Kho tàng truyện cổ tích Việt Nam

2,670 26 0
  • Loading ...
1/2,670 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/02/2019, 14:18

KhoTàngTruyệnCổTích NguyễnđổngChi Pháthành:NguyễnKimVỹ Ebookmiễnphítại:www.Sachvui.Com Mụclục LờiDẫn CÙNGMỘTTÁCGIẢ Phầnthứnhất-I BẢNCHẤTTRUYỆNCỔTÍCH PHÂNBIỆTTRUYỆNCỔTÍCHVỚILỊCHSỬVÀVỚITIỂU THUYẾT II-LAILỊCHTRUYỆNCỔTÍCH III TRUYỆNCỔVIỆTNAMQUACÁCTHỜIĐẠI PHẦNTHỨHAI I NGUỒNGỐCSỰVẬT SỰTÍCHTRẦU,CAUVÀVƠI SỰTÍCHTRÁISẦURIÊNG SỰTÍCHCÂYHUYẾTDỤ SỰTÍCHCHIMHÍTCƠ SỰTÍCHCHIMTUHÚ SỰTÍCHCHIMQUỐC SỰTÍCHCHIMNĂM-TRÂU-SÁU-CỘTVÀCHIMBẮT-CƠ-TRĨICỘT SỰTÍCHCHIMĐAĐA 10 SỰTÍCHCONNHÁI 11 SỰTÍCHCONMUỖI 12 SỰTÍCHCONKHỈ 13 SỰTÍCHCÁHE 14 SỰTÍCHCONSAM 15 SỰTÍCHCONDÃTRÀNG 16 GỐCTÍCHBỘLƠNGQUẠVÀBỘLƠNGCƠNG 17 GỐCTÍCHTIẾNGKÊUCỦAVẠC,CỘC,DỦDỈ,ĐAĐAVÀ CHUỘT 18 GỐCTÍCHCÁINỐTDƯỚICỔCONTRÂU 19 SỰTÍCHCÁICHÂNSAUCONCHĨ 20 SỰTÍCHCÁICHỔI 21 SỰTÍCHƠNGĐẦURAU 22 SỰTÍCHƠNGBÌNHVƠI 23 SỰTÍCHCÂYNÊUNGÀYTẾT 24 GỐCTÍCHBÁNHCHƯNGVÀBÁNHDẦY 25 GỐCTÍCHRUỘNGTHÁCĐAOHAYLÀTRUYỆNLÊPHỤNG HIỂU II SỰTÍCHĐẤTNƯỚCVIỆT26 SỰTÍCHHỒGƯƠM 27 SỰTÍCHHỒBA-BỂ 28 SỰTÍCHĐẦMNHẤT-DẠVÀBÃITỰ-NHIÊN 29 SỰTÍCHĐẦMMỰC 30 SỰTÍCHSƠNGNHÀ-BÈHAYLÀTRUYỆNTHỦHUỒN 31 TẠISAOSƠNGTƠ-LỊCHVÀSƠNGTHIÊN-PHÙHẸPLẠI? 32 SỰTÍCHĐÁVỌNGPHU 33 SỰTÍCHĐÁBÀ-RẦU 34 SỰTÍCHTHÀNHLỒI 35 SỰTÍCHNÚINGŨ-HÀNH III SỰTÍCHCÁCCÂUVÍ36 THẠCHSÙNGCỊNTHIẾUMẺKHO HAYLÀSỰTÍCHCONMỐI 37 BỊBÉOBỊGẦY 38 NỮHÀNHGIÀNHBẠC 39 LẨYBẨYNHƯCAOBIỀNDẬYNON 40 BỤNGLÀMDẠCHỊUHAYLÀTRUYỆNTHẦYHÍT NGUYỄNĐỔNGCHI-TRÉSORDESCONTESVIETNAMIENS TẬPII III CÁCTÍCHCÁCCÂUVÍ41 ĐỒNGTIỀNVẠNLỊCH 42 CỦATHIÊNTRẢĐỊA 43 NỢTÌNHCHƯATRẢCHOAI,KHỐITÌNHMANGXUỐNG TUYỀNĐÀICHƯATAN 44 NỢNHƯCHÚACHỔM 45 HỒNTRƯƠNGBA,DAHÀNGTHỊT 46 SINHCONRỒIMỚISINHCHASINHCHÁUGIỮNHÀRỒIMỚI SINHƠNG 47 CONVỢKHƠNLẤYTHẰNGCHỒNGDẠINHƯBƠNGHOALÀI CẮMBÃICỨTTRÂU 48 CỨUVẬTVẬTTRẢÂNCỨUNHÂNNHÂNTRẢỐN 49 ĐỨACONTRỜIĐÁNHHAYLÀTRUYỆNTIẾCGÀCHƠNMẸ [50] GIẾTCHĨKHUNCHỒNG 51 CHAMẸNICONBỂHỒLAILÁNGCONNICHAMẸKỂ THÁNGKỂNGÀY 52 CHƯAĐỖƠNGNGHÈĐÃĐEHÀNGTỔNG 53 DÌPHẢITHẰNGCHẾTTRƠI,TƠIPHẢIĐƠISẤUSÀNH 54 CÁIKIẾNMÀYKIỆNCỦKHOAI 55 VẬNKHỨHỒISƠNNĂNGTRÍTỬ,THỜILAIBẠCHTHỦY KHẢTHƠISINH 56 TRINHPHỤHAICHỒNG 57 KIỆNNGÀNHĐA 58 TOĐẦUMÀDẠI,NHỎDÁIMÀKHƠN 59 NHÂNTHAMTÀINHITỬ,ĐIỂUTHAMTHỰCNHIVONG 60 NĨIDỐINHƯCUỘI 61 CỦATRỜITRỜILẠILẤYĐIGIƯƠNGĐƠIMẮTẾCHLÀMCHI ĐƯỢCTRỜI IV THƠNGMINHTÀITRÍVÀSỨCKHỎE62 HAIƠNGTƯỚNGĐÁ RÃI 63 LÊNHƯHỔ 64 CHÀNGLÍA 65 ANHEMSINHNĂM 66 BỐNANHTÀI 67 KHỔNGLỒĐÚCCHNGHAYLÀSỰTÍCHTRÂUVÀNGHỒ TÂY 68 THẠCHSANH 69 ĐẠIVƯƠNGHAIHAYLÀTRUYỆNGIẾTTHUỒNGLUỒNG 70 ƠNGỒ 71 ÂMDƯƠNGGIAOCHIẾN 72 YẾTKIÊU 73 LÝƠNGTRỌNG 74 BẢYGIAO,CHÍNQUỲ 75 NGƯỜIẢĐÀOVỚIGIẶCMINH 76 BỢMLẠIGẶPBỢM 77 QUẬNGIĨ 78 CONMỐILÀMCHỨNG 79 BÙICẦMHỔ 80 EMBÉTHƠNGMINH 81 TRẠNGHIỀN 82 THẦNGIỮCỦA 83 KẺTRỘMDẠYHỌCTRÒ 84 CONMỤLƯỜNG 85 CONSÁOVÀPHÚTRƯỞNGGIẢ 86 CONTHỎ, 87 CONTHỎVÀCONHỔ 88 MƯUCONTHỎ 89 BỢMGIÀMẮCBẪY 90 GÁINGOANDẠYCHỒNG 91 BÀLỚNĐƯỜIƯƠI 92 CONCHĨ, 93 NGƯỜIHỌLIÊUVÀDIÊMVƯƠNG KHOTÀNGTRUYỆNCỔTÍCHVIỆTNAM V SỰTÍCHANHHÙNGNƠNGDÂN94 CỐGHÉP 95 ÔNGNAMCƯỜNG 96 CỐBU 97 QUẬNHE 98 HẦUTẠO 99 LÊLỢI 100 LÊVĂNKHÔI 101 BAVÀNH 102 HAINÀNGCÔNGCHÚANHÀTRẦN 103 VỢBACAIVÀNG 105 NGƯỜITHỢMỘCNAM-HOA VI TRUYỆNPHÂNXỬ106 NGƯỜIĐẦYTỚVÀNGƯỜIĂNTRỘM 107 BACHÀNGTHIỆNNGHỆ 108 CHÀNGNGỐCĐƯỢCKIỆN 109 NGƯỜIĐÀNBÀBỊVUOAN 110 TRATẤNHỊNĐÁ 111 NGUYỄNKHOAĐĂNG 112 SỢIBẤCTÌMRATHỦPHẠM 113 PHÂNXỬTÀITÌNH 114 NGƯỜIĐÀNBÀMẤTTÍCH 115 TINHCONCHUỘT 116 HÀƠLƠI 117 MIẾNGTRẦUKỲDIỆU 118 TÚUN 119 NỢDUNTRONGMỘNG 120 TỪĐẠOHẠNHHAYSỰTÍCHTHÁNHLÁNG 121 CHÀNGĐỐNCỦI 122 NGƯỜITHỢĐÚC 123 SỰTÍCHĐÌNHLÀNGĐAHỊA 124 CONCHIMKHÁCHMÀUNHIỆM 125 CÂYTRETRĂMĐỐT 126 NGƯỜILẤYCĨC 127 CÂYTHUỐCCẢITỬHỒNSINH 128 LẤYCHỒNGDÊ 129 NGƯỜILẤYẾCH 130 SỰTÍCHĐỘNGTỪTHỨC 131 NGƯỜIHỌCTRỊVÀBACONQUỶ 132 HAICƠGÁIVÀCỤCBƯỚU 133 NGƯỜIHĨADẾ 134 THÁNHGIĨNG 135 AIMUAHÀNHTƠI 136 NGƯỜIDÂNNGHÈO KHOTÀNG PhầnII 138 NGƯỜITHỢSĂNVÀMỤCHẰNG 139 QUANTRIỀU VIII TRUYỆNĐỀNƠNTRẢỐN_140 THỬTHẦN 141 CONCĨCLIẾMNƯỚCMƯA 142 THẦYCỨUTRỊ 143 HAICONCỊVÀCONRÙA 144 CƠGÁILẤYCHỒNGHỒNGTỬ 145 NGƯỜIDÌGHẺÁCNGHIỆT 146 LÀMƠNHĨAHẠI 147 HUYỀNQUANG 148 TIÊUDIỆTMÃNGXÀ 149 GIÁPHẢI 150 TAMVÀTỨ 151 BÍNHVÀĐINH 152 HÀRẦMHÀRẠC 153 ƠNGGIÀHỌLÊ Sựtíchchimquốc, truyệnNghệ-anKhảodịsố7tậpI Sựtíchchimtuhúsố6tậpI SựtíchchimvuaquantróicộtKhảodịsố8tậpI Sựtíchchng,trốngvàmõKhảodịsố160tậpIV Sựtíchcondãtràngsố15tậpI Sựtíchcondế XemNgườidìghẻácnghiệt SựtíchconếchKhảodịsố10tậpI Sựtíchconkhỉsố12tậpI Sựtíchconkhỉ, truyệnNghệ-anKhảodịsố12tậpI SựtíchconmốiKhảodịsố36tậpI Sựtíchconmuỗisố11tậpI Sựtíchconmuỗi, truyệnKhơ-meKhảodịsố11tậpI Sựtíchconnháisố10tậpI Sựtíchconsamsố14tậpI SựtíchconthỏcungtrăngKhảodịsố127tậpIII SựtíchcơngchúaLiễuHạnhsố137tậpIV SựtíchcửaơCầu-dềnKhảodịsố118tậpIII Sựtíchdưahấusố1tậpI SựtíchđáBà-rầusố33tậpI SựtíchđáVọngphusố32tậpI SựtíchđáVọngphu, truyệnTrung-quốcKhảodịsố32tậpI SựtíchđầmMựcsố29tậpI SựtíchđầmNhấtdạvàbãiTựnhiênsố28tậpI SựtíchđềnCờnsố161tậpIV SựtíchđềnCờn, truyệnđờiTrầnKhảodịsố161tậpIV SựtíchđìnhlàngĐaHòasố123tậpIII SựtíchđộngTừThứcsố130tậpIII SựtíchhồBaBểsố27tậpI SựtíchhồBaBể, truyệnTàyKhảodịsố27tậpI SựtíchhồGươmsố26tậpI SựtíchhồHaiBểKhảodịsố27tậpI SựtíchhồI-kim-baKhảodịsố27tậpI SựtíchhồKi-vuKhảodịsố27tậpI Sựtíchkhăntangsố186tậpV SựtíchmặtnạKhảodịsố185tậpV SựtíchmườitámơngPhậtLaHánKhảodịsố61tậpII SựtíchnúimẫutửXemNgậmngảitìmtrầm SựtíchnúiNgũhànhsố35tậpI SựtíchnúithầnKhảodịsố27tậpI SựtíchNguyệtlãovàdâytơhồngKhảodịsố32tậpI SựtíchnúiYang-kơXemĐầunóvỡrồi SựtíchongmậtKhảodịsố131tậpIII SựtíchơngbạongượcKhảodịsố164tậpIV Sựtíchơngbìnhvơisố22tậpI Sựtíchơngđầurausố21tậpI Sựtíchsaohơm,saomaivàsaoruaKhảodịsố32tậpI SựtíchsơngNhàBèhaylàtruyệnThủHuồnsố30tậpI SựtíchsươngHuyềnChânKhảodịsố30tậpI SựtíchthànhLồisố34tậpI SựtíchThánhChèmXemLýƠngTrọng SựtíchthápBáoÂnsố168tậpIV SựtíchthápNhạnKhảodịsố34tậpI SựtíchthầnbếpKhảodịsố21tậpI Sựtíchtráisầuriêngsố3tậpI SựtíchtrâuvàngHồTâyXemKhổngLồđúcchng Sựtíchtrầu,cauvàvơisố2tậpI Sựtíchtrầucauvàvơi, truyệnNghệAnKhảodịsố2tậpI SựtíchvềchùaThiêntượngKhảodịsố158tậpIV SựtíchvuaKơ-longGa-raixâythápthiKhảodịsố34tậpI SựtíchxãBộđầuKhảodịsố73tậpII Ta-ca-rơvàBa-ni-hiMa-ma-ta,ngườiđànbàởxứMặttrờiKhảodịsố182 tậpV Ta-kheoRanhvớicâythuốcbấttửKhảodịsố127tậpIII TàixìphngKhảodịsố175tậpIV TạisaobụngconvekhơngcóruộtKhảodịsố170tậpIV TạisaogọichuộtlàơngCống?Khảodịsố115tậpIII Tạisaophảikínhtrọngngườigià?Khảodịsố80tậpII TạisaosơngTơLịchvàsơngThiênPhùhẹplại?số31tậpI Tạisaove(mànhkhẳm)khơngcóruột?Khảodịsố170tậpIV TamvàTứsố150tậpIV TámcuộcphiêulưucủatơnsưPa-ra-mác-tha ChúthíchKhảodịsố196tậpV TấmCámsố154tậpIV TấmCám,truyệnmiềnNamKhảodịsố154tậpIV TấtsuấtbithuKhảodịsố145tậpIV ThạchSanhsố68tậpII ThạchSanh,truyệnTàyKhảodịsố68tậpII ThạchSanhchémchằngKhảodịsố68tậpII ThạchSùngcònthiếumẻkhohaylàsựtíchconmốisố36tậpI ThạchtướngqnKhảodịsố134tậpIII TháithúDiễnChâuKhảodịsố149tậpIV TháithúNamKhaKhảodịsố119tậpIII ThánhĐảnKhảodịsố105tậpIII ThánhGióngsố134tậpIII ThánhTảnViênKhảodịsố105tậpIII ThánhJorKhảodịsố148tậpIV ThápDươngLệKhảodịsố34tậpI ThằngbégùKhảodịsố136tậpIII ThằngCòmsố191tậpV Thằngqng[thongmanh]đilàmrểKhảodịsố194tậpV ThầnBếpKhảodịsố21tậpIII ThầnẾchxanhKhảodịsố129tậpIII Thầngiữcủasố82tậpII ThầntíchlàngXnCảoKhảodịsố31tậpI ThầnvớiThầnđồngKhảodịsố52tậpII ThầnuKhảodịsố148tậpIV ThầybóivớihaiơngbàgiàKhảodịsố88tậpII Thầycứutròsố142tậpIV Thầylangbấtđắcdĩsố198tậpV ThầymongửiKhảodịsố40tậpI ThầyThímKhảodịsố123tậpIII ThiênlựckhơngphảinhânlựcKhảodịsố41tậpII Thịtgàthuốcchồngsố191tậpV ThỏlàmquantòalừamaKhảodịsố115tậpIII Thỏrơ-paiKhảodịsố87tậpII Thơ-mênhChâyKhảodịsố60tậpII Khảodịsố192tậpV ThủphạmlàconsóihungKhảodịsố170tậpIV Thửthầnvàmiêuthầnsốtập TiếnglồichimKhảodịsố15tậpI TiếngnóilồivậtKhảodịsố15tậpI Tiêudiệtmãngxàsố148tậpIV TiềuCa-langKhảodịsố182tậpV Tinhconchuộtsố115tậpIII Tinhconchuột, truyệnởHuếKhảodịsố115tậpIII TìnhnhânbiếnthànhtrầucauKhảodịsố2tậpI TìnhuchânchínhKhảodịsố107tậpIII Tođầumàdại,nhỏdáimàkhơnsố58tậpII Tođầumàdại,nhỏdáimàkhơn,truyệnQuảngBìnhKhảodịsố58tậpII TơthịVọngphuKhảodịsố32tậpI TốngTrân-CúcHoaKhảodịsố41tậpII TốngTrân-CúcHoa ChúthíchKhảodịsố115tậpIII Tờ-rít-xtăngvàI-dớtKhảodịsố148tậpIV Tratấnhònđásố110tậpIII Trạng,truyệnChăm-paKhảodịsố47tậpII Khảodịsố80tậpII Khảodịsố109tậpIII TrạngẾchKhảodịsố63tậpII Khảodịsố192tậpV TrạngHiềnsố81tậpII TranhnhauphotượngKhảodịsố39tậpI TriềuđươngcốsựphúXemConcua Trinhphụhaichồngsố56tậpII TroBếpnamKhảodịsố154tậpIV Tròđùavàlừagạt ChúthíchKhảodịsố196tậpV Trọngnghĩakhinhtàisố181tậpV TruyềnthuyếtHùngVươngKhảodịsố69tậpII Truyệnbachàngthiệnnghệ ChúthíchKhảodịsố107tậpIII TruyệnbàHiếuKhảodịsố30tậpI TruyệnđứcLýQuốcSưKhảodịsố67tậpII TruyệnnỏthầnXemMỵChâu-TrọngThủy TruyệnrắnthầnKhảodịsố148tậpIV TrứngngựaKhảodịsốtập196tậpV Trứngngựa, truyệnPháp,ChúthíchKhảodịsố196tậpV TrứngtrờiKhảodịsố182tậpV TrươngChiKhảodịsố43tậpII Tu-cờ-rơmKhảodịsố39tậpI TuagiatuanhiKhảodịsố154tậpIV TùlìtámtiềnKhảodịsố190tậpV TúUnsố118tậpIII Túitiền,cáicòivàcáimũiKhảodịsố165tậpIV TùngbáchthuyếtthoạiKhảodịsố181tậpV TừĐạoHạnhhaylàsựtíchThánhLángsố120tậpIII TừThứcKhảodịsố130tậpIII TừThức,truyệnkhácKhảodịsố130tậpIII TứhảigiaihuynhđệKhảodịsố107tậpIII TứthánhmiếusựtíchKhảodịsố161tậpIV ÚThêmKhảodịsố166tậpIV Vậnkhứhồisơnnăngtrítử,thờilaibạchthủykhảthơisinhsố55tậpII VèchàngLíaKhảodịsố64tậpII VèngườihóadếKhảodịsố133tậpIII VìsaochúcmàođỏđítKhảodịsố16tậpI VìsaocónguyệtthựcKhảodịsố127tậpIII VìsaocótụctreocuađầunươngKhảodịsố152tậpIV VìsaohổvàkhỉtrởnênthùđịchKhảodịsố58tậpII VìsaotrâukhơngcóhàmtrênChúthíchKhảodịsố86tậpII ViệtNamthầntíchKhảodịsố71tậpII VợbaCaiVàngsố103tậpIII VợchàngrắnKhảodịsố128tậpIII VợchàngTrươngsố185tậpV VợchồnganhmòốcKhảodịsố135tậpIII VợcócKhảodịsố126tậpIII VợngườinơlệKhảodịsố41tậpII Vụkiệnchâuchấusố170tậpIV VũCơngDuệKhảodịsố78tậpII VuaATứKhảodịsố135tậpIII VuabếpKhảodịsố21tậpI VuadaoKhảodịsố57tậpII VuaĐa-ri-uyxKhảodịsố192tậpV Vuaheosố104tậpIII VuaKơ-longGa-raiKhảodịsố67tậpII VuanướcBa-la-nai(Benares)nghetiếnggọiởbãithamaKhảodịsố151 tậpIV VuaquạChúthíchKhảodịsố126tậpIII VuaRơ,anhHơ-rítvàconthỏKhảodịsố80tậpII VuaXa-lơ-mơngvàkẻtrộmngỗngKhảodịsố113tậpIII VuaXa-lơ-mơngvàMác-cơnKhảodịsố78tậpII VuaXa-lơ-mơngxửkiệnKhảodịsố113tậpIII VừngkhoailangKhảodịsố54tậpII Xáccơngtử,hồnơngsưKhảodịsố45tậpII XâythànhgiấyKhảodịsố34tậpI XóccàtựcKhảodịsố166tậpIV XnHươngtruyệnKhảodịsố169tậpIV XửphiếnđáKhảodịsố110tậpIII YRítKhảodịsố120tậpIII Khảodịsố138tậpIV YRítgiếtđạibàngKhảodịsố148tậpIV ÝĐớnÝĐămKhảodịsố12tậpI ÝƯởiÝNoọngKhảodịsố154tậpIV ÝƯởiÝĨtKhảodịsố154tậpIV YếtKiêusố72tậpII ... TRÉSORDESCONTESVIETNAMIENDENGUYENDONGCHI KHO TÀNGTRUYỆNCỔTÍCHVIỆT NAM CỦANGUYỄNĐỔNGCHI KHO TÀNGTRUYỆNCỔTÍCHVIỆT NAM TẬPIII PHẦNTHỨHAI KHO TÀNGTRUYỆNCỔTÍCHVIỆT- NAM V SỰTÍCHANHHÙNGNƠNGDÂN... BÁOVÀTẠPCHÍ KHO TÀNGTRUYỆNCỔTÍCHVIỆT -NAM NHÀCỔTÍCHHỌCNGUYỄNĐỔNGCHI MỘTVÀIKÝỨCVỀANHTƠI BẢNGTRACỨUTÊNTRUYỆN KHO TÀNGTRUYỆNCỔTÍCHVIỆT NAM NguyễnđổngChi Kho Tàng Truyện Cổ Tích. .. *Bìasách "Kho làng truyện cổ tích Việt Nam" (BảndịchtiếngNhật Tokyo, 1975) ĐỌC KHO TÀNG TRUYỆN CỔ TÍCH VIỆT NAM TẬP II CỦA NGUYỄNĐỔNGCHI KHO TÀNGTRUYỆNCỔTÍCHVIỆT NAM -TẬPII PHẦNTHỨHAI KHO TÀNGTRUYỆNCỔTÍCHVIỆTNAM
- Xem thêm -

Xem thêm: Kho tàng truyện cổ tích Việt Nam, Kho tàng truyện cổ tích Việt Nam, Phần thứ nhất - I. BẢN CHẤT TRUYỆN CỔ TÍCH, PHÂN BIỆT TRUYỆN CỔ TÍCH VỚI LỊCH SỬ VÀ VỚI TIỂU THUYẾT, II - LAI LỊCH TRUYỆN CỔ TÍCH, III. TRUYỆN CỔ VIỆT NAM QUA CÁC THỜI ĐẠI, I. NGUỒN GỐC SỰ VẬT, SỰ TÍCH TRẦU, CAU VÀ VÔI, SỰ TÍCH TRÁI SẦU RIÊNG, SỰ TÍCH CÂY HUYẾT DỤ, SỰ TÍCH CHIM HÍT CÔ, SỰ TÍCH CHIM TU HÚ, SỰ TÍCH CHIM QUỐC, SỰ TÍCH CHIM NĂM-TRÂU-SÁU-CỘT VÀ CHIM BẮT-CÔ-TRÓI-CỘT, SỰ TÍCH CHIM ĐA ĐA, SỰ TÍCH CON NHÁI, SỰ TÍCH CON MUỖI, SỰ TÍCH CON KHỈ, SỰ TÍCH CÁ HE, SỰ TÍCH CON SAM, SỰ TÍCH CON DÃ TRÀNG, GỐC TÍCH BỘ LÔNG QUẠ VÀ BỘ LÔNG CÔNG, GỐC TÍCH TIẾNG KÊU CỦA VẠC, CỘC, DỦ DỈ, ĐA ĐA VÀ CHUỘT, GỐC TÍCH CÁI NỐT DƯỚI CỔ CON TRÂU, SỰ TÍCH CÁI CHÂN SAU CON CHÓ, SỰ TÍCH CÁI CHỔI, SỰ TÍCH ÔNG ĐẦU RAU, SỰ TÍCH ÔNG BÌNH VÔI, SỰ TÍCH CÂY NÊU NGÀY TẾT, GỐC TÍCH BÁNH CHƯNG VÀ BÁNH DẦY, GỐC TÍCH RUỘNG THÁC ĐAO HAY LÀ TRUYỆN LÊ PHỤNG HIỂU, SỰ TÍCH HỒ BA-BỂ, SỰ TÍCH ĐẦM NHẤT-DẠ VÀ BÃI TỰ-NHIÊN, SỰ TÍCH ĐẦM MỰC, SỰ TÍCH SÔNG NHÀ-BÈ HAY LÀ TRUYỆN THỦ HUỒN, TẠI SAO SÔNG TÔ-LỊCH VÀ SÔNG THIÊN-PHÙ HẸP LẠI?, SỰ TÍCH ĐÁ VỌNG PHU, SỰ TÍCH ĐÁ BÀ-RẦU, SỰ TÍCH THÀNH LỒI, SỰ TÍCH NÚI NGŨ-HÀNH, BÒ BÉO BÒ GẦY, NỮ HÀNH GIÀNH BẠC, LẨY BẨY NHƯ CAO BIỀN DẬY NON, BỤNG LÀM DẠ CHỊU HAY LÀ TRUYỆN THẦY HÍT, NGUYỄN ĐỔNG CHI - TRÉSOR DES CONTES VIETNAMIENS, CỦA THIÊN TRẢ ĐỊA, NỢ TÌNH CHƯA TRẢ CHO AI, KHỐI TÌNH MANG XUỐNG TUYỀN ĐÀI CHƯA TAN, NỢ NHƯ CHÚA CHỔM, HỒN TRƯƠNG BA, DA HÀNG THỊT, SINH CON RỒI MỚI SINH CHA SINH CHÁU GIỮ NHÀ RỒI MỚI SINH ÔNG, CON VỢ KHÔN LẤY THẰNG CHỒNG DẠI NHƯ BÔNG HOA LÀI CẮM BÃI CỨT TRÂU, CỨU VẬT VẬT TRẢ ÂN CỨU NHÂN NHÂN TRẢ OÁN, ĐỨA CON TRỜI ĐÁNH HAY LÀ TRUYỆN TIẾC GÀ CHÔN MẸ, [50]. GIẾT CHÓ KHUYÊN CHỒNG, CHA MẸ NUÔI CON BỂ HỒ LAI LÁNG CON NUÔI CHA MẸ KỂ THÁNG KỂ NGÀY, CHƯA ĐỖ ÔNG NGHÈ ĐÃ ĐE HÀNG TỔNG, DÌ PHẢI THẰNG CHẾT TRÔI, TÔI PHẢI ĐÔI SẤU SÀNH, CÁI KIẾN MÀY KIỆN CỦ KHOAI, VẬN KHỨ HOÀI SƠN NĂNG TRÍ TỬ, THỜI LAI BẠCH THỦY KHẢ THÔI SINH, TO ĐẦU MÀ DẠI, NHỎ DÁI MÀ KHÔN, NHÂN THAM TÀI NHI TỬ, ĐIỂU THAM THỰC NHI VONG, NÓI DỐI NHƯ CUỘI, CỦA TRỜI TRỜI LẠI LẤY ĐI GIƯƠNG ĐÔI MẮT ẾCH LÀM CHI ĐƯỢC TRỜI, KHỔNG LỒ ĐÚC CHUÔNG HAY LÀ SỰ TÍCH TRÂU VÀNG HỒ TÂY, ĐẠI VƯƠNG HAI HAY LÀ TRUYỆN GIẾT THUỒNG LUỒNG, ÂM DƯƠNG GIAO CHIẾN, BẢY GIAO, CHÍN QUỲ, NGƯỜI Ả ĐÀO VỚI GIẶC MINH, BỢM LẠI GẶP BỢM, KẺ TRỘM DẠY HỌC TRÒ, CON SÁO VÀ PHÚ TRƯỞNG GIẢ, CON THỎ VÀ CON HỔ, BỢM GIÀ MẮC BẪY, GÁI NGOAN DẠY CHỒNG, BÀ LỚN ĐƯỜI ƯƠI, NGƯỜI HỌ LIÊU VÀ DIÊM VƯƠNG, KHO TÀNG TRUYỆN CỔ TÍCH VIỆT NAM, HAI NÀNG CÔNG CHÚA NHÀ TRẦN, VỢ BA CAI VÀNG, NGƯỜI THỢ MỘC NAM-HOA, CHÀNG NGỐC ĐƯỢC KIỆN, NGƯỜI ĐÀN BÀ BỊ VU OAN, SỢI BẤC TÌM RA THỦ PHẠM, PHÂN XỬ TÀI TÌNH, NGƯỜI ĐÀN BÀ MẤT TÍCH, MIẾNG TRẦU KỲ DIỆU, NỢ DUYÊN TRONG MỘNG, TỪ ĐẠO HẠNH HAY SỰ TÍCH THÁNH LÁNG, SỰ TÍCH ĐÌNH LÀNG ĐA HÒA, CÂY TRE TRĂM ĐỐT, CÂY THUỐC CẢI TỬ HOÀN SINH, SỰ TÍCH ĐỘNG TỪ THỨC, NGƯỜI HỌC TRÒ VÀ BA CON QUỶ, HAI CÔ GÁI VÀ CỤC BƯỚU, NGƯỜI THỢ SĂN VÀ MỤ CHẰNG, CON CÓC LIẾM NƯỚC MƯA, HAI CON CÒ VÀ CON RÙA, CÔ GÁI LẤY CHỒNG HOÀNG TỬ, NGƯỜI DÌ GHẺ ÁC NGHIỆT, LÀM ƠN HÓA HẠI, TIÊU DIỆT MÃNG XÀ, HÀ RẦM HÀ RẠC, ÔNG GIÀ HỌ LÊ, RẠCH ĐÙI GIẤU NGỌC, SỰ TÍCH ĐỀN CỜN, CƯỜNG BẠO ĐẠI VƯƠNG, BỐN CÔ GÁI MUỐN LẤY CHỒNG HOÀNG TỬ, ÔNG DÀI ÔNG CỘC, SỰ TÍCH THÁP BÁO ÂN, VỤ KIỆN CHÂU CHẤU, IX - TÌNH BẠN, TÌNH YÊU VÀ NGHĨA VỤ 171. BÀ CHÚA ONG, DUYÊN NỢ TÁI SINH, MỴ CHÂU - TRỌNG THỦY, CÔ GÁI CON THẦN NƯỚC MÊ CHÀNG ĐÁNH CÁ, KHO TÀNG TRUYỆN CỔ TÍCH VIỆT NAM TẬP V 176. QUAN ÂM THỊ KÍNH, SỰ TÍCH BÃI ÔNG NAM, BÁN TÓC ĐÃI BẠN, TRỌNG NGHĨA KHINH TÀI, Ả CHỨC CHÀNG NGƯU, SỰ TÍCH KHĂN TANG, NGẬM NGẢI TÌM TRẦM, CÁI VẾT ĐỎ TRÊN MÁ CÔNG NƯƠNG, CHÀNG NGỐC HỌC KHÔN, PHIÊU LƯU CỦA ANH CHÀNG NGỐC, THỊT GÀ THUỐC CHỒNG, CHÀNG RỂ THONG MANH, LÀM CHO CÔNG CHÚA NÓI ĐƯỢC, RỦ NHAU ĐI KIẾM MẬT ONG, CÔ GÁI LỪA THÀY SÃI,, THẦY LANG BẤT ĐẮC DĨ, "GIẬN MÀY TAO Ở VỚI AI", CÁI CHẾT CỦA BỐN ÔNG SƯ, PHẦN THỨ BA NHẬN ĐỊNH TỔNG QUÁT, IV. ĐẶC ĐIỂM CỦA TRUYỆN CỔ TÍCH VIỆT-NAM, TRUYỆN CỔ TÍCH VIỆT-NAM, TÍNH CÁCH PHÊ PHÁN HIỆN THỰC, V. THỬ TÌM NGUỒN GỐC TRUYỆN CỐ TÍCH VIỆT - NAM, THU HÚT TINH HOA KHO TRUYỆN CỦA CÁC DÂN TỘC ANH EM, II. BÁO VÀ TẠP CHÍ, KHO TÀNG TRUYỆN CỔ TÍCH VIỆT-NAM, NHÀ CỔ TÍCH HỌC NGUYỄN ĐỔNG CHI, MỘT VÀI KÝ ỨC VỀ ANH TÔI, BẢNG TRA CỨU TÊN TRUYỆN KHO TÀNG TRUYỆN CỔ TÍCH VIỆT NAM

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay