Nghiên cứu chiết xuất artemisinin từ lá cây thanh cao hoa vàng bằng dung môi isopropanol

45 22 0
  • Loading ...
1/45 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2019, 16:03

BỘ Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC DƯỢC HÀ NỘI **** MEAS PISAL NGHIÊN CỨU CHIẾT XUẤT ARTEMISININ TỪ CÂY THANH CAO HOA VÀNG BẰNG DUNG MƠI ISOPROPANOL KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP DƯỢC SĨ HÀ NỘI - 2013 Ket-noi.com Ket-noi.com kho kho tai tai lieu lieu mien mien phi phi BỘ Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC DƯỢC HÀ NỘI **** MEAS PISAL NGHIÊN CỨU CHIẾT XUẤT ARTEMISININ TỪ CÂY THANH CAO HOA VÀNG BẰNG DUNG MÔI ISOPROPANOL KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP DƯỢC SĨ Người hướng dẫn: DS Trần Ngọc Bảo Nơi thực hiện: Bộ môn Công nghiệp Dược Trường Đại học Dược HàNội HÀ NỘI – 2013 LỜI CẢM ƠN Với lòng biết ơn sâu sắc, tơi xin gửi lời cảm ơn chân thành tới: DS Trần Ngọc Bảo Người thầy tận tình bảo hướng dẫn suốt thời gian qua, giúp bước nâng cao nhận thức phương pháp luận để hồn thành khoa luận tốt nghiệp Đồng thời tơi xin gửi lời cảm ơn tới TS Nguyễn Văn Hân giúp đỡ hướng dẫn cung cấp tài liệu cho tơi suốt q trình làm khóa luận Tơi xin gửi lời cảm ơn tới thầy cô giáo môn Công nghiệp dược, anh chị kỹ thuật viên giúp đỡ tạo điều kiện cho suốt thời gian làm thực nghiệm Nhân dịp tơi xin gửi tới tồn thể giảng viên, cán trường Đại học Dược Hà Nội lời cảm ơn chân thành dạy bảo, dìu dắt tơi suốt năm năm học tập trường Cuối cho phép tơi bày tỏ lòng biết ơn vơ hạn tới cha mẹ, người thân bạn bè – người dành cho chia sẻ, quan tâm, giúp đỡ nhiệt tình Hà nội, ngày 20 tháng năm 2013 Sinh viên Meas Pisal Ket-noi.com Ket-noi.com kho kho tai tai lieu lieu mien mien phi phi MỤC LỤC CHÚ GIẢI CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC BẢNG DANH MỤC CÁC HÌNH ẢNH, ĐỒ THỊ ĐẶT VẤN ĐỀ CHƯƠNG TỔNG QUAN 1.1 Tổng quan artemisinin 1.1.1 Công thức hóa học, tính chất 1.1.2 Nguồn gốc artemisinin 1.1.3 Tác dụng dược lý định artemisinin 1.2 Tổng quan cao hoa vàng số phương pháp chiết xuất artemisinin từ cao hoa vàng .3 1.2.1 Cây cao hoa vàng 1.2.2 Đặc điểm hình thái cao hoa vàng 1.2.3 Phân bố 1.2.4 Bộ phận dùng chế biến .4 1.2.5 Thành phần hóa học 1.2.6 Công dụng .6 1.3 Một số phương pháp chiết xuất artemisinin từ cao hoa vàng 1.3.1 Chiết dung môi n-hexan 1.3.2 Chiết ethanol 1.3.3 Chiết dung môi CO2 siêu tới hạn 1.3.4 Chiết dung dịch ion lỏng CHƯƠNG ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 10 2.1 Nguyên vật liệu, hóa chất thiết bị 10 2.1.1 Nguyên liệu 10 2.1.2 Hóa chất .10 2.1.3 Máy móc, thiết bị 10 2.2 Phương pháp nghiên cứu 11 2.2.1 Phương pháp định lượng .11 2.2.2 Phương pháp chiết xuất tinh chế artemisinin 12 2.2.2.1 Phương pháp chiết xuất với dung môi IPA 12 2.2.2.2 Phương pháp tinh chế .13 2.3.1 Lựa chọn thơng số kỹ thuật cho quy trình chiết 13 2.3.1.1 Số lần chiết .13 2.3.1.2 Thời gian chiết nhiệt độ phòng 14 2.3.1.3 Thời gian chiết tăng nhiệt độ 14 2.3.2 So sánh phương pháp chiết xuất dung môi IPA với chiết xuất dung môi n-hexan……… 14 2.3.2.1 So sánh độ tan artemisinin IPA với độ tan atermisinin n-hexan .14 2.3.2.2 So sánh hiệu suất chiết xuất dung môi IPA với dung môi n-hexan nhiệt độ phòng 15 2.3.2.3 So sánh hiệu suất chiết tăng nhiệt độ .16 2.3.2.4 Tính chọn lọc dung mơi 16 2.3.3 Phương pháp tinh chế artemisinin 16 2.3.3.1 Phương pháp kết tinh hỗn hợp dung môi ethyl acetat : n-hexan 17 2.3.3.2 Phương pháp kết tinh dung môi ethyl acetat 17 2.3.3.3 Phương pháp kết tinh dung môi n-hexan 17 CHƯƠNG THỰC NGHIỆM, KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN 18 3.1 Xác định hàm lượng artemisinin cao hoa vàng 18 3.2 Lựa chọn thơng số kỹ thuật cho quy trình chiết 18 3.2.1 Khảo sát số lần chiết .18 3.2.2 Khảo sát thời gian chiết xuất nhiệt độ phòng 19 3.2.3 Khảo sát thời gian chiết tăng nhiệt độ 20 Ket-noi.com Ket-noi.com kho kho tai tai lieu lieu mien mien phi phi 3.3 So sánh phương pháp chiết xuất dung môi IPA với chiết xuất dung môi n-hexan .21 3.3.1 So sánh độ tan artemisinin IPA với độ tan atermisinin n-hexan… 21 3.3.2 So sánh hiệu suất chiết xuất dung môi IPA với dung mơi n-hexan nhiệt độ phòng…… 22 3.3.3 So sánh hiệu suất chiết xuất dung môi IPA n-hexan nhiệt độ 40 ± 5°C 23 3.3.4 Tính chọn lọc dung môi .24 3.4 Xây dựng phương pháp tinh chế 25 3.4.1 Phương pháp kết tinh hỗn hợp dung môi ethyl acetat : n-hexan .25 3.4.2 Phương pháp tinh chế kết tinh artemisinin dung môi ethyl acetat…… 27 3.4.3 Phương pháp kết tinh dung môi n-hexan 28 3.4.4 So sánh phương pháp tinh chế 30 3.4.5 Đề xuất phương pháp chiết xuất tinh chế artemisinin dung môi IPA 31 KẾT LUẬN 33 TÀI LIỆU THAM KHẢO STT Chữ viết tắt CHÚ GIẢI CHỮ VIẾT TẮT Giải thích DĐVN Dược điển Việt Nam DL Dược liệu DM Dung mơi HPLC Sắc kí lỏng hiệu cao (High performance liquid chromatography) IPA Isopropanol P Tinh khiết (Pure) STT Số thứ tự Ket-noi.com Ket-noi.com kho kho tai tai lieu lieu mien mien phi phi DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng Nội dung bảng Trang Độ tan artemisinin dung dịch ion lỏng Bảng 1.1 N, N – dimethylethanolammonium octanoate bis 2-methoxyethylammonium bis (trifluoromethysulfonylimide) Bảng 1.2 So sánh dung môi chiết artemisinin hiệu suất chiết xuất, thời gian chiết, chi phí vận hành, chi phí đầu Bảng 2.1 Bảng 3.1 Tên nguồn gốc hóa chất dùng thí nghiệm Kết đo quang dung dịch artemisinin 10 18 Bảng 3.2 Hiệu suất chiết xuất (%) artemisinin lần chiết 19 Bảng 3.3 Hiệu suất chiết thời gian chiết xuất khác 19 Bảng 3.4 Bảng 3.5 Bảng 3.6 Hiệu suất chiết xuất artemisinin dung môi IPA nhiệt độ 40 ± 5°C thời gian chiết Độ tan artemisinin dung môi IPA n-hexan Hiệu suất chiết artemisinin dung môi IPA dung mơi n-hexan nhiệt độ phòng 20 21 22 Bảng 3.7 Hiệu suất chiết dung môi tăng nhiệt độ đến 40 ± 5°C 23 Bảng 3.8 Kết so sánh độ chọn lọc dung môi IPA n-hexan 24 Khối lượng artemisinin thu được, hàm lượng sản phẩm hiệu Bảng 3.9 suất phương pháp tinh chế kết tinh hỗn hợp dung 25 môi ethyl acetat n-hexan Bảng 3.10 Bảng 3.11 Khối lượng artemisinin thu được, hàm lượng sản phẩm hiệu suất phương pháp tinh chế kết tinh dung môi ethyl acetat Khối lượng artemisinin thu được, hàm lượng sản phẩm hiệu suất phương pháp tinh chế kết tinh dung môi n-hexan 27 28 Bảng 3.12 So sánh phương pháp tinh chế theo tiêu chí DANH MỤC CÁC HÌNH ẢNH, ĐỒ THỊ Danh mục hình ảnh, đồ thị STT 10 11 12 Hình 1.1: cành cao hoa vàng Hình 1.2: Các cơng thức thành phần hóa học có cao hoa vàng Hình 3.1: Đồ thị biểu diễn hiệu suất chiết xuất artemisinin dung môi IPA tương ứng với thời gian chiết khác nhiệt độ 40 ± 5°C Hình 3.2: Đồ thị biểu diễn hiệu suất chiết artemisinin dung môi IPA dung môi n-hexan nhiệt độ phòng Hình 3.3: Đồ thị biểu diễn hiệu suất chiết dung môi IPA dung môi n-hexan dùng nhiệt độ 40 ± 5°C Hình3.4: Sản phẩm thơ artemisinin hỗn hợp dung môi ethyl acetat n-hexan Hình 3.5: Artemisinin tinh chế phương pháp kết tinh hỗn hợp dung mơi ethyl acetat: n-hexan Hình3.6: Sản phẩm thơ artemisinin dung mơi ethyl acetat Hình 3.7: Artemisinin tinh chế phương pháp kết tinh dung mơi ethyl acetat Hình 3.8: Sản phẩm thơ artemisinin kết tinh dung mơi n-hexan Hình 3.9: Artemisinin tinh chế phương pháp kết tinh dung môi n-hexan Hình 3.10: Quy trình chiết xuất artemisinin từ cao hoa vàng dung môi IPA 30 Trang 20 22 23 26 26 27 27 29 29 31 Ket-noi.com Ket-noi.com kho kho tai tai lieu lieu mien mien phi phi ĐẶT VẤN ĐỀ Sốt rét bệnh phổ biến giới, có Đơng Nam Á, đặc biệt biên giới Campuchia Thái Lan nơi tập trung bệnh sốt rét nhiều Ký sinh trùng sốt rét có khả kháng thuốc nhanh, người ln cố gắng tìm biện pháp để điều trị bệnh có hiệu Người ta phát artemisinin hoạt chất có tác dụng tốt với thể phân liệt máu ký sinh trùng sốt rét, đặc biệt với sốt rét thể não chủng Plasmodium falciparum gây kể kháng cloroquin Từ trước đến nay, artemisinin chiết từ cao hoa vàng (Artemisia annua L.) Trên giới, có nghiên cứu chiết xuất artemisinin nhiều dung môi như: n-hexan, ethanol, ion lỏng, scCO2 (CO2 siêu tới hạn), HFC-134a (Hydrofluocacbon)… Ở Việt Nam, phương pháp chiết xuất artemisinin sử dụng phổ biến phương pháp ngâm với dung môi n-hexan Dung mơi isopropanol sử dụng rộng rãi phòng thí nghiệm có khả hòa tan tốt nhiều chất nguy cháy nổ thấp dung môi n-hexan số dung môi khác Dựa ưu điểm này, tiến hành thực đề tài “Nghiên cứu chiết xuất artemisinin từ cao hoa vàng dung mơi isopropanol” với mục đích góp phần tìm phương pháp chiết artemisinin có hiệu an toàn Đề tài gồm mục tiêu sau: Xây dựng phương pháp chiết xuất tinh chế artemisinin từ cao hoa vàng dung môi IPA So sánh hiệu chiết xuất dung mơi IPA n-hexan (độ tan, tính chọn lọc, hiệu suất) 22 artemisinin dung môi IPA hiệu suất chiết dung mơi IPA cao hiệu suất chiết dung môi n-hexan 3.3.2 So sánh hiệu suất chiết xuất dung môi IPA với dung mơi n-hexan nhiệt độ phòng Tiến hành chiết artemisinin từ cao hoa vàng dung môi IPA n-hexan điều kiện tỷ lệ DL/DM, thời gian nhiệt độ chiết mục Dựa vào kết hàm lượng artemisinin lần chiết có dịch chiết IPA n-hexan, ta tính hiệu suất chiết dung mơi Lắp lại thí nghiệm lần lấy giá trị trung bình, thu kết bảng 3.6: Bảng 3.6: Hiệu suất chiết artemisinin dung môi IPA dung mơi n-hexan nhiệt độ phòng Hiệu suất chiết (%) Dung môi chiết xuất Chiết lần Chiết lần Chiết lần Tổng hiệu suất (%) IPA 57,78 30,52 6,82 95,12 n-hexan 52,56 27,65 5,00 85,21 Ket-noi.com Ket-noi.com kho kho tai tai lieu lieu mien mien phi phi 23 Hình 3.2: Đồ thị biểu diễn hiệu suất chiết artemisinin dung môi IPA dung môi n-hexan nhiệt độ phòng Nhận xét: - Hiệu suất chiết dung môi IPA cao hiệu suất chiết dung môi n-hexan độ tan artemisinin dung môi IPA tốt dung môi n-hexan Do vậy, dung môi IPA có khả chiết xuất artemisinin tốt dung môi n-hexan 3.3.3 So sánh hiệu suất chiết xuất dung môi IPA n-hexan nhiệt độ 40 ± 5°C Tiến hành thí nghiệm để so sánh hiệu suất chiết dung môi IPA dung môi n-hexan điều kiện: - Tỷ lệ DL/DM: 1/8 - Nhiệt độ chiết: 40 ± 5°C - Thời gian chiết: - Lần chiết: lần Thu kết quả: Bảng 3.7: Hiệu suất chiết dung môi tăng nhiệt độ đến 40 ± 5°C 24 Hiệu suất chiết (%) Dung môi chiết xuất Chiết lần Chiết lần Chiết lần IPA 64,13 26,08 5,43 n-hexan 57,61 23,91 2,17 Tổng hiệu suất (%) 95,64 83,69 Hình 3.3: Đồ thị biểu diễn hiệu suất chiết dung môi IPA dung môi n-hexan dùng nhiệt độ 40 ± 5°C Nhận xét: Khi chiết nhiệt độ 40 ± 5°C thời gian chiết giờ, hiệu suất chiết dung môi IPA cao hiệu suất chiết dung mơi n-hexan 3.3.4 Tính chọn lọc dung mơi Dung mơi IPA khơng hòa tan tốt artemisininhòa tan chất khác sáp, nhựa, sắc tố cây…cho nên dịch chiết IPA cắn chiết có lẫn với nhiều tạp dịch chiết cắn chiết n-hexan gây ảnh hưởng tới việc tinh chế sau Vì vậy, tiến hành khảo sát độ chọn lọc phương pháp chiết dung môi IPA n-hexan Tiến hành: - Chiết dung môi n-hexan: Cân 250g dược liệu cho vào nồi chiết, thêm 2000ml dung môi n-hexan vào nồi chiết, chiết nhiệt độ thường, thời gian chiết 16 giờ, chiết lần Hút 1ml dịch chiết lần chiết để chấm sắc ký Bước chạy sắc ký bước Ket-noi.com Ket-noi.com kho kho tai tai lieu lieu mien mien phi phi 25 định lượng tiến hành mục 2.2.1.b Dịch chiết lần 1, 2, lại đem đến cắn, cân lại cắn lần chiết - Chiết dung môi IPA: tiến hành bước chiết dung môi n-hexan Kết thu bảng 3.8: Bảng 3.8: Kết so sánh độ chọn lọc dung môi IPA n-hexan Dung môi chiết xuất IPA n-hexan Tổng khối lượng artmisinin có dịch chiết (g) 1,14 1,0375 Tổng khối lượng cắn chiết (g) 19,03 14,9 Tỷ lệ khối lượng artemisinin với khối lượng cắn (%) 5,99 6,96 Nhận xét: - Dựa vào kết bảng trên, khối lượng artemisinin dịch chiết IPA nhiều khối lượng artemisinin dịch chiết n-hexan IPA có khả hòa tan artemisinin tốt n-hexan Tuy nhiên, khối lượng cắn chiết dung môi IPA nhiều khối lượng cắn chiết dung mơi n-hexan, nghĩa cắn chiết IPA có lẫn nhiều tạp chất - Nếu xét tỷ lệ (%) artemisinin với cắn chiết, ta thấy chiết dung mơi n-hexan có tỷ lệ (%) cao hơn, nghĩa dịch chiết cắn chiết n-hexan có tạp chất, làm cho trình tinh chế sau dễ dàng 3.4 Xây dựng phương pháp tinh chế 3.4.1 Phương pháp kết tinh hỗn hợp dung môi ethyl acetat : n-hexan Tiến hành mục 2.3.3.1: - Gộp dịch chiết lần lại, cất thu hồi dung mơi đến cắn Hòa tan cắn ethyl acetat, thêm dung môi n-hexan theo tỷ lệ ethyl acetat : n-hexan (1:10) Cất thu hồi dung môi khoảng 40 – 50ml, đổ vào cốc có mỏ thể tích 100ml, để kết tinh 48 Gạn bỏ nước thu artemisinin thô - Loại tạp than hoạt với lượng % artemisinin thơ tính theo khối lượng Artemisinin tạp hòa tan phần ethanol 96% cốc có mỏ, thêm than hoạt Đun cách thủy vòng 10 phút có khuấy trộn liên tục Lọc nóng qua phễu 26 Buchner để loại tạp than hoạt, rửa bã than ethanol 96% nóng thu lấy dịch lọc - Gộp dịch lọc dịch rửa, để kết tinh nhiệt độ phòng 24 giờ, lọc lấy tinh thể phễu Buchner, rửa tinh thể lần ethanol 96% Tinh thể sấy tủ sấy nhiệt độ 80°C Lặp lại thí nghiệm lần, kết ghi bảng 3.9: Bảng 3.9: Khối lượng artemisinin thu được, hàm lượng sản phẩm hiệu suất phương pháp tinh chế kết tinh hỗn hợp dung mơi ethyl acetat n-hexan: Thí nghiệm Khối lượng dược liệu (g) Khối lượng cắn chiết (g) Khối lượng sản phẩm artemisinin (g) 250 19,06 18,95 19,01 0,81 0,79 0,80 99,42 99,36 99,45 Hàm lượng artemisinin sản phẩm (%) Trung bình: 99,41 ± 0,05 Nhiệt độ nóng chảy (°C) 156 – 157°C Hiệu suất tinh chế (%) 70,43 68,69 69,56 Hiệu suất tinh chế trung bình (%): 69,56 ± 0,87 Đánh giá chất lượng sản phẩm artemisinin: - Cảm quan: Sản phẩm artemisinin có dạng bột kết tinh, màu trắng Hình ảnh sản phẩm biểu thị hình 3.5 Hình 3.4: Sản phẩm thô artemisinin hỗn hợp dung môi ethyl acetat n-hexan Hình 3.5: Artemisinin tinh chế phương pháp kết tinh hỗn hợp dung môi ethyl acetat: n-hexan - Nhiệt độ nóng chảy: 156 – 157°C - Hàm lượng artemisinin sản phẩm: 99,41 ± 0,05 Ket-noi.com Ket-noi.com kho kho tai tai lieu lieu mien mien phi phi 27 Nhận xét: Sản phẩm artemisinin thu đạt yêu cầu cảm quan, nhiệt độ nóng chảy hàm lượng artemisinin (≥98,5%) theo tiêu chuẩn DĐVN IV 3.4.2 Phương pháp tinh chế kết tinh artemisinin dung môi ethyl acetat Tiến hành mục 2.3.3.2 : - Gộp dịch chiết lần lại, cất thu hồi dung mơi đến cắn Hòa tan cắn 70ml ethyl acetat Cất thu hồi dung môi khoảng 40 – 50ml, đổ vào cốc có mỏ thể tích 100ml, để kết tinh 48 Gạn bỏ nước thu artemisinin thô - Loại tạp than hoạt với lượng % artemisinin thô tính theo khối lượng Artemisinin tạp hòa tan phần ethanol 96% cốc có mỏ, thêm than hoạt Đun cách thủy vòng 10 phút có khuấy trộn liên tục Lọc nóng qua phễu Buchner để loại tạp than hoạt, rửa bã than ethanol 96% nóng thu lấy dịch lọc - Gộp dịch lọc dịch rửa, để kết tinh nhiệt độ phòng 24 giờ, lọc lấy tinh thể phễu Buchner, rửa tinh thể lần ethanol 96% Tinh thể sấy tủ sấy nhiệt độ 80°C Lặp lại thí nghiệm lần, kết ghi bảng 3.10: Bảng 3.10 :Khối lượng artemisinin thu được, hàm lượng sản phẩm hiệu suất phương pháp tinh chế kết tinh dung mơi ethyl acetat Thí nghiệm Khối lượng dược liệu (g) Khối lượng cắn chiết (g) Khối lượng sản phẩm artemisinin (g) 250 18,88 19,08 19,11 0,18 0,19 0,20 95,21 95,19 95,17 Hàm lượng artemisinin sản phẩm (%) Trung bình: 95,19 ± 0,02 Nhiệt độ nóng chảy (°C) 153 – 156°C Hiệu suất tinh chế (%) 15,65 16,52 17,39 Hiệu suất tinh chế trung bình (%): 16,52 ± 0,13 Đánh giá chất lượng sản phẩm artemisinin: 28 - Cảm quan: Sản phẩm artemisinin có dạng bột kết tinh, màu vàng Hình ảnh sản phẩm biểu thị hình 3.6 hình 3.7: - Nhiệt độ nóng chảy: 153 – 156°C Hình 3.6: Sản phẩm thơ artemisinin dung mơi ethyl acetat Hình 3.7: Artemisinin tinh chế phương pháp kết tinh dung môi ethyl acetat - Hàm lượng artemisinin sản phẩm: 95,19 ± 0,02 Nhận xét: - Sản phẩm artemisinin thu không đạt yêu cầu cảm quan, nhiệt độ nóng chảy hàm lượng artemisinin (≤98,5%) theo tiêu chuẩn DĐVN IV - Artemisinin thơ lẫn nhiều tạp nên khó việc tinh chế 3.4.3 Phương pháp kết tinh dung môi n-hexan Tiến hành mục 2.3.3.3: - Gộp dịch chiết lần lại, cất thu hồi dung môi cô đến cắn Hòa tan cắn 120ml n-hexan Cất thu hồi dung mơi khoảng 40 – 50ml, đổ vào cốc có mỏ thể tích 100ml, để kết tinh 48 Gạn bỏ nước thu artemisinin thô - Loại tạp than hoạt với lượng % artemisinin thơ tính theo khối lượng Artemisinin tạp hòa tan phần ethanol 96% cốc có mỏ, thêm than hoạt Đun cách thủy vòng 10 phút có khuấy trộn liên tục Lọc nóng qua phễu Buchner để loại tạp than hoạt, rửa bã than ethanol 96% nóng thu lấy dịch lọc Ket-noi.com Ket-noi.com kho kho tai tai lieu lieu mien mien phi phi 29 - Gộp dịch lọc dịch rửa, để kết tinh nhiệt độ phòng 24 giờ, lọc lấy tinh thể phễu Buchner, rửa tinh thể lần ethanol 96% Tinh thể sấy tủ sấy nhiệt độ 80°C Lặp lại thí nghiệm lần, kết ghi bảng 3.11: Bảng 3.11 :Khối lượng artemisinin thu được, hàm lượng sản phẩm hiệu suất phương pháp tinh chế kết tinh dung mơi n-hexan Thí nghiệm Khối lượng dược liệu (g) Khối lượng cắn chiết (g) Khối lượng sản phẩm artemisinin (g) 250 19,02 19,08 18,9 0,25 0,27 0,24 99,36 99,51 99,45 Hàm lượng artemisinin sản phẩm (%) Trung bình: 99,44 ± 0,07 Nhiệt độ nóng chảy (°C) 156 – 1567°C Hiệu suất tinh chế (%) 21,74 23,47 20,87 Hiệu suất tinh chế trung bình (%): 21,78 ± 1,32 Đánh giá chất lượng sản phẩm artemisinin: - Cảm quan: Sản phẩm artemisinin có dạng bột kết tinh, màu trắng Hình ảnh sản phẩm biểu thị hình 8.9 - Nhiệt độ nóng chảy: 156 – 157°C Hình 3.8: Sản phẩm thô artemisinin kết tinh dung môi n-hexan Hình 3.9: Artemisinin tinh chế phương pháp kết tinh dung môi n-hexan - Hàm lượng artemisinin sản phẩm: 99,44 ± 0,02 Nhận xét: 30 - Sản phẩm artemisinin thu đạt yêu cầu cảm quan, nhiệt độ nóng chảy hàm lượng artemisinin (≥98,5%) theo tiêu chuẩn DĐVN IV Hiệu suất tinh chế phương pháp thấp, sản phẩm 3.4.4 So sánh phương pháp tinh chế Qua thực nghiệm, đánh giá ưu nhược điểm phương pháp tinh chế thơng qua so sánh tiêu chí biểu thị bảng 3.12: Ket-noi.com Ket-noi.com kho kho tai tai lieu lieu mien mien phi phi 31 Bảng 3.12: So sánh phương pháp tinh chế theo tiêu chí Tiêu chí Phương pháp kết tinh hỗn hợp dung môi ethyl acetac n-hexan Phương pháp kết tinh dung môi ethyl acetat Phương pháp kết tinh dung môi n-hexan Hiệu suất tinh chế Cao (69,56%) Thấp (16,52%) Thấp (21,78%) Tinh thể màu trắng Tinh thể màu vàng Tinh thể màu trắng Đạt (156 – 157°C) Không đạt (153 – 156°C) Đạt (156 – 157°C) Cảm quan Nhiệt độ nóng chảy Hàm lượng artemisinin sản phẩm Đạt (99,41%) Không đạt Đạt (99,44%) (95,19%) Thu hồi dung môi Có Có Có Tác động nhiệt Có Có Có 3.4.5 Đề xuất phương pháp chiết xuất tinh chế artemisinin dung môi IPA Từ kết nghiên cứu lựa chọn phương pháp chiết xuất tinh chế, dưa phương pháp chiết xuất tinh chế artemisinin từ cao hoa vàng thể sơ đồ 3.10: 32 cao hoa vàng Xay thô Bột IPA Bã dược liệu Chiết lần Dịch chiết Cất thu hồi dung môi Dung môi thu hồi Ethyl acetat Cô đến cắn n-hexan Cất thu hồi dung môi Dịch cô đặc Để kết tinh, gạn Ethanol96° Nước Artemisinin thô Than hoạt Loại tạp, tẩy màu, lọc nóng Bã than Artemisinin/ethanol Để kết tinh, lọc Nước Artemisinin Sấy, đóng gói Sản phẩm Artemisinin Hình 3.10: Sơ đồ quy trình chiết xuất artemisinin từ cao hoa vàng dung môi IPA Ket-noi.com Ket-noi.com kho kho tai tai lieu lieu mien mien phi phi 33 KẾT LUẬN KẾT LUẬN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ KẾT LUẬN Từ kết thu được, rút kết luận : Đã khảo sát xây dựng phương pháp chiết xuất artemisinin dung môi IPA với thông số sau : - Số lần chiết: Chiết lần, dịch chiết lần dùng để chiết mẻ khác (tỷ lệ DL/DM /8) - Thời gian chiết: 16 (Chiết nhiệt độ phòng) (Chiết nhiệt độ 40 ± 5°C) Đã khảo sát dung môi hỗn dung môi tinh chế artemisinin từ cắn chiết Kết cho thấy hỗn hợp dung môi ethyl acetat : n-hexan (1:10) cho hiệu suất độ tinh khiết cao ( Hàm lượng sản phẩm 99,41 ± 0,05) So sánh với n-hexan ưu nhược điểm: Ưu điểm: - Độ tan: Artermisinin hoa tan dung môi IPA gấp 10 lần so với dung môi n-hexan - Hiệu suất chiết: Chiết dung mơi IPA có hiệu suất chiết cao dung môi n- hexan (Cả chiết nhiệt độ phòng chiết nhiệt độ 40 ± 5°) - Ít độc, rẻ an tồn dung mơi n-hexan Nhược điểm: Tính chọn lọc thấp dung mơi n-hexan Với đặc điểm trên, dung mơi IPA hồn tồn thay dung mơi n-hexan để chiết xuất artemisinin từ cao hoa vàng KIẾN NGHỊ Vì điều kiện trang thiết bị thời gian có hạn, chúng tơi thực nghiên cứu quy mơ phòng thí nghiệm Để ứng dụng vào thực tế sản xuất, cần tiếp tục triển khai nghiên cứu quy mô lớn dựa phương pháp chiết xuất tinh chế artemisinin xây dựng 34 Tiếp tục nghiên cứu phương pháp tinh chế khác để lựa chọn phương pháp tinh chế có hiệu suất cao, sản phẩm đạt tiêu chuẩn, dễ thức chi phí thấp Ket-noi.com Ket-noi.com kho kho tai tai lieu lieu mien mien phi phi TÀI LIỆU THAM KHẢO Tài liệu tiếng Việt Bộ Y Tế (2009), “ Dược điển Việt Nam IV ”, tr 820 – 825 Bộ Y Tế (2007), “ Dược lý học ”, tr 199 – 201 Bộ Y Tế (2007), “ Hóa dược ”, 2, tr 213 – 214 Đỗ Tất Lợi (2004), “ Những thuốc vị thuốc Việt Nam ”, tr.640 – 642 Bộ môn Công nghiệp Dược (2009), “ Thực tập kỹ thuật sản xuất dược phẩm, ”, Đại học Dược Hà Nội, tr 55 – 59 Bộ môn Công nghiệp Dược (2007), “ Kỹ thuật sản xuất dược phẩm ”, Đại học Dược Hà Nội, 1, tr.145 – 241 Viện Dược liệu (2004), “ Cây thuốc động vật làm thuốc Việt Nam ”, 2, tr.820 – 825 Tài liệu tiếng Anh Dongk j et al (2007), Low temperature molar heat capacities and thermal stability of crystalline artemisinin, Thermochimica Acta, (463), pp – Hao J et al (2002), Microwave-assisted extraction of artemisinin from Artemisis annua L., Separation and Purification Technology, (28), pp 191 – 196 10 Kohler M et al (1997), “Extraction of artemisinin and artemisinic acid from Artemisis annua L using supercritical carbon dioxide”, Journal of Chromatography A, (785), pp 353 – 360 11 Lapkin A et al (2006), “Comparative Assessment of Technologies for Extraction of Artemisinin”, pp – 12 Nakase I et al (2009), “Transferrin receptor-dependent cytotoxicity of artemisinin-transferrin conjugates on prostate cancer cells and induction of apoptosis”, Cancer Letter, (274), pp 290 – 298 13 Malcolm Cutler FSC Development Services Ltd, Alexei Lapkin and Pawel K Plucinski Department of Chemical Engineering University of Bath (2006), Comparative Assessment of Technologies for Extraction of Artemisinin, pp – 10 14 Merck, The Merck Index fourteenth (2006), pp 133 – 134 15 World Health Organization Geneva (2003), The International Pharmacoeia, (5), pp 201 ... tính artemisinin tương đối thấp lượng ion sắt không cao [12] 1.2 Tổng quan cao hoa vàng số phương pháp chiết xuất artemisinin từ cao hoa vàng 1.2.1 Cây cao hoa vàng Thanh cao hoa vàng (tên khoa... pháp chiết xuất artemisinin từ cao hoa vàng mục đích lựa chọn dung mơi có ưu điểm hiệu suất chiết, an toàn, chi phí thấp Các phương pháp chiết artemisinin từ cao hoa vàng : 1.3.1 Chiết dung môi. .. phương pháp chiết xuất artemisinin từ cao hoa vàng 1.3.1 Chiết dung môi n-hexan 1.3.2 Chiết ethanol 1.3.3 Chiết dung môi CO2 siêu tới hạn 1.3.4 Chiết dung dịch ion
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu chiết xuất artemisinin từ lá cây thanh cao hoa vàng bằng dung môi isopropanol , Nghiên cứu chiết xuất artemisinin từ lá cây thanh cao hoa vàng bằng dung môi isopropanol , Cây thanh cao hoa vàng, Nhận thấy IPA là một alcol có khả năng hòa tan và một số tính chất như ethanol, IPA rẻ hơn ethanol. Hơn nữa IPA có loại khan nước nên có thể artemisinin sẽ ổn định trong IPA hơn trong ethanol 96%. Vì vậy, chúng tôi sẽ tiến hành nghiên cứu chiết xuất a..., Nhằm tìm số lần chiết cho hiệu suất cao, tốn ít dung môi. Tiến hành chiết theo phương pháp chiết bằng dung môi IPA với tỷ lệ DL/DM thích hợp, chiết 4 lần, dựa vào kết quả hàm lượng, hiệu suất quy trình để lựa chọn số lần chiết thích hợp., Chiết theo phương pháp chiết bằng dung môi IPA với thời gian chiết khác nhau tại nhiệt độ 40 ± 5 C, chiết với lần chiết đã lựa chọn được, dựa vào kết quả định lượng dịch chiết, đánh giá hiệu suất quá trình chiết để lựa chọn thời gian chiết thích hợp., 4 . Xây dựng phương pháp tinh chế, Đã khảo sát và xây dựng được phương pháp chiết xuất artemisinin bằng dung môi IPA với các thông số như sau :, - Thời gian chiết: 16 giờ (Chiết ở nhiệt độ phòng) và 3 giờ (Chiết ở nhiệt độ 40 ± 5 C).

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay