Nghiên cứu lựa chọn và ứng dụng các bài tập kết hợp vật lý trị liệu phục hồi chức năng vận động sau chấn thương khớp cổ chân cho vận động viên

185 26 0
  • Loading ...
1/185 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/02/2019, 16:52

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỂ DỤC THỂ THAO THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  NGUYỄN MẠNH THẮNG “NGHIÊN CỨU LỰA CHỌN VÀ ỨNG DỤNG CÁC BÀI TẬP KẾT HỢP VẬT LÝ TRỊ LIỆU PHỤC HỒI CHỨC NĂNG VẬN ĐỘNG SAU CHẤN THƯƠNG KHỚP CỔ CHÂN CHO VẬN ĐỘNG VIÊN” LUẬN ÁN TIẾN SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – 2019 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỂ DỤC THỂ THAO THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  NGUYỄN MẠNH THẮNG “NGHIÊN CỨU LỰA CHỌN VÀ ỨNG DỤNG CÁC BÀI TẬP KẾT HỢP VẬT LÝ TRỊ LIỆU PHỤC HỒI CHỨC NĂNG VẬN ĐỘNG SAU CHẤN THƯƠNG KHỚP CỔ CHÂN CHO VẬN ĐỘNG VIÊN” Ngành: Giáo dục học Mã số: 9140101 LUẬN ÁN TIẾN SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC Cán hướng dẫn khoa học: Hướng dẫn 1: GS.TS Lưu Quang Hiệp Hướng dẫn 2: TS Trần Hiếu THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - 2019 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết trình bày luận án trung thực chưa công bố công trình nghiên cứu Tất nội dung kế thừa, tham khảo từ nguồn tài liệu khác trích dẫn đầy đủ ghi nguồn cụ thể danh mục tài liệu tham khảo Tác giả luận án Nguyễn Mạnh Thắng MỤC LỤC Trang ĐẶT VẤN ĐỀ .1 CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.1.Một số vấn đề chấn thương chấn thương khớp cổ chân vận động viên 1.1.1.Khái niệm chấn thương chấn thương thể thao 1.1.2 Một số chấn thương thể thao khớp cổ chân thường gặp 1.1.3 Các nguyên nhân chấn thương thể thao thường gặp 10 1.2 Đặc điểm giải phẫu khớp cổ chân 12 1.3 Một số phương pháp điều trị phương pháp phục hồi Isometric - Isokinetic vận động viên sau chấn thương .18 1.4 Một số vấn đề tập thể chất, phục hồi chức vật lý trị liệu 21 1.4.1 Bài tập thể chất tập thể lực 21 1.4.2 Phục hồi chức số tập phục hồi sau chấn thương khớp cổ chân 28 1.4.3 Vật lý trị liệu hồi phục chức sau chấn thương .35 1.5 Khái quát Bệnh viện thể thao Việt Nam 38 1.6 Một số cơng trình khoa học liên quan đến vấn đề nghiên cứu 39 CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP VÀ TỔ CHỨC NGHIÊN CỨU 43 2.1 Đối tượng nghiên cứu 43 2.2 Phương pháp nghiên cứu 45 2.2.1 Phương pháp phân tích tổng hợp tài liệu 45 2.2.2 Phương pháp nghiên cứu mô tả cắt ngang hồi cứu tiến cứu 46 2.2.3 Phương pháp vấn phiếu 46 2.2.4 Phương pháp quan sát mô tả lâm sàng 47 2.2.5 Phương pháp ứng dụng tập phục hồi kết hợp vật lý trị liệu sử dụng điều trị chấn thương khớp cổ chân 48 2.2.6 Phương pháp thử nghiệm lâm sàng 49 2.2.7 Phương pháp toán học thống kê 49 2.3 Tổ chức nghiên cứu 50 CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ BÀN LUẬN 53 3.1 Đánh giá thực trạng chấn thương khớp cổ chân thực trạng tập phục hồi chức sau chấn thương khớp cổ chân cho VĐV 53 3.1.1.Tình hình đặc điểm chấn thương khớp cổ chân bệnh nhân đến khám điều trị Bệnh viện thể thao Việt Nam 53 3.1.2 Phương pháp điều trị, phục hồi chấn thương khớp cổ chân 60 3.2 Lựa chọn xây dựng phác đồ tập kết hợp vật lý trị liệu phục hồi chức vận động sau chấn thương khớp cổ chân cho VĐV 70 3.2.1 Lựa chọn tập điều trị, phục hồi, kết hợp với vật lý trị liệu cho vận động viên/người tập thể thao sau chấn thương khớp cổ chân 70 3.2.2 Xây dựng phác đồ điều trị mô tả kỹ thuật thực tập phục hồi cho vận động viên sau chấn thương khớp cổ chân 84 3.3 Ứng dụng đánh giá hiệu tổ hợp tập kết hợp vật lý trị liệu phục hồi chức sau chấn thương khớp cổ chân cho VĐV 109 3.3.1 Đặc điểm khách thể nghiên cứu theo tuổi giới 111 3.3.2 Môn thể thao giới vận động viên .112 3.3.3 Vị trí chấn thương .113 3.3.4 Tổn thương đơn hay phối hợp 114 3.3.5 Triệu chứng lâm sàng nhập viện 116 3.3.6 Đánh giá kết điều trị theo bảng lượng giá chức sinh hoạt người bệnh Bệnh viện thể thao Việt Nam 119 3.3.7 Kết phục hồi biên độ vận động khớp 121 3.3.8 Đánh giá kết theo triệu chứng lâm sàng 125 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 128 KẾT LUẬN 128 KIẾN NGHỊ 129 DANH MỤC CÁC CƠNG TRÌNH NGHIÊN CỨU ĐÃ CƠNG BỐ CĨ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC Phụ lục 1: Phiếu vấn chuyên gia (lần 1) Phụ lục 2: Phiếu vấn chuyên gia (lần 2) Phụ lục 3: Tổng hợp bệnh nhân – vận động viên tham gia nghiên cứu hồi cứu Phụ lục 4: Tổng hợp bệnh nhân – người tập thể thao tham gia nghiên cứu hồi cứu Phụ lục 5: Danh sách vận động viên - bệnh nhân tham gia nghiên cứu Phụ lục 6: Bảng lượng giá chức sinh hoạt người bệnh Phụ lục 7: Bảng lượng giá chức sinh hoạt người bệnh Phụ lục 8: Bệnh án điều dưỡng phục hồi chức (Mẫu) DANH MỤC KÝ HIỆU VIẾT TẮT TRONG LUẬN ÁN VIẾT TẮT BN BVHTTDL CHLB THUẬT NGỮ TIẾNG VIỆT Bệnh nhân Bộ Văn Hóa, Thể Thao Du Lịch Cộng hòa liên bang CT Chụp cắt lớp vi tính (Computed Tomography) ĐH Đại học HLV Huấn luyện viên MRI Kỹ thuật tạo hình cắt lớp sử dụng từ trường sóng radio PHCN QĐ Phục hồi chức Quyết định TDTT Thể dục thể thao RICE Phác đồ RICE (R (Rest) - nghỉ ngơi; I (Ice) - chườm lạnh; C (Compression) - băng ép; E (Elevation) - giữ cao tư ROM Biên độ khớp (Rank of Motion – ROM) TP HCM TTVN UBTDTT Thành phố Hồ Chí Minh Thể thao Việt Nam Ủy Ban Thể Dục Thể Thao VĐV Vận động viên BN Bệnh nhân DANH MỤC CÁC BẢNG BẢNG NỘI DUNG TRANG Bảng 3.1 Đặc điểm giới tính, lứa tuổi, vị trí chấn thương khớp cổ chân 56 Bảng 3.2 Đặc điểm bệnh học mức độ chấn thương khớp cổ chân 58 Bảng 3.3 Kết kiểm định độ tin cậy nội phiếu vấn thử 76 Bảng 3.4 Tỷ lệ thành phần đối tượng vấn 79 Bảng 3.5 Kết qua hai lần vấn Bảng 3.6 Kết kiểm định Wilcoxon hai lần vấn Bảng 3.7 Tỷ lệ phân bố theo tuổi giới (n =23) 111 Bảng 3.8 Tỷ lệ phân bố theo môn thể thao giới (n = 23) 112 Bảng 3.9 Tỷ lệ phân bố vị trí chấn thương theo giới (n = 23) 114 Bảng 3.10 Tỷ lệ bệnh nhân bị tổn thương đơn hay phối hợp theo giới 115 Bảng 3.11 Triệu chứng lâm sàng VĐV nhập viện (n = 23) 117 Bảng 3.12 Đặc điểm bệnh học mức độ chấn thương khớp cổ chân 118 Bảng 3.13 Thời gian điều trị VĐV nhóm A 119 Bảng 3.14 Thời gian điều trị VĐV nhóm B 119 Bảng 3.15 Bảng lượng giá chức sinh hoạt VĐV nhóm A (n=13) Sau 120 Bảng 3.16 Bảng lượng giá chức sinh hoạt VĐV nhóm B (n=10) Sau 120 Bảng 3.17 Phục hồi tầm vận động gấp lòng, gấp mu khớp cổ chân 121 Sau 81 81 VĐV nhóm A (n=13) Bảng 3.18 Phục hồi tầm vận động vặn trong, vặn khớp cổ chân 122 Bảng 3.19 Phục hồi tầm vận động gấp lòng, gấp mu khớp cổ chân VĐV nhóm B (n=10) 121 Bảng 3.20 Phục hồi tầm vận động vặn trong, vặn ngồi khớp cổ chân VĐV nhóm B (n=10) 124 Bảng 3.21 Triệu chứng lâm sàng VĐV xuất viện (n = 23) 126 PHỤ LỤC Phụ lục 1: PHIẾU PHỎNG VẤN (bước 1) Kính gửi: Ông (Bà) Trân trọng kính đề nghị Quý nhà khoa học cung cấp số thông tin nhân: Chuyên ngành đào tạo: Trình độ tạo: Thâm niên tác: đào công Chức vụ, quan công tác: Để phục vụ cho việc lựa chọn phương pháp điều trị, tập phục hồi, đặc biệt kết hợp với vật lý trị liệu cho vận động viên người tập thể thao (sau dây gọi VĐV) bị chấn thương khớp cổ chân, nghiên cứu sinh trân trọng đề nghị Quý nhà khoa học cho biết quan điểm lựa chọn vào ác đồng ý, khơng đồng ý có ý kiến cách đánh dấu (X) vào ô tương ứng: Thang đo: 5= Rất quan trọng 4= Quan trọng 2= Ít quan trọng 1= Khơng quan trọng 3= Bình thường TT Nội dung Tập luyện biên độ vận động khớp sau chấn thương (không phải phẫu thuật) Tập luyện biên độ vận động cách thụ động có trợ giúp nhân viên lý liệu Sử dụng tập Isostatic (tĩnh lực) Sử dụng tập Isokinetic (đẳng động) MỨC ĐỘ QUAN TRỌNG 10 Sử dụng tập Isometric (đẳng trường) Luyện tập công theo y học cổ truyền Bài tập biên độ vận động khớp cổ chân Bài tập biên độ vận động bàn chân Bài tập biên độ vận động ngón chân Quay sấp bàn chân tập co 11 Quay ngửa bàn chân tập co 19 Bài tập ngồi nâng bắp chân chịu phần trọng lượng thể Bài tập đứng nâng bắp chân chịu phần trọng lượng thể Bài tập đứng chịu phần trọng lượng thể Bài tập đứng chân chịu toàn trọng lượng thể Bài tập bước sang hai bên chịu toàn trọng lượng thể Bài tập nhảy sang hai bên chịu toàn trọng lượng thể Bài tập thăng bằng: Đứng chân khăn Bài tập kéo dãn gân gót 20 Bài tập kéo dãn gân gót với gối gấp 21 Bài tập lăn bóng 22 Bài tập kéo dãn với khăn 23 Bài tập nhón gót 24 Bài tập nhặt bi Bài tập tập tầm vận động cổ chân (vẽ chữ cái) Bài tập khăn 12 13 14 15 16 17 18 25 26 27 28 Bài tập gấp duỗi cổ chân Bài tập tập cảm giác khớp (cảm thụ thể) cổ chân bàn chân 34 Bài tập phát triển sức mạnh mặt trước cẳng chân Bài tập phát triển sức mạnh bụng chân mặt trước cẳng chân Ngồi nâng bắp chân chịu phần trọng lượng thể Các tập liên quan đến môn thể thao vận động viên Nguyên tắc PRICE sau chấn thương (giai đoạn cấp) Sử dung dầu nóng giai đoạn cấp 35 Chiếu Đèn Hồng ngoại 36 Điều trị Parafin 37 Điều trị siêu âm 38 Điều trị sóng ngắn 39 Điều trị từ trường 40 Điều trị dòng Galvanic 29 30 31 32 33 Xin trân trọng cám ơn ý kiến Quý vị ! Ngày tháng năm 2016 Nghiên cứu sinh Người vấn Nguyễn Mạnh Thắng (ký tên) Phụ lục 2: PHIẾU PHỎNG VẤN (Bước 2) (lần ) Kính gửi: Ơng (Bà) Trân trọng kính đề nghị Quý nhà khoa học cung cấp số thông tin nhân: Chuyên ngành đào tạo: Trình độ đào tạo: Thâm niên công tác: Chức vụ, quan công tác: Để phục vụ cho việc lựa chọn phương pháp điều trị, tập phục hồi, đặc biệt kết hợp với vật lý trị liệu cho vận động viên người tập thể thao (sau dây gọi VĐV) bị chấn thương khớp cổ chân, nghiên cứu sinh trân trọng đề nghị Quý nhà khoa học cho biết quan điểm lựa chọn vào ác đồng ý, khơng đồng ý có ý kiến cách đánh dấu (X) vào ô tương ứng: Thang đo: 5= Rất quan trọng 4= Quan trọng 2= Ít quan trọng 1= Khơng quan trọng 3= Bình thường TT Nội dung Tập luyện biên độ vận động cách thụ động có trợ giúp nhân viên lý liệu Sử dụng tập Isostatic (tĩnh lực) Sử dụng tập Isokinetic (đẳng động) Sử dụng tập Isometric (đẳng trường) Bài tập biên độ vận động khớp cổ chân Bài tập biên độ vận động bàn chân Bài tập biên độ vận động ngón chân Quay sấp bàn chân tập co Quay ngửa bàn chân tập co MỨC ĐỘ QUAN TRỌNG 17 Bài tập ngồi nâng bắp chân chịu phần trọng lượng thể Bài tập đứng nâng bắp chân chịu phần trọng lượng thể Bài tập đứng chịu phần trọng lượng thể Bài tập đứng chân chịu toàn trọng lượng thể Bài tập bước sang hai bên chịu toàn trọng lượng thể Bài tập nhảy sang hai bên chịu toàn trọng lượng thể Bài tập thăng bằng: Đứng chân khăn Bài tập kéo dãn gân gót 18 Bài tập kéo dãn gân gót với gối gấp 19 Bài tập lăn bóng 20 Bài tập kéo dãn với khăn 21 Bài tập nhón gót 22 Bài tập nhặt bi Bài tập tập tầm vận động cổ chân (vẽ chữ cái) Bài tập khăn 10 11 12 13 14 15 16 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Bài tập gấp duỗi cổ chân Bài tập tập cảm giác khớp (cảm thụ thể) cổ chân bàn chân Bài tập phát triển sức mạnh mặt trước cẳng chân Bài tập phát triển sức mạnh bụng chân mặt trước cẳng chân Bài tập gập mu bàn chân tập sức mạnh Các tập liên quan đến môn thể thao vận động viên Nguyên tắc PRICE sau chấn thương (giai đoạn cấp) Điều trị siêu âm 33 Điều trị sóng ngắn 34 Điều trị từ trường Xin trân trọng cám ơn ý kiến Quý vị ! Ngày tháng năm 201 Nghiên cứu sinh Người vấn Nguyễn Mạnh Thắng (ký tên) Phụ lục 3: TỔNG HỢP BỆNH NHÂN – VẬN ĐỘNG VIÊN THAM GIA NGHIÊN CỨU HỒI CỨU TT HỌ VÀ TÊN Phạm Hương Giang Nguyễn Thị Hằng Trương Thanh Hằng GIỚI TÍNH Nữ Nữ Nữ TUỔI 15 32 26 MÔN THỂ THAO Điền kinh Bắn súng Điền kinh Nguyễn Thu Hương Nữ 21 Điền kinh Đào Duy Khanh Nguyễn Thị Lan Đỗ Vũ Gia Linh Trần Đình Nam Nam Nữ Nữ Nam 26 18 18 21 Điền kinh Bóng đá QN Wushu Bóng đá Nguyễn Thị Mai Ngọc Nữ 26 Bóng đá QN 10 11 12 13 14 Bùi Minh Quang Phạm Hoàng Quỳnh Lê Phương Thảo Trương Văn Thiết Ngơ Hồng Thịnh Nam Nữ Nữ Nam Nam 27 21 16 18 21 Futsal Bóng đá Điền kinh Bóng đá Bóng đá CHẨN ĐOÁN Dãn dây chằng mác – sên cổ chân trái độ II Dãn dây chằng mác – sên cổ chân trái độ I Hạn chế vận động cổ chân phải sau phẫu thuật Tổn thương dây chằng sên – mác cổ chân phải độ I Dãn dây chằng sên – mác cổ chân phải độ I Tổn thương sụn khớp xương sên cổ chân trái Dãn dây chằng mác – sên cổ chân trái độ II Giảm vận động cổ chân phải sau phẫu thuật nội soi làm khớp cổ chân phải Tổn thương dây chằng sên – mác cổ chân phải độ II Dãn dây chằng chày – sên cổ chân trái độ II Dãn dây chằng chày – sên cổ chân phải độ II Dãn dây chằng mác – sên cổ chân trái độ II Dãn dây chằng mác – sên cổ chân trái độ II Dãn dây chằng chày – sên cổ chân phải độ II THỜI GIAN ĐIỀU TRỊ NỘI TRÚ 14/10-18/10/13 (5 ngày) 10/6-26/6/2014 (16 ngày) 27/12 –25/1/13 (28 ngày) 20/4 – 25/4/15 (6 ngày) 09/6-17/6/2014 (8 ngày) 10/4-25/4/2015 (15 ngày) 15/2-12/3/15 (27 ngày) 02/8-28/8/2013 (26 ngày) 13/4-25/4/2015 (12 ngày) 24/4-30/5/2014 (36 ngày) 10/7-26/7/2013 (16 ngày) 19/8-30/8/2013 (12 ngày) 14/11-21/12/13 (37 ngày) 29/5-10/6/13 (12 ngày) Phụ lục TỔNG HỢP BỆNH NHÂN – NGƯỜI TẬP THỂ THAO THAM GIA NGHIÊN CỨU HỒI CỨU GIỚI TT HỌ VÀ TÊN Đào Tuấn Anh TÍNH Nam Nguyễn Hữu Chung TUỔI NGHÈ 19 NGHIỆP Sinh viên Nam 17 Học sinh Bùi Mạnh Cường Nam 21 Sinh viên Tạ Duy Nam 26 Cán Nguyễn Minh Đức Ng Thị Hương Giang Đoàn Mạnh Hiệp Nam Nữ Nam 21 25 21 Sinh viên Cán Sinh viên Vũ Tuấn Hiệp Nam 32 Sinh viên Đặng Sĩ Hiếu Nam 38 Cán 10 Thân T Hồng Hoa Nữ 44 Cán 11 12 13 14 15 Trần Văn Hùng Phạm Văn Hưng Trần Thị Là Hồng Thị Mỹ Liên Nguyễn Đình Long Nam Nam Nữ Nữ Nam 25 24 27 55 42 Cán Cơng an Kế tốn Cán Cán 16 Kiều Thị Mai Nữ 40 Cán 17 18 19 Nguyễn T Nga Ng T Minh Phương Trần Văn Quang Nữ Nữ Nam 33 40 45 Kỹ sư Cán Cơng an CHẨN ĐỐN Cứng khớp cổ chân phải sau chấn thương Hạn chế vận động khớp cổ chân phải sau chấn thương Dãn dây chằng mác – sên cổ chân phải độ I Chấn thương lật cổ chân trái chơi bóng đá, dãn dây chằng độ I Cứng khớp cổ chân phải sau chấn thương Dãn dây chằng mác – sên cổ chân trái độ II Dãn dây chằng chày – sên cổ chân phải độ II Hạn chế vận động khớp cổ chân phải sau chấn thương Cứng khớp cổ chân trái sau chấn thương Hạn chế vận động khớp cổ chân phải sau chấn thương Dãn dây chằng mác – sên cổ chân trái độ II Dãn dây chằng mác – sên cổ chân phải độ I Dãn dây chằng mác – sên cổ chân trái độ II Dãn dây chằng mác – sên cổ chân phải độ II Cứng khớp cổ chân trái sau chấn thương Hạn chế vận động khớp cổ chân trái sau chấn thương Dãn dây chằng mác – sên cổ chân phải độ II Cứng khớp cổ chân trái sau chấn thương Hạn chế vận động khớp cổ chân phải sau Vỡ THỜI GIAN ĐIỀU TRỊ NỘI TRÚ 10/3-2/4/15 (22 ngày) 7/11-15/12/15 (38 ngày) 27/5-10/6/13 (14 ngày) 24/2-3/3/15 (8 ngày) 26/8-10/9/15 (15 ngày) 13/5-28/5/13 (13 ngày) 22/7-20/8/13 (28 ngày) 26/10-20/11/15 (24 ngày) 2/3-20/3/15 (17 ngày) 8/9-17/9/15 (9 ngày) 16/4-17/5/13 (33 ngày) 7/8-21/8/15 (14 ngày) 16/9-4/10/13 (19 ngày) 20/1-12/2/15 (22 ngày) 20/3-16/4/15 (26 ngày) 8/4-19/5/15 (41 ngày) 14/7-11/8/15 (26 ngày) 3/3-4/4/15 (31 ngày) 3/3-10/3/15 (7 ngày) mắt cá chân phải Hạn chế vận động khớp cổ chân phải sau chấn 20 Đặng Anh Quân Nam 21 Sinh viên 21 22 23 24 25 26 27 28 Nguyễn Thị Lệ Thi Tạ Thu Thủy Nguyễn Văn Trọng Nguyễn Thành Trung Nguyễn Văn Trường Phạm Viết Trường Nguyễn Ngọc Tuân Trịnh Thanh Tùng Nữ Nữ Nam Nam Nam Nam Nam Nam 41 33 29 27 32 32 33 30 Cán Kế tốn Cơng an Cán Kỹ sư Cơng an Kỹ sư Kiến trúc sư thương xương sên Dãn dây chằng mác – sên cổ chân trái độ II Dãn dây chằng mác – sên cổ chân trái độ I Hạn chế vận động sau trật khớp cổ chân trái Dãn dây chằng mác – sên cổ chân trái độ II Dãn dây chằng chày sên cổ chân phải, trái Dãn dây chằng chày sên cổ chân phải độ I Dãn dây chằng chày sên cổ chân phải độ I Dãn dây chằng mác – sên cổ chân phải độ II 29 Nguyễn Anh Vũ Nam 37 Kỹ sư Dãn dây chằng mác – sên cổ chân phải độ II 30 Lê Hoàng Yến Nữ 24 Sinh viên Dãn dây chằng mác – sên cổ chân trái độ I 5/1-26/1/15 (21 ngày) 2/6-20/6/14 (18 ngày) 5/5-20/5/14 (15 ngày) 13/7-14/8/15 (31 ngày) 19/1-6/2/15 (17 ngày) 10/3-4/4/15 (24 ngày) 10/6-24/6/13 (14 ngày) 24/5-7/6/13 (13 ngày) 7/10-29/10/13 (22 ngày) 25/11-31/12/15 (36 ngày) 12/2-28/2/14 (16 ngày) PHỤ LỤC DANH SÁCH VẬN ĐỘNG VIÊN - BỆNH NHÂN THAM GIA NGHIÊN CỨU A CHẤN THƯƠNG KHỚP CỔ CHÂN ĐƠN THUẦN TT HỌ VÀ TÊN GT TUỔI MƠN TT CHẨN ĐỐN Điền kinh TT1 Boxing TT4 Vật TT1 Bóng đá TTTTQĐ Đua thuyền TT1 Điền kinh TT4 Điền kinh TTHL HN Futsal CLB TS Bắc Điền kinh TT3 Lặn PTNK HN Futsal CLB TS Bắc Điền kinh TT3 Điền kinh Tổn thương dây chằng chày sên cổ chân trái độ II Tổn thương dây chằng mác sên cổ chân phải độ II Tổn thương dây chằng mác sên cổ chân phải độ II Dãn dây chằng mác sên cổ chân trái độ I Dãn dây chằng mác sên cổ chân phải độ II Tổn thương dây chằng chày sên cổ chân trái độ I Dãn dây chằng mác sên cổ chân phải độ II Dãn dây chằng mác sên cổ chân phải độ I Tổn thương chằng chày sên cổ chân phải độ II Tổn thương dây chằng chày sên cổ chân trái độ I Tổn thương dây chằng chày sên cổ chân trái độ I Dãn dây chằng mác sên cổ chân phải độ II Tổn thương dây chằng chày sên cổ Đỗ Ngọc Anh Nữ 20 Phạm Thị Cẩm Giang Nữ 17 Nguyễn Thị Lụa Nữ 25 Bùi Bá Hạnh N 21 Đàm Văn Hiếu N 23 Ngô Thị Quỳnh Nga Nữ 17 Phạm Nguyễn Vân Nhi Nữ 16 Nguyễn Anh Sơn N 24 Trần Thị Thắm Nữ 19 10 Trần T Huyền Trang Nữ 18 11 Trần Thế Trung N 25 12 Lê Đình Tuấn N 17 13 Trịnh Văn Vũ N 16 THỜI GIAN ĐT NỘI TRÚ 18/11-3/12/16 (15 ngày) 05/12-15/12/16 (10 ngày) 18/11-01/12/16 (13 ngày) 10/1-19/1/17 (8 ngày) 15/12/16-02/1/17 (16 ngày) 05/12-15/12/16 (11 ngày) 19/4-26/5/16 (18 ngày) 21/4-28/4/16 (5 ngày) 28/11-20/12/16 (23 ngày) 03/5-07/5/17 (04 ngày) 30/9-04/10/16 (7 ngày) 01/12-21/12/16 (20 ngày) 04/1-19/1/16 THỜI GIAN ĐT NGOẠI TRÚ TTTT HN chân trái độ II (15 ngày) B CHẤN THƯƠNG KHỚP CỔ CHÂN CÓ TỔN THƯƠNG KẾT HỢP TT HỌ VÀ TÊN GT TUỔI MƠN TT CHẨN ĐỐN Nguyễn Hồng Hải N 17 Bóng đá Viettel Hồng Ngọc Hào N 23 Bóng đá CLB Sài Gòn Nguyễn Thị Kim Nữ 23 Đinh Quốc Hùng N 19 Bùi Ngọc Long N 15 Phạm Tiến Sản N 25 Điền kinh TT1 Canoing TT1 Bóng đá Viettel Điền kinh TT3 Nguyễn Huy Thái N 22 Điền kinh TT2 Trần Văn Trung N 19 Bóng đá Viettel Trương Tuấn Tùng N 18 Cầu mây TTTT HN Tổn thương DC mác sên độ I, viêm cổ chân phải, sau phẫu thuật nối gân gấp bàn chân phải tháng Tổn thương DC chày sên độ II, Viêm cứng khớp cổ chân trái sau phẫu thuật nối gân Asin 15 tuần Tổn thương DC mác sên độ II, viêm khớp cổ chân trái Tổn thương dây chằng mác sên cổ chân trái độ II; Đứt ACL gối trái Tổn thương DC chày sên độ I, viêm điểm bám gân Asin chân trái Tổn thương dây chằng chày sên cổ chân trái độ II Thoát vị đĩa đệm CSTL C5/S1 Tổn thương DC cổ chân trái độ I; Viêm điểm bám gân Asin trái; Viêm điểm bám gân bánh chè bên Tổn thương dây chằng chày sên cổ chân phải độ I; Viêm điểm bám gân Asin chân phải Tổn thương dây chằng chày sên cổ chân phải độ I Hạn chế vận động cổ chân phải sau phẫu thuật nối THỜI GIAN ĐT NỘI TRÚ 17/3-22/3/16 (6 ngày) 09/8-17/10/17 (52 ngày) 14/7-04/8/16 (22 ngày) 24/11-29/12/16 (22 ngày) 08/3-25/3/16 (15 ngày) 28/11-02/12/16 (34 ngày) 02/12-12/12/16 (11 ngày) 16/2-02/3/17 (15 ngày) 07/1-25/1/16 (18 ngày) THỜI GIAN ĐT NGOẠI TRÚ 10 Bùi Thị Hải Yến Nữ 17 Karatedo TT1 gân duỗi ngón 3,4,5 Tổn thương cổ chân trái độ I; Viêm điểm bám gân Asin bên trái 15/6-29/6/17 (14 ngày) Phụ lục BẢNG LƯỢNG GIÁ CHỨC NĂNG SINH HOẠT CỦA NGƯỜI BỆNH Họ tên bệnh nhân: Tuổi: Khoa: Mức độ trợ giúp cho sinh hoạt: Phụ thuộc Trợ giúp trung bình Trợ giúp tối thiểu Chỉ giám sát Độc lập STT TIÊU CHÍ, CHỈ TIÊU Lượng giá Lượng giá Lượng giá Lượng giá 10 11 12 Ngày đánh giá: Ăn uống Chải tóc Đánh Tắm Mặc quần áo Đi vệ sinh Nằm ngửa – sấp Nằm ngửa – ngồi Đứng – ngồi Từ sàn đứng lên Khả di chuyển Dụng cụ trợ giúp Tổng điểm: lần Ngày vào viện lần Sau tuần lần Sau tuần Phụ lục 7: BẢNG LƯỢNG GIÁ CHỨC NĂNG SINH HOẠT CỦA NGƯỜI BỆNH Họ tên bệnh nhân: Tuổi: lần Khi viện Khoa: Mức độ trợ giúp cho sinh hoạt: Phụ thuộc Trợ giúp trung bình Chỉ giám sát Độc lập STT TIÊU CHÍ, CHỈ TIÊU Lượng Lượng Ngày đánh giá: giá lần giá lần Ngày vào Sau viện 10 11 12 Ăn uống Chải tóc Đánh Tắm Mặc quần áo Đi vệ sinh Nằm ngửa – sấp Nằm ngửa – ngồi Đứng – ngồi Từ sàn đứng lên Khả di chuyển Dụng cụ trợ giúp Tổng điểm: tuần Trợ giúp tối thiểu Lượng Lượng Lượng giá lần Sau giá lần Sau giá lần Khi tuần tuần viện ... liệu phục hồi chức vận động sau chấn thương khớp cổ chân cho VĐV 70 3.2.1 Lựa chọn tập điều trị, phục hồi, kết hợp với vật lý trị liệu cho vận động viên/ người tập thể thao sau chấn thương khớp. .. trị liệu phục hồi chức vận động sau chấn thương khớp cổ chân cho VĐV Mục tiêu 3: Ứng dụng đánh giá hiệu tổ hợp tập kết hợp vật lý trị liệu phục hồi chức sau chấn thương khớp cổ chân cho VĐV Giả... tiêu sau: Mục tiêu 1: Đánh giá thực trạng chấn thương khớp cổ chân thực trạng tập phục hồi chức sau chấn thương khớp cổ chân cho VĐV Mục tiêu 2: Lựa chọn xây dựng phác đồ tập kết hợp vật lý trị liệu
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu lựa chọn và ứng dụng các bài tập kết hợp vật lý trị liệu phục hồi chức năng vận động sau chấn thương khớp cổ chân cho vận động viên, Nghiên cứu lựa chọn và ứng dụng các bài tập kết hợp vật lý trị liệu phục hồi chức năng vận động sau chấn thương khớp cổ chân cho vận động viên, DANH MỤC KÝ HIỆU VIẾT TẮT TRONG LUẬN ÁN, Danh mục các biểu đồ, TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU, Hình 1.10: Mặt ngoài cổ chân, Sơ đồ 1.1: Phân loại sinh lý các bài tập thể lực (theo Pharphell), PHƯƠNG PHÁP VÀ TỔ CHỨC NGHIÊN CỨU, Hình 2.1: Các bài tập trên hệ thống máy BIODEX, sử dụng trong điều trị chấn thương khớp cổ chân, Sơ đồ 2.1: Mô hình nghiên cứu, KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ BÀN LUẬN, Hình 3.2: Sự xê dịch quá mức theo hướng trước sau của xương chày trên xương sên trong test ngăn kéo trước cho thấy bệnh nhân có một chấn thương dây chằng sên gót trước., Bảng 3.3: Kết quả kiểm định độ tin cậy nội tại của phiếu phỏng vấn thử, Bảng 3.4: Tỷ lệ thành phần các đối tượng phỏng vấn (n=40), Bảng 3.5: Kết quả qua hai lần phỏng vấn (n=40), Bảng 3.6: Kết quả kiểm định Wilcoxon giữa hai lần phỏng vấn, Hình 3.13: Bài tập gấp duỗi cổ chân, Đánh giá kết quả dựa trên thực tế lâm sàng bao gồm sự hồi phục lại biên độ vận động khớp cổ chân, Bảng lượng giá chức năng sinh hoạt của người bệnh, Luận án tiến hành phân tích kết quả nghiên cứu và hiệu quả điều trị phục hồi theo các nội dung sau:, hay phối hợp theo giới, Bảng 3.12: Đặc điểm bệnh học và mức độ chấn thương khớp cổ chân, Bảng 3.16: Bảng lượng giá chức năng sinh hoạt của VĐV nhóm B (n=10), vặn trong, vặn ngoài khớp cổ chân nhóm A, Bảng 3.21: Triệu chứng lâm sàng của VĐV khi xuất viện (n = 23), KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ, DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay