ĐIỀU TRA TÌNH HÌNH PHÂN BỐ TỰ NHIÊNVÀ CHỌN CÂY MẸ LẤY HẠT GIỐNG CÂY TRAI NAM BỘ (Fagraea fragrans) TẠI PHÚ QUỐC, TỈNH KIÊN GIANG

76 7 0
  • Loading ...
1/76 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2019, 09:16

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH ************** VĂN HIẾU THANH ĐIỀU TRA TÌNH HÌNH PHÂN BỐ TỰ NHIÊNVÀ CHỌN CÂY MẸ LẤY HẠT GIỐNG CÂY TRAI NAM BỘ (Fagraea fragrans) TẠI PHÚ QUỐC, TỈNH KIÊN GIANG KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP Ngành Lâm nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 7/2013 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH ************** VĂN HIẾU THANH ĐIỀU TRA TÌNH HÌNH PHÂN BỐ TỰ NHIÊNVÀ CHỌN CÂY MẸ LẤY HẠT GIỐNG CÂY TRAI NAM BỘ (Fagraea fragrans) TẠI PHÚ QUỐC, TỈNH KIÊN GIANG Ngành:Lâm nghiệp Chuyên ngành: Nông Lâm Kết Hợp KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Giáo viên hướng dẫn TS BÙI VIỆT HẢI Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 7/2013 CẢM TẠ Trong trình thực tập, hồn thành khố luận tốt nghiệp, ngồi cố gắng thân, nhận nhiều giúp đỡ chân thành Tôi xin chân thành bày tỏ lòng biết ơn nhà trường, q thầy giáo tận tình dạy bảo truyền đạt kiến thức cần thiết suốt thời gian học tập thực tập vừa qua Đặc biệt, xin chân thành cảm ơn thầy Bùi Việt Hải giáo viên hướng dẫn nhiệt tình bảo, sữa chữa cho đề tài Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến anh Trương Thanh Hào, cám ơn anh, hạt kiểm lâm Phú Quốc, hạt kiểm lâm xã Gành Dầu Vườn Quốc Gia Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang tạo điều kiện thuận lợi để hồn thành tốt đề tài Cuối cùng, tơi xin chân thành cảm ơn cha mẹ có cơng dạy bảo nuôi dưỡng đến ngày hôm nay, xin cảm ơn tập thể lớp DH09NK, bạn bè thân thiết bạn bè trường Đại học Nông Lâm ủng hộ quan tâm lo lắng đến tơi q trình bắt đầu đến q trình thu thập số liệu hoàn thành luận văn tốt nghiệp Tuy nhiên q trình thực tập hồn thành khố luận tốt nghiệp có nhiều cố gắng, khơng thể tránh khỏi thiếu sót, mong góp ý, bảo thầy giáo bạn bè để đề tài hoàn thiện Xin chân thành cảm ơn ! Sinh viên thực Văn Hiếu Thanh i TÓM TẮT Đề tài nghiên cứu "Điều tra tình hình phân bố tự nhiên chọn mẹ lấy hạt giống Trai Nam Bộ (Fagraea fragrans)tại Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang” tiến hành Phú Quốc, Kiên Giang, thời gian từ tháng đến tháng Mục tiêu nghiên cứu là:Điều tra khảo sát đặc điểm phân bố Trai Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang; xác định tiêu chọn mẹ từ rừng tự nhiên để lấy hạt giống phục vụ cho trồng rừng Trai Nam Bộ Phú Quốc.Nghiên cứu thực phương pháp điều tra lâm học điều tra theo tuyến, điều tra ô tiêu chuẩn đo đếm tiêu D1.3, Hvn, Hdc Kết đạt xác định khu vực phân bố chủ yếu Trai, đồng thời xác định Trai phân bố tập trung trạng thái rừng IIA, IIB IIIA2; độ cao 20-100m với mặt nước biển;nằm tầng tầng tán rừng; chọn mẹ cho trạng thái rừng IIA, IIB; mẹ cho trạng thái rừng IIIA2 với tiêu D1.3, Hvn, Hdc phẩm chất: độ tròn thân cây, độ thẳng thân mức sâu bênh tốt cho công tác lấy hạt giống ii SUMMARY Research project “Investigating the distribution of natural and selected mother type plans take seed from Southern area part (Fagraea fragrans) in Phu Quoc island, Kien Giang province” was conducted in Phu Quoc, Kien Giang, the period from January to June Objectives of the study were: survey distribution characteristics of Fagraea fragranstrees in Phu Quoc, Kien Giang and identify targets selected mother trees from natural forests to obtain seeds for Southern area platation in Phu Quoc Study was done by the mothod of investigation by foresters as of route surveys, survey measured plots and targets D1.3, Hvn, Hdc The results achieved are identified primarily regional distribution of Fagraea fragrans, and Fagraea fragrans determine the distribution concentration in any state forest: IIA, IIB and IIIA2, at an altitude of 20-100m of sea level, the main canopy and understorey of forest and selected mother type trees of IIA, IIB state forest and mother types trees of IIIA2 with criteria D1.3, Hvn, Hdc same qualities: how round of the trunk tree, how straight of the trunk tree and level for the best retrieve working seeds iii MỤC LỤC DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT vi  DANH SÁCH CÁC BẢNG vii  DANH SÁCH CÁC HÌNH viii  Chương 1MỞ ĐẦU 1  1.1 Đặt vấn đề 1  1.2 Mục tiêu 3  1.3 Đối tượng địa điểm nghiên cứu 3  Chương 2TỔNG QUAN 4  2.1 Đặc điểm Trai Nam Bộ 4  2.1.1 Vị trí phân loại 4  2.1.2 Phạm vi phân bố 4  2.1.3 Đặc điểm sinh vật học 4  2.1.4 Giá trị sử dụng tính chất gỗ Trai 5  2.2 Các lĩnh vực nghiên cứu liên quan đến đề tài 6  2.2.1 Nghiên cứu đặc điểm sinh thái khả tái sinh rừng tự nhiên 6  2.2.2 Đặc điểm phân bố rừng Việt Nam 7  Chương 3NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 10  3.1 Điều kiện tự nhiên Vườn quốc gia Phú Quốc 10  3.2 Nội dung nghiên cứu 15  3.3 Phương pháp nghiên cứu 15  3.3.1 Điều tra theo tuyến 15  3.3.2 Thiết kế ô tiêu chuẩn 16  iv 3.3.3 Đo đếm tiêu điều tra 16  3.3.4 Chọn mẹ 17  3.3.5 Phương pháp xử lý số liệu 19  Chương 4KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 21  4.1 Đặc điểm phân bố Trai rừng tự nhiên 21  4.1.1 Phân bố theo trạng thái rừng 21  4.1.2 Phân bố theo độ cao 23  4.1.3 Phân bố tái sinh 24  4.1.4 Phân bố theo tầng tán 25  4.1.5 Một số đặc điểm phân bố Trai theo D1.3, Hvn Hdc 28  4.2 Xác định mẹ lấy hạt giống 36  4.2.1 Xác định mẹ cho trạng thái rừng IIA, IIB 37  4.2.2 Xác đinh mẹ cho trạng thái rừng IIIA2 40  Chương 5KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 43  5.1 Kết luận 43  5.2 Kiến nghị 43  TÀI LIỆU THAM KHẢO 45  PHỤ LỤC 1  v DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT D1.3: Đường kính vị trí 1.3m Hvn: Chiều cao vút Hdc: Chiều cao cành D1.3 : Đường kính trung bình vị trí 1.3m Hvn : Chiều cao vút bình quân Hdc : Chiều cao cành bình qn VQG: Vườn Quốc Gia OTC: Ơ tiêu chuẩn vi DANH SÁCH CÁC BẢNG Bảng 4.1 Tần số xuất Trai tuyến điều tra Bảng 4.2 Tần số xuất Trai ô điều tra Bảng 4.3 Sự phân bố Trai so với mặt nước biển ô điều tra Bảng 4.4 Số lượng Trai tái sinh ô điều tra theo cấp chiều cao Bảng 4.5Một số kết đặc trưng mẫu Hvn Trai trạng thái IIA, IIB Bảng 4.6 Một số kết đặc trưng mẫu Hvn Trai trạng thái IIIA2 Bảng 4.7 Kết tính tốn đặc trưng mẫu cho tiêu D1.3 trạng thái IIA, IIB IIIA2 Bảng 4.8 Kết tính tốn đặc trưng mẫu cho tiêu Hvn trạng thái IIA, IIB IIIA2 Bảng 4.9 Kết tính tốn đặc trưng mẫu cho tiêu Hdc trạng thái IIA, IIB IIIA2 Bảng 4.10 Giá trị bình quân Trai trạng thái IIA, IIB Bảng 4.11 Bình điểm chọn mẹ lần cho trạng thái IIA, IIB Bảng 4.12 Cây mẹ dự tuyển cho trạng thái IIA, IIB Bảng 4.13 CácGiá trị bình quân mẹ dự tuyển Bảng 4.14Bình điểm chọn mẹ lần cho trạng thái IIA, IIB Bảng 4.15 Cây mẹ cho trạng thái IIA, IIB Bảng 4.16 Bình điểm chọn mẹ lần cho trạng thái IIIA2 Bảng 4.17 CácGiá trị bình quân mẹ dự tuyển cho trạng thái IIIA2 Bảng 4.18 Bình điểm chọn mẹ lần cho trạng thái IIIA2 Bảng 4.19 Cây mẹ cho trạng thái IIIA2 vii DANH SÁCH CÁC HÌNH Hình 4.1 Đồ thị biểu thị phân bố N-H trạng thái IIA, IIB Hình 4.2 Đồ thị biểu thị phân bố N-H trạng thái III Hình 4.3 Biểu đồ thể phân bố số theo cấp kính trạng thái IIA, IIB Hình 4.4 Biểu đồ thể phân bố số theo cấp kính trạng thái IIIA2 Hình 5Biểu đồ thể phân bố số theo cấp Hvn trạng thái IIA, IIB Hình 4.6Biểu đồ thể phân bố số theo cấp Hvn trạng thái IIIA2 Hình 4.7 Biểu đồ thể phân bố số theo cấp Hdc trạng thái IIA, IIB Hình 4.8 Biểu đồ thể phân bố số theo cấp Hdc trạng thái IIIA2 viii STT J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 J8 J9 J10 J11 J12 J13 J14 J15 D1.3 (cm) 82 28 75 102 34 67 47 106 96 72 77 129 74 83 80 Hvn (m) 11.5 8.5 10.7 12.0 9.5 11.0 12 12 13 11.5 16 15.6 12.5 12 Hdc (m) 3.2 4.3 4.0 2.3 3.5 5.5 2.8 3.2 5.5 2.5 1.1 Ghi Bảng 11 Bảng điều tra OTC 11 Số hiệu khoảnh, tiểu khu:…….79………4 Vị trí: X…………….; Y……… Số hiệu ơ:……………11…………… Độ cao:……………25……… m Dạng thảm thực vât:……IIB………… Địa hình: … …………………… STT K1 K2 K3 K4 K5 D1.3 (cm) 162 32 27 35 33 Hvn (m) 14.0 6.8 6.5 6.2 6.0 Hdc (m) 3.4 1.7 1.5 1.8 1.4 Ghi Bảng 12 Bảng điều tra OTC 12 Số hiệu khoảnh, tiểu khu:…….79………4 Vị trí: X…………….; Y……… Số hiệu ô:……………12…………… .5 Độ cao:…… …25………… m Dạng thảm thực vât:………IIB……… Địa hình: … …………………… STT L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10 D1.3 (cm) 80 53 24 26 48 68 106 101 110 147 Hvn (m) 12.0 10.5 8.5 9.0 11.5 13.0 14.5 12.5 11.0 13.5 Hdc (m) 2.4 1.8 2.6 2.7 3.2 3.6 4.8 1.1 1.3 1.4 Ghi L11 L12 L13 L14 L15 L16 64 73 107 60 52 35 10.5 10.5 10.0 11.5 9.0 8.0 2.4 2.1 1.5 2.6 1.4 1.9 Bảng 13 Bảng điều tra OTC 13 Số hiệu khoảnh, tiểu khu:…….66………4 Vị trí: X………….; Y………… Số hiệu ô:……………13……………… Độ cao:…………30…… … m Dạng thảm thực vât:………IIIA2 … Địa hình: … ………………… … STT M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16 D1.3 (cm) 25 29 25 38 150 47 45 23 32 41 40 31 28 27 32 42 Hvn (m) 6.0 6.2 6.5 5.7 10.5 11.0 11.0 6.0 7.2 6.1 5.6 8.5 8.6 9.2 6.6 6.4 Hdc (m) 0.6 0.7 1.6 0.9 1.6 2.8 1.8 1.1 2.1 2.0 2.0 1.9 1.1 2.1 3.0 1.3 Ghi Bảng 14 Bảng điều tra OTC 14 Số hiệu khoảnh, tiểu khu:…….79………4 Vị trí: X………….; Y………… Số hiệu ơ:…………14……………… .5 Độ cao:…… 30…………… m Dạng thảm thực vât:……IIIA2………… Địa hình: … ………………… STT N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8 N9 N10 D1.3 (cm) 33 25 29 28 40 29 31 36 41 54 Hvn (m) 6.5 6.2 6.7 6.3 10.0 7.5 6.2 10 10 Hdc (m) 0.7 0.3 1.1 3.3 0.4 1.6 1.6 1.4 1.4 Ghi N11 N12 N13 N14 N15 N16 33 58 32 35 46 32 10.5 11 10.5 11.2 7.5 3.1 1.5 0.9 2.8 1.4 1.0 Bảng 15 Bảng điều tra OTC 15 Số hiệu khoảnh, tiểu khu:…….79………4 Vị trí: X………….; Y………… Số hiệu ơ:……………15…………… Độ cao:……… …30………… m Dạng thảm thực vât:……IIB……… Địa hình: … …………………… STT O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 O8 O9 D1.3 (cm) 36 30 38 31 57 49 34 29 25 Hvn (m) 10.5 8.5 9.8 10.2 9.5 6.5 7.5 6.2 Hdc (m) 0.3 1.4 3.7 1.2 1.5 0.9 1.2 2.5 1.1 Ghi Bảng 16 Bảng điều tra chiều cao OTC STT Tên loài Hvn (m) STT Tên loài Hvn (m) Tràm nước 25 Săng đen 9.5 Trâm 26 Tràm nước 12 Bời lời 27 Bời lời 6.5 Bời lời 28 Máu chó 11 sp 6.5 29 Săng đen 12.5 Bời lời 30 Tràm nước Tràm nước 8.5 31 Tràm nước Săng đen 10.5 32 Bời lời Trâm 10 33 Săng mã 10 Săng đen 34 Bời lời 11 Trâm 35 Máu chó 12 12 Săng đen 36 Săng mã 12.5 13 sp 6.5 37 Tràm nước 14 sp 38 Bời lời 15 Tràm nước 39 Tràm nước 16 Máu chó 7.5 40 Bời lời 6.5 17 Săng đen 12 41 Trâm 18 Hộ Phát 42 Tràm nước 6.5 19 Tràm nước 43 Máu chó 20 Bời lời 44 Bời lời 21 Săng đen 11 45 Máu chó 11 22 Tràm nước 46 Bời lời 23 Săng đen 47 Keo tràm 6.5 24 Hộ Phát 48 Bảng 17 Bảng điều tra chiều cao OTC STT Tên loài Hvn (m) STT Tên loài Hvn (m) Sổ 6.5 25 Săng đen 12 Tràm nước 26 Tràm nước 6.5 Trâm 6.5 27 Máu chó 11 Máu chó 28 Máu chó 12 Bời lời 6.5 29 Máu chó 6 Tràm nước 30 Tràm nước Tràm nước 8.5 31 Tràm nước Bời lời 32 Hộ Phát 6.5 Săng đen 10 33 Săng mã 10 Trâm 34 Máu chó 14 11 Tràm nước 35 Săng đen 6.5 12 Trâm 36 sp 13 sp 6.5 37 Tràm nước 14 sp 6.5 38 Hộ Phát 15 Tràm nước 39 Bời lời 6.5 16 Máu chó 7.5 40 Bời lời 6.5 17 Tràm nước 41 Trâm 18 Săng mã 12 42 Tràm nước 19 Tràm nước 43 20 Trâm 44 21 Săng đen 45 22 Tràm nước 46 23 Bời lời 47 24 Bời lời 48 Bảng 18 Bảng điều tra chiều cao OTC 12 STT Tên loài Hvn (m) STT Tên loài Hvn (m) Tràm nước 5.5 25 Máu chó 8.5 Tràm nước 26 Tràm nước Sổ 5.5 27 Trâm Bời lời 28 Bời lời 5.5 Trâm 6.5 29 Trâm 6.5 Tràm nước 5.5 30 Tràm nước Tràm nước 31 Săng mã 16 Bời lời 32 Tràm nước Sổ 5.5 33 Săng mã 12 10 Săng đen 34 Trâm 11 Tràm nước 35 Máu chó 8.5 12 Săng mã 36 sp 5.5 13 sp 37 Tràm nước 14 sp 10.5 38 Tràm nước 5.5 15 Tràm nước 39 Bời lời 16 Máu chó 40 Bời lời 17 Tràm nước 6.5 41 Tràm nước 18 Sổ 42 Tràm nước 19 Tràm nước 43 Máu chó 6.5 20 Bời lời 44 Săng đen 21 Săng đen 22 Tràm nước 23 Săng mã 24 Săng mã Bảng 19 Bảng điều tra chiều cao OTC 13 STT Tên loài Hvn (m) STT Tên loài Hvn (m) Sổ 25 Săng mã 7.5 Trâm 26 Tràm nước Tràm nước 5.5 27 Sổ Máu chó 11.5 28 Bời lời sp 29 Săng đen Máu chó 30 Trâm 6.5 Tràm nước 31 Săng đen 13.5 Máu chó 32 Tràm nước 5.5 Tràm nước 33 Tràm nước 10 Bời lời 34 sp 11 Trâm 35 sp 12 Săng đen 36 sp 6.5 13 Tràm nước 6.5 37 Trâm 5.5 14 sp 38 Máu chó 10 15 Tràm nước 39 16 Sổ 40 17 Sổ 5.5 41 18 Tràm nước 5.4 42 19 Bời lời 43 20 Trâm 44 21 Máu chó 12 45 22 Máu chó 46 23 Săng đen 47 24 Săng đen 48 Bảng 20 Bảng điều tra chiều cao OTC 14 STT Tên loài Hvn (m) STT Tên loài Hvn (m) Tràm nước 5.5 25 Săng mã Bời lời 26 Bời lời 5.5 Săng mã 27 Bời lời Máu chó 12.5 28 Sổ 6.5 Sổ 5.5 29 Hộ Phát 6 Tràm nước 30 Máu chó Tràm nước 31 Máu chó Bời lời 5.5 32 Trâm Trâm 33 Săng mã 10 sp 34 Máu chó 11 Tràm nước 35 Bời lời 12 Bời lời 36 sp 13 Săng mã 37 Hộ Phát 6.5 14 Máu chó 38 Tràm nước 15 Máu chó 39 Máu chó 7.5 16 Sổ 6.5 40 17 Bời lời 41 18 Tràm nước 6.5 42 19 Bời lời 7.5 43 20 Săng mã 44 21 Sổ 45 22 Săng đen 46 23 sp 47 24 sp 48 Săng đen 6.5 Bảng 21 Bảng điều tra chiều cao OTC 15 STT Tên loài Hvn (m) STT Tên loài Hvn (m) Bời lời 25 Săng mã 7.5 Máu chó 12 26 Bời lời Săng đen 27 Bời lời Săng đen 6.7 28 Săng mã Trâm 29 Tràm nước 6.5 Sổ 8.5 30 Săng mã 7 Tràm nước 31 Tràm nước 6.5 Trâm 5.5 32 Săng mã 7.2 Tràm nước 33 Trâm 10 sp 34 Bời lời 11 Săng đen 35 Sổ 12 sp 6.5 36 sp 7.6 13 Máu chó 37 Săng đen 14 Sổ 38 Tràm nước 5.5 15 Bời lời 39 Máu chó 9.5 16 Tràm nước 40 Săng mã 12 17 Bời lời 41 18 Máu chó 6.5 42 19 Tràm nước 43 20 Tràm nước 44 21 Săng đen 11.5 45 22 Săng mã 10.5 46 23 sp 47 24 Trâm 48 Máu chó 10.5 Bảng 22 Điều tra tái sinh trạng thái IIA, IIB IIA, IIB OTC Đối tượng
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐIỀU TRA TÌNH HÌNH PHÂN BỐ TỰ NHIÊNVÀ CHỌN CÂY MẸ LẤY HẠT GIỐNG CÂY TRAI NAM BỘ (Fagraea fragrans) TẠI PHÚ QUỐC, TỈNH KIÊN GIANG , ĐIỀU TRA TÌNH HÌNH PHÂN BỐ TỰ NHIÊNVÀ CHỌN CÂY MẸ LẤY HẠT GIỐNG CÂY TRAI NAM BỘ (Fagraea fragrans) TẠI PHÚ QUỐC, TỈNH KIÊN GIANG

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay