KHẢO SÁT MỘT SỐ ĐẶC TÍNH NÔNG HỌC VÀ NĂNG SUẤT TẬP ĐOÀN LÚA MIẾN TRÊN VÙNG ĐẤT XÁM BẠC MÀU TẠI THỦ ĐỨC, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

88 11 0
  • Loading ...
1/88 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2019, 09:17

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH KHOA NƠNG HỌC KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP Đề tài: KHẢO SÁT MỘT SỐ ĐẶC TÍNH NƠNG HỌC VÀ NĂNG SUẤT TẬP ĐỒN LÚA MIẾN TRÊN VÙNG ĐẤT XÁM BẠC MÀU TẠI THỦ ĐỨC, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Sinh viên thực hiện: Trương Thị Thanh Chi Chun ngành: NƠNG HỌC Niên khóa: 2009 - 2013 Thành Phố Hồ Chí Minh Tháng 08/2013 i KHẢO SÁT MỘT SỐ ĐẶC TÍNH NƠNG HỌC VÀ NĂNG SUẤT TẬP ĐOÀN LÚA MIẾN TRÊN VÙNG ĐẤT XÁM BẠC MÀU TẠI THỦ ĐỨC, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Tác giả TRƢƠNG THỊ THANH CHI Khóa luận đệ trình để đáp ứng yêu cầu cấp kỹ sư ngành Nông học Giáo viên hướng dẫn: ThS Hồ Tấn Quốc Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 08/2013 ii LỜI CẢM ƠN Cơng cha nhƣ núi thái sơn Nghĩa mẹ nhƣ nƣớc nguồn chảy Con xin ghi nhớ công ơn sinh thành nuôi dưỡng cha mẹ ngày hôm Xin gửi lời cảm ơn chân thành tới: Ban Giám hiệu nhà trường đại học Nơng Lâm thành phố Hồ Chí Minh Ban chủ nhiệm khoa Nông Học Thầy Hồ Tấn Quốc – người hướng dẫn đề tài, tận tình hướng dẫn tơi hồn thành tốt đề tài Tồn thể Thầy Cô khoa Nông học trường Đại Học Nông Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh truyền đạt cho tơi kiến thức trình học tập Tập thể lớp DH09NH bạn bè gần xa hết lòng giúp đỡ q trình tơi thực đề tài Tp Hồ Chí Minh, tháng năm 2013 Sinh viên thực Trương Thị Thanh Chi iii TÓM TẮT Đề tài nghiên cứu “Khảo sát số đặc tính nơng học suất tập đoàn lúa miến vùng đất xám bạc màu Thủ Đức, thành phồ Hồ Chí Minh” Đề tài tiến hành từ tháng 3/2013 đến tháng 8/2013 trại thực nghiệm khoa Nông học trường Đại học Nơng Lâm Tp HCM, tham gia thí nghiệm gồm 52 dòng lúa miến triển vọng ICRISAT bố trí theo kiểu lần lặp lại nhằm mục đích: khảo sát số đặc trưng hình thái chủ yếu, khả sinh trưởng, phát triển nhằm đánh giá đa dạng di truyền tập đoàn 52 dòng lúa miến; xác định giống có suất cao, thời gian sinh trưởng ngắn, đổ ngã sâu bệnh phù hợp với điều kiện sinh thái phục vụ cho công tác chọn tạo giống vùng Kết đạt sau: 52 dòng lúa miến có đặc trưng hình thái giống số tính trạng: đường kính thân, màu sắc gân lá, hình dạng hạt, số tính trạng màu sắc hạt, góc lá, phiến lá, chiều dài mày, hình dạng chùy màu sắc mày dòng tập đồn đa dạng Các giống có thời gian sinh trưởng tương đối ngắn dao động khoảng 69,3 ngày – 88,7 ngày Có dòng có thời gian sinh trưởng ngắn (< có thời gian sinh trưởng ngắn ( trưởng dài (< + - > > - - ), có dòng ) có 11 dòng có thời gian sinh ), dòng lại có thời gian sinh trưởng trung bình Chiều cao thấp (78,8 cm – 161,4 cm ) thích hợp cho việc chống đổ ngã Các dòng RILV–4 (2), RIL8 (4) có chiều cao cao so với dòng lại tập đồn Diện tích dòng tập đồn dao động khoảng 0,1 – 0,6 m2 Năng suất thực thu dòng dao động khoảng 0,6 – 3,9 tấn/ha Dòng RIL31 (9) có NSTT thấp (0,6 tấn/ha), dòng RILV–26 (10) có NSTT cao (3,9 tấn/ha) Tập đồn gồm 52 dòng lúa miến thí nghiệm có dòng RILV–26 (10), RILIII–148 (48), RILIII–151 (51), RILIII–152 (52) có thời gian sinh trưởng ngắn, suất thực thu cao đưa vào trồng thí nghiệm diện tích lớn Các dòng lại tùy vào mục tiêu chọn tạo giống mà có hướng sử dụng phù hợp iv MỤC LỤC Trang Trang tựa i LỜI CẢM ƠN ii TÓM TẮT iii MỤC LỤC iv DANH SÁCH CÁC BẢNG vii DANH SÁCH CÁC HÌNH viii DANH SÁCH CHỮ VIẾT TẮT ix Chương Giới thiệu 11.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục đích – yêu cầu 1.2.1 Mục đích 1.2.2 Yêu cầu 1.3 Giới hạn đề tài Chương Tổng quan tài liệu 2.1 Giới thiệu khái quát lúa miến 2.1.1 Phân loại 2.1.2 Nguồn gốc 2.1.3 Vùng phân bố 2.1.4 Lịch sử phát 2.2 Vị trí kinh tế lúa miến 2.2.1 Vai trò lúa miến giới việt nam 2.2.2 Thành phần dinh dưỡng lúa miến 2.3 Hiện trạng sản xuất, tiêu thụ lúa miến giới Việt Nam 2.3.1 Hiện trạng sản xuất, tiêu thụ lúa miến giới 2.3.2 Hiện trạng sản xuất tiêu thụ lúa miến Việt Nam 12 2.4 Giống lúa miến phương pháp chọn tạo giống lúa miến 13 2.4.1 Nguồn gen lúa miến giới Việt Nam 13 2.4.2 Phương pháp chọn tạo giống lúa miến .14 2.5 Một số giống lúa miến tốt phổ biến giới Việt Nam 15 2.6 Dạng hình lý tưởng giai đoạn phát triển lúa miến 16 v 2.6.1 Các giai đoạn phát triển lúa miến: 16 2.6.2 Đặc tính lúa miến lý tưởng 17 Chương Vật liệu phương pháp nghiên cứu 3.1 Vật liệu nghiên cứu 18 3.2 Phương pháp nghiên cứu 19 3.2.1 Thời gian địa điểm thực thí nghiệm 19 3.2.2 Đặc điểm thời tiết đất đai khu thí nghiệm 19 3.2.2.1 Điều kiện thời tiết 19 3.2.2.2 Đặc điểm đất đai khu thí nghiệm 20 3.2.4 Quy mơ thí nghiệm 22 3.2.5 Quy trình kỹ thuật canh tác 22 3.2.6 Các tiêu phương pháp theo dõi 23 3.2.6.1 Chỉ tiêu sinh trưởng phát triển 23 3.2.6.2 Chỉ tiêu hình thái lúa miến 24 3.2.6.3 Tình hình sâu bệnh đổ ngã 26 Chương Kết thảo luận 4.1 Đặc trưng hình thái 29 4.2 Thời gian sinh trưởng phát triển giống 34 4.2.1 Thời gian nảy mầm 35 4.2.1.1 Tỉ lệ nảy mầm 35 4.2.1.2 Ngày mọc mầm 36 4.2.1.3 Cường lực nảy mầm 37 4.2.2 Thời gian từ gieo đến trổ chùy – tung phấn 38 4.2.3 Thời gian từ gieo đến chín sinh lý 39 4.3 Các tiêu sinh trưởng 41 4.3.1 Động thái tốc độ tăng trưởng chiều cao 41 4.3.2 Số lá, tốc độ tăng trưởng số diện tích (cm/cây/10 ngày) 44 4.4 Năng suất yếu tố cấu thành suất 47 4.4.1 Số nhánh cấp 49 4.4.2 Số hạt chùy 50 4.4.3 Trọng lượng 1000 hạt 50 4.4.4 Trọng lượng chùy 51 4.4.5 Năng suất lí thuyết 51 vi 4.4.6 Năng suất thực thu 52 4.5 Sâu bệnh hại lúa miến 53 Chương Kết luận đề nghị 5.1 Kết luận 55 5.2 Đề nghị 56 TÀI LIỆU THAM KHẢO 57 PHỤ LỤC 59 vii DANH SÁCH CÁC BẢNG trang Bảng 2.1 Sử dụng hạt thân lúa miến số nước châu Á Bảng 2.2 Giá trị dinh dưỡng hạt lúa miến (% chất khô) Bảng 2.3 Diện tích, suất sản lượng lúa miến giới (2005– 2012) Bảng 2.4 Diện tích, suất sản lượng lương thực năm 2012 Bảng 2.5 Diện tích, suất sản lượng lúa miến châu lục năm 2012 10 Bảng 2.6 Các quốc gia có diện tích canh tác lúa miến cao giới 10 Bảng 2.7 Các quốc gia có suất lúa miến (tấn/ha) cao giới 11 Bảng 3.1 52 dòng lúa miến thí nghiệm .18 Bảng 3.2 Đặc tính lý hóa đất khu thí nghiệm 20 Bảng 3.3 Tiêu chuẩn đánh giá đặc trưng hình thái lúa miến .25 Bảng 4.1 Đánh giá đặc trưng hình thái tập đồn gồm 50 dòng lúa miến 30 Bảng 4.2 Phân loại đặc trưng hình thái 50 giống lúa miến 32 Bảng 4.3 Thời gian sinh trưởng phát triển 50 dòng lúa miến 34 Bảng 4.4 Phân loại thời gian sinh trưởng 50 giống lúa miến 40 Bảng 4.5 Động thái tăng trưởng chiều cao (cm/cây) 52 dòng lúa miến 41 Bảng 4.6 Số lá, tốc độ (lá/cây/ngày) diện tích 50 dòng lúa miến 45 Bảng 4.7 Năng suất yếu tố cấu thành suất 52 dòng lúa miến 48 Bảng 4.8 Phân loại tiêu suất yếu tố cấu thành suất 53 viii DANH SÁCH CÁC HÌNH Trang Hình 2.1 Các giai đoạn sinh trưởng lúa miến .17 Hình 3.1 Diễn biến thời tiết thời gian thí nghiệm 19 Biểu đồ 4.1 Phân nhóm tỉ lệ nảy mầm 52 dòng lúa miến thí nghiệm 36 Biểu đồ 4.2 Phân nhóm ngày mọc mầm 52 dòng lúa miến thí nghiệm .37 Biểu đồ 4.3 Phân nhóm ngày trổ chùy 52 dòng lúa miến thí nghiệm 38 Biểu đồ 4.4 Phân nhóm ngày tung phấn 52 dòng lúa miến thí nghiệm .39 Biểu đồ 4.5 Phân nhóm ngày chín sinh lý 52 dòng lúa miến thí nghiệm 39 Biểu đồ 4.6 Phân nhóm chiều cao 52 dòng lúa miến thí nghiệm 43 Biểu đồ 4.7 Phân nhóm tổng số 52 dòng lúa miến thí nghiệm 46 Biểu đồ 4.8 Phân nhóm diện tích 52 dòng lúa miến thí nghiệm 47 Biểu đồ 4.9 Phân nhóm số nhánh cấp 52 dòng lúa miến thí nghiệm 49 Biểu đồ 4.10 Số hạt/ chùy 52 dòng lúa miến 50 Biểu đồ 4.11 Trọng lượng 1000 hạt 52 dòng lúa miến .50 Biểu đồ 4.12 Trọng lượng chùy 52 dòng lúa miến .51 Biểu đồ 4.13 Năng suất lí thuyết 52 dòng lúa miến 51 Biểu đồ 4.13 Năng suất thực thu 52 dòng lúa miến 52 ix DANH SÁCH CHỮ VIẾT TẮT Viết tắt Viết đầy đủ (nghĩa) DT Diện tích FAO Food and Agriculture Organization (Tổ chức Lương thực Nông nghiệp Liên Hợp Quốc) ICRISAT International Crops Research Institute for the Semi-Arid Tropics (Viện nghiên cứu Cây trồng Quốc tế vùng Nhiệt đới bán khô hạn) KHNNVN Khoa Học Nông Nghiệp Việt Nam LLL Lần lặp lại NSTT Năng suất thực tế NSG Ngày sau gieo TL Trọng lượng TLMM Tỉ lệ mọc mầm 64 Residual 101 8928.81 88.404 Total 155 63343.96 Grand Mean= 115.190 Grand Sum= 17969.700 Total Count= 156 Coefficient of Variation= 8.13% Duncan's Multiple Range Test LSD value = 20.08 s_ = 5.408 at alpha = 0.010 x &k2S Original Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 131.5 161.1 142.6 161.4 92.77 106.2 110 114.0 105.9 106.1 116.9 122.3 113.6 99.80 112.5 97.63 116.2 129.2 87.60 91.73 126.3 128.4 117.7 151.5 119.7 137.9 122.8 126.8 109.9 98.13 136.1 98.43 132.0 105.9 115.4 99.07 114.2 131.8 127.6 83.90 78.83 132.0 106.2 BCDEFG A ABCD A Mean Mean Mean Mean MNOPQR Mean HIJKLMNOPQ Mean GHIJKLMNOP Mean EFGHIJKLMNO Mean HIJKLMNOPQ Mean HIJKLMNOPQ Mean EFGHIJKLM Mean CDEFGHIJ Mean EFGHIJKLMNO Mean IJKLMNOPQR Mean FGHIJKLMNO Mean KLMNOPQR Mean EFGHIJKLMN Mean BCDEFGH Mean PQR Mean NOPQR Mean CDEFGH Mean BCDEFGH Mean EFGHIJKL Mean AB Mean DEFGHIJK Mean BCDE Mean CDEFGHI Mean CDEFGH Mean GHIJKLMNOP Mean JKLMNOPQR Mean BCDEF Mean IJKLMNOPQR Mean BCDEFG Mean HIJKLMNOPQ Mean EFGHIJKLMNO Mean IJKLMNOPQR Mean EFGHIJKLMNO Mean BCDEFG Mean CDEFGH Mean QR Mean R Mean BCDEFG Mean HIJKLMNOPQ Mean Ranked Order = = 24 = 45 = = 26 = 31 = 42 = 33 = 38 = = 18 = 22 = 39 = 28 = 21 = 27 = 12 = 25 = 23 = 11 = 17 = 35 = 48 = 37 = = 13 = 15 = 52 = 49 = = 29 = 51 = 43 = = 10 = = 34 = 47 = 14 = 36 = 32 = 30 = 161.4 A 161.1 A 151.5 AB 145.3 ABC 142.6 ABCD 137.9 BCDE 136.1 BCDEF 132.0 BCDEFG 132.0 BCDEFG 131.8 BCDEFG 131.5 BCDEFG 129.2 BCDEFGH 128.4 BCDEFGH 127.6 CDEFGH 126.8 CDEFGH 126.3 CDEFGH 122.8 CDEFGHI 122.3 CDEFGHIJ 119.7 DEFGHIJK 117.7 EFGHIJKL 116.9 EFGHIJKLM 116.2EFGHIJKLMN 115.4EFGHIJKLMNO 114.8 EFGHIJKLMNO 114.2 EFGHIJKLMNO 114.0 EFGHIJKLMNO 113.6 EFGHIJKLMNO 112.5 FGHIJKLMNO 112.5 FGHIJKLMNO 111.1 GHIJKLMNOP 110.1 GHIJKLMNOP 109.9 GHIJKLMNOP 107.7 GHIJKLMNOPQ 106.2 HIJKLMNOPQ 106.2 HIJKLMNOPQ 106.1 HIJKLMNOPQ 105.9 HIJKLMNOPQ 105.9 HIJKLMNOPQ 101.4 IJKLMNOPQR 99.80 IJKLMNOPQR 99.07 IJKLMNOPQR 98.43 IJKLMNOPQR 98.13 JKLMNOPQR 65 Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean 44 45 46 47 48 49 50 51 52 = = = = = = = = = 94.93 145.3 91.20 101.4 114.8 111.1 91.60 107.7 112.5 LMNOPQR ABC OPQR IJKLMNOPQR EFGHIJKLMNO GHIJKLMNOP NOPQR GHIJKLMNOPQ FGHIJKLMNO Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean 16 44 20 50 46 19 40 41 = = = = = = = = = 97.63 94.93 92.77 91.73 91.60 91.20 87.60 83.90 78.83 KLMNOPQR LMNOPQR MNOPQR NOPQR NOPQR OPQR PQR QR R Diện tích Variable 3: DIEN TICH LA A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob LLL 0.00 0.002 0.32 0.7282 NT 51 1.73 0.034 5.69 0.0000 Error 102 0.61 0.006 Non-additivity 0.00 0.000 0.01 Residual 101 0.61 0.006 Total 155 2.34 Grand Mean= 0.375 Grand Sum= 58.540 Total Count= 156 Coefficient of Variation= 20.57% Duncan's Multiple Range Test LSD value = 0.1660 s_ = 0.04472 at alpha = 0.010 x Original Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 0.3167 0.4200 0.2467 0.3533 0.3000 0.4567 0.4933 0.2433 0.3167 0.5033 0.4333 0.3833 0.5367 0.3233 0.3200 0.2767 0.2200 0.5167 0.1900 0.4333 0.4100 0.4033 0.4700 DEFGHIJKL ABCDEFGHI HIJKL BCDEFGHIJK EFGHIJKL ABCDEFG ABCDE HIJKL DEFGHIJKL ABCDE ABCDEFGH ABCDEFGHIJK ABC DEFGHIJKL DEFGHIJKL FGHIJKL IJKL ABCD KL ABCDEFGH ABCDEFGHI ABCDEFGHI ABCDEF Ranked Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean 32 29 13 24 18 38 10 26 42 45 23 46 28 20 11 30 37 49 21 22 = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 0.5800 0.5533 0.5367 0.5200 0.5167 0.5100 0.5033 0.4967 0.4933 0.4933 0.4767 0.4700 0.4633 0.4567 0.4400 0.4333 0.4333 0.4333 0.4267 0.4200 0.4100 0.4100 0.4033 A AB ABC ABCD ABCD ABCD ABCDE ABCDE ABCDE ABCDE ABCDEF ABCDEF ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFGH ABCDEFGH ABCDEFGH ABCDEFGH ABCDEFGH ABCDEFGHI ABCDEFGHI ABCDEFGHI ABCDEFGHI 66 Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 0.5200 0.3300 0.4967 0.3333 0.4400 0.5533 0.4333 0.3733 0.5800 0.2800 0.4000 0.3933 0.2167 0.4267 0.5100 0.3633 0.3267 0.1967 0.4933 0.3333 0.3467 0.4767 0.4633 0.2633 0.2500 0.4100 0.1300 0.2467 0.3600 ABCD DEFGHIJK ABCDE CDEFGHIJK ABCDEFGH AB ABCDEFGH BCDEFGHIJK A FGHIJKL ABCDEFGHIJ ABCDEFGHIJK IJKL ABCDEFGH ABCD BCDEFGHIJK DEFGHIJKL JKL ABCDE CDEFGHIJK CDEFGHIJK ABCDEF ABCDEFG GHIJKL HIJKL ABCDEFGHI L HIJKL BCDEFGHIJK Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean 34 = 35 = 12 = 31 = 39 = 52 = = 44 = 27 = 43 25 40 14 15 33 16 47 48 51 17 36 41 19 50 = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 0.4000 ABCDEFGHIJ 0.3933 ABCDEFGHIJK 0.3833 ABCDEFGHIJK 0.3733 BCDEFGHIJK 0.3633 BCDEFGHIJK 0.3600 BCDEFGHIJK 0.3533 BCDEFGHIJK 0.3467 CDEFGHIJK 0.3333 CDEFGHIJK 0.3333 CDEFGHIJK 0.3300 DEFGHIJK 0.3267 DEFGHIJKL 0.3233 DEFGHIJKL 0.3200 DEFGHIJKL 0.3167 DEFGHIJKL 0.3167 DEFGHIJKL 0.3000 EFGHIJKL 0.2800 FGHIJKL 0.2767 FGHIJKL 0.2633 GHIJKL 0.2500 HIJKL 0.2467 HIJKL 0.2467 HIJKL 0.2433 HIJKL 0.2200 IJKL 0.2167 IJKL 0.1967 JKL 0.1900 KL 0.1300 L Ngày trổ chùy Variable 3: NGAY TRO CHUY A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob LLL 30.94 15.468 1.77 0.1761 NT 51 4844.97 94.999 10.85 0.0000 Error 102 893.06 8.756 Non-additivity 4.90 4.903 0.56 Residual 101 888.16 8.794 Total 155 5768.97 -Grand Mean= 47.487 Grand Sum= 7408.000 Total Count= 156 Coefficient of Variation = 6.23% Duncan's Multiple Range Test LSD value = 6.342 s_ = 1.708 at alpha = 0.010 x Original Order Ranked Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = 43.00 51.33 44.67 58.33 43.33 48.33 JKLMN BCDEFGH GHIJKLMN ABC IJKLMN DEFGHIJK Mean Mean Mean Mean Mean Mean 25 18 24 10 = = = = = = 64.33 58.67 58.33 55.67 54.33 54.00 A AB ABC BCD BCDE BCDE 67 Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 49.33 DEFGHIJK 37.33 NO 64.33 A 54.00 BCDE 51.33 BCDEFGH 48.67 DEFGHIJK 51.67 BCDEFG 45.67 FGHIJKLM 45.67 FGHIJKLM 43.00 JKLMN 44.00 GHIJKLMN 55.67 BCD 41.67 KLMNO 45.00 FGHIJKLM 46.67 EFGHIJKLM 47.00 EFGHIJKLM 49.00 DEFGHIJK 54.33 BCDE 58.67 AB 49.67 DEFGHIJ 45.00 FGHIJKLM 51.67 BCDEFG 52.67 BCDEF 48.00 DEFGHIJKL 43.00 JKLMN 53.67 BCDE 48.00 DEFGHIJKL 51.00 CDEFGHI 49.67 DEFGHIJ 43.00 JKLMN 45.33 FGHIJKLM 50.33 DEFGHIJ 40.33 LMNO 42.67 JKLMN 35.00 O 52.67 BCDEF 43.67 HIJKLMN 44.67 GHIJKLMN 49.67 DEFGHIJ 51.00 CDEFGHI 43.33 IJKLMN 43.33 IJKLMN 48.33 DEFGHIJK 39.33 MNO 43.00 JKLMN 39.33 MNO Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean 32 = 42 = 29 = 28 = 13 = = 11 = 34 = 46 = 38 = 26 = 45 = 35 = = 23 = 12 = 49 = = 33 = 30 = 22 = 21 = 14 = 15 = 37 = 20 = 27 = 44 = = 17 = 43 = 48 = 47 = = = 31 = 51 = 16 = 36 = 40 = 19 = 39 = 50 = 52 = = 41 = 53.67 BCDE 52.67 BCDEF 52.67 BCDEF 51.67 BCDEFG 51.67 BCDEFG 51.33 BCDEFGH 51.33 BCDEFGH 51.00 CDEFGHI 51.00 CDEFGHI 50.33 DEFGHIJ 49.67 DEFGHIJ 49.67 DEFGHIJ 49.67 DEFGHIJ 49.33 DEFGHIJK 49.00 DEFGHIJK 48.67 DEFGHIJK 48.33 DEFGHIJK 48.33 DEFGHIJK 48.00DEFGHIJKL 48.00DEFGHIJKL 47.00EFGHIJKLM 46.67EFGHIJKLM 45.67 FGHIJKLM 45.67 FGHIJKLM 45.33 FGHIJKLM 45.00 FGHIJKLM 45.00 FGHIJKLM 44.67 GHIJKLMN 44.67 GHIJKLMN 44.00 GHIJKLMN 43.67 HIJKLMN 43.33 IJKLMN 43.33 IJKLMN 43.33 IJKLMN 43.00 JKLMN 43.00 JKLMN 43.00 JKLMN 43.00 JKLMN 43.00 JKLMN 42.67 JKLMN 41.67 KLMNO 40.33 LMNO 39.33 MNO 39.33 MNO 37.33 NO 35.00 O Ngày tung phấn Variable 3: NGAY TUNG PHAN A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob LLL 63.63 31.814 5.27 0.0066 NT 51 3616.26 70.907 11.75 0.0000 Error 102 615.71 6.036 Non-additivity 15.39 15.387 2.59 68 Residual 101 600.32 5.944 Total 155 4295.59 Grand Mean= 50.718 Grand Sum= 7912.000 Total Count= 156 Coefficient of Variation= 4.84% Duncan's Multiple Range Test LSD value = 5.266 s_ = 1.418 at alpha = 0.010 x Original Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 47.67 54.00 48.33 46.67 48.67 50.67 52.67 41.67 61.00 57.67 54.33 52.00 55.00 49.67 49.33 47.33 48.67 59.00 45.00 48.00 50.33 50.67 52.33 57.00 63.33 53.33 47.33 56.00 58.33 54.00 47.33 55.67 50.33 52.33 52.67 47.33 49.00 52.33 44.00 45.33 40.67 56.33 47.67 47.00 53.00 KLMNOPQR Mean CDEFGHIJK Mean JKLMNOPQ Mean MNOPQRS Mean IJKLMNOPQ Mean EFGHIJKLMNO Mean DEFGHIJKLM Mean RS Mean AB Mean ABCD Mean CDEFGHIJ Mean DEFGHIJKLMN Mean BCDEFGHI Mean GHIJKLMNOPQ Mean HIJKLMNOPQ Mean LMNOPQR Mean IJKLMNOPQ Mean ABC Mean OPQRS Mean JKLMNOPQ Mean FGHIJKLMNOP Mean FGHIJKLMNO Mean DEFGHIJKLMN Mean BCDE Mean A Mean CDEFGHIJKL Mean LMNOPQR Mean BCDEFG Mean ABCD Mean CDEFGHIJK Mean LMNOPQR Mean BCDEFGH Mean FGHIJKLMNOP Mean DEFGHIJKLMN Mean DEFGHIJKLM Mean LMNOPQR Mean IJKLMNOPQ Mean DEFGHIJKLMN Mean PQRS Mean OPQRS Mean S Mean BCDEF Mean KLMNOPQR Mean LMNOPQR Mean CDEFGHIJKLM Mean Ranked Order 25 = = 18 = 29 = 10 = 24 = 42 = 28 = 32 = 13 = 11 = 30 = 49 = = 46 = 26 = 45 = = 35 = 34 = 23 = 38 = 12 = 22 = = 21 = 33 = 14 = 15 = 37 = = 17 = = 20 = 43 = 47 = = 27 = 16 = 31 = 36 = 44 = 48 = = 51 = 63.33 A 61.00 AB 59.00 ABC 58.33 ABCD 57.67 ABCD 57.00 BCDE 56.33 BCDEF 56.00 BCDEFG 55.67 BCDEFGH 55.00 BCDEFGHI 54.33 CDEFGHIJ 54.00 CDEFGHIJK 54.00 CDEFGHIJK 54.00 CDEFGHIJK 53.33CDEFGHIJKL 53.33CDEFGHIJKL 53.00CDEFGHIJKLM 52.67 DEFGHIJKLM 52.67 DEFGHIJKLM 52.33DEFGHIJKLMN 52.33DEFGHIJKLMN 52.33DEFGHIJKLMN 52.00DEFGHIJKLMN 50.67 FGHIJKLMNO 50.67EFGHIJKLMNO 50.33FGHIJKLMNOP 50.33FGHIJKLMNOP 49.67GHIJKLMNOPQ 49.33 HIJKLMNOPQ 49.00 IJKLMNOPQ 48.67 IJKLMNOPQ 48.67 IJKLMNOPQ 48.33 JKLMNOPQ 48.00 JKLMNOPQ 47.67 KLMNOPQR 47.67 KLMNOPQR 47.67 KLMNOPQR 47.33 LMNOPQR 47.33 LMNOPQR 47.33 LMNOPQR 47.33 LMNOPQR 47.00 LMNOPQR 46.67 MNOPQRS 46.67 MNOPQRS 46.00 NOPQRS 69 Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean 46 47 48 49 50 51 52 = = = = = = = 53.33 47.67 46.67 54.00 45.00 46.00 43.67 CDEFGHIJKL KLMNOPQR MNOPQRS CDEFGHIJK OPQRS NOPQRS QRS Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean 40 50 19 39 52 41 = = = = = = = 45.33 45.00 45.00 44.00 43.67 41.67 40.67 OPQRS OPQRS OPQRS PQRS QRS RS S Số cuối Variable 3: SO LA CUOI CUNG A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob LLL 34.03 17.017 14.09 0.0000 NT 51 701.95 13.764 11.40 0.0000 Error 102 123.16 1.207 Non-additivity 1.50 1.497 1.24 Residual 101 121.66 1.205 Total 155 859.14 Grand Mean= 18.326 Grand Sum= 2858.900 Total Count= 156 Coefficient of Variation= 6.00% Duncan's Multiple Range Test LSD value = 2.355 s_ = 0.6343 at alpha = 0.010 x Original Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 16.20 20.23 17.67 19.83 15.47 18.87 21.73 14.57 17.57 20.60 20.67 17.87 21.03 16.60 16.43 19.10 15.30 21.17 15.10 19.83 16.93 16.90 18.97 20.30 20.17 19.27 OPQRS ABCDEFGH GHIJKLMNOPQR ABCDEFGHI RS BCDEFGHIJKLMNOP AB S HIJKLMNOPQR ABCDEF ABCDE EFGHIJKLMNOPQR ABCD MNOPQRS MNOPQRS BCDEFGHIJKLMN RS ABCD RS ABCDEFGHI KLMNOPQRS KLMNOPQRS BCDEFGHIJKLMNO ABCDEFGH ABCDEFGH BCDEFGHIJKLM Ranked Order Mean 44 = 22.17 A Mean = 21.73 AB Mean 35 = 21.40 ABC Mean 34 = 21.30 ABCD Mean 18 = 21.17 ABCD Mean 13 = 21.03 ABCD Mean 31 = 20.67 ABCDE Mean 11 = 20.67 ABCDE Mean 10 = 20.60 ABCDEF Mean 46 = 20.60 ABCDEF Mean 45 = 20.50 ABCDEFG Mean 29 = 20.30 ABCDEFGH Mean 24 = 20.30 ABCDEFGH Mean = 20.23 ABCDEFGH Mean 25 = 20.17 ABCDEFGH Mean = 19.83 ABCDEFGHI Mean 20 = 19.83 ABCDEFGHI Mean 27 = 19.77ABCDEFGHIJ Mean 49 = 19.67ABCDEFGHIJK Mean 28 = 19.63ABCDEFGHIJKL Mean 26 = 19.27BCDEFGHIJKLM Mean 16 = 19.10BCDEFGHIJKLMN Mean 38 = 18.97BCDEFGHIJKLMNO Mean 23 = 18.97BCDEFGHIJKLMNO Mean = 18.87BCDEFGHIJKLMNOP Mean 42 = 18.70CDEFGHIJKLMNOPQ 70 Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 19.77 19.63 20.30 16.97 20.67 15.40 18.47 21.30 21.40 16.80 15.97 18.97 17.50 16.13 14.30 18.70 17.07 22.17 20.50 20.60 16.83 17.77 19.67 15.40 16.03 16.30 ABCDEFGHIJ ABCDEFGHIJKL ABCDEFGH JKLMNOPQRS ABCDE RS DEFGHIJKLMNOPQ ABCD ABC MNOPQRS QRS BCDEFGHIJKLMNO HIJKLMNOPQR OPQRS S CDEFGHIJKLMNOPQ IJKLMNOPQRS A ABCDEFG ABCDEF LMNOPQRS FGHIJKLMNOPQR ABCDEFGHIJK RS PQRS NOPQRS Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean 33 12 48 39 43 30 21 22 47 36 14 15 52 40 51 37 32 50 17 19 41 = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 18.47 DEFGHIJKLMNOPQ 17.87 EFGHIJKLMNOPQR 17.77 FGHIJKLMNOPQR 17.67 GHIJKLMNOPQR 17.57 HIJKLMNOPQR 17.50 HIJKLMNOPQR 17.07 IJKLMNOPQRS 16.97 JKLMNOPQRS 16.93 KLMNOPQRS 16.90 KLMNOPQRS 16.83 LMNOPQRS 16.80 MNOPQRS 16.60 MNOPQRS 16.43 MNOPQRS 16.30 NOPQRS 16.20 OPQRS 16.13 OPQRS 16.03 PQRS 15.97 QRS 15.47 RS 15.40 RS 15.40 RS 15.30 RS 15.10 RS 14.57 S 14.30 S Nhánh cấp Variable 3: NHANH CAP MOT A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob LLL 6.08 3.039 2.47 0.0897 NT 51 6274.21 123.024 99.97 0.0000 Error 102 125.52 1.231 Non-additivity 3.13 3.132 2.58 Residual 101 122.39 1.212 Total 155 6405.81 Grand Mean= 52.450 Grand Sum= 8182.200 Total Count= 156 Coefficient of Variation= Duncan's Multiple Range Test LSD value = 2.378 s_ = 0.6406 at alpha = 0.010 x Original Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = 54.47 59.07 48.13 53.87 47.93 53.00 JKLMNO DEF VWXY JKLMNOP VWXYZ LMNOPQ 2.12% Ranked Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean 32 24 44 46 13 29 = = = = = = 75.67 66.67 62.47 62.00 61.53 60.80 A B C C CD CDE 71 Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 58.20 52.60 52.13 55.87 52.20 49.80 61.53 55.60 52.47 53.20 54.13 47.00 46.80 55.47 49.80 49.40 45.07 66.67 56.00 57.47 51.40 46.13 60.80 54.73 42.53 75.67 48.67 49.13 49.20 52.80 49.53 50.67 47.27 58.47 41.47 43.60 52.00 62.47 43.67 62.00 45.40 53.00 55.33 44.40 50.53 48.67 FGH NOPQ OPQRS HIJK OPQRS RSTUVW CD IJKL OPQR KLMNOPQ JKLMNOP XYZ[\ XYZ[\ IJKLM RSTUVW TUVWX [\]^ B GHIJ FGHI PQRSTU YZ[\] CDE JKLMNO ^_ A UVWXY UVWX UVWX MNOPQ STUVWX QRSTUV WXYZ[ EFG _ ]^_ OPQRST C ]^_ C Z[\] LMNOPQ IJKLMN \]^ QRSTUV UVWXY Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean 40 26 25 10 14 20 49 30 17 16 48 36 15 11 43 27 38 51 21 12 37 22 35 34 33 52 39 18 19 28 47 23 50 45 42 31 41 = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 59.07 58.47 58.20 57.47 56.00 55.87 55.60 55.47 55.33 54.73 54.47 54.13 53.87 53.20 53.00 53.00 52.80 52.60 52.47 52.20 52.13 52.00 51.40 50.67 50.5 49.80 49.80 49.53 49.40 49.20 49.13 48.67 48.67 48.13 47.93 47.27 47.00 46.80 46.13 45.40 45.07 44.40 43.67 43.60 42.53 41.47 DEF EFG FGH FGHI GHIJ HIJK IJKL IJKLM IJKLMN JKLMNO JKLMNO JKLMNOP JKLMNOP KLMNOPQ LMNOPQ LMNOPQ MNOPQ NOPQ OPQR OPQRS OPQRS OPQRST PQRSTU QRSTUV QRSTUV RSTUVW RSTUVW STUVWX TUVWX UVWX UVWX UVWXY UVWXY VWXY VWXYZ WXYZ[ XYZ[\ XYZ[\ YZ[\] Z[\] [\]^ \]^ ]^_ ]^_ ^_ _ Số hạt/ chùy Variable 3: SO HAT TREN CHUY A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -LANLAPLAI 1338776.06 669388.029 12.86 0.0000 NT 51 84701559.13 1660814.885 31.90 0.0000 Error 102 5311096.53 52069.574 72 Non-additivity 192937.57 192937.572 3.81 Residual 101 5118158.96 50674.841 Total 155 91351431.72 Grand Mean= 2895.472 Grand Sum=451693.701 Total Count= 156 Coefficient of Variation= 7.88% Error Mean Square = 52070 Error Degrees of Freedom = 102 No of observations to calculate a mean = Duncan's Multiple Range Test LSD value = 489.1 s_ = 131.7 at alpha = 0.010 x Original Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 1987 3914 2262 2117 3148 3756 3892 2092 1615 3206 3465 2608 2496 3612 2984 2950 2743 2983 1385 2461 4088 3763 2784 3391 2003 4366 3974 3937 4103 2372 2827 2680 2339 3054 3198 2680 2783 3436 2621 2377 VWXY ABCD QRSTUVWX STUVWXY FGHIJKL BCDE ABCD TUVWXY YZ FGHIJ CDEFG LMNOPQRST MNOPQRSTUV BCDEF GHIJKLMN GHIJKLMNO IJKLMNOPQR GHIJKLMN Z NOPQRSTUV AB BCDE IJKLMNOPQ DEFGH UVWXY A ABC ABCD AB OPQRSTUV HIJKLMNOPQ JKLMNOPQRS PQRSTUVW FGHIJKLM FGHIJK JKLMNOPQRS IJKLMNOPQ CDEFG KLMNOPQRST OPQRSTUV Ranked Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean 26 29 21 45 27 28 42 22 14 11 38 24 47 10 35 34 43 15 18 16 48 31 23 37 17 51 32 36 39 12 52 13 20 40 30 33 = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 4366 4103 4088 4064 3974 3937 3914 3892 3779 3763 3756 3612 3465 3436 3391 3299 3206 3198 3148 3054 3030 2984 2983 2950 2903 2827 2784 2783 2743 2682 2680 2680 2621 2608 2563 2496 2461 2377 2372 2339 A AB AB AB ABC ABCD ABCD ABCD BCDE BCDE BCDE BCDEF CDEFG CDEFG DEFGH EFGHI FGHIJ FGHIJK FGHIJKL FGHIJKLM GHIJKLMN GHIJKLMN GHIJKLMN GHIJKLMNO GHIJKLMNOP HIJKLMNOPQ IJKLMNOPQ IJKLMNOPQ IJKLMNOPQR JKLMNOPQRS JKLMNOPQRS JKLMNOPQRS KLMNOPQRST LMNOPQRST MNOPQRSTU MNOPQRSTUV NOPQRSTUV OPQRSTUV OPQRSTUV PQRSTUVW 73 Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 = = = = = = = = = = = = 1781 WXYZ 3779 BCDE 3030 GHIJKLMN 2165 RSTUVWXY 4064 AB 1724 XYZ 3299 EFGHI 2903 GHIJKLMNOP 2190 RSTUVWX 1935 VWXY 2682 JKLMNOPQRS 2563 MNOPQRSTU Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean 49 44 25 50 41 46 19 = = = = = = = = = = = = 2262 2190 2165 2117 2092 2003 1987 1935 1781 1724 1615 1385 QRSTUVWX RSTUVWX RSTUVWXY STUVWXY TUVWXY UVWXY VWXY VWXY WXYZ XYZ YZ Z Trọng lượng 1000 hạt Variable 3: TRONG LUONG NGAN HAT A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob LLL 10.72 5.359 0.88 0.4174 NT 51 1784.65 34.993 5.75 0.0000 Error 102 620.32 6.082 Non-additivity 8.31 8.314 1.37 Residual 101 612.01 6.059 Total 155 2415.69 Grand Mean= 27.585 Grand Sum= 4303.280 Total Count= 156 Coefficient of Variation= 8.94% Duncan's Multiple Range Test LSD value = 5.286 s_ = 1.424 at alpha = 0.010 x Original Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 31.29 26.58 31.93 28.70 22.21 24.83 26.46 29.57 25.05 27.08 21.64 27.49 32.11 28.56 30.09 29.26 26.12 23.96 31.42 ABCD BCDEFGHIJ ABC ABCDEFGH IJK DEFGHIJ CDEFGHIJ ABCDEFG DEFGHIJ BCDEFGHIJ JK ABCDEFGHIJ ABC ABCDEFGHI ABCDEFG ABCDEFG CDEFGHIJ GHIJK ABCD Ranked Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean 23 22 13 19 41 33 49 24 35 30 20 15 43 32 50 40 = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 33.82 33.09 32.11 31.93 31.42 31.39 31.38 31.29 31.12 30.70 30.60 30.59 30.22 30.09 29.80 29.78 29.57 29.52 29.42 A AB ABC ABC ABCD ABCD ABCD ABCD ABCDE ABCDEF ABCDEF ABCDEF ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG 74 Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 30.22 24.39 33.09 33.82 30.70 28.90 28.54 24.60 21.42 22.49 30.59 26.19 29.78 31.38 27.48 30.60 23.98 28.14 25.02 25.20 29.42 31.39 18.13 29.80 25.32 25.35 27.81 21.59 28.64 31.12 29.52 26.35 29.11 ABCDEFG FGHIJ AB A ABCDEF ABCDEFGH ABCDEFGHI EFGHIJ JK HIJK ABCDEF CDEFGHIJ ABCDEFG ABCD ABCDEFGHIJ ABCDEF GHIJK ABCDEFGHI DEFGHIJ DEFGHIJ ABCDEFG ABCD K ABCDEFG DEFGHIJ DEFGHIJ ABCDEFGHIJ JK ABCDEFGHI ABCDE ABCDEFG CDEFGHIJ ABCDEFG Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean 16 52 25 48 14 26 37 46 12 34 10 51 31 17 45 44 39 38 27 21 36 18 29 11 47 28 42 = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 29.26 29.11 28.90 28.70 28.64 28.56 28.54 28.14 27.81 27.49 27.48 27.08 26.58 26.46 26.35 26.19 26.12 25.35 25.32 25.20 25.05 25.02 24.83 24.60 24.39 23.98 23.96 22.49 22.21 21.64 21.59 21.42 18.13 ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFGH ABCDEFGH ABCDEFGHI ABCDEFGHI ABCDEFGHI ABCDEFGHI ABCDEFGHIJ ABCDEFGHIJ ABCDEFGHIJ BCDEFGHIJ BCDEFGHIJ CDEFGHIJ CDEFGHIJ CDEFGHIJ CDEFGHIJ DEFGHIJ DEFGHIJ DEFGHIJ DEFGHIJ DEFGHIJ DEFGHIJ EFGHIJ FGHIJ GHIJK GHIJK HIJK IJK JK JK JK K Trọng lượng chùy Variable 3: TRONG LUONG CHUY A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob LLL 105.71 52.857 1.40 0.2507 NT 51 31558.35 618.791 16.42 0.0000 Error 102 3843.81 37.684 Non-additivity 0.35 0.348 0.01 Residual 101 3843.46 38.054 Total 155 35507.87 Grand Mean= 59.124 Grand Sum= 9223.400 Total Count= 156 Coefficient of Variation= 10.38% Duncan's Multiple Range Test LSD value = 13.16 s_ = 3.544 at alpha = 0.010 x Original Order Ranked Order 75 Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 41.33 70.33 64.67 32.00 42.33 54.67 72.67 49.00 20.20 72.00 69.33 59.67 52.00 72.33 61.67 59.33 59.33 60.67 46.33 45.33 64.00 80.00 65.00 80.67 47.00 74.33 68.67 88.67 69.67 57.33 63.87 62.00 59.67 60.00 77.67 46.00 58.33 83.33 43.67 55.67 37.33 85.00 58.20 46.47 75.40 42.00 50.67 53.33 65.67 36.67 59.67 53.33 STU BCDEFGHIJ EFGHIJKLM UV RSTU JKLMNOPQRS BCDEFGHI MNOPQRST V BCDEFGHI CDEFGHIJ GHIJKLMNOP LMNOPQRST BCDEFGHI GHIJKLMNO HIJKLMNOPQ HIJKLMNOPQ GHIJKLMNOP NOPQRSTU PQRSTU FGHIJKLM ABCDE EFGHIJKL ABCD NOPQRSTU ABCDEFGH CDEFGHIJK A BCDEFGHIJ IJKLMNOPQR FGHIJKLM FGHIJKLMN GHIJKLMNOP GHIJKLMNOP ABCDEF OPQRSTU IJKLMNOPQ ABC QRSTU JKLMNOPQRS TU AB IJKLMNOPQ NOPQRSTU ABCDEFG RSTU LMNOPQRST KLMNOPQRS DEFGHIJKL TU GHIJKLMNOP KLMNOPQRS Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean 28 = 42 = 38 = 24 = 22 = 35 = 45 = 26 = = 14 = 10 = = 29 = 11 = 27 = 49 = 23 = = 21 = 31 = 32 = 15 = 18 = 34 = 33 = 51 = 12 = 17 = 16 = 37 = 43 = 30 = 40 = = 48 = 52 = 13 = 47 = = 25 = 44 = 19 = 36 = 20 = 39 = = 46 = = 41 = 50 = = = 88.67 85.00 83.33 80.67 80.00 77.67 75.40 74.33 72.67 72.33 72.00 70.33 69.67 69.33 68.67 65.67 65.00 64.67 64.00 63.87 62.00 61.67 60.67 60.00 59.67 59.67 59.67 59.33 59.33 58.33 58.20 57.33 55.67 54.67 53.33 53.33 52.00 50.67 49.00 47.00 46.47 46.33 46.00 45.33 43.67 42.33 42.00 41.33 37.33 36.67 32.00 20.20 A AB ABC ABCD ABCDE ABCDEF ABCDEFG ABCDEFGH BCDEFGHI BCDEFGHI BCDEFGHI BCDEFGHIJ CDEFGHIJ CDEFGHIJ DEFGHIJK DEFGHIJKL EFGHIJKL EFGHIJKLM FGHIJKLM FGHIJKLM FGHIJKLMN GHIJKLMNO GHIJKLMNOP GHIJKLMNOP GHIJKLMNOP GHIJKLMNOP GHIJKLMNOP HIJKLMNOPQ HIJKLMNOPQ IJKLMNOPQ IJKLMNOPQ IJKLMNOPQR JKLMNOPQRS JKLMNOPQRS KLMNOPQRS KLMNOPQRS LMNOPQRST LMNOPQRST MNOPQRST NOPQRSTU NOPQRSTU NOPQRSTU OPQRSTU PQRSTU QRSTU RSTU RSTU STU TU TU UV V Năng suất lí thuyết Variable 3: NANG SUAT LI THUYET A N A L Y S I S O F V A R I A N C E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square T A B L E F-value Prob 76 LLL 2.93 1.466 3.28 0.0416 NT 51 180.43 3.538 7.92 0.0000 Error 102 45.59 0.447 Non-additivity 1.84 1.840 4.25 Residual 101 43.75 0.433 Total 155 228.95 Grand Mean= 3.654 Grand Sum= 570.000 Total Count= 156 Coefficient of Variation= 18.30% Duncan's Multiple Range Test LSD value = 1.433 s_ = 0.3860 at alpha = 0.010 x Original Order Ranked Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 3.300 3.600 3.700 2.067 2.267 3.500 4.933 3.400 1.467 4.933 3.633 2.133 4.300 3.800 3.900 4.333 3.600 3.600 1.767 2.433 4.933 5.400 4.933 5.267 2.300 6.867 5.133 3.933 4.833 3.567 3.267 3.467 3.867 4.033 3.867 3.333 3.567 2.900 3.833 3.600 2.767 EFGHIJKLM CDEFGHIJKL BCDEFGHIJKL LMN IJKLMN DEFGHIJKL BCDE DEFGHIJKLM N BCDE CDEFGHIJKL KLMN BCDEFGH BCDEFGHIJKL BCDEFGHIJK BCDEFGH CDEFGHIJKL CDEFGHIJKL MN IJKLMN BCDE B BCDE BC IJKLMN A BCD BCDEFGHIJ BCDEF CDEFGHIJKL EFGHIJKLM DEFGHIJKLM BCDEFGHIJK BCDEFGHI BCDEFGHIJK EFGHIJKLM CDEFGHIJKL GHIJKLMN BCDEFGHIJKL CDEFGHIJKL HIJKLMN Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean 26 22 43 24 27 21 23 10 48 29 45 16 13 34 47 28 15 35 33 39 14 11 40 17 18 30 37 32 36 31 52 42 38 49 41 = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 6.867 A 5.400 B 5.300 BC 5.267 BC 5.133 BCD 4.933 BCDE 4.933 BCDE 4.933 BCDE 4.933 BCDE 4.900 BCDE 4.833 BCDEF 4.567 BCDEFG 4.333 BCDEFGH 4.300 BCDEFGH 4.033 BCDEFGHI 4.000 BCDEFGHI 3.933 BCDEFGHIJ 3.900BCDEFGHIJK 3.867BCDEFGHIJK 3.867BCDEFGHIJK 3.833BCDEFGHIJKL 3.800BCDEFGHIJKL 3.700BCDEFGHIJKL 3.633 CDEFGHIJKL 3.600 CDEFGHIJKL 3.600 CDEFGHIJKL 3.600 CDEFGHIJKL 3.600 CDEFGHIJKL 3.567 CDEFGHIJKL 3.567 CDEFGHIJKL 3.500 DEFGHIJKL 3.467 DEFGHIJKLM 3.400 DEFGHIJKLM 3.333 EFGHIJKLM 3.300 EFGHIJKLM 3.267 EFGHIJKLM 3.200 EFGHIJKLM 3.100 FGHIJKLMN 2.900 GHIJKLMN 2.833 GHIJKLMN 2.767 HIJKLMN 77 Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 = = = = = = = = = = = 3.100 5.300 2.167 4.567 2.400 4.000 4.900 2.833 2.700 2.500 3.200 FGHIJKLMN BC JKLMN BCDEFG IJKLMN BCDEFGHI BCDE GHIJKLMN HIJKLMN IJKLMN EFGHIJKLM Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean 50 51 20 46 25 44 12 19 = = = = = = = = = = = 2.700 2.500 2.433 2.400 2.300 2.267 2.167 2.133 2.067 1.767 1.467 HIJKLMN IJKLMN IJKLMN IJKLMN IJKLMN IJKLMN JKLMN KLMN LMN MN N Năng suất thực thu Variable 3: NS THUC THU A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob LLL 0.42 0.210 7.27 0.0011 NT 51 60.53 1.187 41.00 0.0000 Error 102 2.95 0.029 Non-additivity 0.01 0.010 0.34 Residual 101 2.94 0.029 Total 155 63.90 Grand Mean= 1.992 Grand Sum= 310.700 Total Count= 156 Coefficient of Variation= 8.54% Duncan's Multiple Range Test LSD value = 0.2143 s_ = 0.05774 at alpha = 0.010 x Original Order Ranked Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 1.800 2.100 2.533 0.7333 1.033 1.700 2.867 2.033 0.6000 3.867 2.533 1.800 2.200 2.267 1.767 1.900 2.167 2.467 1.367 1.200 2.333 3.133 OPQR KLMN EFG Y X QRS D LMNO Y A EFG OPQR IJKLM HIJKL PQRS NOPQ JKLM EFGH UVW WX FGHIJK C Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean 10 = 26 = 22 = = 28 = 42 = 11 = 29 = = 18 = 24 = 48 = 23 = 27 = 47 = 21 = 35 = 14 = 38 = 13 = 49 = 17 = 3.867 3.367 3.133 2.867 2.700 2.567 2.533 2.533 2.533 2.467 2.433 2.433 2.433 2.367 2.367 2.333 2.300 2.267 2.200 2.200 2.167 2.167 A B C D DE EF EFG EFG EFG EFGH FGHI FGHI FGHI FGHIJ FGHIJ FGHIJK GHIJK HIJKL IJKLM IJKLM JKLM JKLM 78 Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 2.433 2.433 1.433 3.367 2.367 2.700 2.533 1.600 1.833 1.800 1.633 1.533 2.300 1.700 1.700 2.200 1.967 1.700 1.200 2.567 1.767 1.067 2.133 1.167 2.367 2.433 2.167 1.433 1.667 1.967 FGHI FGHI TUV B FGHIJ DE EFG RSTU OPQR OPQR RST STU GHIJK QRS QRS IJKLM MNOP QRS VWX EF PQRS X JKLMN WX FGHIJ FGHI JKLM TUV QRST MNOP Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean 45 52 39 16 31 32 12 43 15 37 36 40 51 33 30 34 25 50 19 20 41 46 44 = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 2.133 2.100 2.033 1.967 1.967 1.900 1.833 1.800 1.800 1.800 1.767 1.767 1.700 1.700 1.700 1.700 1.667 1.633 1.600 1.533 1.433 1.433 1.367 1.200 1.200 1.167 1.067 1.033 0.7333 0.6000 JKLMN KLMN LMNO MNOP MNOP NOPQ OPQR OPQR OPQR OPQR PQRS PQRS QRS QRS QRS QRS QRST RST RSTU STU TUV TUV UVW WX VWX WX X X Y Y ... sinh thái biến thi n châu Phi có nguồn gốc từ xen giống lúa miến loài có quan hệ gần với chúng Chi Lúa Miến hay chi Cao Lương (Danh pháp khoa học: Sorghum bicolor (L.) Moench) chi khoảng 30 loài... khoảng trống chi u dài cụm hoa, mày hoa thường xuyên kèm theo hạt chín Kafir tìm thấy nam xích đạo châu Phi, biểu cân đối sát góc cầu hạt với mày ngắn hạt Guinea chi m ưu Tây Phi dễ nhận chi u dài... 2.2.1 Vai trò lúa miến giới việt nam Cây lúa miến (Sorghum bicolor L Moench) thuộc chi Lúa miến hay chi Cao lương (chi Sorghum) 30 loài thực vật thuộc họ hòa thảo (họ Poaceae), tự thụ phấn, 2n =
- Xem thêm -

Xem thêm: KHẢO SÁT MỘT SỐ ĐẶC TÍNH NÔNG HỌC VÀ NĂNG SUẤT TẬP ĐOÀN LÚA MIẾN TRÊN VÙNG ĐẤT XÁM BẠC MÀU TẠI THỦ ĐỨC, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH , KHẢO SÁT MỘT SỐ ĐẶC TÍNH NÔNG HỌC VÀ NĂNG SUẤT TẬP ĐOÀN LÚA MIẾN TRÊN VÙNG ĐẤT XÁM BẠC MÀU TẠI THỦ ĐỨC, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay