ĐIỀU TRA TÌNH HÌNH BỆNH THÁN THƢ HẠI ỚT VÀ KHẢO SÁT HIỆU LỰC TRỪ BỆNH CỦA MỘT SỐ CHẾ PHẨM SINH HỌC TẠI HUYỆN TÂN UYÊN, TỈNH BÌNH DƢƠNG.

68 7 0
  • Loading ...
1/68 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2019, 09:15

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH KHOA NƠNG HỌC KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐIỀU TRA TÌNH HÌNH BỆNH THÁN THƢ HẠI ỚT VÀ KHẢO SÁT HIỆU LỰC TRỪ BỆNH CỦA MỘT SỐ CHẾ PHẨM SINH HỌC TẠI HUYỆN TÂN UYÊN, TỈNH BÌNH DƢƠNG NGÀNH: BẢO VỆ THỰC VẬT KHĨA: 2009 – 2013 SINH VIÊN THỰC HIỆN: NGUYỄN HOÀNG TRANG Thành phố Hồ Chí Minh tháng 8/2013 i BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Tác giả NGUYỄN HỒNG TRANG ĐIỀU TRA TÌNH HÌNH BỆNH THÁN THƢ HẠI ỚT VÀ KHẢO SÁT HIỆU LỰC TRỪ BỆNH CỦA MỘT SỐ CHẾ PHẨM SINH HỌC TẠI HUYỆN TÂN UYÊN, TỈNH BÌNH DƢƠNG Luận văn tốt nghiệp, để hoàn thành yêu cầu cấp Kỹ sư Nông Nghiệp (ngành Bảo Vệ Thực Vật) GVHD: TS VÕ THỊ THU OANH PGS TS BÙI CÁCH TUYẾN ii LỜI CẢM ƠN Chân thành cảm ơn:  Ban giám hiệu Trường Đại Học Nơng Lâm Tp Hồ Chí Minh  Ban chủ nhiệm khoa tất quý thầy cô khoa Nông Học Đã tạo điều kiện, truyền đạt kiến thức suốt trình học tập trường  Tiến sĩ: Võ Thị Thu Oanh, môn Bảo vệ Thực vật, khoa Nông Học, trường Đại Học Nơng Lâm Tp Hồ Chí Minh tận tình hướng dẫn giúp đỡ suốt trình thực luận văn  Các bác nông dân xã Thạnh Hội, huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương cho phép thực điều tra, bố trí thí nghiệm ruộng trình thực đề tài  Tồn thể bạn bè giúp đỡ, động viên tơi suốt thời gian học thực đề tài  Lời sau xin gởi lời biết ơn chân thành đến Ba Mẹ giúp đỡ vật chất tinh thần suốt trình học tập hoàn thành luận văn Sinh viên Nguyễn Hồng Trang iii TĨM TẮT NGUYỄN HỒNG TRANG, Đại học Nơng Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh, tháng 7/2013 Xây dựng quy trình phòng trừ bệnh thán thư giải pháp sinh học xã Thạnh Hội, huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương Giáo viên hướng dẫn: TS: Võ Thị Thu Oanh Đề tài tiến hành từ tháng 03 năm 2013 đến tháng 07 năm 2013, giống ớt thiên F1 207 công ty Hai Mũi Tên Đỏ điều kiện canh tác theo tập quán nông dân xã Thạnh Hội, huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương Nội dung nghiên cứu đề tài gồm: Điều tra mức độ phổ biến, diễn biến yếu tố ảnh hưởng đến bệnh thán thư ớt xã thạnh Hội, huyện Tân Un, tỉnh Bình Dương; khảo sát hiệu phòng trừ bệnh thán thư hại ớt số chế phẩm sinh học điều kiện đồng ruộng Kết ghi nhận: Diện tích trồng ớt hộ nơng dân biến động từ 100 đến 1000 m2, đa số hộ nông dân sử dụng giống ớt thiên hạn chế bệnh thán thư hại ớt 80% hộ nông dân sản xuất vụ/năm 85% hộ sử dụng giống mua để sản xuất Kết ghi nhận biện pháp phòng trừ bệnh ớt nông dân địa phương cho thấy 100% số hộ nông dân nhận định có xuất bệnh thán thư ruộng họ Để phòng trị bệnh thán thư, 100% số hộ nơng dân dùng thuốc hóa học, khơng có hộ sử dụng thuốc sinh học việc phòng trừ bệnh thán thư Biện pháp canh tác nông dân chủ yếu khâu làm đất, vệ sinh đồng ruộng, nước tốt Có loại thuốc trừ bệnh hộ nơng dân thường dùng để phòng trị bệnh thán thư hại ớt Antracol 70WP, Amistar 250SC Ridomil 68WP Trong đó, Antracol 70WP thuốc sử dụng nhiều chiếm 70% số hộ điều tra Đa số nơng dân phun thuốc định kì 10 – 15 ngày/ lần chiếm 70% Hầu hết nông dân nhận dạng bệnh hại ruộng ớt có biện pháp phòng trị kịp thời Bên cạnh có mặt hạn chế, chẳng hạn bà sử dụng giống tự sản iv xuất, biện pháp phòng trừ bệnh hại chủ yếu sử dụng loại thuốc hóa học việc phun xịt chưa đảm bảo liều lượng khuyến cáo bao bì, chưa sử dụng thuốc có nguồn gốc sinh học việc phòng trừ bệnh thán thư Bệnh thán thư hại ớt xuất lúc trái già chín, vào giai đoạn thu hoạch gây hại nặng sau Hình thức trồng ớt liên tục diện tích có mức độ nhiễm bệnh cao so với hình thức trồng luân canh với trồng khác họ trồng đất chưa trồng ớt Vì vậy, trồng ớt có luân canh trồng ớt đất biện pháp làm giảm gây hại bệnh thán thư Kết khảo sát hiệu lực thuốc sinh học việc phòng trừ bệnh thán thư hại ớt điều kiện đồng ruộng cho thấy loại thuốc thử nghiệm cho hiệu phòng trừ bệnh Trong đó, thuốc sinh học Stop 5DD có khả phòng trừ bệnh thán thư ớt tốt nhất, tiếp đến thuốc sinh học Ditacin 8SL, loại thuốc lại HTD01 + HTD04, Map green 6AS, Stargolg 5SL Help 400SC cho hiệu phòng trừ chưa cao v MỤC LỤC Chƣơng 1: Mở đầu 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục tiêu đề tài 1.3 Yêu cầu thí nghiệm 1.4 Giới hạn đề tài Chƣơng 2: Tổng quan tài liệu 2.1 Sơ lược ớt 2.2 Các giống ớt phổ biến 2.3 Đặc điểm thực vật học 2.4 Giá trị dinh dưỡng ớt 2.5 Yêu cầu ngoại cảnh ớt 2.6 Một số bệnh hại 2.6.1 Bệnh hại nấm 2.6.2 Bệnh hại vi khuẩn 2.6.3 Bệnh hại virus 10 2.6.4 Bệnh tuyến trùng sưng rễ 10 2.6.5 Bệnh có nguồn gốc sinh lí 10 2.7 Giới thiệu bệnh thán thư hại ớt 10 2.7.1 Tác nhân gây bệnh 10 2.7.2 Triệu chứng gây bệnh 11 2.7.3 Cơ chế xâm nhập nấm 11 2.8 Một số kết nghiên cứu nước 12 2.8.1 Một số kết nghiên cứu nước 12 2.8.2 Kết nghiên cứu nước 13 2.9 Biện pháp sinh học phòng trừ bệnh hại trồng 14 2.10 Đặc điểm loại thuốc làm thí nghiệm 16 Chƣơng 3: Nội dung phƣơng pháp nghiên cứu 20 vi 3.1 Thời gian địa điểm nghiên cứu 20 3.2 Nội dung nghiên cứu 20 3.3 Vật liệu nghiên cứu 20 3.4 Phương pháp nghiên cứu 20 3.4.1 Điều tra mức độ phổ biến, diễn biến yếu tố ảnh hưởng đến bệnh thán thư ớt xã Thạnh Hội, huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương 20 3.4.1.1 Phương pháp điều tra bệnh hại 20 3.4.1.2 Khảo sát ảnh hưởng số yếu tố canh tác đến phát sinh phát triển bênh 22 3.4.2 Khảo sát hiệu lực phòng trừ bênh thán thư hại ớt số thuốc sinh học, kích kháng 22 3.5 Tình hình thời tiết, khí hậu 24 3.6 Phương pháp xử lí số liệu 24 Chƣơng 4: Kết thảo luận 25 4.1 Điều tra mức độ phổ biến, diễn biến yếu tố ảnh hưởng đến bệnh thán thư ớt xã Thạnh Hội, huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương 25 4.1.1 Kết điều tra nơng dân huyện Tân Un, tỉnh Bình Dương 25 4.1.2 Khảo sát ảnh hưởng số yếu tố canh tác đến phát sinh phát triển bệnh 29 4.1.2.1 Ảnh hưởng ngày trồng đến mức độ bệnh thán thư hại ớt 29 4.1.2.2 Ảnh hưởng cấu luân canh đến mức độ bệnh thán thư hại ớt 30 4.2 Hiệu lực phòng trừ bệnh thán thư hại ớt số thuốc sinh học, kích kháng xã Thạnh Hội, huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương 32 4.2.1 Ảnh hưởng thuốc thử nghiệm đến tỉ lệ bệnh thán thư hại ớt xã Thạnh Hội, huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương 32 4.2.2 Ảnh hưởng thuốc thử nghiệm đến số bệnh thán thư hại ớt xã Thạnh Hội, huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương 33 4.3 Hiệu kỹ thuật thuốc thử nghiệm bệnh thán thư hại ớt xã Thạnh Hội, huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương 35 vii Chƣơng 5: Kết luận đề nghị 37 5.1 Kết luận 37 5.2 Đề nghị 38 Tài liệu tham khảo 39 Phụ lục 41 Phụ lục 46 Phụ lục 48 viii DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT CSB: Chỉ số bệnh LSD: Least Significant Difference Test NST: Ngày sau trồng NT: Nghiệm thức RCBD: Randomized Complete Block Design TGST: Thời gian sinh trưởng TLB: Tỉ lệ bệnh ix DANH SÁCH CÁC BẢNG Bảng 3.1 Các loại chế phẩm thí nghiệm liều lượng sử dụng (vụ mưa 2013) 22 Bảng 3.2 Tình hình thời tiết khí hậu 24 Bảng 4.1 Hiện trạng canh tác ớt huyện Tân Uyên, 2013 26 Bảng 4.2 Một số bệnh hại 28 Bảng 4.3 Diễn biến bệnh thán thư giai đoạn sinh trưởng 29 Bảng 4.4 Ảnh hưởng cấu luân canh đến mức độ gây hại bệnh thán thư hại ớt 30 Bảng 4.5 Ảnh hưởng chế phẩm thử nghiệm đến tỉ lệ bệnh thán thư hại ớt 32 Bảng 4.6 Ảnh hưởng chế phẩm thử nghiệm đến số bệnh thán thư hại ớt 34 Bảng 4.7 Hiệu kỹ thuật thuốc thử nghiệm bệnh thán thư hại ớt 35 44 o Trung bình (20-50%)  o Nhẹ (0-20%)  - Phương pháp phòng trừ thối nhũn hành:  * Canh tác (ngắt bỏ bị bệnh, vệ sinh đồng ruộng tiêu hủy tàn dư nào?)  * Sinh học - Tên loại thuốc sinh học thường sử dụng để phòng trừ bệnh thối nhũn hành - Thời điểm phun:  Phun thuốc định kì……ngày/lần  Thấy xuất phun - Liều lượng thuốc sử dụng (So với hướng dẫn sử dụng): Nhiều  Ít  Theo khuyến cáo  Cụ thể (phun bình, kg thuốc diện tích trồng?): - Đánh giá hiệu thuốc sử dụng:  Có hiệu   Khơng có hiệu   Sử dụng liên tục có hiệu  * Hóa học  - Có kết hợp nhiều loại thuốc để phun hay khơng?  Có  Khơng - Tên loại thuốc hóa học thường sử dụng - Thời điểm phun:  Phun thuốc định kì…… ngày/lần 45  Thấy xuất phun - Liều lượng thuốc sử dụng (So với hướng dẫn sử dụng): Nhiều  Ít  Theo khuyến cáo  Cụ thể: - Đánh giá hiệu thuốc sử dụng:  Có hiệu   Khơng có hiệu   Sử dụng liên tục có hiệu  * Biện pháp khác  Ngày điều tra:……/……/…… Người điều tra 46 Phụ lục 2: Hình ảnh khu vực thí nghiệm Tồn cảnh khu vực thí nghiệm Phun thuốc khảo nghiệm 47 Cây ớt đánh dấu theo dõi Trái ớt bị bệnh thán thư Ruộng ớt 60NST 48 Phụ lục 3: Các kết xử lí thống kê 3.1 Ảnh hƣởng chế phẩm thử nghiệm đến tỉ lệ bệnh thán thƣ hại ớt 3.1.1 Tỉ lệ bệnh 65NST Chuyển đổi số liệu sang dạng (x + 0.5)1/2 trước phân tích ANOVA TLB (%) Nghiệm thức Số liệu trước chuyển đổi Số liệu sau chuyển đổi LLL1 LLL2 LLL3 TB LLL1 LLL2 LLL3 TB Map Green 6AS 1,20 2,84 2,35 2,13 1,31 1,83 1,69 1,61 Stop 5DD 2,53 1,84 1,86 2,08 1,74 1,53 1,54 1,60 Ditacin 8SL 1,96 2,03 2,11 2,03 1,57 1,59 1,62 1,59 HTD01 + HTD04 2,54 2,73 2,58 2,62 1,74 1,80 1,76 1,77 Stargolg 5SL 2,06 2,17 1,83 2,02 1,60 1,63 1,53 1,59 Help 400SC 2,01 1,82 1,58 1,80 1,58 1,52 1,44 1,51 Đối chứng 2,77 2,68 2,48 2,64 1,81 1,78 1,73 1,77 A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -lll 0.01 0.006 0.39 0.6872 nt 0.17 0.028 1.87 0.1673 Error 12 0.18 0.015 Non-additivity 0.00 0.000 0.00 Residual 11 0.18 0.017 -Total 20 0.37 -Grand Mean= 1.635 Grand Sum= Coefficient of Variation= 7.54% 34.340 Total Count= 21 49 3.1.2 Tỉ lệ bệnh 75NST Chuyển đổi số liệu sang dạng (x + 0.5)1/2 trước phân tích ANOVA TLB (%) Nghiệm thức Số liệu trước chuyển đổi LLL1 LLL2 LLL3 Map Green 6AS 4,93 5,85 Stop 5DD 3,59 Ditacin 8SL Số liệu sau chuyển đổi TB LLL1 LLL2 LLL3 TB 3,45 4,74 2,33 2,52 1,20 2,02 2,84 4,58 3,67 2,02 1,83 2,25 2,03 3,26 4,33 2,37 3,32 1,94 2,20 1,69 1,94 HTD01 + HTD04 3,75 4,98 5,70 4,81 2,06 2,34 2,49 2,30 Stargolg 5SL 4,37 3,37 5,48 4,41 2,21 1,97 2,45 2,21 Help 400SC 3,35 5,33 4,39 4,36 1,96 2,41 2,21 2,19 Đối chứng 9,77 8,52 11,88 10,06 3,20 3,00 3,52 3,24 Data case to 21 Two-way Analysis of Variance over ariable (lll) with values from to and over variable (nt) with values from to A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -lll 0.02 0.012 0.09 0.9147 nt 3.53 0.589 4.25 0.0159 Error 12 1.66 0.138 Non-additivity 0.15 0.149 1.08 Residual 11 1.51 0.138 -Total 20 5.22 -Grand Mean= 2.276 Grand Sum= Coefficient of Variation= 16.35% 47.800 Total Count= 21 50 Trắc nghiệm phân hạng Data File : &k0S&k2GKeyboard&k0S Function : &k0S&k2GRANGE&k0S Error Mean Square = 0.1380 Error Degrees of Freedom = 12 No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 0.6609 at alpha = 0.050 &k2S Original Order Ranked Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = = 2.020 2.030 1.940 2.300 2.210 2.190 3.240 B B B B B B A Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = = 3.240 2.330 2.210 2.190 2.030 2.020 1.940 A B B B B B B 3.1.3 Tỉ lệ bệnh 85NST Chuyển đổi số liệu sang dạng (x + 0.5)1/2 trước phân tích ANOVA TLB (%) Nghiệm thức Số liệu trước chuyển đổi LLL1 LLL2 Map Green 6AS 12,87 17,30 Stop 5DD 9,75 Ditacin 8SL LLL3 Số liệu sau chuyển đổi TB LLL1 LLL2 LLL3 TB 21,99 17,39 3,66 4,22 4,74 4,21 14,57 19,03 14,45 3,20 3,88 4,42 3,83 7,83 11,65 15,61 11,70 2,89 3,49 4,01 3,46 HTD01 + HTD04 16,72 21,95 26,11 21,60 4,15 4,74 5,16 4,68 Stargolg 5SL 24,23 19,35 15,06 19,55 4,97 4,46 3,94 4,46 Help 400SC 9,85 13,84 17,93 13,87 3,22 3,79 4,29 3,77 Đối chứng 25,37 30,32 20,62 25,44 5,09 5,55 4,60 5,08 51 Data file: &k0S&k2G85NSTM&k0S Function: ANOVA-2 Data case to 21 Two-way Analysis of Variance over variable (lll) with values from to and over variable (nt) with values from to Variable 3: tlb A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -lll 1.22 0.610 2.60 0.1151 nt 5.81 0.969 4.14 0.0175 Error 12 2.81 0.234 Non-additivity 0.78 0.777 4.20 Residual 11 2.03 0.185 -Total 20 9.84 -Grand Mean= 4.213 Grand Sum= Coefficient of Variation= 88.470 Total Count= 11.49% Trắc nghiệm phân hạng Error Mean Square = 0.2340 Error Degrees of Freedom = 12 No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 0.8606 at alpha = 0.050 &k2S Original Order Ranked Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = = 4.210 3.830 3.460 4.680 4.460 3.770 5.080 BCD BCD D AB ABC CD A Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = = 5.080 4.680 4.460 4.210 3.830 3.770 3.460 A AB ABC BCD BCD CD D 21 52 3.2 Ảnh hƣởng chế phẩm thử nghiệm đến số bệnh thán thƣ hại ớt 3.2.1 Chỉ số bệnh 65NST Chuyển đổi số liệu sang dạng (x + 0.5)1/2 trước phân tích ANOVA CSB (%) Nghiệm thức Số liệu trước chuyển đổi Số liệu sau chuyển đổi LLL1 LLL2 LLL3 TB LLL1 LLL2 LLL3 TB Map Green 6AS 0,82 0,64 0,46 0,64 1,15 1,07 0,98 1,07 Stop 5DD 0,84 0,41 0,74 0,66 1,16 0,95 1,11 1,07 Ditacin 8SL 0,67 0,57 0,46 0,57 1,08 1,03 0,98 1,03 HTD01 + HTD04 0,40 0,54 0,63 0,52 0,95 1,02 1,06 1,01 Stargolg 5SL 0,55 0,48 0,61 0,55 1,03 0,99 1,05 1,02 Help 400SC 0,77 0,40 0,40 0,52 1,13 0,95 0,95 1,01 Đối chứng 0,89 0,53 0,48 0,79 1,18 1,01 0.99 1,06 Data file: &k0S&k2GCSB65M&k0S Function: ANOVA-2 ata case to 21 Two-way Analysis of Variance over variable (lll) with values from to and over variable (nt) with values from to Variable 3: csb A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -lll 0.04 0.018 3.69 0.0565 nt 0.01 0.002 0.45 0.8331 Error 12 0.06 0.005 Non-additivity 0.01 0.010 2.35 Residual 11 0.05 0.004 -Total 20 0.11 -Grand Mean= 1.039 Grand Sum= 21.820 Total Count= 21 Coefficient of Variation= 6.74% 53 3.2.2 Chỉ số bệnh 75NST Chuyển đổi số liệu sang dạng (x + 0.5)1/2 trước phân tích ANOVA CSB (%) Nghiệm thức Số liệu trước chuyển đổi Số liệu sau chuyển đổi LLL1 LLL2 LLL3 TB LLL1 LLL2 LLL3 TB Map Green 6AS 1,09 1,05 0,49 0,88 1,26 1,25 0,99 1,17 Stop 5DD 0,79 0,32 0,91 0,67 1,14 0,90 1,19 1,08 Ditacin 8SL 0,67 0,86 0,26 0,60 1,08 1,17 0,87 1,04 HTD01 + HTD04 0,42 1,15 1,16 0,91 0,96 1,29 1,29 1,18 Stargolg 5SL 1,14 0,37 1,02 0,84 1,28 0,93 1,23 1,15 Help 400SC 0,48 0,88 0,81 0,72 0,99 1,18 1,14 1,10 Đối chứng 1,60 1,37 2,15 1,71 1,45 1,37 1,63 1,48 Data file: &k0S&k2G75NSTM1&k0S Function: ANOVA-2 Data case to 21 Two-way Analysis of Variance over variable (lll) with values from to and over variable (nt) with values from to Variable 4: csb 54 A N A L Y S I S O F V A R I A N C E Degrees of Sum of Freedom Squares Source Mean Square T A B L E F-value Prob -lll 0.00 0.002 0.08 0.9195 nt 0.39 0.064 2.29 0.1043 12 0.34 0.028 0.04 0.035 11 0.30 0.027 Error Non-additivity Residual 1.28 -Total 20 0.73 -Grand Mean= 1.171 Grand Sum= Coefficient of Variation= 24.590 Total Count= 21 14.32% 3.2.3 Chỉ số bệnh 85NST Chuyển đổi số liệu sang dạng (x + 0.5)1/2 trước phân tích ANOVA CSB (%) Nghiệm thức Số liệu trước chuyển đổi LLL1 LLL2 LLL3 Map Green 6AS 2,75 3,59 Stop 5DD 1,66 Ditacin 8SL Số liệu sau chuyển đổi TB LLL1 LLL2 LLL3 TB 5,14 3,83 1,80 2,02 2,37 2,06 2,72 3,71 2,70 1,47 1,79 2,05 1,77 1,59 2,22 3,25 2,36 1,45 1,65 1,94 1,68 HTD01 + HTD04 3,19 4,42 5,36 4,32 1,92 2,22 2,42 2,19 Stargolg 5SL 5,19 3,97 2,84 4,00 2,39 2,12 1,83 2,11 Help 400SC 2,26 3,30 4,09 3,22 1,66 1,95 2,14 1,92 Đối chứng 6,46 7,97 5,39 6,61 2,64 2,91 2,43 2,66 55 Data file: &k0S&k2G85NSTM&k0S Function: ANOVA-2 Data case to 21 Two-way Analysis of Variance over variable (lll) with values from to and over variable (nt) with values from to Variable 4: csb A N A L Y S I S O F V A R I A N C E Degrees of Sum of Freedom Squares Source Mean Square T A B L E F-value Prob -lll 0.26 0.130 2.19 0.1543 nt 1.88 0.314 5.29 0.0070 12 0.71 0.059 0.14 0.143 11 0.57 0.052 Error Non-additivity Residual 2.77 -Total 20 2.86 -Grand Mean= 2.056 Grand Sum= Coefficient of Variation= 43.170 11.85% Trắc nghiệm phân hạng Data File : &k0S&k2GKeyboard&k0S Error Mean Square = 0.05900 Error Degrees of Freedom = 12 No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 0.6058 at alpha = 0.010 &k2S Total Count= 21 56 Original Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = = Ranked Order 2.060 1.770 1.680 2.190 2.110 1.920 2.660 AB B B AB AB B A Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = = 2.660 2.190 2.110 2.060 1.920 1.770 1.680 A AB AB AB B B B 3.3 Hiệu kỹ thuật thuốc thử nghiệm bênh thán thƣ hại ớt 3.3.1 Hiệu kỹ thuật 75NST Chuyển đổi số liệu sang dạng arcsin (x)1/2 trước phân tích ANOVA Hiệu lực (%) Nghiệm thức Số liệu trước chuyển đổi Số liệu sau chuyển đổi LLL1 LLL2 LLL3 TB LLL1 LLL2 LLL3 TB Map Green 6AS 26,06 36,53 76,22 46,27 30,70 37,19 60,81 42,90 Stop 5DD 50,63 76,64 57,67 61,65 45,36 61,10 49,41 51,96 Ditacin 8SL 44,38 41,63 87,38 57,80 41,77 40,18 69,19 50,38 HTD01 + HTD04 73,75 16,06 46,05 45,28 59,18 23,62 42,73 41,85 Stargolg 5SL 28,75 72,99 52,56 51,43 32,42 58,69 46,47 45,86 Help 400SC 65,32 14,89 54,79 45,00 53,92 22,70 47,75 41,46 Data file: &k0S&k2GHL75&k0S Function: ANOVA-2 Data case to 18 Two-way Analysis of Variance over variable (lll) with values from to and over variable (nt) with values from to 57 Variable 3: hl A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -lll 473.13 236.566 1.07 0.3807 nt 305.36 61.072 0.28 0.9165 Error 10 2220.47 222.047 Non-additivity 56.65 56.649 0.24 Residual 2163.83 240.425 -Total 17 2998.97 -Grand Mean= 45.733 Grand Sum= Coefficient of Variation= 32.58% 823.190 Total Count= 18 3.3.1 Hiệu kỹ thuật 75NST Chuyển đổi số liệu sang dạng arcsin (x)1/2 trước phân tích ANOVA Hiệu lực (%) Nghiệm thức Số liệu trước chuyển đổi Số liệu sau chuyển đổi LLL1 LLL2 LLL3 TB LLL1 LLL2 LLL3 TB Map Green 6AS 53,72 62,70 19,85 45,42 47,14 52,36 26,46 41,98 Stop 5DD 74,26 65,87 31,17 57,10 59,51 54,25 33,94 49,24 Ditacin 8SL 67,25 74,10 37,08 59,48 55,09 59,41 37,51 50,67 HTD01 + HTD04 50,54 44,54 0,56 31,88 45,31 41,87 4,28 30,49 Stargolg 5SL 19,53 50,19 47,31 39,01 26,23 45,11 43,46 38,27 Help 400SC 59,50 45,14 8,94 37,86 50,48 42,21 17,40 36,70 Data file: &k0S&k2GHL85&k0S Function: ANOVA-2 Data case to 18 Two-way Analysis of Variance over variable (lll) with values from to and over variable (nt) with values from to 58 Variable 3: hl A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -lll 1787.01 893.507 8.36 0.0074 nt 895.39 179.077 1.67 0.2279 Error 10 1069.31 106.931 Non-additivity 43.85 43.848 0.38 Residual 1025.46 113.940 -Total 17 3751.71 -Grand Mean= 41.224 Grand Sum= Coefficient of Variation= 25.08% 742.024 Total Count= 18 ... vật chất tinh thần suốt q trình học tập hồn thành luận văn Sinh viên Nguyễn Hồng Trang iii TĨM TẮT NGUYỄN HỒNG TRANG, Đại học Nơng Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh, tháng 7/2013 Xây dựng quy trình phòng...i BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC NƠNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Tác giả NGUYỄN HỒNG TRANG ĐIỀU TRA TÌNH HÌNH BỆNH THÁN THƢ HẠI ỚT VÀ KHẢO SÁT HIỆU LỰC TRỪ BỆNH CỦA MỘT SỐ CHẾ PHẨM
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐIỀU TRA TÌNH HÌNH BỆNH THÁN THƢ HẠI ỚT VÀ KHẢO SÁT HIỆU LỰC TRỪ BỆNH CỦA MỘT SỐ CHẾ PHẨM SINH HỌC TẠI HUYỆN TÂN UYÊN, TỈNH BÌNH DƢƠNG. , ĐIỀU TRA TÌNH HÌNH BỆNH THÁN THƢ HẠI ỚT VÀ KHẢO SÁT HIỆU LỰC TRỪ BỆNH CỦA MỘT SỐ CHẾ PHẨM SINH HỌC TẠI HUYỆN TÂN UYÊN, TỈNH BÌNH DƢƠNG.

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay