BÀI GIẢNG NGÂN HÀNG THƯƠNG MAỊ 1

332 21 0
  • Loading ...
1/332 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/02/2019, 07:14

QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI Viện Ngân hàng – Tài chính, ĐH KTQD QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI Chương 1: Tổng quan ngân hàng & hoạt động ngân hàng Chương 2: Nguồn vốn nghiệp vụ nguồn vốn NHTM Chương 3: Quản lý tài sản Chương 4: Chính sách tín dụng Phân tích TD Chương 1: Tổng quan Ngân hàng hoạt động Ngân hàng I Lịch sử hinh thành phát triển NH II Chc nng ca ngõn hng III Các dịch vụ ngân hàng IV Các loại hinh ngân hàng V Hệ thống NH VN 1.1 Lịch sử hinh thành Bắt đầu nghiệp vụ đổi tiền đúc tiền thợ vàng Tiếp tục phát triển nghiệp vơ cÊt trữ => tăng thu nhËp, tăng kh¶ nng đa dạng loại tiền, tng qui mô tài sản ngời kinh doanh tiền tệ Phát triển toán hộ => điều kiện thực toán không dùng tiền mặt => thu hút thơng gia gửi tiền nhiều 1.1 Lịch sử hinh thành - - Nghiệp vụ cho vay: ầu tiên, dïng vèn tù cã ®Ĩ cho vay Sè d thêng xuyên két từ hoạt động nhận gửi + tÝnh chÊt v« danh cđa tiỊn => cã thĨ sư dụng tạm thời phần tiền gửi khách vay Phát triển thành hoạt động chuyên nghiệp: cho vay dựa tiền gửi khách, mở rộng cho vay vay cách trả lãi cho ngời gửi tiền, cung cấp tiện ích khác 1.1 Lịch sử hinh thành NH đợc định nghĩa qua chức nng, dịch vụ vai trò mà chúng thùc hiƯn nỊn kinh tÕ  NhiỊu tỉ chøc tài cố gắng cung cấp dịch vụ NH NH mở rộng phạm vi cung cấp dịch vụ bất động sản môi giới chứng khoán, tham gia hoạt động bảo hiểm, đầu t vào quỹ t ơng hỗ thực nhiều dịch vụ khác 1.2 inh nghia - Luật Mỹ (90s): Ngân hàng tụ chc tin dung đủ điều kiện để được bảo hiểm bởi Tiền gửi Liên bang My - Lt c¸c tỉ chøc tÝn dơng VN 2010: " Tổ chức tín dụng doanh nghiệp thực một, số tất hoạt động ngân hàng Tổ chức tín dụng bao gồm ngân hàng, tổ chức tín dụng phi ngân hàng, tổ chức tài vi mơ quỹ tín dụng nhân dân" 1.2 Định nghĩa - - Lt c¸c tỉ chøc tÝn dơng VN 2010: "Ngân hàng loại hình tở chức tín dụng có thể được thực hiện tất hoạt động ngân hàng theo quy định của Luật Theo tính chất mục tiêu hoạt động, loại hình ngân hàng bao gồm ngân hàng thương mại, ngân hàng sách, ngân hàng hợp tác xã" Ngân hàng thương mại loại hình ngân hàng được thực hiện tất cả hoạt động ngân hàng hoạt động kinh doanh khác theo quy định của Luật nhằm mục tiêu lợi nhuận 1.2 Định nghĩa - - Lt c¸c tỉ chøc tÝn dơng VN 2010: "Tổ chức tín dụng phi ngân hàng loại hình tở chức tín dụng được thực hiện hoạt động ngân hàng theo quy định của Luật này, trừ hoạt động nhận tiền gửi cá nhân cung ứng dịch vụ toán qua tài khoản khách hàng Tổ chức tín dụng phi ngân hàng bao gồm cơng ty tài chính, cơng ty cho th tài tở chức tín dụng phi ngân hàng khác" 1.2 Định nghĩa - Lt c¸c tỉ chøc tÝn dơng VN 2010: " Tổ chức tài vi mơ loại hình tở chức tín dụng chủ yếu thực hiện số hoạt động ngân hàng nhằm đáp ứng nhu cầu của cá nhân, hộ gia đình có thu nhập thấp doanh nghiệp siêu nhỏ" 1.5.4 BTT – Phân loại Theo trách nhiệm với rủi ro có loại bao tốn:  Bao tốn có truy đòi  Bao tốn miễn truy đòi  Ở Việt Nam hiện hoạt động bao tốn chủ yếu dạng có truy đòi 1.5.4 BTT – Phân loại - Theo phạm vi áp dụng BTT đối với số lượng hóa đơn người bán hàng cụ thể:  Bao tốn tồn trường hợp bao tốn tồn hóa đơn thương mại phát hành của người bán hàng  Bao toán phần trường hợp đơn vị toán chấp nhận bao toán số hóa đơn phát hành của người bán hàng đòi tiền số người mua hàng cụ thể 1.5.4 BTT – Phân loại 4- Theo phạm vi giao dịch giữa người mua đơn vị toán:  Bao tốn cơng khai  Bao tốn kín  Theo định 1096/2004/QĐ-NHNN, hoạt động bao toán ở Việt Nam bao tốn cơng khai 1.5.4 BTT – Phân loại 5- Theo số lượng đơn vị bao toán bao toán cho người bán:  Bao tốn đơn: có đơn vị bao toán thực hiện bao toán cho người mua hợp đồng  Đồng bao tốn: có hay nhiều đơn vị bao toán thực hiện bao toán cho người mua hợp đồng 1.5.4 BTT – Phân loại 6- Ngoài với chất nghiệp vụ tín dụng:  Bao tốn lần  Bao toán theo hạn mức  Theo định sụ 1096/2004/Q-NHNN: Hạn mức BTT tổng số d tối đa khoản phải thu đợc BTT khoảng thời gian định theo thoả thuận đơn vị BTT bên bán hàng hợp đồng BTT 1.5.4 BTT – Phân loại BAO THANH TOÁN CHO VAY CÓ ĐẢM BẢO BẰNG KHOẢN PHẢI THU Ngoài NH, có chủ thể gắn với khoản tín dụng: bên Ngồi NH, có chủ thể gắn liền với khoản tín dụng bán bên mua bên vay Quyền sở hữu khoản phải thu được chuyển hoàn toàn Tài sản đảm bảo KPT bị chuyển quyền kiểm từ bên bán sang đơn vị bao toán soát sử dụng từ bên vay sang bên cho vay, không bị chuyển quyền sở hữu Việc cấp TD dựa lực của bên bán & bên mua Việc cấp tín dụng dựa lực của người vay NH ứng trước tiền cho người bán dựa vào HĐ bán NH cấp vốn cho người vay dựa nhu cầu hàng TSĐB Thu nợ bên mua hàng Thu nợ từ bên vay NH theo dõi bán hàng khoản phải thu của bên mua Ngân hàng theo dõi, kiểm tra tình hình sử dụng vốn của bên vay Bên bán không cần phương án kinh doanh Bên vay phải lập phương án kinh doanh của ngân hàng kiểm tra thẩm định ky lưỡng 1.5.5 BTT – Lợi ích Đối với bên bán Đối với bên mua Đối với NH Đối với quốc gia 1.5.5 BTT – Lợi ích     Đối với bên bán Tăng khả khoản được tài trợ ứng trước Nâng cao hiệu quả hoạt động nhờ chuyên môn hóa sản xuất, khơng phải tốn chi phí để trì điều hành phận chuyên trách việc xem xét khách hàng có đủ điều kiện mua chịu hay không, phải kiểm tra thu hồi nợ Vì TSTC khơng điều kiện bắt buộc nên bên bán có thể giải được nhu cầu cấp bách về vốn bị hạn chế về tài sản đảm bảo Có hội tiếp cận với hội giao thông quốc tế, hạn chế rủi ro quan hệ mua bán 1.5.5 BTT – Lợi ích Đối với bên mua  Khi tham gia bao toán, bên mua hàng dễ đàm phán điều khoản toán tốt (tăng thời hạn trả chậm) với bên bán  Có thể tập trung toán cho nhà cung cấp về ngân hàng  Có thể nhanh chóng đặt hàng mà khơng bị trì hỗn trở ngại về vấn đề thiếu vốn từ đơn vị sản xuất 1.5.5 BTT – Lợi ích Đối với ngân hàng  Tạo được nguồn doanh thu không nhỏ từ nghiệp vụ bao tốn (phí, lãi suất)  Đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ, hướng tới sản phẩm dịch vụ trọn gói, tăng tính cạnh tranh, nâng cao uy tín, thương hiệu của ngân hàng 1.5.5 BTT – Lợi ích 4- Đối với quốc gia áp dụng bao toán   Áp dụng bao toán thường xuyên hiệu quả giúp tăng cao lợi cạnh tranh thu hút giao thương quốc tế điều kiện quốc gia nhiều hạn chế về luật thương mại, hệ thống luật phá sản kinh nghiệm quản lý Thứ hai, bao toán đem lại lợi việc tài trợ khoản phải thu giữa quốc gia 1.5.6 BTT – BTT ở VN   Deutsche Bank AG đơn vị triển khai dịch vụ vào 01/2005, Far East National Bank (02/2005), UFJ Bank (03/2005), City Bank (10/2005)… Đến có nhiều NHTM VN triển khai: Techcombank, ACB, VCB, Sacombank, OCB, Eximbank, VIB, Seabank, Việt Á, Nam Á, HDB, Habubank, MSB… 1.5.6 BTT – BTT ở VN 1.5.6 BTT – BTT ở VN 1.5.6 BTT – BTT ở VN Ngân hàng Tỷ lệ ứng trước Techcombank 80% VIB 85% OCB 80% VCB 80 – 90% ACB 80% ... lease/Leasing) 3 .10 Cung cấp dịch vụ uỷ thác t vấn 3 .11 Cung cấp dịch vụ môi giới đầu t chứng khoán 3 .12 Cung cấp dịch vụ bảo hiểm 3 .13 Cung cấp dịch vụ đại lý III Các dịch vụ ngân hàng 3 .1 Mua bán... gửi, dẫn đến khả nng toán 19 90s: NHTM Nhật hãng chứng khoán gặp rủi ro lớn sụp đổ TT CK 19 92: NH J.P Morgan mÊt 200 triÖu USD nắm chứng khoán chấp lãi suất tng đột ngột 19 97: Khủng hoảng tài NA,... Argentina đồng loạt đóng cửa HSBC tiết lộ khủng hoảng Argentina làm 1. 850 triệu USD nm tài 20 01 1. 3 Lịch sư ph¸t triĨn -     Th¸ng 10 , 2003, chØ mét tin đồn thất thiệt mà ngân hàng Châu (ACB) Việt
- Xem thêm -

Xem thêm: BÀI GIẢNG NGÂN HÀNG THƯƠNG MAỊ 1, BÀI GIẢNG NGÂN HÀNG THƯƠNG MAỊ 1, 1 Lịch sử hinh thành, 3 Lịch sử phát triển, II. Chc nng ca ngõn hng, III. Các dịch vụ ngân hàng, 7 Tài trợ các hoạt động của Chính phủ, VI. Các loại hinh ngân hàng, V. Hệ thống NH VIấT NAM, I. Nguồn vốn và nghiệp vụ nguồn vốn của NHTM, 1 Vụn chu s hu, 3 ặc điểm và các nhân tố ảnh hưởng tới các nguồn vốn nợ, 2 Nội dung quản lý, b. Nội dung quản lý lãi suất, I. Cỏc khon mc ti sn v c im, 3 Chứng khoán: c im, 5 Cỏc ti sn ni bng khỏc, 2 Mục tiêu quản lý tài sản, 3 Nội dung quản lý tài sản, I. Chinh sach tin dng, 2 Ni dung phõn tớch tớn dng, 3 Phng phỏp cho im tớn dng, Chng 5. Cỏc nghip v tớn dng, 3 Cho thuê tài chớnh (thuê - mua), 4 Bảo lãnh (tái bảo lãnh)

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay