THIẾT KẾ BÀN TRÒN ĐA NĂNG TẠI CÔNG TY TNHH THÀNH THẮNG

108 6 0
  • Loading ...
1/108 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2019, 09:15

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ****************** PHẠM MINH TÂM THIẾT KẾ BÀN TRỊN ĐA NĂNG TẠI CƠNG TY TNHH THÀNH THẮNG Ngành: Chế Biến Lâm Sản LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Giáo viên hướng dẫn: TS HOÀNG THỊ THANH HƯƠNG Thành Phố Hồ Chí Minh Tháng 6/2013 i XÁC NHẬN CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN LỜI CẢM ƠN Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành sâu sắc đến:  Cha mẹ người thân gia đình nuôi dạy đến ngày hôm nguồn động viên lớn lao giúp tơi vượt qua khó khăn  Ban giám hiệu, toàn thể quý thầy trường Đại Học Nơng Lâm Thành phố Hồ Chí Minh  Quý thầy cô khoa Lâm Nghiệp, đặc biệt quý thầy cô môn Chế Biến Lâm Sản tận tình giảng dạy, truyền đạt kiến thức bổ ích giúp tơi hồn thiện đề tài  TS Hoàng Thị Thanh Hương – người trực tiếp hướng dẫn, giúp đỡ tận tình cho tơi suốt thời gian học tập thực đề tàiBan lãnh đạo tập thể anh chị em công nhân xưởng II, công ty TNHH Thành Thắng nhiệt tình giúp đỡ tạo điều kiện thuận lợi cho thực đề tài  Tập thể lớp chế biến lâm sản 35 bạn bè gần xa động viên giúp đỡ suốt trình học tập trường Xin chân thành cảm ơn! TP Hồ Chí Minh, tháng 6, năm 2013 Phạm Minh Tâm ii TĨM TẮT Đề tài “Thiết kế bàn tròn đa năng” thực xưởng II công ty TNHH Thành Thắng từ ngày 20/02/2013 ngày 20/5/2013 Sản phẩm bàn tròn đa có kích thước tổng thể 730x1000x1000(mm), mang phong cách đại không phần sang trọng, chức bàn ăn, tiếp khách tủ rời muốn tháo rời sử dụng, thêm vào bàn trang bị mâm xoay giúp tạo cảm giác thoải mái cho người sử dụng Nguyên liệu để sản xuất sản phẩm bàn ghế đa gỗ xoan đào, ván ghép xoan đào ván MDF chi tiết khuất chị lực Tỷ lệ lợi dụng nguyên liệu P = 67,4(%) Công nghệ gia công sản phẩm đơn giản phù hợp với tình hình máy móc trình độ tay nghề cơng nhân cơng ty Sản phẩm sử dụng chủ yếu liên kết mộng âm dương liên kết vis, bulong với tán cấy Sau kiểm tra bền tính tốn tiêu công nghệ giá thành cho sản phẩm thu kết sản phẩm đảm bảo độ bền cao, an toàn cho người sử dụng, giá xuất xưởng sản phẩm bàn tròn đa 1.602.281(VNĐ) iii SUMMARY Project: "Round table Versatile Design" is made in the company's factoryII Thanh Thang from 20/2/2013 until 20/05/2013 Products Roundtable versatile overall size is 730x1000x1000(mm) This product brought modern style but no less luxurious In addition to functioning as a dining table, seating, it's also a closet off the detachable want and use, more on that table is equipped by the turntable helps create a sense of comfort for the user The main material to produce this versatile dressing table is teak wood, teak planks and MDF in the more hidden and less her power The rate of material advantage is P = 67,4(%) Technologies product line with simple machines and the skill level of workers in the company Products are used primarily associated positive and negative dreams vis link After the durability test and calculate the target technology and the cost of the product obtained as a result ensure product durability and safety for users, exfactory price of the product is versatile roundtable 1.602.281VND iv MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN ii TÓM TẮT iii SUMMARY iv DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT ix DANH SÁCH CÁC BẢNG x DANH SÁCH CÁC HÌNH xi Chương MỞ ĐẦU 1.1 Tính cấp thiết đề tài 1.2.Ý nghĩa khoa học thực tiễn 1.3 Những yêu cầu thiết kế sản phẩm mộc 1.3.1 Yêu cầu thẩm mỹ 1.3.2 Yêu cầu sử dụng 1.3.3 Yêu cầu kinh tế: 1.3.4 Yêu cầu môi trường: Chương TỔNG QUAN 2.1 Tổng quan thiết kế sản phẩm gỗ giới Việt Nam 2.1.1 Thế giới 2.1.2 Việt Nam 2.2 Tổng quan công ty TNHH Thành Thắng 2.2.1 Cơ cấu máy tổ chức công ty 2.2.2 Tình hình nhân 2.2.3 Tình hình nguyên liệu 2.2.4 Tình hình máy móc thiết bị 2.2.5 Quy trình sản xuất xí nghiệp 10 2.2.6 Một số sản phẩm công ty sản xuất 11 v Chương MỤC TIÊU NỘI DUNG – PHƯƠNG PHÁP THIẾT KẾ 13 3.1 Mục tiêu, mục đích thiết kế 13 3.1.1 Mục tiêu thiết kế 13 3.1.2 Mục đích thiết kế 13 3.2 Nội dung thiết kế 13 3.3 Phương pháp thiết kế 14 3.4 Cơ sở để thiết kế sản phẩm mộc 14 3.5 Tiến trình thiết kế sản phẩm 14 3.5.1 Giai đoạn quan sát tham khảo sản phẩm loại 15 3.5.2 Giai đoạn lựa chọn nguyên liệu đưa mơ hình thiết kế 18 3.5.2.1 Lựa chọn nguyên liệu 18 3.5.2.2 Đưa mơ hình thiết kế 21 Chương KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 23 4.1 Mơ hình sản phẩm thiết kế 23 4.2 Phân tích kết cấu sản phẩm lựa chọn mơ hình liên kết 24 4.2.1 Phân tích kết cấu sản phẩm 24 4.2.2 Phân tích giải pháp liên kết 24 4.3 Lựa chọn kích thước kiểm tra bền 25 4.3.1 Lựa chọn kích thước 25 4.3.2 Kiểm tra bền cho chi tiết, phận 26 4.3.2.1 Kiểm tra khả chịu uốn chi tiết 27 4.3.2.2 Kiểm tra khả chịu nén chi tiết 30 4.4 Tính tốn tiêu kỹ thuật 33 4.4.1 Cấp xác gia cơng 33 4.4.2 Độ xác gia cơng 33 4.4.4 Dung sai lắp ghép 34 4.4.5 Lượng dư gia công 34 4.5 Yêu cầu lắp ráp trang sức bề mặt 35 4.5.1 Yêu cầu độ nhẵn bề mặt 35 vi 4.5.2 Yêu cầu lắp ráp 35 4.5.3 Yêu cầu trang sức bề mặt 36 4.6 Tính tốn cơng nghệ 37 4.6.1 Tính tốn ngun liệu 37 4.6.1.1 Thể tích gỗ tiêu hao để sản xuất sản phẩm 37 4.6.1.2 Hiệu suất pha cắt 38 4.6.1.3 Thể tích nguyên liệu cần thiết để sản xuất sản phẩm 39 4.6.1.4 Tỷ lệ lợi dụng gỗ 39 4.6.1.5 Các dạng phế liệu phát sinh q trình gia cơng 40 4.6.2 Tính tốn vật liệu phụ cần dùng 42 4.6.2.1 Tính tốn bề mặt cần trang sức 42 4.6.2.2 Tính tốn vật liệu phụ cần dùng 42 4.6.3 Thiết kế lưu trình cơng nghệ 47 4.6.3.1 Lưu trình công nghệ 47 4.6.3.2 Biểu đồ gia công sản phẩm 48 4.6.3.3 Bản vẽ gia công chi tiết 50 4.7 Tính tốn giá thành sản phẩm 50 4.7.1 Tính tốn chi phí mua nguyên liệu 50 4.7.2 Phế liệu thu hồi 50 4.7.3 Chi phí mua vật liệu phụ 51 4.7.3.1 Chi phí mua sơn 51 4.7.3.2 Chi phí mua giấy nhám: 51 4.7.3.3 Chi phí mua băng nhám: 51 4.7.3.4 Chi phí mua bơng vải: 51 4.7.3.5 Chi phí mua vật liệu liên kết: 52 4.7.3.6 Chi phí mua bột trám trít 53 4.7.3.7 Chi phí mua keo: 53 4.7.4 Các chi phí liên quan khác 53 4.7.4.1 Chi phí động lực sản xuất 53 vii 4.7.4.2 Chi phí tiền lương cho công nhân 54 4.7.4.3 Chi phí khấu hao máy móc 54 4.7.4.4 Chi phí quản lý nhà máy 54 4.7.4.5 Chi phí khác 54 4.7.5 Giá thành xuất xưởng 54 4.7.6 Nhận xét số biện pháp hạ giá thành sản phẩm 55 Chương KẾT LUẬN – KIẾN NGHỊ 56 5.1 Kết luận 56 5.2 Kiến nghị 56 TÀI LIỆU THAM KHẢO 58 PHỤ LỤC viii DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT XK: Xuất TNHH: Trách nhiệm hữu hạn STT: Số thứ tự TCCT: Tinh chế chi tiết SCCT: Sơ chế chi tiết SCPP: Sơ chế phế phẩm NL: Nguyên liệu GN: Giấy nhám BN: Băng nhám BV: Bông vải VLP: Vậy liệu phụ PL: Phế liệu ĐN: Điện L: Lương KHM: Khấu hao máy QL: Quản lý SP: Sản phẩm LK: Liên kết XX: Xuất xưởng ix ... động viên giúp đỡ tơi suốt q trình học tập trường Xin chân thành cảm ơn! TP Hồ Chí Minh, tháng 6, năm 2013 Phạm Minh Tâm ii TĨM TẮT Đề tài “Thiết kế bàn tròn đa năng” thực xưởng II công ty TNHH... tơi vượt qua khó khăn  Ban giám hiệu, tồn thể q thầy trường Đại Học Nơng Lâm Thành phố Hồ Chí Minh  Quý thầy cô khoa Lâm Nghiệp, đặc biệt quý thầy cô môn Chế Biến Lâm Sản tận tình giảng dạy,... tựu mà thời đại lịch sử đạt mặt công nghệ nghệ thuật Nó ngưng kết hai đặc trưng quan trọng văn minh vật chất lẫn tinh thần quốc gia, dân tộc Sản phẩm gỗ nước hình thành phát triển theo phong
- Xem thêm -

Xem thêm: THIẾT KẾ BÀN TRÒN ĐA NĂNG TẠI CÔNG TY TNHH THÀNH THẮNG , THIẾT KẾ BÀN TRÒN ĐA NĂNG TẠI CÔNG TY TNHH THÀNH THẮNG

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay