NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI VÀ SINH HỌC CỦA MẠT KHO Liposcelis entomophila Enderlein (Liposcelididae – Psocoptera) TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

102 6 0
  • Loading ...
1/102 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2019, 09:15

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA NƠNG HỌC KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI VÀ SINH HỌC CỦA MẠT KHO Liposcelis entomophila Enderlein (Liposcelididae – Psocoptera) TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Họ tên : NGUYỄN THỊ HỒNG HONDA Khóa : 2009 – 2013 Chuyên ngành : BẢO VỆ THỰC VẬT Tp Hồ Chí Minh, tháng 8/2013 i NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI VÀ SINH HỌC CỦA MẠT KHO Liposcelis entomophila Enderlein (Liposcelididae – Psocoptera) TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Tác giả NGUYỄN THỊ HỒNG HONDA Khóa luận đƣợc đệ trình để đáp ứng yêu cầu cấp kỹ sƣ ngành Bảo vệ thực vật GIÁO VIÊN HƯỜNG DẪN: TS TRẦN THỊ THIÊN AN KS PHẠM THỊ HỒNG NHUNG Tp Hồ Chí Minh, tháng 8/2013 ii LỜI CẢM ƠN Trong suốt quá trình học tập thực đề tài này, ngồi nổ lực thân, động viên, giúp đỡ nhiệt tình gia đình, thầy cô Cho phép xin bày tỏ lời cảm ơn chân thành đến: Đầu tiên, xin tỏ lòng biết ơn vô hạn đến ba mẹ, người thân gia đình ni dưỡng, dạy dỗ, động viên ln sát cánh bên để có thành ngày hơm Em xin gửi lòng biết ơn sâu sắc đến Cô Trần Thị Thiên An, người quan tâm, tận tình hướng dẫn, giúp đỡ, động viên em suốt quá trình nghiên cứu thực luận văn Tơi xin bày tỏ lòng cảm ơn chân thành đến Ban giám hiệu trường Đại học Nơng Lâm Tp Hồ Chí Minh, phòng Đào Tạo, ban Chủ nhiệm khoa Nơng Học tồn thể các thầy ngồi Khoa Nơng Học tạo điều kiện thuận lợi cho tơi suốt quá trình học tập nghiên cứu trường Xin gửi lời cảm ơn đến chị Phạm Thị Hồng Nhung, học viên lớp cao học Bảo Vệ Thực Vật 2011 tận tâm bảo, hướng dẫn, động viên giúp đỡ hoàn thành tốt đề tài Cảm ơn các bạn ngồi lớp DH09BV tơi chia sẻ năm tháng quý báu suốt năm học tập động viên giúp đỡ thời gian qua Do có hạn chế mặt thời gian trang thiết bị nên đề tài tránh khỏi thiếu sót, khuyết điểm Rất mong nhận ý kiến đóng góp q thầy các bạn để đề tài hoàn thiện Tp Hồ Chí Minh, Tháng 08 năm 2013 Sinh viên thực Nguyễn Thị Hồng HonDa iii TÓM TẮT Đề tài “Nghiên cứu đặc điểm hình thái, sinh học mạt kho Liposcelis entomophila Enderlein (Liposcelididae - Psocoptera) Thành phố Hồ Chí Minh” thực phòng thí nghiệm trùng thuộc Bộ mơn Bảo Vệ Thực Vật, Khoa Nông Học, Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh, từ tháng 03/2013 đến tháng 07/2013 Đề tài nhằm nghiên cứu số đặc điểm hình thái, sinh học mạt kho Liposcelis entomophila Đề tài thu số kết quả: Trứng mạt L entomophila có dạng hình bầu dục, màu trắng dài 0,46 mm rộng 0,22 mm Mạt non có dạng hình bầu dục, màu vàng Mạt non có tuổi mạt cái tuổi mạt đực, kích thước thể tăng theo số tuổi Mạt non tuổi có chiều dài 0,13 mm rộng 0,04 mm Mạt non tuổi có chiều dài 0,08 mm chiều rộng 0,03 mm Mạt non tuổi 3, tuổi có chiều dài 0,19mm, 0,26 mm chiều rộng 0,07mm, 0,08mm Mạt trưởng thành có màu nâu đen, kích thước mạt đực nhỏ kích thước mạt cái Thời gian trung bình hồn thành vòng đời mạt kho L entomophila cám viên, cám gạo, lúa mì, gạo Jasmine 85 gạo VD 20 17,2; 20,2; 23,3; 38,9; 47,8 ngày Số trứng trung bình mạt kho vòng đời nhiều thức ăn cám gạo với 98,6 trứng, cám viên 50,1 trứng, với lúa mì 39,6 trứng, với gạo VD 20 3,4 trứng với gạo Jasmine 85 2,8 trứng Hai loại thức ăn mà mạt kho ưa thích cám gạo cám viên Tỷ lệ chết mạt L entomophila cao với thức ăn nuôi gạo VD 20 tỷ lệ chết thấp với thức ăn nuôi cám viên gà Khả nhịn đói mạt cái có thời gian kéo dài với 9,9 ngày, mạt đực 3,9 ngày khả nhịn đói giai đoạn mạt non tuổi 3,4 ngày Mạt kho các giai đoạn khác khả nhịn đói khác iv MỤC LỤC Trang Trang tựa i TÓM TẮT iii MỤC LỤC iv DANH MỤC CÁC BẢNG vii DANH MỤC CÁC HÌNH viii Chƣơng GIỚI THIỆU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.3 Đối tượng nghiên cứu 1.4 Yêu cầu 1.5 Giới hạn đề tài Chƣơng TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Vị trí phân loại mạt Liposcelis spp 2.2 Một số kết nghiên cứu nhóm mạt kho 2.2.1 Phân bố thành phần lồi nhóm mạt kho 2.2.2 Những thiệt hại kinh tế mạt Liposcelis spp gây 2.2.2.1 Thiệt hại khối lượng chất lượng nông sản 2.2.2.2 Ảnh hưởng đến an toàn lao động sức khỏe người 2.3 Đặc điểm hình thái, sinh học số loài giống Liposcelis 2.3.1 Đặc điểm chung nhóm mạt Liposcelis spp 2.3.2 Đặc điểm hình thái, sinh học số lồi mạt Liposcelis phổ biến 2.3.2.1 Loài Liposcelis bostrychophila (Liposcelididae – Psocoptera) – Hình 2.1 v 2.3.2.2 Lồi Liposcelis entomophila (Liposcelididae – Psocoptera) - Hình 2.2 2.3.2.3 Loài Liposcelis decolor (Liposcelididae – Psocoptera) – Hình 2.3 10 2.3.2.4 Lồi Liposcelis paeta (Liposcelidae – Psocoptera) - Hình 2.4 11 2.4 Các biện pháp phòng trừ mạt kho Liposcelis spp 12 2.4.1 Vệ sinh kho 12 2.4.2 Biện pháp vật lí 13 2.4.3 Biện pháp hóa học 14 2.4.3.1 Xử lý khối hạt 14 2.4.3.2 Xử lý bề mặt kho 15 2.4.3.3 Xông khử trùng 15 2.4.3.4 Điều chỉnh khơng khí 16 Chƣơng NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 18 3.1 Thời gian địa điểm nghiên cứu 18 3.2 Nội dung nghiên cứu 18 3.3 Vật liệu phương tiện nghiên cứu 18 3.4 Phương pháp nghiên cứu 19 3.4.1 Phương pháp nhân nuôi mạt Liposcelis entomophila 19 3.4.2 Thí nghiệm nghiên cứu số đặc điểm hình thái đặc điểm sinh học mạt Liposcelis entomophila 20 3.4.3 Thí nghiệm nghiên cứu thời gian phát triển các pha thể, vòng đời, tuổi thọ, khả đẻ trứng tỉ lệ chết mạt Liposcelis entomophila 20 3.4.4 Thí nghiệm xác định ảnh hưởng thức ăn thí nghiệm đến thời gian phát triển các pha thể, vòng đời, tuổi thọ, khả đẻ trứng tỉ lệ chết mạt Liposcelis entomophila 21 3.5 Phương pháp xử lí số liệu 23 Chƣơng KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 24 4.1 Đặc điểm hình thái mạt Liposcelis entomophila 24 4.2 Đặc điểm sinh học mạt Liposcelis entomophila 30 4.2.1 Tập quán sinh sống cách gây hại mạt Liposcelis entomophila 30 4.2.2 Thời gian phát triển các pha thể, vòng đời, khả đẻ trứng mạt Liposcelis entomophila cám viên gà 31 vi 4.2.2.1 Thời gian phát triển các pha thể vòng đời mạt Liposcelis entomophila cám viên gà 31 4.2.2.2 Khả đẻ trứng mạt kho L entomophia cám viên 35 4.2.3 Ảnh hưởng thức ăn đến thời gian phát triển các pha thể, vòng đời, khả đẻ trứng tỉ lệ chết mạt L.entomophila 36 4.2.3.1 Ảnh hưởng thức ăn đến thời gian phát triển các pha thể, vòng đời mạt L entomophila 36 4.2.3.2 Ảnh hưởng thức ăn đến tuổi thọ mạt L entomophila 39 4.2.3.3 Ảnh hưởng thức ăn thí nghiệm đến khả đẻ trứng mạt L entomophila 39 4.2.3.4 Ảnh hưởng thức ăn đến tỉ lệ chết mạt L entomophila 42 4.2.4 Khả nhịn đói mạt L entomophila 44 Chƣơng KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 45 5.1 Kết luận 45 5.2 Đề nghị 45 TÀI LIỆU THAM KHẢO 46 PHỤ LỤC 52 vii DANH MỤC CÁC BẢNG Trang Bảng 4.1 Kích thước các pha thể mạt Liposcelis entomophila 24 Bảng 4.2 Phân biệt mạt L entomophila đực mạt cái .28 Bảng 4.3 Thời gian phát triển các pha thể vòng đời mạt cái Liposcelis entomophila32 Bảng 4.4 Thời gian phát triển các pha thể vòng đời mạt đực Liposcelis entomophila 32 Bảng 4.5 Tuổi thọ mạt L entomophila cái mạt đực 35 Bảng 4.6 Khả đẻ trứng mạt kho L entomophila 35 Bảng 4.7 Ảnh hưởng thức ăn đến thời gian phát triển các pha thể, vòng đời mạt cái Liposcelis entomophila .37 Bảng 4.8 Ảnh hưởng thức ăn đến tuổi thọ mạt L entomophila .39 Bảng 4.9 Ảnh hưởng thức ăn đến khả đẻ trứng mạt L entomophila 40 Bảng 4.10 Ảnh hưởng thức ăn đến tỉ lệ chết mạt L entomophila 43 Bảng 4.11 Khả nhịn đói mạt Liposcelis entomophila .44 viii DANH MỤC CÁC HÌNH Trang Hình 2.1 Mạt Liposcelis bostrychophila Hình 2.2 Mạt Liposcelis entomophila Hình 2.3 Mạt Liposcelis decolor 11 Hình 2.4 Mạt Liposcelis paeta 12 Hình 3.1 Phương pháp nhân ni nguồn mạt 19 Hình 3.2 Thí nghiệm nghiên cứu vòng đời mạt L entomophila 22 Hình 3.3 Thí nghiệm nghiên cứu khả nhịn đói mạt L entomophila 23 Hình 4.1 Trứng mạt L entomophila .25 Hình 4.2 Mạt non tuổi ni với thức ăn cám viên gà 25 Hình 4.3 Mạt non tuổi ni với thức ăn cám viên gà 26 Hình 4.4 Mạt non tuổi tuổi ni với thức ăn cám viên gà 26 Hình 4.5 Mạt trưởng thành Liposcelis entomophila 27 Hình 4.6 Mạt đực mạt cái loài L entomophila 28 Hình 4.7 Mạt trưởng thành L entomophila 29 Hình 4.8 Mắt đơn L entomophila 29 Hình 4.9 Lơng cứng góc vai ngực trước 29 Hình 4.10 Râu đầu mạt L entomophila 30 Hình 4.11 Mạt L entomophila bắt cặp 31 Hình 4.12 Vòng đời mạt L entomophila cái cám viên gà 34 Hình 4.13 Thời gian đẻ trứng mạt L entomophila loại thức ăn 41 Chƣơng GIỚI THIỆU 1.1 Đặt vấn đề Việc giảm thiểu tổn thất quá trình sản xuất, bảo quản chế biến nơng sản tiềm để nâng cao sản lượng nông sản Theo Vũ Quốc Trung (1978) sâu bệnh, cỏ dại gây nhiều thiệt hại cho sản xuất nơng nghiệp giới, tổn thất ước tính khoảng 30 % sản lượng thu ngành trồng trọt Riêng thiệt hại các loại sâu bệnh các kho bảo quản hàng năm chiếm khoảng 10 % Trong các nước phát triển tổn thất lương thực quá trình bảo quản % các nước phát triển tổn thất lên đến 10 – 30 % (Rajendran, 2002) Cũng theo tác giả này, giới có khoảng 600 lồi bọ cánh cứng 70 loài sâu bướm, 355 loài nhện, 40 loài chuột 150 loài nấm gây hại các kho bảo quản nông sản Mạt Liposcelis sp (Liposcelididae – Psocoptera) loài dịch hại quan trọng các kho bảo quản nông sản thức ăn gia súc hầu hết các khu vực giới đặc biệt phát triển mạnh khu vực khí hậu nhiệt đới cận nhiệt đới (Trích dẫn Sandipa Gautam, 2010) Trước đây, mạt kho coi loại côn trùng ăn rác các mảnh vụn nông sản nên chúng không ý nhiều Tuy nhiên khoảng 20 năm trở lại với tốc độ phát triển khả hình thành tính kháng thuốc khử trùng kho nhanh chóng, Liposcelis sp xác định dịch hại sản phẩm nơng sản tồn cầu, thay xem dịch hại tiềm tàng (Kučerová; 2002, Throne ctv, 2006; Opit Throne, 2008; Gautam ctv, 2010) Ở Australia, nông sản bị xâm nhiễm Liposcelis sp bị từ chối nhập thị trường nội địa ngoại địa dẫn đến thiệt hại lớn kinh tế (Nayak, 2006) Bên cạnh đó, Liposcelis sp ghi nhận liên quan đến nhiều vấn đề sức khỏe người 79 2.7.9 Tuổi thọ Variable (tuoi tho) A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 106381.964 26595.491 1157.167 0.0000 Within 445 10227.556 22.983 Total 449 116609.520 Coefficient of Variation = 13.00% Var V A R I A B L E No Number Sum Average SD SE -1 90.00 2591.000 28.789 3.79 0.51 90.00 6085.000 67.611 7.77 0.51 90.00 2712.000 30.133 2.45 0.51 90.00 2641.000 29.344 4.69 0.51 90.00 2567.000 28.522 3.48 0.51 -Total 450.00 16596.000 36.880 16.12 0.76 Within 4.79 Bartlett's test Chi-square = 135.648 Number of Degrees of Freedom = Approximate significance = 0.000 *Trắc nghiệm phân hạng Error Mean Square = 22.98 Error Degrees of Freedom = 445 No of observations to calculate a mean = Duncan's Multiple Range Test LSD value = 7.693 s_ = 2.768 at alpha = 0.050 x Original Order Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = 28.79 67.61 30.13 29.34 28.52 Ranked Order B A B B B Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = 67.61 30.13 29.34 28.79 28.52 A B B B B 80 Phụ lục 3: Khả đẻ trứng mạt L entomophila 3.1 Khả đẻ trứng loại thức ăn Cám viên gà LLL1 LLL2 LLL3 Số trứng trung bình/tuần Số trứng trung bình/ngày Tuần T1 18.17 18.10 18.23 Số trứng mạt cái đẻ (trứng) Tuần T2 Tuần T3 Tuần T4 16.47 9.93 7.44 15.03 9.03 7.95 16.13 8.62 8.00 Tuần T5 5.60 5.14 5.11 18.17 15.88 9.20 7.80 5.28 2.60 2.27 1.31 1.11 0.75 Lúa mì LLL1 LLL2 LLL3 Số trứng TB/tuần Tuần 9.90 10.33 9.30 9.85 Số trứng TB/ngày 1.41 Số trứng mạt cái đẻ (trứng) Tuần Tuần Tuần Tuần 12.31 10.57 6.33 2.13 12.70 10.77 7.08 4.11 11.57 10.67 6.03 4.54 12.19 10.67 6.48 3.59 1.74 1.52 0.93 0.51 Tuần 1.00 1.56 1.75 1.44 0.21 Gạo VD 20 LLL LLL LLL Số trứng TB/tuần Số trứng TB/ngày Số trứng mạt cái đẻ (trứng) Tuần Tuần Tuần 0.87 0.87 0.50 0.87 0.70 0.76 0.90 0.80 0.73 Tuần 0.23 0.00 0.00 Tuần 0.37 0.40 0.57 0.08 0.44 0.88 0.79 0.01 0.06 0.13 0.11 Tuần 0.37 0.37 0.50 Tuần 0.07 0.13 0.33 0.66 0.41 0.18 0.09 0.06 0.03 81 Gạo Jasmine 85 LLL LLL LLL Số trứng TB/tuần Số trứng TB/ngày Số trứng mạt cái đẻ Tuần Tuần Tuần 0.57 0.50 0.33 0.73 0.57 0.23 0.67 0.60 0.30 Tuần 0.23 0.13 0.27 Tuần 0.97 1.10 0.80 0.21 0.96 0.66 0.56 0.03 0.14 0.09 0.08 Tuần 0.00 0.21 0.10 Tuần 0.03 0.03 0.00 0.29 0.10 0.02 0.04 0.01 0.00 Cám gạo LLL1 Tuần Tuần Tuần Tuần 21.47 16.90 12.63 12.47 Số trứng mạt cái đẻ Tuần Tuần Tuần 7.33 5.25 4.46 Tuần 9.45 Tuần 8.21 Tuần 10 7.93 Tuần 11 3.08 LLL2 20.60 17.93 12.93 12.07 8.60 7.53 5.43 9.00 8.00 7.71 3.00 LLL3 Số trứng TB/tuần Số trứng TB/ngày 21.07 17.40 12.23 11.80 7.57 6.69 6.18 9.20 8.65 7.07 4.14 21.04 17.41 12.60 12.11 7.83 6.49 5.36 9.22 8.29 7.57 3.41 3.01 1.12 0.93 0.77 1.32 1.18 1.08 0.49 2.49 1.80 1.73 3.2 Kết phân tích thống kê trắc nghiệm phân hạng số trứng mạt kho L entomophila đẻ loại thức ăn khác  Tổng số trứng/ mạt Function: ANOVA-1 Data case no to 450 One way ANOVA grouped over variable (nt) with values from to Variable (tổng số trứng/ mạt cái) A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 4430.138 1107.534 3632.793 0.0000 Within 445 135.668 0.305 Total 449 4565.805 82 Coefficient of Variation = 10.21% Var V A R I A B L E No Number Sum Average SD SE -1 90.00 637.550 7.084 0.50 0.06 90.00 893.610 9.929 0.75 0.06 90.00 566.530 6.295 0.57 0.06 90.00 161.400 1.793 0.40 0.06 90.00 173.350 1.926 0.49 0.06 -Total 450.00 2432.440 5.405 3.19 0.15 Within 0.55 Bartlett's test Chi-square = 38.967 Number of Degrees of Freedom = Approximate significance = 0.000 *Trắc nghiệm phân hạng Error Mean Square = 0.3050 Error Degrees of Freedom = 445 No of observations to calculate a mean = Duncan's Multiple Range Test LSD value = 0.8862 s_ = 0.3189 at alpha = 0.050 x Original Order Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = 7.080 9.930 6.300 1.790 1.930 Ranked Order B A B C C Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = 9.930 7.080 6.300 1.930 1.790 A B B C C  Số trứng trung bình mạt đẻ/ tuần Variable (tuan) A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 638.726 159.682 5743.650 0.0000 Within 445 12.372 0.028 Total 449 651.098 Coefficient of Variation = 6.92% Var V A R I A B L E No Number Sum Average SD SE -1 90.00 328.390 3.649 0.20 0.02 90.00 306.300 3.403 0.14 0.02 90.00 274.920 3.055 0.22 0.02 90.00 85.400 0.949 0.11 0.02 83 90.00 88.820 0.987 0.13 0.02 -Total 450.00 1083.830 2.409 1.20 0.06 Within 0.17 Bartlett's test Chi-square = 61.620 Number of Degrees of Freedom = Approximate significance = 0.000 *Trắc nghiệm phân hạng Error Mean Square = 0.02800 Error Degrees of Freedom = 445 No of observations to calculate a mean = Duncan's Multiple Range Test LSD value = 0.2685 s_ = 0.09661 at alpha = 0.050 x Original Order Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = 3.640 3.400 3.050 0.9500 0.9900 Ranked Order A A B C C Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = 3.640 3.400 3.050 0.9900 0.9500 A A B C C Phụ lục 4: Tỉ lệ chết mạt L entomophila loại thức ăn khác 4.1 Tỉ lệ chết mạt kho loại thứcăn Cám viên Các pha thể Mạt non T1 Mạt non T2 Mạt non T3 Mạt non T4 Mạt non T5 Cám gạo Các pha thể Mạt non T1 Mạt non T2 Mạt non T3 Mạt non T4 Mạt non T5 TỈ LỆ CHẾT CÁM VIÊN (%) LLL1 LLL2 LLL3 10.00 10.00 13.33 3.33 3.33 3.33 3.33 3.33 3.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 TB 11.11 3.33 3.33 0.00 0.00 SD 1.9226 0 0 TỈ LỆ CHẾT CÁM GẠO (%) LLL1 LLL2 LLL3 16.67 20 16.67 13.33 16.67 16.67 10 13.33 10 0 0 0 TB 17.78 15.56 11.11 0.00 0.00 SD 1.92 1.93 1.92 0.00 0.00 84 Lúa mì Các pha thể Mạt non T1 Mạt non T2 Mạt non T3 Mạt non T4 Mạt non T5 TỈ LỆ CHẾT LÚA MÌ (%) LLL1 LLL2 LLL3 20 23.33 26.67 23.33 26.67 30 46.67 43.33 43.33 26.67 23.33 23.33 0 TB 23.33 26.67 44.44 24.44 0.00 SD 3.34 3.34 1.93 1.93 0.00 Gạo VD 20 Các pha thể Mạt non T1 Mạt non T2 Mạt non T3 Mạt non T4 Mạt non T5 Gạo Jasmine 85 Các pha thể Mạt non T1 Mạt non T2 Mạt non T3 Mạt non T4 Mạt non T5 TỈ LỆ CHẾT Gạo Vđ20 (%) LLL1 LLL2 LLL3 TB 40 40 43 23 20 23 16 20 20 13 16 13 13 10 10 TỈ LỆ CHẾT Gạo Jasmine85 (%) LLL1 LLL2 LLL3 TB 10 10 13.33 6.67 3.33 6.67 3.33 6.67 3.33 6.67 3.33 3.33 3.33 3.33 3.33 SD 41.00 22.00 18.67 14.00 11.00 1.73 1.73 2.31 1.73 1.73 SD 11.11 5.56 4.44 4.44 3.33 1.9226 1.9283 1.9283 1.9283 4.2 Kết phân tích thống kê trắc nghiệm phân hạng tỉ lệ chết mạt kho L entomophila loại thức ăn khác *Mạt non tuổi Function: ANOVA-1 Data case no to 15 One way ANOVA grouped over variable (nt) with values from to Variable (t1) A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob -Between 0.277 0.069 53.054 0.0000 Within 10 0.013 0.001 - 85 Total 14 0.290 Coefficient of Variation = 7.93% Var V A R I A B L E No Number Sum Average SD SE -1 3.00 0.950 0.317 0.06 0.02 3.00 1.300 0.433 0.02 0.02 3.00 1.500 0.500 0.04 0.02 3.00 1.010 0.337 0.03 0.02 3.00 2.080 0.693 0.02 0.02 -Total 15.00 6.840 0.456 0.14 0.04 Within 0.04 Bartlett's test Chi-square = 1.995 Number of Degrees of Freedom = Approximate significance = 0.737 *Trắc nghiệm phân hạng Error Mean Square = 0.001000 Error Degrees of Freedom = 10 No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 0.05753 at alpha = 0.050 Original Order Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = 0.3200 0.4300 0.5000 0.3400 0.6900 Ranked Order D C B D A Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = 0.6900 0.5000 0.4300 0.3200 0.3400 A B C D D *Mạt non tuổi Variable (t2) A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 0.295 0.074 72.346 0.0000 Within 10 0.010 0.001 Total 14 0.305 Coefficient of Variation = 8.66% Var V A R I A B L E No Number Sum Average SD SE -1 3.00 0.540 0.180 0.00 0.02 3.00 1.210 0.403 0.03 0.02 3.00 1.620 0.540 0.04 0.02 3.00 0.700 0.233 0.05 0.02 3.00 1.460 0.487 0.02 0.02 86 -Total 15.00 5.530 0.369 0.15 0.04 Within 0.03 Bartlett's test Chi-square = 10.983 Number of Degrees of Freedom = Approximate significance = 0.027 *Trắc nghiệm phân hạng Error Mean Square = 0.001000 Error Degrees of Freedom = 10 No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 0.05753 at alpha = 0.050 Original Order Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = 0.1800 0.4000 0.5400 0.2200 0.4900 Ranked Order C B A C A Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = 0.5400 0.4900 0.4000 0.2200 0.1800 A A B C C *Mạt non tuổi Variable (t3) A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 0.597 0.149 196.250 0.0000 Within 10 0.008 0.001 Total 14 0.604 Coefficient of Variation = 7.25% Var V A R I A B L E No Number Sum Average SD SE -1 3.00 0.540 0.180 0.00 0.02 3.00 1.010 0.337 0.03 0.02 3.00 2.190 0.730 0.02 0.02 3.00 0.620 0.207 0.05 0.02 3.00 1.340 0.447 0.02 0.02 -Total 15.00 5.700 0.380 0.21 0.05 Within 0.03 Bartlett's test Chi-square = 11.321 Number of Degrees of Freedom = Approximate significance = 0.023 87 *Trắc nghiệm phân hạng Error Mean Square = 0.001000 Error Degrees of Freedom = 10 No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 0.05753 at alpha = 0.050 Original Order Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = 0.1800 0.3400 0.7300 0.2100 0.4500 Ranked Order D C A D B Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = 0.7300 0.4500 0.3400 0.2100 0.1800 A B C D D *Mạt non tuổi Variable (t4) A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 0.632 0.158 225.848 0.0000 Within 10 0.007 0.001 Total 14 0.639 Coefficient of Variation = 11.95% Var V A R I A B L E No Number Sum Average SD SE -1 3.00 0.000 0.000 0.00 0.02 3.00 0.000 0.000 0.00 0.02 3.00 1.540 0.513 0.02 0.02 3.00 0.620 0.207 0.05 0.02 3.00 1.160 0.387 0.03 0.02 -Total 15.00 3.320 0.221 0.21 0.06 Within 0.03 Bartlett's test Chi-square = 20.142 Number of Degrees of Freedom = Approximate significance = 0.000 88 *Trắc nghiệm phân hạng Error Mean Square = 0.001000 Error Degrees of Freedom = 10 No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 0.05753 at alpha = 0.050 Original Order Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = 0.0000 0.0000 0.5100 0.2100 0.3900 Ranked Order D D A C B Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = 0.5100 0.3900 0.2100 0.0000 0.0000 A B C D D *Mạt trƣởng thành Variable (t5) A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 0.277 0.069 415.600 0.0000 Within 10 0.002 0.000 -Total 14 0.279 Coefficient of Variation = 12.49% Var V A R I A B L E No Number Sum Average SD SE -1 3.00 0.000 0.000 0.00 0.01 3.00 0.000 0.000 0.00 0.01 3.00 0.000 0.000 0.00 0.01 3.00 0.540 0.180 0.00 0.01 3.00 1.010 0.337 0.03 0.01 -Total 15.00 1.550 0.103 0.14 0.04 Within 0.01 Bartlett's test Chi-square = 31.424 Number of Degrees of Freedom = Approximate significance = 0.000 89 Phụ lục 5: Khả nhịn đói mạt L entomophila Lần lặp lại Khả nhịn đói(ngày) Mạt STT Mạt non tuổi đực 4 4 4 3 3 10 3 11 12 13 3 14 15 4 16 3 17 18 4 19 3 20 4 21 22 23 24 25 3 26 4 27 28 29 4 30 MIN 3 MAX TB 3.40 4.10 SD 0.50 0.76 Mạt cái 10 10 12 10 12 11 10 11 10 12 10 11 10 10 11 10 10 12 10 8 11 9 9 12 9.97 1.22 90 Lần lặp lại Khả nhịn đói(ngày) Mạt STT Mạt non tuổi đực 4 4 4 5 10 11 12 4 13 4 14 3 15 16 4 17 3 18 4 19 20 3 21 22 23 24 25 26 27 3 28 3 29 4 30 3 MIN 3 MAX TB 3.43 3.90 SD 0.50 0.76 Mạt cái 12 9 12 12 11 10 9 10 11 11 12 11 12 10 9 11 10 12 9.83 1.34 91 Lần lặp lại Khả nhịn đói(ngày) Mạt non Mạt STT tuổi đực 3 4 3 5 4 3 10 11 4 12 13 14 15 4 16 17 18 19 20 21 22 4 23 24 3 25 26 3 27 3 28 4 29 30 MIN 3 MAX TB 3.50 3.83 SD 0.51 0.75 Mạt cái 12 12 8 11 10 11 10 11 10 11 11 12 11 11 11 12 10 12 12 9.93 1.46 92 Phụ lục 6: Nhiệt độ ẩm độ phòng thí nghiệm thời gian thực thí nghiệm Ngày Nhiệt độ Độ ẩm Ngày Nhiệt độ Độ ẩm 30-04-2013 28 66 31-05-2013 30 63 01-05-2013 29 66 01-06-2013 31 67 02-05-2013 29 73 02-06-2013 29 63 03-05-2013 29 63 03-06-2013 30 63 04-05-2013 31 66 04-06-2013 30 66 05-05-2013 28 62 05-06-2013 29 65 06-05-2013 29 61 06-06-2013 31 65 07-05-2013 31 68 07-06-2013 29 64 08-05-2013 30 67 08-06-2013 29 64 09-05-2013 30 73 09-06-2013 29 64 10-05-2013 29 60 10-06-2013 30 65 11-05-2013 30 64 11-06-2013 29 63 12-05-2013 30 68 12-06-2013 28 65 13-05-2013 29 60 13-06-2013 28 62 14-05-2013 31 73 14-06-2013 30 63 15-05-2013 30 64 15-06-2013 31 65 16-05-2013 28 62 16-06-2013 29 64 17-05-2013 29 72 17-06-2013 31 68 18-05-2013 30 63 18-06-2013 28 62 19-05-2013 29 64 19-06-2013 31 70 20-05-2013 30 69 20-06-2013 28 71 21-05-2013 31 64 21-06-2013 31 70 22-05-2013 28 64 22-06-2013 31 65 23-05-2013 29 71 23-06-2013 28 66 24-05-2013 29 63 24-06-2013 30 65 25-05-2013 29 72 25-06-2013 28 64 26-05-2013 31 65 26-06-2013 29 65 27-05-2013 30 67 27-06-2013 30 68 28-05-2013 29 73 28-06-2013 29 71 29-05-2013 29 70 29-06-2013 30 73 30-05-2013 28 71 30-06-2013 28 65 MIN MAX TB SD 28 31 29.19 1.75 60 73 67.32 4.54 MIN MAX TB SD 28 31 29.03 1.80 62 73 68.61 3.84 93 Ngày 01-07-2013 02-07-2013 03-07-2013 04-07-2013 05-07-2013 06-07-2013 07-07-2013 08-07-2013 09-07-2013 10-07-2013 11-07-2013 12-07-2013 13-07-2013 14-07-2013 15-07-2013 16-07-2013 17-07-2013 18-07-2013 19-07-2013 20-07-2013 21-07-2013 22-07-2013 23-07-2013 24-07-2013 25-07-2013 26-07-2013 27-07-2013 28-07-2013 29-07-2013 30-07-2013 31-07-2013 01-08-2013 02-08-2013 MIN MAX TB SD Nhiệt độ 28 29 29 28 31 30 28 30 29 31 28 29 29 31 30 30 31 29 29 28 30 31 28 28 30 29 30 29 29 28 29 30 29 28 31 29.00 1.89 Độ ẩm 68 65 74 73 70 70 74 64 66 65 73 66 65 73 65 66 74 68 73 70 70 73 74 65 74 70 65 62 65 65 71 65 65 62 74 67.85 4.85 ... trang thi t bị nên đề tài tránh khỏi thi u sót, khuyết điểm Rất mong nhận ý kiến đóng góp q thầy các bạn để đề tài hồn thi n Tp Hồ Chí Minh, Tháng 08 năm 2013 Sinh viên thực Nguyễn Thị Hồng HonDa. .. GIỚI THI U 1.1 Đặt vấn đề Việc giảm thi u tổn thất quá trình sản xuất, bảo quản chế biến nông sản tiềm để nâng cao sản lượng nông sản Theo Vũ Quốc Trung (1978) sâu bệnh, cỏ dại gây nhiều thi t... 2.2.1 Phân bố thành phần lồi nhóm mạt kho 2.2.2 Những thi t hại kinh tế mạt Liposcelis spp gây 2.2.2.1 Thi t hại khối lượng chất lượng nông sản 2.2.2.2 Ảnh hưởng đến
- Xem thêm -

Xem thêm: NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI VÀ SINH HỌC CỦA MẠT KHO Liposcelis entomophila Enderlein (Liposcelididae – Psocoptera) TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH , NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI VÀ SINH HỌC CỦA MẠT KHO Liposcelis entomophila Enderlein (Liposcelididae – Psocoptera) TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay