THIẾT KẾ TỦ ĐA NĂNG TẠI XÍ NGHIỆP CHẾ BIẾN GỖ ĐÔNG HÕA

133 6 0
  • Loading ...
1/133 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2019, 09:14

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH **************** NGUYỄN THỊ VÂN AN THIẾT KẾ TỦ ĐA NĂNG TẠI NGHIỆP CHẾ BIẾN GỖ ĐÔNG HÕA Ngành: Chế Biến Lâm Sản LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Ngƣời hƣớng dẫn: TS.HOÀNG THỊ THANH HƢƠNG Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 6/2013 LỜI CẢM ƠN Xin gửi lời chân thành cảm ơn sâu sắc tới: Ba mẹ, người có cơng sinh thành nuôi dưỡng đến hôm Ban giám hiệu tồn thể q thầy trường Đại Học Nơng Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh Q thầy Khoa Lâm nghiệp, đặc biệt quý thầy cô môn Chế Biến Lâm Sản tận tình giảng dạy, truyền đạt lại kiến thức quý báu TS Hoàng Thị Thanh Hương – giáo viên hướng dẫn, người trực tiếp hướng dẫn, giúp đỡ tận tình cho tơi suốt thời gian thực đề tài Ban lãnh đạo nghiệp chế biến gỗ Đơng Hòa, Ban quản lý xưởng 1, anh chị phòng kỹ thuật, phòng nhân tồn thể anh, chị em cơng nhân xưởng nghiệp tạo điều kiện giúp đỡ thực đề tài Tập thể lớp Chế Biến Lâm Sản K35, anh chị bạn bè gần xa động viên giúp đỡ thời gian học tập trường Xin chân thành cảm ơn! TP.HCM, tháng năm 2013 Sinh viên Nguyễn Thị Vân An II TÓM TẮT Hiện hầu hết không gian sử dụng nhà chung cƣ, khu tập thể hay hộ đô thị thƣờng nhỏ hẹp nên việc cho đời sản phẩm mộc có tính đa cần thiết Sản phẩm “Tủ đa năng” tủ đựng vật dụng gia đình nhƣng trở thành bàn làm việc cần Đề tài đƣợc thực thời gian tháng nghiệp chế biến gỗ Đơng Hòa, khảo sát sản phẩm sản xuất nghiệp tìm hiểu thị hiếu ngƣời tiêu dùng để đƣa mơ hình thiết kế, khảo sát lựa chọn nguyên liệu phù hợp để sản xuất sản phẩm; tiến hành tính bền vị trí chịu lực lớn tiêu kỹ thuật cho sản phẩm; tính tốn cơng nghệ giá thành sản phẩm Sản phẩm có kích thƣớc tổng thể 410x1000x1250, đƣợc làm nguyên liệu gỗ tràm MDF, quy trình gia cơng đơn giản phù hợp với điều kiện máy móc thiết bị tay nghề cơng nhân nghiệp, sản phẩm sử dụng liên kết đơn giản dễ dàng lắp ráp Với giá thành 2.150.000 đồng mức giá phù hợp tiêu thụ nƣớc nhƣ thị trƣờng nƣớc III SUMMARY Nowadays, most space of buidings or house in the city usually small or narrow, so manufacturing multipurpose wood products is very necessary Multipurpose cupboard products in people’s are able to use to contain things at work This project was done in four months at the time in wood processing enterprises Dong Hoa in the factory I, survey the same products are manufactured at the enterprises and find out the tastes of consumers through the enterprises's customers to make design models, survey the selection of materials suitable for production and conduct stability at the position bearing the largest and the specifications for products, technology and price calculation products The material to produce this product is planks and MDF Technologies product line with simple machines and the skill level of workers in the enterprises Product is used primarily associated Ex-factory price of this product is 2.150.000 (VND) IV MỤC LỤC TRANG TỰA ………………………………………………………………… ….I LỜI CẢM ƠN II TÓM TẮT III SUMMARY IV MỤC LỤC V DANH MỤC CÁC HÌNH………………………………………………… … VII DANH MỤC CÁC BẢNG…………………………………… … ………… VIII DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT VÀ KÍ HIỆU……………………………….IX LỜI MỞ ĐẦU Chƣơng 1MỞ ĐẦU 1.1 Tính cấp thiết đề tài 1.2 Ý nghĩa khoa học thực tiễn 1.3 Yêu cầu thiết kế sản phẩm mộc 1.3.1 Yêu cầu thẩm mỹ Chƣơng TỔNG QUAN 2.1 Lịch sử hình thành phát triển nghiệp chế biến gỗ Đơng Hòa 2.1.1 Lịch sử hình thành 2.1.2 Quá trình phát triển 2.1.3 Thị trƣờng tiêu thụ 2.2 Chức năng, nhiệm vụ nghiệp 2.2.2 Nhiệm vụ 2.4 Tình hình nguyên liệu 12 2.5 Tình hình náy móc thiết bị 12 2.6 Một số sản phẩm công ty sản xuất 12 Chƣơng MỤC TIÊU, NỘI DUNG VÀ PHƢƠNHG PHÁP NGHIÊN CỨU 14 3.1 Mục tiêu-mục đích thiết kế 14 3.2 Nội dung thiết kế 14 3.3 Phƣơng pháp thiết kế 15 3.4 Cơ sở thiết kế sản phẩm mộc 15 3.5 Các tiêu đánh giá sản phẩm mộc 17 V 3.6 Trình tự thiết kế sản phẩm 18 3.7 Khảo sát lựa chọn nguyên liệu 19 Chƣơng KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 25 4.1 Mơ hình sản phẩm thiết kế 25 4.2 Phân tích kết cấu sản phẩm giải pháp liên kết 29 4.3 Lựa chọn kích thƣớc kiểm tra bền 30 4.4 Tính tốn tiêu kỹ thuật 36 4.5 Tính tốn cơng nghệ 42 4.6 Thiết kế lƣu trình công nghệ 49 4.7 Tính tốn giá thành sản phẩm 52 Chƣơng KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 58 5.1 Kết luận 58 5.2 Kiến nghị 59 TÀI LIỆU THAM KHẢO 60 VI DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 2.1 Một số sản phẩm công ty sản xuất trang 13 Hình 3.1 Mẫu 1: Tủ kết hợp bàn 19 Hình 3.2 Mẫu 2: Tủ kết hợp bàn, kệ sách 19 Hình 3.3 Mẫu 3: Bàn đa .20 Hình 3.4 Cây tràm vàng 21 Hình 3.5 Cấu tạo thơ đại tràm bơng vàng 21 Hình 3.6 Cấu tạo hiển vi tràm vàng 22 Hình 4.1 Sản phẩm tủ 24 Hình 4.2 Sản phẩm bàn làm việc 25 Hình 4.3 Kích thƣớc bao sản phẩm 26 Hình 4.4 Hình phối cảnh sản phẩm tủ đa 27 Hình 4.5 Liên kết đinh 28 Hình 4.6 Liên kết chốt 28 Hình 4.7 Bản lề 28 Hình 4.8 Liên kết nam châm hít 29 Hình 4.9 Liên kết vít 29 Hình 4.10 Biểu đồ ứng suất uốn tĩnh 31 Hình 4.11 Biểu đồ ứng suất uốn tĩnh 32 Hình 4.12 Biểu đồ ứng suất uốn tĩnh 34 Hình 4.13 Biểu đồ ứng suất nén 28 Hình 4.14 Biểu đồ tỷ lệ lợi dụng nguyên liệu .46 VII DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 3.1 Kích thƣớc chủ yếu thể ngƣời trang 16 Bảng 3.2 Chiều cao mặt tác nghiệp đứng ngồi 17 Bảng 4.1 Bảng thống vật liệu phụ dùng cho trang sức bề 49 Bảng 4.2 Quy trình trang sức bề mặt .51 Bảng 4.3 Chi phí mua vật tƣ liên kết 55 VIII DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT VÀ KÍ HIỆU STT: Số thứ tự a: Chiều dày TCSP: Tinh chế sản phẩm b: Chiều rộng TCCT: Tinh chế chi tiết c: Chiều dài SCCT: Sơ chế chi tiết SCSP : Sơ chế sản phẩm SCPP: Sơ chế phế phẩm NL: Nguyên liệu GN: Giấy nhám BN: Băng nhám BV: Bông vải VLP: Vậy liệu phụ PL: Phế liệu fl : Filler sl : Sealer tc : Toapcoat VGT : Ván ghép VL : Vật liệu PL : Phế liệu NVL : Nguyên vật liệu ĐN: Điện L: Lƣơng KHM: Khấu hao máy QL: Quản lý SP: Sản phẩm NM : Nhà máy XX : Xuất xƣởng GT : Ghép IX LỜI MỞ ĐẦU Gỗ vật liệu đƣợc ngƣời biết đến sử dụng từ lâu, nay, gỗ đƣợc ngƣời yêu thích nhu cầu đồ dùng gỗ ngày gia tăng Song song với việc phát triển xây dựng nhà cửa sản phẩm mộc từ gỗ nhằm phục vụ cho nhu cầu phục vụ ngƣời không ngừng phát triển Các sản phẩm mộc làm từ nhiều loại gỗ có nguyên lý kết cấu đa dạng phong phú đƣợc sử dụng vào nhiều mục đích khác Trong đời sống hàng ngày tìm thấy sản phẩm mộc thông dụng nhƣ: bàn, ghế, giƣờng, tủ,… gỗ Ngồi sản phẩm mộc dụng cụ, vật liệu chi tiết máy hay mặt hàng mỹ nghệ trang trí nội ngoại thất Ngày nay, xã hội ngày phát triển văn minh nhu cầu thẩm mỹ ngƣời đòi hỏi cao, nên sản phẩm đƣợc làm từ gỗ nằm vận động trình phát triển để phù hợp với thời đại đáp ứng nhu cầu sử dụng gỗ ngày tăng Thực tiễn đòi hỏi ngƣời thiết kế phải ln thay đổi kết cấu, mẫu mã, vật liệu,… loại hình sản phẩm có nhƣ đảm bảo đƣợc thị hiếu nhu cầu ngƣời tiêu dùng Vì mà vấn đề thiết kế sản phẩm mộc để tạo nhiều mẫu mã vấn đề cần thiết nhằm góp phần đem lại vai trò đích thực sản phẩm sản phẩm mộc trang trí nội ngoại thất, nhƣ mang lại cân thể chất tinh thần cho ngƣời thông qua mối quan hệ hài hòa “mơi trƣờng - đồ gỗ - ngƣời sử dụng” Hiện hầu hết không gian sử dụng nhà chung cƣ, khu tập thể hay hộ đô thị thƣờng nhỏ hẹp nên gây khó khăn cho việc trang trí nội thất bố trí vật dụng Vì vậy, việc cho đời sản phẩm mộc có tính đa cần thiết Với mục đích đa dạng hóa loại hình sản phẩm đồng thời với đáp ứng nhu cầu ngƣời sử dụng, với hƣớng dẫn cô TS Hồng Thị Thanh Hƣơng tơi tiến hành thực đề tài “Thiết kế sản phẩm tủ đa nghiệp chế biến gỗ Đơng Hòa” Tên sản phẩm: Tủ đa Tên chi tiết: Thành hộc Nguyên liệu: Ván ghép tràm bơng vàng Số lƣợng: Kích thƣớc tinh chế: 14x230x335 STT Khâu công nghệ Thiết bị gia công Chế độ làm việc Dụng cụ gia công Vận tốc Vận tốc Số lần Số chi gia tiết máy cắt (v/p) đẩy (m/p) công Công nhân Rong Máy rong cạnh Lƣỡi cƣa 4500 2 Cắt ngắn Máy cƣa dĩa Lƣỡi cƣa 2800 12 1 Bào Máy bào mặt Lƣỡi dao 4800 1 Bo cạnh Máy toupi Lƣỡi dao 4800 10 1 Khoan lỗ Máy khoan đứng Mũi khoan 3000 10 1 Chạy rãnh Máy router Lƣỡi dao 4500 10 1 Chà nhám Máy chà nhám thùng Băng nhám 4800 1 19 Tên sản phẩm: Tủ đa Tên chi tiết: Tiền hộc Nguyên liệu: Ván ghép tràm vàng Số lƣợng: Kích thƣớc tinh chế: 14x230x345 STT Khâu cơng nghệ Thiết bị gia công Chế độ làm việc Dụng cụ gia công Vận tốc Vận tốc Số lần Số chi gia tiết máy cắt (v/p) đẩy (m/p) công Công nhân Rong Máy rong cạnh Lƣỡi cƣa 4500 2 Cắt ngắn Máy cƣa dĩa Lƣỡi cƣa 2800 12 1 Bào Máy bào mặt Lƣỡi dao 4800 1 Bo cạnh Máy toupi Lƣỡi dao 4800 10 1 Khoan lỗ Máy khoan nằm Mũi khoan 3000 10 1 Khoan lỗ Máy khoan cần Mũi khoan 3000 10 1 Chà nhám Máy chà nhám thùng Băng nhám 4800 1 20 Tên sản phẩm: Tủ đa Tên chi tiết: Hậu hộc Nguyên liệu: Ván ghép tràm vàng Số lƣợng: Kích thƣớc tinh chế: 14x230x345 STT Khâu công nghệ Thiết bị gia công Dụng cụ gia công Chế độ làm việc Vận tốc Vận tốc Số lần Số chi gia tiết máy cắt (v/p) đẩy (m/p) công Công nhân Rong Máy rong cạnh Lƣỡi cƣa 4500 2 Cắt ngắn Máy cƣa dĩa Lƣỡi cƣa 2800 12 1 Bào Máy bào mặt Lƣỡi dao 4800 1 Bo cạnh Máy toupi Lƣỡi dao 4800 10 1 Khoan lỗ Máy khoan nằm Mũi khoan 3000 10 1 Chà nhám Máy chà nhám thùng Băng nhám 4800 1 21 Tên sản phẩm: Tủ đa Tên chi tiết: Đáy hộc Nguyên liệu: MDF Số lƣợng: Kích thƣớc tinh chế: 5x330x360 STT Khâu công nghệ Cắt cạnh Thiết bị gia công Máy cắt đứng Dụng cụ gia công Lƣỡi cƣa 22 Chế độ làm việc Vận tốc Vận tốc Số lần Số chi gia tiết máy cắt (v/p) đẩy (m/p) công 4500 Công nhân Tên sản phẩm: Tủ đa Tên chi tiết: Bọ ray Nguyên liệu: Ván ghép tràm bơng vàng Số lƣợng: Kích thƣớc tinh chế: 10x15x465 STT Khâu công nghệ Thiết bị gia công Dụng cụ gia Chế độ làm việc Vận tốc công Vận tốc Số lần Số chi gia tiết máy cắt (v/p) đẩy (m/p) công Công nhân Rong Máy rong cạnh Lƣỡi cƣa 4500 2 Cắt ngắn Máy cƣa dĩa Lƣỡi cƣa 2800 12 1 Bo cạnh Máy toupi Lƣỡi dao 4800 10 1 Chà nhám Máy chà nhám thùng Băng nhám 4800 1 23 Tên sản phẩm: Tủ đa Tên chi tiết: Bạ đỡ ray Nguyên liệu: Ván ghép tràm vàng Số lƣợng: Kích thƣớc tinh chế: 20x20x515 STT Khâu cơng nghệ Thiết bị gia công Dụng cụ gia Chế độ làm việc Vận tốc công Vận tốc Số lần Số chi gia tiết máy cắt (v/p) đẩy (m/p) công Công nhân Rong Máy rong cạnh Lƣỡi cƣa 4500 2 Cắt ngắn Máy cƣa dĩa Lƣỡi cƣa 2800 12 1 Bào Máy bào mặt Lƣỡi dao 4800 1 Bo cạnh Máy toupi Lƣỡi dao 4800 10 1 Khoan lỗ Máy khoan cần Mũi khoan 3000 10 1 Chà nhám Máy chà nhám thùng Băng nhám 4800 1 24 Tên sản phẩm: Tủ đa Tên chi tiết: Ray Nguyên liệu: Ván ghép tràm bơng vàng Số lƣợng: Kích thƣớc tinh chế: 10x20x365 STT Khâu công nghệ Thiết bị gia công Dụng cụ gia Chế độ làm việc Vận tốc công Vận tốc Số lần Số chi gia tiết máy cắt (v/p) đẩy (m/p) công Công nhân Rong Máy rong cạnh Lƣỡi cƣa 4500 2 Cắt ngắn Máy cƣa dĩa Lƣỡi cƣa 2800 12 1 Bào Máy bào mặt Lƣỡi dao 4800 1 Bo cạnh Máy toupi Lƣỡi dao 4800 10 1 Khoan lỗ Máy khoan cần Mũi khoan 3000 10 1 Cắt rãnh mộng Máy router Lƣỡi dao 4500 10 1 Chà nhám Máy chà nhám thùng Băng nhám 4800 1 25 Tên sản phẩm: Tủ đa Tên chi tiết: Đố ngang cửa Nguyên liệu: Ván ghép tràm vàng Số lƣợng: Kích thƣớc tinh chế: 20x50x295 STT Khâu công nghệ Thiết bị gia công Dụng cụ gia Chế độ làm việc Vận tốc công Vận tốc Số lần Số chi gia tiết máy cắt (v/p) đẩy (m/p) công Công nhân Rong Máy rong cạnh Lƣỡi cƣa 4500 2 Cắt ngắn Máy cƣa dĩa Lƣỡi cƣa 2800 12 1 Bào Máy bào mặt Lƣỡi dao 4800 1 Bo cạnh Máy toupi Lƣỡi dao 4800 10 1 Khoan lỗ Máy khoan nằm Mũi khoan 3000 10 1 Chạy rãnh Máy router nằm Lƣỡi dao 4500 10 1 Chà nhám Máy chà nhám thùng Băng nhám 4800 1 26 Tên sản phẩm: Tủ đa Tên chi tiết: Đố dọc cửa Nguyên liệu: Ván ghép tràm bơng vàng Số lƣợng: Kích thƣớc tinh chế: 20x50x518 STT Khâu công nghệ Thiết bị gia công Dụng cụ gia Chế độ làm việc Vận tốc công Vận tốc Số lần Số chi gia tiết máy cắt (v/p) đẩy (m/p) công Công nhân Rong Máy rong cạnh Lƣỡi cƣa 4500 2 Cắt ngắn Máy cƣa dĩa Lƣỡi cƣa 2800 12 1 Bào Máy bào mặt Lƣỡi dao 4800 1 Bo cạnh Máy toupi Lƣỡi dao 4800 10 1 Khoan lỗ Máy khoan nằm Mũi khoan 3000 10 1 Chạy rãnh Máy router nằm Lƣỡi dao 4500 10 1 Chà nhám Máy chà nhám thùng Băng nhám 4800 1 27 Tên sản phẩm: Tủ đa Tên chi tiết: Mặt cửa Nguyên liệu: MDF Số lƣợng: Kích thƣớc tinh chế: 5x315x318 STT Khâu công nghệ Cắt cạnh Thiết bị gia công Máy cắt đứng Dụng cụ gia công Lƣỡi cƣa 28 Chế độ làm việc Số lần Số chi gia tiết Vận tốc Vận tốc cắt (v/p) đẩy (m/p) công máy 4500 Công nhân Tên sản phẩm: Tủ đa Tên chi tiết: Bạ đỡ mặt bàn Nguyên liệu: Ván ghép tràm vàng Số lƣợng: Kích thƣớc tinh chế: 20x70x380 STT Khâu công nghệ Thiết bị gia công Dụng cụ gia công Chế độ làm việc Vận tốc Vận tốc Số lần Số chi gia tiết máy cắt (v/p) đẩy (m/p) công Công nhân Rong Máy rong cạnh Lƣỡi cƣa 4500 2 Cắt ngắn Máy cƣa dĩa Lƣỡi cƣa 2800 12 1 Bào Máy bào mặt Lƣỡi dao 4800 1 Bo cạnh Máy toupi Lƣỡi dao 4800 10 1 Chà nhám Máy chà nhám thùng Băng nhám 4800 1 29 Tên sản phẩm: Tủ đa Tên chi tiết: Mặt bàn Nguyên liệu: Ván ghép tràm vàng Số lƣợng: Kích thƣớc tinh chế: 20x467x950 STT Khâu cơng nghệ Thiết bị gia công Dụng cụ gia Chế độ làm việc Vận tốc công Vận tốc Số lần Số chi gia tiết máy cắt (v/p) đẩy (m/p) công Công nhân Rong Máy rong cạnh Lƣỡi cƣa 4500 2 Cắt ngắn Máy cƣa dĩa Lƣỡi cƣa 2800 12 1 Bào Máy bào mặt Lƣỡi dao 4800 1 Bo cạnh Máy toupi Lƣỡi dao 4800 10 1 Phay lỗ Máy router Lƣỡi dao 4500 10 1 Chà nhám Máy chà nhám thùng Băng nhám 4800 1 30 Tên sản phẩm: Tủ đa Tên chi tiết: Mặt kệ sách Nguyên liệu: MDF Số lƣợng: Kích thƣớc tinh chế: 10x385x445 STT Khâu công nghệ Cắt cạnh Thiết bị gia công Máy cắt đứng Dụng cụ gia công Lƣỡi cƣa 31 Chế độ làm việc Số lần Số chi gia tiết Vận tốc Vận tốc cắt (v/p) đẩy (m/p) công máy 4500 Công nhân Tên sản phẩm: Tủ đa Tên chi tiết: Bo dỡ mặt kệ sách Nguyên liệu: Ván ghép tràm vàng Số lƣợng: Kích thƣớc tinh chế: 10x15x445 STT Khâu công nghệ Thiết bị gia công Dụng cụ gia công Chế độ làm việc Số lần Số chi gia tiết Vận tốc Vận tốc cắt (v/p) đẩy (m/p) công máy Công nhân Rong Máy rong cạnh Lƣỡi cƣa 4500 2 Cắt ngắn Máy cƣa dĩa Lƣỡi cƣa 2800 12 1 Bào Máy bào mặt Lƣỡi dao 4800 1 Bo cạnh Máy toupi Lƣỡi dao 4800 10 1 Chà nhám Máy chà nhám thùng Băng nhám 4800 1 32 Tên sản phẩm: Tủ đa Tên chi tiết: Patt góc Nguyên liệu: Ván ghép tràm vàng Số lƣợng: Kích thƣớc tinh chế: 20x20x85 STT Khâu cơng nghệ Thiết bị gia công Dụng cụ gia công Chế độ làm việc Số lần Số chi gia tiết Vận tốc Vận tốc cắt (v/p) đẩy (m/p) công máy Công nhân Cắt ngắn Máy cƣa dĩa Lƣỡi cƣa 2800 12 1 Khoan lỗ Máy khoan cần Mũi khoan 3000 10 1 33 ... largest and the specifications for products, technology and price calculation products The material to produce this product is planks and MDF Technologies product line with simple machines and the... công nghệ…luôn vấn đề khó khăn doanh nghiệp nƣớc ta Vì việc thi t kế ln giữ vai trò quan trọng có ý nghĩa nhiều mặt Tuy nhiên, cơng việc thi t kế phải mang tính thi t thực, phù hợp với tình hình... Hoàng Thị Thanh Hương – giáo viên hướng dẫn, người trực tiếp hướng dẫn, giúp đỡ tận tình cho suốt thời gian thực đề tài Ban lãnh đạo xí nghiệp chế biến gỗ Đơng Hòa, Ban quản lý xưởng 1, anh chị phòng
- Xem thêm -

Xem thêm: THIẾT KẾ TỦ ĐA NĂNG TẠI XÍ NGHIỆP CHẾ BIẾN GỖ ĐÔNG HÕA , THIẾT KẾ TỦ ĐA NĂNG TẠI XÍ NGHIỆP CHẾ BIẾN GỖ ĐÔNG HÕA

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay