TOÁN DI TRUYỀN LỚP 9

9 12 0
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2019, 09:31

I XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ ( TỈ LỆ KIỂU GEN , KIỂU HÌNH ) Ở F1 VÀ F2 Qui ước gien  Dựa vào đề , qui ước gien trội , gien lặn  Có thể bước đề có nêu Xác đònh kiểu gien : Từ kiểu hình bố mẹ , biện luận để xác đònh kiểu gien bố mẹ  Nếu đề cho  Thuần chủng  AA aa  Không chủng  Aa  Không rõ ràng  AA Aa  Lưu ý kiểu hình lặn luôn chủng có kiểu gien : aa Viết sơ ñoà lai : P  GP  F1  GF1  F2  Kết : Tỉ lệ kiểu gien Tỉ lệ kiểu hình II DỰA VÀO KẾT QUẢ LAI ĐỂ XÁC ĐỊNH KIỂU GIEN , KIỂU HÌNH CỦA BỐ MẸ VÀ LẬP SƠ ĐỒ LAI : Trường hợp : Nếu đề cho tỷ lệ phân tính đời lai  Có bước giải : a Bước : Căn vào tỷ lệ phân tính lai để suy kiểu gien bố mẹ ( Rút gọn tỷ lệ cho lai thành tỷ lệ quen thuộc để dễ nhận xét ) b Bước : Lập sơ đồ lai nhận xét kết  Lưu ý : đề chưa xác đònh gien trội , gien lặn vào tỷ lệ phân tích lai để qui ước gien Trường hợp : Nếu đề không cho tỷ lệ phân tính lai a Bước :Qui ước gien b Bước : Biện luận vào kiểu gien F để suy giao tử mà F nhận từ bố mẹ Từ xác đònh kiểu gien bố mẹ c Bước : Lập sơ đồ lai kiểm nghiệm III LAI PHÂN TÍCH : Để xác đònh kiểu gien thể mang kiểu hình trội Tiến hành :  Đem thể mang kiểu hình trội ( Có kiểu gien cần phân tích ) lai với thể mang kiểu hình lặn ( Có kiểu gien aa )  Nếu F1 đồng tính thể mang kiểu hình trội có kiều gien AA  Nếu F1 phân tính thể mang kiểu hình trội dò hợp có kiểu gien Aa Ở bò , tính trạng không sừng trội hoàn toàn so với có sừng a Xác đònh kết thu F1 đem giao phối bò chủng không sừng với bò đực có sừng b Xác đònh tỉ lệ phân tính F2 đem giao phối bò thu F1 với bò đực có sừng Ở đậu Hà Lan , tính trạng hoa đỏ trội hoàn toàn so với tính trạng hoa trắng a Xác đònh kết thu F1 đem thụ phấn đậu chủng hoa đỏ hoa trắng b Xác đònh kết thu F2 đem thụ phấn đậu F1 với đậu hoa trắng Ở mèo , tính trạng lông dài trội hoàn toàn so với lông ngắn Đem lai mèo chủng lông dài lông ngắn với a Xác đònh kết thu F1 b Nếu lấy mèo đực thu F1 lai với mèo lông dài F2 thu kết ? Khi lai gà trống chủng chân thấp với gà mái chủng chân cao , F1 thu toàn gà chân cao Cho gà thu F1 giao phối với a Xác đònh kết thu F2 b Cho gà chân thấp giao phối với Xác đònh kết Cho thụ phấn cà chua chủng màu vàng với màu đỏ với F1 thu 100% cà chua đỏ Biết tính trạng di truyền theo đònh luật Menđen a Xác đònh kết thu F1 b Nếu đem cà chua thu F1 lai với F2 thu kết ? Ở chuột tính trạng lông xám trội hoàn toàn so với chuột lông trắng Đem lai chuột đực lông xám với chuột lông trắng a Xác đònh kết F1 b Nếu đem chuột đực lông trắng lai với chuột lông trắng ta có kết ? Ở đậu HL , hạt vàng tính trội hoàn toàn qui đònh Gien B , hạt lục qui đònh gien b Cho thụ phấn hạt vàng chủng với hạt lục a Xác đònh kết thu F1 b Đem lai F1 thụ phấn với xác đònh kết thu F2 Ở bắp , tính trạng màu hạt vàng trội hoàn toàn so với màu hạt trắng a Cho bắp có màu hạt vàng lai với Xác đònh tỉ lệ phân tính thu F1 Cho biết hệ xuất phát P có kiểu gien dò hợp b Nếu đem lai bắp hạt trắng với đời F1 có kết ? Ở cà chua đỏ tính trạng trội hoàn toàn , màu vàng tính trạng lặn a Khi đem thụ phấn cà chua chủng màu đỏ màu vàng F1 F2 có kết ? b Nếu đem cà chua màu vàng thụ phấn thụ phấn với đời có kết ? 10 Đem giao phối lợn thân dài với lợn thân ngắn F1 thu toàn lợn thân dài Biết tính trạng di truyền theo đònh luật Menđen a Xác đònh tỉ lệ kiểu gien , kiểu hình thu F1 b Đem lợn thân dài thu F1 lai với lợn thân ngắn Xác đònh kết F2 ? 11 Ở gà tính trạng tăng trọng nhanh trội hoàn toàn so với tăng trọng chậm Đem giao phối gà trống tăng trọng nhanh với gà mái tăng trọng chậm a Kết thu F1 b Đem giao phối gà lai F1 với gà tăng trọng nhanh đời sau có kết ? 12 Ở cà chua , cho chủng chẻ nguyên thụ phấn với , F1 toàn cà chua có chẻ a Xác đònh kết thu F1 Cho biết tính trạng hình dạng tuân theo đònh luật Menđen b Nếu lấy chẻ thu F1 lai với nguyên , hỏi kết đời sau ? 13 Ở ruồi giấm , thân xám trội hoàn toàn so với thân đen Khi cho ruồi đực ruồi có thân xám giao phối với , thu F1 : 2100 ruồi thân xám ; 700 ruồi thân đen , Giải thích kết viết sơ đồ lai 14 Menđen nghiên cứu tính trạng vỏ hạt đậu Hà Lan , ông lấy có vỏ hạt trơn lai với F1 thu : 894 đậu hạt trơn 297 đậu hạt nhăn Giải thích kết 15 Ở trâu , màu lông đen trội qui đònh gien B , màu lông vàng lặn qui đònh gien b a Xác đònh kết F1 F2 cho lai trâu lông đen chủng với trâu lông vàng chủng b Khi cho lai trâu lai F với trâu vàng chủng , kết ? ( Tốt nghiệp THCS – 1992 ) 16 Ở thỏ màu lông đen tính trội , màu lông trắng tính lặn a Xác đònh kết F1 F2 cho lai thỏ lông đen chủng với thỏ lông trắng chủng b Khi cho lai thỏ lông đen chủng với thỏ F2 lông đen kết ? ( Tốt nghiệp THCS – 1996 ) 17 Ở mèo lông ngắn tính trội hoàn toàn , lông dài tính lặn Cho giao phối mèo đực mèo chủng lông dài với a Xác đònh kết thu F1 b Đem mèo đực lông ngắn giao phối với mèo lông ngắn không chủng đời thu kết ? ( Tốt nghiệp THCS – 1998 ) Ở đậu Hà Lan , gen A qui đònh hoa màu đỏ , gen a qui đònh hoa màu trắng , gen B qui đònh thân cao , gen b qui đònh thân thấp P : Hoa đỏ , thân cao X Hoa trắng , thân thấp , kết thu F1 25% hoa đỏ thân cao : 25% hoa đỏ thân thấp : 25% hoa trắng thân cao : 25% hoa trắng thân thấp Kiểu gen P thuộc trường hợp sau ? a AABB X aabb b AaBB X aaBb c AaBb X AaBb d AaBb X aabb Hình dạng , màu sắc hạt gen qui đònh phép lai người ta thu kết sau : P : chẻ , hạt vàng X chẻ hạt vàng  F1 :156 chẻ hạt vàng : 53 chẻ hạt xanh : 51 nguyên hạt vàng : 17 nguyên hạt xanh Tính trạng di truyền phép lai giải thích trường hợp sau ? a Lá nguyên hạt vàng trội hoàn toàn so với chẻ hạt xanh b Lá nguyên hạt xanh trội không hoàn toàn so với chẻ hạt vàng c Lá chẻ hạt xanh trội không hoàn toàn so với nguyên hạt vàng d Lá chẻ hạt vàng trội hoàn toàn so với nguyên hạt xanh Ở lúa gen A qui đònh hạt tròn , a qui đònh hạt dài , B qui đònh chín sớm , b qui đònh chín muộn Đem lai thứ lúa chủng khác cặp tính trạng tương phản , F1 thu 100% lúa hạt tròn chín sớm Cho F1 giao phấn với F2 thu 290 lúa hạt tròn chín sớm : 97 lúa hạt tròn chín muộn : 96 lúa hạt dài chín sớm : 32 lúa hạt dài chín muộn Kiểu gen P trường hợp sau : a AABB X aabb b AAbb X aaBB c AaBB X aaBb d Aabb X aabb Ở gà , gen B qui đònh chân cao , b qui đònh chân thấp , D qui đònh tăng trọng nhanh , d qui đònh tăng trọng chậm Đem lai gà trống gà mái F1 đếu chân cao tăng trọng nhanh , F2 thu : chân cao tăng trọng nhanh : chân cao tăng trọng chậm : chân thấp tăng trọng nhanh ; chân thấp tăng trọng chậm Kiểu gen P trường hợp sau ? a BBDD X bbdd b bbDD X BBdd c BbDd X BbDd d BbDd X bbDd Ở bò , tính trạng không sừng trội hoàn toàn so với có sừng c Xác đònh kết thu F1 đem giao phối bò chủng không sừng với bò đực có sừng d Xác đònh tỉ lệ phân tính F2 đem giao phối bò thu F1 với bò đực có sừng Khi lai gà trống chủng chân thấp với gà mái chủng chân cao , F1 thu toàn gà chân cao Cho gà thu F1 giao phối với a Xác đònh kết thu F2 b Cho gà chân thấp giao phối với Xác đònh kết Ở chuột tính trạng lông xám trội hoàn toàn so với chuột lông trắng Đem lai chuột đực lông xám với chuột lông trắng a Xác đònh kết F1 b Nếu đem chuột đực lông trắng lai với chuột lông trắng ta có kết ? Ở bắp , tính trạng màu hạt vàng trội hoàn toàn so với màu hạt trắng a Cho bắp có màu hạt vàng lai với Xác đònh tỉ lệ phân tính thu F1 Cho biết hệ xuất phát P có kiểu gien dò hợp b Nếu đem lai bắp hạt trắng với đời F1 có kết ? Ở gà tính trạng tăng trọng nhanh trội hoàn toàn so với tăng trọng chậm Đem giao phối gà trống tăng trọng nhanh với gà mái tăng trọng chậm a Kết thu F1 b Đem giao phối gà lai F1 với gà tăng trọng nhanh đời sau có kết ? 10 Ở ruồi giấm , thân xám trội hoàn toàn so với thân đen Khi cho ruồi đực ruồi có thân xám giao phối với , thu F1 : 2100 ruồi thân xám ; 700 ruồi thân đen , Giải thích kết viết sơ đồ lai 11 Ở mèo lông ngắn tính trội hoàn toàn , lông dài tính lặn Cho giao phối mèo đực mèo chủng lông dài với a Xác đònh kết thu F1 b Đem mèo đực lông ngắn giao phối với mèo lông ngắn không chủng đời thu kết ? 12 Ở mèo tính trạng lông ngắn trội hoàn toàn so với lông dài Đem lai mèo đực với mèo có kiểu gen khác :  Với mèo A lông dài mèo lông ngắn  Với mèo B lông ngắn mèo lông ngắn  Với mèo C lông ngắn mèo lông dài a Xác đònh kiểu gen mèo đực mèo A , B,C b Viết sơ đồ lai từ P đến F1 13.Cho thỏ có kiểu gen giao phối với , thu F1 sau : 57 Thỏ đen lông thẳng : 20 thỏ đen lông xù : 18 thỏ trắng lông thẳng : thỏ trắng lông xù Biết gen qui đònh tính trạng phân li độc lập với Xác đònh tính trạng trội lặn lập sơ đồ lai Cho thỏ màu trắng lông thẳng giao phối với thỏ màu trắng lông xù kết lai 14 Ở loài thực vật , thân cao hạt dài trội hoàn toàn so với thân thấp hạt tròn Cho thân cao hạt dài chủng lai với thân thấp hạt tròn Kiểu gen kiểu hình F1 Tỉ lệ kiểu gen kiểu hình F2 15 Ở bầu tính trạng tròn trội không hoàn toàn so với tính trạng dài Quả bầu dục tính trạng trung gian tròn dài Cho giao phấn có tròn với có dài thu F1 Tiếp tục cho F1 giao phấn với a Lập sơ đồ lai từ P  F2 b Cho F1 lai phân tích kết tạo kiểu gen kiểu hình 16 Ở hoa lan , gen D qui đònh hoa đỏ , d qui đònh hoa trắng , kiểu gen Dd biểu hoa màu hồng Hãy biện luận để xác đònh kiểu gen , kiểu hình P lập sơ đồ lai minh họa cho kết sau : a Con F1 có tỉ lệ 50% hoa đỏ , 50% hoa hồng b Con lai F1 có tỉ lệ 50% hoa hồng , 50% hoa trắng c Con lai F1 có tỉ lệ 25% hoa đỏ , 50% hoa hồng , 25% hoa trắng 17.Ở bò chân cao tính trạng trội hoàn toàn so với chân thấp gen qui đònh tính trạng nằm NST thường a Bò bố bò mẹ có chân cao sinh bò có chân thấp không ? giải thích cho trường hợp lập sơ đồ minh họa b Trong trường hợp khác , bò mẹ có chân thấp đẻ bò chân cao Hãy biện luận để xác đònh kiểu gen bò bố lập sơ đồ lai c Để F1 thu bò có chân thấp phải chọn cặp P có kiểu gen kiểu ? 18 Ở người mắt nâu tính trạng trội hoàn toàn so với mắt xanh tính trạng lặn Trong gia đình bố mẹ đếu mắt nâu Trong số sinh thấy có gái mắt xanh Hãy biện luận lập sơ đồ giải thích 19.Một nhà làm vườn mua cặp thỏ đực có lông màu xám Khi ông cho chúng giao phối với đời F1 ông thu thỏ lông trắng a Xác đònh kiểu gien bố mẹ Cho biết tính trạng màu lông xám trội hoàn toàn so với lông màu trắng b Viết sơ đồ lai từ P đến F1 20 Ở người tính trạng thuận tay phải trội hoàn toàn so với thuận tay trái Bồ mẹ thuận tay phải , trai họ lại thuận tay trái a Xác đònh kiểu gen bố mẹ b Viết sơ đồ lai từ P đến F1 21 Ở đậu Hà Lan hoa màu đỏ tính trạng trội so với hoa màu trắng a Đem lai đậu Hà Lan có hoa màu đỏ , F1 thu đậu HL có hoa màu đỏ hoa màu trắng a Xác đònh kiểu gen hai đậu HL có hoa màu đỏ hệ P b Lai đậu HL có hoa màu đỏ hoa màu trắng Hỏi đời có màu sắc hoa ... phản , F1 thu 100% lúa hạt tròn chín sớm Cho F1 giao phấn với F2 thu 290 lúa hạt tròn chín sớm : 97 lúa hạt tròn chín muộn : 96 lúa hạt dài chín sớm : 32 lúa hạt dài chín muộn Kiểu gen P trường... kết ? 10 Đem giao phối lợn thân dài với lợn thân ngắn F1 thu toàn lợn thân dài Biết tính trạng di truyền theo đònh luật Menđen a Xác đònh tỉ lệ kiểu gien , kiểu hình thu F1 b Đem lợn thân dài... Menđen nghiên cứu tính trạng vỏ hạt đậu Hà Lan , ông lấy có vỏ hạt trơn lai với F1 thu : 894 đậu hạt trơn 297 đậu hạt nhăn Giải thích kết 15 Ở trâu , màu lông đen trội qui đònh gien B , màu lông
- Xem thêm -

Xem thêm: TOÁN DI TRUYỀN LỚP 9, TOÁN DI TRUYỀN LỚP 9

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay