KHẢO SÁT ẢNH HƯỞNG CỦA NĂM MỨC PHÂN ĐẠM ĐẾN SINH TRƯỞNG PHÁT TRIỂN VÀ NĂNG SUẤT CỦA BẮP LAI CP888 VỤ XUÂN HÈ NĂM 2012 TẠI HUYỆN IAGRAI – TỈNH GIA LAI

82 2 0
  • Loading ...
1/82 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2019, 09:16

0 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NƠNG LÂM TP.HỒ CHÍ MINH KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP KHẢO SÁT ẢNH HƯỞNG CỦA NĂM MỨC PHÂN ĐẠM ĐẾN SINH TRƯỞNG - PHÁT TRIỂN VÀ NĂNG SUẤT CỦA BẮP LAI CP888 VỤ XUÂN HÈ NĂM 2012 TẠI HUYỆN IAGRAI – TỈNH GIA LAI Sinh viên thực : PHAN TRUNG HUY Ngành : NƠNG HỌC Niên khóa : 2008 - 2012 Tháng 08/2012 i KHẢO SÁT ẢNH HƯỞNG CỦA NĂM MỨC PHÂN ĐẠM ĐẾN SINH TRƯỞNG - PHÁT TRIỂN VÀ NĂNG SUẤT CỦA BẮP LAI CP888 VỤ XUÂN HÈ NĂM 2012 TẠI HUYỆN IAGRAI – TỈNH GIA LAI Tác giả PHAN TRUNG HUY Khóa luận đệ trình để đáp ứng yêu cầu cấp kĩ sư nghành Nông học GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN: Ts Trần Thị Dạ Thảo Tp Pleiku, tháng 08/2012 ii LỜI CẢM ƠN Chân thành cảm ơn ! - Ban Giám Hiệu Đại học Nông Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh - Phân hiệu Đại học Nơng Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh Gia Lai - Ban chủ nhiệm khoa Nông học - Quý thầy trường Đại học Nơng Lâm tận tình dạy dỗ, giúp đỡ suốt thời gian học tập trường Xin trân trọng biết ơn sâu sắc đến! Cô giáo Trần Thị Dạ Thảo trực tiếp hướng dẫn, tận tình bảo giúp đỡ tơi suốt thời gian thực tập hồn thành khóa luận Thành kính khắc ghi cơng ơn cha mẹ ni dưỡng, dạy dỗ đến ngày hôm Thân gửi lời cảm ơn sâu sắc đến anh chị gia đình tất bạn bè ln động viên giúp đỡ tơi suốt q trình học tập hồn thành khóa luận tốt nghiệp Tp HCM, tháng 08 năm 2012 Sinh viên thực Phan Trung Huy iii TÓM TẮT Sinh viên thực hiện: Phan Trung Huy, khoa Nông Học Trường Đại Học Nông Lâm TP HCM, Tháng 08/2012 Đề tài “Khảo sát ảnh hưởng năm mức phân đạm đến sinh trưởng - phát triển suất bắp lai CP888 vụ Xuân Hè năm 2012 huyện Iagrai, tỉnh Gia Lai.” Giảng viên hướng dẫn: TS Trần Thị Dạ Thảo Thí nghiệm tiến hành từ 03/2012 đến 06/2012.tại xã Iaba, huyện Iagrai, tỉnh Gia Lai vụ Xuân Hè Mục đích đề tài xác định lượng phân đạm hợp lý để giống bắp lai CP 888 đạt suất cao đạt hiệu kinh tế Thí nghiệm bố trí theo kiểu khối đầy đủ ngẫu nhiên, lần lặp lại với nghiệm thức bón phân tương ứng với mức phân đạm khác (100 kg N/ha- đối chứng, 150 kg N/ha, 200 kg N/ha, 250 kg N/ha, 300kg N/ha), phân lân dùng với phân Super lân (80 kg P2O5/ha), phân Kali dùng với phân kali clorua (80 kg K2O/ha), tương ứng với mật độ 57142 cây/ha Các tiêu theo dõi thực theo phương pháp Viện Nghiên Cứu Ngơ Quốc Gia Kết thí nghiệm cho thấy: Bón 200 kg N/ha giúp bắp sinh trưởng phát triển tốt, đạt suất cao (7,87 tấn/ha) có hiệu kinh tế với lãi ròng 34.626.000 (đồng), tỉ suất lợi nhuận 1,69 iv MỤC LỤC TRANG TỰA i LỜI CẢM ƠN ii TÓM TẮT iii MỤC LỤC iv DANH SÁCH CÁC TỪ VIẾT TẮT vii DANH SÁCH CÁC BẢNG viii Chương GIỚI THIỆU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục đích, yêu cầu 1.2.1 Mục đích 1.2.2 Yêu cầu 1.3 Giới hạn đề tài Chương TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Đặc điểm bắp 2.2 Đặc điểm thực vật bắp 2.3 Tình hình sản xuất bắp giới 2.4 Tình hình sản xuất bắp Việt Nam 2.4.1 Sản xuất bắp Việt Nam 2.5 Tình hình sản xuất bắp Gia Lai 2.6 Tầm quan trọng bắp kinh tế 11 2.6.1 Bắp làm lương thực cho người 11 2.6.2 Bắp làm nguồn thức ăn cho gia súc 11 2.6.3 Bắp cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp 11 2.6.4 Bắp làm thực phẩm thuốc chữa bệnh 12 2.6.5 Bắp nguồn nguyên liệu cho nghiên cứu khoa học 12 2.7 Nghiên cứu phân bón bắp giới Việt Nam 12 2.7.1 Nghiên cứu phân bón bắp giới 12 2.7.2 Nghiên cứu phân bón bắp Việt Nam 13 2.8 Tiềm bắp lai 13 v 2.9 Nhu cầu sinh thái bắp 14 2.9.1 Đất đai chất dinh dưỡng 14 2.9.2 Nhu cầu chất dinh dưỡng 14 2.9.3 Vai trò phân đạm 14 2.9.4 Đặc điểm dinh dưỡng đạm bắp 15 2.9.5 Đặc điểm phân đạm ure 15 Chương VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP THÍ NGHIỆM 17 3.1 Thời gian địa điểm tiến hành thí nghiệm 17 3.2 Điều kiện khí hậu, thời tiết đặc điểm đất đai thí nghiệm 17 3.2.1 Tình hình khí hậu, thời tiết thời gian thí nghiệm 17 3.2.2 Đặc điểm đất đai khu thí nghiệm 17 3.3 Vật liệu 18 3.3.1 Giống 18 3.3.2 Phân bón 18 3.3.3 Các dụng cụ, trang thiết bị 18 3.4 Phương pháp thí nghiệm 18 3.4.1 Phương pháp bố trí thí nghiệm 18 3.5 Các tiêu phương pháp theo dõi 20 3.5.1 Thời gian sinh trưởng 20 3.5.2 Chiều cao tốc độ tăng trưởng chiều cao 20 3.5.3 Số lá/cây tốc độ 20 3.5.4 Diện tích số diện tích 21 3.5.5 Các yếu tố liên quan tới khả chống đổ ngã 22 3.5.6 Khối lượng chất khô khả tích lũy chất khơ (g/cây/ngày) 22 3.5.7 Các yếu tố cấu thành suất suất 22 3.5.8 Hiệu kinh tế 23 3.5.9 Quy trình kỹ thuật canh tác 23 3.6 Phương pháp xử lý số liệu 24 Chương KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 25 4.1 Các giai đoạn sinh trưởng 25 4.2 Động thái tốc độ tăng trưởng chiều cao 28 vi 4.2.1 Động thái tăng trưởng chiều cao 28 4.2.2 Tốc độ tăng trưởng chiều cao (cm/cây/ngày) 29 4.3 Động thái tốc độ 31 4.3.1 Động thái 31 4.3.2 Tốc độ 32 4.4 Diện tích số diện tích 34 4.5 Chỉ số diện tích 35 4.6 Các yếu tố liên quan đến khả chống đổ ngã 36 4.7 Đặc điểm hình thái trái 38 4.8 Khối lượng chất khơ tốc độ tích luỹ chất khơ 39 4.8.1 Khối lượng chất khô 39 4.8.2 Tốc độ tích lũy chất khơ 39 4.9 Các yếu tố cấu thành suất suất 40 4.10 Hiệu kinh tế nghiệm thức 42 Chương KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 44 5.1 Kết luận 44 5.2 Đề nghị 44 TÀI LIỆU THAM KHẢO 45 PHỤ LỤC 467 vii DANH SÁCH CÁC TỪ VIẾT TẮT BVTV Bảo vệ thực vật CV Coefficient of Variation (hệ số biến động) ĐC Đối chứng ĐK Đường kính GĐST Giai đoạn sinh trưởng LLL Lần lặp lại LAI Chỉ số diện tích IPRI Internationnal Plant Resource Institute FAO Food and Agriculture Organization MPĐ Mức phân đạm NT Nghiệm thức NSG Ngày sau gieo NSLT Năng suất lý thuyết NSTT Năng suất thực tế RCBD Randomized complete block design TB Trung bình TL Trọng lượng P1000 hạt Trọng lượng 1000 hạt N Đạm P Lân (P2O5) K Kali (K2O) TĐTLCK Tốc độ tích lũy chất khơ viii DANH SÁCH CÁC BẢNG Bảng 2.1 Tình hình sản xuất bắp nước giới năm 2010 Bảng 2.2 Tình hình sản xuất bắp Việt Nam giai đoạn 2005 – 2010 Bảng 2.3 Các vùng trồng bắp nước Bảng 2.4 Tình hình sản xuất ngơ tỉnh Tây Nguyên năm 2009 – 2010 10 Bảng 2.5 Tình hình sản xuất ngơ Gia Lai giai đoạn 1995 - 2010 10 Bảng 2.6 Thành phần số chất bắp, gạo, khoai lang (% chất khô ) 11 Bảng 2.7 Hàm lượng chất dinh dưỡng bắp lấy từ đất (kg/ha) 14 Bảng 3.1 Điều kiện khí hậu thời tiết thời gian thực đề tài 17 Bảng 3.2 Đặc điểm lý hóa khu đất thí nghiệm 17 Bảng 4.1 Ảnh hưởng phân đạm đến thời gian sinh trưởng phát dục bắp lai CP888 vụ Xuân Hè năm 2012 huyện Iagrai tỉnh Gia Lai 25 Bảng 4.2 Ảnh hưởng phân đạm đến động thái tăng trưởng chiều cao (cm) bắp lai CP888 vụ Xuân Hè năm 2012 huyện Iagrai tỉnh Gia lai 28 Bảng 4.3 Ảnh hưởng phân đạm đến tốc độ tăng trưởng chiều cao (cm/cây/ngày) bắp lai CP888 vụ Xuân hè năm 2012 huyện Iagrai tỉnh Gia Lai 30 Bảng 4.4 Ảnh hưởng phân đạm đến số (lá/cây) giai đoạn sinh trưởng bắp lai CP888 vụ Xuân Hè huyện Iagrai tỉnh Gia Lai 31 Bảng 4.5 Ảnh hưởng phân đạm đến tốc độ (cm/cây/ngày) bắp lai CP 888 vụ Xuân Hè huyện Iagrai tỉnh Gia Lai 33 Bảng 4.6 Ảnh hưởng phân đạm đến diện tích giai đoạn sinh trưởng (dm2/cây) bắp lai CP888 vụ Xuân Hè huyện Iagrai tỉnh Gia Lai 34 Bảng 4.7Ảnh hưởng phân đạm đến số diện tích (m2 lá/m2 đất) bắp lai CP888 vụ Xuân Hè huyện Iagrai tỉnh Gia Lai 36 Bảng 4.8 Ảnh hưởng phân đạm đến tiêu liên quan đến khả chống đổ ngã bắp lai CP888 vụ Xuân Hè huyện Iagrai tỉnh Gia Lai 37 Bảng 4.9 Ảnh hưởng phân đạm đến đặc điểm hình thái trái bắp lai CP 888 vụ Xuân Hè huyện Iagrai tỉnh Gia Lai 38 Bảng 4.10 Ảnh hưởng phân đạm đến khối lượng chất khơ tốc độ tích luỹ chất khơ (g/cây/ngày) bắp lai CP888 vụ Xuân Hè huyện Iagrai tỉnh Gia Lai 39 ix Bảng4.11 Các yếu tố cấu thành suất suất bắp lai CP 888 mức phân đạm vụ Xuân Hè huyện Iagrai tỉnh Gia Lai 40 Bảng 4.12 Chi phí cho bắp CP888 vụ Xuân Hè huyện Iagrai tỉnh Gia Lai (1.000 đồng/ha/vụ) (a) 42 Bảng 4.13 Chi phí phân đạm cho bắp CP888 vụ Xuân Hè huyện Iagrai tỉnh Gia Lai (1.000 đồng/ha/vụ) (b) 42 Bảng 4.14 Hiệu kinh tế nghiệm thức (ngàn đồng/ha) 43 57          t                            4     17.01172380      4.25293095      15.02    0.0001                                        Duncan's Multiple Range Test for y      NOTE: This test controls the Type I comparisonwise error rate, not the experimentwise error rate.                                        Alpha                        0.01                                    Error Degrees of Freedom       12                                    Error Mean Square        0.283145                           Number of Means          2          3          4          5                       Critical Range       1.149      1.198      1.230      1.252                            Means with the same letter are not significantly different.                               Duncan Grouping          Mean      N    t                                           A       12.4653      4    NT5                                                                             B    A       12.0510      4    NT4                                                                            B    A       11.7630      4    NT3                                                                        B    C       10.9440      4    NT2                                                                                  C        9.8650      4    NT1 Diện tích 50 nsg                                            The ANOVA Procedure                                                     Sum of           Source                      DF         Squares     Mean Square    F Value    Pr > F             Model                        7     623.5426421      89.0775203      53.84     F             k                            3      88.1002293      29.3667431      17.75    0.0001           t                            4     535.4424128     133.8606032      80.91     F             Model                        7     473.1005355      67.5857908      19.52     F             k                            3      51.0889768      17.0296589       4.92    0.0187           t                            4     422.0115587     105.5028897      30.48     F             Model                        7      0.22700000      0.03242857       6.18    0.0031             Error                       12      0.06300000      0.00525000             Corrected Total             19      0.29000000                                R‐Square     Coeff Var      Root MSE        y Mean                              0.782759      13.17398      0.072457      0.550000               Source                      DF        Anova SS     Mean Square    F Value    Pr > F             k                            3      0.04200000      0.01400000       2.67    0.0951           t                            4      0.18500000      0.04625000       8.81    0.0015                                                                                     Duncan's Multiple Range Test for y      NOTE: This test controls the Type I comparisonwise error rate, not the experimentwise error rate.                                        Alpha                        0.01                                    Error Degrees of Freedom       12  64                                   Error Mean Square         0.00525                           Number of Means          2          3          4          5                       Critical Range       .1565      .1632      .1675      .1705                            Means with the same letter are not significantly different.                               Duncan Grouping          Mean      N    t                                           A       0.67500      4    NT5                                                                             B    A       0.65000      4    NT4                                                                        B    C       0.50000      4    NT1                                                                          B    C       0.50000      4    NT2                                                                                  C       0.42500      4    NT3 Đường kính trái                                          The ANOVA Procedure                                                                             Sum of           Source                      DF         Squares     Mean Square    F Value    Pr > F             Model                        7      0.57133500      0.08161929       9.80    0.0004             Error                       12      0.09996000      0.00833000             Corrected Total             19      0.67129500                                R‐Square     Coeff Var      Root MSE        y Mean                              0.851094      2.147249      0.091269      4.250500               Source                      DF        Anova SS     Mean Square    F Value    Pr > F             k                            3      0.02281500      0.00760500       0.91    0.4637           t                            4      0.54852000      0.13713000      16.46     F             Model                        7      0.25850615      0.03692945       9.22    0.0005             Error                       12      0.04806840      0.00400570             Corrected Total             19      0.30657455                                R‐Square     Coeff Var      Root MSE        y Mean                              0.843208      3.044061      0.063291      2.079150               Source                      DF        Anova SS     Mean Square    F Value    Pr > F             k                            3      0.03250335      0.01083445       2.70    0.0922           t                            4      0.22600280      0.05650070      14.11    0.0002        NOTE: This test controls the Type I comparisonwise error rate, not the experimentwise error rate.                                        Alpha                        0.01                                    Error Degrees of Freedom       12                                    Error Mean Square        0.004006                           Number of Means          2          3          4          5                       Critical Range       .1367      .1425      .1463      .1489                            Means with the same letter are not significantly different.                               Duncan Grouping          Mean      N    t                                           A       2.20750      4    NT3                                                                             B    A       2.16000      4    NT4                                                                        B    A       2.09250      4    NT5                                                                        B    C       2.03325      4    NT2                                           66                                        C       1.90250      4    NT1 Chiều dài sinh học                                          The ANOVA Procedure                                                                                              Sum of           Source                      DF         Squares     Mean Square    F Value    Pr > F             Model                        7     49.37197500      7.05313929       8.38    0.0008             Error                       12     10.10300000      0.84191667             Corrected Total             19     59.47497500                                R‐Square     Coeff Var      Root MSE        y Mean                              0.830130      5.261994      0.917560      17.43750               Source                      DF        Anova SS     Mean Square    F Value    Pr > F             k                            3      0.69497500      0.23165833       0.28    0.8422           t                            4     48.67700000     12.16925000      14.45    0.0002                                                  NOTE: This test controls the Type I comparisonwise error rate, not the experimentwise error rate.                                        Alpha                        0.01                                    Error Degrees of Freedom       12                                    Error Mean Square        0.841917                           Number of Means          2          3          4          5                       Critical Range       1.982      2.066      2.121      2.159                            Means with the same letter are not significantly different.                               Duncan Grouping          Mean      N    t                                           A       19.8800      4    NT3                                                                             B    A       18.3625      4    NT4                                                                        B    C       16.8850      4    NT2                                                                        B    C       16.7650      4    NT5                                                                                  C       15.2950      4    NT1 Chiều dài kết hạt                                          The ANOVA Procedure                                                     Sum of           Source                      DF         Squares     Mean Square    F Value    Pr > F             Model                        7     67.35137000      9.62162429       9.60    0.0004  67            Error                       12     12.02583000      1.00215250             Corrected Total             19     79.37720000                                R‐Square     Coeff Var      Root MSE        y Mean                              0.848498      6.971279      1.001076      14.36000               Source                      DF        Anova SS     Mean Square    F Value    Pr > F             k                            3      2.25572000      0.75190667       0.75    0.5429           t                            4     65.09565000     16.27391250      16.24     F             Model                        7     1037.950000      148.278571      25.94     F             k                            3       24.150000        8.050000       1.41    0.2884           t                            4     1013.800000      253.450000      44.34     F             Model                        7     28.19033000      4.02719000       5.79    0.0041             Error                       12      8.34549000      0.69545750             Corrected Total             19     36.53582000                                R‐Square     Coeff Var      Root MSE        y Mean                              0.771581      13.64209      0.833941      6.113000               Source                      DF        Anova SS     Mean Square    F Value    Pr > F             k                            3      2.07786000      0.69262000       1.00    0.4279           t                            4     26.11247000      6.52811750       9.39    0.0011      NOTE: This test controls the Type I comparisonwise error rate, not the experimentwise error rate.                                        Alpha                        0.01                                    Error Degrees of Freedom       12                                    Error Mean Square        0.695457                           Number of Means          2          3          4          5                       Critical Range       1.801      1.878      1.927      1.962                           Means with the same letter are not significantly different.                                 Duncan Grouping          Mean      N    t                                        A             7.8700      4    NT3                                                                         B    A             6.7275      4    NT4                                                                    B    A    C        6.1250      4    NT2                                                                  B         C        5.2550      4    NT5                                                                                      C        4.5875      4    NT1 ... thành khóa luận tốt nghiệp Tp HCM, tháng 08 năm 2012 Sinh viên thực Phan Trung Huy iii TÓM TẮT Sinh viên thực hiện: Phan Trung Huy, khoa Nông Học Trường Đại Học Nông Lâm TP HCM, Tháng 08/2012 Đề... TRƯỞNG - PHÁT TRIỂN VÀ NĂNG SUẤT CỦA BẮP LAI CP888 VỤ XUÂN HÈ NĂM 2012 TẠI HUY N IAGRAI – TỈNH GIA LAI Tác giả PHAN TRUNG HUY Khóa luận đệ trình để đáp ứng u cầu cấp kĩ sư nghành Nông học GIÁO VIÊN... định Cần có chiến lược phát triển bắp lai, xây dựng vùng chuyên canh kèm với chế độ khuyến khích phát triển như: Hỗ trợ giống, phân bón, khuyến nơng, thủy lợi, thu mua, chế biến, mở rộng diện tích
- Xem thêm -

Xem thêm: KHẢO SÁT ẢNH HƯỞNG CỦA NĂM MỨC PHÂN ĐẠM ĐẾN SINH TRƯỞNG PHÁT TRIỂN VÀ NĂNG SUẤT CỦA BẮP LAI CP888 VỤ XUÂN HÈ NĂM 2012 TẠI HUYỆN IAGRAI – TỈNH GIA LAI , KHẢO SÁT ẢNH HƯỞNG CỦA NĂM MỨC PHÂN ĐẠM ĐẾN SINH TRƯỞNG PHÁT TRIỂN VÀ NĂNG SUẤT CỦA BẮP LAI CP888 VỤ XUÂN HÈ NĂM 2012 TẠI HUYỆN IAGRAI – TỈNH GIA LAI

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay