KHẢO SÁT QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT TỦ CARMICHAEL BUFFET TẠI CÔNG TY TNHH MINH PHÁT II

107 10 0
  • Loading ...
1/107 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2019, 09:14

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NGUYỄN THỊ THÚY HẰNG   KHẢO SÁT QUY TRÌNH CƠNG NGHỆ SẢN XUẤT TỦ CARMICHAEL BUFFET TẠI CÔNG TY TNHH MINH PHÁT II     LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH CÔNG NGHỆ CHẾ BIẾN LÂM SẢN Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 07/ 2013 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NƠNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NGUYỄN THỊ THÚY HẰNG   KHẢO SÁT QUY TRÌNH CƠNG NGHỆ SẢN XUẤT TỦ CARMICHAEL BUFFET TẠI CÔNG TY TNHH MINH PHÁT II Ngành: Công nghệ chế biến lâm sản LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HOC Người hướng dẫn: HỒNG VĂN HỊA Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 7/2013 i LỜI CẢM ƠN Để hồn thành đề tài này, tơi xin chân thành cảm ơn Ban Giám Hiệu toàn thể quý thầy trường Đại Học Nơng Lâm TP.Hồ Chí Minh Thầy Khoa Lâm Nghiệp tận tình bảo truyền đạt cho kiến thức quý báu suốt thời gian theo học trường Đặc biệt, xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến thầy Hồng Văn Hòa, Thầy tận tình hướng dẫn giúp đỡ tơi với tất lòng nhiệt tâm để tơi hồn thành khóa luận Ban lãnh đạo tập thể anh chị em công nhân Công ty TNHH Minh Phát II Trước hết, xin cảm ơn Giám Đốc Điền Quang Hiệp anh Lê Văn Thảo nhiệt tình giúp đỡ tạo điều kiện thuận lợi để tơi thực tập nắm bắt tình hình, thu thập số liệu khảo sát thực tế Cơng ty suốt q trình thực tập Đồng thời tơi xin cảm ơn anh chị phòng kỹ thuật, phòng kế hoạch vật cán xưởng đặc biệt anh Nguyễn Minh Trìu suốt thời gian qua tận tình hướng dẫn, bảo, giúp đỡ cho thực đề tài Cuối xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến gia đình, người thân, bạn bè ln động viên, giúp đỡ tơi hồn thành đề tài Một lần tơi xin chân thành cảm ơn!!! Tp Hồ Chí Minh, tháng năm 2013 Sinh viên thực Nguyễn Thị Thúy Hằng     ii TÓM TẮT Đề tài “Khảo sát quy trình cơng nghệ sản xuất tủ Carmichael Buffet Cơng ty TNHH Minh Phát II” Cơng ty có trụ sở Ấp Bình Phước A, Xã Bình Chuẩn, Huyện Thuận An, Tỉnh Bình Dương Thời gian thực từ 06/03/2013 đến 30/06/2013 Với phương pháp theo dõi trực tiếp tình hình sản xuất Cơng ty thu thập số liệu cần thiết cho q trình tính toán, số liệu thu thập xử lý máy vi tính phần mềm Excel, sản phẩm minh họa cách sử dụng phần mềm Autocad Nguyên liệu gỗ công ty nhập đáp ứng kích thước độ ẩm theo yêu cầu Tuy nhiên có nhiều khuyết tật (bị mắt gỗ, nứt, mục, cong vênh).Nguyên liệu dùng để sản xuất tủ Carmichael Buffet gỗ cao su, tràm MDF, ván ép Dây chuyền công nghệ Công ty sản xuất phù hợp với tình hình máy móc thiết bị, trình độ tay nghề công nhân Công ty TNHH Minh Phát II Nội dung đề tài trình bày vấn đề quy trình cơng nghệ sản xuất sản phẩm tủ Carmichael Buffet công ty Mục đích đề tài đánh giá dây chuyền cơng nghệ nhà máy Từ tìm biện pháp cơng nghệ hợp lý để hồn thiện quy trình cơng nghệ sản xuất, sử dụng ngun hợp lý, nâng cao tỷ lệ sử dụng gỗ sản xuất, nâng cao chất lượng số lượng sản phẩm Qua sản phẩm khảo sát, với việc tính tốn, nhận thấy tỷ lệ lợi dụng gỗ công ty cao Kết tỷ lệ lợi dụng gỗ sản phẩm K = 60.66% Tỷ lệ lợi dụng ván MDF trình sản xuất tủ Carmichael Buffet 94% Tỷ lệ phế phẩm công đoạn tạo phơi 5,44%, cơng đoạn định hình 6,75%, công đọa trang sức 10,8% Giá thành sản phẩm 1.958.236đồng, mức giá hợp lý phù hợp với người tiêu dùng nước iii Đề tài trình bày cách tính tỷ lệ lợi dụng gỗ, tỷ lệ phế phẩm Từ đó, đưa số phương hướng nâng cao tỷ lệ lợi dụng gỗ số biện pháp hạ giá thành sản phẩm   iv MỤC LỤC TRANG TỰA i LỜI CẢM ƠN ii  TÓM TẮT iii  MỤC LỤC .v  DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT viii  DANH MỤC CÁC HÌNH ix  DANH MỤC CÁC BẢNG x  DANH MỤC CÁC PHỤ LỤC xi  Chương 1MỞ ĐẦU .1  1.1 Tính cấp thiết đề tài .1  1.2 Mục đích mục tiêu đề tài 2  1.2.1 Mục đích 2  1.2.2 Mục tiêu .2  1.3 Ý nghĩa khoa học thực tiễn 2  1.4 Giới hạn đề tài .3  Chương 2TỔNG QUAN .4  2.1 Lịch sử hình thành phát triển cơng ty MIFACO 4  2.1.1 Lịch sử hình thành 4  2.1.2 Quá trình phát triển .4  2.2 Tình hình nhân sự, cơng tác tổ chức, quản lý cơng ty 5  2.2.1 Tình hình nhân 5  2.2.2 Sơ đồ tổ chức, quản lý công ty MIFACO .6  2.3 Tình hình máy móc thiết bị cơng ty .8  2.4 Tình hình sản xuất cơng ty .8  2.4.1 Tình hình nguyên liệu 8  2.4.2 Một số sản phẩm công ty sản xuất .15  2.5 Những yêu cầu sản phẩm tủ Carmichael Buffet 17  v 2.6 Cơ sở lý thuyết 17  2.6.1 Cơ sở lý luận .17  2.6.2 Cơ sở lý thuyết 17  Chương 3NỘI DUNG – PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .19  3.1 Nội dung 19  3.2 Phương pháp nghiên cứu 20  Chương 4K ẾT QUẢ - THẢO LUẬN 22  4.1 Kết khảo sát sản phẩm 22  4.1.1 Kết khảo sát nguyên liệu sản phẩm 22  4.1.2 Kết khảo sát mô tả sản phẩm 23  4.1.3 Kết khảo sát phân tích kết cấu sản phẩm 25  4.2 Khảo sát quy trình cơng nghệ sản xuất sản phẩm 28  4.2.1 Kết khảo sát dây chuyền công nghệ sản xuất .28  4.2.2 Kết khảo sát công đoạn tạo phôi 33  4.2.2.1 Công nghệ máy cưa đĩa cắt ngắn 33  4.2.2.2 Công nghệ máy bào mặt 34  4.2.2.3 Công nghệ máy rong Ripsaw 35  4.2.2.4 Công nghệ máy ghép 37  4.2.3 Kết khảo sát cơng đoạn định hình 39  4.2.3.1 Công nghệ máy tề đầu 39  4.2.3.2 Công nghệ máy toupie 40  4.2.3.3 Công nghệ máy khoan 41  4.2.3.4 Công nghệ máy đánh mộng âm dương 43  4.2.3.5 Công nghệ máy router 44  4.2.3.6 Công nghệ máy chà nhám thùng 44  4.2.3.7 Công nghệ máy chà nhám băng 45  4.2.3.8 Công nghệ máy chà nhám trục 46  4.2.3.9 Công nghệ máy chà nhám bor 46  4.2.3.10 Công nghệ máy chà nhám chổi 47  vi 4.2.4 Kết khảo sát công đoạn trang sức bề mặt .48  4.2.5 Kết khảo sát công đoạn lắp ráp 50  4.2.6 Kết khảo sát cơng đoạn đóng gói bao bì sản phẩm 52  4.2.7 Biểu đồ gia công sản phẩm 52  4.3 Kết khảo sát chủng loại vật phụ trợ cho trình sản xuất sản phẩm 52  4.4 Kết khảo sát suất máy 58  4.5 Kết xác định tính tốn tỷ lệ lợi dụng gỗ 58  4.6 Kết xác định tính tốn hệ số hao hụt 58  4.7 Kết xác định tính tốn tỷ lệ phế phẩm qua công đoạn 59  4.7.1 Tỷ lệ phế phẩm qua công đoạn tạo phôi .59  4.7.2 Tỷ lệ phế phẩm qua cơng đoạn định hình 60  4.7.3 Tỷ lệ phế phẩm qua công đoạn trang sức 61  4.7.4 Kết tổng hợp tỷ lệ phế phẩm trình sản xuất 62  4.8 Tính tốn giá thành sản phẩm 62  4.8.1 Nguyên liệu .62  4.8.2 Nguyên vật liệu phụ sản phẩm (Hardware) 64  4.8.3 Giá thành sản phẩm .65  4.9 Một số biện pháp hạ giá thành sản phẩm 65  Chương 5K ẾT LUẬN – KIẾN NGHỊ .67  5.1 Kết luận 67  5.2 Kiến nghị 69  TÀI LIỆU THAM KHẢO 72  PHỤ LỤC 73  vii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT SL: Số lượng TNHH: Trách nhiệm hữu hạn STT: Số thứ tự KTTC: Kích thước tinh chế LR: Lắp ráp SP: Sản phẩm PP: Phế phẩm  VS: Vệ sinh Vtcsp: Thể tích tinh chế sản phẩm Stcsp: Diện tích tinh chế sản phẩm NL: Nguyên liệu     viii DANH MỤC CÁC HÌNH   Hình 2.1: Khách hàng công ty năm 2011 5  Hình 2.2: Sơ đồ tổ chức quản lý cơng ty MIFACO 7  Hình 2.3: Tình hình nguyên liệu 8  Hình 2.4: Một số sản phẩm công ty 16  Hình 4.1: Hình ảnh sản phẩm tủ Carmichael Buffet 24  Hình 4.2: Liên kết chốt gia cố keo 25  Hình 4.3: Liên kết mộng âm dương 25  Hình 4.4: Liên kết mộng đuôi én .26  Hình 4.5: Bulon, tán cấy 26  Hình 4.6: Liên kết vis 26  Hình 4.7: Sơ đồ quản lý quy trình sản xuất .32  Hình 4.8 : Máy cưa đĩa cắt ngắn 33  Hình 4.9 : Máy bào mặt 35  Hình 4.10 : Máy tề đầu 40  Hình 4.11 :Máy toupie trục 41  Hình 4.12: Máy khoan đứng 42  Hình 4.13 : Máy đánh mộng dương 43  Hình 4.14: Máy chà nhám chổi 47  Hình 4.15: Sơ đồ lắp ráp Carmichael Buffet .51  Hình 4.16: Biểu đồ tỷ lệ dạng phế phẩm công đoạn tạo phôi 59  Hình 4.17: Biểu đồ tỷ lệ dạng phế phẩm cơng đoạn định hình 60  Hình 4.18: Biểu đồ tỷ lệ dạng phế phẩm cơng đoạn trang sức 61  Hình 4.19: Biểu đồ tỷ lệ phế phẩm qua công đoạn .62        ix Phụ lục 4.6: Biểu đồ gia công tủ Carmichael Buffet Cắt ngắn Stt Tên chi tiết Bào Rong Cắt cạnh tinh Khoan Toupie Đục mộng lỗ Router Chà nhám SL Cưa đĩa Bào hai cắt ngắn mặt Ripsaw Cắt Toupier đầu đầu bò Toupier Khoan Viền dọc mặt X X X X X Viền ngang mặt X X X X X Ván mặt X X X Kiềng dọc trước X X X X X Đố dứng X X X X X Khung dọc sau X X X X X Khung ngang sau X X X X X Khung dọc đệm hông X X X X X Khung ngang đệm hông X X X X X 10 Bọ góc X X X X X 11 Bọ X X X X X 12 Bọ X X X X X 13 Ván hậu X 14 Ray trượt dương X X X X 15 Bọ chặn hộc kéo X X X X 16 Mặt hộc kéo X X 17 Bạ dọc mặt kéo X X 18 Bạ ngang mặt kéo X X 19 Hậu hộc kéo X X X X X 20 Hông hộc kéo X X X X X 21 Đáy hộc kéo X X 22 Eke 16 X X 23 Ray trượt âm X X X X 24 Dọc hông X X X X X 25 Kiềng hông X X X X X 26 Ván Panel hông X X 27 Khung xương dọc kệ X X 28 Khung xương ngang kệ X X 29 Ván kệ X X 30 Dọc kệ X X X X 31 Nan kệ 11 X X X X X Đục mộng Đục mộng dương âm Router X X Chà nhám Chà nhám Chà nhám Chà nhám Chà nhám thùng Bor băng trục chổi Lắp Trang ráp sức X X X X Kiểm tra chất lượng X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 81 X X X X X X X X X X X X X X X X Phụ lục 4.7: Năng suất máy TÊN CHI TiẾT Viền dọc mặt Viền ngang mặt Ván mặt Kiềng dọc trước Đố đứng Khung dọc sau Khung ngang sau Khung dọc đệm hông Khung ngang đệm hơng Bọ góc Bọ Bọ Ván hậu Ray trượt dương Bọ chặn hộc kéo Mặt hộc kéo Bạ dọc mặt kéo Bạ ngang mặt kéo Ốp + hậu hộc kéo Hông hộc kéo Đáy hộc kéo eke Ray trượt âm Dọc hông Kiềng hông Ván panel hông Khung xương dọc kệ Khung xương ngang kệ Ván kệ Ván kệ Dọc kệ Nan kệ TÊN MÁY Ripsaw Toupie trục Chà nhám thùng Chà nhám thùng Toupie trục Mộng dương đầu Ripsaw Toupie trục Cắt đầu Cắt đơn Bào mặt Khoan nằm Khoan nằm NĂNG SUẤT MỖI LẦN ( Chi tiết / người/ 1h) LẦN LẦN LẦN LẦN LẦN 354/2 340/2 325/2 345/2 318/2 92/1 80/1 83/1 102/1 78/1 1255/3 1260/3 1208/3 1300/3 1287/3 1525/3 1744/3 1089/3 1350/3 1634/3 190/1 168/1 177/1 183/1 172/1 TRUNG BÌNH 336/2 87/1 1262/3 1468/3 178/1 Có dán HD Không dán HD Nhám 180 + 240 nhám 100 + 150 Không dán HD GHI CHÚ 138/1 132/1 136/1 141/1 139/1 137/1 Có dán HD 254/2 113/1 313/1 484/1 647/2 343/1 108/1 233/2 120/1 290/1 475/1 633/2 339/1 104/1 241/2 109/1 295/1 452/1 615/2 327/1 98/1 257/2 124/1 304/1 465/1 630/2 345/1 87/1 239/2 115/1 298/1 462/1 570/2 322/1 113/1 245/2 116/1 300/1 468/1 619/2 335/1 102/1 Có dán HD Khơng dán HD Có dán HD Khơng dán HD Khơng dán HD Không dán HD Không dán HD Khoan nằm 350/1 333/1 341/1 348/1 326/1 340/1 Không dán HD Cắt đơn Khoan đứng Cắt đơn Ripsaw Toupie trục Khoan đứng Cắt đơn 223/1 298/1 376/1 313/2 937/2 193/1 337/1 213/1 282/1 339/1 302/2 828/2 180/1 325/1 256/1 305/1 345/1 297/2 813/2 186/1 328/1 248/1 312/1 357/1 308/2 892/2 191/1 336/1 231/1 295/1 362/1 276/2 886/2 177/1 317/1 234/1 298/1 356/1 299/2 871/2 185/1 329/1 Không dán HD Không dán HD Khơng dán HD Có dán HD Khơng dán HD Không dán HD Không dán HD Bào đầu 240/1 232/1 226/1 237/1 223/1 232/1 Không dán HD Đục mộng Ghép Cắt đơn Bào mặt Ripsaw Cắt đơn Toupie đầu bò Cắt xe tăng Mộng âm đầu Khoan nằm 146/1 68/4 190/1 1215/2 550/2 238/1 784/1 555/2 216/2 108/1 172/2 66/4 192/1 1193/2 532/2 219/2 766/1 573/2 232/2 125/1 176/2 62/4 177/1 1203/2 548/2 225/1 773/1 539/2 207/2 147/1 152/1 58/4 183/1 1197/2 550/2 236/1 781/1 582/2 214/2 138/1 144/1 60/4 186/1 1228/2 541/2 239/1 789/1 544/2 225/2 130/1 158/1.4 63/4 186/1 1207/2 544/2 231/1,2 779/1 559/2 219/2 130/1 Chà nhám băng 115/1 103/1 105/1 90/1 95/1 102/1 Chà nhám chổi Mộng dương đầu Toupie trục Nhám chổi Ripsaw 412/2 157/1 132/1 340/2 120/1 232/1,4 Không dán HD Không dán HD Không dán HD Không dán HD Có dán HD Khơng dán HD Khơng dán HD Khơng dán HD Có dán HD Khơng dán HD nhám 240, ngày thay lần Không dán HD 352/1 360/1 355/1 348/1 350/1 353/1 Có dán HD 830/2 240/1 567/2 818/2 232/1 543/2 835/2 220/1 552/2 850/2 257/1 562/2 843/2 233/1 524/2 835/2 236/1 550/2 Không dán HD Không dán HD Có dán HD Ép cao tầng 24/3 16/3 16/3 24/3 16/3 19/3 Không dán HD Đánh Finger Router Nhám trục Nhám thùng Mộng dương đầu Nhám bor 620/1 51/1 358/1 2260/4 335/1 43/1 320/1 2188/3 588/1 24/1 334/1 3202/4 672/1 38/1 345/1 3600/4 667/1 20/1 307/1 2140/3 576/1 35/1 333/1 2678/4,5 Không dán HD Không dán HD Có dán HD Có dán HD 264/2 213/1 220/1 204/1 180/1 Có dán HD 544/2 537/2 564/2 460/2 518/2 525/2 Có dán HD 82 Phụ lục 4.8: Thời gian không tác nghiệp máy Lần Lần Lần Lần Lần Ripsaw Toupie trục Chà nhám thùng 0 4', đổi palet 3', đổi palet 7', đổi palet 0 3', VS 5', đổi palet 2', đổi palet Chà nhám thùng 5', đổi palet 0 16 Kiềng dọc trước Đố đứng Khung dọc sau Khung ngang sau Khung dọc đệm hông Toupie trục Mộng dương đầu Ripsaw Toupie trục Cắt đầu Cắt đơn Bào mặt Khoan nằm Khoan nằm 3', VS 7', VS 0 0 3', VS 5', chờ hàng 4', VS 6', VS 0 0 0 3', VS máy 4', VS 0 3', VS 0 11', VS + đổi palet 0 0 3', lấy phôi 0 Tổng thời gian chết 11 0 0 0 0 4', VS 7 Khung ngang đệm hông Khoan nằm 0 0 0 Bọ góc Bọ Bọ Ván hậu Cắt đơn Khoan đứng Cắt đơn Ripsaw Toupie trục Khoan đứng Cắt đơn 0 0 0 0 3', VS 0 6', VS 0 5', VS 0 5', đổi palet 0 0 0 0 3', VS máy 0 0 0 5 Bào đầu 0 2', đổi palet 0 Đục mộng Ghéo Cắt đơn Bào mặt Ripsaw Cắt đơn Toupie đầu bò Cắt xe tăng Mộng âm đầu Khoan nằm Chà nhám băng Chà nhám chổi Mộng dương đầu Toupie trục Nhám chổi Ripsaw 5', VS 0 0 0 0 4', VS 0 0 12', chỉnh cở 0 3', đổi palet 0 2', đổi palet 0 0 5',đổi palet 0 0 4', VS 0 0 0 2', đổi palet 0 0 0 0 4', VS 0 0 0 0 0 3', VS 0 0 0 5', VS 0 0 3', VS 4', đổi palet 0 5 15 Ép cao tầng 0 0 0 Đánh Finger 0 0 Router Nhám trục Nhám thùng Mộng dương đầu Nhám bor 0 7', lấy phôi 60', máy hư 6', đổi palet 3', chỉnh cở 5', chỉnh máy 0 0 0 0 0 10 60 Tên chi tiết Tên máy Viền dọc mặt Viền ngang mặt Ván mặt Ray trượt dương Bọ chặn hộc kéo Mặt hộc kéo Bạ dọc mặt kéo Bạ ngang mặt kéo Ốp + hậu hộc kéo Hông hộc kéo Đáy hộc kéo eke Ray trượt âm Dọc hông Kiềng hông Ván panel hông Khung xương dọc kệ Khung xương ngang kệ Ván kệ Ván kệ Dọc kệ Nan kệ Thời gian không tác nghiệp (phút), lý 8', VS + lấy keo 0 0 83 Phụ lục 4.9: Thể tích tinh chế 400 sản phẩm STT Tên chi tiết Số lượng Kích thước phơi (mm) chi tiết/1sp Dày Rộng Dài Thể tích tinh(m3) Những chi tiết ghép tấm, không ghép dọc Viền ngang mặt 30 55 400 0,54000 Khung dọc đệm hông 23 55 390 0,40400 Ray trượt dương 20 45 445 0,12800 Ốp + hậu hộc kéo 18 50 485 1,08400 Hông hộc kéo 20 60 370 0,78400 Ray trượt âm 20 50 370 0,16800 Kiềng hông 26 50 435 0,79600 Nan kệ 11 26 45 445 1,12400 Những chi tiết vừa ghép dọc vừa ghép Viền dọc mặt 30 55 300 1,70800 10 Kiềng dọc trước 26 60 250 0,66400 11 Đố đứng 26 40 250 0,04800 12 Khung dọc sau 26 80 300 0,66800 13 Khung ngang sau 26 40 300 0,14000 14 Khung ngang đệm hông 23 40 300 0,15600 15 Bọ góc 23 40 300 0,23600 16 Bọ 23 40 300 0,02000 17 Bọ 23 40 300 0,01600 18 Bọ chặn hộc kéo 23 40 300 0,04400 84 19 Dọc hông 45 75 350 3,41600 20 Dọc kệ 26 50 350 0,70800 Tổng (Vgỗ) 12,85200 Những chi tiết từ ván MDF 21 Ván mặt 12 370 1110 1,92800 22 Ván hậu 230 1045 0,28000 23 Mặt hộc kéo 15 145 500 0,83200 24 Bạ dọc mặt kéo 4,75 45 150 0,04400 25 Bạ ngang mặt kéo 4,75 45 420 0,12800 26 Đáy hộc kéo 340 465 0,36800 27 Eke 16 12 55 55 0,15600 28 Ván panel hông 4,75 165 395 0,23600 29 Khung xương dọc kệ 17 40 1180 0,54800 30 Khung xương ngang kệ 17 40 310 0,21600 31 Ván kệ 2,5 375 1160 0,42800 32 Ván kệ 2,5 375 1160 0,42800 Tổng (Vván)   85 5,59200 Phụ lục 4.10: Thể tích thơ 400 sản phẩm STT Tên chi tiết Kích thước phơi (mm) Số lượng chi tiết/1sp Dày Rộng Dài Số lượng ghép Chiều rộng tấm: 500mm Số lượng Thể tích thơ phơi (m3) Những chi tiết ghép tấm, không ghép dọc Viền ngang mặt 30 55 400 1142,86 0,75429 Khung dọc đệm hông 23 55 390 1306,12 0,64437 Ray trượt dương 20 45 445 512,82 0,20538 Ốp + hậu hộc kéo 18 50 485 4363,64 1,90473 Hông hộc kéo 20 60 370 3555,56 1,57867 Ray trượt âm 20 50 370 727,27 0,26909 Kiềng hông 26 50 435 2181,82 1,23382 Nan kệ 11 26 45 445 3384,62 1,76220 Những chi tiết vừa ghép dọc vừa ghép Viền dọc mặt 30 55 300 1224,49 4,51 2,73361 10 Kiềng dọc trước 26 60 250 666,67 4,73 1,22981 11 Đố đứng 26 40 250 529,41 0,73 0,10048 12 Khung dọc sau 26 80 300 473,68 3,87 1,14388 13 Khung ngang sau 26 40 300 1588,24 0,60 0,29732 14 Khung ngang đệm hông 23 40 300 2117,65 0,60 0,35068 15 Bọ góc 23 40 300 4235,29 0,38 0,44420 16 Bọ 23 40 300 588,24 0,24 0,03897 17 Bọ 23 40 300 294,12 0,38 0,03085 18 Bọ chặn hộc kéo 23 40 300 1058,82 0,31 0,09059 19 Dọc hông 45 75 350 1507,25 2,85 5,07425 20 Dọc kệ 26 50 350 818,18 3,49 1,29923 Tổng (Vgỗ) 21,18642 Những chi tiết từ ván MDF 21 Ván mặt 12 370 1110 1,97136 22 Ván hậu 230 1045 0,28842 23 Mặt hộc kéo 15 145 500 0,87000 24 Bạ dọc mặt kéo 4,75 45 150 0,05130 25 Bạ ngang mặt kéo 4,75 45 420 0,14364 26 Đáy hộc kéo 340 465 0,37944 27 Eke 16 12 55 55 0,23232 28 Ván panel hông 4,75 165 395 0,24767 29 Khung xương dọc kệ 17 40 1180 0,64192 30 Khung xương ngang kệ 17 40 310 0,25296 31 Ván kệ 2,5 375 1160 0,43500 32 Ván kệ 2,5 375 1160 0,43500 Tổng (Vván) 86 5,94903 Phụ lục 4.11:Tỷ lệ lợi dụng gỗ STT Thể tích thơ (m3) Thể tích tinh(m3) Tên chi tiết Tỷ lệ lợi dụng (%) Những chi tiết ghép tấm, không ghép dọc Viền ngang mặt 0,75429 0,54000 71,59 Khung dọc đệm hông 0,64437 0,40400 62,70 Ray trượt dương 0,20538 0,12800 62,32 Ốp + hậu hộc kéo 1,90473 1,08400 56,91 Hông hộc kéo 1,57867 0,78400 49,66 Ray trượt âm 0,26909 0,16800 62,43 Kiềng hông 1,23382 0,79600 64,52 Nan kệ 1,76220 1,12400 63,78 Những chi tiết vừa ghép dọc vừa ghép Viền dọc mặt 2,73361 1,70800 62,48 10 Kiềng dọc trước 1,22981 0,66400 53,99 11 Đố đứng 0,10048 0,04800 47,77 12 Khung dọc sau 1,14388 0,66800 58,40 13 Khung ngang sau 0,29732 0,14000 47,09 14 Khung ngang đệm hơng 0,35068 0,15600 44,49 15 Bọ góc 0,44420 0,23600 53,13 16 Bọ 0,03897 0,02000 51,32 17 Bọ 0,03085 0,01600 51,86 18 Bọ chặn hộc kéo 0,09059 0,04400 48,57 19 Dọc hông 5,07425 3,41600 67,32 20 Dọc kệ 1,29923 0,70800 54,49 Tổng 21,18642 12,85200 60,66 Những chi tiết từ ván MDF 21 Ván mặt 1,97136 1,92800 97,80 22 Ván hậu 0,28842 0,28000 97,08 23 Mặt hộc kéo 0,87000 0,83200 95,63 24 Bạ dọc mặt kéo 0,05130 0,04400 85,77 25 Bạ ngang mặt kéo 0,14364 0,12800 89,11 26 Đáy hộc kéo 0,37944 0,36800 96,99 27 Eke 0,23232 0,15600 67,15 28 Ván panel hông 0,24767 0,23600 95,29 29 Khung xương dọc kệ 0,64192 0,54800 85,37 30 Khung xương ngang kệ 0,25296 0,21600 85,39 31 Ván kệ 0,43500 0,42800 98,39 32 Ván kệ 0,43500 0,42800 98,39 Tổng 5,94903 5,59200 94 87 Phụ lục 4.12: Hệ số hao hụt STT Thể tích thơ (m3) Tên chi tiết Thể tích tinh(m3) Hệ số hao hụt Những chi tiết ghép tấm, không ghép dọc Viền ngang mặt 0,75429 0,54000 1,40 Khung dọc đệm hông 0,64437 0,40400 1,59 Ray trượt dương 0,20538 0,12800 1,60 Ốp + hậu hộc kéo 1,90473 1,08400 1,76 Hông hộc kéo 1,57867 0,78400 2,01 Ray trượt âm 0,26909 0,16800 1,60 Kiềng hông 1,23382 0,79600 1,55 Nan kệ 1,76220 1,12400 1,57 Những chi tiết vừa ghép dọc vừa ghép Viền dọc mặt 2,73361 1,70800 1,60 10 Kiềng dọc trước 1,22981 0,66400 1,85 11 Đố đứng 0,10048 0,04800 2,09 12 Khung dọc sau 1,14388 0,66800 1,71 13 Khung ngang sau 0,29732 0,14000 2,12 14 Khung ngang đệm hông 0,35068 0,15600 2,25 15 Bọ góc 0,44420 0,23600 1,88 16 Bọ 0,03897 0,02000 1,95 17 Bọ 0,03085 0,01600 1,93 18 Bọ chặn hộc kéo 0,09059 0,04400 2,06 19 Dọc hông 5,07425 3,41600 1,49 20 Dọc kệ 1,29923 0,70800 1,84 Tổng 21,18642 12,85200 1,65 Những chi tiết từ ván MDF 21 Ván mặt 1,97136 1,92800 1,02 22 Ván hậu 0,28842 0,28000 1,03 23 Mặt hộc kéo 0,87000 0,83200 1,05 24 Bạ dọc mặt kéo 0,05130 0,04400 1,17 25 Bạ ngang mặt kéo 0,14364 0,12800 1,12 26 Đáy hộc kéo 0,37944 0,36800 1,03 27 Eke 0,23232 0,15600 1,49 28 Ván panel hông 0,24767 0,23600 1,05 29 Khung xương dọc kệ 0,64192 0,54800 1,17 30 Khung xương ngang kệ 0,25296 0,21600 1,17 31 Ván kệ 0,43500 0,42800 1,02 32 Ván kệ 0,43500 0,42800 1,02 Tổng 5,94903 5,59200 1,06 88 Phụ lục 4.13: Tỷ lệ phế phẩm qua công đoạn tạo phôi STT Tên chi tiết 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Viền dọc mặt Viền ngang mặt Ván mặt Kiềng dọc trước Đố đứng Khung dọc sau Khung ngang sau Khung dọc đệm hơng Khung ngang đệm hơng Bọ góc Bọ Bọ Ván hậu Bọ chặn hộc kéo Ray trượt dương Mặt hộc kéo Bạ dọc mặt kéo Bạ ngang mặt kéo Ốp + hậu hộc kéo Hông hộc kéo Đáy hộc kéo Eke Số mẫu khảo sát (chi tiết) 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 Số mẫu PP (chi tiết) 27 35 22 13 18 5 19 0 20 23 Các dạng khuyết tật Không Mục Nứt Cong quy cách to tét vênh 11 10 12 12 10 6 15 11 89 2 3 Ruột gỗ 1 2 Tỷ lệ PP chi tiết (%) 13,50 17,50 0,00 11,00 2,50 6,50 2,00 4,00 9,00 1,00 1,50 2,50 0,00 2,50 9,50 0,00 0,00 0,00 10,00 11,50 0,00 1,50 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Ray trượt âm 200 Dọc hông 200 Kiềng hông 200 Ván panel hông 200 Khung xương dọc kệ 200 Khung xương ngang kệ 200 Ván kệ 200 Ván kệ 200 Dọc kệ 200 Nan kệ 200 Tổng 6400 Tỷ lệ PP dạng phế phẩm (%) 28 33 16 0 18 36 348 5,44 22 20 12 14,00 16,50 8,00 1,50 0,00 1,00 0,00 0,00 9,00 18,00 22 194 3,03 90 25 0,39 10 99 1,55 24 0,38 0,09 Phụ lục 4.14: Tỷ lệ phế phẩm qua cơng đoạn định hình STT Tên chi tiết 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Viền dọc mặt Viền ngang mặt Ván mặt Kiềng dọc trước Đố đứng Khung dọc sau Khung ngang sau Khung dọc đệm hơng Khung ngang đệm hơng Bọ góc Bọ Bọ Ván hậu Bọ chặn hộc kéo Ray trượt dương Mặt hộc kéo Bạ dọc mặt kéo Bạ ngang mặt kéo Ốp + hậu hộc kéo Hông hộc kéo Đáy hộc kéo Eke Cụm chi tiết Số mẫu khảo sát (chi tiết) Số mẫu PP (chi tiết) Cụm mặt 200 25 Cụm khung 200 22 18 200 5 Mặt hộc kéo 200 Thùng hộc kéo 200 14 200 Keo Khoan lệch Các dạng khuyết tật Hở Nứt Trầy Hở bạ tét móp ráp Tỷ lệ PP cụm chi Ráp Nhám tiết (%) nặng 9 12,5 11 2,5 3,5 14 91 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Ray trượt âm Dọc hông Cụm Kiềng hông hông Ván panel hông Khung xương dọc kệ Khung xương ngang kệ Cụm kệ Ván kệ Ván kệ Dọc kệ Cụm kệ Nan kệ Tổng Tỷ lệ PP dạng phế phẩm (%) 200 0 200 20 200 18 200 24 2000 135 6,75 17 12,59   92 11 23 17,04 10 18 24 13,33 17,78 12 8,89 14 18 6,67 10,37 13,33 12 Phụ lục 4.15: Tỷ lệ phế phẩm qua công đoạn trang sức STT Tên chi tiết Viền dọc mặt Viền ngang mặt Ván mặt Kiềng dọc trước Đố đứng Khung dọc sau Khung ngang sau Khung dọc đệm hơng Khung ngang đệm hơng Bọ góc Bọ Bọ Ván hậu Bọ chặn hộc kéo Ray trượt dương Mặt hộc kéo Bạ dọc mặt kéo Bạ ngang mặt kéo Ốp + hậu hộc kéo Hông hộc kéo 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Cụm chi tiết Số mẫu Số mẫu khảo PP (chi Chảy Lệch sát (chi tiết) sơn màu tiết) Các dạng khuyết tật Hạt dầu Trầy xước Cụm mặt 200 39 Cụm khung 200 24 200 Mặt hộc kéo 200 10 Thùng hộc kéo 200 25 Nứt Trầy tét móp Dơ Lắp Khoan ráp lỗ Nhám hàng màu 11 Tỷ lệ PP cụm chi tiết (%) 19,5 11 12 93 12,5 21 22 23 24 25 26 27 Đáy hộc kéo Eke Ray trượt âm Dọc hông Cụm Kiềng hông hông Ván panel hông Khung xương dọc kệ Khung xương ngang Cụm kệ kệ Ván kệ Ván kệ Dọc kệ Cụm kệ Nan kệ Tổng Tỷ lệ PP dạng phế phẩm (%) 28 29 30 31 32 200 200 0 0 200 30 200 67 200 21 2000 216 10,8 40 15 33,5 37 19 45 33 10 21 17,13 8,80 20,83 15,28 4,63 4,17 9,72 2,78 94 20   16 10,5 16 7,41 20 9,26 Phụ lục 4.16: Định mức sơn Tên chi tiết Loại sơn Định mức Diện tích cần (g/m2) trang sức (m2) Stain 100 g/m2 Lót NC 84,6g/m2 Cụm mặt Glaze 72 g/m2 (màu VS177) Stain 67 g/m2 Dặm glaze 54 g/m2 Sơn bóng NC 150g/m2 Sơn lót PU 165 g/m2 cụm kệ Lót màu 185 g/m2 (màu VS169) Glaze 82 g/m2 Sơn bóng 143 g/m2 Sơn lót NC (tĩnh điện) 124 g/m2 Sơn lót NC (tay) 114 g/m2 Sơn lót PU (tay) 105 g/m2 Sơn lót PU (tĩnh điện) 170g/m2 Sơn bóng (tay) 125 g/m2 Dặm glaze 51g/m2 Sơn bóng (tĩnh điện) 208 g/m2 Lót màu trắng 104 g/m2 cụm kệ Lót màu vàng (tĩnh điện) 146 g/m2 (màu VS169) Lót màu vàng (tay) 252 g/m2 Lau màu 26 g/m2 cụm khung Lót màu trắng 60 g/m2 hộc kéo dặm màu cho trắng 25 g/m2 (màu VS169) Sơn bóng (tay) 80 g/m2 cụm chân (màu VS169) 95 0,83 2,7 ... máy Loại thi t bị chủ yếu: tất loại máy móc thi t bị trực tiếp tham gia vào q trình gia cơng sản phẩm, chủ yếu cắt đơn, máy bào mặt, máy Ripsaw, máy khoan, máy chà nhám loại, thi t bị ép, thi t... phun sơn Loại thi t bị phụ trợ: máy móc thi t bị khơng trực tiếp tham gia vào q trình gia cơng sản phẩm, khơng thể thi u, giúp cho việc sản xuất trì tiến độ sản xuất liên tục như: thi t bị hàn... hàng trắng Xưởng Tổ hàng màu Xưởng tổ SX tổ SX Xưởng tổ SX 2.3 Tình hình máy móc thi t bị cơng ty Trang bị máy móc thi t bị vấn đề quan trọng hầu hết nhà máy chế biến gỗ.Nó đánh giá khả năng suất
- Xem thêm -

Xem thêm: KHẢO SÁT QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT TỦ CARMICHAEL BUFFET TẠI CÔNG TY TNHH MINH PHÁT II , KHẢO SÁT QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT TỦ CARMICHAEL BUFFET TẠI CÔNG TY TNHH MINH PHÁT II

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay