TÌM HIỂU SINH KẾ CỦA CÁC NÔNG HỘ TRỒNG CÀ PHÊ TẠI TỔ 20, THỊ TRẤN LỘC THẮNG HUYỆNBẢO LÂM, TỈNH LÂM ĐỒNG

66 6 0
  • Loading ...
1/66 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2019, 09:15

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH  NGUYỄN THUẬN THIỆN TÌM HIỂU SINH KẾ CỦA CÁC NÔNG HỘ TRỒNG PHÊ TẠI TỔ 20, THỊ TRẤN LỘC THẮNG HUYỆNBẢO LÂM, TỈNH LÂM ĐỒNG LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH NÔNG LÂM KẾT HỢP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH THÁNG 7/2013 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH  NGUYỄN THUẬN THIỆN TÌM HIỂU SINH KẾ CỦA CÁC NÔNG HỘ TRỒNG PHÊ TẠI TỔ 20, THỊ TRẤN LỘC THẮNG HUYỆN BẢO LÂM, TỈNH LÂM ĐỒNG Ngành: Nông Lâm Kết Hợp LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Người hướng dẫn: ThS ĐẶNG HẢI PHƯƠNG Thành phố Hồ Chí Minh THÁNG 7/2013tự i LỜI CẢM TẠ Đầu tiên, xin chân thành cảm ơn Ban Giám Hiệu trường Đại Học Nông Lâm TP Hồ Chí Minh tạo điều kiện cho tơi có môi trường học tập tốt Xin chân thành biết ơn tồn thể q thầy khoa Lâm Nghiệp nhiệt tình giảng dạy cho tơi suốt khóa học trường Tiếp theo, xin gửi lời tri ân đến UBND thị trấn Lộc Thắng – Bảo LâmLâm Đồng, anh Việt, anh Long, anh Sỹ, Ngốc tồn thể bà địa phương nhiệt tình hợp tác hỗ trợ, giúp đỡ tơi q trình thực tập địa phương Xin gửi lời biết ơn sâu sắc đến thầy Th S Đặng Hải Phương, người trực tiếp giảng dạy tận tình hướng dẫn tơi hồn thành khóa luận tốt nghiệp Xin gửi lời cảm ơn đến tập thể lớp DH09NK, người bạn thân ln đồn kết giúp đỡ suốt thời gian học tập vừa qua Và cuối cùng, xin gửi lời biết ơn chân thành tới gia đình, bố mẹ quan tâm, chia sẽ, động viên giúp đỡ, tạo điều kiện cho học tập tốt TP Hồ Chí Minh, tháng năm 2013 Nguyễn Thuận Thiện ii TÓM TẮT Khóa luận “Tìm hiểu sinh kế nơng hộ trồng phê tổ 20 thị trấn Lộc Thắng – Bảo LâmLâm Đồng” thực từtháng năm 2013 đếntháng năm 2013 tổ 20 thị trấn Lộc Thắng – Bảo LâmLâm Đồng Khóa luận sử dụng số cơng cụ phương pháp đánh giá nơng thơn có tham gia (PRA) để điều tra, thu thập phân tích thông tin cần thiết loại tài sản sinh kế người dân với kỹ thuật chăm sóc phê nhóm nơng hộ khác nhằm so sánh khác biệt nhóm nơng hộ Khóa luận tiến hành vấn 43 hộ gia đình phân loại thành nhóm nơng hộ nhóm nơng hộ có 15 hộ, nhóm nơng hộ trung bình 20 hộ nhóm nơng hộ nghèo hộ Mỗi nhóm nơng hộ sởhữu loại tài sản sinh kế (Tài sản người, tài sản tự nhiên, tài sản xã hội, tài sản hữu hình, tài sản tài chính) khác điều nguyên nhân dẫn tới khác biệt đầu tư, chăm sóc cho phê giữ nhóm nơng hộ Với nguồn lao động dồi dao, trình độ học vấn cao, thường xuyên tham gia lớp đào tạo kỹ năng, nguồn vốn đầu tư sẵn có dụng cụ sản xuất tiên tiến nên nhóm nơng hộ áp dụng tất điểm mạnh vào việc trồng chăm sóc phê Chính điều đem lại hiệu cao sản xuất, làm tăng suất đem lại nguồn lợi nhuận lớn Bên cạnh nhóm nơng hộ trung bình nhóm nơng hộ nghèo vài hạn chế vốn, dụng cụ sản xuất, thời gian chăm sóc, chưa nắm bắt kỹ thuật mới,… nên suất chưa cao dẫn đến lợi nhuận thấp iii SUMMARY Thesis "Understanding the livelihoods of farmers in the coffee-growing town of Loc Thang 20 - Bao Lam - Lam Dong" was carried out from March2013 to July2013 in the town 20 Loc Thang - Bao Lam - Lam Dong Thesis hasuseda number of tools in the assessment methodology participatory rural appraisal (PRA) to investigate, collect and analyze the necessary information about the types of assets and livelihoods of the people with the Coffee technical care of the different groups of farmers to compare the difference between the household groups Thesis interviewed 43 households, classified into groups of households in which farmer groups rather have 15 households, the average household 20 households and poor households groups of households Each group owns all kinds of household livelihood assets (human assets, natural assets, social assets, tangible assets, financial assets) different and this is the main reason leading to the differences in investment, take care of coffee farmer groups With abundant labor resources, higher education, often participating in skills training, available investment capital and advanced production equipment to farmer groups apply fairly all the strengths of this the planting and care of coffee It is this will bring efficiency in production, increase productivity and bring big profits Besides the average farmer groups and poor farmers group some limited capital, production tools, time care, not capture new techniques, should not yield high profits lead to lower iv MỤC LỤC Trang Trang tựa i Lời cảm tạ ii Tóm tắt ii Summary iii Mục lục iv Những chữ viết tắt vii Danh mục bảng viii Danh mục hình x Chương ĐẶT VẤN ĐỀ 1.1 Sự cần thiết khóa luận 1.2 Mục tiêu Chương TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU 2.1 Đặc điểm khu vực nghiên cứu 2.1.1 Lịch sử hình thành tổ 2.1.2 Vị trí địa lý 2.1.3 Dân số tổ 20 Nguồn: Theo báo cáo tổ 20 2.1.4 Tôn giáo tổ 20 2.1.5 Khí hậu 2.1.6 An ninh trị - trật tự an tồn xã hội 2.2 Các khái niệm 2.2.1 Khái niệm loại tài sản sinh kế 2.2.2 Các kỹ thuật trơng, chăm sóc phê v Chương NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 3.1 Nội dung nghiên cứu 3.2 Phương pháp công cụ thu thập số liệu 3.2.1 Thu thập liệu thứ cấp liên quan 3.2.2 Thu thập thông tin số liệu điều tra trường 10 3.2.3 Xử lý, tổng hợp số liệu 11 3.2.3.1 Đối với thơng tin định lượng, định tính 11 3.2.3.2 Cộng cụ xử lý phân tích số liệu 12 Chương KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 13 4.1 Xác định mô tả tài sản sinh kế nhóm nơng hộ khác tổ 20 thị trấn Lộc Thắng - Bảo Lâm - Lâm Đồng 13 4.1.1 Một số đặc điểm kinh tế - xã hội tổ 20 thị trấn Lộc Thắng - Bảo Lâm - Lâm Đồng 13 4.1.2 Phân hạng nhóm hộ 16 4.1.3 Tìm hiểu tài sản sinh kế hộ ( tài sản người; tài sản tự nhiên; tài sản xã hội; tài sản tài chính; tài sản hữu hình) 16 4.1.3.1 Tài sản người 17 4.1.3.2 Tài sản tự nhiên 19 4.1.3.3 Tài sản xã hội 21 4.1.3.4 Tài sản tài 22 4.1.3.5 Tài sản hữu hình 24 4.2 Mô tả kỹ thuật chăm sóc phê nhóm nơng hộ khác tổ 20 thị trấn Lộc Thắng–Bảo Lâm–Lâm Đồng 25 4.2.1 Giới thiệu phê địa điểm nghiên cứu 25 4.2.2 Kỹ thuật chăm sóc phê 26 4.2.2.1 Chọn lựa giống nhóm nơng hộ 27 vi 4.2.2.2 Tưới nước, làm cỏ, bón phân lượng phân bón nhóm nông hộ 28 4.2.2.3 Các loại bệnh, cách điều trị số bệnh hại phê 34 4.2.2.4 Tạo cành tỉa tán nhóm nơng hộ 36 4.3 So sánh lợi nhuận từ trồng phê nhóm nơng hộ khác tổ 20 thị trấn Lộc Thắng–Bảo Lâm–Lâm Đồng 38 4.3.1 Năng suất phê nông hộ 38 4.3.1.1 Thời gian thu hoạch xuất nhóm nơng hộ 38 4.3.2 Tìm hiểu thị trường phê (thời gian bán nông hộ) 40 4.3.3 So sánh Lợi nhuận từ phê nhóm nơng hộ (tính 1ha) 41 Chương KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 43 5.1 Kết luận 43 5.1 Kiến nghị 44 TÀI LIỆU THAM KHẢO 45 PHẦN PHỤ LỤC a Phụ lục1 Phiếu câu hỏi điều tra vấn a Phụ luc Lịch thời vụ phân tích SWOT g Phụ lục Danh sách hộ điều tra h vii NHỮNG CHỮ VIẾT TẮT UBND Ủy ban nhân dân SWOT Strength – Weakness –Opportunity – Threat THCS – THPT Trung học sở - Trung học phổ thông PRA Đánh giá nhanh nơng thơn có tham gia Ha Hectare (10.000m2) Cty TNHH MTV Công ty trách nhiệm hữu hạn thành viên CDC Trung tâm phát triển cộng đồng viii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng Trang Bảng 3.1: Các tiêu phân loại nhóm nơng hộ tổ 20 qua thảo luận với người dân 10 Bảng 4.1: Tóm tắt số liệu đặc điểm kinh tế - xã hội nông hộ điều tra 14 Bảng 4.2: Các tiểu phân loại nhóm nơng hộ tổ 20 qua thảo luận với người dân 16 Bảng 4.3: Số lao động trung bình độ tuổi lao động nhóm nơng hộ 17 Bảng 4.4: Diện tích đất trung bình nhóm nơng hộ 19 Bảng 4.5: Nguồn nước sử dụng sản xuất 20 Bảng 4.6: Sự giúp đỡ tổ chức nhân tới nông hộ 21 Bảng 4.7: Tỷ lệ % thu nhập mức nhóm nông hộ 22 Bảng 4.8: Tỷ lệ % nhóm hộ vay vốn ngân hàng tín dụng tổ chức xã hội 23 Bảng 4.9: Giống phê trồng nhóm nơng hộ 27 Bảng 4.10: Số lầntưới nước nhóm nơng hộ năm (lần tưới/năm) 28 Bảng 4.11: Số lần làm cỏ nhóm nơng hộ năm (lần làm cỏ/năm) 30 Bảng 4.12: Phương thức làm cỏ nhóm nơng hộ 30 Bảng 4.13: Số lần bón phân vơ cho phê nhóm nơng hộ năm 31 Bảng 4.14: Số lần bón phân vơ cho phê lớn nhóm nơng hộ năm 31 ix Năng suất trung bình nhóm nơng hộ trồng phê đSược tính cơng thức: NS / : Năng suất trung bình SLi: Sản lượng hộ thứ i (với i = 1, 2, 3, 4, …, n) Si: Diện tích hộ thứ i (với i = 1, 2, 3, 4, …, n) n: Tổng số hộ Bảng 4.22: Năng suất nhóm nơng hộ Nhóm Năng suất nơng hộ (tấn/ha/năm) Khá 4,3 Trung bình 3,6 Nghèo (Nguồn: Theo điều tra) Thấy nhóm nơng hộ có suất phê cao 4,3tấn/ha/năm, nhóm nơng hộ trung bình 3,6tấn/ha/năm, nhóm nơng hộ nghèo 3tấn/ha/năm Năng suất phê nhóm nơng hộ có khác biệt lớn biện pháp kỹ thuật chăm sóc phê nhóm nơng hộ khác nhau, với khác biệt từ tài sản người họ phân tích 4.3.2 Tìm hiểu thị trường phê (thời gian bán nông hộ) Thị trường phê biến động điều ảnh hưởng lớn tới thu nhập nông hộ trồng phê Giá phê thời điểm khác khác nhau, thường vào lúc đầu mùa sản lượng phê nhiều giá phê lúc thấp so với thời điểm khác Mặc dù tất nông hộ trồng phê phải chấp nhận bán lượng định để chi trả cho tiền vay hay hoạt động đầu tư phân bón, thuốc trừ sâu, tưới nước, làm cỏ, tiền thuê nhân công thu hoạch,… Đối với nông hộ có sẵn vốn đầu tư lúc giá phê thấp họ bán lượng lại để trữ giá phê tăng cao bán 40 Đây nguyên nhân ảnh hưởng tới lợi nhuận nhóm nơng hộ trình bày phần 4.3.3 So sánh Lợi nhuận từ phê nhóm nơng hộ (tính 1ha) Lợi nhuận nhóm nơng hộ có chênh lệch lớn khác biệt đầu tư nhóm hộ khác thể bảng sau:  Thu nhập từ phê nhóm nơng hộ: Bảng 4.23 thu thập thơng qua q trình điều tra vấn nơng hộ, mang tính tham khảo lượng bán giá bán nông hộ thời điểm khác Rất khó để thơng xác số tiền thu từ phê nông hộ Bảng 4.23: Thể thu nhập từ phê nhóm nơng hộ Nhóm nông hộ Sản lượng/ha/năm (Tấn) Thành tiền lượng bán (% suất) giá bán (ngàn đồng) (triệu đồng/ha/năm) Khá 4,3 20% giá 40 80% giá 44 185 Trung bình 3,6 35% giá 40 65% giá 44 153 50% giá 39 50% giá 44 124 Nghèo (Nguồn: Theo điều tra)  Đầu tư: Bảng 4.24: Thể đầu tư cho phê nhóm nơng hộ Nhóm nơng hộ Đầu tư (Triệu đồng/ha/năm) Khá 64 Trung bình 54 Nghèo 52 (Nguồn: Theo điều tra) Nguồn đầu tư nhóm nơng hộ tính chi phí hoạt động chăm sóc phê như: Bón phân, tưới nước, làm cỏ, xịt thuốc, thu hái, tiền công thuê nhân lực 41 Lợi nhuận: Bảng 4.25: Thể lợi nhuận từ phê nhóm nơng hộ Nhóm nơng hộ Lợi nhuận (Triệu đồng/ha/năm) Khá 121 Trung bình 99 Nghèo 72 (Nguồn: Theo điều tra) Thơng qua ba bảng với q trình phân tích tồn khóa luận cho thấy lợi nhuận từ phê nhóm nơng hộ phụ thuộc nhiều vào tài sản sinh kế mà nhóm nơng hộ sở hữu, thơng qua kỹ thuật chăm sóc, đầu tư nhóm hộ Nhóm nơng hộ sở hữu tài sản sinh kế đa dạng phong phú, áp dụng kỹ thuật chăm sóc tốt so với hai nhóm hộ trung bình nghèo nên thu lợi nhuận cao 121 triệu/ha/năm Nhóm nơng hộ trung bình với tài sản sinh kế với việc thường xuyên tiếp thu học hỏi kỹ thuật chăm sóc nên thu lợi nhuận tương đối cao 99triệu/ha/năm Nhóm nơng hộ nghèo với tài sản sinh kếhạn chế, gặp nhiều khó khăn việc đầu tư, chăm sóc phê nên thu lợi nhuận 72 triệu/ha/năm 42 Chương KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 5.1 Kết luận Qua kết nghiên cứu thảo luận trình bày rút kết luận sau đây: (1) Xác định mô tả tài sản sinh kế nhóm nơng hộ Nhóm nơng hộ khá: Trình độ hoc vấn cao, nguồn lao động dồi trung bình 3,3 người lao động/4,5 người; diện tích đất rộng trung bình 2,6ha/hộ, nguồn nước chủ động, dồi dào; tham gia vào hoạt động xã hội; nguồn vốn nhiều; đầy đủ dụng cụ sinh hoạt sản xuất Nhóm nơng hộ trung bình: Trình độ hoc vấn chủ yếu THCS - THPT, nguồn lao động dồi trung bình người lao động/4,3 người; diện tích đất trung bình 1,45ha/hộ, nguồn nước chủ động; tham gia vào hoạt động xã hội làng xã; nguồn vốn đầy đủ; thiếu dụng cụ sản xuất Nhóm nơng hộ nghèo: Trình độ hoc thấp, thiếu nguồn lao động trung bình 2,8 người lao động/4,4 người; diện tích đất trung bình 1,25ha/hộ, thiếu nước sản xuất; tham gia vào hoạt động làng xã; thiếu nguồn vốn; thiếu dụng cụ sinh hoạt sản xuất (2) Mơ tả kỹ thuật chăm sóc phê nhóm nơng hộ năm Nhóm nông hộ khá: Trồng giống phê mới; tưới nước lần/năm, kỹ thuật; làm cỏ máy phát cỏ;bón phân -5 lần với lượng phân 1,8 tấn/ha/năm; xịt thuốctrị bệnh – lần/năm; tỉa cành lần/năm Nhóm nơng hộ trung bình: Trồng giống cũ lẫn giống mới; tưới nước lần/năm; làm cỏ máy phát cỏ; bón phân -4 lần với lượng phân 1,6 tấn/ha/năm;xịt thuốc trị bệnh 1– lần/năm; tỉa cành lần/năm 43 Nhóm nơng hộ nghèo: Trồng giống cũ; tưới nước lần/năm; làm cỏ cách xịt thuốc cỏ;bón phân -3 lần với lượng phân 1,1 tấn/ha/năm,xịt thuốc trị bệnh lần/năm, tỉa cành lần/năm (3) So sánh lợi nhuận từ trồng phê nhóm nơng hộ Nhóm nơng hộ lợi nhuận 121 triệu đồng/ha/năm; nhóm nơng hộ trung bình lợi nhuận 99 triệu đồng/ha/năm; nhóm nơng hộ nghèo lợi nhuận 72 triệu đồng/ha/năm 5.1 Kiến nghị Sau tiến hành thực khóa luận “Tìm hiểu sinh kế nơng hộ trồng phê tổ 20 thị trấn Lộc Thắng – Bảo LâmLâm Đồng” tơi có vài kiến nghi sau: (1) Khóa luận chưa sâu vào nghiên cứu chi tiết kỹ thuật chăm sóc phê, đề nghị có nghiên cứu khác sâu vào phân tích kỹ thuật chăm sóc nhằm tìm kỹ thuật tốt để tăng suất cho nông hộ (2) Tiến hành đào hồ hay khoan giếng nông hộ thiếu nước tưới vào mùa khô để đáp ứng đủ nhu cầu nước cho phê sinh trưởng phát triển (3) Đối với giống phê cũ hay trồng lâu năm nơng hộ cần thay giống ghép để có suất cao (4) Các nông hộ cần trồng xen canh phê với họ đậu năm nhằm tăng thu nhập cải tạo đất (5) Đối với nơng hộ có vườn phê đồi cần trồng thêm hàng chắn gió (6) Nhà nước cần hỗ trợ nông hộ trồng phê, mở rộng nguồn vốn vay cho nơng hộ thuộc nhóm trung bình nghèo để họ dễ dàng việc tạo sinh kế cho gia đình chăm sóc phê mở rộng khuyến kích người dân tham gia lớp khuyến nơng nhằm học hỏi, truyền bá kiến thức chia sẻ kinh nghiệm khó khăn việc chăm sóc phê 44 TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Báo cáo kinh tế - xã hộ UBND thị trấn Lộc Thắng năm 2012 [2] Bùi Việt Hải, 2012Tài liệu hướng dẫn thực tập lâm nghiệp xã hội [3] Bùi Việt Hải, 2010 Tài liệu giảng dạy lâm nghiệp xã hội [4] Trương Thanh Hào, 2012 Nghiên cứu tác động người dân xã Gành Dầu Cửa Cạn đến tài nguyên rừng vườn quốc gia Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp 2012 [5] Nguyễn Thị Ngân, 2012.Tìm hiểu sinh kế người dân phụ thuộc vào tài nguyên rừng thôn phẩy xã Xiềng My huyện Tương Dương tỉnh Nghệ An Luận văn tốt nghiệp – Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh 2012 [6] Đặng Hải Phương, 2010.Tài liệu giảng dạy xã hội học nông thôn [7] Nhật ký nơng hộ thuộc chương trình 4C chi nhánh cơng ty cổ phần tậpđồn INTIMEX Bn Ma Thuật [8] Trung tâm phát triển cộng đồng, 2012.Sản xuất phê bền vững (CDC) [9] Trung tâm nông nghiệp huyện Bảo Lâm, 2012.Kỹ thuật chăm sóc Phê 45 PHẦN PHỤ LỤC Phụ lục1 Phiếu câu hỏi điều tra vấn PHIẾU PHỎNG VẤN HỘ GIA ĐÌNH TỔ 20 THỊ TRẤN LỘC THẮNG -BẢO LÂM - LÂM ĐỒNG Phần1 Thông tin chung Họ tên người trả lời vấn: ………………………………………… Họ tên chủ hộ: ………………………………………………………… Giới tính: (1) Nam Tơn giáo: (1)Khơng Dân tộc: (1) Kinh (2)Nữ (2) Thiên Chúa 2) Tày (3) Phật (3) Nùng (4) khác (4) khác: ………… Nghề nghiệp: …………………… SĐT: ……………………… Phần2 Thông tin liên quan tới tài sản sinh kế nông hộ A Tài sản người Gia đình gồm ai? Stt Họ tên Quan hệ với chủ Tuổi Trình độ Nghề học vấn nghiệp hộ  Nghề nghiệp: (1) Làm vườn (2) Công nhân viên (3) Học sinh sinh viên (4) Kinh doanh (5) Ngoài tuổi lao động a  Trình độ học vấn: (1) Tiểu học (2) THCS – THPT (3) Trung cấp trở lên (4) Nghề Ngoài gia đình có th thêm nhân cơng làm th không, nhân công? (1)Không (2)1-2 người (3)3-4 người (4)Nhiều người B Tài sản tự nhiên Gia đình có diện tích đất? (1)Ít 1ha (2)1-2ha (3)2-3ha (4) Nhiều 3ha Trong gia đình sử dụng diện tích cho trồng phê? (1)Ít 1ha (2)1-2ha (3)2-3ha (4) Nhiều 3ha Diện tích đất gia đình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chưa? (1)Có (2) Khơng Loại đất trồng phê loại đất gì? (1)Tốt (2) Trung bình (3) Xấu Gia đình sử dụng nước sinh hoạt từ đâu? (1)Giếng (2) Nước máy Gia đình lấy nước cho sản xuất từ đâu? (1)Giếng (2) Hồ (3) Suối (4) Nhờ nhà hàng xóm Nước dùng sản xuất nhà có đủ khơng (1)Khơng (2) Có b C Tài sản hữu hình Trang thiết bị sinh hoạt Trang thiết bị Số lượng Giá trị (tiền) Xe máy Ti vi Đầu đĩa Máy giặt Tủ lạnh Máy dầu Bình xịt thuốc Máy xịt thuốc Xe máy cày Máy cưa Máy phát cỏ Nhà kho D Tài sản xã hội 10 Các cơng việc chăm sóc phê có nhờ giúp đỡ ai? (1)Cán khuyến nơng (2) Anh em (3) Hàng xóm 11 Gia đình có tham gia lớp tập huấn khun nơng khơng? (1)Có (2) Khơng 12 Mỗi năm gia đình tham gia lần? (1)Một (2) Hai (3)Ba 13 Gia đình có tham gia tổ chức tổ, thị trấn không? (1)Hội nông dân (3)Đoàn niên (2) Hội phụ nữ (4) Cán tổ c E Tài sản tài 14 Ngồi thu nhấp từ phê gia đình có nguồn thu khác nào? Nguồn thu Số tiền/tháng Chè, rau Vật nuôi Buôn bán, kinh doanh Làm thuê Tiền lương Phần3 Thông tin liên quan tới kỹ thuật chăm sóc phê A Thời kỳ kiến thiết 15 Gia đình có chọn giống phê trước trồng khơng? Loại giống gì? (1)Giống cũ (2) Thiện Trường (3)Trường Sơn (4)138 16 Tỷ lệ trông phê nhà cô (m)? (1)2.5*3 (2)3*3 (3)3*3.5 17 Nhà có bón phân lót trước trồng không, hữu vô cơ? (1) Không (2) Hữu (3) Vơ 18 Gia đình có tưới nước cho phê vào mùa khô không, lần/năm? (1)Không (2)1 lần (3)2 lần (4)3 lần 19 Gia đình bón phân cho phê lần/năm? (1)Ít (2)3-4 lần (3)5 lần (4) Nhiều lần B Thời kỳ kinh doanh 20 Một năm gia đình tưới nước cho phê lần vào mùa khô? (2)Không tưới (2)1 lần (3)2 lần d (4)3 lần 21 Gia đình tự tưới hay thuê? (1)Nhà tưới (2) Thuê (3) Mượn máy tưới 22 Gia đình làm cỏ lần năm? (1)Không làm (2)1 lần (3)2 lần (4)3 lần 23 Gia đình làm cỏ cách nào? (1)Xịt thuốc cỏ (2) Làm tay (3) Dùng máy phát cỏ 24 Gia đình có cào bồn phê khơng? (1)Có (2) Khơng 25 Một năm gia đình bón phân vơ lần? (1)1- lần (2)3-4 lần (3)5 lần 26 Cơ bón loại phân tạ/tiền/ha vào thời gian nào? Lần 1……………………………………………………………………… Lần 2……………………………………………………………………… Lần 3……………………………………………………………………… Lần 4……………………………………………………………………… Lần 5……………………………………………………………………… 27 Một năm gia đình bón phân hữu lần? (1)Khơng bón (2)1 lần (3)2 lần 28 Cơ bón loại phân tạ/tiền/ha vào thời gian nào? Lần 1……………………………………………………………………… Lần 2……………………………………………………………………… 29 Cô vặt chồi phê lần năm? (1)1-2 lần (2)3-4 lần (3)5 lần (4) Nhiều lần 30 phê nhà cô thường bị loại bệnh nào? (1)Sâu đục thân (2) Rệp (3)Nấm hồng (4) Gỉ sắt Rụng 31 Một năm cô xịt thuốc cho phê lần? (1) Không xịt (2)1 lần (3)2 lần (4)3 lần 32 Gia đình hái phê phê chín %? (1)60% (2)70% (3) 80% (4)90% e 33 Gia đình tỉa cành phê vào lúc nào? (1)Trong lúc hái (2) Khi hái xong Phần4 So sanh thu nhập từ trồng phê nông hộ 34 Năng suất phê trung bình năm gần nhà tấn/ha? (1)1-2 (2)2-3 (3)3-4 (4) 35 Thu xong phê nhà cô bán nào? (1)Một phần bán tươi (2) Bán tươi hết (3) Phơi bán nhân 36 Gia đình bán phê vào thời điểm nào? -Ngay sau thu xong phê: (1) Bán (2) Bán tồn Giá bán nhà tiền/kg: ………………………………… -Đợi phê lên giá: Giá bán nhà cô tiền/kg: ………………………………… f Phụ luc Lịch thời vụ phân tích SWOT Lịch thời vụ trở ngại Làm cỏ, cào Tưới nước; bón phân lần 1; Bón phân lần 4, bồn; bón phân Bón phân 5;xịt thuốc; tỉa lần chuồng; vặt cành hoạch; tỉa cành; chồi; bón phân xịt thuốc Xịt thuốc; thu bảo quản ầ 10 Thiếu vốn Thiếu nước tưới 11 Thiếu lao động Phân tích SWOT cho đầu tư chăm sóc phê Điểm mạnh Đểm yếu - Đất trồng phù hợp với phê - Thiếu lao động vào mùa thu hái - Có kiến thức địa phương phê - Thiếu vốn - Các nguồn vay vốn có sẵn - Thiếu hệ thống nhà kho bảo quản - Thường xảy trộm - Thiếu nước vào mùa khô - Phân bón giả Cơ hội Nguy - Các nguồn vay vốn có sẵn - Thời tiết khơng ổn định - Nguồn phân bón dịch vụ khác - Mất đất sản xuất quy hoạch dễ tiếp cận - Phân bón giả - Khoa học kỹ thuật ngày phát - Thị trường biến động triển - Rụng vào mùa khơ gió - Có hỗ trợ nhà nước tư nhân g 12 Phụ lục Danh sách hộ điều tra Stt Người trả lời vấn Hồ Đình Rin Lâm Thị Sài Trần Thị Đăng Nguyễn Quang Hưởng Trịnh Hoàng Cầm Lâm Quốc Tỉnh Phan Bá An Nguyễn Hữu Đĩnh Nguyễn Văn Chiến 10 Trần Trung Ngọc 11 Nguyễn Văn Ngọc 12 Phạm Tuấn Duyện 13 Trần Đình Phan 14 Phan Văn Chung 15 Nơng Văn Phóng 16 Nguyễn Văn Tiến 17 Hà Ngọc Cường 18 Lưu Văn Sơn 19 Nguyễn Việt Cường 20 Nguyễn Mạnh Hùng 21 Long Thị Ban 22 Đặng Trần Nam 23 Đặng Trần Can 24 Lê Minh Chiến 25 Nguyễn Trọng Mỹ 26 Nguyễn Văn Tỉnh 27 Phạm Tuấn Nam 28 Lương Sơn Hạnh 29 Nguyễn Hoàng Nhi 30 Nguyễn Thị Hằng 31 Hoàng Văn Thanh 32 Nguyễn Thị Nhinh 33 Phan Thị Hoàn 34 Phan Bá Sơn 35 Nguyễn Thị Khuya 36 Hoàng Giang Hải Nhân Giới Dân Tơn tính tộc giáo 1 2 2 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 3 1 1 3 h Trình độ 2 3 2 2 1 2 1 2 4 1 2 2 Nghề nghiệp 1 1 4 1 1 1 1 1 1 4 37 Tạ Thị Thủy 38 Nông Văn Sần 39 Nguyễn Hữu Tuấn 40 Lâm Thị Dung 41 Nguyễn Hữu Sơn 42 Lâm Văn Phong 43 Lâm Văn Luân 4 1 1 1 i 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1
- Xem thêm -

Xem thêm: TÌM HIỂU SINH KẾ CỦA CÁC NÔNG HỘ TRỒNG CÀ PHÊ TẠI TỔ 20, THỊ TRẤN LỘC THẮNG HUYỆNBẢO LÂM, TỈNH LÂM ĐỒNG , TÌM HIỂU SINH KẾ CỦA CÁC NÔNG HỘ TRỒNG CÀ PHÊ TẠI TỔ 20, THỊ TRẤN LỘC THẮNG HUYỆNBẢO LÂM, TỈNH LÂM ĐỒNG

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay