỐNG KÊ VÀ ĐỀ RA MỘT SỐ GIẢI PHÁP, Kiểm định và khắc phục các khuyết tật của mô hình, Ước lượng khoảng tin cậy và giải thích

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay