THIẾT KẾ GHẾ SOFA ĐA NĂNG ỨNG DỤNG TRONG CÁC KHU CHUNG CƢ TẠI CÔNG TY TNHH THÀNH THẮNG

127 2 0
  • Loading ...
1/127 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2019, 09:16

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH **************** TRẦN THỊ MỸ LỆ THIẾT KẾ GHẾ SOFA ĐA NĂNG ỨNG DỤNG TRONG CÁC KHU CHUNG TẠI CÔNG TY TNHH THÀNH THẮNG LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH CHẾ BIẾN LÂM SẢN Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 07 /2013 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NƠNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH **************** TRẦN THỊ MỸ LỆ THIẾT KẾ GHẾ SOFA ĐA NĂNG ỨNG DỤNG TRONG CÁC KHU CHUNG TẠI CÔNG TY TNHH THÀNH THẮNG Ngành: Chế Biến Lâm Sản LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Ngƣời hƣớng dẫn: TS HỒNG THỊ THANH HƢƠNG Thành Phố Hồ Chí Minh Tháng / 2013 i ` LỜI CẢM ƠN Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành sâu sắc đến:  Cha mẹ người thân gia đình nuôi dạy đến ngày hôm nguồn động viên lớn lao giúp tơi vượt qua khó khăn  Ban giám hiệu, toàn thể quý thầy trường Đại Học Nơng Lâm Thành phố Hồ Chí Minh  Quý thầy cô khoa Lâm Nghiệp, đặc biệt quý thầy cô môn Chế Biến Lâm Sản tận tình giảng dạy, truyền đạt kiến thức bổ ích giúp tơi hồn thiện đề tài  TS Hoàng Thị Thanh Hương – người trực tiếp hướng dẫn, giúp đỡ tận tình cho tơi suốt thời gian học tập thực đề tài  Ban lãnh đạo tập thể anh chị em cơng nhân cơng ty TNHH Thành Thắng nhiệt tình giúp đỡ tạo điều kiện thuận lợi cho thực đề tài  Tập thể lớp chế biến lâm sản 35 bạn bè gần xa động viên giúp đỡ tơi suốt q trình học tập trường Xin chân thành cảm ơn TP Hồ Chí Minh, tháng 7, năm 2013 Trần Thị Mỹ Lệ i NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƢỚNG DẪN ii ` NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN iii ` TÓM TẮT Đề tài “Thiết kế ghế sofa đa ứng dụng khu chung cƣ” đƣợc thực công ty TNHH Thành Thắng từ ngày 1/03/2013 đến ngày 20/5/2013 Sản phẩm “Ghế Sofa đa năng” có kích thƣớc tổng thể có chức ghế 1000x1118x2148(mm) Kích thƣớc tổng thể có chức giƣờng 1000x1880x2148(mm), mang phong cách đại nhƣng không phần sang trọng, chức ghế sofa để ngồi giƣờng, thêm vào phần tủ trang trí để ngƣời sử dụng dùng để lƣu giữ tạp chí, báo, gối, chăn tiện nghi Sản phẩm thuộc loại tháo rời khơng hồn tồn, tháo rời để đóng gói, di chuyển khơng dùng đến Bằng phƣơng pháp khảo sát thực tế sử dụng phần mềm Autocad 2D, 3D 3DS MAX để thể nội dung thiết kế, sử dụng phần mềm excel số cơng thức tính tốn để tính tốn tiêu kỹ thuật, nguyên vật liệu, giá thành sản phẩm Nguyên liệu để sản xuất sản phẩm “Ghế Sofa đa năng” gỗ sồi trắng ván MDF Tỷ lệ lợi dụng nguyên liệu P = 70.1 (%) Công nghệ gia công sản phẩm đơn giản phù hợp với tình hình máy móc trình độ tay nghề công nhân công ty Sản phẩm sử dụng chủ yếu liên kết âm dƣơng, mộng ovan, ốc cấy liên kết vis Sau kiểm tra bền tính tốn tiêu cơng nghệ giá thành cho sản phẩm thu đƣợc kết sản phẩm đảm bảo độ bền cao, an toàn cho ngƣời sử dụng, giá xuất xƣởng sản phẩm “Ghế sofa đa năng” 5.803.526,5 (VNĐ) iv ` SUMMARY The Project:"Design Multipurpose products Sofa applications in the apartment complex" was made in Limited liability companies Thanh Thang from 01/03/2013 to 5/20/2013 The products "Multipurpose products Sofa" have overall size when the chair is functional 1000x1118x2148 (mm) The overall size bed when the function is 1000x1880x2148 (mm) modern style but equally luxurious, functional addition is a sofa to sit it is a bed, in addition to the decorative cabinets to the user can be used to store books, magazines, newspapers, pillows, blankets are equipped Products are removable partial, detachable to pack or when not in use By field survey methods and use AutoCAD 2D, 3D and 3DS MAX software to design the content, software and some excel calculation formula to calculate the specifications, materials, product price The main material for producing "Multipurpose products Sofa" is white oak and MDF Material advantage ratio is P = 70.1 (%) Technology in the product line with simple machines and the situation of skilled workers in the company Products must be used: dovetail, finger joints, insert, bolt and connected by screws After the durability test and calculate the target technology and the cost of the product obtained as a result ensure product durability and safety for users, ex-factory price of the product is " Multipurpose products Sofa " is 5.803.526,5 (VND) v ` MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN ii NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƢỚNG DẪN ii NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN iii TÓM TẮT iv MỤC LỤC vi DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT x DANH SÁCH CÁC HÌNH xii Chƣơng 1: MỞ ĐẦU 1.1 Tính cấp thiết đề tài 1.2 Ý nghĩa khoa học thực tiễn 1.3 Những yêu cầu thiết kế sản phẩm mộc 1.3.1 Yêu cầu thẩm mỹ 1.3.2 Yêu cầu sử dụng 1.3.3 Yêu cầu kinh tế: 1.3.4 Yêu cầu môi trƣờng: Chƣơng 2: TỔNG QUAN 2.1 Tổng quan công ty trách nhiệm hữu hạn Thành Thắng 2.2 Cơ cấu máy tổ chức công ty 2.3 Tình hình nhân 2.4 Tình hình nguyên liệu 2.5 Tình hình máy móc thiết bị 2.6 Một số sản phẩm công ty sản xuất vi ` Chƣơng 3: MỤC TIÊU, NỘI DUNG - PHƢƠNG PHÁP THIẾT KẾ 10 3.1 Mục tiêu, mục đích thiết kế 10 3.1.1 Mục tiêu thiết kế 10 3.1.2 Mục đích thiết kế 10 3.2 Nội dung thiết kế 10 3.3 Phƣơng pháp thiết kế 11 3.5 Tiến trình thiết kế sản phẩm 12 3.5.1 Giai đoạn quan sát tham khảo sản phẩm loại 13 3.5.2 Giai đoạn lựa chọn ngun liệu đƣa mơ hình thiết kế 16 3.5.2.1 Lựa chọn nguyên liệu 16 Chƣơng 4: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 20 4.1 Mơ hình sản phẩm thiết kế 20 4.2 Phân tích kết cấu sản phẩm lựa chọn mơ hình liên kết 24 4.2.1 Phân tích kết cấu sản phẩm 24 4.2.2 Phân tích giải pháp liên kết 24 4.3 Lựa chọn kích thƣớc kiểm tra bền 28 4.3.1 Lựa chọn kích thƣớc 28 4.3.2 Kiểm tra bền cho chi tiết, phận 28 4.3.2.1 Kiểm tra khả chịu uốn chi tiết 29 4.3.2.1 Kiểm tra bền cho ghế 31 4.3.2.2 Kiểm tra bền cho giƣờng 33 4.4 Tính tốn tiêu kỹ thuật 34 4.4.1 Cấp xác gia công 34 4.4.2 Độ xác gia cơng 34 vii ` 4.4.4 Dung sai lắp ghép 35 4.4.5 Lƣợng dƣ gia công 36 4.5 Yêu cầu lắp ráp trang sức bề mặt 37 4.5.1 Yêu cầu độ nhẵn bề mặt 37 4.5.2 Yêu cầu lắp ráp 37 4.5.3 Yêu cầu trang sức bề mặt 37 4.6.1 Tính tốn ngun liệu 38 4.6.1.1 Thể tích gỗ tiêu hao để sản xuất sản phẩm 38 4.6.1.2 Hiệu suất pha cắt 40 4.6.1.3 Thể tích nguyên liệu cần thiết để sản xuất sản phẩm 40 4.6.1.4 Tỷ lệ lợi dụng gỗ 41 4.6.1.5 Các dạng phế liệu phát sinh q trình gia cơng 41 4.6.2.1 Tính tốn bề mặt cần trang sức 43 4.6.2.2 Tính tốn vật liệu phụ cần dùng 43 4.6.3 Thiết kế lƣu trình cơng nghệ 45 4.6.3.1 Lƣu trình cơng nghệ 45 4.6.3.2 Biểu đồ gia công sản phẩm 46 4.6.3.3 Bản vẽ gia công chi tiết 46 4.7.1 Tính tốn chi phí mua nguyên liệu 47 4.7.2 Phế liệu thu hồi 47 4.7.3 Chi phí mua vật liệu phụ 47 4.7.3.1 Chi phí mua sơn 47 4.7.3.2 Chi phí mua giấy nhám: 48 4.7.3.3 Chi phí mua băng nhám: 48 viii ` Tên sản phẩm: Ghế Sofa Đa Năng Tên chi tiết: Tay vịn Nguyên liệu: Gỗ sồi Số lƣợng: Kích thƣớc sơ chế: (93x110x855)mm Kích thƣớc tinhchế: (86x100x838)mm Stt Chế độ làm việc Khâu công Dụng cụ gia công Vận tốc Vận tốc cắt(v/p) đẩy(m/p) Số lần Số Chi tiết Công gia công máy nhân nghệ Thiết bị gia công Cắt ngắn Máy cƣa đĩa Lƣỡi cƣa đĩa 2800 2 2 Cắt tinh Cƣa đĩa Lƣỡi cƣa đĩa 2800 2 Khoan Máy khoan đứng Mũi khoan 3000 10 Bo cạnh Máy phay Dao phay 3800 10 2 Chà nhám Máy nhám thùng Băng nhám 4800 2 Lọng Cƣa lọng Lƣỡi cƣa lọng 4500 ` Tên sản phẩm: Ghế Sofa Đa Năng Tên chi tiết: Kiềng hông Nguyên liệu: Gỗ sồi Số lƣợng: Kích thƣớc sơ chế: (55x110x718)mm Kích thƣớc tinhchế: (50x100x701)mm Stt Chế độ làm việc Khâu công Dụng cụ gia công Vận tốc Vận tốc cắt(v/p) đẩy(m/p) Số lần Số Chi tiết Công gia công máy nhân nghệ Thiết bị gia công Cắt ngắn Máy cƣa đĩa Lƣỡi cƣa đĩa 2800 2 2 Cắt tinh Cƣa đĩa Lƣỡi cƣa đĩa 2800 2 Bào Máy bào mặt Dao bào 4800 4 Bo cạnh Máy tupi Dao tupi 3000 10 Khoan Máy khoan đứng Mũi khoan 3000 10 Nhám tay Giấy nhám ` Tên sản phẩm: Ghế Sofa Đa Năng Tên chi tiết: Tấm hông nhỏ Nguyên liệu: Gỗ sồi Số lƣợng: Kích thƣớc sơ chế: (55x312x718)mm Kích thƣớc tinhchế: (50x300x701)mm Stt Chế độ làm việc Khâu công Dụng cụ gia công Vận tốc Vận tốc cắt(v/p) đẩy(m/p) Số lần Số Chi tiết Công gia công máy nhân nghệ Thiết bị gia công Cắt ngắn Máy cƣa đĩa Lƣỡi cƣa đĩa 2800 2 2 Cắt tinh Cƣa đĩa Lƣỡi cƣa đĩa 2800 2 Bào Máy bào mặt Dao bào 4800 4 Bo cạnh Máy tupi Dao tupi 3000 10 Khoan Máy khoan đứng Mũi khoan 3000 10 Nhám tay Chà nhám Giấy nhám Máy nhám thùng Băng nhám 4800 ` Tên sản phẩm: Ghế Sofa Đa Năng Tên chi tiết: Tấm hông kéo Nguyên liệu: Gỗ sồi Số lƣợng: Kích thƣớc sơ chế: (25x187x8255)mm Kích thƣớc tinhchế: (25x175x808)mm Stt Chế độ làm việc Khâu công Dụng cụ gia công Vận tốc Vận tốc cắt(v/p) đẩy(m/p) Số lần Số Chi tiết Công gia công máy nhân nghệ Thiết bị gia công Cắt ngắn Máy cƣa đĩa Lƣỡi cƣa đĩa 2800 2 2 Cắt tinh Cƣa đĩa Lƣỡi cƣa đĩa 2800 2 Bo cạnh Máy tupi Dao tupi 3000 10 Khoan Máy khoan đứng Mũi khoan 3000 10 4 Nhám tay 2 Giấy nhám ` Tên sản phẩm: Ghế Sofa Đa Năng Tên chi tiết: Tấm kéo nan ngồi Nguyên liệu: Gỗ sồi Số lƣợng: Kích thƣớc sơ chế: (84x415x1968)mm Kích thƣớc tinhchế: (77x400x1950)mm Stt Chế độ làm việc Khâu công Dụng cụ gia công Vận tốc Vận tốc cắt(v/p) đẩy(m/p) Số lần Số Chi tiết Công gia công máy nhân nghệ Thiết bị gia công Cắt ngắn Máy cƣa đĩa Lƣỡi cƣa đĩa 2800 2 2 Cắt tinh Cƣa đĩa Lƣỡi cƣa đĩa 2800 2 Bo cạnh Máy tupi Dao tupi 3000 10 Khoan Máy khoan nằm Mũi khoan 3000 10 11 Móc rãnh Máy tupi Dao tupi 3000 10 Lọng Cƣa lọng Lƣỡi cƣa lọng 4500 1 Nhám tay 2 Giấy nhám ` Tên sản phẩm: Ghế Sofa Đa Năng Tên chi tiết: Đố dọc Nguyên liệu: Gỗ sồi Số lƣợng: Kích thƣớc sơ chế: (37x55x1966)mm Kích thƣớc tinhchế: (33x50x1948)mm Stt Chế độ làm việc Khâu công Dụng cụ gia công Vận tốc Vận tốc cắt(v/p) đẩy(m/p) Số lần Số Chi tiết Công gia công máy nhân nghệ Thiết bị gia công Cắt ngắn Máy cƣa đĩa Lƣỡi cƣa đĩa 2800 2 1 Cắt tinh Cƣa đĩa Lƣỡi cƣa đĩa 2800 2 1 Khoan Máy khoan nằm Mũi khoan 3000 10 1 Nhám tay 2 Giấy nhám ` Tên sản phẩm: Ghế Sofa Đa Năng Tên chi tiết: Đố dọc Nguyên liệu: Gỗ sồi Số lƣợng: Kích thƣớc sơ chế: (37x55x1966)mm Kích thƣớc tinhchế: (33x50x1948)mm Stt Chế độ làm việc Khâu công Dụng cụ gia công Vận tốc Vận tốc cắt(v/p) đẩy(m/p) Số lần Số Chi tiết Công gia công máy nhân nghệ Thiết bị gia công Cắt ngắn Máy cƣa đĩa Lƣỡi cƣa đĩa 2800 2 1 Cắt tinh Cƣa đĩa Lƣỡi cƣa đĩa 2800 2 1 Khoan Máy khoan nằm Mũi khoan 3000 10 1 Nhám tay 2 Giấy nhám ` Tên sản phẩm: Ghế Sofa Đa Năng Tên chi tiết: Tấm kéo nan ngồi Nguyên liệu: Gỗ sồi Số lƣợng: Kích thƣớc sơ chế: (29x40x1966)mm Kích thƣớc tinhchế: (25x35x1948)mm Stt Chế độ làm việc Khâu công Dụng cụ gia công Vận tốc Vận tốc cắt(v/p) đẩy(m/p) Số lần Số Chi tiết Công gia công máy nhân nghệ Thiết bị gia công Cắt ngắn Máy cƣa đĩa Lƣỡi cƣa đĩa 2800 2 1 Cắt tinh Cƣa đĩa Lƣỡi cƣa đĩa 2800 2 1 Khoan Máy khoan nằm Mũi khoan 3000 10 1 Nhám tay 2 Giấy nhám ` Tên sản phẩm: Ghế Sofa Đa Năng Tên chi tiết: Đố dọc Nguyên liệu: Gỗ sồi Số lƣợng: Kích thƣớc sơ chế: (37x55x1966)mm Kích thƣớc tinhchế: (33x50x1948)mm Stt Chế độ làm việc Khâu công Dụng cụ gia công Vận tốc Vận tốc cắt(v/p) đẩy(m/p) Số lần Số Chi tiết Công gia công máy nhân nghệ Thiết bị gia công Cắt ngắn Máy cƣa đĩa Lƣỡi cƣa đĩa 2800 2 1 Cắt tinh Cƣa đĩa Lƣỡi cƣa đĩa 2800 2 1 Khoan Máy khoan nằm Mũi khoan 3000 10 1 Nhám tay 2 Giấy nhám ` Tên sản phẩm: Ghế Sofa Đa Năng Tên chi tiết: Nan ngồi mộng dƣơng Nguyên liệu: Gỗ sồi Số lƣợng: Kích thƣớc sơ chế: (29x155x816)mm Kích thƣớc tinhchế: (25x145x800)mm Stt Chế độ làm việc Khâu công Dụng cụ gia công Vận tốc Vận tốc cắt(v/p) đẩy(m/p) Số lần Số Chi tiết Công gia công máy nhân nghệ Thiết bị gia công Cắt ngắn Máy cƣa đĩa Lƣỡi cƣa đĩa 2800 9 Cắt tinh Cƣa đĩa Lƣỡi cƣa đĩa 2800 9 Móc rãnh Máy tupi Dao tupi 3000 10 9 Nhám tay Giấy nhám ` Tên sản phẩm: Ghế Sofa Đa Năng Tên chi tiết: Nan ngồi mộng âm Nguyên liệu: Gỗ sồi Số lƣợng: 10 Kích thƣớc sơ chế: (29x110x850)mm Kích thƣớc tinhchế: (25x100x834)mm Stt Chế độ làm việc Khâu công Dụng cụ gia công Vận tốc Vận tốc cắt(v/p) đẩy(m/p) Số lần Số Chi tiết Công gia công máy nhân nghệ Thiết bị gia công Cắt ngắn Máy cƣa đĩa Lƣỡi cƣa đĩa 2800 10 10 Cắt tinh Cƣa đĩa Lƣỡi cƣa đĩa 2800 10 10 Móc rãnh Máy tupi Dao tupi 3000 10 10 10 Nhám tay Giấy nhám 10 ` Tên sản phẩm: Ghế Sofa Đa Năng Tên chi tiết: Patt góc Nguyên liệu: Gỗ sồi Số lƣợng: Kích thƣớc sơ chế: (24x67x102)mm Kích thƣớc tinhchế: (20x60x87)mm Stt Chế độ làm việc Khâu công Dụng cụ gia công Vận tốc Vận tốc cắt(v/p) đẩy(m/p) Số lần Số Chi tiết Công gia công máy nhân nghệ Thiết bị gia công Cắt ngắn Máy cƣa đĩa Lƣỡi cƣa đĩa 2800 4 Cắt tinh Cƣa đĩa Lƣỡi cƣa đĩa 2800 4 Khoan Máy khoan đứng Mũi khoan 3500 16 1 Nhám tay Giấy nhám ` Phụ lục 18: Định mức tỉ lệ (%) chi phí theo giá nguyên liệu Tỉ lệ (%) theo giá nguyên liệu STT Loại chi phí T 8,5 Lƣơng công nhân 20 18 13 10 Khấu hao thiết bị 10 Chi phí quản lý 10 10 Ngoài sản xuất 1,6 1,5 1,2 Bảo hiểm 0,85 0,75 0,65 0,5 Điện 10 ` Phụ lục 19: Bảng tổng hợp giá nguyên liệu: STT Nguyên liệu Thể tích Đơn giá Chi phí mua (m3) (VNĐ) ( VNĐ) Sồi 0,30621 9.500.000 2.908.995 MDF mm 0,002213 6.359.000 14.072 MDF 25 mm 0,009281 6.065.000 56.289 Tổng 2.979.356 ` Phụ lục 20: Chi phí mua vật liệu liên kết Đơn giá Số Chi phí (VNĐ) lƣợng vật liệu (VNĐ) x 20 48 14 672 Vis xoắn x 15 50 72 3.600 Vis xoắn x 35 67 268 Vis xoắn x 50 73 78 5.694 Vis xoắn x 40 68 272 Vis xoắn 14 x 49 392 50 x 750 350.000 400.000 ST Tên vật liệu Quy cách Vis xoắn T Ray trƣợt bi tầng Bulông x 50 220 16 3520 Bulông x 55 305 12 3660 10 Bulông 12 x 50 400 3200 11 Chốt gỗ 10 x 35 50 400 12 Chốt gỗ x 30 51 306 13 Chốt gỗ 15 x 35 53 12 636 14 Chốt gỗ x 30 52 416 15 Chốt tầng x 10 55 440 16 Ốc cấy x 51 180 16 2880 17 Ốc cấy x 56 200 12 2400 18 Bánh xe 55 x77 28.500 57.000 19 Bản lề 5F 1500 9000 5x10x30 10000 20000 20 Cục hit nam châm Tổng 514.756 ... móc thi t bị 2.6 Một số sản phẩm công ty sản xuất vi ` Chƣơng 3: MỤC TIÊU, NỘI DUNG - PHƢƠNG PHÁP THI T KẾ 10 3.1 Mục tiêu, mục đích thi t kế 10 3.1.1 Mục tiêu thi t... tiêu thi t kế 10 3.1.2 Mục đích thi t kế 10 3.2 Nội dung thi t kế 10 3.3 Phƣơng pháp thi t kế 11 3.5 Tiến trình thi t kế sản phẩm 12 3.5.1 Giai... ngủ gia đình Ngồi ra, giải pháp ghế sofa đa góp phần cải thi n tình trạng thi u nguyên liệu bƣớc đột phá thi t kế Hiện thị trƣờng hàng trang trí nội thất, sản phẩm ghế sofa đa dạng phong phú mẫu
- Xem thêm -

Xem thêm: THIẾT KẾ GHẾ SOFA ĐA NĂNG ỨNG DỤNG TRONG CÁC KHU CHUNG CƢ TẠI CÔNG TY TNHH THÀNH THẮNG , THIẾT KẾ GHẾ SOFA ĐA NĂNG ỨNG DỤNG TRONG CÁC KHU CHUNG CƢ TẠI CÔNG TY TNHH THÀNH THẮNG

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay