Các nhân tố ảnh hưởng đến sự lựa chọn sử dụng dịch vụ đào tạo tiếng anh trực tuyến của sinh viên trên địa bàn hà nội

97 19 0
  • Loading ...
1/97 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/03/2019, 09:43

1 MỤC LỤC DANH MỤC HÌNH DANH MỤC BẢNG DANH MỤC BIỂU ĐỒ DANH MỤC VIẾT TẮT UTAUT: Unified Theory of Acceptance and Use of Technology TAM: Technology Acceptance Model TPB: Theory of Planned Behavior TRA: Theory of Reasoned Action SPSS: Statistical Package for the Social Science EFA: Exploratory Factor Analysis ĐH: Đại học HV: Học viện ĐHQGHN: Đại học Quốc gia Nội CHƯƠNG GIỚI THIỆU CHUNG VỀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU 1.1 Tính cấp thiết đề tài Tồn cầu hóa xu hướng tất yếu với quốc gia giới.Việt Nam ngày hội nhập sâu rộng vào kinh tế toàn cầu, tiêu biểu tham gia vào Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) năm 2007 Chính xu hướng tồn cầu hóa đòi hỏi ngôn ngữ chung để giao tiếp, trao đổi nước, văn hóa khác tiếng Anh chọn trở thành ngôn ngữ chung tồn giới Việt Nam phải hòa nhập quốc tế để phát triển nhiều mặt, kinh tế khoa học cơng nghệ, thành thạo tiếng Anh dần trở thành yêu cầu bắt buộc người lao động để nhanh chóng bắt kịp xu hướng trình độ với quốc gia khác Đầu tiên, phải kể đến số lý Tiếng Anh lại chọn ngôn ngữ quốc tế thông dụng toàn giới Một yếu tố quan trọng bậc tạo nên phổ biến Tiếng Anh nhờ vào ảnh hưởng sâu rộng Mỹ Anh lĩnh vực quân sự, kinh tế, khoa học, tin học, trị văn hóa Ở nhiều nước, người ta bắt buộc phải học tiếng Anh Số người sử dụng tiếng Anh ước lượng vào khoảng từ 500 triệu đến tỉ người khắp nơi tồn cầu Bên cạnh đó, Tiếng Anh đứng danh sách thứ tiếng dễ học nhất, thường khoảng năm để thành thạo kĩ nghe, nói, đọc, viết Ở góc độ vĩ mơ, nhiều lĩnh vực khác xã hội kinh tế, trị, khoa học, du lịch, vv cần người có trình độ Tiếng Anh giỏi Dưới nhìn cá nhân, người học sử dụng Tiếng Anh với nhiều mục đích khác nhau, để đáp ứng nhu cầu giao tiếp ngày lớn xã hội, để kiếm công việc tốt với mức lương cao hơn, để thăng chức, hay để giành hội du học làm việc nước ngồi, khơng thể khơng kể đến tiếp xúc với Tiếng Anh, học hỏi nhiều điều văn hóa lối sống người Mĩ, Anh thông qua phương tiện truyền thông họ Từ đó, làm khai mở rộng tầm hiểu biết, có nhìn thực tế, mục tiêu rõ ràng chắn trải nghiệm thú vị sống Bên cạnh đó, đời máy tính internet chất xúc tác mạnh để trình tồn cầu hóa diễn nhanh dễ dàng hơn, điển hình việc phổ cập internet Việt Nam đứng đầu Đông Nam Á đứng thứ 18 giới với tốc độ tăng trưởng hàng năm 14%, 42% người sử dụng internet Việt Nam độ tuổi 15 – 24 tuổi Hiểu bắt kịp xu hướng đó, nhà cung cấp dịch vụ cho đời hàng loạt chương trình học tiếng Anh trực tuyến để phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh khác đối tượng, tăng tính linh hoạt dịch vụ chi phí, thời gian, địa điểm so với dịch vụ giảng dạy tiếng Anh truyền thống Tuy nhiên, nhiều quan ngại chương trình dạy tiếng Anh trực tuyến lý khác Trên thực tế có nghiên cứu đánh giá tác động lợi ích mà việc sử dụng trang mạng học tiếng Anh trực tuyến mang lại nước giới Trung Quốc, Mỹ… Việt Nam lại chưa có thống kê nghiên cứu thức đánh giá mức độ sử dụng trang mạng tiếng Anh trực tuyến Do nguồn lực có hạn, chúng tơi chọn chương trình cho sinh viên đối tượng cần tiếng Anh cho việc học tập làm việc đối tượng có kiến thức, kỹ sử dụng máy tính internet tốt Hơn nữa, Nội nơi tập trung nhiều trường Đại học có chất lượng cao thị trường lao động có lượng lớn nhu cầu lao động có trình độ tiếng Anh nước Với lý nêu trên, định chọn đề tài: “Các nhân tố ảnh hưởng đến lựa chọn sử dụng dịch vụ đào tạo tiếng Anh trực tuyến sinh viên địa bàn Nội” để nghiên cứu 1.2 Mục tiêu nghiên cứu Đề tài nghiên cứu nhằm vào mục tiêu sau: • Xác định nhân tố ảnh hưởng đến lựa chọn học tiếng Anh trựctuyến sinh viên địa bàn thành phố Nội Phân tích tác động nhân tố lên lựa chọn học tiếng Anhtrực tuyến sinh viên địa bàn thành phố Nội Đưa số đề xuất cho nhà cung cấp dịch vụ học tiếng Anh trực tuyến 1.3 Câu hỏi nghiên cứu Để đạt mục tiêu nghiên cứu đây, câu hỏi nghiên cứu cần phải trả lời bao gồm: • Sự lựa chọn học tiếng Anh trực tuyến sinh viên địa bàn thành • phố Nội bị ảnh hưởng nhân tố nào? Các nhân tố ảnh hưởng đến lựa chọn học tiếng Anhtrực tuyến sinh viên địa bàn thành phố Nội? Có kiến nghị đào tạo tiếng Anh cho nhà cung cấp dịch vụ học tiếng Anh trực tuyến? 1.4 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 1.4.1 Đối tượng nghiên cứu Sự lựa chọn sinh viên việc học tiếng Anh trực tuyến 1.4.2 Phạm vi nghiên cứu • Về mặt không gian: Sinh viên trường Đại học địa bàn thành phố Nội, trường Đại học đa dạng ngành, khối Đại học Kinh tế Quốc dân, Đại học Nội, Đại học Ngoại Thương, Học viện ngân hàng, Đại học Khoa học xã hội Nhân văn, Đại học Y Nội, Học viện quân • Y… Về mặt thời gian: Số liệu thu thập từ tháng 12 năm 2014 đến tháng năm 2015 1.5 Cấu trúc báo cáo • • Chương 1: Giới thiệu chung đề tài nghiên cứu Chương 2: Cơ sở lý thuyết học trực tuyến, đào tạo trực tuyến • • chương trình đào tạo tiếng Anh Chương 3: Phương pháp nghiên cứu Chương 4: Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến lựa chọn học tiếngAnh trực tuyến sinh viên địa bàn Nội Chương 5: Một số kiến nghị giải pháp CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ HỌC TRỰC TUYẾN, ĐÀO TẠO TRỰC TUYẾN VÀ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TIẾNG ANH 2.1 Học trực tuyến đào tạo trực tuyến 2.1.1 Các khái niệm Các loại hình giáo dục-đào tạo trực tuyến: Đào tạo dựa máy tính Học tập trực tuyến Giáo dục-đào tạo trực tuyến Hình 2.1: Các loại hình giáo dục - đào tạo trực tuyến Các khái niệm giáo dục trực tuyến khởi xướng từ đầu năm 1990 phát triển quan trọng ngành công nghệ thông tin (IT) việc đóng góp cho ngành cơng nghiệp giáo dục (Selim, 2007) Đề cập đến định nghĩa hệ thống học trực tuyến đưa Ủy ban Tiêu chuẩn Học Công nghệ Viện Kỹ Điện Điện tử (IEEE), Ngai et al (2007) cho hệ thống giáo dục trực tuyến là: “Một hệ thống cơng nghệ học tập mà sử dụng trình duyệt web phương tiện tương tác với người học; với đó, Internet mạng nội phương tiện giao tiếp hệ thống với hệ thống khác Những hệ thống làm việc tảng để tạo điều kiện dễ dàng cho việc giảng dạy học tập” Không thể không kể tới định nghĩa Sun Microsystem, Inc.: “Giáo dục trực tuyến việc học tập phân phối hỗ trợ qua công nghệ điện tử internet, ti vi, hệ thống giảng dạy thông minh, việc đào tạo dựa máy tính (CBT)” Tuy có nhiều định nghĩa khác nhau, theo nhóm nghiên cứu, giáo dục trực tuyến có ba điểm sau: Đầu tiên việc dựa cơng nghệ thơng tin truyền thơng Thứ hai hiệu giáo dục trực tuyến đầu tư sử dụng thích hợp cao so với cách học truyền thống có tính tương tác cao, tạo điều kiện cho người học trao đổi thông tin dễ dàng hơn, đưa nội dung học tập phù hợp với khả sở thích người Cuối không phần quan trọng giáo dục trực tuyến trở thành xu tất yếu kinh tế tri thức Hiện nay, thu hút quan tâm đặc biệt nước giới với nhiều tổ chức, công ty đầu tư vào lĩnh vực Học tập trực tuyến chiếm phần việc học tập dựa cơng nghệ (hay gọi giáo dục trực tuyến) mô tả việc học hỏi qua Internet, mạng nội bộvà mạng nội mở rộng Nghiên cứu tập trung vào việc sử dụng trang mạng học tiếng Anh trực tuyến sinh viên địa bàn thành phố Nội, học tập trực tuyến, tập hợp giáo dục trực tuyến Dựa theo kết nghiên cứu tình hình Việt Nam nay, nhóm nghiên cứu cho rằng: Học tiếng Anh trực tuyến việc ứng dụng công nghệ thông tin vào việc giảng dạy tiếng Anh để đạt thuận lợi hiệu đề cập trang web học Tiếng Anh trực tuyến trang web cung cấp chương trình giảng dạy cho người học tiếng Anh phù hợp với trình độ sẵn có mục tiêu người học 2.1.2 Vai trò đào tạo trực tuyến Ngày nay, doanh nghiệp áp dụng hệ thống đào tạo trực tuyến phương thức để đào tạo cho nhân viên họ (Simmons, 2002) Cũng giai đoạn hội nhập kinh tế nay, tổ chức giáo dục tăng cường sử dụng trang mạng phương tiện truyền thông công nghệ cao cho việc giảng dạy ở trường đại học hệ thống giáo dục từ xa Đối với việc sử dụng hệ thống tương đối đắt đỏ tổ chức kinh tế giáo dục, chắn hệ thống giáo dục – đào tạo trực tuyến phải mang đến lợi ích định Xét góc độ giáo viên, việc giảng dạy thực nơi, lúc.Các tài liệu giảng dạy cập nhật sửa đổi, người học thấy thay đổi Khi mà người học có quyền tiếp cận tài liệu Internet, điều dễ dàng cho giáo viên để hướng họ tới thông tin phù hợp dựa nhu cầu khả học tập Nếu tài liệu phương tiện giảng dạy thiết kế cách hợp lý, hệ thống học tập trực tuyến sử dụng để xác định nhu cầu người học đánh giá trình độ họ, giao tập phù hợp cho sinh viên, để đạt kết học tập mà họ mong ước Xét góc độ người học, học tập trực tuyến có nghĩa giới hạn thời gian, địa điểm khoảng cách bước bị xóa nhòa Đối với hệ thống học tập trực tuyến không đồng bộ, sinh viên dễ dàng truy cập tài liệu học tập lúc nào, hệ thống học tập trực tuyến đồng cho phép việc tương tác thực tế sinh viên giảng viên Người học sử dụng Internet để truy cập vào tài liệu học tập cập nhật liên quan đến nội dung mà quan tâm, nói chuyện với chuyên gia lĩnh vực mà học hay tiến hành nghiên cứu Không thể không kể đến phương pháp học tập theo ngữ cảnh, hay gọi áp dụng kiến thức kĩ ngữ cảnh cụ thể, từ người học hồn thành khóa học trực tuyến làm hay nhà học, họ đặt việc học ngữ cảnh định Cụ thể là, hệ thống sử dụng để tích hợp tài liệu giảng dạy (qua liệu âm thanh, video, văn bản), e-mail, buổi trò chuyện trực tiếp, thảo luận trực tuyến, diễn đàn, câu đố tập Với hệ thống học tập trực tuyến, giảng dạy giao tiếp giáo viên sinh viên tiến hành lúc (đồng bộ) vào thời điểm khác (không đồng bộ).Hệ thống cung cấp loạt công cụ trợ giảng phương pháp giao tiếp, phục vụ người học cách linh hoạt tuyệt vời thời gian địa điểm giảng dạy.Kết là, hệ thống học tập trực tuyến đáp ứng tốt nhu cầu người học phân tán mặt địa lý có kế hoạch mâu thuẫn Với lợi đó, khơng phải điều đáng ngạc nhiên mà tổ chức kinh doanh giáo dục có khoản đầu tư đáng kể hệ thống giáo dục – đào tạo trực tuyến Ví dụ, năm 2000, đầu tư vào thị trường giáo dục-đào tạo trực tuyến Hoa Kỳ thống kê 2,2 tỷ USD theo báo cáo Tập đoàn Dữ liệu quốc tế (International Data Corporation) ước tính khoản đầu tư vượt 23 tỷ USD năm 2004 (Anderson, Dankens, &Julian, 2000) Các sở giáo dục sau trung học trải qua tăng trưởng đáng kể việc sử dụng hệ thống giáo dục trực tuyến, với số tổ chức cung cấp tồn chương trình học tập thơng qua giáo dục từ xa Như ví dụ tăng trưởng này, năm 1993, Cẩm nang hướng dẫn Trường Cao đẳng Peterson (Peterson’s College Guide) 93 trường cao 10 đẳng cung cấp hệ thông giáo dục trực tuyến, đến năm 1997, số tăng lên gần 800 (Gubernick & Ebeling, 1997) Hơn nữa, năm 2001, WebCT báo cáo 2200 tổ chức sau trung học sử dụng sản phẩm để cung cấp giáo dục trực tuyến 2.1.3 Một số mơ hình chấp nhận sử dụng công nghệ trực tuyến Học tiếng Anh trực tuyến phương pháp học xuất giới Việt Nam sau đời Internet.Nhiều trang mạng học tiếng Anh trực tuyến nở rộ nhiều người dùng tham gia.Vì vậy, xuất nghiên cứu chấp nhận học sinh, sinh viên trang mạng học tiếng Anh trực tuyến.Tuy nhiên, học tiếng Anh trực tuyến loại hình học nên Việt Nam chưa có nghiên cứu vấn đề này.Số lượng nghiên cứu giới hạn chế, hầu hết nước phát triển công nghệ Trong nghiên cứu, nghiên cứu sinh hay nhà nghiên cứu lại có mơ hình áp dụng khác TAM, UTAUT, … • Mơ hình TAM Mơ hình chấp nhận cơng nghệ TAM xây dựng Fred Davis năm 1989 Richard Bagozzi năm 1992, dựa phát triển từ thuyết TRA TPB Thuyết hành động hợp lý TRA phát triển Martin Fishbein năm 1975 Ajzen năm 1980 TRA sâu vào nghiên cứu thái độ hành vi Nhân tố quan trọng dự đoán hành động tiêu dùng dự định hành vi Thái độ chuẩn chủ quan khách hàng hai yếu tố ảnh hưởng đến dự định hành vi mạnh mẽ Niềm tin Niềm tinđánh sgiá ự đánh giá Thái độ độ Thái Dự định hành vi Niềm tin theo chuẩn mực động thúc đầẩyn chủ quan Chu Hành động thực 83 Coefficientsa Standardized Unstandardized Coefficients Model B (Constant) NLM (Constant) NLM ZNLM.NHHT Coefficients Std Error Beta 1.149 305 520 084 1.151 309 519 086 -.003 079 t Sig 3.772 000 6.150 000 3.723 000 489 6.038 000 -.003 -.038 970 490 a Dependent Variable: DDM PL21 Kết hồi quy biến “Nỗ lực mong đợi” theo “Dự định hành vi” với tác động biến điều tiết “Kinh nghiệm” Model Summary Model R R Square Adjusted R Std Error of the Square Estimate 490a 240 233 799 b 240 227 802 490 a Predictors: (Constant), NLM b Predictors: (Constant), NLM, ZNLM.KN ANOVAc Model Sum of Squares Mean Square Regression 24.123 24.123 Residual 76.545 120 638 100.668 121 Regression 24.128 12.064 Residual 76.539 119 643 100.668 121 Total df Total a Predictors: (Constant), NLM b Predictors: (Constant), NLM, ZNLM.KN c Dependent Variable: DDM F Sig 37.817 000a 18.757 000b 84 Coefficientsa Standardized Unstandardized Coefficients Model B (Constant) Std Error (Constant) 305 520 084 1.154 310 519 085 -.007 076 NLM ZNLM.KN Beta 1.149 NLM Coefficients t Sig 3.772 000 6.150 000 3.725 000 489 6.092 000 -.007 -.093 926 490 a Dependent Variable: DDM PL22 Kết hồi quy biến “Ảnh hưởng xã hội” theo “Dự định hành vi” với tác động biến điều tiết “Giới tính” Model Summary Model R R Square Adjusted R Std Error of the Square Estimate 621a 386 381 718 b 398 388 714 631 a Predictors: (Constant), AHM b Predictors: (Constant), AHM, ZAHM.Gioitinh 85 ANOVAc Model Sum of Squares Mean Square Regression 38.822 38.822 Residual 61.846 120 515 100.668 121 Regression 40.033 20.017 Residual 60.634 119 510 100.668 121 Total df Total F Sig 75.327 000a 39.284 000b a Predictors: (Constant), AHM b Predictors: (Constant), AHM, ZAHM.Gioitinh c Dependent Variable: DDM Coefficientsa Standardized Unstandardized Coefficients Model B (Constant) AHM (Constant) AHM ZAHM.Gioitinh Coefficients Std Error Beta 1.088 226 696 080 1.067 226 708 080 -.100 065 t Sig 4.803 000 8.679 000 4.729 000 631 8.836 000 -.110 -1.542 126 621 a Dependent Variable: DDM PL23 Kết hồi quy biến “Ảnh hưởng xã hội” theo “Dự định hành vi” với tác động biến điều tiết “Năm học đại học” Model Summary Model R R Square Adjusted R Std Error of the Square Estimate 621a 386 381 718 b 386 375 721 621 a Predictors: (Constant), AHM b Predictors: (Constant), AHM, ZAHM.NHHT 86 ANOVAc Model Sum of Squares Mean Square F Regression 38.822 38.822 Residual 61.846 120 515 100.668 121 Regression 38.823 19.411 Residual 61.845 119 520 100.668 121 Total df Total Sig 75.327 000a 37.351 000b a Predictors: (Constant), AHM b Predictors: (Constant), AHM, ZAHM.NHHT c Dependent Variable: DDM Coefficientsa Standardized Unstandardized Coefficients Model B (Constant) 1.088 226 696 080 1.089 230 AHM 696 081 ZAHM.NHHT 002 065 AHM Std Error (Constant) Coefficients Beta t Sig 4.803 000 8.679 000 4.740 000 621 8.554 000 003 036 971 621 a Dependent Variable: DDM PL24 Kết hồi quy biến “Ảnh hưởng xã hội” theo “Dự định hành vi” với tác động biến điều tiết “Kinh nghiệm” 87 Model Summary Model R Adjusted R Std Error of the Square Estimate R Square 621a 386 381 718 635b 404 394 710 a Predictors: (Constant), AHM b Predictors: (Constant), AHM, ZAHM.KN ANOVAc Model Sum of Squares Mean Square Regression 38.822 38.822 Residual 61.846 120 515 100.668 121 Regression 40.651 20.325 Residual 60.017 119 504 100.668 121 Total df Total F Sig 75.327 000a 40.301 000b a Predictors: (Constant), AHM b Predictors: (Constant), AHM, ZAHM.KN c Dependent Variable: DDM Coefficientsa Standardized Unstandardized Coefficients Model B (Constant) AHM (Constant) AHM ZAHM.KN a Dependent Variable: DDM Std Error 1.088 226 696 080 1.127 225 693 079 -.127 067 Coefficients Beta t Sig 4.803 000 8.679 000 5.009 000 618 8.726 000 -.135 -1.904 059 621 88 PL25 Kết hồi quy biến “Ảnh hưởng xã hội” theo “Dự định hành vi” với tác động biến điều tiết “Tự nguyện sử dụng” ANOVAc Model Sum of Squares Mean Square Regression 38.822 38.822 Residual 61.846 120 515 100.668 121 Regression 38.824 19.412 Residual 61.844 119 520 100.668 121 Total df Total F Sig 75.327 000a 37.353 000b a Predictors: (Constant), AHM b Predictors: (Constant), AHM, ZAHM.SS c Dependent Variable: DDM Coefficientsa Standardized Unstandardized Coefficients Model B (Constant) AHM (Constant) AHM ZAHM.SS Std Error 1.088 226 696 080 1.088 228 696 081 -.004 068 Coefficients Beta t Sig 4.803 000 8.679 000 4.777 000 621 8.643 000 -.004 -.060 952 621 a Dependent Variable: DDM PL26 Kết hồi quy biến “Dự định hành vi” theo “Hành vi sử dụng” với tác động biến điều tiết “Trình độ tiếng Anh” 89 Model Summary Model R R Square Adjusted R Std Error of the Square Estimate 707a 500 496 641 720b 518 510 632 a Predictors: (Constant), DDM b Predictors: (Constant), DDM, ZDDM.TDTA ANOVAc Model Sum of Squares df Mean Square F Regression 49.358 49.358 Residual 49.274 120 411 Total 98.631 121 Regression 51.083 25.542 Residual 47.548 119 400 Total 98.631 121 Sig 120.205 000a 63.924 000b a Predictors: (Constant), DDM b Predictors: (Constant), DDM, ZDDM.TDTA c Dependent Variable: TK0 Coefficientsa Standardized Unstandardized Coefficients Model B Std Error (Constant) 781 198 DDM 700 064 (Constant) 712 198 DDM 724 064 -.128 062 ZDDM.TDTA a Dependent Variable: TK0 Coefficients Beta t Sig 3.938 000 10.964 000 3.587 000 731 11.307 000 -.134 -2.078 040 707 90 PHỤ LỤC 2: PHIẾU KHẢO SÁT SINH VIÊN PHIẾU KHẢO SÁT SINH VIÊN Nhóm sinh viên Viện Quản trị Kinh Doanh, trường Đại học Kinh Tế Quốc Dân tiến hành nghiên cứu đề tài: “Các nhân tố ảnh hưởng đến việc lựa chọn chương trình đào tạo tiếng Anh trực tuyến sinh viên địa bàn Nội ” Xin bạn vui lòng dành chút thời gian trả lời khảo sát Mọi thông tin bạn cung cấp dùng cho mục đích nghiên cứu Rất cảm ơn hợp tác bạn: Phần 1: Thông tin chung: Trường ĐH:……………………………………………………………… Chuyên ngành:………………………………………………………… Tổng số năm học đại học:……………………………………………… Sinh viên:  Năm  Năm hai  Năm ba  Năm tư Khác: …………………………… Giới tính:  Nam  Nữ Quê quán: ………………………………………………………………… Điểm Ielts tương đương (nếu có): ………………………………… Phần 2: Một số câu hỏi liên quan: 91 Bạn sử dụng websites/chương trình học trực tuyến trước chưa?  Chưa  – lần  – lần  ≥ lần Bạn có sẵn sàng sử dụng websites/chương trình học tiếng Anh trực tuyến để bổ sung kiến thức cho thân:  Sẵn sàng  Không sẵn sàng Nếu cho điểm từ đến 5, bạn tự đánh giá trình độ tiếng Anh bạn mức nào?  Chưa biết  Biết kiến thức  Trung bình  Giỏi  Rất giỏi Phần 3: Đánh giá mức độ ảnh hướng nhân tố đến việc sử dụng trang mạng học tiếng Anh trực tuyến cho sinh viên địa bàn Nội STT Các yếu tố Đánh giá bạn HIỆU QUẢ MONG ĐỢI Rất không đồng ý Rất đồng ý 92 Sử dụng websites học tiếng Anh trực tuyến giúp áp dụng tốt giao tiếp tiếng Anh Sử dụng websites học tiếng Anh trực tuyến giúp tơi có thêm động lực học tập Sử dụng websites học tiếng Anh trực tuyến giúp rút ngắn thời gian học tiếng Anh so với trước Sử dụng websites học tiếng Anh trực tuyến làm tăng điểm số lớp ĐÁNH GIÁ CHUNG Rất không đồng ý Rất đồng ý NỖ LỰC MONG ĐỢI 1 Tơi tiếp cận websites tải chúng cách nhanh chóng Tơi tiếp cận websites thiết bị khác (máy tính cá nhân, điện thoại di động…) giao diện thiết kế phù hợp với loại hình khác dựa phương thức tự động nhận biết thiết bị Tôi thấy websites học tiếng Anh trực tuyến dễ dàng sử dụng không nhiều thời gian để biết cách sử dụng Các hoat động học tập tơi websites học tiếng anh trực tuyến thể rõ ràng hiểu ĐÁNH GIÁ CHUNG Rất không đồng ý Rất đồng ý ẢNH HƯỞNG XÃ HỘI 93 Tơi nghe thấy người nói nên sử dụng websites học tiếng Anh trực tuyến Những người quan trọng với khuyên nên sử dụng websites học tiếng Anh trực tuyến (bố mẹ, anh chị em, họ hàng,…) Bạn bè thầy cô khuyên nên sử dụng websites học tiếng Anh trực tuyến Tôi nghĩ sử dụng websites học tiếng Anh trực tuyến xu hướng thời thượng ĐÁNH GIÁ CHUNG Rất không đồng ý Rất đồng ý ĐIỀU KIỆN THUẬN LỢI 1 Tơi có đủ phương tiện để sử dụng websites học tiếng Anh trực tuyến Tơi có đủ kiến thức để sử dụng websites học tiếng Anh trực tuyến Websites học tiếng Anh trực tuyến tích hợp với chương trình/hệ thống mà tơi sử dụng Nếu có vấn đề với websites học tiếng Anh trực tuyến, có người/nhóm người giải giúp tơi vấn đề nhanh chóng ĐÁNH GIÁ CHUNG Rất không đồng ý Rất đồng ý DỰ ĐỊNH HÀNH VI 1 Tơi có ý định sử dụng websites học tiếng Anh trực tuyến hoạt động học tập tương lai 94 Tôi sử dụng websites học tiếng Anh trực tuyến để cải thiện trình độ tiếng Anh Tơi có kế hoạch sử dụng websites học tiếng Anh trực tuyến vòng hai tháng tới ĐÁNH GIÁ CHUNG Rất không đồng ý Rất đồng ý ĐÁNH GIÁ TỔNG KẾT Tôi thấy cần định sử dụng websites học tiếng Anh trực tuyến Phần 4: Một số câu hỏi mở: Nhân tố tác động đến việc sử dụng chương trình học tiếng Anh trực tuyến bạn? ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… …………………………………… Theo bạn, thuận lợi việc học tiếng Anh trực tuyến Việt Nam gì? ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… Theo bạn, khó khăn việc học tiếng Anh trực tuyến Việt Nam gì? ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… 95 ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… Xin chân thành cảm ơn giúp đỡ bạn! 96 PHỤ LỤC 3: PHIẾU PHỎNG VẤN SÂU PHIẾU PHỎNG VẤN SINH VIÊN I Thông tin chung: Phần 1: Thông tin chung: Trường ĐH:……………………………………………………………… Chuyên ngành: ………………………………………………………… Phần trăm môn dạy tiếng Anh …………………………… Tổng số năm học đại học: ………………………………………………… Sinh viên năm thứ: ……………………………………………………… Giới tính:  Nam  Nữ Quê quán: ………………………………………………………………… Điểm Ielts tương đương (nếu có): ………………………………… II Câu hỏi vấn chuyên sâu: Anh/chị sử dụng websites học trực tuyến chưa? Nếu có, cho biết lý lựa chọn cảm nhận sau sử dụng? Anh/chị vui lòng cho biết anh chị mong đợi hiệu mà websites học học tiếng Anh trực tuyến mang lại? 97 Xin anh/chị cho biết, anh/chị có gặp khó khăn việc sử dụng websites học học tiếng Anh trực tuyến? Hiện mạng Internet phát triển đem lại nhiều lợi ích, ảnh hưởng điều lời gợi ý người xung quanh đến việc sử dụng websites học học tiếng Anh trực tuyến anh/chị? Theo anh/chị điều kiện mặt kỹ thuật, kiến thức kỹ hỗ trợ kỹ thuật sử dụng websites học học tiếng Anh trực tuyến hữu ích với anh/chị nào? Anh/chị có ý định/kế hoạch sử dụng websites học tiếng Anh trực tuyến tương lai không? Cụ thể thời gian? Xin chân thành cảm ơn anh/chị ... tiếng Anh trực tuyến sinh viên địa bàn thành • phố Hà Nội bị ảnh hưởng nhân tố nào? Các nhân tố ảnh hưởng đến lựa chọn học tiếng Anh • trực tuyến sinh viên địa bàn thành phố Hà Nội? Có kiến nghị đào. .. định nhân tố ảnh hưởng đến lựa chọn học tiếng Anh trực • tuyến sinh viên địa bàn thành phố Hà Nội Phân tích tác động nhân tố lên lựa chọn học tiếng Anh • trực tuyến sinh viên địa bàn thành phố Hà. .. cứu Các nhân tố ảnh hưởng đến lựa chọn sử dụng dịch vụ đào tạo tiếng Anh trực tuyến sinh viên địa bàn 17 Hà Nội ” tìm yếu tố ảnh hưởng sâu sắc đến định hành vi người dùng việc học tiếng Anh trực
- Xem thêm -

Xem thêm: Các nhân tố ảnh hưởng đến sự lựa chọn sử dụng dịch vụ đào tạo tiếng anh trực tuyến của sinh viên trên địa bàn hà nội , Các nhân tố ảnh hưởng đến sự lựa chọn sử dụng dịch vụ đào tạo tiếng anh trực tuyến của sinh viên trên địa bàn hà nội , CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU, CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ HỌC TRỰC TUYẾN, ĐÀO TẠO TRỰC TUYẾN VÀ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TIẾNG ANH, 1 Học trực tuyến và đào tạo trực tuyến, 2 Đặc điểm và vai trò của chương trình đào tạo tiếng Anh, 3 Mô hình UTAUT sau điều chỉnh: các nhân tố tác động đến hành vi lựa chọn sử dụng dịch vụ đào tạo tiếng Anh trực tuyến, CHƯƠNG 3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU, 2 Phương pháp thu thập số liệu, CHƯƠNG 4. PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ LỰA CHỌN CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TIẾNG ANH TRỰC TUYẾN, Tỷ lệ tham gia khảo sát theo trình độ tiếng Anh, 5 Phân tích mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đến viêc lựa chọn các chương trình đào tạo tiếng Anh trực tuyến dựa trên phương pháp hồi quy các biến/nhân tố, CHƯƠNG 5. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO HÀNH VI LỰA CHỌN SỬ DỤNG DỊCH VỤ ĐÀO TẠO TIẾNG ANH TRỰC TUYẾN, 2 Đề xuất giải pháp về việc nâng cao sự lựa chọn dịch vụ đào tạo tiếng Anh trực tuyến của sinh viên trên địa bàn Hà Nội., 3 Kiến nghị đối với các đơn vị cung cấp dịch vụ đào tạo tiếng Anh trực tuyến., PHỤ LỤC 1: KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH THANG ĐO, PL13. Kết quả chạy tương quan giữa các biến có trong mô hình (Correlations), PL26. Kết quả hồi quy biến “Dự định hành vi” theo “Hành vi sử dụng” với sự tác động của biến điều tiết “Trình độ tiếng Anh”, PHIẾU KHẢO SÁT SINH VIÊN

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay