Khảo sát độ hài lòng của học sinh đối với dịch vụ đào tạo dành cho trẻ khuyết tật tại các trường THCS hoà nhập ở hà nội

157 15 0
  • Loading ...
1/157 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/03/2019, 10:10

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN CƠNG TRÌNH THAM GIA XÉT GIẢI GIẢI THƯỞNG “TÀI NĂNG KHOA HỌC TRẺ VIỆT NAM” NĂM 2015 Tên cơng trình: Khảo sát hài lòng học sinh dịch vụ đào tạo dành cho trẻ khuyết tật trường THCS hòa nhập Nội Thuộc nhóm ngành khoa học: KD2 Nhóm sinh viên: Ngơ Tuấn Anh, Ngơ Ngọc Anh, Bùi Minh Hồng Lớp, Khoa: EBBA - 5A Năm thứ: 2/3,5 năm đào tạo Ngành học: Quản trị kinh doanh tiếng Anh Người hướng dẫn: PGS TS Trần Thị Vân Hoa NỘI, 2015 MỤC LỤC DANH MỤC BẢNG Bảng Các tiêu chí đo lường hài lòng học sinh chương trình THCS hòa nhập Nội Bảng 3.1 Ba trường THCS hồ nhập Nội có chương trình giáo dục dành cho trẻ khuyết tật lựa chọn để tiến hành điều tra Bảng 3.2 Tỉ lệ học sinh tham gia khảo sát theo giới tính Bảng 3.3 Số học sinh tỉ lệ tham gia khảo sát theo sở giáo dục Bảng 3.4 Số học sinh tỉ lệ tham gia khảo sát theo khối lớp Bảng 3.5 Số học sinh tỉ lệ tham gia khảo sát theo quy mô lớp học Bảng 3.6 Kết kiểm định thang đo độ tin cậy Bảng 3.7 Kết phân tích nhân tố khám phá Bảng 3.8 Điểm trung bình biến nhân tố “Chương trình đào tạo” Bảng 3.9 Điểm trung bình biến nhân tố “Đội ngũ giáo viên” Bảng 3.10 Điểm trung bình biến nhân tố “Đội ngũ cán hỗ trợ” Bảng 3.11 Điểm trung bình biến nhân tố “Cơ sở vật chất” Bảng 3.12 Điểm trung bình biến nhân tố “Chương trình bổ trợ dành cho trẻ em khuyết tật” Bảng 3.13 Kết hồi quy biến thỏa mãn theo biến độc lập Bảng 3.14 Khoảng cách nhân tố DANH MỤC HÌNH VÀ BIỂU ĐỒ Biểu đồđồ trình nghiên cứu Biểu đồ 2.1 Các yếu tố ảnh hưởng đến vấn đề trẻ khuyết tật Biểu đồ 2.2 Mơ hình số hài lòng khách hàng Mỹ Biểu đồ 2.3 Mơ hình nghiên cứu hài lòng sinh viên Biểu đồ 2.4 Mơ hình yếu tố ảnh hưởng đến hài lòng khách hàng dịch vụ đào tạo dành cho trẻ khuyết tật trường THCS hòa nhập Biểu đồ 3.1 Tỉ lệ học sinh tham gia khảo sát theo giới tính Biểu đồ 3.2 Tỉ lệ học sinh tham gia khảo sát theo sở giáo dục Biểu đồ 3.3 Tỉ lệ học sinh tham gia khảo sát theo khối lớp Biểu đồ 3.4 Tỉ lệ tham gia khảo sát theo quy mô lớp học Biểu đồ 3.5 Điểm trung bình biến nhân tố “Chương trình đào tạo” Biểu đồ 3.6 Điểm trung bình biến nhân tố “Đội ngũ giáo viên” Biểu đồ 3.7 Điểm trung bình biến nhân tố “Đội ngũ cán phục vụ hỗ trợ đào tạo” Biểu đồ 3.8 Điểm trung bình biến nhân tố “Cơ sở vật chất” Biểu đồ 3.9 Điểm trung bình biến nhân tố “Chương trình bổ trợ” Biểu đồ 3.10 Khoảng cách nhân tố Biểu đồ 3.11 Khoảng cách Thực trạng Mong đợi nhân tố DANH MỤC VIẾT TẮT STT Từ viết tắt Ý nghĩa CLC Chất lượng cao CSVC Cơ sở vật chất DNGV Đội ngũ giáo viên GD&ĐT Giáo dục Đào tạo GD-ĐT Giáo dục đào tạo HCM Hồ Chí Minh HDBT Hoạt động bổ trợ HL Học liệu HP Học phí 10 HS Học sinh 11 NDCT Nội dung chương trình 12 PPGD Phương pháp giảng dạy 13 THCS Phổ thông sở 14 THCS Trung học sở 15 THCS Trung học phổ thông 16 TM Thỏa mãn 17 TNCS Thanh niên cộng sản 18 TP Thành phố 19 UBND Ủy ban nhân dân CHƯƠNG GIỚI THIỆU CHUNG VỀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU SỰ CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI Giáo dục tất yếu tố truyền tải nhằm tác động lên cách tư duy, hành xử cách làm việc người Một giáo dục tốt, ý thức giáo dục tiến đóng vai trò vơ quan trọng tổ chức xã hội Tựa lời Nelson Mandela, vị anh hùng dân tộc giải phóng Nam Phi nói: “Giáo dục khí mạnh mẽ để thay đổi giới” Trên giới nói chung Việt Nam nói riêng, giáo dục vững mạnh ln chìa khóa dẫn đến cánh cửa thịnh vượng phát triển bền chặt quốc gia, dân tộc Chính vậy, Việt Nam giai đoạn đẩy mạnh cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước hội nhập quốc tế, nguồn lực người trở nên có ý nghĩa quan trọng hết, định thành công công phát triển đất nước Vì lý đó, việc nâng cao chất lượng dịch vụ đào tạo, giáo dục ngày có vai trò nhiệm vụ then chốt việc xây dựng hệ người Việt Nam mới, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội Hơn hết, cắp sách đến trường mơ ước trẻ em khắp miền Tổ quốc Tuy nhiên, trẻ em khuyết tật Việt Nam nói chung thành phố Nội nói riêng, thực ước mơ tưởng chừng giản dị, đời thường lại gặp trở ngại Tại Việt Nam, 1.6 triệu trẻ em sinh năm, có đến gần 20% số trẻsinh không may mắn bị dị tật bẩm sinh Không gặp khó khăn đời sống sinh hoạt thường nhật mà em có hạn chế định khi hòa nhập giao tiếp với giới xã hội bên Việc kiến tạo cho trẻ em khuyết tật môi trường phù hợp để phát triển cách tốt điều vô quan trọng việc xây dựng mơ hình giáo dục tồn diện tồn quốc gia Hưởng ứng lời động viên đạo Phó Thủ tướng Đức Đam, nhiều Bộ Lao động – Xã hội Bộ Giáo dục & Đào tạo đề nhiều sách nhằm bảo vệ quyền lợi, lợi ích nâng cao trình độ giảng dạy sở vật chất giáo dục đào tạo dành cho trẻ em khuyết tật Hiện nay, địa bàn Nội có khoảng 14 sở giáo dục đào tạo dành cho trẻ khuyết tật (khiếm thính, khiếm thị dị tật khác …) cấp Tiểu học, THCS hay dạy nghề vào hoạt động nhiều năm trường Tiểu học Hồ nhập Bình Minh (Đơng Anh, Nội), trường THCS Xã Đàn (Đống Đa, Nội) hay Trung tâm dạy nghề cho trẻ Câm, Điếc (Gia Lâm, Nội) … nhằm đáp ứng cho nhu cầu dạy học giáo viên, phụ huynh đặc biệt em học sinh khuyết tật Có thể nói, bậc THSC em nhỏ khuyết tật bước chuyển tiếp quan trọng nhằm chuẩn bị cho việc học nghề sau đó, giúp em trang bị tảng công cụ giao tiếp thông thường để tiến tới môi trường học tập, làm việc cao Về phương diện khách quan, nhìn chung, việc thành lập sở giáo dục cấp THCS dành cho trẻ khuyết tật Nội đạt thành công định giảm thiểu thành kiến xã hội, giúp em hòa nhập với giới bên ngoài, tiếp nhận kiến thức khoa học trang bị cho kỹ sống cần thiết cho việc đào tạo công việc chuyên sau Tuy nhiên, đánh phương diện chủ quan từ phía người “sử dụng” dịch vụ đào tạo giáo viên, phụ huynh em học sinh khuyết tật, hạn chế điều tránh khỏi Đối với bậc phụ huynh, người kề cận, theo sát chịu trách nhiệm chi trả học phí học sinh khuyết tât, họ chưa thực tin tưởng bị thuyết phục số với kết mà trường THCS Nội dành cho trẻ khuyết tật thực được, đặc biệt nội dung cách soạn thảo chương trình học riêng biệt em nhỏ Đối với em học sinh khuyết tật, người trực tiếp sử dụng dịch vụ đào tạo này, việc học tập trọng đến kiến thức trường, lớp mà thiếu kỹ sống thiết thực chưa xóa bỏ hồn tồn mặc cảm thân em giao tiếp Việc giao lưu, tiếp xúc hoà nhập với tạo khoảng cách đáng kể làm em trở nên e rè, thiếu tự tin đối diện làm việc môi trường ngồi hồ nhập Vì lý trên, nhận thấy tầm quan trọng việc hoàn thiện mơ hình đào tạo riêng, phù hợp dành cho trẻ em khuyết tật Việc thay đổi nâng cao chất lượng giáo dục dành cho đối tượng trẻ khuyết tật trường THCS Nội không việc mang tính cần thiết cấp bách mà thơng q giúp đáp ứng hài lòng “khách hàng” dịch vụ đào tạo phụ huynh trẻ em khuyết tật mà góp phần mang lại ích lợi giáo dục cho tồn xã hội việc xây dựng giáo dục hòa nhập, bình đẳng tồn diện, qua thúc đẩy kinh tế phát triển hiệu hưng thịnh tồn thể quốc gia, dân tộc Chính lý nêu cho thơi thúc nhóm nghiên cứu thực đề tài “KHẢO SÁT MỨC ĐỘ HÀI LÒNG CỦA HỌC SINH ĐỐI VỚI DỊCH VỤ ĐÀO TẠO DÀNH CHO TRẺ KHUYẾT TẬT TẠI CÁC TRƯỜNG THCS HÒA NHẬP NỘI” đến với thi “Tài Khoa học trẻ Viêt Nam 2014” MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU Mục tiêu nghiên cứu nhằm: - Làm rõ yếu tố đánh giá mức độ hài lòng học sinh dịch vụ đào tạo dành cho trẻ khuyết tật trường THCS Hoà nhập Nội - Phân tích yếu tố lý ảnh hưởng đến mức độ hài lòng học sinh dịch vụ đào tạo dành cho trẻ khuyết tật trường THCS Hòa nhập Nội - Những gợi ý nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ đào tạo dành cho trẻ em khuyết tật trường THCS Hòa nhập Nội dành cho đối tượng sử dụng nghiên cứu CÂU HỎI NGHIÊN CỨU Để thực mục tiêu đặt ra, nghiên cứu cần trả lời câu hỏi sau: - Tiêu chí dùng để đánh giá mức độ hài lòng em học sinh dịch vụ đào đạo dành cho trẻ khuyết tật trường THCS Hòa nhập Nội? - Thực trạng mức độ hài lòng em học sinh dịch vụ đào đạo dành cho trẻ khuyết tật trường THCS Hòa nhập Nội? - Gợi ý cần thiết cho người sử dụng nghiên cứu nhằm nâng cao mức độ hài lòng em học sinh dịch vụ đào đạo dành cho trẻ khuyết tật trường THCS Hòa nhập Nội? PHẠM VI VÀ ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU - Đối tượng nghiên cứu: Mức độ hài lòng em học sinh dịch vụ đào đạo dành cho trẻ khuyết tật 03 trường THCS Hoà nhập Nội: THCS Nguyễn Đình Chiểu, THCS Dạy trẻ Câm, Điếc Nhân Chính – Nội THCS Xã Đàn Lý lựa chọn trường THCS trên: + Đây trường THCS Hoà nhập tiêu biểu địa bàn Thành phố Nội 10 + Đây số trường có kinh nghiệm dày dặn việc hoạt động áp dụng chương trình học Hoà nhập dành cho đối tượng trẻ em khuyết tật - Đối tượng điều tra: Học sinh học tập trường dành cho trẻ em khuyết tật chuyên gia trực tiếp tham gia vào trình đào tạo 03 trường THCS Hoà nhập nêu - Nội dung nghiên cứu: Đánh giá mức độ hài lòng “khách Lý thuyết hài lòng khách hàng Đặc điểm trẻ khuyết Đặc điểm tật dịch vụ đào tạo dành cho trẻ kh hàng” sử dụng dịch vụ (các trẻ em khuyết tật) thông qua việc so sánh kết điều tra thực tế với kết mong đợi trường THCS - Thời gian thực hiện: Từ tháng 12/2014 đến tháng 4/2015 - Địa điểm: THCS Nguyễn Đình Chiểu, THCS Dạy trẻ Câm, Điếc Nhân Chính – Xã Đànhọc sinh dịch vụ đào tạo dành cho trẻ khuyết tật Tiêu chí đánh giá Nội mứcvàđộTHCS hài lòng PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 5.1 Các bước nghiên cứu Thiết kế câu hỏi vấn Thiết kế câu hỏi điều tra a) Quy trình nghiên cứu: trình kéo dài tháng (từ 12/2014 đến 4/2015) trải qua giai đoạn: - Xác định tài nghiênvấn cứu Tiến đề hành Tiến hành điều tra - Đề Đề cương tóm tắt - Hình thành sở lý luận mơ hình nghiên cứu - Thu thập số liệu thực tế - Xử lý số liệu thơng tin Những điểm hài lòng, chưa hài lòng nguyên nhân - Phân tích số liệu - Kết luận đưa giải pháp phù hợp b) Các bước nghiên cứu độ tin cậy biến điều tra phân tích thực trạng mức độ hài lòng học sinh dịch vụ đào tạo dà n nghị đề xuất dành cho người sử dụng nghiên cứu nhằm hoàn thiện chất lượng dịch vụ đào tạo dành cho 143 Total Variance Explained Extraction Sums of Squared Loadings Initial Eigenvalues Comp onent 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Total 6.337 2.842 2.285 1.796 1.669 1.436 1.311 1.164 1.100 955 785 678 628 469 430 406 314 289 246 207 179 132 131 091 072 050 % of Variance 24.374 10.932 8.787 6.906 6.417 5.524 5.043 4.477 4.230 3.672 3.019 2.609 2.415 1.804 1.654 1.560 1.208 1.112 946 795 688 509 504 348 278 191 Cumulative % 24.374 35.305 44.092 50.998 57.416 62.940 67.983 72.460 76.690 80.361 83.380 85.989 88.404 90.208 91.862 93.422 94.630 95.742 96.688 97.483 98.171 98.679 99.184 99.532 99.809 100.000 Extraction Method: Principal Component Analysis Total 6.337 2.842 2.285 1.796 1.669 % of Variance 24.374 10.932 8.787 6.906 6.417 Cumulative % 24.374 35.305 44.092 50.998 57.416 Rotation Su Total 3.646 3.457 3.150 2.522 2.154 144 Hệ số EFA lần 145 Rotated Component Matrixa B2 B3 B4 B5 B8 B9 C1 C3 C4 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 E1 E2 E3 E4 A B C D Component 558 648 646 673 576 747 794 638 507 774 688 588 504 527 700 677 565 560 536 705 779 548 587 627 700 618 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization a Rotation converged in iterations 146 PL15 Kết hồi quy biến thỏa mãn theo biến độc lập Model Summary Std Error Mode l R 714a R Adjusted R of the Square Square Estimate 510 479 72180643 a Predictors: (Constant), time, REGR factor score for analysis 1, REGR factor score for analysis 1, REGR factor score for analysis 1, REGR factor score for analysis 1, REGR factor score for analysis 1, sex 147 ANOVAb Model Sum of Squares Mean Square df Regressio n 54.550 Residual 80.450 130 135.000 135 Total F Sig 10.910 17.630 000a 619 a Predictors: (Constant), REGR factor score for analysis 4, REGR factor score for analysis 4, REGR factor score for analysis 4, REGR factor score for analysis 4, REGR factor score for analysis b Dependent Variable: REGR factor score for analysis Coefficientsa Unstandardized Coefficients Model (Constant) B Std Error Standardize d Coefficients Beta t Sig .000 1.000 -8.430E18 067 Chuong trinh dao tao 244 068 244 3.607 000 Doi ngu Giao vien 361 068 361 5.330 000 Doi ngu can bo phuc vu va ho tro gia duc 325 068 325 4.802 000 Co so vat chat 150 068 150 2.221 028 Chuong trinh bo tro 293 068 293 4.327 000 a Dependent Variable: Do hai long chung 148 149 PHỤ LỤC 2: PHIẾU KHẢO SÁT HỌC SINH Phiếu khảo sát hài lòng người dân sử dụng dịch vụ dịch vụ đào tạo trường THCS Hòa nhập Nội dành cho trẻ khuyết tật Kính chào Quí vị phụ huynh bạn học sinh! Nhóm sinh viên nghiên cứu khoa học trường ĐH Kinh tế Quốc dân tiến hành khảo sát hài lòng người dân dịch vụ đào tạo trường THCS Hòa nhập dành cho trẻ khuyết tật Nội Phiếu điều tra sử dụng cho mục đích nghiên cứu nhằm đề xuất giải pháp nâng cao hài lòng người dân sử dụng dịch vụ trường THCS Hòa nhập dành trẻ khuyết tật Nội Chúng cam kết bảo mật thông tin cá nhân người khảo sát Xin trân trọng cảm ơn! I - II Các thông tin chung người điền phiếu: Hãy đánh dấu vào thích hợp: Giới tính: □ Nam □ Nữ Đối tượng điền phiếu: □ Phụ huynh □ Học sinh Thời gian học sử dụng dịch vụ trường: □ năm □ – năm □ năm Khảo sát mức độ hài lòng người dân Hãy đánh dấu vào mức độ hài lòng Quí phụ huynh/ em học sinh bạn dịch vụ cung cấp theo khía cạnh bảng sau với thang điểm đánh giá từ đến Trong đó: - Mức độ hài lòng thấp  - Mức độ hài lòng cao 150 (Hồn tồn khơng hài lòng) (Hồn tồn hài lòng) ST T THỰC TRẠNG MONG ĐỢI chương trình đào tạo dành CÁC YẾU TỐ chương trình đào tạo dành cho trẻ cho trẻ khuyết tật Thấp cao khuyết tật CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO Thấp nhất… cao 1 Số lượng môn học 2 Nội dung môn học 3 Kết cấu chương trình 4 5 5 ĐÁNH GIÁ CHUNG Thấp cao GIÁO VIÊN Lượng kiến thức chương trình cung cấp Thấp cao 1 Trình độ sư phạm 2 Phương pháp giảng dạy 3 Khả truyền đạt 151 4 Thái độ với học sinh 5 Thái độ với phụ huynh Sự tận tình 5 5 10 Thấp cao 1 2 3 4 5 Sự am hiểu, cảm thông với học sinh/phụ huynh Sự chia sẻ giáo viên Khả phối hợp với gia đình giáo viên ĐÁNH GIÁ CHUNG CÁN BỘ PHỤC VỤ VÀ HỖ TRỢ ĐÀO TẠO Khả bao quát, quan tâm Thấp nhất… cao Sự tận tình Thái độ với học sinh 5 Sự chia sẻ ĐÁNH GIÁ CHUNG đến yêu cầu học sinh Sự am hiểu, cảm thông, nắm bắt tâm lý học sinh/phụ huynh 152 Thấp cao 1 2 CƠ SỞ VẬT CHẤT Phòng học Sách giáo khoa, tài liệu học tập Thấp cao 5 5 Các trang thiết bị phòng 3 học (đèn, quạt, loa đài, máy chiếu…) 4 5 Nhà ăn Khu vệ sinh Thư viện Khuôn viên trường 10 ĐÁNH GIÁ CHUNG Thấp cao 1 Bàn ghế phòng học Lối đặc biệt dành cho trẻ khuyết tật HOẠT ĐỘNG BỔ TRỢ GIÚP TRẺ HOÀ NHẬP Số lượng chương trình ngoại khố/ hướng nghiệp Thấp cao 153 2 3 4 5 Nội dung chương trình ngoại khố/ hướng nghiệp Thời gian tổ chức chương trình ngoại khố/hướng nghiệp Hoạt động nâng cao thể chất Hoạt động ngoại khóa phát triển kỹ mềm ĐÁNH GIÁ CHUNG 5 5 5 THỎA MÃN CHUNG Bạn thấy chương trình đào tạo học có chất lượng tốt hiệu Xin trân trọng cảm ơn! Bạn cảm thấy hài lòng với mơi trường học tập đại 154 PHỤ LỤC 3:PHIẾU PHỎNG VẤN PHỤ HUYNH I Thông tin chung: Họ tên người vấn: Nơi tại: Có theo học trường: II Câu hỏi vấn chuyên sâu: Xin anh/chị cho biết thời gian ngày học em trường? Sau theo học chương trình đào tạo chất lượng cao trường, em có phải học thêm ngồi khơng? Anh/chị vui lòng cho biết khó khăn mà em gặp phải q trình theo học chương trình đào tạo chất lượng cao? Sau theo học chương trình đào tạo chất lượng cao, anh/chị có kết học tập nào? Anh/chị mong đợi thay đổi/ cải thiện chương trình đào tạo chất lượng cao mà theo học? Nếu điểm cao anh/chị cho điểm chương trình chất lượng cao mà anh/chị học đạt điểm? Mức độ hài lòng anh/chị? 155 Xin chân thành cảm ơn anh/chị 156 PHỤ LỤC 4: PHIẾU PHỎNG VẤN CHUYÊN GIA Kính chào anh/chị, thay mặt nhóm nghiên cứu khoa học Viện Quản trị kinh doanh trường Đại học Kinh tế Quốc dân, trước hết xin chân thành cảm ơn anh/chị dành thời gian tham khảo trả lời câu hỏi chi tiết Chân thành cảm ơn hợp tác anh/chị! I Thông tin chung: Họ tên người đuọc vấn: Nơi công tác: II Câu hỏi vấn: Theo anh/chị mong đợi anh chị chương trình đào tạo dành cho trẻ khuyết tật quận nội thành Nội mức độ nào? a Nội dung chương trình: b Đội ngũ giáo viên: c Học sinh: d Cơ sở vật chất: e Phương pháp giảng dạy: f Hoạt động bổ trợ: g Học phí: h Học liệu: Trong thời kỳ đẩy mạnh cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước cơng tác giáo dục hệ trẻ tương lai đặt lên hàng đầu Theo anh/chị hoạt chương trình đào tạo dành cho trẻ khuyết tật thực chưa? Anh/chị đánh chương trình đào tạo thời điểm tại? 157 Theo anh/chị có vấn đề bất cập tồn chương trình đào tạo dành cho trẻ khuyết tật quận nội thành Nội? Ý kiến, kiến nghị anh/chị để chương trình đào tạo dành cho trẻ khuyết tật trường THCS quận nội thành Nội cải thiện rõ rệt hơn? Anh/chị có đề xuất giải pháp để chương trình đào tạo phát triển hoàn thiện hơn?? Xin chân thành cảm ơn quý anh/chị ... hưởng đến mức độ hài lòng học sinh dịch vụ đào tạo dành cho trẻ khuyết tật trường THCS Hòa nhập Hà Nội - Những gợi ý nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ đào tạo dành cho trẻ em khuyết tật trường THCS. .. học sinh dịch vụ đào đạo dành cho trẻ khuyết tật trường THCS Hòa nhập Hà Nội? - Thực trạng mức độ hài lòng em học sinh dịch vụ đào đạo dành cho trẻ khuyết tật trường THCS Hòa nhập Hà Nội? - Gợi... Cơ sở lý luận khách hàng dịch vụ đào tạo dành cho trẻ khuyết tật trường THCS Hòa nhập Chương 3: Phân tích thực trạng hài lòng học sinh dịch vụ đào tạo dành cho trẻ khuyết tật trường THCS Hòa nhập
- Xem thêm -

Xem thêm: Khảo sát độ hài lòng của học sinh đối với dịch vụ đào tạo dành cho trẻ khuyết tật tại các trường THCS hoà nhập ở hà nội , Khảo sát độ hài lòng của học sinh đối với dịch vụ đào tạo dành cho trẻ khuyết tật tại các trường THCS hoà nhập ở hà nội , GIỚI THIỆU CHUNG VỀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU, PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU, CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ SỰ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG VÀ DỊCH VỤ ĐÀO TẠO DÀNH CHO TRẺ KHUYẾT TẬT, 1 SỰ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG, 3 MÔ HÌNH ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG ĐỐI VỚI DỊCH VỤ ĐÀO TẠO DÀNH CHO TRẺ KHUYẾT TẬT, 4 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG, Nhân tố chủ quan, PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG SỰ HÀI LÒNG CỦA HỌC SINH ĐỐI VỚI DỊCH VỤ ĐÀO TẠO DÀNH CHO TRẺ KHUYẾT TẬT TẠI CÁC TRƯỜNG THCS HÒA NHẬP Ở HÀ NỘI, 1 GIỚI THIỆU CHUNG VỀ DỊCH VỤ ĐÀO TẠO DÀNH CHO TRẺ KHUYẾT TẬT TẠI HÀ NỘI, a) Trường THCS Xã Đàn, c) Trường THCS Nhân Chính, 3 PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG ĐỘ HÀI LÒNG CỦA HỌC SINH ĐỐI VỚI DỊCH VỤ ĐÀO TẠO DÀNH CHO TRẺ KHUYẾT TẬT TẠI CÁC TRƯỜNG THCS HÒA NHẬP Ở HÀ NỘI, 4 KẾT LUẬN CHUNG VỀ SỰ HÀI LÒNG CỦA HỌC SINH ĐỐI VỚI DỊCH VỤ ĐÀO TẠO DÀNH CHO TRẺ KHUYẾT TẬT TẠI CÁC TRƯỜNG THCS HÒA NHẬP Ở HÀ NỘI, ĐỀ XUẤT, GỢI Ý NHẰM NÂNG CAO SỰ HÀI LÒNG KHI SỬ DỤNG DỊCH VỤ GIÁO DỤC CÔNG DÀNH CHO TRẺ KHUYẾT TẬT, 1 PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ ĐÀO TẠO Ở HÀ NỘI CHO ĐẾN NĂM 2020, 2 GIẢI PHÁP ĐỐI VỚI NHÀ TRƯỜNG, 3 KIẾN NGHỊ ĐỐI VỚI UBND, PHỤ LỤC 1: KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH THANG ĐO, PL11. Kết quả phân tích nhân tố khám phá lần 1, Phương sai trích EFA lần 1, PL12. Kết quả phân tích nhân tố khám phá lần 2, Phương sai trích EFA lần 2, PL13. Kết quả phân tích nhân tố khám phá lần 3, Phương sai trích EFA lần 3, PL14. Kết quả phân tích nhân tố khám phá lần 4, Hệ số EFA lần 4, PL15. Kết quả hồi quy biến thỏa mãn theo 5 biến độc lập, PHỤ LỤC 2: PHIẾU KHẢO SÁT HỌC SINH

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay