đề cương luận văn quản lý đô thị

55 52 1
  • Loading ...
1/55 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/02/2019, 15:55

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH BÙI VĂN HÒA LỚP: QLKT K14F TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN TRẬT TỰ VỈA HÈ, LỊNG ĐƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ VIỆT TRÌ ĐỀ CƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ THEO ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG Ngành: Quản kinh tế THÁI NGUYÊN, NĂM 2018 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH BÙI VĂN HÒA LỚP: QLKT K14F TĂNG CƯỜNG CƠNG TÁC QUẢN TRẬT TỰ VỈA HÈ, LỊNG ĐƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ VIỆT TRÌ Ngành: Quản kinh tế Mã số: 8.34.04.10 ĐỀ CƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ THEO ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG Người hướng dẫn khoa học: TS Phạm Quốc Chính THÁI NGUYÊN, NĂM 2018 MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 chọn đề tài .1 Mục tiêu nghiên cứu Chủ thể, đối tượng phạm vi nghiên cứu .1 Nội dung nghiên cứu Những đóng góp luận văn: Cấu trúc luận văn Chương 1: CƠ SỞ LUẬN VÀ KINH NGHIỆM THỰC TIỄN TRONG QUẢN TRẬT TỰ VỈA HÈ, LÒNG ĐƯỜNG .1 1.1 Khái niệm quản trật tự vỉa hè, lòng đường 1.1.1 Khái niệm vỉa hè, lòng đường .1 1.1.2 Khái niệm quản trật tự vỉa hè, lòng đường 1.1.3 Đặc điểm quản trật tự vỉa hè, lòng đường 1.1.4 Nội dung quản trật tự vỉa hè, lòng đường 1.1.5 Mục đích ngun tắc cơng tác quản trật tự vỉa hè, lòng đường 1.1.6 Chủ thể cơng tác quản trật tự vỉa hè, lòng đường 1.1.7 Hệ thống tổ chức quản trật tự vỉa hè, lòng đường 1.1.8 Các yếu tố ảnh hưởng đến công tác quản trật tự vỉa hè, lòng đường .1 1.2 Kinh nghiệm thực tiễn quản .1 1.2.1 Kinh nghiệm quản Singapore 1.2.2 Kinh nghiệm tổ chức không gian cho người thành phố Sydney - Úc .1 1.2.3 Kinh nghiệm quản người bán hàng rong BangkokThái Lan: 1.2.4 Kinh nghiệm tổ chức không gian đỗ xe máy vỉa hè thành phố Hồ Chí Minh Chương 2: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 Câu hỏi nghiên cứu 2.2 Phương pháp nghiên cứu 2.2.1 Phương pháp thu thập thông tin 2.2.2 Phương pháp tổng hợp xử thông tin 2.2.3 Phương pháp phân tích 2.3 Hệ thống tiêu nghiên cứu 2.3.1 Chỉ tiêu quy hoạch xây dựng hè phố, đường 2.3.2 Chỉ tiêu thị Văn minh - văn hóa Chương 3: THỰC TRẠNG QUẢN TRẬT TỰ VỈA HÈ, LÒNG ĐƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ VIỆT TRÌ 3.1 Đặc điểm địa bàn nghiên cứu 3.1.1 Điều kiện tự nhiên .1 3.1.2 Điều kiện kinh tế - xã hội 3.2 Thực trạng công tác quản trật tự vỉa hè, lòng đường địa bàn thành phố Việt Trì .1 3.2.1 Quy chế, quy định công tác quản trật tự vỉa hè, lòng đường địa bàn thành phố 3.2.2 Hệ thống tổ chức quản cơng tác trật tự trật tự vỉa hè, lòng đường địa bàn thành phố 3.2.3 Công tác quản trật tự trật tự vỉa hè, lòng đường theo quy hoạch địa bàn thành phố 3.2.4 Công tác cấp phép, phê duyệt quản trật tự vỉa hè, lòng đường địa bàn thành phố 3.2.7 Công tác thông tin, tuyên truyền quản trật tự vỉa hè, lòng đường địa bàn thành phố 3.3 Các nhân tố ảnh hướng đến công tác quản trật tự vỉa hè, lòng đường địa bàn thành phố 3.3.1 Nhận thức hiểu biết người dân trật tự vỉa hè, lòng đường .1 3.3.2 Năng lực trình độ chun mơn cán làm cơng tác quản trật tự vỉa hè, lòng đường 3.3.3 Sự phối kết hợp quan chuyên môn quyền địa phương cơng tác quản trật tự vỉa hè, lòng đường 3.4 Đánh giá chung quản trật tự vỉa hè, lòng đường địa bàn thành phố Việt Trì giai đoạn 2015 - 2017 Chương 4: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CƠNG TÁC QUẢN TRẬT TỰ VỈA HÈ, LỊNG ĐƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ VIỆT TRÌ, TỈNH PHÚ THỌ .1 4.1 Đổi công tác quy hoạch 4.2 Cải tiến công tác thanh, kiểm tra, xử trật tự xây dựng .1 4.3 Tăng cường thông tin tuyên truyền 4.4 Nâng cao lực máy làm công tác quản trật tự vỉa hè, lòng đường địa phương KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO BẢNG CÁC KÝ HIỆU CHỮ VIẾT TẮT STT Chữ viết tắt QLĐT TTĐT TTATGT UBND Nguyên nghĩa Quản đô thị Trật tự đô thị Trật tự an tồn giao thơng Ủy ban nhân dân MỞ ĐẦU chọn đề tài Thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ vùng đất phát tích, Kinh dân tộc Việt Nam, có lịch sử gắn liền với hình thành nhà nước Văn Lang - cội nguồn dân tộc Việt Nam với nhiều truyền thuyết, di khảo cổ, di tích lịch sử, danh thắng gắn liền với thời đại Vua Hùng cơng giữ gìn, bảo vệ xây dựng đất nước Nơi có hai di sản văn hoá phi vật thể nhân loại Hát Xoan Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương Từ năm 2001, Giỗ tổ Hùng Vương trở thành Quốc lễ, Việt Trì Thủ tướng Chính phủ cho phép quy hoạch trở thành Thành phố Lễ hội, nơi hành hương với cội nguồn dân tộc nhân dân nước kiều bào nước điểm đến tham quan, du lịch hấp dẫn du khách quốc tế Nhận thức sâu sắc trách nhiệm vinh dự vùng đất Tổ - nơi cội nguồn dân tộc Việt Nam, năm qua, thành phố Việt Trì khơng ngừng phát triển vươn lên, đạt nhiều thành tựu to lớn trị - kinh tế, văn hoá, xã hội, an ninh, quốc phòng Nếp sống văn minh thị dần bước vào suy nghĩ trở thành thói quen người dân thành phố Công tác chỉnh trang đô thị, tôn tạo xây dựng sở hạ tầng tạo cho thành phố diện mạo mới, góp phần thu hút đầu tư, thúc đẩy kinh tế, du lịch phát triển, góp phần cải thiện nâng cao chất lượng sống Nhân dân địa bàn Song, q trình thị hóa, nguồn lực chưa đáp ứng kịp yêu cầu nên việc lập thực qui hoạch thành phố thiếu đồng bộ, kéo dài qua nhiều năm Tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để kinh doanh, bn bán; tập kết vật liệu xây dựng; đặt biển quảng cáo khơng quy định gây khơng trở ngại đến trật tự an tồn giao thơng, nhiễm mơi trường ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị, tác động khơng nhỏ đến cảnh quan chung hình ảnh thành phố Nguyên nhân dẫn tới vi phạm phần quyền phường, xã chưa trọng cơng tác tra, kiểm tra việc quản sử dụng vỉa hè, lòng đường; công tác hướng dẫn, tuyên truyền phổ biến pháp luật quản sử dụng vỉa hè UBND xã, phường người dân hạn chế Bên cạnh đó,một phận dân cư chưa có ý thức cao việc chấp hành quy định pháp luật lĩnh vực giao thông đường bộ, chưa tự giác việc chấp hành quy chế quản đô thị Từ thực trạng nêu trên, thân em công tác Đội Thanh tra trật tự thị thành phố Việt Trì nên em chọn đề tài luận văn “Tăng cường quản trật tự vỉa hè, lòng đường địa bàn thành phố Việt Trì” nhằm hướng tới xây dựng hình ảnh Việt Trì đẹp người, kiến trúc, cảnh quan đô thị văn minh lòng du khách thập phương thành phố, xứng đáng 11 trung tâm vùng nước trở thành Thành phố lễ hội với cội nguồn dân tộc Việt Nam Mục tiêu nghiên cứu 2.1 Mục tiêu chung Mục tiêu 1: Đánh giá thực trạng sử dụng thực trạng quản sử dụng vỉa hè tuyến đường thuộc địa bàn thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ Mục tiêu 2: Đề xuất giải pháp quản sử dụng vỉa hè hiệu thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ Các giải pháp giải pháp đưa ra, vừa đảm bảo tuân thủ theo quy định Nhà nước, phù hợp với tình hình địa phương nghiên cứu, ngồi mang tính thúc đẩy phát triển kinh tế, đáp ứng yêu cầu ngày cao sinh hoạt lại kinh doanh người dân hàng ngày Trên sở làm rõ luận Quản trật tự vỉa hè, lòng đường phân tích, đánh giá thực trạng cơng tác quản trật tự vỉa hè, lòng đường địa thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2015-2017 từ đó, đề xuất số giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu công tác quản trật tự vỉa hè, lòng đường địa phương 2.2 Mục tiêu cụ thể Khảo sát sử dụng vỉa hè tập trung vào hoạt động thường xuyên vỉa hè bao gồm để xe tự quản trước nhà đối tượng kinh doanh vỉa hè, từ hàng rong di động, hàng rong cố định đến cửa hàng trưng bày hàng hóa, bàn ăn vỉa hè Trên thực tế không gian vỉa hè Thành phố có nhiều đối tượng sử dụng vỉa hè không gian công cộng dành cho tất người Ngoài người hoạt động nêu trên, vỉa hè Thành phố nơi gặp gỡ, trò chuyện, nhiều nơi sân chơi cho trẻ em, thiếu niên thành phố Nhiều quốc gia, thành phố giới trải qua khó khăn cơng tác quản vỉa hè tương tự thành phố Việt Trì Vì vậy, kinh nghiệm quốc gia, thành phố giới phân tích, đánh giá khả áp dụng áp dụng bối cảnh cụ thể thành phố Khảo sát thực tiễn phân tích thực trạng văn quản nhà nước hành để làm rõ tồn tại, hạn chế nguyên nhân; đánh giá lại thực trạng sử dụng vỉa hè, đánh giá khó khăn vướng mắc của Ủy ban nhân dân phường, xã thành phố công tác quản vỉa hè, kinh nghiệm quản số quốc gia nước giới, từ đề xuất giải pháp quản vỉa hè hiệu Tham mưu quan quản trật tự vỉa hè, lòng đường (phòng Quản thị thành phố, Đội Thanh tra trật tự đô thị thành phố, UBND phường (xã) trực thuộc thành phố) nâng cao lực, thực tốt chức năng, nhiệm vụ UBND thành phố giao Chủ thể, đối tượng phạm vi nghiên cứu 3.1 Chủ thể nghiên cứu: - Chính Phủ, Nhà nước: ban hành Luật, Nghị định, Thông tư lĩnh vực giao thông đường - Tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương: ban hành Chỉ thị, quy định, hướng dẫn quản trật tự vỉa hè, lòng đường Chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc quản trật tự vỉa hè, lòng đường theo thẩm quyền - Ủy ban nhân dân quận, huyện trực thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: Kiểm tra, đôn đốc UBND cấp xã việc thực quản sử dụng vỉa hè, lòng đường; ban hành kịp thời Quyết định xử phạt vi phạm hành lĩnh vực quản trật tự vỉa hè, lòng đường theo thẩm quyền 3.2 Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu Công tác quản trật tự vỉa hè, lòng đường số tuyến đường trọng điểm thành phố Việt Trì Đối tượng thu thập số liệu cán bộ, công chức, viên chức phân công làm công tác quản trật tự vỉa hè, lòng đường tổ chức, cá nhân khác liên quan đến việc sử dụng vỉa hè, lòng đường địa bàn thành phố Tuy nhiên, để có nhận định khách quan, đề tài có nghiên cứu giải pháp quản trật tự vỉa hè, lòng đường nhằm làm sở so sánh 3.2 Phạm vi nghiên cứu - Giới hạn không gian nghiên cứu: Đề tài nghiên cứu thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ Trong tập trung vào tuyến đường trọng điểm như: đường Hùng Vương, Nguyễn Du, Quang Trung, Châu Phong, Trần Nguyên Hãn, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ - Giới hạn thời gian: tài liệu, số liệu thu thập nghiên cứu từ năm 2015- 2017 - Giới hạn nội dung nghiên cứu: Tăng cường quản trật tự vỉa hè, lòng đường địa bàn thành phố Việt Trì chủ yếu nghiên cứu đánh giá trình thực hiện, kết đạt việc quản trật tự vỉa hè, lòng Thơng tin Quản trật tự vỉa hè, lòng đường theo quy hoạch Thông tin Cấp phép quản trật tự vỉa hè, lòng đường Thơng tin Hướng dẫn quản trật tự vỉa hè, lòng đường Thông tin Thanh tra, kiểm tra, xứ sai phạm quản trật tự vỉa hè, lòng đường Thơng tin Công tác tuyên truyền quản trật tự vỉa hè, lòng đường Thơng tin Nhận thức hiểu biết người dân trật tự vỉa hè, lòng đường Thơng tin Năng lực, trình độ cán làm cơng tác quản trật tự vỉa hè, lòng đường Thông tin Sự kết hợp quan chuyên môn quyền địa phương - Địa điểm nghiên cứu: Được thực địa bàn thành phố Việt Trì tỉnh Phú Thọ Phương pháp điều tra: Điều tra chọn mẫu N Dựa theo cơng thức tính mẫu Slovin: n= + N x e2 - Trong đó: n: cỡ mẫu N: đơn vị tổng thể e: sai số (% sai số cho phép) - Ta có: N = 1.068 (Hộ kinh doanh tuyến đường nghiên cứu thuộc địa bàn thành phố năm 2017) Chọn e = 7,5% (khoảng sai số cho phép e < 10%) Vậy ta có: 1.068 n= = 152 + 1.068 x 0,075 Như số mẫu chọn là: 152 mẫu - Loại mẫu số lượng mẫu: từ 152 mẫu ta chọn ngẫu nhiên theo theo phận, khu vực cụ thể sau: Cơ quan quản nhà nước (UBND thành phố) chọn mẫu (là đồng chí Phó chủ tịch phụ trách khối) UBND thành phố quan tổ chức lập, trình duyệt xét duyệt theo thẩm quyền quy hoạch xây dựng sở kết cấu hạ tầng giao thông đường địa bàn thành phố Cơ quan chuyên môn: chọn 03 mẫu (Phòng Quản thị chọn mẫu, Đội Thanh tra trật tự đô thị thành phố chọn mẫu) Phòng Quản thị Thường trực Ban ATGT thành phố quan chuyên môn thuộc UBND thành phố có chức tham mưu, giúp UBND thành phố thực chức quản nhà nước sử dụng vỉa hè, lòng đường; phát triển đô thị; kiến trúc hạ tầng kỹ thuật đô thị Đội Thanh tra tra trật tự đô thị quan chun mơn thuộc UBND thành phố có chức tham mưu, giúp UBND thành phố thực chức quản nhà nước Quản trật tự đô thị Cán lãnh đạo, cán làm công tác quản trật tự đô thị UBND phường trực thuộc thành phố (chọn 7/13 phường): 18 mẫu Các hộ kinh doanh trục đường chính: 60 mẫu Cán lãnh đạo, cán làm công tác quản trật tự đô thị UBND xã trực thuộc thành phố (chọn 5/10 xã): 10 mẫu Các hộ xây dựng: 60 mẫu Bảng 2.1: Bảng tổng hợp số lượng mẫu điều tra Cấp Cấp Tổng cộng phường thành phố Số chủ hộ 60 60 120 Chuyên môn xã 10 10 Chuyên môn phường 18 18 Chuyên môn huyện 3 Lãnh đạo huyện 1 Cộng 70 78 152 b Tổ chức điều tra thông qua phiếu điều tra Nội dung Cấp xã Nội dung phiếu điều tra nhằm làm rõ nội dung sau: Thông tin Quy chế, quy định công tác quản TTĐT Thông tin Hệ thống tổ chức công tác quản trật tự vỉa hè, lòng đường Thơng tin Quản trật tự vỉa hè, lòng đường theo quy hoạch Thông tin Cấp phép, chấp thuận quản sử dụng vỉa hè, lòng đường Thơng tin Hướng dẫn quản vỉa hè, lòng đường Thơng tin Thanh tra, kiểm tra, xứ sai phạm quản vỉa hè, lòng đường Thơng tin Cơng tác tun truyền quản vỉa hè, lòng đường Thơng tin Nhận thức hiểu biết người dân vỉa hè, lòng đường Thơng tin Năng lực, trình độ cán làm công tác quản trật tự đô thị Thông tin Sự kết hợp quan chuyên môn quyền địa phương 2.2.2 Phương pháp tổng hợp xử thông tin Trên sở số liệu thu thập, tập hợp để tiến hành chọn lọc, hệ thống hố để tính tốn tiêu mà luận văn cần nghiên cứu, phân tích Sử dụng phương pháp phân tổ thống kê để hệ thống hoá tổng hợp tài liệu, phân chia theo nội dung, tiêu cho phù hợp với việc nghiên cứu hoạt động xây dựng địa bàn thành phố Việt Trì Sử dụng cơng cụ kỹ thuật tính toán sử dụng nghiên cứu luận văn phần mềm MS Office để lập bảng biểu thống kê, biểu đồ số liệu 2.2.3 Phương pháp phân tích Để phục vụ cho q trình phân tích, đánh giá luận văn tác giả sử dụng phương pháp: - Phương pháp phân tích tổng hợp: phân tích nghiên cứu tài liệu, luận khác cách phân tích chúng thành phận để tìm hiểu sâu sắc đối tượng Tổng hợp liên kết mặt, phận thông tin phân tích tạo hệ thơng thuyết đầy đủ sâu sắc đối tượng Phương pháp sử dụng chủ yếu phần xây dựng khung thuyết đánh giá thực trạng công tác quản trật tự vỉa hè, lòng đường địa bàn thành phố Việt Trì, sở khung thuyết xây dựng chương trước - Phương pháp thống kê: phương pháp dùng số để phân tích, đánh giá mức độ biến động tượng Giúp cho việc tổng hợp số liệu, tính tốn tiêu cách đắn, khách quan, có tính suy rộng cho nội dung nghiên cứu Được sử dụng chủ yếu để phân tích số liệu kết hợp với phương pháp so sánh để thấy biến động tiêu nghiên cứu mối quan hệ tiêu khác Cụ thể thông qua tiêu số tuyệt đối, số tương đối, số bình quân, tốc độ phát triển … để từ đưa kết luận, đánh giá giải pháp có khoa học Phương pháp sử dụng phần đánh giá thực trạng - Phương pháp so sánh: so sánh phương pháp sử dụng phổ biến phân tích kinh tế để xác định xu hướng, mức độ biến động tiêu lượng hố có nội dung tính chất 2.3 Hệ thống tiêu nghiên cứu 2.3.1 Chỉ tiêu quy hoạch xây dựng hè phố, đường 2.3.1.1 Hè phố - Hè phố cần phủ mặt vật liệu cứng liền khối lắp ghép đảm bảo hành lại thuận lợi, thoát nước tốt, đảm bảo vệ sinh môi trường, phù hợp kiến trúc cảnh quan - Trên hè phố khơng bố trí mương thoát nước mưa dạng hở - Chiều rộng người hè phố quy định tối thiểu 0,75 m Chiều rộng tối thiểu hè phố quy định Bảng - Đối với đoạn hè đường phố bị xén phần để mở rộng mặt đường bến dừng xe buýt, bề rộng hè đường lại khơng nhỏ m, phải tính tốn đủ chiều rộng để đáp ứng nhu cầu hành Bảng Chiều rộng tối thiểu hè phố dọc theo đường phố (m) Loại đường phố Chiều rộng hè phố bên đường Đường cấp đô thị, đường phố tiếp 6,0 (4,0) xúc với lối vào trung tâm thương mại, chợ, trung tâm văn hóa Đường cấp khu vực Đường phố nội CHÚ THÍCH: 4,5 (3,0) 3,0 (2,0) Trị số ghi dấu ngoặc ( ) áp dụng trường hợp đặc biệt khó khăn điều kiện xây dựng - Khả thông hành cho Bảng - Dốc ngang hè phố Độ dốc ngang hè phố quy định tối thiểu % tối đa % có hướng đổ mặt đường - Bó vỉa + Đỉnh bó vỉa hè phố đảo giao thơng phải cao mép phần xe chạy 12,5 cm, dải phân cách 30 cm; +Tại lối rẽ vào khu nhà chiều cao bó vỉa 5-8 cm dùng bó vỉa dạng vát; + Trên đoạn bằng, rãnh phải làm theo kiểu cưa để nước cao độ đỉnh bó vỉa cao đáy rãnh 15-30 cm; + Đối với đường nội bộ, đường cải tạo, nâng cấp cho phép giảm chiều cao bó vỉa hè phố xét đến cao trình khu vực dân cư hữu Bảng Khả thông hành (ng/h) Điều kiện Dọc hè phố có cửa hàng, nhà cửa Hè tách xa nhà cửa hàng Hè dải xanh Đường dạo chơi Dải qua đường Khả thông hành (ng/h) 700 800 000 600 200 - Hè phố phải đảm bảo người khuyết tật tiếp cận sử dụng theo quy định QCVN 10:2014/BXD 2.3.1.2 Đường - Đường phải cách ly với giao thông giới dải phân cách cứng, rào chắn dải xanh - Độ dốc ngang mặt đường tối thiểu 1% tối đa 4% - Độ dốc dọc đường hè phố trường hợp vượt 4% chiều dài đường > 200 m phải làm đường dạng bậc lên xuống Đường hành qua đường xe chạy loại mức phải đảm bảo có chiều rộng lớn 6(4) m đường cấp đô thị lớn (3) m đường cấp khu vực; Khoảng cách đường hành qua đường phải đảm bảo lớn 300 m đường cấp đô thị lớn 200 m đường cấp khu vực CHÚ THÍCH: Trị số dấu ( ) dùng điều kiện hạn chế lượng người qua đường khơng lớn - Phải bố trí cầu vượt, hầm chui cho người nút giao, vị trí vượt qua đường có lưu lượng xe lớn 000 xe qđ/h lưu lượng hành lớn 100 người/h (tính cao điểm) nút giao khác mức, nút giao đường đô thị với đường sắt, ga tàu điện ngầm, gần sân vận động - Khoảng cách cầu vượt, hầm chui cho người tuyến giao thông phải lớn 500 m Bề rộng hầm cầu vượt qua đường xác định theo lưu lượng hành cao điểm tính tốn, phải lớn m - Đường phải đảm bảo người khuyết tật tiếp cận sử dụng theo quy định QCVN 10:2014/BXD 2.3.2 Chỉ tiêu thị Văn minh - văn hóa Một số tiêu cụ thể đề án xây dựng đô thị Văn minh- văn hóa thành phố Việt Trì (giai đoạn 2016 - 2020): - 100% quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, hộ dân ký cam kết thực theo Quy chế Quản đô thị năm 2013 - 80% tuyến đường, tuyến phố thị đạt tiêu chuẩn văn minh đô thị - 90% trở lên hộ gia đình thực tốt quy định hành nếp sống văn minh đô thị việc cưới, việc tang, lễ hội nếp sống văn minh đô thị - 70% biển quảng cáo lắp đặt đảm bảo theo quy định - Khơng lấn chiếm lòng đường, hè phố gây cản trở giao thông, không cơi nới, làm mái che, mái vẩy, đặt biển quản cáo sai quy định, gây mỹ quan đô thị - 90% số phường đạt chuẩn văn minh đô thị Luận văn xác định rõ tiêu chí sau: - Nhận biết người dân hoạt động kiểm tra trật tự vỉa hè, lòng đường địa bàn Thành phố Việt Trì Tiêu chí giúp đánh giá mức độ phổ biến, khả tuyên truyền sách Nhà nước cho đối tượng cụ thể, đồng thời đánh giá tầm quan trọng công tác quản trật tự vỉa hè, lòng đường phát triển kinh tế xã hội chung thành phố - Đánh giá thuận lợi khó khăn việc quản trật tự vỉa hè, lòng đường theo quy hoạch, công tác cấp phép quản trật tự vỉa hè, lòng đường, việc tra, kiểm tra, xử sai phạm quản trật tự vỉa hè, lòng đường, lực trình độ chun mơn cán làm công tác quản trật tự xây dựng, kết hợp quan chun mơn quyền địa phương công tác quản trật tự vỉa hè, lòng đường Tiêu chí áp dụng phần đánh giá thực trạng Thành phố Việt Trì Chương THỰC TRẠNG QUẢN TRẬT TỰ VỈA HÈ, LỊNG ĐƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ VIỆT TRÌ 3.1 Đặc điểm địa bàn nghiên cứu 3.1.1 Điều kiện tự nhiên 3.1.1.1 Vị trí địa Thành phố Việt Trì nằm phía Đơng Nam tỉnh Phú Thọ, thành phố du lịch với cội nguồn dân tộc Việt Nam, kinh đô Văn Lang - kinh đô người Việt cửa ngõ vùng Tây Bắc tổ quốc, có diện tích tự nhiên 11.175,11ha, gồm 13 phường nội thành 10 xã ngoại thành; dân số khoảng 285 ngàn người; Nằm Ngã ba Hạc, nơi có sơng Thao đỏ nước phù sa hợp lưu với dòng sơng Lơ sơng Đà xanh biếc thành dòng Sơng Hồng huyền thoại; đỉnh đầu vùng Tam giác châu thổ Sông Hồng trù phú, lâu đời gắn liền với lịch sử phát triển dựng nước nước dân tộc Việt Nam Vì thế, Việt Trì biết đến với tên thân thương: Thành phố ngã ba sông Địa giới hành Việt Trì sau: phía bắc giáp xã Phù Ninh, An Đạo, Vĩnh Phú huyện Phù Ninh; phía tây tây nam giáp xã Sơn Vi, Cao Xá, Thạch Sơn, Tiên Kiên, Xuân Lũng, thị trấn Hùng Sơn huyện Lâm Thao; phía nam giáp xã Cổ Đơ, Tản Hồng, Châu Sơn huyện Ba Vì (Thành phố Hà Nội); phía đơng giáp xã Sơn Đơng huyện Lập Thạch, xã Bồ Sao, xã Cao Đại, xã Việt Xuân huyện Vĩnh Tường, xã Cao Phong, xã Đức Bác, xã Tứ Yên, xã Yên Thạch huyện Sông Lô (tỉnh Vĩnh Phúc) Các điểm cực thành phố là: Cực Bắc: Xóm Dầm - xã Kim Đức Cực Tây: Xóm Vàng - xã Chu Hóa Cực Nam: Xóm Mộ Hạ - Phường Bạch Hạc Cực Đơng: Xóm Vinh Quang - xã Sơng Lơ Hình 3.1: Vị trí thành phố Việt Trì tỉnh Phú Thọ Việt Trì trung tâm kinh tế, trị, văn hóa, khoa học kĩ thuật tỉnh Phú Thọ, có vị trí quan trọng quốc phòng, an ninh thị động lực phát triển kinh tế xã hội tỉnh Phú Thọ vùng Tây Đông Bắc 3.1.1.2 Địa hình, địa mạo Việt Trì vùng đất nằm vị trí chuyển tiếp từ địa hình đồi núi sang đại hình đồng bằng, đỉnh tam giác châu thổ sơng Hồng Từ trung tâm Thành phố nhìn phía Tây núi Ba Vì, phía Đơng Bắc dãy núi Tam Đảo Ở phía Tây - Tây Bắc Thành phố núi Nghĩa Lĩnh, nơi có đền thờ vua Hùng Về mặt địa chất, đất đai Việt Trì thuộc vùng đất cổ có niên đại cách từ 50 đến 200 triệu năm Theo tài liệu khảo cổ học cách ngày khoảng vạn năm, có định cư người Việt cổ Khoảng 4000 năm trước Vua Hùng chọn nơi làm đất đóng nhà nước Văn Lang Trải qua thăng trầm lịch sử, vùng đất Việt Trì nhiều lần thay đổi ranh giới hành phân cấp quản hành 3.1.2 Điều kiện kinh tế - xã hội 3.1.2.1 Tăng trưởng kinh tế chuyển dịch cấu kinh tế Kể từ ngày thành lập đến nay, sau gần 55 năm xây dựng trưởng thành, kinh tế- xã hội thành phố liên tục phát triển, mặt đô thị có nhiều khởi sắc, đời sống nhân dân cải thiện bước nâng cao Hệ thống trị khối đại đồn kết tồn dân ngày tăng cường củng cố, quốc phòng an ninh giữ vững Thành phố Việt Trì Đảng Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân Đặc biệt kể từ sau công nhận đô thị loại I, thành phố thực chuyển mình, đạt thành tựu quan trọng tất lĩnh Hình 3.2: Đại hội đảng thành phố Việt Trì nhiệm kỳ 2015-2020 Thực Nghị Đại hội Đảng cấp, năm gần đây, thành phố Việt Trì ln trì tốc độ tăng trưởng khá; cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực; tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 5,71%/ năm (giai đoạn 2010- 2015) Thực khâu đột phá theo Nghị Đại hội Đảng thành phố lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2010- 2015 phát triển dịch vụ đạt kết khá, ngành dịch vụ phát triển đa dạng, chất lượng bước nâng lên, đáp ứng nhu cầu sản xuất đời sống nhân dân Tổng mức bán lẻ hàng hoá doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội tăng bình quân 12,4%/ năm; kim ngạch xuất bình quân hàng năm đạt 445 triệu USD, tốc độ tăng bình quân đạt 6,4%/ năm Quan tâm đầu tư hạ tầng phục vụ du lịch, trùng tu, tơn tạo di tích lịch sử, trì phát triển lễ hội truyền thống phục vụ hoạt động du lịch gắn với Giỗ Tổ Hùng Vương- Lễ hội Đền Hùng Các thành phần kinh tế phát triển đa dạng Khu vực kinh tế nhà nước tiếp tục xếp, đổi mới; tiến hành cổ phần hóa thối vốn nhà nước doanh nghiệp Đến năm 2015, khu vực kinh tế nhà nước chiếm tỷ trọng 5%, khu vực kinh tế nhà nước chiếm tỷ trọng 95% Hoạt động kinh tế đối ngoại tăng cường có hiệu Trong năm thu hút 09 dự án, nâng số dự án FDI cấp phép lên 38 dự án, tổng vốn đăng ký 182,7 triệu USD Công tác quản đô thị, quản tài nguyên môi trường tăng cường Năm 2012, Thành phố công nhận đô thị loại I, sớm năm so với kế hoạch; xây dựng Quy hoạch thành phố Việt Trì trở thành Thành phố Lễ hội với cội nguồn dân tộc Việt Nam; hoàn thành đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Việt Trì đến năm 2030 tập trung quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết phường, xã; sửa đổi triển khai thực Quy chế quản đô thị Thành phố năm 2013 Công tác quản trật tự xây dựng địa bàn ngày chặt chẽ, ý thức chấp hành nhân dân dần vào nề nếp Đẩy mạnh công tác chỉnh trang đô thị, diện mạo đô thị đổi theo hướng văn minh, đại 3.1.2.2 Dân số, lao động, việc làm - Dân số, lao động thành phố Việt Trì thể bảng 3.3 Theo số liệu thống kê, dân số thành phố Việt Trì đến năm 2013 283.995 người, nam 140.265 người (chiếm 49,4 %) nữ 143.730 người (chiếm 50,6%), mật độ dân số 2.541 người/km Dân số phân bố không đồng địa bàn thành phố, tập trung nhiều khu vực thành thị (ở phường trung tâm Tiên Cát, Gia Cẩm, Nông Trang) Bảng 3.1: Dân số lao động thành phố Việt Trì giai đoạn 2000 - 2015 Năm Năm Năm Năm 1) Dân số (người) - Nam 2000 215.568 101.423 2005 245.627 117.856 2010 268.486 131.427 2013 283.995 140.265 - Nữ 114.145 127.771 137.059 143.730 - Thành thị 129.712 143.752 150.991 155.330 - Nông thôn 85.856 101.875 117.495 128.665 2) Lao động độ tuổi (người) 112.784 125.813 138.243 145.997 - Lao động nam 59.635 65.906 72.521 76.125 - Lao động nữ 53.149 59.907 65.722 69.872 - Lao động nông nghiệp 45.959 52.581 54.965 60.854 - Lao động phi nông nghiệp 66.825 73.232 83.278 85.143 Chỉ tiêu (Nguồn: Phòng thống kê thành phố Việt Trì) - Lao động, việc làm Theo số liệu thống kê năm 2013 tồn thành phố có 145.997 người độ tuổi lao động, chiếm 51,5% dân số Trong đó: lao động phi nơng nghiệp 85.143 người chiếm 58.3 % số người độ tuổi lao động, lao động nông nghiệp 60.854 người chiếm 41,7% số người độ tuổi lao động 3.2 Thực trạng công tác quản trật tự vỉa hè, lòng đường địa bàn thành phố Việt Trì 3.2.1 Quy chế, quy định cơng tác quản trật tự vỉa hè, lòng đường địa bàn thành phố 3.2.2 Hệ thống tổ chức quản công tác trật tự trật tự vỉa hè, lòng đường địa bàn thành phố 3.2.3 Cơng tác quản trật tự trật tự vỉa hè, lòng đường theo quy hoạch địa bàn thành phố 3.2.4 Công tác cấp phép, phê duyệt quản trật tự vỉa hè, lòng đường địa bàn thành phố 3.2.7 Công tác thông tin, tuyên truyền quản trật tự vỉa hè, lòng đường địa bàn thành phố 3.3 Các nhân tố ảnh hướng đến công tác quản trật tự vỉa hè, lòng đường địa bàn thành phố 3.3.1 Nhận thức hiểu biết người dân trật tự vỉa hè, lòng đường 3.3.2 Năng lực trình độ chun mơn cán làm cơng tác quản trật tự vỉa hè, lòng đường 3.3.3 Sự phối kết hợp quan chuyên mơn quyền địa phương cơng tác quản trật tự vỉa hè, lòng đường 3.4 Đánh giá chung quản trật tự vỉa hè, lòng đường địa bàn thành phố Việt Trì giai đoạn 2015 - 2017 Chương GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CƠNG TÁC QUẢN TRẬT TỰ VỈA HÈ, LỊNG ĐƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ VIỆT TRÌ, TỈNH PHÚ THỌ 4.1 Đổi công tác quy hoạch 4.2 Cải tiến công tác thanh, kiểm tra, xử trật tự xây dựng 4.3 Tăng cường thông tin tuyên truyền 4.4 Nâng cao lực máy làm công tác quản trật tự vỉa hè, lòng đường địa phương KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Báo cáo năm 2015, 2016, 2017 tình hình thực ”Năm trật tự văn minh thị” địa bàn thành phố Việt Trì Chỉ thị số: 02/CT-UBND ngày 27/8/2011 Chủ tịch UBND thành phố Việt Trì tăng cường cơng tác quản trật tự thị, trật tự an tồn giao thơng vệ sinh môi trường địa bàn thành phố Việt Trì Luật Giao thơng đường Nghị định số: 46/2016/NĐ-CP ngày 26/5/2016 quy định định xử phạt vi phạm hành lĩnh vực giao thơng đường đường sắt Thông tư số: 04/2008/TT-BXD ngày 20/02/2008 Bộ Xây dựng Hướng dẫn quản đường đô thị Nghị định số: 11/2010/NĐ-CP ngày 24/2/2010 Chính phủ quy định quản bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường Nghị định số: 100/2013/NĐ-CP ngày 03/9/2013 Chính phủ sửa đổi bổ sung số điều Nghị định số: 11/2010/NĐ-CP ngày 24/2/2010 Chính phủ quy định quản bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường Nghị đại hội Đảng thành phố Việt Trì lần thứ XX, nhiệm kỳ 2015-2020 Quy chế quản thị thành phố Việt Trì năm 2013 10 Quy hoạch đô thị Việt Nam, yêu cầu cần đổi hệ thống Văn pháp luật học kinh nghiệm quốc tế TS.KTS Trần Thị Lan Anh Tài liệu Website: 1.http://thuvienso.hau.edu.vn:8888/dspace/bitstream/hau/4099/1/trinhduchuy_tomtat.pdf 2.https://123doc.org/document/3114677-tieu-luan-qlnn-ve-do-thi-van-de-quan-ly-via-he-taithanh-pho-ho-chi-minh.htm 3.https://123doc.org/document/4846380-giai-phap-nang-cao-hieu-qua-quan-ly-su-dung-viahe-tuyen-pho-tran-hung-dao-quan-hoan-kiem-thanh-pho-ha-noi-tt.htm 4.http://www.phutho.gov.vn/Pages/TinTuc/203952/Nang-tam-vi-the-do-thi-Viet-Tri.html ... nghiệm quản lý số quốc gia nước giới, từ đề xuất giải pháp quản lý vỉa hè hiệu Tham mưu quan quản lý trật tự vỉa hè, lòng đường (phòng Quản lý thị thành phố, Đội Thanh tra trật tự đô thị thành... phát triển đô thị theo hướng định Công tác quản lý trật tự vỉa hè, lòng đường nội dung quản lý đô thị mang đầy đủ đặc điểm quản lý đô thị Công tác quản lý trật tự vỉa hè, lòng đường cơng tác đảm... VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH BÙI VĂN HÒA LỚP: QLKT K14F TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ TRẬT TỰ VỈA HÈ, LỊNG ĐƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ VIỆT TRÌ Ngành: Quản lý kinh tế Mã số: 8.34.04.10 ĐỀ CƯƠNG LUẬN VĂN
- Xem thêm -

Xem thêm: đề cương luận văn quản lý đô thị, đề cương luận văn quản lý đô thị, TRONG QUẢN LÝ TRẬT TỰ VỈA HÈ, LÒNG ĐƯỜNG, PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU, TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ VIỆT TRÌ

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay