ẢNH HƯỞNG CỦA LƯỢNG GIỐNG GIEO VÀ LIỀU LƯỢNG PHÂN BÓN LÁ HỮU CƠ HTD ĐẾN SINH TRƯỞNG CỦA RAU UỐNG VÀ RAU DỀN TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ INH

110 16 0
  • Loading ...
1/110 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2019, 09:17

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA NƠNG HỌC KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ẢNH HƯỞNG CỦA LƯỢNG GIỐNG GIEO VÀ LIỀU LƯỢNG PHÂN BÓN LÁ HỮU CƠ HTD ĐẾN SINH TRƯỞNG CỦA RAU TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ UỐNG VÀ RAU DỀN INH NGÀNH : NƠNG HỌC KHĨA : 2009 – 2013 SINH VIÊN THỰC HIỆN :TRƯƠNG CÔNG THẮNG Tp Hồ Chí inh, tháng 08/2013 i ẢNH HƯỞNG CỦA LƯỢNG GIỐNG GIEO VÀ LIỀU LƯỢNG PHÂN BÓN LÁ HỮU CƠ HTD ĐẾN SINH TRƯỞNG CỦA RAU THÀNH PHỐ HỒ CHÍ UỐNG VÀ RAU DỀN TẠI INH Tác giả TRƯƠNG CÔNG THẮNG Khóa luận đệ trình để đáp ứng u cầu cấp kỹ sư ngành Nông học GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN: TS Phạm Thị Minh Tâm KS Trần Văn Thích Tp.Hồ Chí inh, tháng 08/2013 ii CẢM TẠ Với lòng biết ơn sâu sắc nhất,tơi xin gửi đến Ban giám hiệu nhà trường quý thầy cô khoa Nông học – trường Đại học Nông Lâm Tp.HCM với tri thức tâm huyết để truyền đạt vốn kiến thức quý báu cho suốt thời gian học tập trường Và đặc biệt, xin chân thành cảm ơn cô Phạm Thị Minh Tâm tận tâm hướng dẫn tơi hồn thành luận văn Tôi xin cảm ơn đến cán công nhân viên Hợp tác xã Phước An người nông dân nhiệt tình ân cần tạo điều kiện tốt cho thực đề tài Tôi xin cảm ơn đến Bộ môn Thủy nông – trường Đại học Nông Lâm Tp.HCM giúp đỡ phân tích đất phân tích nitrate Sau cùng, tơi xin cảm ơn đến gia đình, bạn bè khơng ngại khó khăn giúp đỡ, động viên tơi để tơi thực đề tài cách tốt Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10/8/2013 Sinh viên thực Trương Cơng Thắng iii TĨ TẮT TRƯƠNG CƠNG THẮNG, Đại học Nơng Lâm Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 7/2013 Giảng viên hướng dẫn: TS Phạm Thị Minh Tâm Đề tài ”Ảnh hưởng lượng giống gieo liều lượng phân bón hữu HTD đ n sinh trưởng rau Chánh, thành phố Hồ Chí uống rau ền t i Tân u Tây, huyện Bình inh” Đề tài thực từ tháng 03/2013 đến tháng 06/2013 xã Tân Quý Tây, huyện Bình Chánh, Tp.HCM nhằm xác định lượng giống gieo liều lượng phân bón hữu HTD thích hợp đến sinh trưởng, suất rau muống rau dền Đề tài tiến hành vụ Vụ gồm thí nghiệm Các thí nghiệm bố trí theo kiểu khối đầy đủ ngẫu nhiên hai yếu tố, ba lần lập lại, nghiệm thức với lượng giống gieo, thí nghiệm (rau muống) lượng giống gieo 10; 15; 20 kg/1000m2 thí nghiệm (rau dền) lượng giống gieo 1; 1,5; kg/1000m2 liều lượng phun phân bón hữu HTD - 04 (192; 224 mL/16L nước), phun NSG, phun lần rau muống lần rau dền (thời gian lần phun cách ngày) Vụ 2, xây dựng mơ hình kế thừa kết tốt từ vụ so sánh với quy trình trồng truyền thống nơng dân Kết thí nghiệm cho thấy: phun phân bón hữu HTD liều lượng 192 mL/16L nước lượng hạt giống rau muống gieo 20 kg/1000m2 hạt giống rau dền gieo kg/1000m2 cho suất hiệu kinh tế, độ mướt độ ưa thích cao so với nghiệm thức lại Phun phân bón hữu HTD liều lượng 192 mL/16L lượng giống gieo 20 kg/1000m2 (rau muống) kg/1000m2 (rau dền) đạt hiệu kinh tế cao (với tỉ suất lợi nhuận 1,37 rau muống 1,61 rau dền) so với quy trình tuyền thống nơng dân (với tỉ suất lợi nhuận 1,33 rau muống 1,33 rau dền) iv ỤC LỤC Trang CẢM TẠ ii TÓM TẮT iii MỤC LỤC iv DANH SÁCH CÁC BẢNG viii DANH SÁCH CÁC HÌNH x DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT xii Chương 1: GIỚI THIỆU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục tiêu đề tài 1.3 Yêu cầu Chương 2: TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Giới thiệu rau 2.1.1 Cây rau muống .3 2.1.1.1 Nguồn gốc yêu cầu sinh thái 2.1.1.2 Kỹ thuật trồng 2.1.2 Cây rau dền .5 2.1.2.1 Nguồn gốc yêu cầu sinh thái 2.1.2.2 Kỹ thuật trồng 2.2 Phân bón hữu HTD 2.2.1 Giới thiệu phân hữu HTD 2.2.2 Chế phẩm HTD – 04 2.2.3 Một số kết nghiên cứu .8 Chương 3: PHƯƠNG TIỆN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 3.1 Nội dung nghiên cứu 3.2 Thời gian địa điểm nghiên cứu .9 3.3 Tình hình thời tiết đặc tính lý hóa học đất huyện Bình Chánh, Tp.HCM .9 3.4 Vật liệu nghiên cứu 10 3.5 Dụng cụ, trang thiết bị 10 v 3.6 Phương pháp nghiên cứu 10 3.6.1 Bố trí thí nghiệm 10 3.6.1.1 Thí nghiệm 1: Ảnh hưởng liều lượng phân bón hữu HTD lượng giống gieo đến sinh trưởng phát triển rau muống 10 3.6.1.2 Thí nghiệm 2: Ảnh hưởng liều lượng phân bón hữu HTD lượng giống gieo đến sinh trưởng suất rau dền 11 3.6.1.3 Các tiêu theo dõi 12 3.6.1.3.1 Các tiêu sinh trưởng .12 3.6.1.3.2 Các yếu tố cấu thành suất suất 13 3.6.1.3.3 Chỉ tiêu sâu bệnh hại 13 3.6.1.3.4 Chỉ tiêu độ mướt độ ưa thích 13 3.6.2 Nội dung 2: Xây dựng mơ hình 14 3.7 Quy trình trồng 15 3.7.1 Quy trình thí nghiệm 15 3.7.1.1 Chuẩn bị đất trồng 15 3.7.1.2 Gieo hạt 16 3.7.1.3 Kỹ thuật bón phân 16 3.7.1.4 Chăm sóc 16 3.7.2 Quy trình mơ hình 16 3.7.1.1 Chuẩn bị đất trồng 16 3.7.1.2 Gieo hạt 17 3.7.1.3 Kỹ thuật bón phân 17 3.7.1.4 Chăm sóc 18 3.8 Phương pháp xử lý thống kê số liệu 18 Chương 4: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 19 4.1 Ảnh hưởng lượng giống gieo liều lượng phân bón hữu HTD đến sinh trưởng, suất rau muống 19 4.1.1 Ảnh hưởng lượng giống gieo liều lượng phân bón hữu HTD đến sinh trưởng rau muống 19 4.1.2 Ảnh hưởng lượng giống gieo liều lượng phân bón hữu HTD đến suất yếu tố cấu thành suất rau muống 25 vi 4.1.3 Ảnh hưởng lượng giống gieo liều lượng phân bón hữu HTD đến độ mướt độ ưa thích rau muống .28 4.1.4 Ảnh hưởng lượng giống gieo liều lượng phân bón hữu HTD đến hiệu kinh tế rau muống 30 4.2 Ảnh hưởng lượng giống gieo liều lượng phân bón hữu HTD đến sinh trưởng, suất rau dền 31 4.2.1 Ảnh hưởng lượng giống gieo liều lượng phân bón hữu HTD đến sinh trưởng rau dền 31 4.2.2 Ảnh hưởng lượng giống gieo liều lượng phân bón hữu HTD đến suất yếu tố cấu thành suất rau dền 39 4.2.3 Ảnh hưởng lượng giống gieo liều lượng phân bón hữu HTD đến độ mướt độ ưa thích rau dền 42 4.2.4 Ảnh hưởng lượng giống gieo liều lượng phân bón hữu HTD đến hiệu kinh tế rau dền 44 4.3 Mơ hình sử dụng phân bón hữu HTD .45 4.3.1 Ảnh hưởng phân bón hữu HTD rau muống 45 4.3.1.1 Ảnh hưởng phân bón hữu HTD đến suất yếu tố cấu thành suất rau muống 45 4.3.1.2 Ảnh hưởng phân bón hữu HTD đến độ mướt độ ưa thích rau muống 47 4.3.1.3 Ảnh hưởng phân bón hữu HTD đến hiệu kinh tế rau muống .48 4.3.2 Ảnh hưởng phân bón hữu HTD rau dền 49 4.3.2.1 Ảnh hưởng phân bón hữu HTD đến suất yếu tố cấu thành suất rau dền 49 4.3.2.2 Ảnh hưởng phân bón hữu HTD đến độ mướt độ ưa thích rau dền 51 4.3.2.3 Ảnh hưởng phân bón hữu HTD đến hiệu kinh tế rau dền 53 chương 5: KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 54 5.1 Kết luận 54 5.2 Đề nghị 54 vii TÀI LIỆU THAM KHẢO 56 PHỤ LỤC 1: MỘT SỐ HÌNH ẢNH TRONG QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN 58 PHỤ LỤC 2: 62 PHỤ LỤC 3: XỬ LÝ KẾT QUẢ THỐNG KÊ 70 viii DANH SÁCH CÁC BẢNG Trang Bảng 2.1: Liều lượng thời gian bón phân cho rau muống (1000 m2) Bảng 2.2: Liều lượng thời gian bón phân cho rau dền (1000 m2) Bảng 3.1: Tình hình thời tiết thời gian thực huyện Bình Chánh, Tp.HCM Bảng 3.2: Đặc tính lý hóa học đất huyện Bình Chánh, Tp.HCM 10 Bảng 3.3: Loại phân lượng phân bón cho mơ hình người dân (kg/1000m2) .17 Bảng 3.4: Lượng giống gieo cho mơ hình người dân (kg/1000m2) 17 Bảng 3.5: Kỹ thuật bón thúc cho rau muống người dân mơ hình 17 Bảng 3.6: Kỹ thuật bón thúc cho rau muống người dân mơ hình 17 Bảng 4.1: Ảnh hưởng lượng giống gieo liều lượng phân bón hữu HTD đến động thái tăng trưởng chiều cao rau muống (cm/cây) 19 Bảng 4.2: Ảnh hưởng lượng giống gieo liều lượng phân bón hữu HTD đến tốc độ tăng trưởng chiều cao rau muống (cm/cây/5 ngày) 20 Bảng 4.3: Ảnh hưởng lượng giống gieo liều lượng phân bón hữu HTD đến động thái tăng trưởng số rau muống (lá/cây) 21 Bảng 4.4: Ảnh hưởng lượng giống gieo liều lượng phân bón hữu HTD đến tốc độ tăng trưởng số rau muống (lá/cây/5 ngày) .22 Bảng 4.5: Ảnh hưởng lượng giống gieo liều lượng phân bón hữu HTD đến thái tăng trưởng đường kính thân rau muống (mm/cây) 23 Bảng 4.6: Ảnh hưởng lượng giống gieo liều lượng phân bón hữu HTD đến tốc độ tăng trưởng đường kính thân rau (mm/cây/5 ngày) .24 Bảng 4.7: Ảnh hưởng lượng giống gieo liều lượng phân bón hữu HTD đến suất rau muống 25 Bảng 4.8: Ảnh hưởng lượng giống gieo liều lượng phân bón hữu HTD đến hiệu kinh tế rau muống 30 Bảng 4.9: Ảnh hưởng lượng giống gieo liều lượng phân bón hữu HTD đến thái tăng trưởng chiều cao rau dền (cm/cây) 31 ix Bảng 4.10: Ảnh hưởng lượng giống gieo liều lượng phân bón hữu HTD đến tốc độ tăng trưởng chiều cao rau dền (cm/cây/5 ngày) 33 Bảng 4.11: Ảnh hưởng lượng giống gieo liều lượng phân bón hữu HTD đến thái tăng trưởng số rau dền (lá/cây) 34 Bảng 4.12: Ảnh hưởng lượng giống gieo liều lượng phân bón hữu HTD đến tốc độ tăng trưởng số rau dền (lá/cây/5 ngày) 36 Bảng 4.13: Ảnh hưởng lượng giống gieo liều lượng phân bón hữu HTD đến thái tăng trưởng đường kính thân rau dền (mm/cây) .37 Bảng 4.14: Ảnh hưởng lượng giống gieo liều lượng phân bón hữu HTD đến tốc độ tăng trưởng đường kính thân rau dền (mm/cây/5 ngày) 38 Bảng 4.15: Ảnh hưởng lượng giống gieo liều lượng phân bón hữu HTD đến suất rau dền 39 Bảng 4.16: Ảnh hưởng lượng giống gieo liều lượng phân bón hữu HTD đến hiệu kinh tế rau dền 44 Bảng 4.17: Ảnh hưởng phân bón hữu HTD đến suất lý thuyết rau muống 45 Bảng 4.18: Ảnh hưởng phân bón hữu HTD đến hiệu kinh tế rau muống 48 Bảng 4.19: Ảnh hưởng phân bón hữu HTD đến suất rau dền (tấn/1000m2) 49 Bảng 4.20: Ảnh hưởng phân bón hữu HTD đến hiệu kinh tế rau dền .53 83 A 0.06008889 0.06008889 1.13 0.3137 B 0.00567778 0.00283889 0.05 0.9485 A*B 0.00874444 0.00437222 0.08 0.9220 Chiều cao rau ền 15NSG (c ): The GLM Procedure Sum of Source DF Model 0.59270556 0.08467222 10 0.82718889 0.08271889 Error Corrected Total Squares 17 Coeff Var 0.417429 17.63871 DF LLL F Value 1.02 Pr > F 0.4704 1.41989444 R-Square Source Mean Square Root MSE 0.287609 Type III SS 0.45274444 CCC Mean 1.630556 Mean Square F Value 0.22637222 2.74 Pr > F 0.1127 A 0.01125000 0.01125000 0.14 0.7200 B 0.11217778 0.05608889 0.68 0.5295 A*B 0.01653333 0.00826667 0.10 0.9058 Chiều cao rau ền 20NSG (c ): The GLM Procedure Sum of Source DF Model 5.70195000 0.81456429 10 12.50970000 1.25097000 Error Corrected Total Squares 17 Mean Square Coeff Var Root MSE 0.313094 30.40692 1.118468 DF LLL 0.65 Pr > F 0.7077 18.21165000 R-Square Source F Value Type III SS 0.88083333 CCC Mean 3.678333 Mean Square F Value 0.44041667 0.35 Pr > F 0.7116 A 2.60680556 2.60680556 2.08 0.1795 B 2.06440000 1.03220000 0.83 0.4659 A*B 0.14991111 0.07495556 0.06 0.9422 Chiều cao rau ền 25NSG (c ): The GLM Procedure Sum of Source DF Model 45.15800556 6.45114365 10 12.10048889 1.21004889 Error Corrected Total Squares 17 Mean Square F Value 5.33 57.25849444 R-Square Coeff Var Root MSE 0.788669 14.25002 1.100022 CCC Mean 7.719444 Pr > F 0.0092 84 Source DF LLL Type III SS 4.30671111 Mean Square F Value 2.15335556 1.78 A 9.31680556 9.31680556 B 21.26751111 10.63375556 A*B 10.26697778 7.70 5.13348889 Duncan Grouping Mean A 9.2383 B 7.1650 6.7550 Pr > F 0.2182 0.0196 8.79 0.0063 4.24 0.0463 N B B B Duncan Grouping A Mean 9.5467 N AB A B A 8.9300 B A B A C B A C B A C B C B C 3 8.2400 8.1467 2 6.1833 C C 5.2700 1 Chiều cao rau ền 30NSG (c ): The GLM Procedure Sum of Source DF Model Error Squares 10 Corrected Total Mean Square 141.3568167 20.1938310 15.3528333 1.5352833 17 Coeff Var Root MSE 0.902030 7.879590 1.239066 DF LLL Pr > F 13.15 0.0003 156.7096500 R-Square Source F Value Type III SS CCC Mean 15.72500 Mean Square F Value 6.70821667 4.37 0.0433 13.41643333 Pr > F A 20.45867222 20.45867222 13.33 0.0045 B 59.23470000 29.61735000 19.29 0.0004 A*B 48.24701111 24.12350556 Duncan Grouping Mean A 16.7911 B 14.6589 Duncan Grouping Mean N A N B 15.71 0.0008 85 A 18.0400 B 15.5250 13.6100 B B Duncan Grouping Mean A 19.213 N AB A B A 18.220 B A B A 16.867 3 C 15.287 2 12.830 1 B B C D C D D 11.933 Tốc độ tăng trưởng chiều cao rau ền 10-15NSG (cm/5 ngày): The GLM Procedure Sum of Source DF Model 0.12555000 0.01793571 10 0.31790000 0.03179000 Error Corrected Total Squares 17 Mean Square Coeff Var Root MSE 0.283121 54.30381 0.178298 DF LLL 0.56 Pr > F 0.7697 0.44345000 R-Square Source F Value Type III SS 0.03463333 CCC Mean 0.328333 Mean Square F Value 0.01731667 0.54 Pr > F 0.5963 A 0.01933889 0.01933889 0.61 0.4535 B 0.06923333 0.03461667 1.09 0.3734 A*B 0.00234444 0.00117222 0.04 0.9639 Tốc độ tăng trưởng chiều cao rau ền 15-20NSG (c /5 ngày): The GLM Procedure Sum of Source DF Model 4.62918889 0.66131270 10 10.94632222 1.09463222 Error Corrected Total Squares 17 Mean Square Coeff Var Root MSE 0.297209 51.09181 1.046247 DF 0.60 Pr > F 0.7412 15.57551111 R-Square Source F Value Type III SS CCC Mean 2.047778 Mean Square F Value Pr > F 86 LLL 0.16107778 0.08053889 0.07 0.9296 A 2.96055556 2.96055556 2.70 0.1311 B 1.24351111 0.62175556 0.57 0.5839 A*B 0.26404444 0.13202222 0.12 0.8877 Tốc độ tăng trưởng chiều cao rau ền 20-25NSG (c /5 ngày): The GLM Procedure Sum of Source DF Model Error Squares Mean Square 26.29192222 10 3.75598889 8.00505556 Corrected Total 17 Root MSE 0.766596 22.14019 0.894710 LLL 4.69 0.0142 34.29697778 Coeff Var DF Pr > F 0.80050556 R-Square Source F Value Type III SS 6.03687778 CCC Mean 4.041111 Mean Square F Value 3.01843889 3.77 Pr > F 0.0602 A 2.06722222 2.06722222 2.58 0.1391 B 10.14777778 5.07388889 6.34 0.0167 A*B 8.04004444 4.02002222 Duncan Grouping Mean A 5.6767 N 5.02 0.0309 AB A B A B A B A B A B A 4.5167 3 4.4033 4.2200 2 B B 3.0067 2.4233 1 B B Tốc độ tăng trưởng chiều cao rau ền 25-30NSG (c /5 ngày): The GLM Procedure Sum of Source DF Model Error Squares Mean Square 40.73732222 10 8.53912222 Corrected Total 17 5.81961746 0.0037 49.27644444 Coeff Var Root MSE 0.826710 11.54291 0.924074 DF 6.82 Pr > F 0.85391222 R-Square Source F Value Type III SS CCC Mean 8.005556 Mean Square F Value Pr > F 87 LLL 2.64421111 1.32210556 1.55 0.2595 A 2.16320000 2.16320000 2.53 B 21.92101111 10.96050556 12.84 0.0017 8.20 0.0078 A*B 14.00890000 7.00445000 Duncan Grouping Mean A 8.8017 A 8.7700 B 6.4450 0.1426 N B A Duncan Grouping A Mean 9.9800 N AB A B A 9.6667 B A B A C B A C B A C B C B C 3 7.9367 3 7.5600 1 7.1400 2 C C 5.7500 Số rau ền 10NSG (lá): The GLM Procedure Sum of Source DF Model 0.71722222 0.10246032 10 0.15888889 0.01588889 Error Corrected Total Squares 17 Mean Square Coeff Var Root MSE 0.818643 18.75141 0.126051 DF LLL 6.45 Pr > F 0.0046 0.87611111 R-Square Source F Value Type III SS 0.36111111 SL Mean 0.672222 Mean Square F Value 0.18055556 11.36 Pr > F 0.0027 A 0.04500000 0.04500000 2.83 0.1233 B 0.27111111 0.13555556 8.53 0.0069 A*B 0.04000000 0.02000000 Duncan Grouping Mean A 0.81667 N A B B A 0.68333 1.26 B 0.3254 88 B 0.51667 Duncan Grouping Mean N AB A 0.8333 3 0.8000 3 A A A B A B A B A B A B A 0.7000 0.6667 1 0.6333 2 B B 0.4000 Số rau ền 15NSG (lá): The GLM Procedure Sum of Source DF Model 0.67388889 0.09626984 10 0.68888889 0.06888889 Error Corrected Total Squares 17 Mean Square Coeff Var Root MSE 0.494497 15.09394 0.262467 DF LLL 1.40 Pr > F 0.3046 1.36277778 R-Square Source F Value Type III SS 0.55111111 SL Mean 1.738889 Mean Square F Value 0.27555556 4.00 Pr > F 0.0529 A 0.01388889 0.01388889 0.20 0.6630 B 0.10111111 0.05055556 0.73 0.5042 A*B 0.00777778 0.00388889 0.06 0.9454 Số rau ền 20NSG (lá): The GLM Procedure Sum of Source DF Model 1.18166667 0.16880952 10 0.98333333 0.09833333 Error Corrected Total Squares 17 Mean Square Coeff Var Root MSE 0.545804 9.748646 0.313581 DF LLL 1.72 Pr > F 0.2113 2.16500000 R-Square Source F Value Type III SS 0.06333333 SL Mean 3.216667 Mean Square F Value 0.03166667 0.32 Pr > F 0.7319 A 0.20055556 0.20055556 2.04 0.1837 B 0.63000000 0.31500000 3.20 0.0841 89 A*B 0.28777778 0.14388889 1.46 0.2771 Số rau ền 25NSG (lá): The GLM Procedure Sum of Source DF Model 1.55722222 0.22246032 10 1.58555556 0.15855556 Error Corrected Total Squares 17 Mean Square Coeff Var Root MSE 0.495492 7.902344 0.398190 DF LLL 1.40 Pr > F 0.3026 3.14277778 R-Square Source F Value Type III SS 0.21444444 SL Mean 5.038889 Mean Square F Value 0.10722222 0.68 Pr > F 0.5303 A 0.04500000 0.04500000 0.28 0.6058 B 0.88444444 0.44222222 2.79 0.1090 A*B 0.41333333 0.20666667 1.30 0.3140 Số rau ền 30NSG (lá): The GLM Procedure Sum of Source DF Model 5.07388889 0.72484127 10 1.14888889 0.11488889 Error Corrected Total Squares 17 Mean Square Coeff Var Root MSE 0.815374 5.088530 0.338953 DF LLL 6.31 Pr > F 0.0050 6.22277778 R-Square Source F Value Type III SS 2.03111111 SL Mean 6.661111 Mean Square F Value 1.01555556 8.84 Pr > F 0.0062 A 0.16055556 0.16055556 1.40 0.2645 B 1.70111111 0.85055556 7.40 0.0106 A*B 1.18111111 0.59055556 Duncan Grouping Mean A 7.0167 N 5.14 B A B A 6.7000 B B 6.2667 Duncan Grouping Mean N AB A 7.2667 7.0000 2 A A A 0.0291 90 B A B A B A B A B A 6.7667 1 6.5333 3 6.4000 B B 6.0000 3 Tốc độ tăng trưởng số rau ền 10-15NSG (lá/5 ngày): The GLM Procedure Sum of Source DF Model 0.09666667 0.01380952 10 0.38333333 0.03833333 Error Corrected Total Squares 17 Mean Square Coeff Var Root MSE 0.201389 18.35522 0.195789 DF LLL 0.36 Pr > F 0.9057 0.48000000 R-Square Source F Value Type III SS 0.02333333 SL Mean 1.066667 Mean Square F Value 0.01166667 0.30 Pr > F 0.7442 A 0.00888889 0.00888889 0.23 0.6405 B 0.04333333 0.02166667 0.57 0.5854 A*B 0.02111111 0.01055556 0.28 0.7649 Tốc độ tăng trưởng số rau ền 15-20NSG (lá/5 ngày): The GLM Procedure Sum of Source DF Model 2.46555556 0.35222222 10 1.40555556 0.14055556 Error Corrected Total Squares 17 Mean Square Coeff Var Root MSE 0.636912 25.36967 0.374907 DF LLL 2.51 Pr > F 0.0911 3.87111111 R-Square Source F Value Type III SS 0.78777778 SL Mean 1.477778 Mean Square F Value 0.39388889 2.80 Pr > F 0.1081 A 0.10888889 0.10888889 0.77 0.3994 B 1.22111111 0.61055556 4.34 0.0439 A*B 0.34777778 0.17388889 1.24 0.3311 Tốc độ tăng trưởng số rau ền 20-25NSG (lá/5 ngày): The GLM Procedure Sum of Source DF Model Squares 1.34555556 Mean Square 0.19222222 F Value 1.35 Pr > F 0.3225 91 Error 10 1.42555556 Corrected Total 17 0.14255556 2.77111111 R-Square Coeff Var Root MSE 0.485565 20.72005 0.377565 Source DF LLL Type III SS 0.23444444 SL Mean 1.822222 Mean Square F Value 0.11722222 0.82 Pr > F 0.4671 A 0.43555556 0.43555556 3.06 0.1110 B 0.05444444 0.02722222 0.19 0.8291 A*B 0.62111111 0.31055556 2.18 0.1639 Tốc độ tăng trưởng số rau ền 25-30NSG (lá/5 ngày): The GLM Procedure Sum of Source DF Model 4.55888889 0.65126984 10 1.01222222 0.10122222 Error Corrected Total Squares 17 Mean Square Coeff Var Root MSE 0.818309 19.61226 0.318154 DF LLL 6.43 Pr > F 0.0046 5.57111111 R-Square Source F Value Type III SS 1.78111111 SL Mean 1.622222 Mean Square F Value 0.89055556 8.80 Pr > F 0.0062 A 0.37555556 0.37555556 3.71 0.0830 B 2.06777778 1.03388889 10.21 0.0038 A*B 0.33444444 0.16722222 Duncan Grouping Mean N B A 2.1000 B 1.4167 1.3500 B B Duncan Grouping Mean N AB A 2.2333 1.9667 1 A A A B A B A B A B A B A 1.6667 2 1.4333 3 1.4000 3 B B 1.0333 1.65 0.2399 92 Đường kính thân rau ền 15NSG (mm): The GLM Procedure Sum of Source DF Model 0.28862222 0.04123175 10 0.20295556 0.02029556 Error Corrected Total Squares 17 Mean Square Coeff Var Root MSE 0.587134 20.91619 0.142462 DF LLL 2.03 Pr > F 0.1493 0.49157778 R-Square Source F Value Type III SS 0.13671111 DKT Mean 0.681111 Mean Square F Value 0.06835556 3.37 Pr > F 0.0762 A 0.06968889 0.06968889 3.43 0.0936 B 0.01604444 0.00802222 0.40 0.6836 A*B 0.06617778 0.03308889 Đường kính thân rau ền 20NSG ( 1.63 0.2439 ): The GLM Procedure Sum of Source DF Model 0.63712222 0.09101746 Error 10 0.47098889 0.04709889 Corrected Total Squares 17 Mean Square Coeff Var Root MSE 0.574962 19.16786 0.217023 DF LLL 1.93 Pr > F 0.1663 1.10811111 R-Square Source F Value Type III SS 0.19747778 DKT Mean 1.132222 Mean Square F Value 0.09873889 2.10 Pr > F 0.1736 A 0.17602222 0.17602222 3.74 0.0820 B 0.02741111 0.01370556 0.29 0.7536 A*B 0.23621111 0.11810556 Đường kính thân rau ền 25NSG ( 2.51 0.1310 ): The GLM Procedure Sum of Source DF Model 2.74245556 0.39177937 10 1.29652222 0.12965222 Error Corrected Total 17 Mean Square Coeff Var Root MSE 0.678997 12.85463 0.360073 DF LLL F Value 3.02 Pr > F 0.0555 4.03897778 R-Square Source A Squares Type III SS 1.51767778 1.02722222 DKT Mean 2.801111 Mean Square F Value 0.75883889 5.85 1.02722222 7.92 Pr > F 0.0208 0.0183 93 B 0.09231111 A*B 0.04615556 0.10524444 0.36 0.05262222 Duncan Grouping Mean A 3.0400 B 2.5622 0.7090 0.41 0.6769 N A Đường kính thân rau ền 30NSG ( ): The GLM Procedure Sum of Source DF Model Error Squares Mean Square 12.17465556 10 1.73923651 2.00465556 Corrected Total 17 Root MSE 0.858621 11.31276 0.447734 LLL 8.68 0.0015 14.17931111 Coeff Var DF Pr > F 0.20046556 R-Square Source F Value Type III SS 2.19307778 DKT Mean 3.957778 Mean Square F Value 1.09653889 5.47 Pr > F 0.0248 A 3.79042222 3.79042222 18.91 0.0014 B 4.83707778 2.41853889 12.06 0.0022 A*B 1.35407778 0.67703889 Duncan Grouping Mean A 4.4167 B 3.4989 3.38 0.0757 N A Duncan Grouping Mean N B A 4.3433 A 4.3050 B 3.2250 A Duncan Grouping Mean A 5.1667 N AB A B A 4.6967 3 B C 3.9133 3 B C B C 3.5200 1 B C C 3.3867 2 3.0633 C C Tốc độ tăng trưởng đường kính thân rau ền 15-20NSG (mm): 94 The GLM Procedure Sum of Source DF Model 0.14112222 0.02016032 10 0.21345556 0.02134556 Error Corrected Total Squares 17 Mean Square Coeff Var Root MSE 0.398001 32.38696 0.146101 DF LLL 0.94 Pr > F 0.5151 0.35457778 R-Square Source F Value Type III SS 0.01334444 DKT Mean 0.451111 Mean Square F Value 0.00667222 0.31 Pr > F 0.7385 A 0.02420000 0.02420000 1.13 0.3120 B 0.00987778 0.00493889 0.23 0.7976 A*B 0.09370000 0.04685000 2.19 0.1621 Tốc độ tăng trưởng đường kính thân rau ền 20-25NSG (mm): The GLM Procedure Sum of Source DF Squares Model 1.03932222 0.14847460 10 0.70345556 0.07034556 Error Corrected Total 17 Mean Square Coeff Var Root MSE 0.596360 15.89245 0.265227 DF LLL 2.11 Pr > F 0.1372 1.74277778 R-Square Source F Value Type III SS 0.64087778 DKT Mean 1.668889 Mean Square F Value 0.32043889 4.56 Pr > F 0.0392 A 0.35280000 0.35280000 5.02 0.0490 B 0.01921111 0.00960556 0.14 0.8740 A*B 0.02643333 0.01321667 Duncan Grouping Mean A 1.8089 B 1.5289 0.19 0.8316 N A Tốc độ tăng trưởng đường kính thân rau ền 25-30NSG (mm): The GLM Procedure Sum of Source DF Model 5.55328333 0.79332619 Error 10 2.51656667 0.25165667 Corrected Total Squares 17 Mean Square Coeff Var Root MSE 0.688152 43.30825 0.501654 DF 3.15 Pr > F 0.0492 8.06985000 R-Square Source F Value Type III SS DKT Mean 1.158333 Mean Square F Value Pr > F 95 LLL 0.06870000 0.03435000 0.14 0.8740 A 0.85805000 0.85805000 3.41 0.0946 B 3.69823333 1.84911667 7.35 0.0109 A*B 0.92830000 0.46415000 Duncan Grouping Mean A 1.5283 N 1.84 0.2081 B A B A 1.4267 B B 0.5200 Duncan Grouping Mean A 2.0133 N AB A B A B A B A B A B A 1.6667 3 1.1867 3 1.0433 1 B B 0.5900 0.4500 2 B B Năng suất l thuy t rau ền (tấn/1000 ): The GLM Procedure Sum of Source DF Model 8.19057017 1.17008145 10 0.91572833 0.09157283 Error Corrected Total Squares 17 Mean Square Coeff Var Root MSE 0.899440 8.522226 0.302610 DF LLL Pr > F 12.78 0.0003 9.10629850 R-Square Source F Value Type III SS 1.47267433 NS Mean 3.550833 Mean Square 0.73633717 F Value 8.04 Pr > F 0.0083 A 0.00144006 0.00144006 0.02 0.9027 B 4.65395433 2.32697717 25.41 0.0001 A*B 2.06250144 1.03125072 Duncan Grouping Mean A 4.2677 B 3.2418 B N B 11.26 0.0027 96 B 3.1430 Duncan Grouping A Mean 4.6020 N AB A B A 3.9333 3 B C 3.6997 B C B C B D C D C D 3.2933 2.9927 2 D D 2.7840 1 Năng suất thực t rau ền (tấn/1000 ): The GLM Procedure Sum of Source DF Model 1.54865150 0.22123593 10 0.09363500 0.00936350 Error Corrected Total Squares 17 Mean Square Coeff Var Root MSE 0.942985 4.255597 0.096765 DF LLL Pr > F 23.63 F 0.0808 A 0.05045606 0.05045606 5.39 0.0427 B 0.95769900 0.47884950 51.14 F 27.82 F 0.0319 A 0.02135556 0.02135556 3.67 0.0845 B 0.52864878 0.26432439 45.41
- Xem thêm -

Xem thêm: ẢNH HƯỞNG CỦA LƯỢNG GIỐNG GIEO VÀ LIỀU LƯỢNG PHÂN BÓN LÁ HỮU CƠ HTD ĐẾN SINH TRƯỞNG CỦA RAU UỐNG VÀ RAU DỀN TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ INH , ẢNH HƯỞNG CỦA LƯỢNG GIỐNG GIEO VÀ LIỀU LƯỢNG PHÂN BÓN LÁ HỮU CƠ HTD ĐẾN SINH TRƯỞNG CỦA RAU UỐNG VÀ RAU DỀN TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ INH

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay