Hoàn thiện quá trình quản lý của xí nghiệp xăng dầu quảng ninh đối với các cửa hàng xăng dầu trực thuộc

248 77 0
  • Loading ...
1/248 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2019, 12:40

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH LÊ HỮU TUẤN HOÀN THIỆN QUÁ TRÌNH QUẢN CỦA NGHIỆP XĂNG DẦU QUẢNG NINH ĐỐI VỚI CÁC CỬA HÀNG XĂNG DẦU TRỰC THUỘC Chuyên ngành: Quản kinh tế Mã số: 60.34.04.10 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS TRẦN CHÍ THIỆN ᄃ i LỜI CAM ĐOAN Tên tơi là: Lê Hữu Tuấn Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu trích dẫn Luận văn trung thực có nguồn gốc rõ ràng Các kết nghiên cứu Luận văn khơng trùng với cơng trình khoa học khác công bố Quảng Ninh, tháng năm 2014 Tác giả luận văn Lê Hữu Tuấn ii LỜI CẢM ƠN Nhân dịp hoàn thành luận văn tốt nghiệp thạc sĩ, tơi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành đến người thân, quý thầy cô, đồng nghiệp tất bạn bè giúp đỡ, động viên suốt thời gian thực luận văn Xin trân trọng cảm ơn PGS.TS Trần Chí Thiện, Người tận tình hướng dẫn, góp ý giúp tơi hồn thành luận văn tốt nghiệp Nhân xin gửi lời cảm ơn đến quý Thầy Cô, người tận tình truyền đạt kiến thức cho hai năm học cao học vừa qua Xin chân thành cảm ơn Ban lãnh đạo đồng nghiệp nghiệp Xăng dầu Quảng Ninh, bạn bè người thân nhiệt tình giúp đỡ tơi q trình thu thập liệu Xin trân trọng cảm ơn! Quảng Ninh, tháng năm 2014 Tác giả luận văn Lê Hữu Tuấn MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU - CHỮ VIẾT TẮT vii DANH MỤC BẢNG viii DANH MỤC HÌNH VẼ ix MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Ý nghĩa đóng góp luận văn Bố cục luận văn CHƯƠNG CƠ SỞ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ QUÁ TRÌNH QUẢN .6 1.1 luận trình quản 1.1.1 Khái niệm trình quản 1.1.2 tiêu, tác dụng đặc điểm quản theo trình 1.1.3 trình quản theo trình .12 1.1.4 giá quản theo trình 14 1.1.5 hình quản theo trình .15 1.2 Các yếu tố ảnh hưởng đến trình quản nghiệp Xăng dầu 17 1.2.1 yếu tố khách quan 17 1.2.2 yếu tố chủ quan 20 1.3 luận chung trình quản doanh nghiệp xăng dầu 22 1.3.1 Quản đầu vào kinh doanh xăng dầu 22 1.3.2 Quản đầu kinh doanh xăng dầu 22 1.3.3 Quản trình kinh doanh xăng dầu 23 1.3.4 hàng xăng dầu 27 1.4 Kinh nghiệm trình quản số doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu Việt Nam 29 1.4.1 Q trình quản Cơng ty CP Xăng dầu Dầu khí PV Oil Hải Phòng 29 1.4.2 Q trình quản Công ty Xăng dầu Bắc Thái 31 1.4.3 Quá trình quản Công ty Xăng dầu Khu vực III 33 1.4.4 học kinh nghiệm nghiệp Xăng dầu Quảng Ninh .34 .36 CHƯƠNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 38 2.1 Câu hỏi nghiên cứu 38 2.2 Phương pháp nghiên cứu 38 2.2.1 Phương pháp thu thập thông tin .38 2.2.2 Phương pháp tổng hợp thông tin 39 2.2.3 Phương pháp phân tích thơng tin 41 CHƯƠNG THỰC TRẠNG QUÁ TRÌNH QUẢN CỦA NGHIỆP XĂNG DẦU QUẢNG NINH .45 3.1.Giới thiệu chung Công ty Xăng dầu B12 45 3.1.1 Chức năng, nhiệm vụ lĩnh vực sản xuất kinh doanh 46 3.1.2 cấu tổ chức Công ty Xăng dầu B12 47 3.2.Giới thiệu chung nghiệp Xăng dầu Quảng Ninh 49 3.2.1 ên địa .49 3.2.2 Quá trình hình thành phát triển nghiệp 50 3.2.3 Chức năng, nhiệm vụ lĩnh vực sản xuất kinh doanh nghiệp Xăng dầu Quảng Ninh 50 3.2.4 sản phẩm kinh doanh 51 3.2.5 cấu tổ chức nghiệp 52 3.2.6 quy định, quy chế quản trị nội nghiệp 54 3.3.Kết kinh doanh xăng dầu nghiệp Xăng dầu Quảng Ninh 55 3.3.1 sản xuất kinh doanh 55 3.3.2 Thị phần nghiệp địa bàn tỉnh Quảng Ninh .58 3.4.Giới thiệu trình quản cửa hàng xăng dầu nghiệp Xăng dầu Quảng Ninh 59 3.4.1 Quá trình quản hệ thống chất lượng - môi trường 59 3.4.2 Quá trình quản hệ thống tài liệu 61 3.4.3 Quá trình quản nguồn lực 63 3.4.4 Quá trình quản hệ thống trình liên quan đến khách hàng 64 3.4.5 Quá trình quản hoạt động phân tích - đo lường - cải tiến 66 3.5.Phân tích q trình quản cửa hàng xăng dầu nghiệp Xăng dầu Quảng Ninh 70 3.5.1 Phân tích Ma trận SWOT cho trình quản cửa hàng xăng dầu nghiệp Xăng dầu Quảng Ninh 70 3.5.2 Q trình quản hệ thống chất lượng mơi trường 72 3.5.3 Quá trình quản hệ thống tài liệu 75 3.5.4 Quá trình quản nguồn lực 70 3.5.5 Quá trình quản hệ thống trình liên quan đến khách hàng 78 3.5.6 Quá trình quản hoạt động phân tích - đo lường - cải tiến 81 3.6.Đánh giá chung trình quản cửa hàng xăng dầu nghiệp Xăng dầu Quảng Ninh 83 3.6.1 Quá trình quản hệ thống chất lượng môi trường 84 3.6.2 Quá trình quản hệ thống tài liệu 84 3.6.3 Quá trình quản nguồn lực 84 3.6.4 Quá trình quản hệ thống trình liên quan đến khách hàng 85 3.6.5 Quá trình quản hoạt động phân tích - đo lường - cải tiến 85 CHƯƠNG GIẢI PHÁP HỒN THIỆN Q TRÌNH QUẢN CỦA NGHIỆP XĂNG DẦU QUẢNG NINH .91 4.1 Định hướng chung cho việc hồn thiện q trình quản nghiệp Xăng dầu Quảng Ninh 91 4.1.1 nhìn Petrolimex 91 4.1.2 tiêu tổng quát nghiệp Xăng dầu Quảng Ninh 91 4.1.3 tiêu cụ thể nghiệp Xăng dầu Quảng Ninh 92 4.2.Các giải pháp hồn thiện q trình quản nghiệp Xăng dầu Quảng Ninh 94 4.2.1 tiến trình xây dựng triển khai thực mục tiêu 94 4.2.2 Hồn thiện q trình quản hệ thống tài liệu 97 4.2.3 ăng cường nguồn nhân lực cho hệ thống quản 98 4.2.4 dựng tiêu theo dõi đo lường trình 99 4.2.5 chức áp dụng kỹ thuật thống kê trình quản 101 4.2.6 nh lập nhóm chất lượng 104 4.2.7 giá xếp hạng thứ tự ưu tiên cho giải pháp .105 4.3.Một số kiến nghị 109 4.3.1 Nhà nước .109 4.3.2 địa phương 110 4.3.3 Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam Petrolimex .111 4.3.4 Công ty Xăng dầu B12 111 Kết luận chương 113 KẾT LUẬN 114 TÀI LIỆU THAM KHẢO 116 PHỤ LỤC 118 134 mệnh nêu lãnh đạo cao triển khai Văn phòng Cửa hàng Đảm bảo sẳn có nguồn lực để thực mục tiêu, chiến lược 22 27 11 30 49 16 23 12 30 26 13 69 13 Văn phòng Sự tham gia lãnh đạo trình xây Tổng dựng - trì cải tiến HTQLCL thực Văn phòng 21 Cửa hàng 48 45 50 Nhu cầu mong đợi bên quan tâm Hoạt động nghiên cứu thị trường để xác định nhu Tổng cầu mong đợi khách hàng thực Văn phòng 15 20 Cửa hàng 30 30 48 47 0 Hoạt động xác định nhu cầu người Tổng thừa nhận, thỏa mãn công việc, phát triển Văn phòng 20 15 lực cá nhân Cửa hàng 28 32 33 55 thay đổi pháp luật chế định Văn phòng 13 22 thực Chính sách chất lượng (CSCL) Cửa hàng 20 33 58 32 27 31 24 25 70 Văn phòng 10 25 Cửa hàng 15 45 22 35 38 0 Tổng Tổng 0 Việc triển khai thực yêu cầu cập nhật bên quan tâm nêu rõ CSCL Văn phòng Cửa hàng Việc truyền đạt triển khai thực cam kết nêu CSCL Tổng 0 Hoạch định Các cam kết nghiệp nêu CSCL Tổng chuyển hóa thành mục tiêu Văn phòng 19 phòng ban, đơn vị Cửa hàng 15 16 29 28 41 26 13 22 28 28 30 54 11 Văn phòng 25 10 Cửa hàng 44 Lãnh đạo triển khai mục tiêu đến thành viên nghiệp Tổng Văn phòng Cửa hàng Xem xét tính khả thi - đo lường kết việc hoàn thành mục tiêu thực 14 Cửa hàng Những nhu cầu mong đợi khách hàng Tổng 13 Tổng Trách nhiệm – quyền hạn thơng tin Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 11 0 135 Thiết lập chức - nhiệm vụ phòng ban Tổng rõ ràng, cụ thể để đảm bảo công việc không bị chồng Văn phòng chéo, khơng bỏ sót cơng việc Cửa hàng Việc xác định truyền đạt trách nhiệm đến thành viên tổ chức thực Quy định trao đổi thơng tin q trình giải Tổng 43 48 17 14 26 34 43 48 17 14 26 34 34 33 28 Văn phòng Cửa hàng Tổng Văn phòng 15 12 nghiệp thực Cửa hàng 19 25 16 44 51 0 0 Các báo cáo trình làm việc chuyển Tổng đến lãnh đạo lúc, đầy đủ để lãnh đạo đưa Văn phòng 16 19 định xác kịp thời Cửa hàng 28 32 21 40 34 12 23 21 28 11 21 40 34 12 23 21 28 11 51 44 Văn phòng 10 25 Cửa hàng 41 19 0 Xem xét lãnh đạo Tổng 0 Văn phòng Cửa hàng Thu thập tổng hợp thơng tin cho việc xem xét lãnh đạo Tổng 0 Văn phòng Cửa hàng Tổng Triển khai thực kết luận sau họp 0 Quản nguồn lực – Hướng dẫn chung Xác định nguồn lực (nhân sự, thiết bị, môi Tổng trường,…) cho việc thực mục tiêu, đáp ứng Văn phòng 22 13 yêu cầu khách hàng Cửa hàng 41 19 38 48 Văn phòng 20 15 Cửa hàng 18 33 65 30 Tổng Đánh giá hiệu sử dụng nguồn lực 10 yêu cầu khách hàng nội Hoạt động xem xét lãnh đạo thực 0 0 Con người Kế hoạch tuyển dụng đào tạo nhân viên để Tổng đảm bảo tính sẳn sàng kịp thời nguồn nhân lực Văn phòng 24 11 cho phát triển nghiệp thực Cửa hàng 41 19 Các biện pháp khuyến khích tham gia hỗ trợ Tổng 59 36 người việc cải tiến hiệu lực hiệu Văn phòng 22 13 tổ chức Cửa hàng 37 23 Số hóa Trung tâm Học liệu 0 http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 0 136 11 Cơ sở hạ tầng Việc quản cung cấp trang thiết bị cho hoạt động bán hàng thực Hoạt động bảo dưỡng - sửa chữa trang thiết bị cửa hàng xăng dầu thực Cơ sở vật chất phục vụ cho hoạt động nghiệp cung cấp trì 12 Văn phòng 18 17 Cửa hàng 30 30 37 40 13 22 18 24 18 26 69 Văn phòng 26 Cửa hàng 17 43 45 50 16 19 29 31 40 50 15 20 25 30 31 40 24 18 Văn phòng Cửa hàng Tổng Tổng việc hiệu quả, tăng cường gắn bó thành Văn phòng 0 Cửa hàng Tổng lao động làm việc cửa hàng thực Văn phòng Thơng tin Cửa hàng Hoạt động thu thập, xử sử dụng thông tin Tổng để đáp ứng chiến lược, mục tiêu cơng tác cải Văn phòng 13 16 tiến thực Các nguồn lực tài Cửa hàng 18 24 18 47 37 11 24 11 23 26 11 47 41 22 13 25 28 47 43 Hoạt động kiểm sốt nguồn lực tài (lập kế Tổng hoạch thu - chi, cung cấp, đánh giá hiệu sử Văn phòng dụng) cho hoạt động nghiệp thực Các hoạt động theo dõi phân tích chi phí sai hỏng, lãng phí sử dụng vật tư - nhân cơng, tổn thất tài qua khiếu nại khách hàng thực Lãnh đạo đảm bảo nhận thức nhân viên 15 47 Các hoạt động nhằm xây dựng môi trường làm Hoạt động kiểm sốt an tồn sức khỏe cho người 14 48 Tổng 0 0 Mơi trường làm việc viên với nghiệp Lãnh đạo quan tâm 13 Tổng Cửa hàng Tổng Văn phòng Cửa hàng Tổng mối liên kết chất lượng sản phẩm chi phí Văn phòng 22 13 Tạo sản phẩm – Hướng dẫn chung Cửa hàng 25 30 41 47 Việc xác định mục tiêu, yêu cầu kỹ thuật, tiêu Số hóa Trung tâm Học liệu Tổng http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 0 0 0 137 chuẩn công việc thực Văn phòng 16 19 Cửa hàng 25 28 41 49 Kế hoạch nhu cầu nguồn lực (nhân cơng, máy Tổng móc thiết bị, vật tư, tài chính) cho cửa hàng Văn phòng 16 19 xác định Cửa hàng 25 30 41 49 16 19 25 30 51 32 16 19 12 35 13 23 55 17 25 10 23 30 54 35 16 19 38 16 17 56 22 24 11 17 32 11 22 52 21 Hồ sơ kỹ thuật cửa hàng, quy trình thực Tổng hiện, tài liệu hướng dẫn, tiêu chuẩn ngành Văn phòng liên quan đến hoạt động bán hàng cửa hàng 16 kiểm soát Các trình liên quan đến bên quan tâm Các yêu cầu khách hàng ghi nhận giải thế 0 Cửa hàng Tổng 12 Văn phòng Tổng Văn phòng Cửa hàng Hoạt động xem xét đánh giá khả đáp ứng Tổng yêu cầu khách hàng thực Văn phòng Cửa hàng 0 Mua hàng Xây dựng chuẩn mực, tiến hành phân t ích Tổng đánh giá kết thực để lập kế hoạch mua Văn phòng hàng thực Cửa hàng Việc kiểm soát trình mua hàng (số lượng, chất Tổng lượng, thời gian cung ứng, giá cả,…) thực Văn phòng 15 12 Cửa hàng 14 37 26 50 16 Văn phòng 24 Cửa hàng 21 26 13 67 28 Văn phòng 27 Cửa hàng 40 20 67 28 Tổng Kế hoạch cung cấp hàng hóa cho hoạt động bán hàng cửa hàng thực 18 Cửa hàng Các ý kiến khiếu nại khách hàng, giải 17 0 0 Kiểm soát thiết bị đo lường theo dõi Đảm bảo đầy đủ thiết bị đo lường cho hoạt động bán hàng Hoạt động kiểm soát (bảo quản, hiệu chuẩn, kiểm Số hóa Trung tâm Học liệu Tổng Tổng 0 http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 0 138 19 20 định,…) nhằm đảm bảo tính xác kết Văn phòng 27 đo lường Cửa hàng 40 20 51 37 23 12 28 25 23 55 17 25 10 23 30 32 63 0 0 Đo lường phân tích cải tiến–Hướng dẫn chung Lãnh đạo khuyến khích tổ chức thực hoạt Tổng động đo lường - phân tích - cải tiến để đo lường, Văn phòng phân tích hiệu công việc Cửa hàng Việc thu thập, ghi nhận xử thông tin Tổng khách hàng (bao gồm: hài lòng, ý kiến chất Văn phòng …) thực Hoạt động tự đánh giá hệ thống quản chất Cửa hàng Tổng Văn phòng 12 23 hệ thống thực Cửa hàng 20 40 32 63 12 23 20 40 60 32 3 Hoạt động theo dõi đo lường trình Tổng (xác định cách thức đánh giá hiệu Văn phòng thực Xác lập phương pháp, trách nhiệm giám sát Cửa hàng Tổng kiểm tra trình thực quản bán hàng Văn phòng 21 11 cửa hàng Cửa hàng 39 21 28 46 21 Văn phòng 16 19 Cửa hàng 12 27 21 36 59 0 0 0 Kiểm sốt khơng phù hợp Sự khơng phù hợp q trình sản phẩm kiểm sốt 23 lượng để nâng cao phù hợp cải tiến hiệu trình, trách nhiệm - thời gian thực hiện, ) 22 Đo lường theo dõi lượng sản phẩm- dịch vụ, yêu cầu mong đợi, 21 Tổng Hoạt động phân tích phơng phù hợp nhằm Tổng cung cấp thơng tin cho cải tiến q trình sản Văn phòng 16 19 phẩm thực Phân tích liệu Cửa hàng 20 40 42 53 Hoạt động phân tích liện để đánh giá hiệu Tổng hoạt động tìm kiếm hội cải tiến Văn phòng 22 13 đượcthực Cải tiến Cửa hàng 20 40 42 53 22 13 Tổng Các hành động khắc phục khơng phù hợp có triển khai? Có ghi nhận thành hồ sơ? Số hóa Trung tâm Học liệu Văn phòng http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 139 Cửa hàng 20 40 39 47 Mọi không phù hợp tập hợp để xem xét Tổng xu trình đưa hành động Văn phòng 22 13 phòng ngừa Cửa hàng 17 34 9 39 47 Việc sử dụng phương pháp công cụ cải Tổng tiến để nâng cao hiệu hoạt động Văn phòng 22 13 thực Cửa hàng 17 34 Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 0 140 PHỤ LỤC III DANH MỤC TÀI LIỆU NỘI BỘ CÁC QUY TRÌNH STT NHĨM QUY TRÌNH TÊN CÁC QUY TRÌNH Quy trình xem xét lãnh đạo Quy trình đánh giá chất lượng nội Quy trình kiểm sốt hồ sơ chất lượng Các quy trình quản hệ Quy trình kiểm sốt tài liệu nội Quy trình kiểm sốt tài liệu bên ngồi thống Quy trình cải tiến thường xuyên Quy trình hành động khắc phục Quy trình hành động phòng Quy trình quản sử dụng dấu Quy trình kiểm sốt tài liệu đi, đến phận Văn thư Quy trình bổ nhiệm cán Quy trình bổ nhiệm lại cán Các quy trình Tổ chức - hành Quy trình đánh giá, nhận xét cán Quy trình tuyển dụng lao động Quy trình nâng bậc lương Quy trình kỷ luật lao động Quy trình tổ chức kiểm tra nội Quy trình xem xét hợp đồng Quy trình xây dựng thực giá bán xăng dầu Quy trình kế hoạch dịch vụ hỗ trợ khách hàng Quy trình đầu tư hỗ trợ bán hàng Quy trình giải khiếu nại khách hàng Quy trình quảng cáo, khuyến Các quy trình Kinh doanh Quy trình lập kế hoạch sản xuất kinh doanh Quy trình đặt mua hàng Quy trình thuê dịch vụ vận tải xăng dầu Quy trình kiểm sốt xuất hàng xe xitéc Cửa hàng xăng dầu Quy trình đo lường mức độ thỏa mãn khách hàng Quy trình kiểm sốt chất lượng xăng dầu đầu Các quy trình Liên quan đến vào Quy trình kiểm sốt phương tiện đo lường hoạt động quản đo lường, Quy trình kiểm tra sản phẩm cuối Quy trình kiểm sốt sản phẩm khơng phù chất lượng xăng dầu hợp Quy trình kiểm tra sản xuất kinh Quy trình quản đầu tư xây dựng Quy trình xúc rửa bể chứa xăng dầu Quy trình mua sắm vật tư, thiết bị phục vụ sản xuất Quy trình kiểm tra vật tư, thiết bị đầu vào Các quy trình Quản kỹ Quy trình quản thiết bị mơi trường thuật Quy trình nhận diện, đánh giá nguy an tồn VSMT Quy trình ứng phó cố tràn dầu Quy trình quản nước thải, chất thải Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 141 Quy trình kiểm sốt phương tiện đo lường CÁC QUY ĐỊNH, NỘI QUY QUY CHẾ STT NỘI DUNG MÃ SỐ Quy định vận hành bảo dưỡng cột bơm xăng dầu QĐ.636.5 Quy định quản số khoản chi phí QĐ.744.1 Quy định nhập hàng từ tô Xi téc vào bể CHXD QĐ.751.1 Quy chế quản cửa hàng xăng dầu QC.551.2 Quy chế quản công tác đào tạo, bồi dưỡng QC.623.1 Quy chế Tổ chức xét duyệt sáng kiến QC.624.1 Nội quy cửa hàng xăng dầu NQ.631.1 Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 142 PHỤC LỤC IV BẢNG MÔ TẢ CÔNG VIỆC KỲ THỰC NỘI DUNG CÔNG VIỆC HIỆN I - Đối với cửa hàng trưởng Phân ca, chấm cơng, bố trí cho người LĐ nghỉ tiêu chuẩn hàng năm Đo bể, cân đối hàng hóa Điện đăng ký nhu cầu hàng hóa trước 16h hơm trước Tổ chức nhập hàng đảm bảo số lượng, chủng loại, chất lượng, phát hàng thiếu; Kiểm tra tình trạng niêm, lập biên niêm không nguyên vẹn Lấy mẫu lưu mẫu xăng dầu Giám sát: việc giao ca, thu nộp tiền bán hàng; ký xác nhận vào sổ giao ca, phiếu thu, phiếu chi, biên hủy hóa đơn bán hàng Hàng ngày Kiểm tra việc ghi chép sổ sách, số cột bơm; Đôn đốc công nợ khách hàng, chuyển tiền XN Kiểm tra đôn đốc việc thực qui định sử dụng biển hiệu cá nhân, BHLĐ, nội qui qui trình lao động; Thực chức thành viên Hội đồng BHLĐ Theo dõi cập nhật triển khai công văn đến, điện báo Tổ chức phổ biến cho CBCNV học tập cam kết thực theo nội dung văn qui định Ký cam kết cá nhân Cập nhật, lưu trữ tài liệu, hồ sơ công việc CHàng Thông báo số dư công nợ khách hàng trả tiền trước cho ca bán hàng sau Kiểm tra, theo dõi trang thiết bị PCCC Ghi chép sổ sách sau kiểm tra bảo dưỡng thường xuyên cột bơm, bể chứa; Chỉ số cột bơm cuối tháng Hàng tháng Tổ chức cho CBCNV học tập phương án PCCC, PCBL, ANTT phê duyệt; Ghi chéo sổ sách Kiểm kê, cân đối hàng hóa; Ký duyệt báo cáo tốn hàng hóa, tiền hàng, hóa đơn, biên đối chiếu cơng nợ, Quyết tốn chi phí khoản thu nhập Kết hợp Tổ trưởng cơng đồn họp xét đánh giá hệ số hồn thành cơng việc người LĐ Cơng khai khoản thu, chi chi phí khoản bất biến cửa hàng Báo cáo thực qui chế PCCC Báo cáo đối thủ cạnh tranh Số hóa Trung tâm Học liệu TÊN BIỂU MẪU Bảng chấm công Giấy xin nghỉ hàng năm Thẻ bể Biên giao nhận mẫu Số theo dõi công văn đến Sổ triển khai học tập văn Bản cam kết cá nhân Sổ theo dõi phương tiện PCCC vị trí SX - Sổ theo dõi hoạt động kiểm tra, bảo dưỡng sửa chữa bể thiết bị bể Sổ theo dõi học tập nội qui, qui trình kỹ thuật http://www.lrc-tnu.edu.vn/ Hàng quí 143 30/03 hàng năm lập Kế hoạch nghỉ hàng năm Số hóa Trung tâm Học liệu Kế hoạch nghỉ chuẩn năm http://www.lrc-tnu.edu.vn/ hàng năm tiêu 144 Kết hợp cơng đồn tổ chức xét đề nghị nâng lương gián tiếp, lương CDCV kỳ I (Từ 1/4 - 10/4) Ghi chép sổ sách sau bảo dưỡng định kỳ thiết bị bể chứa, cột bơm - Sổ theo dõi hoạt động kiểm tra, bảo dưỡng sửa chữa bể thiết bị bể Sổ theo dõi học tập nội qui, qui trình kỹ thuật Tổ chức cho CBCNV luyện tập phương án PCCC, PCBL, ANTT phê duyệt; Ghi chép sổ sách tháng Kiểm kê tiền hàng, tài sản, CCDC thời điểm 0h 01/07 Kết hợp cơng đồn tổ chức họp xét danh hiệu - Danh sách đề nghị thành tích Thi thi đua cá nhân, tập thể; Chấm điểm thi đua đơn vị đua TT, cá nhân gửi Phòng TC-HC (05/06) - Biểu chấm điểm thi đua Báo cáo sáng kiến tháng (05/06) Kiểm kê tiền hàng, tài sản, CCDC thời điểm 0h 01/01 năm sau Kết hợp cơng đồn tổ chức họp xét danh hiệu - Danh sách đề nghị thành tích Thi thi đua cá nhân, tập thể; Chấm điểm thi đua đơn vị đua TT, cá nhân gửi Phòng TC-HC (15/11) - Biểu chấm điểm thi đua kỳ Đăng ký danh hiệu thi đua, đăng ký sáng kiến năm sau (15/11) Báo cáo tổng kết mặt hoạt động cửa hàng năm Hàng năm (15/12) Báo cáo sáng kiến 6T cuối năm (10/11) Kết hợp cơng đồn tổ chức xét đề nghị nâng lương gián tiếp, lương CDCV kỳ II; (từ 01/10 - 10/10) Lập nhu cầu đào tạo, dự thi nâng bậc CNKT (15/11) Lập nhu cầu sử dụng sổ sách năm sau gửi Phòng TC - HC (15/11) Khi có lao động mới, chuyển đi: Thu hồi, đề nghị cấp phát Danh sách đề nghị cấp biển hiệu biển hiệu cá nhân; Phổ biến Bảng nội dung công việc hàng cá nhân tháng; Ký cam kết thực theo văn không vi phạm qui định quản lý, sử dụng hóa đơn gửi Phòng TC - HC Thu hồi, nhận cấp phát thẻ BHYT Từ 15 - 30 tháng 03 tháng 09 hàng năm đề nghị trang cấp Bảng kê đề nghị cấp PTBVCN phương tiện bảo vệ cá nhân gửi phòng TC, Kthuật Nhận, mua, ghi sổ cấp phát PTBVCN Sổ theo dõi cấp phương tiện BVCN Đề nghị cấp đổi phương tiện dùng chung hỏng đổi; cấp bổ Thời sung PTBVCN Trước mùa mưa bão lập Phương án PCBL trình XN xét duyệt hạn khác Lập phương án ANTT cửa hàng bắt đầu vào hoạt động cần bổ sung PA trình Cơng an địa phương XN phê duyệt Lập phương án PCCC trình PC 66 phê duyệt cửa hàng thay đổi công nghệ Khi có khách hàng lập thơng tin khách hàng; báo cáo thị trường đột xuất ** Thực nhiệm vụ khác theo chức năng, nhiệm vụ thực tế SXKD yêu cầu II - Công nhân bán lẻ xăng dầu Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 145 Giao nhận ca bán hàng (Giao nhận hàng hóa, hóa đơn, - Ký nhận bảng kê bán hàng trang thiết bị, tài sản khác) giao ca Thực bước Qui trình quản lý, vận hành, bảo dưỡng cột bơm xăng dầu Kết hợp cửa hàng trưởng kiểm tra đong, tình trạng hoạt động cột bơm, bể chứa; Tình trạng niêm trước nhập hàng vào bể; Giám sát trình nhập Hàng ngày - Hóa đơn GTGT Phát hành hóa đơn cho khách hàng, lập biên có - Biên hủy hóa đơn hóa đơn viết sai hủy bỏ Đeo biển hiệu cá nhân ca bán hàng Sử dụng phương tiện bảo vệ cá nhân Thu nộp tiền sau ca bán hàng, ký vào phiếu thu tiền Vệ sinh cột bơm, toàn khu vực bán hàng *** Thực nhiệm vụ khác theo chức năng, nhiệm vụ thực tế SXKD yêu cầu III - Công nhân bán lẻ xăng dầu kiêm kế toán Căn bảng kê bán hàng giao ca, sổ cột bơm lập - Sổ thu tiền sau ca bán hàng - Phiếu thu phiếu thu tiền sau ca bán hàng Nộp tiền bán hàng XN ngân hàng - Phiếu chi Vào sổ sách theo dõi quĩ tiền mặt, công nợ, tiền hàng, Sổ TDõi công nợ KH thẻ kho Thông báo số dư công nợ KH trả tiền trước cho Sổ Quĩ TMặt cửa hàng trưởng, rút tồn quĩ hàng ngày Sổ theo dõi tiền hàng Hàng ngày Thẻ kho Lập bảng kê bán lẻ hàng hóa (Lượng bán viết hóa đơn lượng bán chưa viết hóa đơn) Lĩnh, theo dõi quản sử dụng hóa đơn bán hàng - Giấy lĩnh hóa đơn Cập nhật chứng từ nhập - xuất hàng hóa, thu chi tiền mặt, cơng nợ KH hệ thống EGAS - B/c cân đối N-X-T - B/c toán tiền hàng - B/c xuất bán lẻ N than - Bảng tính hoa hồng DMN - Cùng cửa hàng trưởng đôn đốc, thu hồi công nợ vào - Bảng kê chứng từ nộp tiền - Biên kiểm kê quỹ tiền mặt ngày cuối tháng - Cân đối hàng hóa, cơng dồn sổ sách, thẻ kho, thẻ bể, - Biên đối chiếu công nợ - B/c tốn hóa đơn xuất hao hụt theo định mức - Lập báo cáo hàng hóa, tiền hàng, hóa đơn, chi phí - B/c số lượng hóa đơn viết sai, khốn Tập hợp chứng từ nộp tiền, chứng từ hủy bỏ, Hàng tháng - Bảng tốn chi phí giao khốn tốn chi phí khốn, ngồi khốn - Bảng tốn phát sinh ngồi khốn - Bảng kê tốn bồi dưỡng Cộng sổ giao ca xác định sản lượng cho lao động, cung - Biênvật họp bình xét hệ số hoàn cấp số liệu cho cửa hàng họp lập biên bình xét hệ số Z Số hóa Trung tâm Học liệu thành cơng việc http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 146 Từ ngày 02-05: Chuyển toàn chứng từ gốc, bảng chấm công, chứng từ ốm đau, thai sản, báo cáo XN để đối Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 147 chiếu, toán tiền hàng, tốn khoản chi phí giao khốn theo quy định Sau toán, cập nhập sổ sách khoản thu chi chi phí khốn tháng, chi lương, phát bồi dưỡng độc hại cho người lao động - Số lương doanh nghiệp - Sổ theo dõi chi phí khoán Bất biến - Biên kiểm kê XDS, DMN - Biên kiểm kê ấn thuế - Báo cáo kiểm kê TSCĐ (01 năm/ lần) Kết hợp cửa hàng trưởng kiểm kê lập báo cáo - Báo cáo kiểm kê CCDC sản xuất tháng, năm kiểm kê hàng hóa, tiền hàng, hóa đơn, tài sản, công cụ - Báo cáo kiểm kê CCDC chữa cháy dụng cụ gửi phòng nghiệp vụ XN - Giấy báo hỏng CCDC - Biên kiểm kê Quỹ tiền mặt - Biên kiểm kê CCDC hành ** Thực nhiệm vụ khác theo chức năng, nhiệm vụ thực tế SXKD yêu cầu IV - Tổ trưởng cơng đồn Kết hợp chun mơn họp bình xét hệ số hồn thành cơng việc người lao động Kiểm tra, giám sát việc ghi chép, thu chi khoản chi phí Hàng tháng khốn bất biến Kết hợp cửa hàng trưởng phân ca, chấm công, phân phối thu nhập, chế độ khác người lao động Kết hợp chuyên môn họp xét, đề nghị nâng lương gián tiếp, dự thi nâng bậc CNKT (từ mùng đến mùng 10 tháng 04 tháng 09) Kết hợp chun mơn họp bình xét danh hiệu thi tháng đua tập thể cá nhân (Ngày 05/06 15/11) Tổ chức họp xét danh hiệu thi đua cơng đồn (Ngày Trích biên họp xét thi đua cơng đồn 05/06 15/11) Khi có đồn viên cơng đồn ốm đâu, hiếu hỷ làm giấy đề nghị chuyển BCHCĐ XN xét duyệt trợ cấp ** Thực nhiệm vụ khác theo Chức năng, nhiệm vụ thực tế SXKD yêu cầu V - An tồn vệ sinh viên Theo dõi đơn đốc CBCNV cửa hàng đeo biển hiệu cá nhân, ghi chép sổ sách ATVSV Đột xuất Hàng ngày Hàng tuần Hàng tháng Thường xuyên đôn đốc người lao động cửa hàng thực qui định, qui trình ATVSLĐ; an tồn máy móc thiết bị Huy động CBCNV cửa hàng tổng vệ sinh công nghiệp khu vực CH quản lý; Phối hợp tổ trưởng CĐ, CHT họp tình hình ATVSLĐ Kiểm tra tồn diện mặt hoạt động BHLĐ-PCCN Số hóa Trung tâm Học liệu Sổ kiến nghị an toàn vệ sinh viên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 137 PHỤC LỤC V QUY TRÌNH BÁN HÀNG TẠI CỬA HÀNG Mã số: QT…… XN XĂNG DẦU QUY TRÌNH QUẢNG NINH BÁN HÀNG TẠI CỬA HÀNG Trách nhiệm Lưu đồ Lần ban hành: Trang: Tài liệu Điện báo P.KDoanh BM.KD.06 -BM.KD.08 -BM.KD.03 -BM.KD.07 -BM.KD.08 -HĐơn GTGT -BM.KTTC.08 -BM.KTTC.09 -BM.KD.07 -BM.KD.08 -BM.KTTC.10 -01/2005/KTTC -MS 06 -BM.KTTC.21 -MS 03 -02/2005/KTTC -BM.KTTC.17 Nhu cầu Xe Trƣởng chức Giám Công Nhận ca Bàn giao ca Tổ CNBLẻ Thu Công Nộp tiền bán Cập nhập m cửa hàng nhân bán nhập sát, kiêm Nộp nhân bán hàng nhậtctsổ hàng xét hàng lẻkiểm Công hàng KToán tiền lẻ XN hi sách nhân bán bán Cửa hàng Kiêm ngân hàng tra kế ứề lẻbƣớc hàng cn trƣởng toán cho Kế , Cửa hàng trƣởng cơng Số hóakiêm Trung tâm tốn ọc liệu CNBLẻ kế toán việc b cửa k H hàng nể -BM.KTTC.22 L ƣ u ... q trình quản lý Xí nghiệp Xăng dầu Quảng Ninh cửa hàng xăng dầu trực thuộc 3.2 Phạm vi nghiên cứu - Phạm vi không gian: Các cửa hàng Xăng dầu Xí nghiệp Xăng dầu Quảng Ninh địa bàn tỉnh Quảng Ninh. .. tổng quát Xí nghiệp Xăng dầu Quảng Ninh 91 4.1.3 tiêu cụ thể Xí nghiệp Xăng dầu Quảng Ninh 92 4.2 .Các giải pháp hoàn thiện q trình quản lý Xí nghiệp Xăng dầu Quảng Ninh 94 4.2.1 tiến trình. .. vấn đề lý luận trình quản lý trình quản lý Xí nghiệp Xăng dầu Quảng Ninh cửa hàng xăng dầu trực thuộc - : Đưa giải pháp hồn thiện q trình quản lý giúp cho hoạt động sản xuất kinh doanh Xí nghiệp
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện quá trình quản lý của xí nghiệp xăng dầu quảng ninh đối với các cửa hàng xăng dầu trực thuộc , Hoàn thiện quá trình quản lý của xí nghiệp xăng dầu quảng ninh đối với các cửa hàng xăng dầu trực thuộc , Bố cục của luận văn, * Hiệu quả của quản lý, d. Tác động từ tập đoàn mẹ, Quá trình về kỹ thuật, an toàn, vệ sinh môi trường, CHƯƠNG 2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU, c. Các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, + Nhiệm vụ của Xí nghiệp, * Các phòng ban nghiệp vụ, Cửa hàng trực thuộc Xí nghiệp, Khen thưởng và kỷ luật lao động, b. Theo dõi và đo lường, c. Kiểm soát sản phẩm không phù hợp, * Hành động phòng ngừa, * Điều kiện và môi trường làm việc, Hành động phắc phục phòng ngừa và cải tiến, * Quá trình liên quan đến khách hàng, d. Công tác theo dõi - đo lường - cải tiến hệ thống chưa được triển khai triệt để, Kết luận chương 3, Đề xuất một số nội dung để hoàn thiện hệ thống tài liệu sau, Kết luận chương 4, TÀI LIỆU THAM KHẢO

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay